Naar hoofdstukken Naar Home
Vervolg 1 2 3 4 5 6 7

HOOFDSTUK 6

Veer

6.4. HENDRIK JOHANNES BIJL (5-4-1855 - 20-7-1920)
(Gehuwd met Trijntje van Erkelens 29-12-1862- 9-9-1943)


Behandeld wordt het 4e kind van Johannes Bijl (1823 - 1871) en Hendrika Maria de Ruiter (stamnummer 6.).

Voorouders van Hendrik Johannes Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|

Hendrik Johannes Bijl wordt geboren op 5-4-1855 des namiddags ten vier ure in de Utrechtsestraat 300 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn vader Johannes Bijl en door de 35 jarige bediende Johannes de Ruijter, wonend in de Oude Kennissteeg 581 te Amsterdam.


Geboorteacte Hendrik Johannes Bijl

Op 15 jarige leeftijd (juli 1870) gaat Hendrik Johannes Bijl voor een paar maanden als slagersknecht werken op de Looiersgracht 414 (nu 66) en is intern bij de slagerij van J.C. Mann.

Hendrik Johannes Bijl moet op 4-8-1871 in militaire dienst en hij vertrekt dan naar de Marinierskazerne te Hellevoetsluis. Zijn signalement luidt: lang 1el, 6palm, 7duim en 2streep, een ovaal gezicht met smal voorhoofd, groene ogen, normale neus en kleine mond, ronde kin, haar en wenkbrauwen blond. Verder geen bijzondere kenmerken.

Hr. Ms. Wachtschip Willemsoord Radarstoomschip De Curacao Fregat De Palembang Links: Hr. Ms. Wachtschip "Willemsoord"
Midden: Radarstoomschip "De Curacao"
Rechts: Fregat "De Palembang" (fotocollectie Maritiem Museum Rotterdam)

wachtschip Van Galen
Wachtschip "de van Galen"
Brik Hr.Ms. Castor (1879-1920)instructievaartuig). Hier tesamen met de wachtschepen Hr.Ms. Buffel en Hr.Ms. Van Galen. De Hr.Ms. Van Galen is vernoemd naar Kapitein en konvooicommandeur Johan van Galen en is het tweede schip in de Van Speijkklasse. De Van Galen is gebouwd door de Koninklijke Maatschappij De ScheldeHendrik Johannes Bijl gaat in vrijwillige dienst als marinier der 3e klasse met een contract voor 10 jaar. Zijn wedde (of handgeld zoals dat vroeger heette) bedraagt F.20,-. Vermoedelijk duurde zijn opleiding een jaar, want op 15 oktober 1872 wordt hij aan boord van het wachtschip "Willemsoord" (opleidingsschip) te werk gesteld. Hij dient hierop twee jaar, tot 16-4-1874, dan gaat hij aan boord van het radar stoomschip "de Curacao". Vier maanden later, op 16-8-1874, wordt hij bevorderd tot marinier der 2e klasse.

Op 3-10-1875 komt dit schip in Oost-Indië aan en blijft daar tot 1877. Achtereenvolgens vaart Hendrik Johannes Bijl op het schip de "Gesten", op het fregat de "Palembang" en in datzelfde jaar ook nog op het wachtschip (opleidingsschip) "Van Galen", tot 5 mei 1879 dan vertrekt hij als marinier naar Oost-Indië.

Op 13-1-1880 krijgt Hendrik Johannes Bijl de bronzen-medaille voor zijn goede staat van dienst. Op 19-2-1880 wordt hij bevorderd tot marinier der 1ste klasse en vervolgens 10 maanden later, op 1-12-1880, tot korporaal. Op 3-8-1881 verlaat hij de militaire dienst. Jaren later, op 24-2-1893, ontvangt hij het Ereteken/Erekruis van ATJEH 1873/1890.

