Naar hoofdstukken Naar Home

HOOFDSTUK 9

een veer

9.JOHANNES (JANNES) CLAASEN BUL/BIJL (30-9-1742 - 24-6-1819)
(Gehuwd met Grietje Roelofs Pander 5-2-1747 - 9-9-1809


Behandeld wordt de 8ste nazaat van Claes Hendrikszoon Bull en Jantje Arians (stamnummer 10.).

Voorouders van Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780- stamnummer 10.
|

Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl wordt geboren op 30-9-1742 te Blokzijl. Johannes Claasen huwt te Blokzijl op 8-6-1764 met Grietje Roelofs Pander geboren op 5-2-1747 te Blokzijl. Zij is een dochter van Peter Pander en Jantje Everts (Wichertsz). Het huwelijk vindt plaats te Blokzijl maar beiden wonen te Amsterdam. De huwelijksintekening wordt door predikant Schagen van Blokzijl doorgezonden naar Amsterdam op 19-6-1764. Johannes Claasen oefent het beroep van Mattenkoopman en Schipper uit.

Huwelijksaantekening te Amsterdam Johannes Bul en Grietje Roelofs Pander Geboorteaantekening Grietje Pander
Links: trouwacte Blokzijl Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl
en Grietje Roelofs Pander
Boven: doopacte Grietje Pander
Onder: trouwacte Amsterdam (Jannes) Claasen Bul/Bijl
en Grietje Roelofs Pander

Huwelijksaantekening te Blokzijl Johannes Claasz Bul en Grietje Roelofs Pander


Er worden in Blokzijl zes kinderen geboren:

9.1. Claas Johannes Bul 26-12-1764 - 20-8-1847. Hij gaat verder als stamnummer 8. Zie hoofdstuk 8.

Geboorteaantekening Claas Johannes Bul Doopacte Claas Johannes Bul

9.2.Lampje Jannes Bul 25-12-1766 - ..

Lampje Jannes wordt geboren te Blokzijl op 25-12-1766. Zij is vermoedelijk voor 1774 overleden gezien het feit dat er in 1774 weer een Lampje Jannes Bul wordt geboren.
Geboorteaantekening Lampje Jannes BulDoopacte Lampje Jannes Bul

9.3. Roelof Joannes Bul 17-2-1768 - 17-10-1837

Geboorteaantekening Roelof Jannes BulDoopacte Roelof Jannes Bul

9.4.Hendrik Jannes Bul 6-1-1771 - 19-1-1844

Geboorteaantekening Hendrik Jannes BulDoopacte Hendrik Jannes Bul

9.5. Lampje Jannes Bul10-8-1774 - ..

9.6. Willem Johannes Bul16-2-1777 - 2-10-1813

Geboorteaantekening Willem Johannes BulDoopacte Willem Johannes Bul
Schipper Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl gaat op 31-1-1775 een contract aan met andere schippers van Blokzijl teneinde elkaar te helpen bij het vastzitten in ijs of andere rampen. Tegen betaling van 25 caroler gulden zijn alle schippers verplicht om de ander zonder kosten te helpen. (Bron: Gildemuseum Blokzijl en gemeente Brederwiede voor de originele acte.)

Contract schippers Contract schippers
Links: contract van schippers te Blokzijl
Rechts: dit contract wordt mede ondertekend door Jannes Bul (Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl)

Het gezin van Johannes Claasen Bul en Grietje Roelofs Pander verhuist tussen 1777 en 1780 naar Amsterdam.

Johannes Claasen Bul doet op 26-04-1781 te Amsterdam belijdenis (een soort inschrijving bij de kerk). Het gezin gaat wonen op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht te Amsterdam boven de mattenwinkel die ze inmiddels hebben.

Contract schippers
Kruising van twee grachten: de Prinsengracht-Egelantiersgracht met stenen boogbruggen

De volgende drie kinderen worden geboren:

9.7. Johannes (Klaasen) Bijl 19-1-1780 - 8-3-1780

Johannes wordt gedoopt op 19-1-1780 te Amsterdam in de Hervormde Noorderkerk. De pastor is Anthonius Kuijper. Doopgetuigen zijn zijn vader en moeder. Johannes is ingeschreven (volgens de doopacte) onder de naam "Klaasen".
Johannes overlijdt op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht te Amsterdam op 8-3-1780.

9.8. Joanna (Klaasen) Bijl20-7-1781 - 7-2-1816

9.9. Femmetje Bijl26-9-1784 - 23-8-1822

Vader Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl is op 20-4-1792 te Amsterdam getuige bij het huwelijk van zijn zoon Hendrik Jannes Bul/Bijl (geboren in 1771) en Catharina Neletta Mense.

Grietje Roelofs Pander overlijdt op 62 jarige leeftijd op 9-9-1809 te Amsterdam. Haar twee broers van Blokzijl geven haar overlijden aan t.w. Willem Pander, gehuwd met Grietje Roelofs, en Cornelis Pander, gehuwd met Jannetje Roelofs.

Overlijdensaantekening Johannes Claasen Bul/Bijl
Overlijdensaantekening Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl

Cathuijserstraat 62 (Karthuizersstraat)




Mooie tekening van het Huiszittenweduwenhof met de binnenplaats en de waterpomp in de de Karthuizerstraat 37-115
In deze straat heeft Johannes Claasen Bul/Bijl gewoond en overlijdt hij ook

Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl overlijdt, 10 jaar later dan zijn echtgenote, Grietje Roelof Pander, op 24-6-1819 des s'avonds om negen uur als mattenkoper op de leeftijd van 76 jaar in de Cathuijserstraat 62 (Karthuizersstraat) te Amsterdam. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn 48 jarige zoon Hendrik Bijl eveneens wonend in de Cathuijserstraat 62 (Karthuizersstraat) te Amsterdam van beroep sjouwer en door zijn 43 jarige (dit is fout vermeld in de acte, dit moet zijn: zijn 55 jarige en oudste...) zoon Claas Bijl wonend hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam van beroep mattenkoper

Deze Johannes (Jannes) Claasen Bijl is onze stamvader die er voor zorgt dat de familie BIJL zich in Amsterdam vestigt. Zo is door vermoedelijk een "onzorgvuldigheid" van de ambtenaar van de burgerlijke stand, of het Blokzijlse dialect of door het foutief opgeven van de naam BUL, via CLAASEN, (wordt gebruikt als patroniem = voornaam van de vader) Beijl, Bijll de huidige naam BIJL ontstaan.







De 3de nakomeling van Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl en Grietje Roelofs Pander (stamnummer 9.) wordt behandeld.

9.3. ROELOF JOANNES BIJL -geboren als Bul- (17-2-1768 - 15-10-1837)
(Gehuwd met Evertje/Everdina Harmsz Pot 8-2-1756 - 3-3-1829)

Voorouders van Roelof Joannes Bul/Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|

Roelof Joannes Bul/Bijl wordt geboren op 17-2-1768 te Blokzijl (Blokziel). Roelof Joannes Bul/Bijl woont voor zijn huwelijk op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht (bij zijn ouders) te Amsterdam.


Doopacte Roelof Joannes Bul/Bijl

Roelof Joannes Bul/Bijl huwt op 22 jarige leeftijd op 16-4-1790 te Amsterdam met de 26 jarige Evertje (Everdina) Harmsz Pot. Evertje is 12 jaar ouder dan Roelof Joannes, maar geeft bij haar huwelijk op dat zij 26 jaar oud is, terwijl ze dan 34 is. Roelof Joannes wordt geassisteerd door zijn vader Johannes Klaasen, wonend op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht te Amsterdam. Evertje (religie Gereformeerd) wordt geassisteerd door haar vader Harmen Pot wonend op 't Singelt bij de Boomsteeg te Amsterdam.

