Naar hoofdstukken Naar Home

HOOFDSTUK 9

een veer

9. JANNES KLAESZ BUL/BIJL (30-9-1742 - 24-6-1819)
(Gehuwd met Grietje Roelofs Pander 5-2-1747 - 9-9-1809


Behandeld wordt de 8ste nazaat van Klaes Hendrickz Bull en Jantje Arians (stamnummer 10.).

Voorouders van Jannes Klaesz Bul/Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780- stamnummer 10.
|

Jannes Klaesz Bul/Bijl wordt geboren op 30-9-1742 te Blokzijl. Jannes Klaesz huwt te Blokzijl op 8-6-1764 met Grietje Roelofs Pander. Zij wordt geboren op 5-2-1747 te Blokzijl. Zij is een dochter van Peter Pander en Jantje Everts (Wichertsz). Het huwelijk vindt plaats te Blokzijl maar beiden wonen te Amsterdam. De huwelijksintekening wordt door predikant Schagen van Blokzijl doorgezonden naar Amsterdam op 19-6-1764. Jannes Klaesz oefent het beroep van Mattenkoopman en Schipper uit.

Geboorteaantekening Jannes Klaesz Bul
Doopacte Jannes Klaesz Bul

Huwelijksaantekening te Amsterdam Jannes Klaesz Bul en Grietje Roelofs Pander Geboorteaantekening Grietje Pander
Links: trouwacte Blokzijl Jannes Klaesz Bul/Bijl
en Grietje Roelofs Pander
Boven: doopacte Grietje Pander
Onder: trouwacte Amsterdam Jannes Klaesz Bul/Bijl
en Grietje Roelofs Pander

Huwelijksaantekening te Blokzijl Johannes Claasz Bul en Grietje Roelofs Pander


Er worden in Blokzijl zes kinderen geboren:

9.1. Klaas Jannesz Bul/Bijl 26-12-1764 - 20-8-1847. Hij gaat verder als stamnummer 8. Zie hoofdstuk 8.

9.2. Lampje Jannisz Bul 25-12-1766 - ..

Lampje Jannesz wordt geboren op 25-12-1766 te Blokzijl. Zij is vermoedelijk voor 1774 overleden gezien het feit dat er in 1774 weer een Lampje Jannesz Bul wordt geboren.
Geboorteaantekening Lampje Jannes BulDoopacte Lampje Jannes Bul

9.3. Roelof Jannesz Bul 17-2-1768 - 17-10-1837

9.4. Hendrik Jannesz Bul 6-1-1771 - 19-1-1844

9.5. Lampje Jannesz Bul 10-8-1774 - ..

9.6. Willem Jannesz Bul 16-2-1777 - 2-10-1813

9.7. Johannes Jannesz Bijl 19-1-1780 - 8-3-1780

Johannes wordt gedoopt op 19-1-1780 te Amsterdam in de Hervormde Noorderkerk. De pastor is Anthonius Kuijper. Doopgetuigen zijn zijn vader en moeder. Johannes is ingeschreven (volgens de doopacte) onder de naam "Klaasen". Johannes overlijdt op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht te Amsterdam op 8-3-1780.

9.8. Johanna Jannesz Bijl 20-7-1781 - 7-2-1816

9.9. Femmetje Jannesz Bijl 26-9-1784 - 23-8-1822

Schipper Jannes Klaesz Bul/Bijl gaat op 31-1-1775 een contract aan met andere schippers van Blokzijl teneinde elkaar te helpen bij het vastzitten in ijs of andere rampen. Tegen betaling van 25 caroler gulden zijn alle schippers verplicht om de ander zonder kosten te helpen. (Bron: Gildemuseum Blokzijl en gemeente Brederwiede voor de originele acte.)

Contract schippers Contract schippers
Links: contract van schippers te Blokzijl
Rechts: dit contract wordt mede ondertekend door Jannes Bul (Jannes Klaesz Bul/Bijl)

Het gezin van Jannes Klaesz Bul/Bijl en Grietje Roelofs Pander verhuist tussen 1777 en 1780 naar Amsterdam.
Jannes Klaesz Bul/Bijl doet op 26-04-1781 te Amsterdam belijdenis (een soort inschrijving bij de kerk). Het gezin gaat wonen op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht te Amsterdam, boven de mattenwinkel die ze inmiddels hebben.

Contract schippers
Kruising van twee grachten: de Prinsengracht-Egelantiersgracht met stenen boogbruggen

Vader Jannes Klaesz Bul/Bijl Bul/Bijl is op 20-4-1792 te Amsterdam getuige bij het huwelijk van zijn zoon Hendrik Jannesz Bul/Bijl (geboren in 1771) en Catharina Neletta Mense.

Jannes Klaesz Bul/Bijl verkoopt op 5-2-1781 2/3 deel van het huis op de Noorderkaaij te Blokzijl aan Arend Gerrit van Dijk voor 217,19. Kennelijk was dit huis ook van zijn zwager Stoffel Foeken, gehuwd met de zuster van Jannes stamnummer 10.5. Agjen Klaesz Bul (22-4-1731 - ..1791?). Was dit het huis van de vader van Jannes: Klaes Hendrickz Bull (stamnummer 10. 17-10-1697 - 7-1-1780) en van zijn grootvader: Henricus Nicolaesz Bull (stamnummer 11. 17-4-1667 - † tussen 1697-1700). Deze woonden beiden op de Noorderkaaij.


Bron: Schoutambt Blokzijl, 5-2-1781

Grietje Roelofs Pander overlijdt op 9-9-1809 te Amsterdam op 62 jarige leeftijd. Haar twee broers van Blokzijl geven haar overlijden aan t.w. Willem Pander, gehuwd met Grietje Roelofs, en Cornelis Pander, gehuwd met Jannetje Roelofs.

Overlijdensaantekening Jannes Klaesz Bul/Bijl
Cathuijserstraat 62 (Karthuizersstraat)Mooie tekening van het Huiszittenweduwenhof met de binnenplaats en de waterpomp in de de Karthuizerstraat 37-115
In deze straat heeft Johannes Claasen Bul/Bijl gewoond en overlijdt hij ook

Jannes Klaesz Bul/Bijl overlijdt, 10 jaar later dan zijn echtgenote Grietje Roelof Pander, op 24-6-1819 des s'avonds om negen uur als mattenkoper in de Cathuijserstraat 62 (Karthuizersstraat) te Amsterdam op de leeftijd van 76 jaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn 48 jarige zoon Hendrik Bijl eveneens wonend in de Cathuijserstraat 62 (Karthuizersstraat) te Amsterdam van (sjouwer), en door zijn 43 jarige (dit is fout vermeld in de acte, dit moet zijn: zijn 55 jarige en oudste...) zoon Claas Bijl wonend hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam van beroep mattenkoper.

Deze Jannes Klaesz Bul/Bijl is onze stamvader die er voor zorgt dat de familie BIJL zich in Amsterdam vestigt. Zo is door vermoedelijk een "onzorgvuldigheid" van de ambtenaar van de burgerlijke stand, of het Blokzijlse dialect of door het foutief opgeven van de naam BUL, via CLAASEN, (wordt gebruikt als patroniem = voornaam van de vader) Beijl, Bijll de huidige naam BIJL ontstaan.

De 3de nakomeling van Jannes Klaesz Bul/Bijl en Grietje Roelofs Pander (stamnummer 9.) wordt behandeld.

9.3. ROELOF JANNESZ BIJL -geboren als Bul- (17-2-1768 - 15-10-1837)
(Gehuwd met Evertje/Everdina Harmsz Pot 8-2-1756 - 3-3-1829)

Voorouders van Roelof Jannesz Bul/Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|

Roelof Jannesz Bul/Bijl wordt geboren op 17-2-1768 te Blokzijl (Blokziel). Roelof Jannesz Bul/Bijl woont voor zijn huwelijk op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht (bij zijn ouders) te Amsterdam.


Doopacte Roelof Jannesz Bul/Bijl

Roelof Jannesz Bul/Bijl huwt op 16-4-1790 te Amsterdam op 22 jarige leeftijd met de 26 jarige Evertje (Everdina) Harmsz Pot. Evertje is 12 jaar ouder dan Roelof Jannesz, maar geeft bij haar huwelijk op dat zij 26 jaar oud is, terwijl ze dan 34 is. Roelof Jannesz Bul/Bijl wordt geassisteerd door zijn vader Jannes Klaesz Bul/Bijl, wonend op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht te Amsterdam. Evertje (Everdina) Harmsz Pot (religie Gereformeerd) wordt geassisteerd door haar vader Harmen Pot wonend op 't Singelt bij de Boomsteeg te Amsterdam.

