Naar hoofdstukken Naar Home

HOOFDSTUK 5

een veer

5. Johannes Bijl (2-2-1851 - 11-12-1924)
(Gehuwd met Anna Katrina Hölzel 22-10-1848 - 18-1-1922)


De 2e nazaat van Johannes Bijl en Hendrika Maria de Ruijter (stamnummer 6.) wordt behandeld.

Voorouders van Johannes Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|

Johannes Bijl wordt geboren op 2-2-1851 des namiddags ten zeven ure in de Utrechtsestraat 8 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 27 jarige vader Johannes Bijl (winkelier) en door de 27 jarige winkelier Roelof Bijl, broer van de vader van de geborene, wonend in de Spiegelstraat 24 te Amsterdam. Johannes gaat eerst in militaire dienst als zeemilitair (matroos) daarna oefent hij het beroep van smid uit.


Geboorteacte Johannes Bijl

Geboorteacte Anna Katrina winkelier

Anna Katrina winkelier wordt geboren op 22-10-1848 des nachts ten twee ure op de Beek te Arnhem. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 35 jarige vader Coenraad Jacobus Hölzel (korporaal bij de Infanterie), door de 56 jarige daghuurder Carel Lutz en door de 38 jarige schoenmakersknecht Gerhardus Everhardus Matthijssen; de twee laatste getuigen wonen te Arnhem. Het geloof van Anna Katrina Hölzel is Evangelisch Luthers. In tegenstelling tot Johannes Bijl die Rooms Katholiek is.

Anna Katrina Hölzel is een dochter van Coenraad Jacobus Hölzel (geboren in 1814 te Amsterdam, gehuwd op 7 mei 1845 te Arnhem, van beroep korporaal bij het 8ste Regiment Infanterie, overleden na 1848) en Anna Katrina Geninger (geboren in 1815 te Groningen, overleden op 8 januari 1858 te Arnhem).
Op 6-8-1873 treedt Johannes Bijl, op 22 jarige leeftijd, te Amsterdam in het huwelijk met de 25 jarige dienstbode Anna Katrina Hölzel. Huwelijksgetuigen zijn: de 68 jarige kastenmaker Hendrikus Anthonius Berkhout, oom van de bruid, de 27 jarige slachter Hendrikus Anthonius Berkhout, zwager van de bruidegom, de 55 jarige kastenmaker Nicolaas Johannes Bijl en de 48 jarige winkelier Roelof Bijl. De twee laatste getuigen zijn ooms van de bruidegom. Alle getuigen wonen te Amsterdam. De moeder van de bruidegom is bij het huwelijk aanwezig. Het jonge echtpaar gaat wonen op de Elandsgracht 43 te Amsterdam.

Huwelijksacte Johannes Bijl en Anna Katrina Hölzel

Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren:

5.1. Johannes Bijl 23-5-1874- 8-5-1949

5.2. Coenraad Jacob Bijl 26-11-1875 - .. 1957

5.3. Hendricus Johannes Bijl 18-12-1877 - 5-4-1959 Zie verder Stam/Hoofdstuk 4.

5.4. Marinus Bijl 14-11-1879 - 20-9-1949

5.5. Anna Katrina Bijl 22-12-1881 - 26-12-1882

Anna Katrina wordt geboren op 22-12-1881 in de Saenredamstraat 60 te Amsterdam. Zij overlijdt op 26-12-1882 te Amsterdam en is dan pas 12 maanden oud.
In maart 1877 verhuist het gezin van Johannes Bijl naar de Saenredamstraat 60 te Amsterdam. Vervolgens verhuist het gezin diverse keren in dezelfde straat naar de volgende huisnummers: januari 1878 naar 58; december 1878 naar 32; juli 1881 naar 32a en nummer 60; mei 1891 naar nummer 10. In juni 1891 volgt er eindelijk een verhuizing naar een andere straat n.l. naar de Frans Halsstraat 84. Tijdens al deze verhuizingen wonen er een aantal familieleden van Anna Katrina Hölzel bij het gezin in t.w.: van 1878 tot juli 1879 Hendrik Wilhelmus Hölzel (broer) geboren op 26-2-1851 te Arnhem (kleermaker van beroep) en de ongehuwde Elisabeth Hölzel (zuster) geboren op 28-11-1845 te Arnhem.

Saenredamstraat 64 te AmsterdamSaenredamstraat 64 te Amsterdam.

Op nummer 39 heeft Johannes Bijl een smederijJohannes heeft een eigen smederij. In 1895 gaat het de smederij, die gevestigd is in de Saenredamstraat 39 te Amsterdam, helaas niet voor de wind en gaat failliet.

De faillietverklaring d.d. 17 april 1895 van de smederij van Johannes Bijl door de curator Mr P. Elias
Faillietverklaring d.d. 17 april 1895 van de smederij van Johannes Bijl door de curator Mr P. Elias

Op 4-3-1904 vertrekt Johannes Bijl met zijn echtgenote en hun nog drie thuiswonende kinderen naar hun zoon Hendricus Johannes Bijl en hun schoondochter Hendrika Geertuida Smit. In 1919 woont het echtpaar weer zelfstandig en wel in de Westerstraat 189a te Amsterdam.

Gezinskaart Johannes Bijl en Anna Katrina Hölzel
Gezinskaart Johannes Bijl en Anna Katrina Hölzel

Anna Katrina Hölzel overlijdt op 18-1-1922 te Amsterdam op 73 jarige leeftijd.
Johannes Bijl overlijdt op 11-12-1924 eveneens te Amsterdam en ook op 73 jarige leeftijd.

Links: overlijdensacte Johannes Bijl
Rechts: overlijdensacte Anna Katrina Hölzel

Elandsgracht 43 Amsterdam. Het vroegere woonhuis van Johannes Bijl en Anna Katrina Hölzel
Elandsgracht 43 Amsterdam. Het vroegere woonhuis van Johannes Bijl en Anna Katrina Hölzel

Uit het gezin van Johannes Bijl en Anna Katrina Hölzel volgen drie mannelijke nakomelingen waarvan no 4 de stamvader is.

Het 1ste kind van Johannes Bijl en Anna Katrina Hölzel (stamnummer 5.) wordt behandeld.

5.1. JOHANNES BIJL (23-5-1874 - 8-5-1949)
(Gehuwd met Jantje van Doornik 30-3-1881 - 6-9-1965)

Voorouders van Johannes Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|

Johannes Bijl wordt geboren op 23-5-1874 op de Elandsgracht 275 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 27 jarige oom Hendricus Berkhout (slachter), wonend op de Baangracht 212 te Amsterdam en door de 50 jarige winkelier Roelof Bijl (broer van zijn grootvader: Johannes Bijl), wonend in de Leidschestraat 269 te Amsterdam.

Links: geboorteacte Johannes Bijl. In de geboorteacte van Johannes staat dat er des voormiddags om zes uur een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht.
Dit is een fout van de ambtenaar van de burgerlijke stand van die tijd. Vaak kwam het voor dat zo'n fout weer in de acte door middel van een aantekening in de linkermarge werd recht gezet, in dit geval is dat niet gebeurd
Rechts: geboorteacte Jantje van Doornik

Jantje van Doornik wordt geboren op 30-3-1881 te Enkhuizen en is een dochter van Hendrik van Doornik (metselaar, geboren in 1848 te Enkhuizen, gehuwd op 27 maart 1873 te Enkhuizen, overleden op 22 mei 1933 te Hilversum) en Aafje Karemaker (geboren in 1855 te Enkhuizen, overleden op 3 mei 1921 te Enkhuizen).

Johannes Bijl huwt, als hij 32 jaar oud is, op 25-4-1907 te Enkhuizen met de 26 jarige Jantje van Doornik. Het beroep van Johannes Bijl is als hij huwt smid net als zijn vader. Johannes woont voor zijn huwelijk te Rotterdam. Huwelijksgetuigen zijn: de 56 jarige smid Johannes Bijl, vader van de bruidegom, wonend te Rotterdam, de 56 jarige kleermaker Hendrik Holzel, oom van de bruidegom, wonend te Amsterdam, de 32 jarige timmerman Evert Lens, zwager van de bruid, wonend te Castricum en de 27 jarige machinist Marinus Bijl, broer van de bruidegom, wonend te 's-Gravenhage. Ze vertrekken naar Hilversum.

Huwelijksacte Johannes Bijl en Jantje van Doornik


Persoonskaart Johannes Bijl en Jantje van Doornik

Te Hilversum wordt de volgende dochter geboren:

5.1.1. Jeannette Johanna Bijl 14-4-1908 - 18-8-1975

Het gezin van Johannes Bijl en Jantje van Doornik woont in 1908 te Hilversum. Vermoedelijk heeft hij in Hilversum een tabak- en sigarenmagazijn gehad (zie onderstaande advertentie), maar dit is nog niet helemaal te bewijzen, alhoewel zeker is dat zijn dochter in 1908 te Hilversum wordt geboren.

Advertentie tabak- en sigarenmagazijn Hilversum
Advertentie in de Hilversumsche Courant van 7-8-1909 van de opening van een tabak- en sigarenmagazijn te Hilversum

Johannes Bijl heeft nog met zijn gezin op de volgende adressen gewoond: in 1912 te Enkhuizen. Te Amsterdam: in 1913 in de Frederik Hendrikstraat 156, in 1914 in de Reestraat 23 en op 21-3-1935 op de Prinsengracht 234 1hg. Het beroep van Johannes Bijl is ook, nadat zijn beroep smid was, incasseerder geweest. Jantje van Doornik woont op 10-10-1951 in de Marnixstraat 202hs te Amsterdam.

Johannes Bijl overlijdt op 8-5-1949 te Amsterdam op 74 jarige leeftijd.
Jantje van Doornik overlijdt op 6-9-1965 te Amsterdam op 84 jarige leeftijd.

Het 1ste kind van Johannes Bijl en Jantje van Doornik (stamnummer 5.1.) wordt behandeld.