Huwelijksaantekening Roelof Joannes Bul/Bijl en Evertje/Everdina Harmsz Pot Trouwacte Roelof Joannes Bul/Bijl en Evertje (Everdina) Harmsz Pot

Evertje (Everdina) Harmsz Pot wordt geboren op 8-2-1756 te Meppel(t) (haar doopgetuige is Grietje Hendriks) maar wonend te Amsterdam op het 't Singelt bij de Boomsteeg. Zij is een dochter van Harmen Jans Pot en van Annichjen Willems Soener.

Roelof Joannes Bul/Bijl oefent het beroep van schipper uit. Uit dit huwelijk worden, voor zover we weten, geen kinderen geboren.

Fruitmarkt aan de Singel Amsterdam Bank van Lening Amsterdam

't Singel te Amsterdam

Foto linksboven: de Fruitmarkt aan de Singel bij de Raamsteeg te Amsterdam 1886, (v.l.n.r.), de Appelmarkt, gezien vanaf de brug tussen Raamsteeg en Oude Spiegelstraat. Links de ingang van de Kaatsbaangang; in het midden de Vliegendesteeg. Rechts op de achtergrond de R.K. kerk De Krijtbergde
Foto midden boven: de bank van lening/de Grote Lombard, Oude Zijdsvoorburgwal 300 te Amsterdam. De 58 jarige schipper Roelof Johannes Bul/Bijl wonend op een schip liggende voor de grote Lombard (bank van lening) geeft in 1826 het overlijden aan van Catharina Neletta Mense, de echtgenote van zijn broer Hendrik Jannes Bul/Bijl
Foto onder: 't Singel te Amsterdam waar Evertje Harmz Pot heeft gewoond
Werkhuis Amsterdam Huismunt van het Werkhuis Amsterdam
Linkerfoto: het Werkhuis aan de Roetersstraat circa 1825-1830 gezien vanaf de Plantage Muidergracht met rechts de brug met de ingang van de Nieuwe Kerkstraat, links de Nieuwe Prinsengracht
Rechterfoto: huismunt van het Werkhuis ingevoerd in 1824 om te voorkomen dat verpleegden misbruik van geld maken (1825 - 1850)
Evertje Harmsz Pot overlijdt op 3-3-1829 om acht uur des s'morgens op 73 jarige leeftijd te Amsterdam. Zij woont en overlijdt op een vaartuig liggend aan de Appelmarkt (officieuze naam van het gedeelte van de Singel tussen de Raam- en de Heisteeg). Haar overlijden wordt aangegeven door haar 61 jarige echtgenoot Roelof Bul/Bijl (van beroep schipper) wonend als boven en door haar 63 jarige zwager en winkelier Claas Bijl van de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat.

Overlijdensaantekening Evertje Harmsz Pot Overlijdensaantekening Roelof Joannes Bul/Bijl Links: overlijdensaantekening Evertje Harmsz Pot
Rechts: overlijdensaantekening Roelof Joannes Bul/Bijl

Roelof Johannes Bul/Bijl overlijdt om 5 uur des s'morgens op 69 jarige leeftijd op 15-10-1837 (als sjouwerman) in het "Werkhuis" op de Prinsengracht te Amsterdam. Zijn overlijden wordt aangegeven middels een procesverbaal namens het "Werkhuis" door de 46 jarige suppoost Hendrik Julin Meentz wonend in het "Werkhuis" en door de 52 jarige provoost Carel Poensen wonend op de Reguliersgracht 70 te Amsterdam.

De 4de nakomeling van Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl en Grietje Roelofs Pander (stamnummer 9.)wordt behandeld.

9.4. HENDRIK JANNES BIJL -geboren als Bul- (6-1-1771 - 19-1-1844)
(1ste Gehuwd met Catharina Eletta Mense 21-8-1771 - 12-3-1826)
(2de Gehuwd met, hoewel niet zeker is of hij hiermee is gehuwd, Jacoba Balt 8-5-1777 - 9-3-1828)
(3de Gehuwd met Martije de Groot 20-2-1774 - 11-7-1849)

Voorouders van Hendrik Jannes Bul/Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|

Hendrik Jannes Bul/Bijl wordt geboren op 6-1-1771 te Blokzijl.


Doopacte Hendrik Jannes Bul/Bijl

Eerste huwelijk Hendrik Jannes Bul/Bijl en Catharina Eletta Mense

Hendrik Jannes Bul/Bijl huwt voor de 1ste keer en wel op 20-4-1792 te Amsterdam met Catharina Eletta Mense. Getuige bij hun huwelijk is de vader van Hendrik Jannes Bul/Bijl: Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl. Het jonge echtpaar gaat wonen in de Kathuijserstraat 62 te Amsterdam. Catharina Eletta Mense is gedoopt op 21-8-1771 in de Hervormde Zuiderkerk en wonend op de Egelantiersgracht voorbij de Fransestraat en is dan Gereformeerd. Haar doopgetuigen zijn Nicolaas Wilt en zijn echtgenote Rebecca Geertruijde de Wilde. Catharina Eletta is een dochter van Johannes Mense en van Jannetje Mense.

Er worden uit dit 1ste huwelijk met Catharina Eletta Mense drie kinderen geboren:

9.4.1. Grieijen Bijl 22-2-1793 - 4-1-1858 4-1-1858

9.4.2.Johannes Bijl 11-1-1795 - 23-9-1795

Johannes wordt geboren te Amsterdam op 11-1-1795. Hij wordt gedoopt op 16-1-1795 in de Hervormde Westerkerk. Zijn doopgetuigen zijn Claas Mense en Jannetje Mense.
Johannes Bijl overlijdt te Amsterdam op 23-9-1795.

9.4.3. Johannes Bijl 3-2-1796 - 5-6-1818

Hervormde Zuiderkerk Amsterdam




De Hervormde Zuiderkerk Amsterdam
Deze kerk is gebouwd tussen 1603 en 1611. Het ontwerp, in renaissancestijl, is van de Amsterdamse architect Hendrick de Keyser. Toen Hendrick de Keyser in 1621 overleed, werd hij in de Zuiderkerk begraven. Zijn grafsteen is nog steeds in deze kerk aanwezig

Johannes Bijl wordt in deze kerk gedoopt op 3-2-1796. Zijn doopgetuigen zijn Nicolaas Mense en Jannetje Mense







Johannes overlijdt te Amsterdam op 4-6-1818 op de jonge leeftijd van 23 jaar, ongehuwd, en wonend in de Lange Leidsedwarsstraat 80 te Amsterdam. Zijn overlijden wordt aangegeven door Jacob Hansen Bom 24 jaar oud wonend als boven, schilder van beroep en door de 68 jarige Johannes Pomming van beroep metselaar.
Vader Hendrik Jannes Bul/Bijl heeft wel het een en ander op zijn kerfstok: zo heeft hij b.v. tijdens zijn huwelijk een relatie met Jacoba Balt (geboren op 8-5-1777 te Amsterdam). Haar vader is Jacob Balt en haar moeder is Anna Bijon.

Tweede huwelijk Hendrik Jannes Bul/Bijl en Jacoba Balt

Hendrik Jannes Bul/Bijl en Jacoba Balt krijgen samen ook nog de volgende vijf kinderen:

9.4.4. Saartje Bijl 28-5-1800 - 20-9-1855

9.4.5. Hendrika Bijl 12-1-1803 - 6-8-1803

Hendrika wordt geboren te Amsterdam op 12-1-1803. Zij wordt gedoopt op 13-3-1803 in de Hervormde Noorderkerk. Haar doopgetuigen zijn haar vader en moeder. Hendrika overlijdt te Amsterdam op 6-8-1803 aan de mazelen.