Trouwacte Roelof Jannesz Bul/Bijl en Evertje (Everdina) Harmsz Pot. Bron: DTB/Trouwen Amsterdam fische 635 folio 107
Evertje (Everdina) Harmsz Pot wordt geboren op 8-2-1756 te Meppel(t) (haar doopgetuige is Grietje Hendriks) maar wonend te Amsterdam op het 't Singelt bij de Boomsteeg. Zij is een dochter van Harmen Jans Pot en van Annichjen Willems Soener.
Roelof Jannesz Bul/Bijl oefent het beroep van schipper uit. Uit dit huwelijk worden, voor zover we weten, geen kinderen geboren.

Fruitmarkt aan de Singel Amsterdam Bank van Lening Amsterdam

't Singel te Amsterdam

Foto linksboven: de Fruitmarkt aan de Singel bij de Raamsteeg te Amsterdam 1886, (v.l.n.r.), de Appelmarkt, gezien vanaf de brug tussen Raamsteeg en Oude Spiegelstraat. Links de ingang van de Kaatsbaangang; in het midden de Vliegendesteeg. Rechts op de achtergrond de R.K. kerk De Krijtbergde
Foto midden boven: de bank van lening/de Grote Lombard, Oude Zijdsvoorburgwal 300 te Amsterdam. De 58 jarige schipper Roelof Jannesz Bul/Bijl wonend op een schip liggende voor de grote Lombard (bank van lening) geeft in 1826 het overlijden aan van Catharina Neletta Mense, de echtgenote van zijn broer Hendrik Jannesz Bul/Bijl
Foto onder: 't Singel te Amsterdam waar Evertje Harmz Pot heeft gewoond
Werkhuis Amsterdam Huismunt van het Werkhuis Amsterdam
Linkerfoto: het Werkhuis aan de Roetersstraat circa 1825-1830 gezien vanaf de Plantage Muidergracht met rechts de brug met de ingang van de Nieuwe Kerkstraat, links de Nieuwe Prinsengracht
Rechterfoto: huismunt van het Werkhuis ingevoerd in 1824 om te voorkomen dat verpleegden misbruik van geld maken (1825 - 1850)
Evertje Harmsz Pot overlijdt op 3-3-1829 om acht uur des s'morgens te Amsterdam op 73 jarige leeftijd. Zij woont en overlijdt op een vaartuig liggend aan de Appelmarkt (officieuze naam van het gedeelte van de Singel tussen de Raam- en de Heisteeg). Haar overlijden wordt aangegeven door haar 61 jarige echtgenoot Roelof Jannesz Bul/Bijl (schipper) wonend als boven, en door haar 63 jarige zwager en winkelier Claas Bijl van de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat.
Roelof Jannesz Bul/Bijl overlijdt om 5 uur des s'morgens op 15-10-1837 (sjouwerman) in het "Werkhuis" op de Prinsengracht te Amsterdam op 69 jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt aangegeven, middels een procesverbaal namens het "Werkhuis", door de 46 jarige suppoost Hendrik Julin Meentz, wonend in het "Werkhuis", en door de 52 jarige provoost Carel Poensen, wonend op de Reguliersgracht 70 te Amsterdam.

Overlijdensaantekening Evertje Harmsz Pot Overlijdensaantekening Roelof Jannesz Bul/Bijl Links: overlijdensaantekening Evertje Harmsz Pot
Rechts: overlijdensaantekening Roelof Jannesz Bul/Bijl
De 4de nakomeling van Jannes Klaesz Bul/Bijl en Grietje Roelofs Pander (stamnummer 9.) wordt behandeld.

9.4. HENDRIK JANNESZ BIJL - geboren als Bul - (6-1-1771 - 19-1-1844)
(1ste huwelijk met Catharina Neletta Mense 21-8-1771 - 16-3-1826)
(2de huwelijk met, hoewel niet zeker is of hij hiermee is gehuwd, Jacoba Balt 8-5-1777 - 9-3-1828)
(3de huwelijk met Martije de Groot 20-2-1774 - 11-7-1849)

Voorouders van Hendrik Jannesz Bul/Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|

Hendrik Jannesz Bul/Bijl wordt geboren op 6-1-1771 te Blokzijl. Zijn beroepen waren: mattenkoopman. In 1834 is het beroep van Hendrik Jannesz Bul/Bijl geen matten-koopman meer maar sjouwer. De Zaken gaan kennelijk slecht.


Doopacte Hendrik Jannesz Bul/Bijl. Bron: Dopen Blokzijl


Doopacte Catharina Neletta Mense. Bron: Dopen Amsterdam

Eerste huwelijk met Catharina Neletta Mense

Hendrik Jannesz Bul/Bijl huwt op 20-4-1792 te Amsterdam met Catharina Neletta Mense, wonend op de Egelantiersgracht voorbij de Fransestraat (Religie: Gereformeerd). Getuige bij het huwelijk is de vader van Hendrik Jannesz Bul/Bijl: Jannes Klaesz Bul/Bijl. Het jonge echtpaar gaat wonen in de Kathuijserstraat 62 te Amsterdam.

Catharina Neletta Mense wordt gedoopt op 21-8-1771 in de Hervormde Zuiderkerk te Amsterdam en is een dochter van Johannes/Johannis Peterz. Mense en van Jannetje/Jannettie Mense (gehuwd op 6 juni 1764 te Ouderkerk). Haar doopgetuigen zijn Nicolaas Wilt en zijn echtgenote Rebecca Geertruij de Wilde).


Ondertrouwacte Hendrik Jannesz Bul/Bijl en Catharina Neletta Mense. Bron: Ondertrouwregister Amsterdam

Er worden uit het huwelijk met Catharina Neletta Mense drie kinderen geboren:

9.4.1. Grieijen Bijl 22-2-1793 - 4-1-1858 4-1-1858

9.4.2. Johannes Bijl 11-1-1795 - 23-9-1795

Johannes wordt geboren op 11-1-1795 te Amsterdam. Hij wordt gedoopt op 16-1-1795 in de Hervormde Westerkerk aldaar. Zijn doopgetuigen zijn Claas Mense en Jannetje Mense. Geschreven wordt vader: Hendrik Johannes Bijl, moeder: Catriena Neletta Mense. Johannes Bijl overlijdt op 23-9-1795 te Amsterdam.
Doopacte Johannes Bijl. Bron: Dopen Amsterdam

9.4.3. Johannes/Joannes Bijl 3-2-1796 - 5-6-1818

Johannes/Joannes wordt gedoopt op 3-2-1796 in de Hervormde Zuiderkerk te Amsterdam. Zijn doopgetuigen zijn Nicolaas Mense en Jannetje Mense. Geschreven wordt vader: Hendrik Bijl, moeder: Catrina Naletta Mense. Johannes/Joannes overlijdt op 4-6-1818 te Amsterdam op de jonge leeftijd van 23 jaar, ongehuwd, en wonend in de Lange Leidsedwarsstraat 80 te Amsterdam. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 24 jarige schilder Jacob Hansen Bom, wonend als boven, en door de 68 jarige metselaar Johannes Pomming.
Doopacte Johannes Bijl. Bron: Dopen Amsterdam

De Hervormde Zuiderkerk Amsterdam
Deze kerk is gebouwd tussen 1603 en 1611. Het ontwerp, in renaissancestijl, is van de Amsterdamse architect Hendrick de Keyser. Toen Hendrick de Keyser in 1621 overleed, werd hij in de Zuiderkerk begraven. Zijn grafsteen is nog steeds in deze kerk aanwezigCatharina Neletta Mense gaat op 12-7-1809 buiten de stad wonen? Vermoedelijk is zij door haar echtgenoot Hendrik Jannesz Bul/Bijl verlaten (zie register van huiszittenhuizen). Zij krijgt van 1800 tot aan haar overlijden in 1826, zomer en winter ondersteuning. Zij woont dan nog steeds met haar twee kinderen Grieijen en Johannes Bijl in de Kathuijserstraat 62.

Ondersteuning Catharina Neletta Mense
Ondersteuning Catharina Neletta Mense. Bron: Huiszittenhuizen Amsterdam

Tweede huwelijk met Jacoba Balt

Hendrik Jannesz Bul/Bijl heeft wel het een en ander op zijn kerfstok: zo heeft hij tijdens zijn huwelijk met Catharina Neletta Mense een relatie met Jacoba Balt. Niet bekend is of hij met Jacoba Balt is gehuwd. Alhoewel hun kinderen de achternaam Bijl dragen. Trouwacte in Amsterdam niet gevonden. Jacoba Balt wordt geboren op 8-5-1777 te Amsterdam en is een dochter van Jacob Balt en Anna Bijon.


