Naar hoofdstukken Naar Home

HOOFDSTUK 11

een veer

11. HENRICUS NICOLAES BULL (17-4-1667 - † tussen 1697-1700)
(Gehuwd met Jaetje (Jeijtje) Gabriels Chabes ..1667 - † na 18-8-1721)


De nazaat van Mr Nicolaes Janszoon Bull en Hermtje Hendriks Ravens (stamnummer 12.)wordt besproken.

Voorouders van Henricus Nicolaes Bull:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|

Henricus Nicolaes Bull wordt geboren op 17-4-1667 te Blokzijl onder de naam Hendrik Bull. Bij zijn doop fungeert als meter Mej. Ida Badius-Beck van Amsterdam geboren in 1612 te Hamburg. Ida is weduwe van Otto Badius, predikant van Amsterdam, geboren in 1594 te Hamburg of Aken en overleden op 10-4-1664 te Amsterdam. Otto is in 1620 predikant te Amsterdam, daarvoor bij de Duitsers. In 1626 is hij predikant voor de Ned. Gereformeerden en is fel tegen de Academie van Coster, vooral toen in 1630 Costers Iphigenia weer wordt opgevoerd. Zijn preken worden beantwoord in het spotgedicht"Een Otter in 't Bolwerck" door Joost van den Vondel.

Doopaantekening Henricus Nicolaes Bull Trouwaantekening Henricus Nicolaes Bull en Jaetje Chabes 13 oktober 1686
Links: doopacte Hendrik Bull (Henricus Nicolaes Bull)
Rechts: trouwacte uit Blokzijl van Henricus (Nicolaes) Bull en Jaetje Chabes van 13 oktober 1686

Kuinderstraat Blokzijl
De Kuinderstraat te Blokzijl

Henricus Nicolaes Bull (hij wordt genoemd Henricus Bul) huwt op 13-10-1686 te Blokzijl, na een rechtszaak, met Jaetje (later ook wel Jeijtje Gabriels genoemd) Chabes. Jaetje wordt geboren in 1667 te Belcum (Berlikum Menaldumadeel Friesland).

We bekijken het geschil zoals opgetekend door het Drostambt Vollenhove d.d. 4-5-1686: "Op verzoek van Jeijtje Gabriels (Jaetje Chabes) jongedochter van Bercum/Belcum, zijnde wel en wettelijk met ontvangene trouw en daarna opgegeven schriftelijke hand verloofd om Hendrik Nicolaes Bull, zoon van Mr Nicolaes Bull, verzoeke over zulks dat hem moge worden gelast haar te trouwen, temeer al zou zij alreeds bezwangerd is ende in kas zijnde ouders daartegen zouden opponeren, dat haar als dan de behulpzame hand moge worden geboden".

Vertaald staat er kortweg: "Jeijtje Gabriels (Chabes) vraagt via de schout (rechter) toestemming om met Hendrik Nicolaas Bull te mogen trouwen omdat zij zwanger is, als zij niet trouwen zal zij verzorgd moeten worden".

het Oldehuis

Het "Oldehuis" van Vollenhove
Meermalen wordt het Oldehuis door de opvolgende landdrosten van het kwartier van Vollenhove bewoond. Zo overlijdt op het huis te Vollenhove op 2 december 1638 de drost van Vollenhove: Wolf Bentinck tot Werkeren. De Gildebrief van de kramers te Blokzijl van 1649 wordt gegeven op het Oldehuis; ook die van de schoenmakers aldaar van 1702 enz. Op een ongedateerde kaart heeft het eiland waar het Oldehuis op staat de vorm van een ellips, maar van een indrukwekkend kasteelcomplex was toen geen sprake. Langs de walkant staat een op een palissade lijkende verhoging, met hier en daar een huis, een soort vierkante donjon en een bouwwerk, dat er als een kapel uitziet. In de aanstellingen tot drost van het drostambt Vollenhove en kasteleinschap van de heerlijkheid Kuinre o.a. van Johan van Echten, de Olde 1611 en Johan van Raesfelt 1619 werd hun een stuk land tussen het Oldehuis en de zee ten gebruike gegeven, groot omtrent één morgen. Op de landdag van Ridderschap en Steden van 30 mei 1620 werd op een vertoog van de drost besloten dat de gevangenis of kelder op het Oldehuis, genaamd "de Pijper", onder dak zal worden gebracht om dat die vrij vervallen is.