5.1.1. JEANNETTE JOHANNA BIJL (14-4-1908 - 18-8-1975)
(Gehuwd: niet bekend)

Voorouders van Jeannette Johanna Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|
Johannes Bijl 23-5-1874 - 8-5-1949 stamnummer 5.1.
|

Jeannette Johanna Bijl wordt geboren op 14-4-1908 te Hilversum. Haar beroep is later kantoorbediende bij een houthandel. Zij woont in 1913: in de Frederik Hendrikstraat 156 te Amsterdam; in 1914: in de Reestraat 23 te Amsterdam; op 2-11-1938: op de Prinsengracht 234 1hg te Amsterdam. Op 10 oktober 1952 woont zij in de Marnixstraat 202 huis te Amsterdam en op 2-3-1970 woont zij op het Mercatorplein 51 hg te Amsterdam. Jeannette Johanna Bijl overlijdt op 18-8-1975 te Amsterdam op 67 jarige leeftijd. Zij wordt begraven op 22-8-1975 op de Nieuwer Oosterbegraafplaats te Amsterdam, grafnr Alg 72-A-144.


Advertentie in de Hilversumsche Courant van de geboorte van Jeannette Johanna Bijl


Persoonskaart Jeannette Johanna Bijl

Het 2e kind van Johannes Bijl en Anna Katrina Hölzer (stamnummer 5.) wordt behandeld.

5.2. COENRAAD JACOB BIJL (26-11-1875 - .. 1957)
(Gehuwd met Adriana van Dijk 19-4-1882 - 26-1-1936)

Voorouders van Coenraad Jacob Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|

Coenraad Jacob Bijl wordt geboren op 26-11-1875 des voormiddags ten half één ure op de Elandsgracht 43 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 25 jarige vader Johannes Bijl (smid), door de 51 jarige winkelier Roelof Bijl (broer van zijn grootvader: Johannes Bijl), wonend in de Leidschestraat 70 te Amsterdam en door de 30 jarige boekbinder Friederich de Woudt, ook wonend op de Elandsgracht 43. Het beroep van Coenraad Jacob Bijl is later beeldhouwer. Coenraad Jacob heeft voor zijn huwelijk in diverse plaatsen gewoond: in 1895 te Berlijn. In 1898 te Amsterdam. In 1904 op de Oud Bussummerweg te Bussum. In 1905 te Alkmaar. In 1907 in de Rustenburgerstraat 394 te Amsterdam. In 1909 te Dusseldorf (Duitsland).
Coenraad Jacob wordt op 19 december 1894 goedgekeurd voor de Militaire Dienst (zijn beroep is dan beeldhouwer), maar krijgt vrijstelling wegens broederdienst.


Geboorteacte Coenraad Jacob Bijl

Geboorteacte Adriana van Dijk

Coenraad Jacob Bijl huwt, op 34 jarige leeftijd, op 14-7-1910 te Dordrecht, maar wonend te Amsterdam, met de 28 jarige Adriana van Dijk. Huwelijksgetuigen zijn: de 59 jarige Johan Diederik Holthuijse, de 42 jarige Jan Jacobus Nicolaas Cornelis de Ligt, de 57 jarige Pieter Adrianus Zegers en de 46 jarige Gerrit van Dijk. Alle getuigen zijn gemeenteambtenaren en niet verwant aan de bruid en bruidegom.
Adriana van Dijk wordt geboren op 19-4-1882 te Dordrecht en is een dochter van Barend van Dijk (geboren op 19 maart 1859 te Dordrecht, gehuwd op 11 februari 1880 te Dordrecht, van beroep behanger) en Hendrika Gerritdina van Dijk (geboren op 24 juli 1854 te Dordrecht).

Huwelijksacte Adriana van Dijk en Coenraad Jacob Bijl


Gezinskaart Adriana van Dijk en Coenraad Jacob Bijl

Persoonskaart Adriana van Dijk en Coenraad Jacob Bijl

Coenraad Jacob Bijl en echtgenote gaan wonen in de Van Ostadestraat 112 te Amsterdam (ook woont de zuster van Adriana: Caatje van Dijk, bij hun in huis) alwaar hun eerste kind wordt geboren:

5.2.1. Coenraad Adriaan Bijl 21-6-1911 - 11-3-2002

5.2.2. Gerrit Hendrikus Bijl 19-2-1916 - 30-7-1966

Op 3-12-1914 gaat het gezin van Coenraad Jacob Bijl wonen in de Bothastraat 32 te 's-Gravenhage tot 12-4-1915. Daarna verhuizen ze naar de Ohmastraat 48 eveneens te 's-Gravenhage. In 1925 woont het gezin van Coenraad Jacob Bijl weer in Amsterdam en wel in de 2e Nassaustraat. Op 14-12-1931 verhuist het gezin naar Heiloo. Vermoedelijk heeft Coenraad Jacob een rijwielzaak in Egmond gehad. Op 24-6-1941 verhuist Coenraad Jacob (zijn echtgenote is dan overleden) naar Dordrecht. Op 2-7-1942 gaat hij weer terug naar Heiloo, op 26-10-1942 vertrekt hij naar Rhenen, op 13-3-1943 woont hij in de Herenstraat 27 te Rhenen, Op 19-8-1943 woont hij in de Achillesstraat 97 3hg te Amsterdam en op 2-1-1957 gaat hij weer terug naar de Herenstraat 27 te Rhenen waar zijn zoon Gerrit Hendrikus Bijl woont.

De Gouden Koets

De Gouden Koets


Coenraad Jacob Bijl heeft het kroontje op de "Gouden Koets" gemaakt
De Gouden Koets is een geschenk van de bevolking van Amsterdam aan Koningin Wilhelmina. Het geld voor de koets is ingezameld door de Vereniging van het Amsterdamsche Volk tot het aanbieden van een Huldeblijk aan H.M. Koningin Wilhelmina. Hij is bedoeld als geschenk bij haar inhuldiging tot koningin op 6 september 1898. Wilhelmina wilde echter geen geschenken ter gelegenheid van haar inhuldiging aannemen, en neemt daarom de koets op 7 september 1898 in ontvangst


Adriana van Dijk overlijdt op 26-1-1936 te Heiloo op 53 jarige leeftijd.
Coenraad Jacob Bijl overlijdt in 1957 op 82 jarige leeftijd.

De 1ste nakomeling van Coenraad Jacob Bijl en Adriana van Dijk (stamnummer 5.2.) wordt behandeld.

5.2.1. COENRAAD ADRIAAN BIJL (21-6-1911 - 11-3-2002)
(1ste Gehuwd met Lena Hillegonda van den Berg 5-1-1905 - 20-1-1987)
(2e Gehuwd met Anna Maria Adriana van Ravesteijn 23-03-1907 - 21-3-1996)

Voorouders van Coenraad Adriaan Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|
Coenraad Jacob Bijl 1875-1957 stamnummer 5.2.
|

Coenraad Adriaan Bijl wordt geboren op 21-6-1911 te Amsterdam. Het beroep van Coenraad Adriaan is later kantoorbediende. Op 3-6-1975 woont Coenraad Adriaan Bijl in Alphen aan den Rijn.
Coenraad Adriaan wordt op 17 april 1930 goedgekeurd voorde Militaire Dienst (zijn beroep is dan kantoorbediende bij K.N.S.M. afdeling vracht en heeft als opleiding 7kl.l.o., les in boekhouden, handelsrekenen en Engels) en ingedeeld bij 5e Regiment Infanterie. groot verlof op 31 juli 1931.

Eerste huwelijk Coenraad Adriaan Bijl en Lena Hillegonda van den Berg

Coenraad Adriaan huwt op 17-6-1937 te Heiloo met Lena Hillegonda van den Berg, geboren op 5-1-1905 te Haarlemmermeer. Uit dit huwelijk volgt één dochter:

5.2.1.1. Hillegonda Adriana Bijl 30-7-1940 - ..

Tweede huwelijk Coenraad Adriaan Bijl en Anna Maria Adriana van Ravesteijn

Na het overlijden van zijn echtgenote (Lena Hillegonda van den Berg) hertrouwt Coenraad Adriaan Bijl op 15-11-1989 te Alphen aan den Rijn met Anna Maria Adriana van Ravesteijn. Zij wordt geboren op 23-3-1907 te Rotterdam (eerder gehuwd geweest met Antonius Musters) en is een dochter van Johannes Hendrik Christoffel van Ravesteijn en Cornelia Johanna Maria Buijtenweg.

Lena Hillegonda van den Berg overlijdt op 20-1-1987 te Alphen aan den Rijn.
Anna Maria Adriana van Ravesteijn overlijdt op 21-3-1996 te Alphen aan den Rijn op de leeftijd van 88 jaar.
Coenraad Adriaan Bijl overlijdt op 11-3-2002 te Leiderdorp op 90 jarige leeftijd. Hij wordt herdacht in de Adventkerk aldaar.

De 1ste nakomeling van Coenraad Adriaan Bijl en Lena Hillegonda van den Berg (stamnummer 5.2.1.) wordt behandeld.

5.2.1.1. HILLEGONDA ADRIANA BIJL (30-7-1940 - ..)
(Gehuwd met Jan Jacob van Hulst 21-7-1938 - 12-12-1998)

Voorouders van Hillegonda Adriana Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|
Coenraad Jacob Bijl 1875-1957 stamnummer 5.2.
|
Coenraad Adriaan Bijl 21-6-1911 - 11-3-2002 stamnummer 5.2.1.
|

Hillegonda Adriana Bijl wordt geboren op 30-7-1940 te Alkmaar. Zij huwt op 1-6-1960 te Vlaardingen met Jan Jacob van Hulst. Hij wordt geboren op 21-7-1938 te Vlaardingen en is een zoon van Johannes Willem van Hulst, geboren op 6-4-1906 te Rotterdam en Jorina Schouten, geboren op 5-5-1919 te Vlaardingen. Ze krijgen de volgende kinderen:

 1. Jan Jacob van Hulst, geboren op 23-3-1962 te Heiloo.
 2. Coenraad Adriaan van Hulst, geboren op 6-5-1963 te Heiloo.
 3. Hillegonda Jorina Adriana van Hulst, geboren op 24-9-1965 te Heemskerk.
 4. Marjolein van Hulst, geboren op 5-8-1968 te Heemskerk.
Hillegonda Adriana Bijl en Jan Jacob van Hulst wonen op 27-7-1973 in Alphen aan de Rijn. Hillegonda Adriana Bijl vertrekt naar Tilburg; in ieder geval woont daar in 2009 in de Pironstraat 62.

Jan Jacob van Hulst overlijdt op 12-12-1998 te Alphen aan den Rijn op de leeftijd van 60 jaar.

Het 2e kind van Coenraad Jacob Bijl en Adriana van Dijk (stamnummer 5.2.) wordt behandeld.