Doopacte Jacoba Balt. Bron: Dopen Amsterdam

Het is niet duidelijk waar Hendrik Jannesz Bul/Bijl op een gegeven moment woont, bij zijn rechtmatige echtgenote Catharina Neletta Mense of bij Jacoba Balt. Deze laatste woont in ieder geval in 1805 op de Palm 158. Samen wonen ze in 1811 op de Oudezijds Voorburgwal 64 te Amsterdam. Hendrik Jannesz Bul/Bijl woont in 1824 op de Baangracht bij de Egelantiersstraat te Amsterdam.

Hendrik Jannesz Bul/Bijl en Jacoba Balt krijgen de volgende vijf kinderen:

9.4.4. Saartje Bijl 28-5-1800 - 20-9-1855

9.4.5. Hendrika Bijl 12-1-1803 - 6-8-1803

Hendrika wordt geboren op 12-1-1803 te Amsterdam. Zij wordt gedoopt op 13-3-1803 in de Hervormde Noorderkerk aldaar. Haar doopgetuigen zijn haar vader en moeder. Hendrika overlijdt op 6-8-1803 te Amsterdam aan de mazelen.

9.4.6. Hendrika Margaretha Bijl 19-1-1805 - 31-1-1806

Hendrika Margaretha wordt geboren onder de naam Klaasenbeijl op 19-1-1805 te Amsterdam. Zij wordt gedoopt op 16-8-1805 in de Nieuwe Zijdskapel aldaar. Haar doopgetuige is haar vader Hendrik Jannesz Bul/Bijl. Hendrika Margaretha overlijdt op 31-1-1806 te Amsterdam aan de kinkhoest.

9.4.7. Henrikis Bijl 28-3-1807 - 26-8-1877

9.4.8. Doodgeboren kind 23-5-1811 - 23-5-1811

Geboren en overleden op 23-5-1811 op de Oudezijds Voorburgwal bij de Oude Kerk nr. 169 te Amsterdam, wonend bij zijn moeder: Jacoba Balt.

Derde huwelijk met Martije de Groot

Hendrik Jannesz Bul/Bijl hertrouwt, 57 jaar oud en 3 maanden na het overlijden van Jacoba Balt, op 11-6-1828 te Amsterdam met de 54 jarige werkster Martije de Groot. Martije de Groot wordt te Amsterdam geboren en gedoopt op 20-2-1774 in de Westerkerk aldaar en is een dochter van Louwerens de Groot en van Anna Eland (zij huwt op 1-4-1808 te Amsterdam met Thomas Thomasse). De doopgetuigen van Martije de Groot zijn Atie Eland en Pieternella Eland.

Huwelijksgetuigen zijn de 38 jarige werkman Pieter Moen, de 44 jarige werkman Mathijs de Groot, de 32 jarige werkman Cornelis van Raamsdonk en de 48 jarige werkman en zwager van de bruidegom Mourits Koonings (gehuwd met zijn zuster Femmetje Bijl). Allen wonend te Amsterdam.
Hendrik Jannesz Bul/Bijl en Martije de Groot gaan wonen op de Lindengracht 100 te Amsterdam (het adres waar Hendrik Jannesz Bul/Bijl woonde met zijn tweede echtgenote Jacoba Balt.


Doopacte Martije de Groot. Bron: Dopen Amsterdam
Trouwacte Hendrik Jannesz Bul/Bijl en Martije de Groot. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 4 folio 5
Van 1830 tot 1843 ontvangt Hendrik Jannesz Bul/Bijl en zijn echtgenote Martije de Groot steun voor hun levensonderhoud (zie register Huiszittenhuizen Amsterdam). Martije de Groot krijgt tot aan haar overlijden steun. Wanneer is niet precies bekend, maar het echtpaar verhuist naar de Anjeliersstraat 224 te Amsterdam (hier heeft Hendrik Jannesz Bul/Bijl ook gewoond met zijn 1ste echtgenote). Voor zover bekend heeft hij met zijn 3e echtgenote geen kinderen gekregen.

Ondersteuning Martije de Groot
Ondersteuning Martije de Groot. Bron: Huiszittenhuizen Amsterdam

Hendrik Jannesz Bul/Bijl is getuige bij de volgende huwelijken:

 1. 1824: huwelijk Abraham Aalders 1798-1856 en Saartje Bijl 1800-1855
 2. 1827: huwelijk Jacobus Croese 1799-1839 en Grieijen Bijl 1793-1858
 3. 1834: huwelijk Hendrikus Bijl 1807-1877 en Catharina Groen 1809-1844.

Adressen Hendrik Jannesz Bul/Bijl en/of gezinnen

Blokzijl: 1771 (geb.)
Amsterdam: 1792 Kathuijserstraat 62 (met C.J. Mense). 1811 Oudezijds Voorburgwal 64 (alleen C.N. Mensen). 1824 (of eerder) Baangracht bij de Egelantiersstraat (met J. Balt). 12-3-1826 Leidschedwarsstraat 34 (alleen C.N. Mense). 1828 Lindengracht 100 (met M. de Groot). 1844 (of eerder) Anjeliersstraat 224/7 (met M. de Groot).

Catharina Neletta Mense overlijdt op 16-3-1826 in de Leidschedwarsstraat 34 te Amsterdam op 54 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door haar 58 jarige zwager Roeloff Jannesz Bul/Bijl (de broer van haar echtgenoot) van beroep schipper wonend op een schip liggende voor de grote Lombard (bank van lening), en door haar 27 jarige neef Nicolaas Mense (van beroep venter) wonend net als de overledene in de Leidschedwarsstraat maar dan op nr. 136 te Amsterdam.

Overlijdensacte Catharina Neletta Mense Overlijdensacte Jacoba Balt
Links: overlijdensacte Catharina Neletta Mense. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 3 folio 6v
Rechts: overlijdensacte Jacoba Balt. Bron: BS/overlijden Amsterdam reg.2/179v
Twee jaar later overlijdt op 9-3-1828 te Amsterdam Jacoba Balt op 50 jarige leeftijd. Zij heeft drie maanden op de zolder van het Buitengasthuis gelegen, maar woonde op de Lindengracht 109 te Amsterdam. In een procesverbaal van 11-3-1828 is dit gebeuren gemeld door het Gasthuis aan de Gemeente. In haar overlijdensacte staat dat zij 40 jaar is als zij overlijdt wat vreemd is want zij is geboren op 8-5-1777 te Amsterdam. Haar beroep was negotie (=iets in de handel).

Overlijdensaantekening Hendrik Jannesz Bul/Bijl
Overlijdensaantekening Hendrik Jannesz Bul/Bijl. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 1 folio 95
Hendrik Jannesz Bul/Bijl overlijdt op 19-1-1844 in de Anjeliersstraat 224 te Amsterdam op 73 jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn 37 jarige zoon Hendrik Bijl (van beroep winkelier), wonend in de Utrechtsestraat 92 te Amsterdam, en door de 28 jarige winkelier Johannes Diggers, wonend op de Geldersekade 16 te Amsterdam.
Martije de Groot overlijdt op 11-7-1849 in de Anjeliersstraat 7, als Martijntje de Groot, te Amsterdam op 75 jarige leeftijd.

Brand in een suikerfabriek

Op zondag 19 oktober 1845 verwoest een grote brand de suikerfabriek van Rupe aan de Keizersgracht. ’s Ochtends om acht uur slaan de eerste vlammen uit het dak. Er staat weinig wind en de brandweer is er snel bij. Toch brandt de fabriek helemaal af. Ook een aantal huizen in de buurt verandert in rokende puinhopen. Een ooggetuige schrijft: ‘Een akelig gezigt levert den puinhoop van zoovele Gebouwen op, en het gedruisch der instortende muren, vergezeld door het krakend geraas der brandende balken en de felle vlammen der brandende suiker.’ Twee mannen komen bij de brand om. Honderden fabrieksarbeiders zijn hun baan kwijt. In Amsterdam waren veel suikerfabrieken. In de 17de en vooral in de 18de eeuw was de suikerraffinaderij de belangrijkste industrie van de stad. Suiker was lang het belangrijkste Amsterdamse exportproduct. De fabrieken raffineerden de rietsuiker die van plantages in het Caraïbische gebied kwam. In de tweede helft van de 19de eeuw gingen steeds meer raffinaderijen suiker maken op basis van suikerbieten

De 1ste nakomeling van Hendrik Jannesz Bul/Bijl en Catharina Neletta Mense (stamnummer 9.4.) wordt behandeld.