Expeditiekruis Guide vlag van de Marine Kazerne Hellevoetsluis Marine cantine en Postkantoor te Hellevoetsluis
Links: het ereteken is ook bekend als het Expeditiekruis. Ingesteld bij Koninklijk besluit no. 13 van 19 februari 1869 (Staatsblad 24). Het wordt toegekend aan hen die deel hebben genomen aan belangrijke krijgsverrichtingen
Midden: de Guide vlag van de Marine Kazerne Hellevoetsluis
Rechts: Marine-cantine en Postkantoor te Hellevoetsluis

Zodra Hendrik Johannes Bijl uit militaire dienst is, vertrekt hij (in augustus 1881) naar de Brandweer Kazerne te Haarlem. Daar heeft hij vermoedelijk een opleiding van één maand gevolgd tot Brandwacht. Hij gaat hierna dan ook werken als brandwacht, maar dan in de Brandweerkazerne te Amsterdam.

Huwelijksacte Hendrik Johannes Bijl en Trijntje van Erkelens

Op 27 jarige leeftijd - en wel op 3-8-1882 - huwt Hendrik Johannes Bijl te Steenwijk met de 19 jarige dienstbode Trijntje van Erkelens. Huwelijksgetuigen zijn o.a.: de 40 jarige Tiemen Greven en de 36 Hendrik Ebbelink.
Trijntje van Erkelens wordt geboren op 29-12-1862 des middags ten twaalf ure buiten de Wolpoort te Steenwijk. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 26 jarige vader Lammert, door de 49 jarige Egbert van Eerten en door de 49 jarige Pieter de Bruin.

Trijntje van Erkelens is een jongedochter van Lammert van Erkelens (geboren op 21 februari 1836 te Steenwijk, gehuwd op 8 april 1859 te Steenwijk, overleden op 23 januari 1863 te Steenwijk) en Gerritdina Ebbelink (geboren op 2 juli 1838 te Steenwijk, overleden op 16 maart 1925 te Emmen).


Geboorteacte Trijntje van Erkelens

Samen met zijn vrouw gaat Hendrik Johannes op de brandweerkazerne te Amsterdam wonen (voor die tijd overigens niet ongebruikelijk). Ze krijgen de volgende kinderen:

6.4.1. Hendrika Maria Bijl 17-2-1884 - 7-10-1955

6.4.2. Gerredina Bijl 6-10-1885 - 20-6-1945

6.4.3. Hendrik Johannes Bijl 1-3-1887 - 28-2-1978

6.4.4. Johannes Bijl 13-1-1889 - 10-8-1965

6.4.5. Catharina Bijl 14-3-1890 - 22-1-1971

6.4.6. Johanna Elisabeth Bijl 4-2-1893 - 27-1-1987

6.4.7. Lambertus Bijl 11-7-1894 - 16-7-1987

6.4.8. Marinus Roelof Gerardus Bijl 20-3-1900 - 5-4-1989

In in maart 1887 verhuist het gezin van Hendrik Johannes Bijl en Trijntje van Erkelens naar de Kleine Kattenburgerstraat 133 te Amsterdam. In juli 1887 wordt er verhuisd naar de Bloemgracht 2; in oktober 1887 vertrekt de bij het gezin inwonende Hendrikje Erkelens (zuster van Trijntje van Erkelens uit Steenwijk) weer terug naar Steenwijk.

In mei 1890 verhuizen ze naar de Pieter Vlamingstraat 66 te Amsterdam. Kennelijk is dit tijdelijk, want in dezelfde maand wordt er weer verhuisd en wel naar de Wagenaarstraat 95 te Amsterdam. In oktober van dat jaar wordt er verhuisd naar de Nieuwe Looiersstraat 52 te Amsterdam.

In 1894 woont het gezin van Hendrik Johannes Bijl en Trijntje van Erkelens in de 1ste Weteringsdwarsstraat 36 te Amsterdam. In 1900 woont het gezin in de Conradistraat 98 te Amsterdam. In 1894 is het beroep van Hendrik Johannes Bijl agent van politie. In 1915 verandert hij weer van beroep en is dan magazijnknecht. In 1919 woont Hendrik Johannes Bijl in de Dapperstraat 109 te Amsterdam. Zijn beroep is dan bootwerker.

Gezinskaart Hendrik Johannes Bijl en Trijntje van Erkelens

In het jaar voor zijn overlijden is nog bekend dat Hendrik Johannes Bijl een aanvraag heeft ingediend om wachtgeld te ontvangen. Dit verzoek werd afgewezen, maar wel werd nagegaan of hij een kleine gratificatie kon krijgen. Denkelijk wordt hier een soort (militair) pensioen bedoeld.

