Naar hoofdstukken Naar Home
Vervolg 1 2 3 4 5 6

HOOFDSTUK 8

een veer

8. KLAAS JANNESZ BUL/BIJL (26-12-1764 - 20-8-1847)
(Gehuwd met Wilhelmina Teijsen 8-3-1769 - 1-6-1830)


Behandeld wordt de 1ste nazaat van Jannes Klaesz Bul/Bijl en Grietje Roelofs Pander (stamnummer 9.).

Voorouders van Klaas Jannesz Bul/Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|

Klaas Jannesz Bul/Bijl wordt te Blokzijl geboren op 26-12-1764 onder de naam BUL. Wij noemen hem verder: Klaas Jannesz Bijl Bijl.


Geboorteaantekening Klaas Jannesz Bul/Bijl. Dopen Blokzijl

Klaas Jannesz komt rond 1780 samen met zijn vader Jannes Klaesz Bul/Bijl en zijn moeder Grietje Roelofs Pander, vanuit Blokzijl naar Amsterdam, alwaar Klaas Jannesz Bijl, op 24 jarige leeftijd, op 2 mei 1788 in ondertrouw gaat met de 20 jarige Wilhelmina Teijsen.
Wilhelmina Teijsen wordt geboren op 8-3-1769 in de Egelantiersstraat te Amsterdamen en gedoopt in de Noorderkerk en is een dochter van Douwe Teijsen (ook wel Tijze genoemd) en van Eva Temme (geboren op 20-5-1741 te Amsterdam, ook wel genoemd Temming). Haar doopgetuigen zijn Wilhelm Temme en Jacoba van Oombergen, de pastor is Johannes Calkoen.

De echtelieden gaan wonen te Amsterdam op de Prinsengracht bij de Utrechtsestraat bekendstaande onder verpondingsnummer 5313 (in die tijd bestonden er geen huisnummers maar verpondingsnummers).

In 1790 wordt in Amsterdam de huisnummering ingevoerd en krijgt het pand huisnummer 872; in 1850 worden de huisnummers weer gewijzigd en wordt het nummer 414 en bij een wijziging in 1857 krijgt het pand huisnummer 806. Deze nummering is heden ten dage nog van kracht. Het echtpaar woont hier hun hele verdere leven.

Foto Prinsengracht 872 Foto Prinsengracht 872

Linkerfoto: Prinsengracht (nu 804) filiaal der Koninklijke Utrechtsche sigarenfabriek met rechts hiervan Prinsengracht 872 (nu 806) te Amsterdam
Rechterfoto: Prinsengracht 872 (nu 806) anno 1990

Klaas Jannesz Bijl oefent het beroep van winkelier uit, de koopwaar is matten die vermoedelijk in Blokzijl gemaakt werden omdat in die tijd het vlechten van matten een belangrijke rol speelde in de welvaart van Blokzijl. Of de matten door henzelf werden gemaakt is niet duidelijk.

Door het kopen van het poorterschap, op 15-2-1793, verwerft Claas Johannes Bijl het poorterschap van Amsterdam.

Men onderscheidde drie groepen poorters (oorspronkelijke tekst):

  1. De ingeboren poorters; zij wier vaders ook poorters waren geweest.
  2. De behuwd poorters; zij die met een poorteres of een poorters-dochter getrouwd waren (een man van buiten, die een wijf name binnen der stede, die poirteresse was of poirterskint).
  3. De gekochte poorters; zij die - meestal- van buiten kwamen en zich in Amsterdam hadden gevestigd en tegen betaling het poorterrecht hadden gekocht.
Bron: maandblad "Ons Amsterdam" nr. 10, oktober 1966.

Foto Prinsengracht 872
Een Cedul van een gekochte poorter op naam van Evert Frederickxsz van Veer in Oostlant Varentman 12 april 1634

Het voordeel van het poorterschap was o.a. "dat een ieder werd belast hem daarvoor te erkennen en te laten genieten 't recht en privilege der burgeren alhier competerend".

Het was dan ook zo dat het ingeboren poorterschap het hoogst stond aangeschreven. "Een Amsterdammer kind te zijn van ouder tot ouder, daar droeg men roem op". Tot zover de oorspronkelijke tekst.

