Naar hoofdstukken Naar Home

INLEIDING

veer

Genealogie Bull - Bijl
"Een wandeling door de eeuwen"


Als je geïnteresseerd bent in de geschiedenis van de mensheid word je bewuster door zijn scheppingen gestuurd. Natuurlijk kun je deze sturing gewoon op z'n beloop laten en enkel met de toekomst bezig zijn.

Maar......... als dit je boeit laat je juist niet de geschiedenis op zijn beloop, je wilt het "waarom" van voorbije gebeurtenissen weten. "Waarom" bouwden de Egyptenaren piramiden en geen andere geometrische vorm, "waarom" bestaan er verschillen in beschavingen. Door nieuwsgierigheid, die toch ieder mens eigen is, ga je steeds meer op zoek naar nieuwe ontdekkingen. Je bezoekt een kasteel, gaat naar een museum of koopt simpelweg een goed boek. Zo kom je in aanraking met alle segmenten van de geschiedenis en kan het voor komen dat er een aspect tussen zit waar je nog meer, of zelfs alles, van wilt weten. Dit kan resulteren in een "hobby". Heraldiek is er een, genealogie is een ander. Deze hebben beide grote overeenkomsten. De grootste overeenkomst is dat ze de geschiedenismakers van weleer "de mens" als uitgangspunt hebben.

Wij begonnen onze genealogische "studie" ruim 21 jaar geleden tegen het einde van het jaar 1986 met als doel te reconstrueren wie onze voorouders waren, wat ze bezig hield, welke tijd ze leefden en waar ze woonden. Dat het geen gemakkelijke opgave zou worden om alle doop- trouw- overlijdenregisters en de bevolkingsregisters uit de diverse gemeentelijke, kerkelijke en particuliere archieven boven water te halen, waren we al vrij snel achter.

We gingen eerst op onderzoek naar voorvaderen in onze "directe lijn" om zo snel mogelijk in de vervlogen jaren door te dringen. Echter, we konden het niet laten om in een latere periode van ons genealogisch onderzoek ook alle broers, zusters en de genealogische nakomelingen van de directe lijn te bestuderen en in kaart te brengen. Dit heeft tot op heden geresulteerd in een brede genealogie.

Maar hoe komt het dat wij nu de naam Bijl dragen?

Welnu, het begon zo..........

In een huwelijksacte van 5 december 1664 komen we voor het eerst de naam Bull tegen. Hierin wordt vermeld dat de weduwnaar Nicolaes Janszoon Bull wonende tot Blokziel met Hermtje Ravens van Blokziel in het huwelijk treedt. De plaats van handeling is de stad Blokziel. In de 15de eeuw werd er over "Blocksyl" gesproken. Later werd dit Blokziel en nog veel later Blokzijl. Toen was Blokziel nog gelegen aan de Zuiderzee, nu ligt het stadje verscholen achter de Noord-Oostpolder.

Nicolaes Jansz Bull is rond 1625 geboren (waar hij is geboren is niet te achterhalen). Hij heeft als vader ene Jan Bull, zoals op te maken valt uit de tweede naam van Nicolaes n.l. Jansz. Deze Jan moet zo rond 1600 zijn geboren. Verder is van deze oudst bekende telg uit het Bull-Bijl geslacht weinig bekend.

Onze genealogie begint bij Jan Bull. In de 17e eeuw werd de naam als Bull geschreven, met dubbel L dus, Later werd dat Bul met één L. Ook werd de naam wel geschreven als Bül. De Blokzijlse periode eindigt zo rond 1780, want dan verhuist een achter-kleinzoon van Nicolaes Bull (Johannes/Jannes Claasen Bul) met zijn echtgenote en hun vijf kinderen naar Amsterdam, wat niet vreemd was gezien de geest van die tijd. Deze achterkleinzoon is de vijfde telg uit het geslacht Bul. Hij was mattenschipper en verhandelde deze matten vanuit Blokzijl naar Amsterdam. Vandaar zijn band met de stad Amsterdam. Het was deze telg die er mede voor zorgde dat de naam Bul in Amsterdam veranderde in Bijl. Het Blokzijlse dialect en de uitspraak van Bull klonk immers anders dan het Amsterdamse. De beamten verstonden vermoedelijk bij het opgeven van de naam Bul Bijl en dit werd dan ook zo geschreven in alle documenten. Alhoewel het ook voor is gekomen dat er een tak van de familie zowel de naam Beil als Bijl heeft gevoerd. Het is dus vermoedelijk een taalkundig misverstand. Een goed voorbeeld is de handtekening onder de huwelijksakte d.d. 10 juli 1816 van Evert Roelof Bijl met Johanna Maria Merks waarbij de beambte Evert Roelof Bijl schrijft terwijl Evert Roelof zelf met Bül ondertekent.

Handtekening Evert Roelof Bijl

Terwijl in Blokzijl de laatste Bul overlijdt in 1816, groeit de familie in Amsterdam onder de naam Bijl enorm uit en waaiert uit over Nederland, Canada, Australië en America. Synchroon aan de explosieve bevolkingsgroei uit die tijd.

680 personen, waarvan 526 mannen en 154 vrouwen, dragen en droegen de naam Bijl of Bul(l) in hun blazoen.

In november 1992 hebben we een boek uitgegeven getiteld "Een wandeling door de eeuwen" de genealogie Bull-Bijl. Dit boek loopt nu, anno 2008, allang achter de feiten aan. Deze website is het sluitstuk van veel, heel veel speurwerk in alle mogelijke archieven. Alhoewel het "speurwerk" nooit ophoudt.

Alle gegevens van de diverse actes, geschiedenis etc. komen uit diverse archieven bibliotheken en boeken en berusten dus op juiste gegevens en informatie.

Eén persoon hebben we eruit gelicht, namelijk Website Evert Roelof BijlEvert Roelof Bijl geboren op 16 maart 1794 te Amsterdam. Over zijn leven is ook een website gemaakt en wordt een boek over geschreven door M. Bijl.
Klik op deze link om daar heen te gaan

We wensen u veel lees- en kijkplezier en houden ons aanbevolen voor foto's, wijzigingen en of aanvullingen etc.

veer
Naar hoofdstukken Naar Home
Valid HTML 4.01 Transitional