Aan het turbulente leven van Hendrik Johannes Bijl komt op 20-7-1920 om vijf uur des namiddags te Amsterdam een eind als hij op 65 jarige leeftijd overlijdt. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 44 jarige barbier Cornelis Droog.
Trijntje van Erkelens overlijdt 23 jaar later op 9-9-1943 te Amsterdam op 80 jarige leeftijd.
Van de acht nakomelingen van Hendrik Johannes Bijl en Trijntje van Erkelens zetten vier nakomelingen de stam voort.


Overlijdensacte Hendrik Johannes Bijl

De 1ste nakomeling van Hendrik Johannes Bijl en Trijntje van Erkelens (stamnummer 6.4.) wordt besproken.

6.4.1. HENDRIKA MARIA BIJL (17-2-1884 - 7-10-1955)
(Gehuwd met Johannes Carel Besanger 28-8-1882 - 16-5-1951)

Voorouders van Hendrika Maria Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|

Hendrika Maria Bijl wordt geboren op 17-2-1884 te Amsterdam. Zij huwt op 18-5-1910 te Amsterdam met de bediende op een stoomschip Johannes Carel Besanger. Later is zijn beroep verhuizer. Huwelijksgetuigen zijn: de 34 jarige steward Hendricus Christiaan Everts, de 31 jarige steward Max Herman Otto Küzel, de 22 jarige steward Herman Surendonk en de 29 jarige steward Willem Jacob van Nieuwkerk. Alle getuigen wonen te Amsterdam. De huwelijksafkondiging heeft op 27-3-1910 te Amsterdam en op 3-4-1910 te 's-Gravenhage plaatsgevonden.

Huwelijksacte Hendrika Maria Bijl en Johannes Carel Besanger

Johannes Carel Besanger wordt geboren op 28-8-1882 te Amsterdam en is een zoon van Pieter Cornelis Besanger (geboren op 18 maart 1841 te Vlissingen, overleden op 16 januari 1896 te Delft, gehuwd op 11 oktober 1864 te Hellevoetsluis, beroep: Sergeant-majoor mariniers) en Johanna Sara Radijs (geboren op 28 maart 1842 te Hellevoetsluis, overleden op 28 juni 1920 te 's-Gravenhage).

Johannes Carel Besanger en Hendrika Maria Bijl krijgen de volgende kinderen:

  1. Johanna Sara Besanger, geboren op 4-2-1914 te Amsterdam.
  2. Johannes Carel Besanger, geboren op 5-7-1918 te Amsterdam.


Persoonskaart Johannes Carel Besanger en zijn gezin

Op 20-6-1938 woont Johannes Carel Besanger met zijn gezin in de Wagenaarstraat 5hs te Amsterdam. Op 5-9-1951 (haar echtgenoot is dan overleden) woont Hendrika Maria Bijl in de Celebesstraat 38 2hg te Amsterdam.

Johannes Carel Besanger overlijdt op 16-5-1951 in de Wagenaarstraat 5hs te Amsterdam op 68 jarige leeftijd. Hij wordt begraven op maandag 21 mei 1951 in Amsterdam op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan.
Hendrika Maria Bijl overlijdt op 7-10-1955 te Amersfoort op 71 jarige leeftijd.

Overlijdensadvertentie Johannes Carel Besanger
Overlijdensadvertentie Johannes Carel Besanger

De 2e nakomeling van Hendrik Johannes Bijl en Trijntje van Erkelens (stamnummer 6.4.) wordt besproken.

6.4.2. GERREDINA BIJL (6-10-1885 - 20-6-1945)
(Gehuwd met Dirk de Waal 23-12-1896 - 7-12-1968)

Voorouders van Gerredina Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|

Gerredina Bijl wordt geboren op 6-10-1885 des namiddags ten tien ure op de Oudezijds Achterburgwal 17 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader, door de 26 jarige Anthonius Marinus Gouwetog, wonend op het Oudekerksplein 56 te Amsterdam en door de 35 jarige brandwacht Willem Cornelis Beck, wonend op de Oudezijds Voorburgwal 154 te Amsterdam.