We gaan verder met het geschil van Mr Nicolaes Bull en Jeijtje Gabriels (Chabes). Dan volgt er een eerste besluit van het Drostambt Vollenhove: "Dockter Condewijn (advocaat van Jeijtje Gabriels (Chabes) geautoriseerd om de ouders van Hendrik Bull zo doenlijk te indruceren (onder druk zetten) om consent te geven (om toestemming te geven) tot het huwelijk, hier is gemeld bij mankent (ingebreke blijven) zulks wordt Mr Nicolaes Bull geordonneerd ten naaste recht dagen (zeer binnenkort) hierop te berichten".

Dus als Mr Nicolaes Bull besluit geen toestemming te geven voor het huwelijk, hij dit dan kenbaar moet maken. Acht dagen later op 13 mei op het gepresenteerde bericht van Mr Nicolaes Bull uit naam van zijn zoon Hendrik Bull contra Jeijtje Gabriels (Chabes) verwekkende als daarin besloten zij gesteld in handen van partijen. Het tegenbericht, het antwoord: is aan beide partijen uitgedeeld. Het vonnis verschijnt op 3 juni alwaar ze "voor de vakantie" weer dienen te verschijnen. Daar zijn ze echter niet meer verschenen, aangezien de zaak onderling is afgedaan. Ze trouwen op 13-10-1686 te Blokzijl.

Uit dit huwelijk van Henricus Nicolaes Bull en Jaetje Chabes worden zes kinderen geboren:

11.1. Joannes Henrics Bull 7-11-1686 - † in 1739

11.2. Abeltje Bull 9-12-1688 - ..

Abeltje wordt geboren te Blokzijl op 9-12-1688.
Doopaantekening Abeltje BulDoopacte Abeltje Bull

11.3. Aeltje Bull 11-2-1691 - ..

Aeltje wordt geboren te Blokzijl op 11-2-1691.
Doopaantekening Aeltje BulDoopacte Aeltje Bull

11.4. Gabriël Hendriksz Bull 26-12-1692 - † voor 1734

11.5. Hermtje Bull 1-9-1695 - ..

Hermtje wordt geboren te Blokzijl op 1-9-1695.
Doopaantekening Hermtje BulDoopacte Hermtje Bull

11.6. Claes Hendrikszoon Bull 17-10-1697 - 7-1-1780. Hij gaat verder als stamnummer 10. Zie hoofdstuk 10.

Vader Henricus Nicolaes Bull overlijdt tussen 1697 en 1700. Zijn echtgenote Jaetje (Jeijtje) Gabriels Chabes hertrouwt op 11-2-1700 met Gijs Jansen geboren te Urk (weduwnaar van Aaltje Willems en overleden voor 18-8-1721). Jaetje en Gijs krijgen nog twee kinderen: een dochter Jantje Jansen geboren op 27-11-1700 te Blokzijl en een zoon Hendrik Jansen geboren op 1-11-1702 eveneens te Blokzijl.

Jaetje (Jeijtje) Gabriels Chabes overlijdt in ieder geval na 18-8-1721 gezien de testamentakte van 1721 van haar zoon Gabriël Bul en zijn echtgenote.

Drie van de nazaten van Henricus Nicolaes Bull en Jaetje (Jeijtje) Gabriels Chabes zetten de genealogischelijn voort. En daarvan is stamvader nummer 10/hoofdstuk 10 (11.6.).