9.4.6. Hendrika Margaretha Bijl 19-1-1805 - 31-1-1806

Hendrika Margaretha wordt geboren onder de naam Klaasenbeijl te Amsterdam op 19-1-1805. Zij wordt gedoopt op 16-8-1805 in de Nieuwe Zijdskapel. Haar doopgetuige is haar vader Hendrik Jannes Bul/Bijl. Hendrika Margaretha overlijdt te Amsterdam op 31-1-1806 aan de kinkhoest.

9.4.7. Hendrikus Bijl 28-3-1807 - 26-8-1877

9.4.8. Doodgeboren kind 23-5-1811 - 23-5-1811

Geboren en overleden te Amsterdam op 23-5-1811 op de Oudezijds Voorburgwal 64 te Amsterdam, wonend bij zijn moeder.
Catharina Neletta Mense gaat op 12-7-1809 buiten de stad wonen. Vermoedelijk is zij door haar echtgenoot verlaten (zie register van huiszittenhuizen). Zij krijgt met haar twee kinderen Grieijen en Johannes Bijl van 1800 tot aan 1826 zomer en winter ondersteuning/bedeling.

Ondersteuning Catharina Neletta Mense
Ondersteuning Catharina Neletta Mense

Het is niet duidelijk waar Hendrik Jannes Bul/Bijl woont, bij zijn rechtmatige echtgenote of bij Jacoba Balt. Deze laatste woont in ieder geval in 1805 op de Palm 158 en in 1811 op de Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam. Wel is bekend dat Hendrik Jannes Bul/Bijl in 1824 op de Baangracht bij de Egelantiersstraat te Amsterdam woont.

In 1817 oefent Hendrik Jannes Bul/Bijl het beroep van mattenkoopman uit. Catharina Eletta Mense woont, mogelijk met Hendrik Jannes Bul/Bijl of alleen met haar kinderen, in de Anjeliersstraat 224 te Amsterdam.

Derde huwelijk Hendrik Jannes Bul/Bijl en Martije de Groot

Hendrik Jannes Bul/Bijl hertrouwt op 11-6-1828 te Amsterdam, twee jaar na het overlijden van zijn 1ste echtgenote: Catharina Eletta Mense, met de 54 jarige werkster Martije de Groot. Huwelijksgetuigen zijn de 38 jarige Pieter Moen van beroep werkman, Mathijs de Groot ook van beroep werkman 44 jaar oud, Cornelis van Raamsdonk werkman 32 jaar oud en zijn 48 jarige zwager Mourits Koonings (gehuwd met zijn zuster Femmetje Bijl) van beroep werkman. Allen wonend te Amsterdam.

Huwelijksaantekening Hendrik Jannes Bul/Bijl en Martije de Groot Trouwacte Hendrik Jannes Bul/Bijl en Martije de Groot

Martije de Groot wordt te Amsterdam geboren en gedoopt op 20-2-1774 in de Westerkerk. Haar doopgetuigen zijn Atie Eland en Pieternella Eland. Martije is een dochter van Louwerens de Groot en van Anna Eland.

Hendrik Jannes Bul/Bijl en Martije de Groot gaan wonen op de Lindengracht 100 te Amstrdam.

Van 1830 tot 1843 ontvangt Hendrik Jannes Bul/Bijl en zijn echtgenote Martije de Groot steun voor hun levensonderhoud. (Zie register Huiszittenhuizen Amsterdam.) Martije de Groot krijgt tot aan haar overlijden steun van de bedeling.

Ondersteuning Martije de Groot
Ondersteuning Martije de Groot

In 1834 is het beroep van Hendrik Jannes Bul/Bijl geen matten-koopman meer maar sjouwer.

Wanneer is niet precies bekend, maar het echtpaar verhuist naar de Anjeliersstraat 224 te Amsterdam (hier heeft Hendrik Jannes Bul/Bijl ook gewoond met zijn 1ste echtgenote). Voor zover bekend heeft hij met zijn 3e echtgenote geen kinderen gekregen.

Catharina Eletta Mense overlijdt op 54 jarige leeftijd op 12-3-1826 in de Leidschedwarsstraat 34 te Amsterdam. Haar overlijden wordt aangegeven door haar 58 jarige zwager Roeloff Johannes Bul/Bijl (de broer van haar echtgenoot) van beroep schipper wonend op een schip liggende voor de grote Lombard (bank van lening) en door haar 27 jarige neef Nicolaas Mense (van beroep venter) wonend net als de overledene in de Leidschedwarsstraat 34 te Amsterdam.

Overlijdensaantekening Catharina Eletta Mense Overlijdensaantekening Jacoba Balt Links: overlijdensaantekening Catharina Eletta Mense
Rechts: overlijdensaantekening Jacoba Balt

Twee jaar later, op 9-3-1828, overlijdt te Amsterdam ook Jacoba Balt op 50 jarige leeftijd. Deze heeft drie maanden op de zolder van het Buitengasthuis (Wilhelmina Gasthuis) gelegen maar woonde op de Lindengracht 109 te Amsterdam. In een procesverbaal van 11-3-1828 is dit gebeuren gemeld door het Gasthuis aan de Gemeente. In haar overlijdensacte staat dat zij 40 jaar is als zij overlijdt wat vreemd is want zij is geboren op 8-5-1777 te Amsterdam. Haar beroep was negotie (=iets in de handel).

Overlijdensaantekening Hendrik Jannes Bul/Bijl
Overlijdensaantekening Hendrik Jannes Bul/Bijl

Hendrik Jannes Bul/Bijl overlijdt op 73 jarige leeftijd op 19-1-1844 in de Anjeliersstraat 224 te Amsterdam. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn 37 jarige zoon Hendrik Bijl (van beroep winkelier) wonend in de Utrechtsestraat 92 te Amsterdam en door Johannes Diggers, 28 jaar oud eveneens winkelier en wonend op de Geldersekade 16 te Amsterdam.

Brand in een suikerfabriek





Op zondag 19 oktober 1845 verwoest een grote brand de suikerfabriek van Rupe aan de Keizersgracht. ’s Ochtends om acht uur slaan de eerste vlammen uit het dak. Er staat weinig wind en de brandweer is er snel bij. Toch brandt de fabriek helemaal af. Ook een aantal huizen in de buurt verandert in rokende puinhopen. Een ooggetuige schrijft: ‘Een akelig gezigt levert den puinhoop van zoovele Gebouwen op, en het gedruisch der instortende muren, vergezeld door het krakend geraas der brandende balken en de felle vlammen der brandende suiker.’ Twee mannen komen bij de brand om. Honderden fabrieksarbeiders zijn hun baan kwijt. In Amsterdam waren veel suikerfabrieken. In de 17de en vooral in de 18de eeuw was de suikerraffinaderij de belangrijkste industrie van de stad. Suiker was lang het belangrijkste Amsterdamse exportproduct. De fabrieken raffineerden de rietsuiker die van plantages in het Caraïbische gebied kwam. In de tweede helft van de 19de eeuw gingen steeds meer raffinaderijen suiker maken op basis van suikerbieten





Martije de Groot overlijdt op 11-7-1849 op 75 jarige leeftijd als Martijntje de Groot in de Anjeliersstraat 7 te Amsterdam.

De 1ste nakomeling van Hendrik Jannes Bul/Bijl en Catharina Eletta Mense (stamnummer 9.4.)wordt behandeld.