5.2.2. GERRIT HENDRIKUS BIJL (19-2-1916 - 30-7-1966)
(Gehuwd met Agnes Adrichem 25-5-1918 - 15-2-1989)

Voorouders van Gerrit Hendrikus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|
Coenraad Jacob Bijl 1875-1957 stamnummer 5.2.
|

Gerrit Hendrikus Bijl wordt geboren op 19-2-1916 in de Ohmastraat 48 te 's-Gravenhage.
Hij huwt op 25-4-1939 te Heiloo met de 21 jarige Agnes Adrichem, geboren op 25-5-1918 te Heiloo. Gerrit Hendrikus Bijl en Agnes Adrichem gaan wonen in Heiloo. Het beroep van Gerrit Hendrikus is eerst kelner en later chefmonteur, autoverhuurder en autorijschoolhouder.

Peroonskaart van het gezin van Gerrit Hendrikus Bijl en Agnes Adrichem

In Heiloo wordt het volgende kind geboren:

5.2.2.1. Adriana Gerredina Bijl 3-3-1940 - ..
(Gehuwd met K.A.M. Pas .. - ..)

Adriana Gerredina Bijl wordt geboren op 3-3-1940 te Heiloo. Zij huwt op 13-5-1964 met K.A.M. Pas. Wonen in 1990 in Rhenen.

5.2.2.2. Coenraad Jacob Bijl 5-8-1947 - ..

Op 4-6-1941 vertrekt het gezin van Gerrit Hendrikus Bijl en Agnes Adrichem naar de Acacialaan 4 te Rhenen. Later wordt er, binnen Rhenen, verhuisd naar de Achterbergsestraatweg 35 en naar de Heerenstraat 27 I. Weer Later verhuist Gerrit Hendrikus Bijl en zijn gezin naar de Heerenstraat 31, naar de dokter Wallerstraat 39 en naar de Molenstraat 26 allemaal te Rhenen.

Heerenstraat te Rhenen
Heerenstraat te Rhenen

Gerrit Hendrikus Bijl overlijdt op 30-7-1966 te Wageningen op 50 jarige leeftijd. Hij wordt begraven op de begraafplaats in de Achterbergsestraat te Rhenen.
Agnes Adrichem overlijdt 23 jaar later en wel op 15-2-1989 te Rhenen, 70 jaar oud. Zij wordt begraven op de begraafplaats in de Achterbergsestraat te Rhenen.

Graf Gerrit Hendrikus Bijl en Agnes Adrichem
Graf Gerrit Hendrikus Bijl en Agnes Adrichem

De enige zoon van Gerrit Hendrikus Bijl en Agnes Adrichem (stamnummer 5.2.2.) wordt behandeld.

5.2.2.2. COENRAAD JACOB BIJL (5-8-1947 - ..)
(Gehuwd met Hedwig van der Mark 14-1-1950 - ..)

Voorouders van Coenraad Jacob Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|
Coenraad Jacob Bijl 1875-1957 stamnummer 5.2.
|
Gerrit Hendrikus Bijl 1916-1966 stamnummer 5.2.2.
|

Coenraad Jacob Bijl wordt geboren op 5-8-1947 te Rhenen.
Hij huwt op 30-12-1970 met Hedwig van der Mark, geboren op 14-1-1950 te Driebergen. Het gezin van Coenraad Jacob Bijl en Hedwig van der Mark zijn in 1994 vanuit Nederland naar Curacao verhuist. Zij hebben daar 14 jaar gewoond. Nu wonen ze in Costa Rica. Het echtpaar krijgt een zoon en een dochter:

5.2.2.2.1. Jeroen Bijl, geboren op 29-1-1972 te Rhenen

5.2.2.2.2. Saskia Bijl, geboren op 25-1-1975 te Achterberg

We verplaatsen ons nu weer een stukje terug in de lijn n.l. naar het 4e kind van stam 5.: Johannes Bijl en Anna Katrina Hölzel (stamnummer 5.).

5.4. MARINUS BIJL (14-11-1879 - 20-9-1949)
(1ste Gehuwd met Hendrika Johanna Maria Richel 27-12-1877 - 17-7-1906)
(2e Gehuwd met Anna Maria Smagge 20-3-1882 - 31-10-1930)

Voorouders van Marinus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|

Marinus Bijl wordt geboren op 14 november 1879 des voormiddags ten één ure in de Saenredamstraat 32 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 28 jarige vader Johannes (smid), door de 37 jarige smid George Coenraad Andries Hofstee en door de 37 jarige smid Adolf Leerink.


Geboorteacte Marinus Bijl

Marinus gaat werken als smid bij z'n vader. Hij verhuist daarna naar Hengelo. Verder woont Marinus samen met z'n broer Hendricus Johannes (stam 4.) op 1-6-1898 op de Brinklaan 18 te Apeldoorn bij het gezin van Dirk van Manen van beroep dagloner, geboren op 13-7-1833 te Amerongen en bij Deliana Hendrika van de Weerd. Van 31-8-1897 tot 14-11-1898 werken beide broers te Apeldoorn als smidsknecht wonend in de Brinklaan 118 bij het gezin van Adrianus Blom van beroep timmerman, geboren op 2-5-1835 te Apeldoorn en Maatje Ketel. Marinus vertrekt op 14-11-1898 naar Olst. Op 31-12-1899 vertrekt Marinus naar Hengelo. Hij keert op 25-3-1902 weer terug naar Amsterdam. En op 17-11-1902 vertrek hij naar 's-Gravenhage. Later keert hij wederom weer terug naar Amsterdam als machinebankwerker en later als monteur en als smid. Marinus heeft aan de Nationale Militie voldaan.

Eerste huwelijk Marinus Bijl en Hendrika Johanna Maria Richel

Marinus Bijl huwt op 25-2-1903 te 's-Gravenhage (de huwelijksafkondiging heeft op 8 en 15 februari 1903 in Amsterdam plaatsgevonden) met de 26 jarige Hendrika Johanna Maria Richel (zij woont tot aan haar huwelijk in Katwijk). Huwelijksgetuigen zijn: de 50 jarige trambeambte Arnoldus Hendrik Richler, de 25 jarige Hendricus Johannes Bijl, de 28 jarige Johannes Bijl (de laatste twee getuigen zijn broers van de bruidegom en beiden zijn smid) en de 51 jarige kleermaker Hendrik Wilhelm Hölzel, oom van de bruidegom; allen wonend te 's-Gravenhage.

Huwelijksacte Marinus Bijl en Hendrika Johanna Maria Richel


Geboorteacte Hendrika Johanna Maria Richel

Hendrika Johanna Maria Richel wordt geboren op 27-12-1877 te 's-Gravenhage en is een dochter van Machiel Andreas Hendricus Richel (geboren in 1854, van beroep baardscheerder) en Johanna Wilhelmina van der Burg. Haar geboorte wordt aangegeven door de 26 jarige winkelier Josephus Gerardus Meijer en door de 27 jarige borstelmaker Wilhelmus Johannes Polman.
Marinus Bijl en Hendrika Johanna Maria Richel gaan wonen op het Westeinde nummer 250 te 's-Gravenhage.

Westeinde te 's-Gravenhage
Westeinde te 's-Gravenhage

Het 1ste kind wordt geboren:

5.4.1. Marinus Johannes Bijl 2-9-1903 - 14-9-1903

Marinus Johannes wordt geboren op 2-9-1903 te 's-Gravenhage. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 46 jarige bode Phillipus Kok, door de 59 jarige Engelbertus Heilbron en door de 40 jarige vroedvrouw Augustusta Kruis. Marinus Johannes overlijdt als hij 12 dagen oud is op 14-9-1903 des morgens ten drie ure te 's-Gravenhage. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 52 jarige Johannes Talsloot en door de 43 jarige Joseph Barend Barendsen.
Overlijdensacte Marinus Johannes Bijl

Het gezin van Marinus Bijl verhuist op 25-5-1904 naar de Klarendalsesingel 21 te Arnhem vanwaar ze op 17-2-1906 weer weggaan terug naar 's-Gravenhage en wel naar de Stortenbekerstraat 18. Ondanks dat ze in Arnhem wonen, wordt er in 1904 te 's-Gravenhage een dochter geboren. Ondertussen hebben ze er twee kinderen bij gekregen:

5.4.2. Johanna Hendrika Bijl 30-8-1904 - 22-9-1977

5.4.3. Marinus Bijl 17-6-1906 - 1-7-1906

Marinus wordt geboren op 17-6-1906 ten acht uur des avonds te 's-Gravenhage. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 26 jarige dienstbode Maria Brouwer, wonend in het gemeenteziekenhuis. Getuigen zijn: de 52 jarige bode Franciscus Dieben en de 62 jarige Engelbertus Heilbron. De ouders van dit kind wonen dan (volgens de geboorteacte) in het gemeenteziekenhuis van 's-Gravenhage. Marinus overlijdt s'morgens om 11 uur en wel op 1-7-1906 ter 's-Gravenhage.
Geboorteacte Marinus Bijl Overlijdensacte Marinus Bijl Links: geboorteacte Marinus Bijl
Rechts: overlijdensacte Marinus Bijl

Een maand na de geboorte van dit kind overlijdt Hendrika Johanna Maria Richel. Marinus Bijl gaat dan op 23-8-1907 terug naar Amsterdam en gaat wonen in de 1ste Oosterparkstraat 91. Later vertrekt Marinus naar Bergen op Zoom.

Tweede huwelijk Marinus Bijl en Anna Maria Smagge

Marinus Bijl hertrouwt, op 29 jarige leeftijd, op 26-4-1909 te Breda met de 27 jarige Anna Maria Smagge (zij krijgt voor haar huwelijk een kind genaamd Willem Adrianus Richard Smagge, geboren op 23-10-1902 te Breda en overleden op 05-04-1989 te Breda). Bij het huwelijk wordt de overlijdensacte van de 1ste vrouw van Marinus Bijl en een notariële toestemming van de ouders van de bruid en bruidegom overgelegd.
Anna Maria Smagge wordt geboren op 20-3-1882 des voormiddags ten vijf ure te Breda. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 26 jarige vader Willem Adrianus (sergeant), door de 28 jarige Gerrit van Dalen en door de Jonkheer Constein Leopold Balthoesen.............? Anna Maria Smagge is een dochter van Willem Adrianus Smagge (geboren in 1856 te Amsterdam, gehuwd op 10 februari 1881 te Breda, van beroep sergeant der Infanterie, overleden op 6 april 1927 te Breda) en Antonia Liesveld (geboren in 1869 te Zutphen, overleden op 24 oktober 1959 te Breda, op 101 jarige leeftijd).