Geboorteacte Gerredina Bijl

Gerredina woont voor haar huwelijk in de Sarphatiestraat 107 te Amsterdam, op 26-6-1906 in de Binnen Amstel 288 te Amsterdam en op 10-9-1907 in de Rupschstraat 98 te Amsterdam.

Gerredina Bijl huwt op 1-10-1919, op 33 jarige leeftijd, te Amsterdam met de 22 jarige (en 11 jaar jongere) kelner Dirk de Waal.

Huwelijksacte Gerredina Bijl en Dirk de Waal. In de linkermarge is een aantekening gemaakt van het echtscheidingsvonnis
Gezinskaart Gerredina Bijl

Dirk de Waal wordt geboren op 23-12-1896 te Amsterdam en is een zoon van Sijmen de Waal (melkslijter, geboren op 17-3-1870 te Achttienhoven, gehuwd op 28 juni 1894 te Maartensdijk) en Cornelia van Zijtveld (geboren op 12 juni 1867 te Maartensdijk).

Vermoedelijk zijn Gerredina Bijl en Dirk de Waal naar Noordwijk vertrokken. Dit huwelijk heeft maar zeer kort stand gehouden, want op 30-1-1925 wordt dit huwelijk ontbonden bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Gerredina Bijl gaat dan wonen in de Buiksloterweg 53hs te Amsterdam. Op 22-10-1925 woont zij in de Jan Steenstraat 73 te Amsterdam, op 26-9-1929 in de Elandsstraat 55 te Amsterdam, op 1-3-1930 in de 1ste Looiersdwarsstrat 23 2hg te Amsterdam, op 28-9-1932 in het Langeveld 29 te Noordwijk (psychiatrisch ziekenhuis), op 26-11-1940 Brederodelaan 54 Bloemendaal (psychiatrisch ziekenhuis), op 14-4-1943 Vught A 82 (psychiatrisch ziekenhuis). Het zou kunnen dat Gerredina in deze ziekenhuizen heeft gewerkt, maar dat is nog een open vraag.

Gerredina Bijl overlijdt op 20-6-1945 te Vught op de leeftijd van 59 jaar.
Dirk de Waal overlijdt op 7-12-1968 te Amsterdam op 71 jarige leeftijd.

De 3e nakomeling van Hendrik Johannes Bijl en Trijntje van Erkelens (stamnummer 6.4.) wordt besproken.

6.4.3. HENDRIK JOHANNES BIJL (1-3-1887 - 28-2-1978)
(Gehuwd met Aaffien Vinkenborg 26-11-1886 - 22-6-1944)

Voorouders van Hendrik Johannes Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|


Geboorteacte Hendrik Johannes Bijl

Hendrik Johannes Bijl wordt geboren op 1-3-1887 des namiddags ten 11 ure in de Kleine Kattenburgerstraat 133 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 31 jarige vader Hendrik Johannes, door de 26 jarige barbier Wiebe de Haan, wonend in de Kleine Kattenburgerstraat 172 te Amsterdam en door de 30 jarige brandwacht Nicolaas Snel, wonend op de Geldersekade 38 te Amsterdam.
Hendrik Johannes wordt op 17 december 1903 vrijgesteld voor de Militaire Dienst (dan is hij militair met als aantekening Koloniale reserve).

bacteriënmethode van Engelmann
Het is 1887 en Hendrik Johannes Bijl wordt geboren. In dat jaar wordt dit Schema en doorsneden van de bacteriënmethode van Theodor Wilhelm Engelmann (Duits fysioloog, geboren op 14-11-1843 Leipzig, overleden 20-5-1909 Berlijn) gemaakt. Hij deed belangrijk onderzoek over de assimilatie der planten, lichtinwerking op bacteriën en ook over de algemene fysiologie van spieren en zenuwenOp 7-3-1904 vertrekt Hendrik Johannes Bijl naar Nijmegen(kazerne?). Op 6.9.1907 vertrekt hij naar Zutphen (Kazerne?).