De 1ste nazaat van Henricus Nicolaes Bull en Jeijtje Gabriels (Chabes) (stamnummer 11.)wordt behandeld

11.1. JOANNES HENRICS BUL(L) (7-11-1686 - ..1739)
(1ste Gehuwd met Grietjen Klaas .. † voor 1722)
(2de Gehuwd met Hendrikje Lubberts Vos 6-10-1689 - ..)

Voorouders van Joannes Henrics Bul:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 stamnummer 11.
|

Joannes Henrics Bul wordt geboren op 7-11-1686 te Blokzijl.

Eerste huwelijk Joannes Henrics Bul en Grietjen Klaas

Joannes Henrics Bul huwt op 19-5-1715 met de Blokzijlse Grietjen Klaas

Doopaantekening Joannes Henrics Bul Huwelijksaantekening 29 november 1722 met Hendrikje Lubberts Vos
Huwelijksaantekening 5 mei 1715 met Grietjen Klaas
Linksboven: doopacte Joannes Henrics Bul
Rechtsboven: trouwacte 29 november 1722 met Hendrikje Lubberts Vos
Onder: trouwacte 5 mei 1715 met Grietjen Klaas

Uit het 1ste huwelijk (met Grietjen Klaas) worden twee kinderen geboren:

11.1.1. Hendrik Bul 23-7-1717 - ..

Hendrik Bul wordt geboren op 23-7-1717 te Blokzijl. Verder niets van bekend.
Doopaantekening Hendrik BulDoopacte Hendrik Bul

11.1.2. Maertjen Bul 30-7-1719 - † in 1762
(Gehuwd met Frans Maartens Kroon .. - ..)

Maertjen Bul wordt geboren te Blokzijl op 30-7-1719.

Geboorteaantekening Maertjen BulDoopacte Maertjen Bul

Maertjen huwt op 16-4-1741 te Blokzijl met Frans Maartens Kroon. Na het overlijden van zijn echtgenote Maertjen Bul, huwt Frans Maartens Kroon op 21-11-1762 te Blokzijl met Wemmigjen Jans Visser. Maertjen Bul overlijdt in 1762.

De 1ste echtgenote van Joannes Henrics Bul: Grietjen Klaas overlijdt voor 1722 want op 29-11-1722 huwt Joannes Henrics Bul met Hendrikje Lubberts Vos.

Tweede huwelijk Joannes Henrics Bul met Hendrikje Lubberts Vos

Joannes Henricus Bul huwt op 29-11-1722 te Blokzijl met Hendrikje Lubberts Vos. Hendrikje Lubberts Vos wordt geboren op 6-10-1689 te Blokzijl en is een dochter van Lubberts Vos en Geertje Jans (eerder gehuwd geweest met Peter Alberts in 1709.)

Joannes Henrics Bul en Hendrikje Lubberts Vos krijgen één kind:

11.1.3. Claesjen Bul 27-1-1724 - ..

Claesjen wordt geboren te Blokzijl op 27-1-1724.
Geboorteaantekening Claesjen BulDoopacte Claesjen Bul
Grietjen Klaas overlijdt voor 1722.
Joannes Henrics Bul overlijdt in 1739 te Blokzijl.

Behandeld wordt het 4de kind van Henricus Nicolaes Bull en Jaetje Gabriels Chabes(stamnummer 11.).

11.4. GABRIEL HENDRIKSZ BUL 26-12-1692 - † voor 1734)
(1ste Gehuwd met Trijntje Jans Visscher/Visser 13-11-1693 - † tussen 1721-1722)
(2de Gehuwd met Hester Rosier 6-11-1691 - 17-10-1780)

Voorouders van Gabriël Hendriksz Bul:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|

Gabriël Hendriksz Bul wordt geboren op 26-12-1692 te Blokzijl.