Geboorteacte Anna Maria Smagge

Huwelijksacte Marinus Bijl en Anna Maria Smagge

Uit dit huwelijk worden negen kinderen geboren:

5.4.4. Marinus Johannes Bijl 6-7-1909 - 15-4-1979

5.4.5. Frederik Antonius Bijl 27-9-1911 - 4-12-1992

5.4.6. Willem Bijl 23-4-1913 - 22-11-1916

Willem wordt geboren op 23-4-1913 te Amsterdam. Willem vertrekt op 21-10-1915 naar Breda. Willem overlijdt op driejarige leeftijd te Breda op 21-10-1915. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 42 jarige boekbinder Hubertus Pieter van Brummelen.
Overlijdensacte Willem Bijl

5.4.7. Anna Maria Bijl 17-2-1915 - 11-5-1917

Anna Maria wordt geboren op 17-2-1915 te Amsterdam. Zij vertrekt in oktober 1915 naar Breda. Anna Maria overlijdt op 11-5-1917 op tweejarige leeftijd te Breda. Haar overlijden wordt aangegeven door haar 37 jarige vader en door de 35 jarige brievenbesteller Louis Bakker.
Overlijdensacte Anna Maria Bijl

5.4.8. Bertus Jacobus Bijl 27-11-1916 - 22-10-2000

5.4.9. Anna Maria Bijl 14-11-1918 - 5-1-2004

5.4.10. Coenraad Jacob Bijl ..11-1920 - 15-3-1922

Coenraad Jacob wordt geboren in november 1920 te Breda. Hij overlijdt op 15-3-1922 te Breda, 16 maanden oud. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 30 jarige concierge Franciscus Cornelis Gelijns.
Overlijdensacte Coenraad Jacob Bijl

5.4.11. Ida Helena Bijl 24-4-1923 - ..

Ida Helena wordt geboren op 24-4-1923 te Breda. Zij wordt door Gerrit Bijl te Hengelo als pleegkind aangenomen samen met haar zuster Anna Maria Bijl. Het is heel toevallig dat deze kinderen bij ene Gerrit Bijl gaan wonen. Onderzoek heeft aangetoond dat Gerrit Bijl geen familie is. Op 30-7-1932 vertrekt Ida Helena Bijl naar Rotterdam.


Links: gezinskaart Gerrit Bijl waarop Ida Helena Bijl staat
Rechts: gezinskaart Gerrit Bijl met de twee pleegkinderen: Ida Helena en Anna Maria Bijl

5.4.12. Hendrikus Johannes Bijl 14-11-1927 - ..

Twee kinderen uit dit gezin (5.4.5. en 5.4.8.) zijn naar het Christelijk jongens internaat te Hoenderloo/Doorganghuis 17 gegaan. Dit was een internaat voor jongens die thuis (om wat voor reden dan ook) niet konden worden opgevoed. In dit geval zal het wel te maken hebben gehad met het overlijden van hun moeder.

Persoonskaart van het gezin van Marinus Bijl en Anna Maria Smagge

Gezinskaart van het gezin van Marinus Bijl en Anna Maria Smagge

In 1912 woont het gezin van Marinus Bijl op de Hoogte Kadijk 169 te Amsterdam. In 1915 in de Ridderstraat 15 te Breda. Marinus Bijl vertrekt op 30-12-1935 weer terug naar zijn geboortestad Amsterdam en wel naar de Marnixstraat 372.

Politierapport
In 1942 wordt Marinus Bijl door overmatig alcohol gebruik op straat onwel en wordt de G.G. en G.D. ingeschakeld. Hiervan wordt een politierapport opgemaakt

In 1945 verhuist Marinus naar de Pretoriusstraat 30 daarna naar de Rustenburgerstraat 247 te Amsterdam; in 1947 gaat Marinus wonen in de Ferdinand Bolstraat 102 en in 1948 in de Oude Zijdsachterburgwal 140 te Amsterdam en als laatste naar het oude mannen- en vrouwenhuis in de Roetersstraat 2 te Amsterdam.

Hendrika Johanna Maria Richel overlijdt op 17-7-1906 om half zeven des avonds op 28 jarige leeftijd te 's-Gravenhage.
Anna Maria Smagge overlijdt op 31-10-1930 te Zeist op 48 jarige leeftijd.
Marinus Bijl overlijdt op 20-9-1949 in de Roetersstraat 2 te Amsterdam op 69 jarige leeftijd.

Overlijdenacte Hendrika Johanna Maria Richel

Roetersstraat te Amsterdam

Roetersstraat 2 te Amsterdam
(Oude mannen- en vrouwenhuis) het huis waar Marinus Bijl op 69 jarige leeftijd overlijdt


Het 2e kind van Marinus Bijl en Hendrika Johanna Maria Richel (stamnummer 5.4.) wordt behandeld.

5.4.2. JOHANNA HENDRIKA BIJL (30-8-1904 - 22-9-1977)
(Gehuwd met Henry Johan de Vos van Steenwijk 12-5-1903 - 9-12-1957)

Voorouders van Johanna Hendrika Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|
Marinus Bijl 1879-1949 stamnummer 5.4.
|

Johanna Hendrika Bijl wordt geboren op 30-8-1904 te 's-Gravenhage in het huis van Johanna Neering. Haar geboorte wordt aangegeven door de 55 jarige Johanna Neering en door de 60 jarige Engelbertus Heilbron. Het beroep van Johanna Hendrika is later stenotypiste. Voor haar huwelijk woont zij ook te Arnhem.


Geboorteacte Johanna Hendrika Bijl

Geboorteacte Henry Johan de Vos van Steenwijk

Henry Johan de Vos van Steenwijk wordt geboren op 12-5-1903 te De Wijk (Drenthe). Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 24 jarige vader Frans de vos van Steenwijk, van beroep bakkersknecht. Henry Johan is een zoon van Frans de Vos van Steenwijk (geboren op 10 september 1878 te Beilen, gehuwd op 23 mei 1900 te Beilen, overleden op 23 april 1956 te 's-Gravenhage, van beroep o.a. politieagent en conciërge) en van Roelofje Uiterwijk (geboren op 31 januari 1880 te De Wijk, overleden op 19 juni 1965 te 's-Gravenhage).

De grootouders van Henry Johan zijn Baron Mr Godert Willem de Vos van Steenwijk en Johanna Eshuis.
Baron Mr Godert Willem de Vos van Steenwijk is Liberaal en Drents Eerste Kamerlid. Na in Leiden zijn rechtenstudie te hebben voltooid met een proefschrift over het dienstbodenrecht wordt hij wethouder van de Drentse plattelandsgemeente De Wijk. Zijn loopbaan ziet er als volgt uit: landeigenaar, lid gemeenteraad van De Wijk, wethouder van De Wijk van 1881 tot november 1888, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Drenthe van 18 november 1884 tot 17 augustus 1887, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Drenthe van 19 september 1887 tot 27 maart 1888, burgemeester van De Wijk van 1 november 1888 tot 7 januari 1890, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Drenthe van 1 mei 1888 tot 7 januari 1890. Hij overlijdt begin 1890 aan een longontsteking.

Baron Mr Godert Willem de Vos van Steenwijk
Baron Mr Godert Willem de Vos van Steenwijk (1845-1890)

Baron Mr Godert Willem de Vos van Steenwijk uit De Wijk rijdt natuurlijk al vroeg auto. Hij krijgt dan ook op 4-8-1922 D2551 als kenteken (vindplaats: 0031 Gedeputeerde Staten (1814-1951), inventarisnummer 68).

Huwelijksacte Johanna Hendrika Bijl en Henry Johan de Vos van Steenwijk

Johanna Hendrika Bijl huwt op 22-10-1930 te 's-Gravenhage met Henry Johan de Vos van Steenwijk. Zijn beroep is kantoorbediende. Ze gaan wonen in de Wenkenbachstraat 80 aldaar. Johanna Hendrika Bijl en Henry Johan de Vos van Steenwijk krijgen de volgende zoon:

Frans Henry de Vos van Steenwijk, geboren op 17-6-1935 te 's-Gravenhage.

Op 22-5-1936 woont het gezin in de Juliana van Stolberglaan 193 te 's-Gravenhage. Johanna Hendrika Bijl en Henry Johan de Vos van Steenwijk vertrekken op 24-6-1937 naar de Tulpstraat 99 te Rijswijk.

Henry Johan de Vos van Steenwijk overlijdt op 9-12-1957 te Rijswijk op 54 jarige leeftijd.
Johanna Hendrika Bijl overlijdt op 22 september 1977 te Rijswijk op de leeftijd van 73 jaar. Zij wordt ook te Rijswijk begraven.

Grafsteen Henry Johan de Vos van Steenwijk en Johanna Hendrika Bijl
Grafsteen Henry Johan de Vos van Steenwijk en Johanna Hendrika Bijl

Het 4e kind van Marinus Bijl en Anna Maria smagge (stamnummer 5.4.) wordt behandeld.

5.4.4. MARINUS JOHANNES BIJL (6-7-1909 - 15-4-1979)
(1ste Gehuwd met Imkje Ritsma 30-6-1909 - 26-2-1990)
(2e Gehuwd met Catharina Cornelia Jonker 21-6-1913 - 2-6-1968)

Voorouders van Marinus Johannes Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|
Marinus Bijl 1879-1949 stamnummer 5.4.
|

Marinus Johannes Bijl wordt geboren op 6-7-1909 om negen uure des voormiddags te Breda. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 29 jarige vader Marinus Bijl (bankwerker).


Geboorteacte Marinus Johannes Bijl

Eerste huwelijk Marinus Johannes Bijl en Imkje Ritsma

Marinus Johannes huwt op 4-12-1929 te Amsterdam met de 20 jarige Imkje Ritsma. De bruidegom verklaart (bij het huwelijk) met toestemming der moeder der bruid bij deze te erkennen een kind genaamd Evert Marinus Ritsma, geboren op 21-12-1927 in de gemeente Leeuwarden. Zijnde dit kind reeds door de moeder erkend bij acte van 26-1-1928 verleden door den ambtenaar van den Burgerlijke Stand van de gemeente Leeuwarden. Dus niet zeker is of dit kind wel een Bijl is.