9.4.1. Grieijen Bijl 22-2-1793 - 4-1-1858)
(Gehuwd met Jacobus Croese 18-10-1799 - 13-3-1839)

Voorouders van Grieijen Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Hendrik Jannesz Bul/Bijl 1771-1844 stamnummer 9.4.
|

Grieijen Bijl wordt geboren op 22-2-1793 te Amsterdam in de Hervormde Oude Kerk aldaar. Doopgetuigen zijn Jannes Klaesz Bijl (Bul) en Grieijen Pander (Grietje Roelofs Pander) (grootouders van vaders kant). De pastor is Hendrik Husly Viervant.


Links: Doopacte Grieijen Bijl. Bron: Dopen Amsterdam. Rechts: Doopacte Jacobus Croese. Bron: Dopen Amsterdam 103/200

Grieijen Bijl huwt op 31-1-1827 te Amsterdam met de 27 jarige schildersknecht Jacobus Croese. Jacobus Croese wordt geboren op 18-10-1799 te Amsterdam en is een zoon van Jan/Jacobus Croese en van Helena Roos (beiden voor 1827 overleden).

Huwelijksgetuigen zijn: haar vader Hendrik Jannesz Bul/Bijl (koopman), de 47 jarige schilder Gerrit van Schenker, de 27 jarige Gerrit van Erbeek en de 39 jarige kruier Jan Bos. Alle getuigen wonen te Amsterdam.


Huwelijksacte Grieijen Bijl en Jacobus Croese. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 1 folio 29

Jacobus Croese overlijdt (zadelmaker) op 13-3-1839 wonend in het huis Kuiperspad buiten de Raamspoort 410, molen de rode leeuw te Amsterdam, 39 jaar oud. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn 41 jarige neef Nicolaas Mense (winkelier) wonend in de Leidschestraat 132 te Amsterdam, en door de 40 jarige Dirk Hekker (bekende en aanspreker).
Grieijen Bijl overlijdt (naaister) 19 jaar later dan haar echtgenoot en wel op 4-1-1858 te Amsterdam op de Buitensingel 571, 64 jaar oud.


Overlijdensacte Jacobus Croese Bijl. Bron: BS Amsterdam fische 3 folio 20


Overlijdensacte Grieijen Bijl. Bron: BS Amsterdam fische 1 folio 26

De 4de nakomeling van Hendrik Jannesz Bul/Bijl en het 4de kind met Jacoba Balt (stamnummer 9.4.) wordt behandeld.

9.4.4. Saartje Bijl 28-5-1800 - 20-9-1855)
(Gehuwd met Abraham Aalders 23-12-1798 - 9-10-1856)

Voorouders van Saartje Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Hendrik Jannesz Bul/Bijl 1771-1844 stamnummer 9.4.
|

Saartje Bijl wordt geboren op 28-5-1800 te Amsterdam. Zij wordt gedoopt op 13-6-1800 in de Hervormde Westerkerk aldaar. Haar doopgetuigen zijn Anderies Breijding en Saartje Baarents.


Links: Doopacte Saartje Bijl. Bron: Dopen Amsterdam Herv. Westerkerk 113P549(folio 275) nr. 1
Rechts: Doopacte Abraham Aalders. Bron: Dopen Amsterdam fische 281 folio 7v

Westerkerk te Amsterdam

De Westerkerk te Amsterdam. In deze kerk wordt Saartje Bijl gedoopt. Deze kerk was niet alleen bedoeld voor de rijke bewoners van de grachtengordel, maar ook voor de bewoners van de Jordaan. Daar de Westertoren (voltooid in 1638) aan de Prinsengrachtzijde staat en hoog boven de Jordaan uittorent, werd zij zelfs een symbool van de Jordaan. Deze kerk is ontworpen door Hendrick de Keyser

Saartje Bijl (haar beroep is dan strijkster) huwt op 18-8-1824 te Amsterdam met de 25 jarige venter (later is hij mastenmaker) Abraham Aalders. Hij wordt geboren op 23 december 1798 te Amsterdam en op 25-12-1798 wordt de Evangelisch Lutherse Abraham gedoopt door pastor Augustus Sterk van de Lutherse kerk. Abraham is een zoon van Coenraad Aalders en van Jannetje Piecaar.

Huwelijksgetuigen zijn haar 52 jarige vader Hendrik Jannesz Bul/Bijl, wonend op de Baangracht bij de Egelantiersstraat, en de 50 jarige zeeman Pieter Boekhout. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 4 folio 113. Saartje Bijl en Abraham Aalders krijgen de volgende kinderen:

 1. Abraham Aalders jr., geboren op 19-1-1822 te Amsterdam (2 jaar voor het huwelijk van zijn ouders). Hij huwt op 19-3-1845 te Amsterdam met Magtilda Meijer. Hij huwt op 29-11-1848 te Amsterdam met Dorothea Wilhelmina Beems. Zijn beroepen waren: koopman, venter, milicien.
 2. Sara Aalders, geboren op 13 februari 1824 te Amsterdam.
 3. Johannes Christiaan Aalders, geboren op 15-6-1830 te Amsterdam. Hij huwt op 23-6-1858 te Amsterdam met Hendrica Juliana Geertruida Siegmulder, geboren op 6-3-1822 te Amsterdam.
 4. Johanna Christina Aalders, geboren op 12-6-1830 te Amsterdam.
 5. Saartje Aalders, geboren op 12-5-1835 te Amsterdam. Zij huwt op 8-11-1865 te Amsterdam met Teunis de Groot, geboren op 31-10-1837 te Amsterdam.
 6. Maria Christina Aalders, geboren in 1838 te Amsterdam. Zij huwt op 26-11-1862 te Amsterdam met de 27 jarige kermisreiziger Douwe Douwma, geboren te Harlingen.
 7. Elisabeth Aalders, geboren op 27-6-1840 te Amsterdam. Zij huwt op 8-3-1865 te Amsterdam met Johannes Christiaan Aalders, geboren op 19-5-1844 te Amsterdam.
 8. Catharina Hendrica Aalders, geboren op 5-11-1842 te Amsterdam. Zij huwt op 20-4-1887 te Amsterdam met de 42 jarige opperman Pieter Claus, geboren op 22-2-1845 te Amsterdam. Zij huwt, 80 jaar oud, op 8-11-1922 te Amsterdam met de 68 jarige Johannes Karel Voors, geboren te Amsterdam.
Abraham Aalders sr. overlijdt op 9-10-1856 te Amsterdam, 57 jaar oud. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 5 folio 119
Saartje Bijl overlijdt op 20-9-1855 in de Egelantiersstraat te Amsterdam, 55 jaar oud. Haar overlijden wordt aangegeven door haar 25 jarige zoon Christiaan Aalders (sjouwer). Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 6 folio 199.

De 7de nakomeling van Hendrik Jannesz Bul/Bijl en het 4de kind met Jacoba Balt (stamnummer 9.4.) wordt behandeld.

9.4.7. HENRIKIS BIJL (28-3-1807 - 26-8-1877)
(1ste huwelijk met Catharina Groen 10-2-1809 - 22-8-1844)
(2de huwelijk met Wendelina Hoek 18-11-1824 - 27-2-1882)

Voorouders van Henrikis Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Hendrik Jannesz Bul/Bijl 1771-1844 stamnummer 9.4.
|

Henrikis Bijl wordt geboren op 28-3-1807 te Amsterdam en gedoopt op 12-8-1807 in de Hervormde Nieuwe Kerk aldaar. Hij wordt gedoopt als Henrikis Bijl. Zijn vader wordt genoemd Henrikus Beijl. De beroepen van Henrikis Bijl Waren: Metselaar, mileur (militaire dienst) bij een afdeling van de Infanterie, koopman in aardappelen, later zoutevisverkoper en in 1840 schipper.


Links: doopacte Henrikis Bijl. Bron: Dopen Amsterdam Herv. Nieuwe kerk 62P62 (oud pag 7) nr. 2
Rechts: doopacte Catharina Groen. Bron: Dopen Amsterdam RK kerk De Pool 357P395 (folio 198) nr. 6

Eerste huwelijk met Catharina Groen

Henrikis Bijl huwt, 27 jaar oud, op 5-11-1834 te Amsterdam met de 25 jarige Catharina Groen. Zij is een dochter van Jacobus Groen en van Jannetje Develijn. Catharina wordt gedoopt op 10-2-1809 in de Rooms Katholieke kerk "De Pool" te Amsterdam. Haar doopgetuigen zijn ......Baltenbag en Mietje Glaret.

Huwelijksgetuigen zijn: de 64 jarige vader van de bruidegom Hendrikus Jannes Bul/Bijl (sjouwer), de 48 jarige tabaksverwerker Gerrit Kramer, de 40 jarige korendrager Herman Kramer, en de 35 jarige zadelmaker en zwager van de bruidegom Jacobus Croese (echtgenoot van Grieijen Bijl, geboren in 1793). Alle getuigen wonen te Amsterdam. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn dan al overleden.