Geboorteaantekening Gabriël Hendriksz Bul Huwelijksaantekening Gabriël Henriks Bul en Trijntje Jans Visscher
Huwelijksaantekening Gabriël Henriks Bul en Hester Rosier

Linksboven: doopacte Gabriël Hendriksz Bul
Rechtsboven: trouwacte Gabriël Hendriksz Bul en Trijntje Jans Visscher
Onder: trouwacte Gabriël Hendriksz Bul en Hester Rosier

Eerste huwelijk Gabriël Hendriksz Bul en Trijntje Jans Visscher/Visser

Gabriël Hendriksz Bul huwt op 17-11-1717 met de 24 jarige Trijntje Jans Visscher/Visser (zij is dan al weduwe van Klaas Jans). Zij wordt geboren op 13-11-1693 te Blokzijl en is een dochter van Jan Albertz Visscher en van Maritje/Mariska Hermans.Uit het 1ste huwelijk met Trijntje Jans Visscher/Visser worden twee kinderen geboren:

11.4.1. Maria Bul 1-5-1718 - ..

Maria wordt geboren te Blokzijl op 1-5-1718.

11.4.2. Hendrikus Bul 26-1-1721 - ..

Hendrikus wordt geboren op 26-1-1721 te Blokzijl.
Geboorteaantekening Hendrikus BulDoopacte Hendrikus Bul
De 1ste echtenote van Gabriël Hendriksz Bul: Trijntje Jans Visscher, overlijdt waarschijnlijk tussen 1721 en 1722, want op 22-2-1722 hertrouwt te Blokzijl Gabriël Hendriksz Bul met Hester Rosier.

Tweede huwelijk Gabriël Hendriksz Bul en Hester Rosier

Gabriël Hendriksz Bul huwt met Hester Rosier.
Hester wordt geboren op 6-11-1691 te Leeuwarden en is een dochter van Robert Rosier.

Uit het huwelijk van Gabriël Hendriksz Bul en Hester Rosier worden drie kinderen geboren.

Voordat deze kinderen worden behandeld, wordt eerst de "testamentacte" besproken die Gabriël Hendriksz Bul en zijn 1ste echtgenote: Trijntje Jans Visscher/Visser in 1721 laten opmaken. De originele acte bestaat uit drie pagina's waarvan een gedeelte (het begin) hieronder is afgebeeld.

testamentacte van Gabriël Hendriksz Bul en Trijntje Jans Visscher/Visser uit 1721 Testamentacte van Gabriël Hendriksz Bul en Trijntje Jans Visscher/Visser uit 1721

Korte samenvatting van de testamentacte van Gabriël Hendriksz Bul en Trijntje Jans Visscher/Visser uit 1721: Gabriël Hendriksz Bul en z'n vrouw Trijntje Jans Visscher verschijnen voor het opmaken van een gezamenlijk testament (met twee getuigen) bij Engelbert Franzen. Trijntje besluit af te zien van haar erfrechten van haar voogd Jan de Wit. Zij besluiten om inboedel en huisraad e.d. te erven van elkaar bij overlijden. Echter met de uitzondering dat, indien de moeder van Gabriël Bul (Jaetje Gabriel/Chabes) na zijn dood nog in leven is, zij alles erft, uitgezonderd vier strengen bloedkoralen (bestemd voor de oudste zuster van Trijntje), een zilveren ducaat (voor de broer van Trijntje) en haar damastenschort (voor de jongste zuster van Trijntje).