In 1814 neemt Klaas Jannesz Bijl er een nieuwe bijverdienste bij en gaat hij ook aardappelen verkopen. Volgens de huwelijksacte van zijn dochter Grietje Pander Bijl is hij in 1826 echter schipper.

In 1842 is hij schipper af en is zijn beroep weer winkelier en woont dan in de Leidschedwarsstraat 37 te Amsterdam. Later keert hij weer terug naar de hoek Prinsengracht 872 bij de Utrechtsestraat (nu 806) te Amsterdam.

Er worden uit dit huwelijk maar liefst 11 kinderen geboren:

8.1. Grietie Bijl 11-1-1789 - 30-1-1791

Grietie wordt gedoopt te Amsterdam op 11-1-1789 in de Hervormde Noorderkerk. Haar doopgetuigen zijn haar grootvader Jannes Klaesz Bul/Bijl en haar grootmoeder Grietje Roelofs Pander. Grietie Bijl overlijdt te Amsterdam op 30-1-1791.
Hervormde Noorderkerk AmsterdamDoop Grietje Bijl


Links: de Hervormde Noorderkerk waar Grietie Bijl is gedoopt
Rechts boven: doopaantekening van Grietie Bijl8.2. Era Claasen Bijl ..1790 - 7-9-1790

Era wordt geboren te Amsterdam op ..1790. Zij overlijdt te Amsterdam op 7-9-1790.

8.3. Johannes Klaase(n) Bijl 1-1-1792 - 24-1-1886. Hij gaat verder als stamnummer 7. Zie hoofdstuk 7.

8.4. Evert Roelofs Bijl 16-3-1794 - 8-4-1851

8.5. Claas Johannes Bijl 31-3-1796 - 13-12-1852

8.6. Wilhelmina Bijl 16-1-1798 - 25-4-1888

8.7. Grietje Pander Bijl 20-4-1800 - 14-1-1854

8.8. Roelof Bijl 8-5-1802 - 10-1-1832

8.9. Cornelis Pander Bijl 26-10-1804 - 22-1-1842

8.10. Maria Anthonia Bijl 22-6-1806 - 20-12-1807

Maria Anthonia wordt geboren te Amsterdam op 22-6-1806. Zij wordt gedoopt op 6-7-1806 in de Hervormde Amstelkerk. Doopgetuigen zijn Claas Bijl en Anthonia Caminha Eeneb Vecht.

Doop Maria Anthonia Bijl
Doop Maria Anthonia Bijl. Bron: Dopen Amsterdam

Maria Anthonia overlijdt op 20-12-1807 te Amsterdam en wordt begraven op het Heiligeweg en Leidsche kerkhof aldaar. Haar overlijden wordt aangegeven door haar vader, wonend op de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam.

8.11. Gerret Mourus Bijl 4-10-1809 - 26-1-1869

8.12. Johannes Bijl 5-5-1814 - 29-6-1901

De echtgenote van Klaas Jannesz Bijl: Wilhelmina Teijsen, overlijdt op dinsdag 1-6-1830 des namiddags om twaalf ure op de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam op 62 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door haar 28 jarige zoon Roelof Bijl, wonend te Scheveningen (onderwijzer).


Overlijdensacte Wilhelmina Teijsen. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 6 folio 19

Klaas Jannesz Bijl overlijdt op vrijdag 20-8-1847 des voormiddags om half twee ten gevolge van een beroerte in zijn huis op de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam op 82 jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn 38 jarige zoon Gerrit Maurits Bijl (ambtenaar) wonend in de Utrechtsestraat 61 te Amsterdam en door zijn andere zoon 43 jarige Johannes Bijl, wonend in de Noorderstraat 1 te Amsterdam (onderwijzer, net als zijn broer Roelof).


Overlijdensacte Klaas Jannesz Bijl. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 6 folio 174

Overlijdensadvertentie Claas Johannes Bijl
Advertentie van het overlijden van Klaas Jannesz Bijl

Vervolg 1 2 3 4 5 6
Naar hoofdstukken Naar Home