Persoonskaart Marinus Johannes Bijl en Imkje Ritsma

Huwelijksgetuigen zijn: de 24 jarige werkman Ritzert Ritsma, broer van de bruid, wonend te Amsterdam, de 38 jarige bankwerker Jacobus Schurink, wonend te Amsterdam. De vader van de bruid en de ouders van de bruidegom zijn bij het huwelijk aanwezig.
Imkje Ritsma wordt geboren op 30-6-1909 te Engelen gemeente Menaldumadeel (Friesland) en is een dochter van Evert Ridzert Ritsma (geboren op 18-9-1874 te Tietjerksteradeel van beroep grondwerker, overleden op 14-1-1958 te Amsterdam) en Romkje Meinderts Gras (geboren op 23-5-1882 te Tietjerksteradeel).
Marinus Johannes Bijl en Imkje Ritsma gaan wonen in de Gorontalostraat 22 Ihg te Amsterdam. In 1929 verhuist het jonge gezin naar het Javaplantsoen 34 te Amsterdam.

Huwelijksacte Marinus Johannes Bijl en Imkje Ritsma
In de linkermarge staat hun echtscheiding vermeldt

De volgende vijf kinderen worden geboren:

5.4.4.1. Evert (Marinus) Bijl 21-12-1927 - 1-4-1996

5.4.4.2. Anna Maria Bijl 19-1-1930 - ..

5.4.4.3. Romkje Helena Bijl 4-1-1932 - 30-4-2013
(Gehuwd met J. van Doorn .. - ..)

Romkje Helena wordt geboren op 4-1-1932 te Amsterdam. Zij huwt op 2-6-1951 met J. van Doorn. Romkje Helena overlijdt op 30-4-2013 te Amsterdam, 81 jaar oud.

5.4.4.4. Marinus Frederik Ridzert Bijl 14-2-1934 - 28-2-1934

Marinus Frederik Ridzert wordt geboren op 14-2-1934 te Amsterdam. Hij overlijdt op 28-2-1934 te Amsterdam.

5.4.4.5. Marinus Johannes Bijl 10-10-1935 - ..

Marinus Johannes wordt geboren op 10-10-1935 te Amsterdam.

Paspoort Marinus Johannes Bijl, uitgegeven te Amsterdam. Geldig van 4-9-1940 tot 4-9-1942. Er staat op vermeld dat het paspoort en het persoonsbewijs is opgeborgen in het brandhout. Er wordt aan hem geen nieuwe meer uitgereikt

Politierapport Politierapport
Op 2 juni 1945 wordt Marinus Johannes door de politie van Amsterdam opgepakt en naar het bureau gebracht. Waarvoor hij wordt opgepakt is niet bekend

Op 8 mei 1947 volgt er tussen Marinus Johannes Bijl en Imkje Ritsma een echtscheiding bij vonnis van 12-12-1946 van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en verhuist Marinus Johannes Bijl binnen Amsterdam naar: de Oosterparkstraat 15 IIhg; op 30-4-1948 naar de Rijnstraat 30 IIIhg; op 21-9-1948 naar de Wibautstraat 52 IIIhg; op 23-10-1950 naar de Vrolikstraat 491 IIIhg; op 12-6-1951 naar de Sassenheimstraat 34 Ihg.
Imkje Ritsma is op 22-8-1959 te Amsterdam gehuwd met Cornelis Gerardus Ros.


Persoonskaart Imkje Ritsema

Tweede huwelijk Marinus Johannes Bijl en Catharina Cornelia Jonker

Marinus Johannes huwt op 24-11-1951 te Amsterdam met de 38 jarige Catharina Cornelia Jonker, geboren op 21-6-1913 te Amsterdam.

Vrolikstraat Amsterdam
De Vrolikstraat te Amsterdam

Marinus Johannes Bijl vertrekt op 13-11-1974 naar België (Berchem, Dirksmuidenlaan 171). Op 22-11-1974 keert hij weer terug naar Amsterdam en gaat wonen in de Sassenheimstraat. Van april 1975 tot november 1977 woont hij weer in Berchem. Binnen Amsterdam verhuist hij naar de Gerard Callenburgstraat 55 Ihg en naar de Von Zessenstraat 5.

Cornelia Jonker overlijdt op 2-6-1968 op 54 jarige leeftijd te Amsterdam.
Marinus Johannes Bijl overlijdt op 15-4-1979 te Amsterdam op 69 jarige leeftijd.
Imkje Ritsma overlijdt op 26-2-1990 te Almere op de leeftijd van 80 jaar.

Het 1ste kind van Marinus Johannes Bijl en Imkje Ritsma (stamnummer 5.4.4.) wordt behandeld.

5.4.4.1. EVERT (MARINUS BIJL) (21-12-1927 - 1-4-1996)
(Gehuwd met Francina Polderman 15-4-1931 - ..)

Voorouders van Evert (Marinus) Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|
Marinus Bijl 1879-1949 stamnummer 5.4.
|
Marinus Johannes Bijl 1909-1979 stamnummer 5.4.4.
|

Evert (Marinus) Bijl wordt geboren op 21-12-1927 te Leeuwarden. Evert (Marinus) is twee jaar voor het huwelijk van zijn ouders geboren. Zijn vader verklaart (bij zijn huwelijk) met toestemming der moeder der bruid bij deze te erkennen een kind genaamd Evert Marinus Ritsma, geboren op 21-12-1927 in de gemeente Leeuwarden. Zijnde dit kind reeds door de moeder erkend bij acte van 26-1-1928 verleden door den ambtenaar van den Burgerlijke Stand van de gemeente Leeuwarden. Dus niet zeker is of dit kind wel een Bijl is. Wel gaat hij de naam Bijl dragen en heet zijn vader ook Marinus. Evert (Marinus) Bijl huwt op 12-9-1953 te Amsterdam met Francina Polderman. Zij wordt geboren op 15-4-1931 te Amsterdam.

Evert (Marinus) Bijl en Francina Polderman krijgen de volgende twee kinderen:

5.4.4.1.1. Edwin Bijl 11-2-1959 - ..

Edwin wordt geboren op 11-2-1959 te Amsterdam.

5.4.4.1.2. Monica Bijl 14-6-1960 - ..

Monica wordt geboren op 14-6-1960 te Amsterdam.
Op 1-1-1980 woont Evert (Marinus) Bijl en zijn gezin te Lelystad.
Evert (Marinus) Bijl overlijdt op 1-4-1996 te Lelystad op de leeftijd van 68 jaar.

Het 2e kind van Marinus Johannes Bijl en Imkje Ritsma (stamnummer 5.4.4.) wordt behandeld.

5.4.4.2. ANNA MARIA BIJL (19-1-1930 - ..)
(1ste Gehuwd met Jan Frederik Denneman 23-8-1927 - 5-7-1990)
(2e Gehuwd met Nicolaas Johannes Rosier 25-4-1923 - ..)

Voorouders van Anna Maria Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|
Marinus Bijl 1879-1949 stamnummer 5.4.
|
Marinus Johannes Bijl 1909-1979 stamnummer 5.4.4.
|

Anna Maria Bijl wordt geboren op 19-1-1930 te Amsterdam.

Eerste huwelijk Anna Maria Bijl en Jan Frederik Denneman

Zij huwt op 25-4-1953 te Amsterdam met Jan Frederik Denneman, geboren op 23-8-1927 te Amsterdam. De volgende kinderen worden geboren:
 1. Yvonne Denneman, geboren op 4-1-1959 te Amsterdam.
 2. Ronald Denneman, geboren op 2-4-1960 te Amsterdam.
 3. Mary Denneman, geboren op 21-8-1966 te Amsterdam.
Het huwelijk van Anna Maria Bijl en Jan Frederik Denneman houdt geen stand. Op 21-8-1968 wordt te Amsterdam de echtscheiding uitgesproken. Vermoedelijk vertrekt Anna Maria Bijl naar België want op 12-1-1969 wordt te Antwerpen (België) Iris Angeline Bijl geboren.

Tweede huwelijk Anna Maria Bijl en Nicolaas Johannes Rosier

Op 20-10-1975 huwt Anna Maria Bijl te Amsterdam met Nicolaas Johannes Rosier, geboren op 25-4-1923 te Amsterdam. Maar ook dit huwelijk houdt geen stand op 9-10-1979 wordt te Amsterdam de echtscheiding uitgesproken.

Anna Maria Bijl overlijdt op 11-1-1990 te Amsterdam op de leeftijd van 59 jaar. Haar beroepen waren: naaister, cassière en handwerkster.
Haar 1ste echtgenoot: Jan Frederik Denneman, overlijdt op 5-7-1990 te Amsterdam op de leeftijd van 62 jaar. Hij wordt begraven op 10-7-1990 op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aldaar, grafnummer Alg-56-C-175.

Behandeld wordt het 5e kind van Marinus Bijl en Anna Maria Smagge (stamnummer 5.4.).

5.4.5. FREDERIK ANTONIUS BIJL (27-9-1911 - 4-12-1992)
(Gehuwd met Maria Engelina Christina Koentz 17-6-1917 - 5-3-2006)

Voorouders van Frederik Antonius Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|
Marinus Bijl 1879-1949 stamnummer 5.4.
|

Frederik Antonius Bijl wordt geboren op 27-9-1911 te Breda. Hij gaat eerst in een internaat in Rotterdam wonen, want daar van daan komt hij op 8-12-1923 als hij naar het Christelijk jongens internaat te Hoenderloo/doorgangshuis 17 gaat (bij Apeldoorn). Hier gaat hij enkele keren weg (op 14-4-1931 komt hij terug van Amersfoort, op 2-3-1933 gaat hij naar Eindhoven en op 24-3-1933 vertrekt hij naar Lochem). Waarschijnlijk was Frederik Antonius ergens in de leer als knecht. In 1935 gaat hij bij zijn vader Marinus Johannes Bijl op het Sumatraplein 14 te Amsterdam wonen.
Frederik Antonius wordt op 1 maart 1930 vrijgesteld van Militaire Dienst wegens broederdienst. Maar kennelijk wil hij toch graag in dienst want in zijn stamboek staat het volgende: Def. 19 juli 1938, afd. nr.328H uitgesloten op grond van art.23, lid a, den Dpl.wet (gez.22 juli 1938, nr. 18) tegen deze uitspraak omtrent uitsluiting is door belangh. beroep ingesteld bij schrijven van 18 augustus 1938 (gez.24 augustus 1938 nr. 18) Bij RB d.d. 28 januari 1939 nr. 17 beroep ongegrond verklaard (gez.25 februari 1939 nr. 18).