Hendrik Johannes Bijl huwt op 23-8-1911 te Amsterdam, op 24 jarige leeftijd, met de 25 jarige Aaffien Vinkenborg. Huwelijksgetuigen zijn: de 64 jarige bootwerker Martinus Vinkenborg, oom van de bruid, de 66 jarige Paul van der Lande, de 33 jarige kraandrijver Jan van der Lande en de 43 jarigr werkman Hendrik Jacobus Scholtsz. Alle getuigen wonen te Amsterdam.
Aaffien Vinkenborg wordt geboren op 26-11-1886 des avond ten negen ure te Groningen en is een dochter van Eildert Vinkenborg (geboren op 31-3-1855 te Groningen, van beroep schipper) en Engelina Sieroverste (geboren op 7-2-1858 te Haren).


Geboorteacte Aaffien Vinkenborg

Huwelijksacte en persoonskaart van het gezin van Hendrik Johannes Bijl en Aaffien Vinkenborg

Het beroep van Hendrik Johannes Bijl is vuurstoker, terwijl hij 10 jaar later (in 1921) zeeman is. Hendrik Johannes heeft verder nog het beroep uitgeoefend van stoomtreinwerker bij de "Stoommaatschappij Nederland" en havenarbeider.

Het echtpaar gaat wonen in de Czaar Peterstraat 129 te Amsterdam. Op 15-9-1911 wonen ze in dezelfde straat op nummer 163, op 10-9-1912 op nummer 142 3hg en op 27-3-1913 op nummer 157. Op 24-2-1914 woont het gezin op het Mariniersplein 38, in 31-3-1915 op nummer 30 3hg in dezelfde straat. Op 22-1-1928 wonen ze in de Kamperfoelieweg 198 huis en in 1931 in de Blankenstraat 50 1hg.Ze krijgen zes kinderen waarvan een tweeling:

6.4.3.1. Eildert Bijl 20-5-1912 - 21-10-2000

6.4.3.2. Hendrikus Johannes Bijl 17-4-1914 - 28-7-1921

Hendrikus Johannes wordt geboren op 17-4-1914 op het Mariniersplein 38 te Amsterdam. Hij overlijdt op 28-7-1921 te Amsterdam des voormiddags ten 9.00 ure op 7 jarige leeftijd.

6.4.3.3. Klaas Eildert Bijl 23-12-1916 - 15-04-2004

6.4.3.4. Hendrika Johanna Bijl 22-9-1922 - ..

6.4.3.5. Engelina (Angelina) Bijl 22-09-1922 - ..

6.4.3.6. Lambertus Bijl 26-10-1925 - 10-8-1947

Aaffien Vinkenborg overlijdt op 22-6-1944 te Amsterdam op 57 jarige leeftijd.
Hendrik Johannes Bijl overlijdt (34 jaar later dan zijn echtgenote), op 28-2-1978 te Amsterdam op 90 jarige leeftijd. Hij wordt begraven op 3-3-1978 op de Nieuwer Oosterbegraafplaats aldaar, grafnummer: Alg 75-L-8.
Van de zes nakomelingen van Hendrik Johannes Bijl en Aaffien Vinkenborg zetten er twee nakomelingen de stam voort.

De 1ste nazaat van Hendrik Johannes Bijl en Aaffien Vinkenborg wordt besproken (stamnummer 6.4.3.).

6.4.3.1. EILDERT (AB) BIJL (20-5-1912 - 21-10-2000)
(Gehuwd met Anna Ooijevaar 22-11-1908 - 29-12-2001)

Voorouders van Eildert(Ab) Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|
Hendrik Johannes Bijl 1887-1978 stamnummer 6.4.3.
|

Eildert (Ab) Bijl wordt geboren op 20-05-1912 in de Czaar Peterstraat 129 te Amsterdam. Hij woont met zijn ouders, broers en zussen op de volgende adressen te Amsterdam: op 10-9-1912 in de Czaar Peterstraat 142 3hg, op 27-3-1913 op nummer 157, op 24-2-1914 op het Mariniersplein 38, op 31-3-1915 op nummer 30 3hg in dezelfde straat, op 22-1-1928 in de Kamperfoelieweg 198 huis en in 1931 in de Blankenstraat 50 1hg. Eildert (Ab) gaat Op 7-12-1931 met attestatie naar Egmond Binnen. Hij heeft binnen Egmond Binnen op verschillende adressen gewoond. Dat is te zien op de persoons- en gezinskaart van Eildert (Ab) Bijl. Zijn beroep is chauffeur.
Eildert (Ab) wordt op 20 april 1931 voorgoed ongeschikt bevonden voor de Militaire Dienst (hij werkt dan als expeditieknecht bij een koekfabriek).