Huwelijksacte Henrikis Bijl en Catharina Groen. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 6 folio 27
Henrikis Bijl en Catharina Groen krijgen vier kinderen:

9.4.7.1. Johanna Hendrika Bijl 3-3-1835 - 29-8-1910

9.4.7.2. Henriëtta Jacoba Bijl 30-5-1837 - 31-10-1894

9.4.7.3. Catharina Margaretha Bijl 14-2-1839 - 26-12-1921

9.4.7.4. Henricus Jacobus Bijl 6-9-1840 - 4-10-1840

Henricus Jacobus wordt geboren op 6-9-1840 in de Utrechtsestraat 92 te Amsterdam. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 7 folio 61. Hij overlijdt op 4-10-1840 te Amsterdam in de ouderdom van één twaalfde jaar (= een maand); zijn overlijden wordt aangegeven door de 38 jarige Pieter Kruger, wonend in de Oostenburgerstraat 14 te Amsterdam.
Overlijdensacte Henricus Jacobus Bijl
Overlijdensacte Henricus Jacobus Bijl. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 8 folio 36

Tweede huwelijk met Wendelina Hoek

Na het overlijden van zijn 1ste echtgenote: Catharina Groen, hertrouwt Henrikis Bijl drie maanden later op 37 jarige leeftijd en winkelier, op 6-11-1844 te Amsterdam met de, 17 jaar jongere, 20 jarige Wendelina Hoek. Zij wordt geboren op 18-11-1824 te Amsterdam en is een dochter van Frans Emanuel Hoek (Schoenmakersknecht/sjouwer) en van Wendelina Waleveld.

Huwelijksgetuigen zijn: de 29 jarige winkelier Johannes Tiggers, de 28 jarige kleermaker Hendrik Lokhoff, de 48 jarige winkelier Cornelis Janse (peetoom). Alle getuigen wonen te Amsterdam. De ouders van de bruidegom zijn dan al overleden.

Huwelijksacte Henrikis Bijl en Wendelina Hoek. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 5 folio 19
Boek Boek

Een prentenboekje uit 1828 om Wendelina voor te lezen. Het gaat o.a. over: de paard, de koe, het schaap, de os, de haan en de hen, de gans, de duiven, de ekster, de vogel in een kooi, de muis, de poes, de hond, de bok, het zwijn, de vlieg, de bijen, de haas en de pauw

Adressen Henrikis Bijl en/of gezinnen

Amsterdam: 1807 (geb.). 1835 Egelantiersstraat 163. 1837 Egelantiersgracht 62. 1839 Utrechtsestraat 92. Hermietensteeg. Februari 1852 Rapenburgsteeg 12 (nu 585). Juli 1852 Nieuwe Hoogstraat 238. 1853 Vijzelstraat 38 (nu 606). Leidsestraat 272 (nu 64) alwaar ook een pleegkind bij inwoont n.l. Wendelina Bauer (dit is een dochter van de zuster van Wendelina Hoek: Anna Petronella).

Catharina Groen overlijdt op 22-8-1844 te Amsterdam in de Utrechtsestraat 92 op de jonge leeftijd van 35 jaar.
Henrikis Bijl overlijdt op 26-8-1877 op de Overtoom 144, maar woonde in de Leidschestraat 64, te Amsterdam op 70 jarige leeftijd.
Wendelina Hoek overlijdt op 27-2-1882 te Amsterdam op 57 jarige leeftijd.

De 1ste nakomeling van Henrikis Bijl en Catharina Groen (stamnummer 9.4.7.) wordt behandeld.

9.4.7.1. Johanna Hendrika Bijl 3-3-1835 - 29-8-1910)
(Gehuwd met Gerrit den Dekker 24-12-1824 - 4-6-1911)

Voorouders van Johanna Hendrika Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Hendrik Jannesz Bul/Bijl 1771-1844 stamnummer 9.4.
|
Henrikis Bijl 1807-1877 stamnummer 9.4.7.
|

Johanna Hendrika Bijl wordt geboren op 3-3-1835 in de Egelantiersstraat 163 te Amsterdam (onder de naam Beijl, haar vader tekent de geboorteacte met Bijl). Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader Henrikis Bijl en door de 40 jarige Hermanus Cramer.

Dienstmeisjes op 't Singel

Twee dienstmeisjes wandelen op 't Singel in Amsterdam.

Het beroep van Johanna Hendrika Bijl is dienstbode
bij J. v.d. Brink op het Singelt 424.
Het zou zo maar kunnen dat zij hier loopt....

Johanna Hendrika Bijl huwt op 21-5-1877 te Amsterdam op 42 jarige leeftijd, met de 53 jarige schoenmaker Gerrit den Dekker. Huwelijksgetuigen zijn de 33 jarige beeldhouwer en zwager van de bruidegom Johannes van Kempen, de 43 jarige boekbinder en zwager van de bruid Pieter van Hoorn, de 55 jarige kleermaker Johannes Franciscus Broekhoff en de 46 jarige aanspreker Ernst van Velsen. De vader van de bruid is bij het huwelijk aanwezig. Alle getuigen wonen te Amsterdam.

Gerrit den Dekker wordt geboren op 24-12-1824 te Amsterdam en is een zoon van Willem den Dekker en van Maria Christina Pietersen. Gerrit den Dekker is drie keer gehuwd geweest. Hij is op 16-6-1852 gescheiden van zijn 1ste vrouw Maria van Ommeren. Daarna is hij gehuwd geweest met Johanna van Kempen en na haar overlijden huwt hij met Johanna Hendrika Bijl. Gerrit den Dekker en Johanna Hendrika Bijl gaan wonen in de Korte Leidsedwarsstraat 50 te Amsterdam. Ze krijgen de volgende zoon:

 1. Franciscus den Dekker, geboren op 17-4-1878 te Amsterdam. Apothekersknecht. Hij huwt op 16-5-1907 te Amsterdam met Johanna Elbertje Hohlfeld, geboren op 16-12-1876 te Amersfoort. Franciscus overlijdt op 18-10-1931 te Amsterdam.

Adressen Johanna Hendrika Bijl en/of gezin

Amsterdam: 1835 Egelantiersstraat 163 (geb.). 1877 Korte Leidsedwarsstraat 50. Lange Leidschedwarsstraat 91. Korte Leidschedwarsstraat 42.

Johanna Hendrika Bijl overlijdt op 29-8-1910 te Amsterdam onder de naam Beijl op 75 jarige leeftijd.
Gerrit den Dekker overlijdt op 4-6-1911 te Amsterdam op 86 jarige leeftijd.

De 2de nakomeling van Hendrikus Bijl en Catharina Groen (stamnummer 9.4.7.) wordt behandeld.

9.4.7.2. Henriëtta Jacoba Bijl 30-5-1837 - 31-10-1894)
(Gehuwd met Barend Franciscus Jansen 11-12-1829 - 4-8-1910)

Voorouders van Henriëtta Jacoba Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Hendrik Jannesz Bul/Bijl 1771-1844 stamnummer 9.4.
|
Henrikis Bijl 1807-1877 stamnummer 9.4.7.
|

Henriëtta Jacoba Bijl wordt geboren op 30-5-1837 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader Henrikis Bijl, door de 37 jarige Jacoba Groen en door de 27 jarige opperman Koenraad Hesse.

Een lot uit 1842
Een lot uit 1842. Wie zal de gelukkige winnaar zijn geweest?

Henriëtta Jacoba Bijl (haar beroep is dan ventster) krijgt op 10-12-1862 de volgende buitenechtelijke zoon:

 1. Willem Hendrik Jansen, geboren in het Binnengasthuis te Amsterdam als Willem Hendrik Beijl. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 60 jarige directeur van het Binnengasthuis Jacob Ritter, wonend in het Binnengasthuis. Willem Hendrik wordt bij het huwelijk van zijn moeder met Barend Franciscus Jansen erkend al het hunne en heet dan Willem Hendrik Jansen, maar Willem Hendrik blijft niet bij zijn moeder en stiefvader wonen; hij woont eerst bij zijn grootouders t.w. Hendrikus Bijl/Jansen en Wendelina Hoek (het 2de huwelijk van Hendrikus Bijl) daarna gaat hij bij de zuster van zijn grootmoeder: Anna Petronella Hoek, gehuwd met Jacob Willem Bauer wonen. Later huwt Willem Hendrik Jansen op 27 april 1887 te Amsterdam met Anna Maria Bauer, geboren in 1866 te Amsterdam.
In juli 1872 woont Henriëtta Jacoba Bijl bij haar zuster Catharina Margaretha Bijl. Henriëtta Jacoba Bijl huwt op 30-8-1876 te Amsterdam met de courantombrenger Barend Franciscus Jansen. Huwelijksgetuigen zijn: de 45 jarige courantbezorger Thomas Johannes Goldewijk, de 42 jarige winkelbediende en zwager van de bruid, Pieter van Hoorn, de 24 jarige melkslijter Johan Pieter Menge en de 67 jarige schoenamker Anthonius Johannes Jansen (geen familie). Allen wonend te Amsterdam. Barend Franciscus Jansen wordt geboren op 11-12-1829 te Amsterdam en is een zoon van Franciscus Jansen en van Barendina van Lente.