Christelijk jongens internaat te Hoenderloo, 
Doorganghuis 17 Christelijk jongens internaat te Hoenderloo, Doorganghuis 17 Christelijk jongens internaat te Hoenderloo, Doorganghuis 17 Christelijk jongens internaat te Hoenderloo, Doorganghuis 17

Politierapport Politierapport
Frederic Antonius Bijl wordt in 1943 om 11.45 uur samen met zijn broer Bertus Jacobus Bijl opgepakt voor het stelen van een lap stof. Om 18.20 uur worden ze weer heengezonden

Frederic Antonius Bijl huwt op 26-2-1947 te Amsterdam met Maria Engelina Christina Koentz. Zij wordt geboren op 17-6-1917 te Amsterdam en is een dochter van Hendrik Koentz en Stijntje Bakker. Ze krijgen de volgende kinderen:

5.4.5.1. Frederik Marinus Bertus Hendrik Bijl 7-9-1947 - ..
(Gehuwd met Y. ten Oever .. - ..)

Frederik Marinus Bertus Hendrik wordt geboren op 7-9-1947 te Amsterdam. Hij huwt op 29-11-1971 met Y. ten Oever.

5.4.5.2. Hendrik Jacobus Anthonius Christiaan Bijl 25-1-1949 - ..
(Gehuwd met L.A. Gerrits .. - ..)

Hendrik Jacobus Anthonius Christiaan wordt geboren op 25-1-1949 te Amsterdam. Hij huwt op 17-1-1974 met L.A. Gerrits.

5.4.5.3. Maria Johanna Bijl 30-3-1951 - ..
(Gehuwd met G. Reemers .. - ..)

Maria Johanna wordt geboren op 30-3-1951 te Amsterdam. Zij huwt op 30-10-1970 met G. Reemers.

5.4.5.4. Richard Eduard Bijl 30-11-1953 - ..

Richard Eduard wordt geboren op 30-11-1953 te Amsterdam.

5.4.5.5. Paulina Margaretha Bijl 12-4-1956 - ..

Paulina Margaretha wordt geboren op 12-4-1956 te Amsterdam.

5.4.5.6. Gerard Leonard Bijl 17-11-1959 - ..

Gerard Leonard wordt geboren op 17-11-1959 te Amsterdam.
Adressen Maria Engelina Christina Koentz en/of gezin:
Schoten.
Amsterdam: 8 januari 1931 Commelinstraat 20'''. 26 maart 1947 Plaatyzerweg 76hs. 12 april 1947 Victoriaplein 28hs. 29 december 1947 Rijnstrat 58''. 2 augustus 1949 Vrolikstraat 483'''. 31 december 1980 2e van Swindenstraat 1'.

Frederik Antonius Bijl overlijdt op 4-12-1992 te Amsterdam op 81 jarige leeftijd. Hij wordt begraven op 9-12-1992 op de Nieuwer Oosterbegraafplaats aldaar. Zijn beroepen waren: instrumentenmaker, rijwielstalhouder, machine-bankwerker, monteur en chauffeur.
Maria Engelina Christina Koentz overlijdt op 5-3-2006, 88 jaar oud. Zij wordt bijgezet in het graf van haar echtgenoot.


Graf Frederic Antonius Bijl en Maria Engelina Christina Koentz

Behandeld wordt het 8ste kind van Marinus Bijl en Anna Maria Smagge (stamnummer 5.4.).

5.4.8. BERTUS JACOBUS BIJL (27-11-1916 - 22-10-2000)
(Gehuwd met Mina Meijer 13-2-1922 - 17-2-1949)

Voorouders van Bertus Jacobus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|
Marinus Bijl 1879-1949 stamnummer 5.4.
|

Bertus Jacobus Bijl wordt geboren op 27-11-1916 te Breda. Bertus Jacobus gaat, net als zijn broer Frederik Antonius Bijl, op 8-12-1923 van Rotterdam naar Hoenderloo/doorgangshuis 17 waar hij in het Christelijk jongens internaat gaat wonen. Bertus Jacobus heeft te Apeldoorn gewoond in de 2e Homweg 37 inwonend bij Hendricus Mulderij, geboren op 2-7-1889 te Apeldoorn van beroep vrachtrijder, gehuwd met Jantje Johanna van Elst, geboren op 4-5-1890 te Arnhem. Bertus Jacobus Bijl heeft eveneens te Apeldoorn ingewoond op de Kraakweg 56 of Fransenweg bij Adrianus van den Berg, geboren op 31-5-1906 te Utrecht van beroep melkventer en bij Willempje Pietertje Heemskerk, geboren op 6-5-1911 te Ransdorp. Ook Bertus Jacobus Bijl vertrekt enkele keren naar verschillende tehuizen. Bertus Jacobus komt op 11-10-1933 uit Lochem, gaat op 1-10-1936 naar Enschede en komt op 3-7-1937 weer terug uit Enschede en gaat op 24-11-1937 naar Amsterdam. Bertus Jacobus Bijl woont op 28-11-1937 in de Rijnstraat 20 te Amsterdam. Op 28-1-1938 woont Bertus Jacobus op de Prinsengracht 684 te Amsterdam en op 10-3-1938 verhuist hij naar de Vechtstraat 1 te Amsterdam. Bertus Jacobus is buitengewoon dienstplichtig. Van beroep is hij kleermaker. Bertus Jacobus Bijl huwt op 25-9-1940 te Amsterdam met Mina Meijer. Mina wordt geboren op 13-2-1922 te Amsterdam.

Politierapport Politierapport
Bertus Jacobus Bijl wordt in 1943 om 11.45 uur samen met zijn broer Frederic Antonius Bijl opgepakt voor het stelen van een lap stof. Om 18.20 uur worden ze weer heengezonden

De volgende zoon wordt geboren:

5.4.8.1. Bertus Marinus Frederik Hendricus Bijl 5-10-1947 - ..

Bertus Marinus Frederik Hendricus wordt geboren op 5-10-1947 te Amsterdam.
Mina Meijer overlijdt op 17-2-1949 te Amsterdam op de jonge leeftijd van 27 jaar.
Bertus Jacobus Bijl overlijdt op 22-10-2000 te Amsterdam op de leeftijd van 83 jaar. Hij wordt op 30-10-2000 gecremeerd op de Nieuwer Oosterbegraafplaats te Amsterdam.

Behandeld wordt het 9e kind van Marinus Bijl en Anna Maria Smagge (stamnummer 5.4.).

5.4.9. ANNA MARIA BIJL (14-11-1918 - 5-1-2004)
(Gehuwd met Albertus Maria Josephus Sondag 31-12-1912 - 22-11-1985)

Voorouders van Anna Maria Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|
Marinus Bijl 1879-1949 stamnummer 5.4.
|

Anna Maria Bijl wordt geboren op 14-11-1918 te Breda. Op 30-7-1932 vertrekt Anna Maria Bijl naar Rotterdam. Zij woont in 1837 in de Beekstraat 366 te Rotterdam. Anna Maria wordt door Gerrit Bijl te Hengelo als pleegkind aangenomen samen met haar zuster Ida Helena Bijl. Het is heel toevallig dat deze kinderen bij ene Gerrit Bijl gaan wonen. Onderzoek heeft aangetoond dat Gerrit Bijl geen familie is.


Links: gezinskaart van Gerrit Bijl waarop Anna Maria Bijl staat
Rechts: gezinskaart Gerrit Bijl met de twee pleegkinderen: Ida Helena en Anna Maria Bijl

Anna Maria Bijl huwt op 25-11-1943 te Rotterdam met Albertus Maria Josephus Sondag. Hij wordt geboren op 31-12-1912 te Rotterdam en is een zoon van Josephus Vincentius (geboren op 22-1-1877 te Amsterdam) en Alberdina Catharina Margaretha Martin (geboren op 17-8-1875 te Amsterdam). Albertus Maria Josephus Sondag is eerder gehuwd (1941?) met Margaretha Boekhooven, geboren te Bativa op 30 juli 1914 te Batavia, overleden op 10 augustus 1942 te Den Haag (uit dit huwelijk wordt Yvonne Johanna Sondag geboren (1942). Anna Maria Bijl en Albertus Maria Josephus Sondag gaan wonen in de Kornoeljestraat 108 te 's-Gravenhage. Het echtpaar krijgt vier kinderen:

 1. Jacques Sondag, geboren op 22 juli 1944 te 's-Gravenhage.
 2. Gerrit Sondag, geboren op 28 juni 1946 te 's-Gravenhage.
 3. Elisabeth Sondag, geboren op 6 april 1948 te Batavia (Depok).
 4. Josephine Sondag, geboren op 2 april 1954 te Amsterdam.
Ze besluiten Nederland te verlaten en naar Batavia (Depok) te vertrekken. Albertus Maria Josephus Sondag reist op 17 juli 1947, per boot, af om huisvesting voor zijn gezin te regelen. Op 14 januari 1948 is alles geregeld en reist ook Anna Maria Bijl met haar kinderen af naar Batavia (Depok). Ze houden Batavia weer voor gezien en het hele gezin keert in 1950 met het moterschip "De Ormondemet" terug naar Nederland. Ze gaan op 20 oktober 1950 (tijdelijk) wonen te Katwijk aan de Boulevard 4. Op 11 juli 1951 vertrekt het gezin naar Amsterdam en wel naar het Krugerplein (tijdelijk). Daarna verhuizen ze naar de Weesperzijde 174 te Amsterdam. In 1974 verhuizen ze naar de Bonger 70 te Lelystad. Op 28 maart 1978 gaan ze wonen in Karveel 56. Na het overlijden van haar echtgenoot, verhuist Anna Maria Bijl op 28 november 1991 naar het Olof Palmehof te Almere-Stad. En vandaar uit naar Zorgcentrum Buitenheage, Atheneplantsoen 1 te Almere-Buiten.

Albertus Maria Josephus Sondag overlijdt op 22-11-1985 in de Karveel 56 te Lelystad op de leeftijd van 72 jaar.
Anna Maria Bijl overlijdt op 5-1-2004 in Atheneplantsoen 1 te Almere-Buiten op de leeftijd van 85 jaar.

Behandeld wordt het 12e kind van Marinus Bijl en Anna Maria Smagge (stamnummer 5.4.).