Peroonskaart Eildert (Ab) Bijl (Bron: archief Alkmaar)
Gezinskaart Eildert (Ab) Bijl en Anna Ooijevaar (Bron: archief Alkmaar)

Op 10-7-1936 huwt Eildert (Ab) Bijl te Noord-Scharwoude met de Rooms Katholieke Anna Ooijevaar, geboren op 22-11-1908 te Oudkarspel; zij komt Van de Leeuwenhoekstraat 15A te Noord-Scharwoude. Op 20-8-1936 gaat het jonge echtpaar wonen in de Middenstraat 22 te Alkmaar. In 1951 wonen ze daar nog en is Eildert nog steeds chauffeur.

Eildert (Ab) Bijl overlijdt op 21-10-2000 te Alkmaar op 88 jarige leeftijd. Hij wordt op 25-10-2000 begraven op de R.K. begraafplaats St Barbara aldaar.
Anna (Annie) Ooijevaar (Ooievaar) overlijdt op 93 jarige leeftijd op 29-12-2001 te Alkmaar.
Niet bekend is of de stam hiermee ophoudt.

Advertentie overlijden Anna Ooijevaar Advertentie overlijden Eildert (Ab) Bijl
Links: advertentie van het overlijden van Anna Ooijevaar
Rechts: advertentie van het overlijden van Eildert (Ab) Bijl

De 3e nakomeling van Hendrik Johannes Bijl en Aaffien Vinkenborg (stamnummer 6.4.3.) wordt besproken.

6.4.3.3. KLAAS EILDERT (Nicholas) BIJL (23-12-1916 - 15-04-2004)
(Gehuwd met Hendrika Wilhelmina Margaretha Hesterman 19-4-1925 - 2014)

Voorouders van Klaas Eildert (Nicholas) Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|
Hendrik Johannes Bijl 1887-1978 stamnummer 6.4.3.
|

Klaas Eildert (Nicholas) Bijl wordt geboren op 23-12-1916 op het Mariniersplein 30 3hg te Amsterdam. Hij woont op 22-1-1928 in de Kamperfoelieweg 198 huis, in 1931 in de Blankenstraat 50 1hg en in 1946 weer op het Mariniersplein 30. Zijn beroep in Nederland was tuinman en timmerman. Klaas Eildert (Nicholas) Bijl gaat op 28-11-1944 met attestatie naar Australië, maar keert later weer terug naar Nederland.
Hij huwt op 14 januari 1948 te Amsterdam met Hendrika Wilhelmina Margaretha Hesterman. Zij wordt geboren op 19-4-1925 te Amsterdam.
Klaas Eildert (Nicholas) Bijl en Hendrika Wilhelmina Margaretha Hesterman gaan op 14 januari 1948 wonen in de Kleine Kattenburgerstraat 67 huis te Amsterdam.


Persoonskaart Klaas Eildert (Nicholas) Bijl en Hendrika Wilhelmina Margaretha Hesterman

Op 2 maart 1948 vertrekt Klaas Eildert (Nicholas) Bijl, net twee maanden gehuwd, samen met zijn echtgenote naar Palo Alto VSA 573 Sacrementostraat te Californië. In 2004 wonen ze in de Country Contra Costa, City/state Concord CA 5033 Dr Murchio 94521 US.
Klaas Eildert Bijl gaat in Californië verder onder de naam Nicholas Bijl.
Klaas Eildert Bijl heeft 27 jaar gewerkt bij de Contra Costa County Housing Authority.

Hendrika Wilhelmina Margaretha Hesterman overlijdt in 2014.
Nicholas Bijl (Klaas Eildert Bijl) overlijdt op 15-4-2004 in Country Contra Costa, City/state Concord CA Californië 94521 op 87 jarige leeftijd. Niet zeker is of hij wordt begraven in de Cemetery: Live Oak, Contra Costa, Californië.