9.4.1. Grieijen Bijl 22-2-1793 - 4-1-1858)
(Gehuwd met Jacobus Croese 18-10-1799 - 13-3-1839)

Voorouders van Grieijen Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Hendrik Jannes Bul/Bijl 1771-1844 stamnummer 9.4.
|

Grieijen Bijl wordt gedoopt te Amsterdam op 22-2-1793 in de Hervormde Oude Kerk. Doopgetuigen zijn Johannes Claasen Bijl (Bul) en Grieijen Pander (Grietje Roelofs Pander) (grootouders van vaders kant). De pastor is Hendrik Husly Viervant.


Links: doopacte Grieijen Bijl. Rechts: Doopacte Jacobus Croese

Grieijen Bijl huwt op 31-1-1827 te Amsterdam met de 27 jarige schildersknecht Jacobus Croese. Huwelijksgetuigen zijn: haar vader, de 47 jarige schilder Gerrit van Schenker, de 27 jarige Gerrit van Erbeek en de 39 jarige kruier Jan Bos. Alle getuigen wonen te Amsterdam.

Jacobus Croese wordt geboren op 18-10-1799 te Amsterdam en is een zoon van Jan/Jacobus Croese en van Helena Roos.

Jacobus Croese overlijdt als zadelmaker op 13-3-1839 wonend in het huis Kuiperspad buiten de Raamspoort 410 molen de rode leeuw te Amsterdam. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn 41 jarige neef Nicolaas Mense(n) wonend in de Leidschestraat 132 te Amsterdam en door de 40 jarige Dirk Hekker (bekende) en aanspreker.
Grieijen Bijl overlijdt (als naaister) 19 jaar later dan haar echtgenoot en wel op 4-1-1858 te Amsterdam op de Buitensingel 571.

De 4de nakomeling van Hendrik Jannes Bul/Bijl en het 4de kind met Jacoba Balt (stamnummer 9.4.) wordt behandeld.

9.4.4. Saartje Bijl 28-5-1800 - 20-9-1855)
(Gehuwd met Abraham Aalders 23-12-1798 - 9-10-1856)

Voorouders van Saartje Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Hendrik Jannes Bul/Bijl 1771-1844 stamnummer 9.4.
|

Saartje Bijl wordt geboren te Amsterdam op 28-5-1800. Zij wordt gedoopt op 13-6-1800 in de Hervormde Westerkerk. Haar doopgetuigen zijn Anderies Breijding en Saartje Baarents.


Links: Doopacte Saartje Bijl. Rechts: Doopacte Abraham Aalders

Westerkerk te Amsterdam
De Westerkerk te Amsterdam
In deze kerk wordt Saartje Bijl gedoopt. Deze kerk was niet alleen bedoeld voor de rijke bewoners van de grachtengordel, maar ook voor de bewoners van de Jordaan. Daar de Westertoren (voltooid in 1638) aan de Prinsengrachtzijde staat en hoog boven de Jordaan uittorent, werd zij zelfs een symbool van de Jordaan. Ook deze kerk is ontworpen door Hendrick de Keyser

Saartje (haar beroep is dan strijkster) huwt op 18-8-1824 te Amsterdam met de 25 jarige venter (later is hij mastenmaker) Abraham Aalders. Huwelijksgetuigen zijn haar 52 jarige vader Hendrik Jannes Bul/Bijl wonend op de Baangracht bij de Egelantiersstraat en de 50 jarige zeeman Pieter Boekhout. Abraham Aalders wordt geboren op 23 december 1798 te Amsterdam en op 25-12-1798 wordt de Evangelisch Lutherse Abraham gedoopt door pastor Augustus Sterk van de Lutherse kerk. Hij is een zoon van Coenraad Aalders en van Jannetje Piecaar.

  1. Saartje Bijl en Abraham Aalders krijgen twee jaar voor hun huwelijk een zoon genaamd Abraham Aalders junior geboren te Amsterdam op 19-1-1822.
  2. Er worden later nog twee kinderen geboren.
Abraham Aalders senior overlijdt te Amsterdam op 9-10-1856, 57 jaar oud.
Saartje Bijl overlijdt op 20-9-1855 in de Egelantiersstraat te Amsterdam, 55 jaar oud. Haar overlijden wordt aangegeven door haar 25 jarige zoon Christiaan Aalders (van beroep sjouwer).

De 7de nakomeling van Hendrik Jannes Bul/Bijl en het 4de kind met Jacoba Balt (stamnummer 9.4.) wordt behandeld.

9.4.7. HENDRIKUS BIJL (28-3-1807 - 26-8-1877)
(1ste Gehuwd met Catharina Groen 10-2-1809 - 22-8-1844)
(2de Gehuwd met Wendelina Hoek 18-11-1824 - 27-2-1882)

Voorouders van Hendrikus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Hendrik Jannes Bul/Bijl 1771-1844 stamnummer 9.4.
|

Hendrikus Bijl wordt geboren op 28-3-1807 te Amsterdam en gedoopt op 12-8-1807 in de Hervormde Nieuwe Kerk. Zijn doopgetuigen zijn niet bekend. Hij wordt gedoopt als Henrikis Bijl. Zijn vader wordt genoemd Henrikus Beijl.


Links: doopacte Hendrikus (Henrikis) Bijl. Rechts: doopacte Catharina Groen

Het beroep van Hendrikus is eerst metselaar later mileur (militaire dienst) bij een afdeling van de infanterie.

Eerste huwelijk Hendrikus Bijl en Catharina Groen

Hendrikus Bijl huwt voor de 1ste keer op 5-11-1834 te Amsterdam met Catharina Groen. Huwelijksgetuigen zijn: de 64 jarige vader van de bruidegom Hendrikus Jannes Bul/Bijl (sjouwer), de 48 jarige tabaksverwerker Gerrit Kramer, de 40 jarige korendrager Herman Kramer, en de 35 jarige zadelmaker en zwager van de bruidegom Jacobus Croese (echtgenoot van Grieijen Bijl geboren in 1793). Alle getuigen wonen te Amsterdam. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn dan al overleden.

Catharina Groen wordt gedoopt op 10-2-1809 in de Rooms Katholieke kerk "De Pool" te Amsterdam. Haar doopgetuigen zijn ......Baltenbag en Mietje Glaret. Catharina is een dochter van Jacobus Groen en van Jannetje Develijn.

Hendrikus Bijl en Catharina Groen krijgen vier kinderen:

9.4.7.1. Johanna Hendrika Bijl3-3-1835 - 29-8-1910

Als het volgende kind wordt geboren woont Hendrikus Bijl en zijn gezin op de Egelantiersgracht 62 te Amsterdam.

9.4.7.2. Henriëtta Jacoba Bijl 30-5-1837 - 31-10-1894

9.4.7.3. Catharina Margaretha Bijl 14-2-1839 - 26-12-1921

9.4.7.4. Henricus Jacobus Bijl 6-9-1840 - 4-10-1840

Henricus Jacobus wordt geboren op 6-9-1840 in de Utrechtsestraat 92 te Amsterdam. Hij overlijdt op 4-10-1840 te Amsterdam in de ouderdom van één twaalfde jaar (= een maand); zijn overlijden wordt aangegeven door de 38 jarige Pieter Kruger wonend in de Oostenburgerstraat 14 te Amsterdam.
Overlijdensacte Henricus Jacobus Bijl
Overlijdensacte Henricus Jacobus Bijl

Het beroep van vader Hendrikus Bijl is koopman in aardappelen, later zoutevisverkoper en in 1840 schipper.