De drie kinderen uit het 2de huwelijk met Hester Rosier zijn:

11.4.3. Stephanus Bul 16-5-1723 - ..

Stephanus wordt geboren op 16-5-1723 te Blokzijl. Verder niets bekend.
Geboorteaantekening Stephanus Bul
Doopacte Stephanus Bul

11.4.4. Hendrikus Bul 11-2-1725 - ..

Hendrikus wordt geboren te Blokzijl op 11-2-1725. Verder niets bekend.
Geboorteaantekening Hendrikus BulDoopacte Hendrikus Bul

11.4.5. Alida Bul 29-6-1727 - ..

Alida wordt geboren te Blokzijl op 29-6-1727.
Verder is nog bekend dat het gezin van Gabriël Hendriksz Bul en Hester Rosier in de koffie- en theeregisters in 1727 met attestatie wordt afgeschreven. Dit houdt in dat het gezin uit de belastingen van Blokzijl wordt geschreven en hoogstwaarschijnlijk naar een andere stad of dorp verhuist, temeer daar ze op 3 juli 1728 hun woning, gelegen aan De Wortelmarkt "ten westen de muur van Frans van Zijl, ten noorden de Weeshuijsplaats en ten Oosten de armenvoogden woningen" verkopen aan Herpen Tijmens.

verkoop huis van Gabriël Hendriksz Bul en Hester Rosier gelegen aan de Wortelmarkt Verkoop huis van Gabriël Hendriksz Bul en Hester Rosier gelegen aan de Wortelmarkt in 1728

Koffie- en theebelasting Wortelmarkt
Linkerfoto: kofie- en theebelasting. Aanslagbiljet voor het geschatte verbruik van koffie, thee en andere dranken. Dit aanslagbiljet is uitgereikt te Amsterdam op 7 mei 1729 aan Hilletje Mynders. Ook Gabriël Hendriksz Bul heeft deze belasting moeten betalen.
Rechterfoto: Wortelmarkt 7 te Blokzijl. Aan de Wortelmarkt heeft Gabriël Hendriksz Bul met zijn gezin gewoond
Gabriël Hendriksz Bul overlijdt voor 1734 te Blokzijl met achterlating van twee minderjarige kinderen uit zijn 1ste huwelijk t.w. Maria (1718) en Hendricus (1721). Aan de weeskamer is voldaan op 3-2-1734.

Zijn 2de echtgenote: Hester Rosier hertrouwt op 5-2-1734 te Blokzijl met Johannes de Vries wonend op de 2de Achterburgwal te Amsterdam en geboren in 1701, zijn moeder is Ragel van Meeurs.

Hester Rosier en Johannes de Vries krijgen nog vier kinderen allen geboren te Amsterdam:

  1. In 1735 Ragel de Vries.
  2. In 1736 Willem de Vries.
  3. In 1738 Johannes de Vries.
  4. In 1741 Jacobus de Vries.
Trijntje Jans Visscher/Visser overlijdt waarschijnlijk tussen 1721 en 1722.
Gabriël Hendriksz Bul overlijdt voor 1734.
Hester Rosier overlijdt op 17-10-1780 in het Besieshuis (oudevrouwenhuis) te Amsterdam. Zij wordt begraven op het Sint Antoniuskerkhof (Gereformeerd armenkerkhof) te Amsterdam.

Hiermee is stamvader 11. in z'n geheel behandeld.
Hierbij nog enkele statistische gegevens van dit hoofdstuk: Stamvader 11. bracht in totaal 14 nakomelingen voort waaronder 7 mannen en 7 vrouwen. Van die 14 zetten er 3 de genealogische lijn voort.

streep

Geschiedenis tijdens het leven van Henricus Nicolaes Bul


We schrijven het jaar 1667. Henricus Nicolaes Bul wordt geboren. De Republiek onder Cornelis de Witt beleeft zijn Gouden Eeuw. Door het wegvallen van de veeleisende landsheer Filips de II, de onteigening van de Rooms Katholieke goederen en daarmee het verdwijnen van de zeer dure geestelijke stand, kan de economie zich in volle breedte ontplooien. Adel en regenten gaan zich met de handel bezighouden. Mede daardoor weet de adel zich goed te handhaven, zelfs met behoud van zijn voorrechten in de Hervormde Republiek der Nederlanden. De top van deze stand is goed vertegenwoordigd in de Staten-Generaal, het hof van 's-Gravenhage en de provinciale hoven. Toch weten gegoede boeren, kooplieden en wetenschappers, of anderen met veel geld, binnen te dringen in het door handel en strijd ontsloten wereldje der edellieden.