In de Contra Costa Times (Walnut Creek, CA) van 20 April 2004 (Record Number: 0000739662_01) verschijnt onderstaande artikel van zijn overlijden. Contra Costa Times (Walnut Creek, CA) - April 20, 2004 Dec. 23, 1916 - Apr. 15, 2004 After a long illness, Nick passed away at home in his sleep. He leaves his wife, Hendrika (Rie), after 56 years of marriage. He is survived by his two sisters in Amsterdam, Holland and by all his beloved in-laws and many nieces and nephews in Holland. During WWII he sailed under the Dutch flag for the allies for 6 years as ships carpenter and survived the torpedoing and sinking of his ship in the Mediterranean Sea. He came to America together with his wife of two months, and was employed by the Contra Costa County Housing Authority for 27 years until retirement. Funeral Services provided by the Neptune Society of No. Ca. Interment to be held privately at sea.

De vertaling luidt als volgt:
Na een lange ziekte is Nick thuis overleden in zijn slaap. Hij laat zijn vrouw achter na een huwelijk van 56 jaar. Zijn twee zusters in Amsterdam, Holland en zijn geliefde aangetrouwde familieleden en neefjes en nichtjes in Holland leven nog.
Tijdens WOII (de 2e wereldoorlog) vaarde hij zes jaar onder Nederlandse vlag voor de geallieerden als scheepstimmerman en overleefde een torpedoaanval en het zinken van zijn schip in de Middellandse zee. Hij kwam naar Amerika samen met zijn vrouw en werd aangenomen bij de Contra Costa County Housing Authority voor 27 jaar tot aan zijn pensioen.
Begrafenisplechtigheden geleverd door Neptune Society of No. Ca. Begrafenis te houden in privé kring op zee.
Niet bekend is of de stam hiermee ophoudt.

Kaart Begraafplaats
Links: kaart met het adres waar Klaas Eildert Bijl (Nicholas) heeft gewoond
Rechts: ingang van de begraafplaats waar Klaas Eildert Bijl (Nicolas) vermoedelijk is begraven

De 4e nakomeling van Hendrik Johannes Bijl en Aaffien Vinkenborg (stamnummer 6.4.3.) wordt besproken.

6.4.3.4. HENDRIKA JOHANNA BIJL (22-9-1922 - ..)
(Gehuwd met E. Boot .. - ..)

Voorouders van Hendrika Johanna Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|
Hendrik Johannes Bijl 1887-1978 stamnummer 6.4.3.
|

Hendrika Johanna Bijl wordt geboren op 22-9-1921 op het Mariniersplein 30 3hg te Amsterdam. In 1931 woont zij met haar ouders, broertjes en zusjes in de Blankenstraat 50 1hg.
Hendrika Johanna Bijl huwt op 10-10-1945 met E. Boot. In 1949 wordt hun dochter geboren. Het gezin van E. Boot heeft gewoond in de Blankenstraat 52 1hg en op nummer 56 3hg. E. Boot heeft bij Van Gend en Loos gewerkt als spanrijder.

Hendrika Johanna Bijl heeft op 1 oktober 2007 een verhaal geschreven in www.buurtboeken.nl over 70 jaar wonen in de Blankenstraat te Amsterdam. Zie hieronder.

Ik ben van 1922 en wil iets in het boek schrijven. Ook omdat ik 70 jaar in de Blankenstraat heb gewoond zal ik er wat over schrijven. Ik heb jaren met mijn ouders op no 50 1hg gewoond, met mijn tweelingzus en twee broers. Toen ik trouwde ben ik op 52 1hg gaan wonen en later op 56 3hg. Het waren de mooiste jaren uit mijn leven.