Tweede huwelijk Hendrikus Bijl en Wendelina Hoek

Na het overlijden van zijn 1ste echtgenote: Catharina Groen, hertrouwt Hendrikus Bijl drie maanden later op 37 jarige leeftijd op 6-11-1844 te Amsterdam met de 20 jarige Wendelina Hoek. Huwelijksgetuigen zijn: de 29 jarige winkelier Johannes Tiggers, de 28 jarige kleermaker Hendrik Lokhoff, de 48 jarige winkelier Cornelis Janse (peetoom). Alle getuigen wonen te Amsterdam. De ouders van de bruidegom zijn dan al overleden.

Wendelina Hoek wordt geboren op 18-11-1824 te Amsterdam en is een dochter van Frans Emanuel Hoek (Schoenmakersknecht/sjouwer) en Wendelina Waleveld/Haneveld.

Het jonge echtpaar gaat wonen in de Utrechtsestraat 92 te Amsterdam. Later verhuizen ze naar de Hermietensteeg; in februari 1852 naar de Rapenburgsteeg 12 (nu 585); in juli 1852 naar de Nieuwe Hoogstraat 238; in 1853 naar de Vijzelstraat 38 (nu 606) en daarna naar de Leidsestraat 272 (nu 64) alwaar ook een pleegkind bij inwoont n.l. Wendelina Bauer (dit is een dochter van de zuster van Wendelina Hoek: Anna Petronella).

Boek Boek

Een prentenboekje uit 1828 om Wendelina voor te lezen. Het gaat o.a. over: de paard, de koe, het schaap, de os, de haan en de hen, de gans, de duiven, de ekster, de vogel in een kooi, de muis, de poes, de hond, de bok, het zwijn, de vlieg, de bijen, de haas en de pauw

Moeder Catharina Groen overlijdt op de jonge leeftijd van 35 jaar op 22-8-1844 te Amsterdam in de Utrechtsestraat 92.
Vader Hendrikus Bijl overlijdt op 26-8-1877 op de Overtoom 144 maar woonde in de Leidschestraat 64 te Amsterdam op 70 jarige leeftijd.
Wendelina Hoek overlijdt op 57 jarige leeftijd op 27-2-1882 te Amsterdam.

De 1ste nakomeling van Hendrikus Bijl en Catharina Groen (stamnummer 9.4.7.) wordt behandeld.

9.4.7.1. Johanna Hendrika Bijl 3-3-1835 - 29-8-1910)
(Gehuwd met Gerrit den Dekker 24-12-1824 - 4-6-1911)

Voorouders van Johanna Hendrika Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Hendrik Jannes Bul/Bijl 1771-1844 stamnummer 9.4.
|
Hendrikus 1807-1877 stamnummer 9.4.7.
|

Johanna Hendrika Bijl wordt geboren op 3-3-1835 in de Egelantiersstraat 163 te Amsterdam (onder de naam Beijl, haar vader tekent de geboorteacte met Bijl). Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader en door de 40 jarige Hermanus Cramer.

Dienstmeisjes op 't Singel





Twee dienstmeisjes wandelen op 't Singel in Amsterdam.

Het beroep van Johanna Hendrika Bijl is dienstbode
bij J. v.d. Brink op het Singelt 424.
Het zou zo maar kunnen dat zij hier loopt....





Johanna Hendrika Bijl huwt op 21-5-1877 te Amsterdam op 42 jarige leeftijd met de 53 jarige schoenmaker Gerrit den Dekker. Huwelijksgetuigen zijn de 33 jarige beeldhouwer en zwager van de bruidegom Johannes van Kempen, de 43 jarige boekbinder en zwager van de bruid Pieter van Hoorn, de 55 jarige kleermaker Johannes Franciscus Broekhoff en de 46 jarige aanspreker Ernst van Velsen. De vader van de bruid is bij het huwelijk aanwezig. Alle getuigen wonen te Amsterdam.

Gerrit de Dekker wordt geboren op 24-12-1824 te Amsterdam en is een zoon van Willem den Dekker en Maria Christina Pietersen. Gerrit is drie keer gehuwd geweest. Hij is gescheiden van zijn 1ste vrouw Maria van Ommeren. Daarna is hij gehuwd geweest met Johanna van Kempen en na haar overlijden huwt hij met Johanna Hendrika Bijl. Gerrit den Dekker en Johanna Hendrika Bijl gaan wonen in de Korte Leidsedwarsstraat 50 te Amsterdam.

Johanna Hendrika Bijl overlijdt op 29-8-1910 te Amsterdam onder de naam Beijl op 75 jarige leeftijd.
Gerrit den Dekker overlijdt op 4-6-1911 te Amsterdam op 86 jarige leeftijd.

De 2de nakomeling van Hendrikus Bijl en Catharina Groen (stamnummer 9.4.7.) wordt behandeld.

9.4.7.2. Henriëtta Jacoba Bijl 30-5-1837 - 31-10-1894)
(Gehuwd met Barend Franciscus Jansen 11-12-1829 - 4-8-1910)

Voorouders van Henriëtta Jacoba Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Hendrik Jannes Bul/Bijl 1771-1844 stamnummer 9.4.
|
Hendrikus 1807-1877 stamnummer 9.4.7.
|

Henriëtta Jacoba Bijl wordt geboren te Amsterdam op 30-5-1837. Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader, door de 37 jarige Jacoba Groen en door de 27 jarige opperman Koenraad Hesse.

Een lot uit 1842
Een lot uit 1842. Wie zal de gelukkige winnaar zijn geweest?

Henriëtta Jacoba Bijl (haar beroep is dan ventster) krijgt op 10-12-1862 een buitenechtelijke zoon:

  1. Willem Hendrik Bijl geboren in het Binnengasthuis te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 60 jarige directeur van het Binnengasthuis Jacob Ritter wonend in het Binnengasthuis te Amsterdam. Willem Hendrik Bijl wordt bij haar huwelijk met Barend Franciscus Jansen erkend al het hunne, maar Willem Hendrik blijft niet bij zijn moeder en stiefvader wonen; hij woont eerst bij zijn grootouders t.w. Hendrikus Bijl en Wendelina Hoek (het 2de huwelijk van Hendrikus Bijl) daarna gaat hij bij de zuster van zijn grootmoeder: Anna Petronella Hoek, gehuwd met Bauer wonen. Later huwt Willem Hendrik Jansen/Bijl met een dochter uit dit gezin.
In juli 1872 woont Henriëtta Jacoba Bijl bij haar zuster Catharina Margaretha Bijl. Henriëtta Jacoba Bijl huwt op 30-8-1876 te Amsterdam met de courantombrenger Barend Franciscus Jansen. Huwelijksgetuigen zijn de 45 jarige courantbezorger Thomas Johannes Goldewijk, de 42 jarige winkelbediende en zwager van de bruid Pieter van Hoorn, de 24 jarige melkslijter Johan Pieter Menge en de 67 jarige schoenamker Anthonius Johannes Jansen (geen familie). Allen wonend te Amsterdam. Barend Franciscus Jansen wordt geboren op 11-12-1829 te Amsterdam en is een zoon van Franciscus Jansen en Barendina van Lente.

Huwelijksaantekening Henriëtta Jacoba Bijl en Barend Franciscus Jansen
Trouwacte Henriëtta Jacoba Bijl en Barend Franciscus Jansen

Henriëtta Jacoba Bijl wordt op 23-10-1894 opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam alwaar zij op 57 jarige leeftijd overlijdt aan een insult comis? Zij woonde in de Leidsekruisstraat 14 te Amsterdam.
Barend Franciscus Jansen overlijdt op 4-8-1910 te Amsterdam op 80 jarige leeftijd.