In Blokzijl leeft in deze bloeiende tijd Henricus Nicolaes Bul en ook hij profiteert ongetwijfeld (zij het kort, hij overlijdt al op jonge leeftijd) van deze tijd.

Mattenschip

Foto: Blokzijls mattenschepen

Blokzijl verstevigt zijn banden met Amsterdam, dat prima in de vaarroute van de talloze Blokzijlse schepen ligt. De Hollandse bevolking is ingedeeld in vier klasse: de bovenste, die van de elite, is klein in getal en is hoofdzakelijk gevestigd in Amsterdam en Den Haag. De tweede klasse bestaat voornamelijk uit welvarende burgers, doktoren, advocaten, hereboeren, geleerden en predikanten. De derde klasse bestaat uit geschoolde arbeiders zoals gildeknechten, bootslui, huispersoneel, ambachtslieden en huursoldaten. Na deze drie klasse is er dan nog de laagste en tevens grootste klasse: het "ruw volk", "het grauw" of het "gemeen". Dit zijn de ongeschoolde arbeiders, de zwervers, de bedelaars en vaak ook de immigranten. Relateren we dat aan de inwoners van Blokzijl, kunnen we zeggen dat er van de 1300 inwoners er misschien 400 tot de bovenste drie klasse behoren en de rest tot de laagste. Wat wel schetst hoe de rollen in deze "Gouden" Eeuw verdeeld zijn. Het is niet alles goud wat er blinkt.....................
De mode in de 17de eeuw in Nederland loopt ver achter bij de mode in Frankrijk. De meeste mensen volgen de mode ook niet. Er wordt alleen iets nieuws gekocht als ze het werkelijk nodig hebben.

Mode 17e eeuw
Een aantal figuurtjes uit het poppenhuis van de welgestelde Amsterdamse Petronella Dunois (ca. 1676), met kleding zoals die door het personeel wordt gedragen. Op de afbeelding rechts een stijfster, midden een min en links een keukenmeid. De vrouwenfiguurtjes dragen, onder het schort, kleding die in grote lijnen de mode volgt van de gegoede burgerij maar van eenvoudiger stoffen is gemaakt. Het lijfje is minder strak ingesnoerd; de min steekt in Waterlandse streekdracht.

Kinderen dragen vele lagen dik ondergoed en zware bovenkleding. Zowel de jongetjes als de meisjes dragen een rok met op hun rug twee leibanden zodat een grote broer of zus ze vast kan houden om de kleintje te leren lopen. Zodra de kinderen wat ouder worden dragen ze dezelfde kleding als hun ouders. Jongens een breedgerande hoed, een korte broek en lange kousen. Meisjes een wit mutsje, een jasje, een rok en een schortje.

Isaäc Newton (Engels natuurkundige en grondlegger van de moderne natuurkunde en van de zwaartekrachtleer, geboren in 1642 en overleden in 1727) gebruikt de wiskunde om aan te tonen dat veranderingen in snelheid en richting altijd evenredig zijn met de massa van het voorwerp en de betreffende kracht.

De massa van een voorwerp is een eigenschap die afhankelijk is van zijn afmeting en gewicht. De massa van een voorwerp is af te leiden uit de inspanning of de hoeveelheid kracht die nodig is om het in beweging te brengen of, als het voorwerp al beweegt, de snelheid van die beweging te verhogen. Deze bewegingswetten, die nog altijd worden onderwezen als de basis van de natuurkunde, maakten het mogelijk de zwaartekracht te verklaren. Newton beweert dat elk lichaam of voorwerp een ander lichaam of voorwerp aantrekt met een kracht die de zwaartekracht wordt genoemd.