Huwelijksacte Henriëtta Jacoba Bijl en Barend Franciscus Jansen. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 10 folio 29
Henriëtta Jacoba Bijl wordt van 10-7 tot 24-7-1893 opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam. Op 23-10-1894 wordt zij weer opgenomen in het Binnengasthuis alwaar zij op 57 jarige leeftijd overlijdt aan een insult comis? Zij woonde in de Leidsekruisstraat 14 onderhuis te Amsterdam.
Barend Franciscus Jansen overlijdt op 4-8-1910 te Amsterdam op 80 jarige leeftijd.

De 3de nakomeling van Hendrikus Bijl en Catharina Groen (stamnummer 9.4.7.) wordt behandeld.

9.4.7.3. Catharina Margaretha Bijl 14-2-1839 - 26-12-1921)
(Gehuwd met Pieter van Hoorn 4-9-1834 - 24-3-1881)

Voorouders van Catharina Margaretha Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Hendrik Jannesz Bul/Bijl 1771-1844 stamnummer 9.4.
|
Henrikis Bijl 1807-1877 stamnummer 9.4.7.
|

Catharina Margaretha Bijl wordt geboren in de Utrechtsestraat 920? op 14-2-1839 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door de 45 jarige koorndrager Hermanus Cronen, wonend op de Botermarkt 8 te Amsterdam, en door de 34 jarige blikslager Cornelis Groenou, wonend in de Utrechtsestraat 50 te Amsterdam. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 1 folio 135.

Catharina Margaretha Bijl huwt op 8-5-1861 te Amsterdam met de 26 boekbinder en weduwnaar (van Cornelia Christina Koenders) Pieter van Hoorn. Pieter van Hoorn wordt geboren op 4-9-1834 te Amsterdam en is een zoon van Adam Johannes van Hoorn (letterzetter) en van Hendrika Soffia Reijding, wonend te Amsterdam.

Huwelijksgetuigen zijn: de 34 jarige sjouwerman Gijsbertus Detbarend, de 38 jarige sjouwerman Theodorus Hendrik Hendriks, de 38 jarige metselaar Petrus Kasteleins en de 26 jarige zeeman Petrus Jacobus Greven. Alle getuigen wonen te Amsterdam. De ouders van de bruidegom en de vader van de bruid zijn bij het huwelijk aanwezig. Catharina Margaretha ondertekent de huwelijksacte met Beijl, haar vader tekent met Bijl. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 3 folio 86.

Catharina Margaretha Bijl en Pieter van Hoorn krijgen de volgende kinderen:

 1. Hendrika Sophia Catharina van Hoorn, geboren op 12-12-1863 te Amsterdam, overleden op 15-5-1947 te Amsterdam.
 2. Wendelina van Hoorn, geboren op 27-10-1872 te Amsterdam.
 3. Pieter Anthonius Johannes van Hoorn, geboren op 19-2-1876 te Amsterdam.
cholera-epidemie
Op deze kaart uit 1866 is de verspreiding van de cholera-epidemie van dat jaar over 50 buurten van Amsterdam aangegeven. De cirkeldiagrammen tonen het aantal sterfgevallen per week in elke buurt, van 1 juni 1866 tot en met 18 oktober 1866. Het aantal is er met rode inkt bijgeschreven. Verder is de totale bevolking die een buurt eind mei 1866 telde opgetekend, met daaronder het totale sterftepercentage

Pieter van Hoorn overlijdt op 24-3-1881 te Amsterdam op de Groenburgwal 10, maar woonde op de Prinsengracht 321 te Amsterdam op de jonge leeftijd van 46 jaar. Zijn beroepen waren: Boekbinder. Winkelbediende.
Catharina Margaretha Bijl overlijdt (40 jaar later dan haar echtgenoot) op 26-12-1921 te Amsterdam op 82 jarige leeftijd.

Nu gaan we weer een stukje terug in de lijn en wel naar de 5e nazaat van stamvader Jannes Klaesz Bul/Bijl en Grietje Roelofs Pander (stamnummer 9.).

9.5. Lampje Jannesz Bul 10-8-1774 - ..)
(Gehuwd met Jan Mol .. - ..)

Voorouders van Lampje Jannesz Bul


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes) Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|

Lampje Jannesz Bul wordt geboren te Blokzijl op 10-8-1774.


Doopacte Lampje Jannesz Bul. Bron: Dopen Blokzijl

Lampje Jannesz Bul huwt op 10-8-1797 te Ouder Amstel, onder de naam Lammertje Klaasse Bijl, met Jan Mol, weduwnaar van Jannetje Doesburg, beiden wonend te Ouder Amstel. Op 15-8-1799 wordt te Amsterdam hun zoon Jan Mol geboren.

Trouwacte Lammertje Klaasse Bijl (Lampje Jannesz Bijl) en Jan Mol. Bron: Ondertrouwregister Amsterdam fische 644 folio 260
Behandeld wordt de 6e nazaat van stamvader Jannes Klaesz Bul/Bijl en Grietje Roelofs Pander (stamnummer 9.).

9.6. WILLEM JANNESZ BUL/Bijl 16-2-1777 - 2-10-1813)
(Niet gehuwd geweest)

Voorouders van Willem Jannesz Bul/Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|

Willem Jannesz Bul/Bijl wordt geboren op 16-2-1777 te Blokzijl.


Doopacte Willem Jannesz Bul/Bijl. Bron: Dopen Blokzijl

Deze Willem Jannesz houdt het niet zo nauw met de wet. Op 2-7-1802 (hij is dan 25 jaar) wordt hij veroordeeld tot 12 jaar rasphuis (gevangenis) te Amsterdam wegens frauduleuze handelingen in de kousenverkoop. In de rechtelijke stukken staat dit als volgt omschreven:

Willem Jannesz Bul/Bijl, genaamd de mattenboer, (wonend bij zijn ouders op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht - zijn ouders hebben een matten- en aardappelwinkel - en werkend bij z'n broer Roeloff (nr. 9.3.) op het schip) heeft kousen verkocht samen met ene Pieter Willem Schoonenbeek (die later ook het gevang in ging) aan bepaalde personen voor zeker f.60,- f.70,- gulden totaal (een heel bedrag in die tijd). De kousen waren in Haarlem ingekocht voor f.9,-- het stuk. Ook in Haarlem waren er al twee paar verkocht. Willem Jannesz vertelt dat hij voor z'n werk voor Schoonenbeek maar een paar kousen heeft gehad, die bovendien nog in de modder waren gevallen. Ook aan een herbergier hadden ze 12 paar kousen verhandeld. De kousen zijn dus veel te duur verkocht, hoe ze er aan gekomen zijn is al evenmin een eerlijke zaak. De acte eindigt als volgt: het gaat hier om misdaad, bedrog en dieverij van kousen.

In 1803 krijgt hij 2 jaar, 5 maanden en 1 dag strafvermindering. In 1804 krijgt hij 3 jaar strafvermindering. In 1805 nog eens 2 jaar. Willem Schoonenbeek, z'n cornuit, komt in datzelfde jaar vrij. Willem Jannesz Bul/Bijl wordt in 1806 ontslagen uit de gevangenis.

Rasphuis Amterdam
Links: de binnenplaats van het Rasphuis te Amsterdam
Onder: het Rasphuis te Amsterdam

Erg lang heeft Willem Jannesz Bul/Bijl niet van zijn vrijheid mogen genieten want op 2-10-1813 overlijdt hij op 36 jarige leeftijd in de Egelantiersstraat 2 te Amsterdam. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn 70 jarige vader Jannes Klaesz Bul/Bijl (Beijl) van beroep winkelier en wonend op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht te Amsterdam en door zijn 47 jarige broer Claas Bul/Bijl (Beijl) van beroep winkelier, wonend op de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat Amsterdam.

Rasphuis Amterdam


Overlijdensaantekening Willem Jannesz Bul/Bijl
Overlijdensaantekening Willem Jannesz Bul/Bijl. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 6 folio 236

Behandeld wordt de 8ste nazaat van stamvader Jannes Klaesz Bul/Bijl en Grietje Roelofs Pander (stamnummer 9.).