De 3de nakomeling van Hendrikus Bijl en Catharina Groen (stamnummer 9.4.7.) wordt behandeld.

9.4.7.3. Catharina Margaretha Bijl 14-2-1839 - 26-12-1921)
(Gehuwd met Pieter van Hoorn 4-9-1834 - 24-3-1881)

Voorouders van Catharina Margaretha Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Hendrik Jannes Bul/Bijl 1771-1844 stamnummer 9.4.
|
Hendrikus 1807-1877 stamnummer 9.4.7.
|

Catharina Margaretha Bijl wordt geboren in de Utrechtsestraat 920? te Amsterdam op 14-2-1839. Haar geboorte wordt aangegeven door de 45 jarige koorndrager Hermanus Cronen wonend op de Botermarkt 8 te Amsterdam en door de 34 jarige blikslager Cornelis Groenou wonend in de Utrechtsestraat 50 te Amsterdam.

Catharina Margaretha huwt te Amsterdam op 8-5-1861 met de 26 boekbinder en weduwnaar (van Cornelia Christina Koenders) Pieter van Hoorn. Catharina Margaretha tekent de huwelijksacte met Beijl, haar vader tekent met Bijl. Huwelijksgetuigen zijn de 34 jarige sjouwerman Gijsbertus Detbarend, de 38 jarige sjouwerman Theodorus Hendrik Hendriks, de 38 jarige metselaar Petrus Kasteleins en de 26 jarige zeeman Petrus Jacobus Greven. Alle getuigen wonen te Amsterdam. De ouders van de bruidegom en de vader van de bruid zijn bij het huwelijk aanwezig.
Pieter van Hoorn wordt geboren op 4-9-1834 te Amsterdam en is een zoon van Adam Johannes van Hoorn (letterzetter) en Hendrika Soffia Reijding wonend te Amsterdam.

Catharina Margaretha Bijl en Pieter van Hoorn krijgen twee dochters en één zoon.

cholera-epidemie




Op deze kaart uit 1866 is de verspreiding van de cholera-epidemie van dat jaar over 50 buurten van Amsterdam aangegeven. De cirkeldiagrammen tonen het aantal sterfgevallen per week in elke buurt, van 1 juni 1866 tot en met 18 oktober 1866. Het aantal is er met rode inkt bijgeschreven. Verder is de totale bevolking die een buurt eind mei 1866 telde opgetekend, met daaronder het totale sterftepercentage











Pieter van Hoorn overlijdt op 24-3-1881 te Amsterdam op de Groenburgwal 10, maar woonde op de Prinsengracht 321 te Amsterdam op de jonge leeftijd van 46 jaar.
Catharina Margaretha Bijl overlijdt (40 jaar later dan haar echtgenoot) op 26-12-1921 te Amsterdam op 82 jarige leeftijd.

Nu gaan we weer een stukje terug in de lijn en wel naar de 5e nazaat van stamvader Johannes Claasen Bul/Bijl en Grietje Roelofs Pander (stamnummer 9.).

9.5. Lampje Jannes Bul 10-8-1774 - ..)
(Gehuwd met Jan Mol .. - ..)

Voorouders van Lampje Jannes Bul:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|

Lampje Jannes Bul wordt geboren te Blokzijl op 10-8-1774.


Doopacte Lampje Jannes Bul

Lampje Jannes Bul huwt op 10-8-1797 te Ouder Amstel, onder de naam Lammertje Klaasse Bijl, met Jan Mol, weduwnaar van Jannetje Doesburg, beiden wonende te Ouder Amstel. Op 15-8-1799 wordt hun zoon Jan Mol geboren te Amsterdam.

Huwelijksaantekening Lampje Jannes Bijl en Jan Mol
Trouwacte Lammertje Klaasse Bijl (Lampje Jannes Bijl) en Jan Mol

Behandeld wordt de 6e nazaat van stamvader Johannes Claasen Bul/Bijl en Grietje Roelofs Pander (stamnummer 9.).

9.6. WILLEM JOHANNES BUL/Bijl 16-2-1777 - 2-10-1813)
Niet gehuwd geweest

Voorouders van Willem Johannes Bul/Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|

Willem Johannes Bul/Bijl wordt geboren op 16-2-1777 te Blokzijl.


Doopacte Willem Johannes Bul/Bijl

Deze Willem Johannes houdt het niet zo nauw met de wet. Op 2-7-1802 (hij is dan 25 jaar) wordt hij veroordeeld tot 12 jaar rasphuis (gevangenis) te Amsterdam wegens frauduleuze handelingen in de kousenverkoop. In de rechtelijke stukken staat dit als volgt omschreven:

Willem Johannes Bul/Bijl, genaamd de mattenboer, (wonend bij zijn ouders op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht - zijn ouders hebben een matten- en aardappelwinkel - en werkend bij z'n broer Roeloff (nr. 9.3.) op het schip) heeft kousen verkocht samen met ene Pieter Willem Schoonenbeek (die later ook het gevang in ging) aan bepaalde personen voor zeker f.60,- f.70,- gulden totaal (een heel bedrag in die tijd). De kousen waren in Haarlem ingekocht voor f.9,-- het stuk. Ook in Haarlem waren er al twee paar verkocht. Willem Johannes vertelt dat hij voor z'n werk voor Schoonenbeek maar een paar kousen heeft gehad, die bovendien nog in de modder waren gevallen. Ook aan een herbergier hadden ze 12 paar kousen verhandeld. De kousen zijn dus veel te duur verkocht, hoe ze er aan gekomen zijn is al evenmin een eerlijke zaak. De acte eindigt als volgt: het gaat hier om misdaad, bedrog en dieverij van kousen.

In 1803 krijgt hij 2 jaar, 5 maanden en 1 dag strafvermindering. In 1804 krijgt hij 3 jaar strafvermindering. In 1805 nog eens 2 jaar. Willem Schoonenbeek, z'n cornuit, komt in datzelfde jaar vrij. Willem Johannes Bul/Bijl wordt in 1806 ontslagen uit de gevangenis.

Rasphuis Amterdam
Links: de binnenplaats van het Rasphuis te Amsterdam
Onder: het Rasphuis te Amsterdam

Erg lang heeft Willem Johannes Bul/Bijl niet van zijn vrijheid mogen genieten want op 2-10-1813 overlijdt hij op 36 jarige leeftijd in de Egelantiersstraat 2 te Amsterdam. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn 70 jarige vader Johannes Claassen Bul/Bijl (Beijl) van beroep winkelier en wonend op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht te Amsterdam en door zijn 47 jarige broer Claas Bul/Bijl (Beijl) van beroep winkelier wonend op de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat Amsterdam.

Rasphuis Amterdam








Overlijdensaantekening Willem Johannes Bul/Bijl
Overlijdensaantekening Willem Johannes Bul/Bijl





Behandeld wordt de 8ste nazaat van stamvader Johannes Claasen Bul/Bijl en Grietje Roelofs Pander (stamnummer 9.).

9.8. Joanna (Klaasen) Bijl 20-7-1781 - 7-2-1816)
(Gehuwd met Hendrik Theodorus (Doores) Kellevink 30-3-1777 - 10-11-1826)

Voorouders van Joanna (Klaasen) Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|

Joanna (Klaasen) Bijl wordt gedoopt te Amsterdam op 20-7-1781 in de Hervormde Westerkerk. Doopgetuigen zijn haar vader en moeder. Joanna wordt in de geboorteacte ingeschreven onder de naam BEIJL.