Een lichaam met een zeer grote massa zal een merkbare zwaartekracht uitoefenen op een lichaam met een veel kleinere massa. Op die manier trekt de aarde een appel naar haar oppervlak. De appel trekt de aarde ook aan. Maar omdat de appel zo'n kleine massa heeft in vergelijking met de aarde, trekt hij de aarde slechts met een onwaarneembare zwakke kracht aan. Omdat de appel naar de aarde valt, lijkt het alsof de zwaartekracht eenzijdig is. In feite is de zwaartekracht zo'n geringe kracht, dat ook twee objecten met een gelijke massa elkaar nauwelijks waarneembaar aan trekken. Daarom zullen twee appels met een gelijke massa op een schaal niet naar elkaar toe worden getrokken, ook al trekken ze elkaar wel een beetje aan. En hoe groter de afstand tussen twee voorwerpen is, des te geringer is hun zwaartekracht.

Newton realiseert zich, dat als andere grote objecten, zoals de zon, de maan en de planeten, de aarde schenen te vergezellen, de onderlinge zwaartekracht buitengewoon groot moest zijn. Zelfs over een grote afstand. Als er geen kracht was om hen tegen te houden, zouden al deze hememlichamen zich in de een of andere richting door de ruimte moeten bewegen. Normaal zou deze beweging in een rechte lijn verlopen, tenzij een hemellichaam zo dichtbij komt dat hij de andere ging aantrekken. De kracht zou misschien niet groot genoeg zijn om die twee hemellichamen helemaal naar elkaar toe te trekken, maar hij zou beslist sterk genoeg kunnen zijn om de baan van één van hen om te buigen. De kracht zou zelfs het object met de minste massa in een baan rond het grootste object kunnen trekken, als het juiste evenwicht wordt gevonden tussen de massa van de objecten, de bewegingsrichting en hun onderlinge afstand.

Kaatje bij de Sluis

Standbeeldje van Kaatje bij de Sluis te Blokzijl
In Blokzijl leeft van 1672 tot 1732 Kaatje bij de Sluis. Kaatje wordt geboren als dochter van Brecht, herbergierster van “In den Gouden Walvisch”. Op achttienjarige leeftijd zwaait Kaatje, nadat haar moeder is overleden, als cheffin de pollepel “In den Gouden Walvisch”. Maar meer dan dat ontpopt Kaatje zich als een perfecte gastvrouw voor de kooplieden, reders en kapiteins van Blokzijl. Kaatje heeft een grote charme en weet uitstekend met de mannen om te gaan. Trouwen doet zij nimmer. Haar grote liefde is de zeeman Hilbert, kapitein en kaper in staatsdienst, die gezworen heeft zich niet eerder aan land te vestigen dan dat hij fortuin had vergaard


In 1673 vindt Antonie van Leeuwenhoek de microscoop uit. Met dit apparaat, wat tot honderd maal kan vergroten, ziet hij voor het eerst bacteriën in regendruppels en tandaanslag. Hij legt echter geen verband tussen bacteriën en ziekten. Vanuit heel de wereld komen geleerden naar Nederland om de microscopen te bekijken. Hoe Antonie zijn lenzen slijpt vertelt hij aan niemand.

In 1674 heeft Blokzijl een eigen rechtbank.

In 1687 wordt door verzanding van de haven van Blokzijl de toestand zo precair, dat de fabriquer Jan van Petersen uit Amsterdam om advies wordt gevraagd. Hij adviseert om de zuidelijke leidam 500 roeden (=1800 meter) korter te maken dan de noorderlijke dam. Pas 9 jaar later, in 1696, besluiten het Ridderschap en de Steden om over de gaan tot reparatie van de Noorderbeer (=gemetselde waterkering).

In 1698 vinden er door schaarste van voedsel plunderingen in Gouda en Haarlem plaats.

Naar hoofdstukken Naar Home
Valid HTML 4.01 Transitional