5.4.12. HENDRIKUS JOHANNES BIJL (14-11-1927 - ..)

Voorouders van Hendrikus Johannes Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Johannes Bijl 1851-1924 stamnummer 5.
|
Marinus Bijl 1879-1949 stamnummer 5.4.
|

Hendrikus Johannes Bijl wordt geboren op 14-11-1927 te Amsterdam. Hij gaat als 3 jarig kind op 27-9-1930 (net voor het overlijden van zijn moeder) naar het toevluchtsoord voor vrouwen en kinderen van het Leger des Heils gevestigd in de Rapenburgstraat 2 te Amsterdam.

Leger des Heilsgebouw aan de Rapenburgstraat Amsterdam
Leger des Heilsgebouw aan de Rapenburgstraat te Amsterdam

Hierbij nog enkele statistische gegevens van dit hoofdstuk: stamvader 5. bracht in totaal 27 nakomelingen voort waaronder 18 mannen en 9 vrouwen. Van die 18 zetten er 13 de genealogische lijn voort.


streep

Geschiedenis tijdens het leven van Johannes Bijl


1851

In 1851 wordt onze Johannes Bijl geboren en gebeurt er in dat jaar iets bijzonders. De Engelse koningin Victoria opent in Londen de eerste wereldtentoonstelling. Het wordt een schitterend overzicht van de economische en technische vooruitgang in de wereld.

De Wereldtentoonstelling 1851 te Londen
De Wereldtentoonstelling in 1851 te Londen

De Wereldtentoonstelling, die in 1851 in Londen wordt gehouden, is een internationaal belangrijke gebeurtenis in het vooruitstrevende Londen in het Engeland van Koningin Victoria. Zij biedt 6 miljoen bezoekers een overzicht van de techniek. Hoewel de directe invloed van de expositie op ons land gering is, markeert zij iets. Er is plotseling een versnelde pas, het prille begin van een kentering.

De armoede van het volk blijft voorlopig nog wel, maar toch stijgt onze handelsomzet met miljoenen per jaar. De Nederlanders durven het zakendoen weer aan. Voor het eerst hoort men hier van mode. Men maakt kennis met een revolutionaire gezondheidsleer. Ons spoorwegnet steekt nog pover af bij de meeste andere Europese landen, maar in een loods van Werkspoor worden de eerste Nederlandse stoomlocomotieven gebouwd. Met enige voorzichtigheid kan gezegd worden dat de industriële-revolutie als een kleine stip aan de einder te zien is. Nederland is door allerlei factoren wel wat achterop geraakt qua technologische ontwikkelingen. Landen als Amerika en Engeland zijn daarin al veel verder. Voor Nederland begint de Industriële-revolutie pas echt aan het eind van de 19e eeuw. Daar waar arbeiders in de "andere" wereld, en met name in Amerika, al enige rijkdom verkrijgen, duurt dat in Nederland nog wel even.


1860

Woonhuizen 1860 Amsterdam Woonhuizen rond 1880 te Amsterdam
Links: woonhuizen 1860 te Amsterdam. Rechts: woonhuizen rond 1880 te Amsterdam
In 1860 telt Amsterdam 265.000 inwoners. Minstens 100.000 van hen zijn erbarmelijk gehuisvest; het is met de huisvesting van de werkende klasse slecht gesteld1870

Charles John Huffham Dickens Charles John Huffham Dickens
De bekende schrijver Charles John Huffham Dickens. Links zijn woonhuis
Charles John Huffham Dickens wordt geboren in Portsmouth, Engeland, als zoon van John Dickens en Elizabeth Barrow. Als Charles tien jaar oud is verhuist het gezin naar Londen. Door financiële moeilijkheden van zijn vader (hij wordt wegens schulden in de gevangenis gezet) moet de jonge Charles enkele malen zijn school verlaten om te gaan werken. Zo belandt hij op twaalfjarige leeftijd in een schoensmeerfabriek waar hij 10 uur per dag moet werken. De omstandigheden waaronder arbeiders leven worden een belangrijk onderwerp in zijn latere werk. Op 15 jarige leeftijd gaat charles werken op een advocatenkantoor. Hij leert zichzelf stenografie en wordt in 1835 enige tijd kamerverslaggever voor de Morning Chronicle. In die tijd ontstaat uit zijn journalistieke werk zijn eerste literaire werk in de vorm van beschrijvingen van het Londense leven en het buitenleven. Deze worden later gebundeld onder de titel 'Sketches by Boz' (1836-1837). 'Boz' is de bijnaam van zijn jongere broer Moses. Veel van Dickens werken verschijnen in eerste instantie in de vorm van feuilletons in diverse bladen en worden pas later als boek uitgegeven. Grote bekendheid verwerft hij met 'The Pickwick Papers' (The posthumous papers of the Pickwick Club), dat vanaf 1836 in maandelijkse afleveringen verschijnt. Na het succes hiervan verschijnen Oliver Twist (1837-1838), Nicholas Nickleby (1838-1839), The Old Curiosity Shop (1841) en Barnaby Rudge (1841). Charles John Huffham Dickens overlijdt op 9 juni 1870 en wordt begraven in de Poet's Corner in Westminster Abbey te Londen. Hij was de belangrijkste Britse schrijver van het Victoriaanse tijdperk.


1880

Het is het jaar 1880, en Johannes Bijl is inmiddels 29 jaar, als de Vrije Univeristeit van Amsterdam wordt opgericht (op 20 oktober 1880) door een groep orthodox-protestante christenen onder leiding van Abraham Kuyper (tevens oprichter van de Anti-Revolutionaire Partij) omdat zij de al bestaande theologie-opleidingen aan andere universiteiten te vrijzinnig vinden. Het woord vrij in de naam doelt op het vrij zijn van bemoeienissen van kerk en staat, daar zij alleen gebonden zijn aan het Woord van God. Het beeldmerk van de Vrije Univeristeit is de griffioen. Dit fabeldier uit de Oosterse en Griekse oudheid heeft het onderlijf van een leeuw, de kop en vleugels van een adelaar en de oren van een paard. De gedemystificeerde bijnaam van de griffioen luidt echter 'VU-kip'. De griffioen staat voor het wetenschappelijke én voor het 'vrije' van de VU: midden in de werkelijkheid, nieuwsgierig, dynamisch en niet-voor-één-uitleg-vatbaar.


1890

Strekdam Havengebied van Amsterdam 1890

Het jaar 1890 is een tijd van enorme bouwwerkzaamheden voor de aanleg van spoorwegen en uitbreiding van de haven. Door de bouw van het Centraal Station in het IJ wordt de haven een stukje naar het oosten verplaatst. Op de foto is de aanleg te zien van een strekdam voor het havengebied tegenover de Oostelijke Handelskade. In het laatste kwart van de negentiende eeuw staan er in Amsterdam geweldige infrastructurele werken op het programma. De aanleg van het Noordzeekanaal met de bouw van de zeesluizen in IJmuiden en de Oranjesluizen in het IJ komen in de jaren zeventig gereed. Het graven van het Noordzeekanaal brengt ook de behoefte met zich mee aan een haven die bevaarbaar is voor schepen die het kanaal passeerden. De dienst Publieke Werken werkt een ontwerp uit voor een kade die evenwijdig loopt aan de Oosterdokskade. Dat wordt de Handelskade met pakhuizen aan diep water en een spoorlijn die tot aan de schepen loopt.


1900

Op 14 maart 1900 wordt er een uitnodiging verstuurd aan mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn voor de oprichting van "een geheel nieuwe voetbalvereniging in Amsterdam". In de brief staat dat er zondagmorgen 18 maart een vergadering zal worden gehouden in Café Oost-Indië in de Kalverstraat te Amsterdam. Op die vergadering wordt een naam gegeven aan de nieuwe club: Football Club Ajax. Floris Stempel wordt de eerste clubvoorzitter. De vice-voorzitter wordt Han Dade vooral omdat hij in het bezit is van een "heuse leren bal". De club speelt op 20 maart de eerste wedstrijd. Het is een vriendschappelijke wedstrijd tegen AFC, een club uit dezelfde buurt. AFC won met 6-1 van Ajax. In augustus 1900 schrijft Ajax zich in bij de Amsterdamsche Voetbalbond. Ajax komt terecht in de tweede klasse. Het veld waarop gespeeld wordt is een veld achter een boerderij aan de Middenweg (dezelfde straat waar later het stadion "De Meer" is gebouwd). De eerste officiële competitiewedstrijd (uitwedstrijd) wordt gespeeld op 29 september 1900 tegen DOSB. De wedstrijd wordt gewonnen met 2-1. Ajax wordt in deze competitie, die maar uit 6 wedstrijden bestaat, tweede. Ajax eindigt met evenveel punten als de kampioen Volharding 3, maar heeft een slechter doelsaldo. Ajax promoveert echter wel. Dit wegens de goede resultaten en de goede organisatie binnen de club. Ajax verhuist ook naar een nieuw terrein in Amsterdam-Noord.


Links: voetbalclub Ajax te Amsterdam 1911. Rechts: Ajax op tournee naar Keulen 1911-1912

Ook in de eerste klasse van de AVB doet Ajax het goed, het wordt tweede, achter AVV. Wel krijgt Ajax zijn eerste onderscheiding voor het beste doelgemiddelde. 34:15=2,267. Door deze prestatie wordt Ajax toegelaten tot de NVB (Nederlandsche Voetbal Bond). Ajax komt terecht in de derde klasse West en speelt in het seizoen 1902-1903 twee competities, die van de AVB en die van de NVB. Ajax wordt in de competitie van de AVB derde, en wordt eerste in de competitie van de NVB. Dit was het laatste seizoen voor Ajax in de AVB-competitie. Omdat Ajax eerste werd in de competitie van de NVB mocht men kampioenswedstrijden spelen tegen Leonidas. Uit is de score 2-2, maar thuis wint Ajax met 3-1, en is kampioen van de derde klasse West. Om de promoveren moet Ajax promotie/degradatie wedstrijden spelen tegen Steeds Voorwaarts. Ajax wint beide wedstrijden met 3-1, en promoveert naar de Tweede Klasse West. Dit is het derde achtereenvolgende jaar dat Ajax promoveert! Ajax speelt in dat seizoen voor de eerste keer mee om het Gouden Kruis, het toernooi tussen de 8 beste Amsterdamse ploegen. Ajax verliest de finale met 4-1 van RAP. Het eerste succes komt pas weer in 1906. Ajax wint dan met 4-3 van AFC en wint het Gouden Kruis. In de competitie was Ajax 3 keer 4e en 1 keer 5e geworden. Ajax verhuist hierna wederom, en wel naar een ander veld aan de Middenweg.