Geboorteaantekening Joanna (Klaasen) Bijl Geboorteaantekening Hendrik Theodorus (Doores) Kellevink
Links: doopacte Joanna (Klaasen) Bijl. Rechts: doopacte Hendrik Theodorus (Doores) Kellevink

Joanna (Klaasen) Bijl huwt te Amsterdam op 20 jarige leeftijd op 29-10-1802 (Joanna tekent de trouwacte met Johanna Klassen Bijel), vergezeld van haar vader Johannes Klaassen Bijl wonende in de mattenwinkel op de Prinsegracht (510) bij de Egelantiersgracht te Amsterdam, met de 25 jarige Gereformeerde Hendrik Theodorus Kellevink wonende in de Batavierstraat te Amsterdam, deze is vergezeld van zijn vader Abraham Kellevink wonend in de Goudsbloemstraat te Amsterdam. Ook de religie van Joanna (Klaasen) Bijl is dan Gereformeerd.

Huwelijkssaantekening Joanna (Klaasen) Bijl en Hendrik Theodorus (Doores) Kellevink

Trouwacte Joanna (Klaasen) Bijl en Hendrik Theodorus (Doores) Kellevink

Hendrik Theodorus (Doores) wordt gedoopt in de Zuiderkerk op 30-3-1777 (1ste Paasdag) te Amsterdam. Hij is een zoon van Abraham Kellevink beroep kastelein) en Martje ter Laag/ter Saag.Johanna Bijl en Hendrik Theodorus Kellevink krijgen een zoon: Abraham Kellevink, geboren te Amsterdam op 14-8-1803, zijn doopgetuigen zijn Femmetje Klaasen Bijl (zuster van de moeder van de geborene) en Abraham Kellevink. Het beroep van Hendrik Theodorus (Doores) Kellevink is o.a. metselaar/opperman/tapper.

De Waag te Amsterdam




Op de Dam stond tot 1808 een waaggebouw, waar men de goederen woog voordat ze in de handel gebracht werden. Een betrouwbare waag is voor een handelsstad onontbeerlijk. Bij de Waag staan slepers en hun paarden klaar om vracht te vervoeren. Links sleept een paard ook een koets op een slede. Sleden werden vanouds voor zowel het vervoer van goederen als personen gebruikt. Er zijn verkeersregels voor sleden vastgesteld; kennelijk ging het er chaotisch aan toe. Het waaggebouw op de Dam had achter de openstaande deuren 7 weegschalen hangen. Binnen hing nog een weegschaal voor de zeer kostbare goederen (foto 1778)








Joanna (Klaasen) Bijl overlijdt op 7-2-1816 op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht te Amsterdam op 34 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door haar echtgenoot Hendrik Theodorus Kellevink en door haar 50 jarige broer Claas Bijl (winkelier), wonend op de Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam.
Hendrik Theodorus Kellevink overlijdt te Amsterdam l op 10-11-1826 op 49 jarige leeftijd.

Behandeld wordt de 9de nazaat van stamvader Johannes Claasen Bul/Bijl en Grietje Roelofs Pander (stamnummer 9.).

9.9. Femmetje Bijl 26-9-1784 - 23-8-1822
(Gehuwd met Maurits Koonings 23-1-1780 - 19-2-1829)

Voorouders van Femmetje Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|

Femmetje Bijl wordt gedoopt te Amsterdam op 26-9-1784 in de Hervormde Noorderkerk. Zij wordt geboren boven de mattenwinkel op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht. Doopgetuigen zijn Pieter Schilder en Jannetje Pander. Pastor is Rutgerus Schutte.

Geboorteaantekening Femmetje Bijl
Doopacte Femmetje Bijl

Femmetje Bijlt huwt te Amsterdam, vergezeld van haar vader Johannes Klaasen Bijl wonende op de Prinsengracht (510) bij de Egelantiersgracht in de mattenwinkel, op 22 jarige leeftijd op 24-5-1805 met de 25 jarige Gereformeerde Mourits (Maurits) Koonings komende van de plaats Capelle (plaats bij 's-Hertogenbosch, tegenwoordig Sprang-Capelle) in de Langenstraat 2 daar wonend. Maurits is een zoon van Adriaan/Aderjaen Koonings/Konings en Elisabeth van Kampen. Maurits wordt gedoopt op zondag 23-1-1780 te Capelle bij 's-Hertogenbosch (aangetekend in het Nederduits Gereformeerd doopboek).

Capelle bij 's-Hertogenbosch Capelle bij 's-Hertogenbosch Links: zomaar een straat in Capelle bij 's-Hertogenbosch rond 1900
Rechts: het wapen van het dorp Capelle waar Mourits (Maurits) Koonings is geboren

Rond 1200 was het gebied rond Capelle, de Langstraat, een grote wildernis. Het gebied hoorde destijds bij het Graafschap Holland. Op een gegeven moment begon de Graaf van Holland met het "in leen geven" van stukken van dit moeras. Degenen, die de grond in leen krijgen, moeten er voor zorgen dat de grond ontgonnen wordt. Verder moeten ze een jaarlijkse rente of cijns betalen en manschappen leveren aan de graaf. Op het grondgebied van Capelle ontstaan in die tijd drie ambachtsheerlijkheden. Deze drie heerlijkheden, die het dorp Capelle vormen, zijn Nederveen-Capelle, Zuidewijn-Capelle en 's Grevelduin-Capelle. Deze ambachtsheerlijkheden hebben een gezamenlijke kapel (kerk). Vandaar de naam Capelle. Aangezien 's Grevelduin-Capelle de belangrijkste kern is, wordt het dorp Capelle ook wel aangeduid als 's Grevelduin-Capelle. Het dorp Capelle komt waarschijnlijk voor het eerst voor in een afschrift van een acte van 29-31 augustus 1257, die te vinden is in de abdij van Sint-Truiden. In deze acte dragen Walterus Spirinch, heer van Aalburg, en zijn vrouw Ysalde al hun bezittingen over aan de abdij van Sint-Truiden, waaronder de tienden in de parochie "Waspich" en "Capella". Waarschijnlijk vormden Waspik en Capelle in 1257 dus één parochie. Er was dus sprake van een kerk, waaruit afgeleid kan worden dat het aantal inwoners al een zekere omvang had bereikt. In 1809 telde Capelle 1238 Gereformeerden, 175 Rooms-katholieken, 1 Lutheraan en 15 Joden.

Huwelijkssaantekening Femmetje Bijl en Maurits Koonings

Trouwacte Femmetje Bijl en Mourits (Maurits) Koonings

Het gezin van Fememtje Bijl en Mourits (Maurits) Koonings heeft o.a. gewoond te Amsterdam: in de Anjeliersstraat 2, kelder van de Prinsengracht en op de Bloemgracht 22. Fememtje en Maurits krijgen vijf kinderen:

  1. Elisabeth Koonings, geboren op 2-3-1806 te Amsterdam en gedoopt in de Westerkerk; haar doopgetuigen zijn Johannes Klaase Bijl en Grietje Pander (haar grootouders van moeders kant).
  2. Johannes Klaase Koonings, geboren op 14-6-1808 te Amsterdam en gedoopt in de Amstelkerk. Zijn doopgetuigen zijn Johannes Klaase Bijl en Grietje Pander (zijn grootouders van moeders kant).
  3. Grietje Koonings, geboren op 14-10-1810 te Amsterdam en gedoopt in de Amstelkerk.
  4. Nicolaas Koonings, geboren op 13-4-1817 te Amsterdam.
  5. Arianus Johannes Koonings, geboren op 21-4-1822 te Amsterdam en overleden te Veenhuizen (Nord) op 26-3-1843.
Amsterdams liedje
Een Amsterdams liedje. Zal Femmetje Bijl die ooit hebben gezongen?