9.8. Johanna Jannisz Bijl 20-7-1781 - 7-2-1816)
(Gehuwd met Hendrik Theodorus (Doores) Kellevink 30-3-1777 - 10-11-1826)

Voorouders van Johanna Jannisz Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|

Johanna Jannisz Bijl wordt gedoopt te Amsterdam op 20-7-1781 in de Hervormde Westerkerk. Doopgetuigen zijn haar vader en moeder. Johanna wordt in de geboorteacte ingeschreven onder de naam BEIJL. We komen haar ook tegen onder de naam Johanna Klaasen.

Geboorteaantekening Johanna (Klaasen) Bijl Geboorteaantekening Hendrik Theodorus (Doores) Kellevink
Links: Doopacte Johanna Jannisz Bijl. Bron: Dopen Amsterdam Herv. Westerkerk 112P476(folio 236v) nr 14
Rechts: Doopacte Hendrik Theodorus (Doores) Kellevink. Bron: Dopen Amsterdam Zuiderkerk 102/477 (uit 239)

Johanna Jannisz Bijl huwt, 20 jaar oud en vergezeld van haar vader Jannes Klaesz/Johannes Klaassen Bijl, wonend in de mattenwinkel op de Prinsegracht (510) bij de Egelantiersgracht, op 29-10-1802 te Amsterdam met de 25 jarige Gereformeerde Hendrik Theodorus Kellevink, wonend in de Batavierstraat te Amsterdam, deze wordt vergezeld van zijn vader Abraham Kellevink, wonend in de Goudsbloemstraat te Amsterdam. Ook de religie van Johanna Jannesz Bijl is dan Gereformeerd. Johanna tekent de trouwacte met Johanna Klassen Bijel. Hendrik Theodorus (Doores) wordt gedoopt in de Zuiderkerk op 30-3-1777 (1ste Paasdag) te Amsterdam. Hij is een zoon van Abraham Kellevink (kastelein) en van Martje ter Laag/ter Saag.

Trouwacte Johanna Jannisz Bijl en Hendrik Theodorus (Doores) Kellevink. Bron: Ondertrouwregister Amsterdam fische 649/500
Johanna Jannisz Bijl en Hendrik Theodorus Kellevink krijgen de volgende zoon:Abraham Kellevink, geboren op 14-8-1803 te Amsterdam; zijn doopgetuigen zijn Femmetje Klaasen Bijl (zuster van de moeder van de geborene) en Abraham Kellevink. Het beroep van Hendrik Theodorus (Doores) Kellevink was o.a. metselaar/opperman/tapper.

De Waag te Amsterdam
Op de Dam stond tot 1808 een waaggebouw, waar men de goederen woog voordat ze in de handel gebracht werden. Een betrouwbare waag is voor een handelsstad onontbeerlijk. Bij de Waag staan slepers en hun paarden klaar om vracht te vervoeren. Links sleept een paard ook een koets op een slede. Sleden werden vanouds voor zowel het vervoer van goederen als personen gebruikt. Er zijn verkeersregels voor sleden vastgesteld; kennelijk ging het er chaotisch aan toe. Het waaggebouw op de Dam had achter de openstaande deuren 7 weegschalen hangen. Binnen hing nog een weegschaal voor de zeer kostbare goederen (foto 1778)
Na het overlijden van zijn echtgenote huwt Hendrik Theodorus Kellevink op 6-10-1820 te Amsterdam met Johanna Elisabeth van Osenbrugen, geboren in 1779. Bron: BS/huwelijk Amsterdam fische 3 folio 143.

Johanna Jannisz Bijl overlijdt op 7-2-1816 op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht te Amsterdam op 34 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door haar echtgenoot Hendrik Theodorus Kellevink en door haar 50 jarige broer Claas Bijl (winkelier), wonend op de Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam.
Hendrik Theodorus Kellevink overlijdt op 10-11-1826 te Amsterdam op 49 jarige leeftijd. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 10 folio 88.


Overlijdensacte Johanna Jannisz Bijl. Bron: BS/overlijden Amsterdam fisch 1 folio 94

Behandeld wordt de 9de nazaat van stamvader Jannes Klaesz Bul/Bijl en Grietje Roelofs Pander (stamnummer 9.).

9.9. Femmetje Bijl 26-9-1784 - 23-8-1822
(Gehuwd met Maurits Koonings 23-1-1780 - 19-2-1829)

Voorouders van Femmetje Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|

Femmetje Bijl wordt gedoopt op 26-9-1784 in de Hervormde Noorderkerk te Amsterdam. Zij wordt geboren boven de mattenwinkel op de hoek Prinsengracht 510 bij de Egelantiersgracht. Doopgetuigen zijn Pieter Schilder en Jannetje Pander. Pastor is Rutgerus Schutte.

Geboorteaantekening Femmetje Bijl
Doopacte Femmetje Bijl. Bron: Dopen Amsterdam fische 84P 341 (folio 171 nr 9)

Femmetje Bijl, 22 jaar oud en vergezeld van haar vader Johannes Klaasen Bijl, wonend op de Prinsengracht (510) bij de Egelantiersgracht in de mattenwinkel, op 24-5-1805 huwt te Amsterdam met de 25 jarige Gereformeerde Mourits (Maurits) Koonings, komende van de plaats Capelle (plaats bij 's-Hertogenbosch, tegenwoordig Sprang-Capelle) in de Langenstraat 2 daar wonend. Maurits is een zoon van Adriaan/Aderjaen Koonings/Konings en van Elisabeth van Kampen. Maurits wordt gedoopt op zondag 23-1-1780 te Capelle bij 's-Hertogenbosch (aangetekend in het Nederduits Gereformeerd doopboek). Bron: Brabant Historisch Centrum/DTB Sprang-Capelle inv. 17-20-21 21/89.

Capelle bij 's-Hertogenbosch Capelle bij 's-Hertogenbosch
Links: zomaar een straat in Capelle bij 's-Hertogenbosch rond 1900
Rechts: het wapen van het dorp Capelle waar Mourits (Maurits) Koonings is geboren

Rond 1200 was het gebied rond Capelle, de Langstraat, een grote wildernis. Het gebied hoorde destijds bij het Graafschap Holland. Op een gegeven moment begon de Graaf van Holland met het "in leen geven" van stukken van dit moeras. Degenen, die de grond in leen krijgen, moeten er voor zorgen dat de grond ontgonnen wordt. Verder moeten ze een jaarlijkse rente of cijns betalen en manschappen leveren aan de graaf. Op het grondgebied van Capelle ontstaan in die tijd drie ambachtsheerlijkheden. Deze drie heerlijkheden, die het dorp Capelle vormen, zijn Nederveen-Capelle, Zuidewijn-Capelle en 's Grevelduin-Capelle. Deze ambachtsheerlijkheden hebben een gezamenlijke kapel (kerk). Vandaar de naam Capelle. Aangezien 's Grevelduin-Capelle de belangrijkste kern is, wordt het dorp Capelle ook wel aangeduid als 's Grevelduin-Capelle. Het dorp Capelle komt waarschijnlijk voor het eerst voor in een afschrift van een acte van 29-31 augustus 1257, die te vinden is in de abdij van Sint-Truiden. In deze acte dragen Walterus Spirinch, heer van Aalburg, en zijn vrouw Ysalde al hun bezittingen over aan de abdij van Sint-Truiden, waaronder de tienden in de parochie "Waspich" en "Capella". Waarschijnlijk vormden Waspik en Capelle in 1257 dus één parochie. Er was dus sprake van een kerk, waaruit afgeleid kan worden dat het aantal inwoners al een zekere omvang had bereikt. In 1809 telde Capelle 1238 Gereformeerden, 175 Rooms-katholieken, 1 Lutheraan en 15 Joden.

Trouwacte Femmetje Bijl en Mourits (Maurits) Koonings. Bron: Ondertrouwregister Amsterdam fische 653, 204 acte 204
Amsterdams liedje
Een Amsterdams liedje. Zal Femmetje Bijl die ooit hebben gezongen?