1903

De spoorwegstakingen van 1903 zijn stakingen in Nederland, van onder andere het spoorwegpersoneel, over het recht van werknemers om zich te organiseren in een vakbond en onderhandelingen te voeren en over het stakingsrecht. Aan het begin van de 20e eeuw verbieden sommige werkgevers het vakbondslidmaatschap van hun arbeiders, terwijl in sommige bedrijven het verplicht vakbondslidmaatschap geldt. Dit leidt in januari 1903 tot een arbeidsconflict in de Amsterdamse haven, dat zich al snel over het land uitbreidt. Bij het bedrijf Muller & Co in het Amsterdamse havengebied geldt sinds 1902 een organisatieplicht. Dat wil zeggen dat alle arbeiders lid van een vakbond moeten zijn. De arbeiders van het Blauwhoedenveem, een ander Amsterdams havenbedrijf, zijn ongeorganiseerd; zij mogen van de directie geen lid worden van de bond. Toen twee arbeiders van het Blauwhoedenveem wat op kwamen halen bij Muller & Co, weigerden de georganiseerde arbeiders bij Muller & Co om de spullen mee te geven aan de ongeorganiseerde arbeiders van het Blauwhoedenveem. Op 13 januari 1903 komen een paar duizend transportarbeiders in vergadering bijeen. Ze nemen een motie aan, die eindigt met de woorden: "Besluit sarrensmoede, de lijdelijke houding, welke door ons twee jaar lang is aangenomen te laten varen, en wanneer de directie van het Blauwhoedenveem niet ingaat op de eischen, gesteld door de handels- en pakhuisbediendenvereeniging "Handel en Nijverheid" en door de dok- en veemarbeiders, Woensdag 14 Januari a.s. des avonds om 8 uur de staking en den boycot uit te spreken over het Blauwhoedenveem'. De Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied zei wel te willen praten, maar niet met de Scheeps- en Bootwerkersvereeniging 'Recht en Plicht', omdat die 'leugenachtige en opruiende artikelen' zou schrijven in haar bondskrant De Propagandist. Op 13 of 14 januari reageert de Nationale Federatie van Transportarbeiders. De federatie vergadert in d'Geelvinck - destijds Singel 530 - in Amsterdam en eisen de erkenning van 'Recht en Plicht' als vakbond en als gesprekspartner. Anders zou er een staking volgen".

Een handvol spoorwegarbeiders op de Amsterdamse Rietlanden doet mee aan een boycot van het Blauwhoedenveem. De acties breiden zich als een olievlek uit. Op 29 januari liggen alle stations in Amsterdam plat door een staking. Acht andere spoorwegknooppunten doen ook aan deze staking mee. Op 31 januari gaven de werkgevers gehoor aan de roep van de werknemers: ontslagen stakers worden weer aangenomen, het loon over de stakingsdagen wordt doorbetaald en de vakbonden worden erkend.


1911

Colijn Colijn
Hendrikus Colijn

Eind 1910 wordt, bij het aftreden van minister W. Cool, Hendrikus Colijn verzocht als minister van Oorlog op te treden in het kabinet-Heemskerk. Op 4 januari 1911 wordt hij als zodanig benoemd met gelijktijdig ontslag als ambtenaar uit de Indische dienst. In dit ministerschap blijkt Colijns doortastende voortvarendheid, die bij velen van zijn voorgangers, zeker in de ogen van koningin Wilhelmina, had ontbroken: in feite reorganiseert hij het Nederlandse leger, mede dank zij de door hem ingediende en door de Kamers aangenomen Militiewet. In 1912 volgt de aanvaarding van de Landweerwet, de Landstormwet en de Wet op de kustverdediging; tevens worden geheel nieuwe regelingen in het leven geroepen, waarbij ter bespoediging van een eventuele mobilisatie de kernen van alle oorlogseenheden reeds in vredestijd worden opgericht. Het is zeker niet te veel gezegd wanneer men stelt dat Colijns reorganisatie voor een deel het welslagen van de mobilisatie en troepenlegering in 1914 mogelijk heeft gemaakt. Colijn wint door deze voortvarendheid en beslistheid zozeer het vertrouwen van het kabinet en de beide Kamers dat hij na het aftreden van de minister van Marine, J. Wentholt, tot 29 augustus 1913 minister van Marine a.i. blijft. Hoewel sommigen van de linkerzijde hopen dat hij beide portefeuilles zou blijven beheren, ook wanneer een links kabinet zou optreden, treedt hij met het gehele kabinet-Heemskerk af.


1914

Order aan het leger
Links: order aan het veldleger
Rechts: ondanks dat Nederland niet aan de 1ste wereld oorlog meedoet, wordt toch Zierikzee getroffen

De Eerste Wereldoorlog was een militair conflict op wereldschaal dat van 1914 tot 1918 en met name in Europa plaatsvindt. Meer dan negen miljoen militairen en burgers vinden hierin de dood. Het conflict heeft een grote impact op de geschiedenis van de twintigste eeuw. De Geallieerden, geleid door Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en, vanaf 1917, de Verenigde Staten versloegen de Centrale mogendheid, geleid door Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en het Ottomaanse Rijk. Italië voegde zich in 1915 bij de Geallieerden.


Duitse militairen moeten, alvoren over Nederlands grondgebied naar Duitsland te trekken, hun wapens neerleggen

De eerste wereldoorlog was een onnodig en tragisch conflict. Onnodig, omdat men in de eerste vijf crisisweken die vooraf gingen aan het eerste wapengekletter, op elk moment met wat tact en goede wil had kunnen ingrijpen in de loop der gebeurtenissen. Tragisch, omdat de gevolgen van die eerste schermutselingen een einde maakten aan meer dan negen miljoen mensenlevens, het gevoelsleven van miljoenen anderen zwaar op de proef stelden, de weldadige, optimistische cultuur van het Europese continent vernietigden en, toen de kannonen vier jaar later zwegen, een erfenis naliet van zo een intense politieke rancune en rassenhaat dat de oorzaken van de 2de wereldoorlog zonder verwijzing naar deze oorsprong onverklaarbaar zou zijn.


1916

Temidden van alle spanning en ellende, die de om ons woedende oorlog voor ons volk met zich meebrengt, komt in de eerste dagen van 1916 ook nog een grote watersnood ons vaderland teisteren. Felle stormen drijven het water met kracht tegen de Zuiderzeedijk. Van Anna Paulowna en Ewijk tot Spakenburg en Bunschoten bezwijken de dijken of worden op vele plaatsen overspoeld. Zelfs Hoogland wordt overstroomd en ook Marken loopt onder. De bevolking, op zolders en daken gevlucht, brengt angstige dagen en nachten door. Hele stukken huizen verdwijnen in enkele ogenblikken in de golven. Alleen per boot zijn de noodgebieden nog te bereiken, een wegennet is er niet meer. De dijken zijn verwaarloosd, of wel zij zijn niet hoog genoeg. De doorbraken en overvloeiingen ontstonden dáár, waar geen andere, meer binnenwaarts gelegen keringen het water kunnen tegenhouden. Noord-Holland loopt verder onder dan iemand had kunnen berekenen of vermoeden. Tot aan de Zaan, ja, hier en daar bijna tot aan de duinrand, is Noord-Holland één watervlak. Ook het lager gelegen gedeelte van Utrecht moet het ontgelden. De stormvloed herhaalt zich meer dan eens en dat over het reeds ondergelopen land, dat er geheel weerloos ligt. Onze gemobiliseerden bewijzen onschatbare diensten bij het redden van mensen en vee. Zij verlenen ook hulp met het beschikbaar stellen van militaire voorraden. Ook helpen zij het dijkleger met het maken van noodwaterkeringen en het versterken van de dijken. Noord-Holland, dat zo'n grote veestapel en zo'n ontwikkeld veehoudersbedrijf bezit, moet met vaartuigen van allerlei aard geholpen worden om dit vee in veiligheid te brengen. Monnikendam blijft aanvankelijk gespaard en de kerk ontvangt gastvrij paarden en vee, terwijl de bevolking, wonend om de door de watersnood getroffen gebieden, de vluchtelingen ontvangen en onderdak geeft. De dijkdoorbraken zijn veel te groot en liggen te gevaarlijk om in de winter gedicht te kunnen worden. Men moet zich dus bepalen tot het opwerpen van zeer onvoldoende keringen. De gehele winter blijft de ongerustheid voortbestaan en is de toestand bij stormweer hachelijk. Veel erger dan de eerste doorbraak en zijn gevolgen, is de tweede stormvloed, die overal het water opjaagt en een schier wanhopige situatie doet ontstaan. Het zijn bange nachten, want de weerstand die geboden kan worden, is slechts die van de in allerijl opgeworpen bekistingen, gevuld met zandzakken, die natuurlijk niet tegen een zware stormvloed bestand zijn. Purmerend houdt het, hierdoor kon de dam aldaar een iets steviger karakter worden gegeven. Monnikendam, ‘de vesting in de golven’, zoals toen deze Zuiderzeestad genoemd werd, bezwijkt echter.


1924


De Italiaanse renner Ottavio Bottecchia

De Italiaanse renner Ottavio Bottecchia wint op 20 juli 1924 de 18e editie van de Ronde van Frankrijk met enorme klasse, vanaf de eerste etappe tot en met de laatste etappe rijdt hij in het geel. De tour gaat op 22 juni van start in Parijs en eindigt ook weer in Parijs. Er staan 157 renners aan de start die allemaal 15 etappes staan te wachten verdeeld over 5488 kilometer. De eigenlijke favoriet is de winnaar van het jaar ervoor, de Franse renner Henri Pélissier. Maar direct na de eerste etappe wordt duidelijk dat zijn ploeggenoot Ottavio Bottecchia veel sterker is. Ottavio Bottecchia wint de eerste etappe. In totaal wint hij vier etappes. Henri Pélissier stapt na de derde etappe af omdat hij een tijdstraf had gekregen. Vele zeiden dat hij was afgestapt om geen knecht van Ottavio Bottecchia te hoeven worden. Ottavio Bottecchia wint ook de beide pyreneën-ritten en rijdt de hele Tour in het geel. Er zijn maar drie renners die dit ook ooit hebben gepreseteerd, Maurice Garin in 1903 en Philippe Thys in 1914.

The end
Naar hoofdstukken Naar Home