Femmetje Bijl overlijdt op 23-8-1822 des s'morgens om 10 uur wonend op de Bloemgracht 11 kanton 5 te Amsterdam op 37 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door haar 42 jarige echtgenoot (schippersknecht) wonende op de Bloemgracht 11 kanton 5 en door de 39 jarige tapper Roelof Schuurman wonend op de Prinsengracht 383 te Amsterdam (bekende van Femmetje). Bij het overlijden van Femmetje Bijl luidt de aantekening in de Weeskamer: "achterlating van drie kinderen". Als voogd voor de kinderen wordt aangewezen de 26 jarige Claas Johannes (Nicolaas) Bijl geboren in 1796, dit is een zoon van haar broer Claas Johannes Bijl, geboren in 1764. In de overlijdensacte van Femmetje staat haar naam vermeld als Femmetje BIJLL en dat zij 38 jaar oud is, dat is niet juist, een maand later zou zij 38 jaar geworden zijn.

Overlijdensaantekening Femmetje Bijl



Overlijdensaantekening Femmetje Bijl.
Haar echtgenoot: Maurits Koonings overlijdt op 19-2-1829 op 49 jarige leeftijd als schippersknecht in het Buitengasthuis (ziekenhuis), maar wonend in de Anjeliersstraat te Amsterdam.










Met deze laatste telg is geheel hoofdstuk 9. behandeld. Als laatste nog wat statistische gegevens: stamvader 9. bracht in totaal, exclusief hemzelf, 21 nakomelingen voort waaronder 12 vrouwen en 9 mannen, van wie er slechts 5 de genealogischelijn voortzetten.


Geschiedenis tijdens het leven van Johannes Claasen Bul/Bijl


Als Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl in 1742 wordt geboren, komt er een keerpunt in het leven van George Frideric Händel. Hij maakt in dat jaar zijn meesterwerk "het oratorium The Messiah". Dit stuk wordt triomfantelijk ontvangen en Händel wijdt zich nog uitsluitend aan dit genre. (Händel wordt geboren te Halle op 23 februari 1685 en is een Engelse componist van Duitse afkomst. Hij overlijdt te Londen op 14 april 1759. Hij krijgt een vorstelijke begrafenis in Westminster Abbey.)

Rond 1750-1760 komt het classicisme weer tot leven. In 1750 gaat men zich ook interesseren voor geschiedenis en gaat men de oude gebouwen opnieuw bestuderen. Met het Neoclassicisme breekt er een nieuwe tijd aan en vinden er belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen plaats op allerlei fronten: het menselijk denkvermogen, het Rationalisme, het werken met de rede, = ratio of verstand, viert hoogtij. We staan aan de vooravond van de industriële revolutie. In 1750 doet dit eerst in Engeland zijn intrede en vanaf 1800 ook in de rest van Europa. O.a. vindt de ontwikkeling van de stoommachine plaats.

Ook Blokzijl heeft een stadsomroeper. Deze omroeper maakt geboorten, overlijden en andere gebeurtenissen van de stad bekend. Een heel belangrijke taak is het, uit naam van de overheid, aankondigen van besluiten en wetten. Veel mensen kunnen niet lezen en schrijven maar moeten wel op de hoogte zijn van alle wetten en regels. Daarnaast wordt de hulp van de omroeper ook gebruikt door de middenstanders, bijvoorbeeld door de slager voor het bekendmaken van een noodslachting. Vaak wordt men omroeper uit armoede. Toch moet de omroeper redelijk geschoold zijn en goed bekend staan in de stad, want hij moet wel kunnen lezen en vooral wel een "oppassend persoon" zijn. Met een grote bel of een bekken maakt de stadsomroeper de burgers attent op zijn boodschappen: "Boeren, burgers en buitenlui..... en hoort, zegt het voort...."

Zoals gezegd, heeft ook Blokzijl een klokkenluider. Zie onderstaande acte uit 1797.

Acte klokkenluider Acte Klokkenluider Blokzijl

Karakteristiek voor Blokzijl is de vele generaties mattenschippers, ook wel negotieschippers genoemd. De mattenschippers komen veeal voort uit de geslachten van de mattenmakers en de beurtschippers. Ze verhandelen zowel de producten van de huis- en mini-industrie (matterij) van Blokzijl als andere handelsproducten op dat gebied (het z.g. Kleedegoed).

Verlaat Blokzijl Kuinderstraat Blokzijl De Ansbrug Blokzijl
Links: het Verlaat
Midden: de Kuinderstraat
Rechts: de Ansbrug. (Allen te Blokzijl)

Van 1780-1784 brengt de Vierde Engelse Zeeoorlog de toch al zwakke economie ernstige schade toe. Oranje krijgt hiervan de schuld. De weerstand tegen de Oranjepartij en Regenten-hierarchie bundelt zich in de Patriottenbeweging.

In 1784 vlucht Willem V naar Apeldoorn. Milities van Patriotten, legertjes van vrijwilligers die zich in diverse steden hebben gevormd, organiseren zich landelijk op een congres in Utrecht. De steden en gewesten ontnemen stadhouder Willem V steeds meer bevoegdheden. Patriotten en prinsgezinden raken slaags. Willem V wijkt uit, eerst naar Apeldoorn, later naar Nijmegen.

In 1787 grijpen de Pruisen in. Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van de zwakke Willem V, gaat per koets op weg van Nijmegen naar Den Haag om in Holland leiding te geven aan de Orangisten die het dreigen af te leggen tegen het nieuwe bewind van patriottische vroedschappen. Een vrijkorps uit Gouda houdt haar tegen bij de Goejanverwellesluis. Wilhelmina Van Pruisen, zuster van de Pruisische koning, voelt zich zwaar vernederd. Enkele maanden later valt een Pruisisch leger het land binnen en herstelt het bewind van de Oranjepartij. Duizenden patriotten vluchten naar Frankrijk, waar zij getuige zijn van de Franse Revolutie in 1789. Geladen zullen zij terugkeren in de Nederlanden.


Op 28 juni 1787 wordt haare koninklijke hoogheid mevrouw de Prinsesse van Oranje in het huis van A. Leeuwenhoek aan de Goejan Verwelle huis gevangen gehouden

In 1789 breekt de Franse Revolutie uit. De deels middeleeuwse maatschappijstructuur (d.w.z. gezag en macht in een hand) die tot dan toe gold wordt vervangen door de verlichting, Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap komen in de plaats van dwingelandij en absolutisme (macht in de hand van een vorst). Het geloof en het gezag wordt afgewezen.

De Wetenschap komt sterk in de belangstelling en de behoefte aan kennis is groot. Diderot maakt de eerste encyclopedie waarin alle menselijke kennis verzameld is.

Van 1817 tot 1818 wordt Holland overvallen door een hongerwinter. In 1817 mislukt praktisch overal de oogst en in de daarop volgende strenge winter stijgt de nood hierdoor tot ongekende hoogte. Door het grote gebrek aan voedsel telt men alleen al in Rotterdam 800 bedelaars en in stadjes als Oldenzaal en Purmerend 80 bedelaars. In het Aalmoezeniershuis te Amsterdam worden 855 vondelingen en 244 verlaten kinderen binnen gebracht. Een record aantal.

Deze hongerwinter heeft Johannes Claasen Bul/Bijl nog net meegemaakt. Hij overlijdt in 1819 te Amsterdam.

Ruim anderhalve eeuw hebben de Bul-telgen in Blokzijl gewoond. Maar ze besloten om het in te ruilen voor Amsterdam. In Amsterdam gaan ze in de mattenhandel.

Naar hoofdstukken Naar Home
Valid HTML 4.01 Transitional