Het gezin van Femmetje Bijl en Mourits (Maurits) Koonings heeft o.a. gewoond te Amsterdam: in de Anjeliersstraat 2, kelder van de Prinsengracht en op de Bloemgracht 22.
Femmetje en Maurits krijgen de volgende vijf kinderen:

 1. Elisabeth Koonings, geboren op 2-3-1806 te Amsterdam en gedoopt in de Westerkerk; haar doopgetuigen zijn Jannes Klaesz Bijl en Grietje Pander (haar grootouders van moeders kant).
 2. Johannes Klaase Koonings, geboren op 14-6-1808 te Amsterdam en gedoopt in de Amstelkerk. Zijn doopgetuigen zijn Jannes Klaesz Bijl en Grietje Pander (zijn grootouders van moeders kant).
 3. Grietje Koonings, geboren op 14-10-1810 te Amsterdam en gedoopt in de Amstelkerk.
 4. Nicolaas Koonings, geboren op 13-4-1818 te Amsterdam. Hij huwt met Johanna Cornelia Molenberg, geboren 10-9-1811 te Harderwijk. Zijn beroepen waren scheepstimmerman en jaloezienmaker. Hij wordt op 27-4-1883 opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam, wonend in de Dijkstraat 28. Hij overlijdt daar nog dezelfde dag door dat hij op het Rokin aan een perceel bezig was met het ophangen van jaloezien, daarbij is gevallen en zijn schedel heeft gebroken.
 5. Arianus Johannes Koonings, geboren op 21-4-1822 te Amsterdam en overleden te Veenhuizen (Nord) op 26-3-1843.


Het gaat financieel niet goed met het gezin. Ze ontvangen dan ook ondersteuning voor hun levensonderhoud. Bron: Huizenzittenhuizen Amsterdam

Femmetje Bijl overlijdt op 23-8-1822 des s'morgens om 10 uur, wonend op de Bloemgracht 11 kanton 5, te Amsterdam op 37 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door haar 42 jarige echtgenoot (schippersknecht) wonend op de Bloemgracht 11 kanton 5, en door de 39 jarige tapper Roelof Schuurman, wonend op de Prinsengracht 383 te Amsterdam (bekende van Femmetje). Bij het overlijden van Femmetje Bijl luidt de aantekening in de Weeskamer: "achterlating van drie kinderen". Als voogd voor de kinderen wordt aangewezen de 26 jarige Claas Johannes (Nicolaas) Bijl geboren in 1796, dit is een zoon van haar broer Claas Johannes Bijl, geboren in 1764. In de overlijdensacte van Femmetje staat haar naam vermeld als Femmetje BIJLL en dat zij 38 jaar oud is, dat is niet juist, een maand later zou zij 38 jaar geworden zijn.

Overlijdensaantekening Femmetje BijlOverlijdensaantekening Femmetje Bijl.
Haar echtgenoot: Maurits Koonings overlijdt op 19-2-1829 op 49 jarige leeftijd als schippersknecht in het Buitengasthuis, maar wonend in de Anjeliersstraat te Amsterdam.


Met deze laatste telg is geheel hoofdstuk 9. behandeld. Als laatste nog wat statistische gegevens: stamvader 9. bracht in totaal, exclusief hemzelf, 21 nakomelingen voort waaronder 12 vrouwen en 9 mannen, van wie er slechts 5 de genealogischelijn voortzetten.


Geschiedenis tijdens het leven van Johannes Claasen Bul/Bijl


Als Jannes Klaesz Bul/Bijl in 1742 wordt geboren, komt er een keerpunt in het leven van George Frideric Händel. Hij maakt in dat jaar zijn meesterwerk "het oratorium The Messiah". Dit stuk wordt triomfantelijk ontvangen en Händel wijdt zich nog uitsluitend aan dit genre. (Händel wordt geboren te Halle op 23 februari 1685 en is een Engelse componist van Duitse afkomst. Hij overlijdt te Londen op 14 april 1759. Hij krijgt een vorstelijke begrafenis in Westminster Abbey.)

Rond 1750-1760 komt het classicisme weer tot leven. In 1750 gaat men zich ook interesseren voor geschiedenis en gaat men de oude gebouwen opnieuw bestuderen. Met het Neoclassicisme breekt er een nieuwe tijd aan en vinden er belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen plaats op allerlei fronten: het menselijk denkvermogen, het Rationalisme, het werken met de rede, = ratio of verstand, viert hoogtij. We staan aan de vooravond van de industriële revolutie. In 1750 doet dit eerst in Engeland zijn intrede en vanaf 1800 ook in de rest van Europa. O.a. vindt de ontwikkeling van de stoommachine plaats.

Ook Blokzijl heeft een stadsomroeper. Deze omroeper maakt geboorten, overlijden en andere gebeurtenissen van de stad bekend. Een heel belangrijke taak is het, uit naam van de overheid, aankondigen van besluiten en wetten. Veel mensen kunnen niet lezen en schrijven maar moeten wel op de hoogte zijn van alle wetten en regels. Daarnaast wordt de hulp van de omroeper ook gebruikt door de middenstanders, bijvoorbeeld door de slager voor het bekendmaken van een noodslachting. Vaak wordt men omroeper uit armoede. Toch moet de omroeper redelijk geschoold zijn en goed bekend staan in de stad, want hij moet wel kunnen lezen en vooral wel een "oppassend persoon" zijn. Met een grote bel of een bekken maakt de stadsomroeper de burgers attent op zijn boodschappen: "Boeren, burgers en buitenlui..... en hoort, zegt het voort...."

Zoals gezegd, heeft ook Blokzijl een klokkenluider. Zie onderstaande acte uit 1797.

Acte klokkenluider Acte Klokkenluider Blokzijl

Karakteristiek voor Blokzijl is de vele generaties mattenschippers, ook wel negotieschippers genoemd. De mattenschippers komen veeal voort uit de geslachten van de mattenmakers en de beurtschippers. Ze verhandelen zowel de producten van de huis- en mini-industrie (matterij) van Blokzijl als andere handelsproducten op dat gebied (het z.g. Kleedegoed).

Verlaat Blokzijl Kuinderstraat Blokzijl De Ansbrug Blokzijl
Links: het Verlaat
Midden: de Kuinderstraat
Rechts: de Ansbrug. (Allen te Blokzijl)

Van 1780-1784 brengt de Vierde Engelse Zeeoorlog de toch al zwakke economie ernstige schade toe. Oranje krijgt hiervan de schuld. De weerstand tegen de Oranjepartij en Regenten-hierarchie bundelt zich in de Patriottenbeweging.

In 1784 vlucht Willem V naar Apeldoorn. Milities van Patriotten, legertjes van vrijwilligers die zich in diverse steden hebben gevormd, organiseren zich landelijk op een congres in Utrecht. De steden en gewesten ontnemen stadhouder Willem V steeds meer bevoegdheden. Patriotten en prinsgezinden raken slaags. Willem V wijkt uit, eerst naar Apeldoorn, later naar Nijmegen.

In 1787 grijpen de Pruisen in. Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van de zwakke Willem V, gaat per koets op weg van Nijmegen naar Den Haag om in Holland leiding te geven aan de Orangisten die het dreigen af te leggen tegen het nieuwe bewind van patriottische vroedschappen. Een vrijkorps uit Gouda houdt haar tegen bij de Goejanverwellesluis. Wilhelmina Van Pruisen, zuster van de Pruisische koning, voelt zich zwaar vernederd. Enkele maanden later valt een Pruisisch leger het land binnen en herstelt het bewind van de Oranjepartij. Duizenden patriotten vluchten naar Frankrijk, waar zij getuige zijn van de Franse Revolutie in 1789. Geladen zullen zij terugkeren in de Nederlanden.


Op 28 juni 1787 wordt haare koninklijke hoogheid mevrouw de Prinsesse van Oranje in het huis van A. Leeuwenhoek aan de Goejan Verwelle huis gevangen gehouden

In 1789 breekt de Franse Revolutie uit. De deels middeleeuwse maatschappijstructuur (d.w.z. gezag en macht in een hand) die tot dan toe gold wordt vervangen door de verlichting, Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap komen in de plaats van dwingelandij en absolutisme (macht in de hand van een vorst). Het geloof en het gezag wordt afgewezen.

De Wetenschap komt sterk in de belangstelling en de behoefte aan kennis is groot. Diderot maakt de eerste encyclopedie waarin alle menselijke kennis verzameld is.

Van 1817 tot 1818 wordt Holland overvallen door een hongerwinter. In 1817 mislukt praktisch overal de oogst en in de daarop volgende strenge winter stijgt de nood hierdoor tot ongekende hoogte. Door het grote gebrek aan voedsel telt men alleen al in Rotterdam 800 bedelaars en in stadjes als Oldenzaal en Purmerend 80 bedelaars. In het Aalmoezeniershuis te Amsterdam worden 855 vondelingen en 244 verlaten kinderen binnen gebracht. Een record aantal.

Deze hongerwinter heeft Johannes Claasen Bul/Bijl nog net meegemaakt. Hij overlijdt in 1819 te Amsterdam.

Ruim anderhalve eeuw hebben de Bul-telgen in Blokzijl gewoond. Maar ze besloten om het in te ruilen voor Amsterdam. In Amsterdam gaan ze in de mattenhandel.

Naar hoofdstukken Naar Home
Valid HTML 4.01 Transitional