Naar hoofdstukken Naar Home
rand
veer

GENEALOGISCH SYSTEEMOmdat de hoofdstuknummering verbonden is aan de stamvadernummering begint deze "achterstevoren" en niet bij 1. Een genealogie begint immers bij de oudste telg. De hoofdstukken hebben alleen het nummer van onze stamvader. Zo behandelt b.v. hoofdstuk 8 onze stamvader 8 met al z'n nakomelingen.

De hoofdstukken 13 tot en met 1 van onze website bevatten de "genealogie" van het geslacht Bull-Bijl. Een genealogie dient niet verward te worden met een "stamboom". Een stamboom is veelal een reeks van voorouders in een vrij abstracte schematische weergave en bevat vaak alleen de hoofdlijnen van een genealogie.

Ga voor onze stamboom ook naar Geneanet. Logo Geneanet

Een genealogie volgt niet alleen deze hoofdlijnen maar ook alle zijtakken. Dit specificeert zich meestal in de mannelijke lijn. Maar wij vonden het interessant en belangrijk om ook zoveel mogelijk gegevens van de vrouwelijke nazaten in onze stamboom en onze website op te nemen. Immers, het is ook van belang om te weten waar je moeder vanaf stamt. Dit houdt wel in dat naarmate je meer in de zijtakken verzeild raakt de genealogie steeds "breder" wordt.

Om uit de wirwar van familienamen wegwijs te worden is voor ieder persoon een nummering ingevoerd. Alle mannelijke en vrouwelijke Bijlen hebben dan ook een eigen nummer. De personen in het namenregister worden doorgelinkt naar deze nummering. Het namenregister maakt onderscheid in voornamen en achternamen. D.w.z. in het voornamenregister staan alle Bijlen en in het achternamenregister alle "aangetrouwden".

Bij onze nummering begint de telling bij de "stamvader" van alle in onze website genoemde Bijlen.

Onze stamvader is Jan, de allereerste (bekende) telg uit het geslacht Bull-Bijl. Jan heeft nummer 13 gekregen. Onze lijn eindigt uiteindelijk bij Marco Bijl (nummer 1).

De zoon van Jan: mr Nicolaes Janz Bull (onze stamvader) heeft nummer twaalf gekregen en zo loopt de nummering verder terug naar nummer 1: Marco Bijl.

Nu is het natuurlijk zo dat niet alle Bijlen in onze genealogie dezelfde stamvader hebben als Marco Bijl. Immers, zijn grootvader hoeft niet die van u te zijn. Toch hebben we onze stamvadertelling aangehouden om het niet nodeloos ingewikkeld te maken.

Bijvoorbeeld: alle kinderen van stamvader 8 krijgen een eigen nummer in de volgorde van geboorte. Dit nummer wordt geplaatst achter het nummer van de stamvader. Dus het eerste kind van stamvader 8 heeft als nummer 8.1. het tweede kind 8.2 etc. Stel nu dat het 1ste kind van stamvader 8 ook weer kinderen krijgt, dan krijgt het eerste kind het nummer: 8.1.1 Krijgt het 10e kind van dezelfde stamvader ook kinderen dan is het 1ste kind nummer 8.10.1. het tweede kind 8.10.2. etc. Op deze manier kan dat soms wel tot 10 cijfers doorgaan. Aan het nummer is dus af te leiden wie de vader is, wie de grootvader etc.

Over het leven van Evert Roelof Bijl geboren Website Evert Roelof Bijlop 16 maart 1794 is ook een website.
Klik op deze link om daar heen te gaan.

Naar hoofdstukken Naar Home
Valid XHTML 1.0 Transitional