Als kind hadden wij daar een heerlijke jeugd: altijd buiten spelen met hele horden jongens en meisjes. Had je honger, dan gooide je moeder in een krant een boterham uit het raam. We hadden het niet breed, zoals iedereen in de buurt. Allemaal arm, maar we waren eensgezind: wat de een niet had, had de ander. De sfeer onderling was geweldig, die vind je nooit meer terug. De Czaar Peterstraat was heel gezellig, heel veel winkels en kroegen en een heerlijk groot asfalt, waar we geweldig konden rolschaatsen, allemaal achter elkaar. Niet iedereen had ze, dat maakte niet uit, dan mochten ze van die ze wel hadden ook een rondje. Er was ook wel eens ruzie in de buurt. Dat kwam ook door de grote werkeloosheid. Niemand had geld.

Blankenstraat Amsterdam
Blankenstraat te Amsterdam anno 1925

Toen kwam de oorlog van 1940-1945. Na vijf jaar honger en leed kwam er een einde aan die vreselijke tijd. Nederland ging langzaam vooruit. Ik trouwde in 1945 met een "tientje van Lieftink", want al had je toen een paar centen, je kon er niets mee, alles stond vast. In 1949 kregen we een dochter, waar ik nu nog heel veel liefde van krijg. Mijn man heeft 40 jaar bij van Gend en Loos gewerkt als spanrijder, hij kwam tussen 12 en 1 uur ’s middags eten, de paarden voor de deur met voerzakken om ook te eten. Wat een heerlijke tijd.

Nu zijn al mijn dierbaren weg. Mijn tweelingzus en ik wonen nu in een aanleunwoning, heel mooi! We maken er wat van. We zijn beiden nog heel goed. De tijd van de Blankenstraat blijft voor mij mijn mooiste tijd. Ik loop er nog vaak door en kijk even naar boven: “ja, daar was ‘t”! Wij wensen jullie veel plezier met mijn verhaal. Hendrika Johanna Bijl woont in 2007 nog steeds samen met haar tweelingzuster Engelina (Angelina) in een aanleunwoning bij het Flevohuis te Amsterdam Kramatplantsoen 79.

De 5e nakomeling van Hendrik Johannes Bijl en Aaffien Vinkenborg (stamnummer 6.4.3.) wordt besproken.

6.4.3.5. ENGELINA (ANGELINA) BIJL (22-09-1922 - ..)
(Gehuwd met Hendrik Meijer 18-3-1920 - 17-11-1989)

Voorouders van Engelina (Angelina) Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|
Hendrik Johannes Bijl 1887-1978 stamnummer 6.4.3.
|

Engelina (Angelina) Bijl wordt geboren op 22-09-1922 op het Mariniersplein 30 3hg. te Amsterdam. In 1931 woont zij met haar ouders, broertjes en zusjes in de Blankenstraat 50 1hg. Zij huwt op 13-10-1943 te Amsterdam met Hendrik Meijer, geboren te Ees op 18-3-1920. Zijn beroep is o.a. havenarbeider en bootbaas. Hendrik Meijer is een zoon van Geert Meijer, geboren op 25-9-1879 te Westdorp en overleden op 21-10-1946 te Amsterdam en Aaltje van Rossum geboren op 10-9-1882 te Gasselte en overleden op 15-8-1957 te Amsterdam.

Engelina (Angelina) Bijl woont in 2007 samen met haar tweelingzuster Hendrika Johanna Bijl in een aanleunwoning bij het Flevohuis te Amsterdam (Kramatplantsoen 79).

Hendrik Meijer overlijdt te Amsterdam op 17-11-1989 op 69 jarige leeftijd.

Zie de overlijdensadvertentie van Anna Ooijevaar

De 6e nakomeling van Hendrik Johannes Bijl en Aaffien Vinkenborg (stamnummer 6.4.3.) wordt besproken.

6.4.3.6. LAMBERTUS BIJL (26-10-1925 - 10-8-1947)

Voorouders van Lambertus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|
Hendrik Johannes Bijl 1887-1978 stamnummer 6.4.3.
|

Lambertus Bijl wordt geboren op 26-10-1925 op het Mariniersplein 38 te Amsterdam. Op 22-1-1928 woont hij met zijn ouders, broers en zussen in de Kamperfoelieweg 198 huis en in 1931 in de Blankenstraat 50 1hg te Amsterdam.

Persoonskaart Lambertus Bijl

Ook Lambertus Bijl vertrekt, net als zovele andere Nederlandse mannen, net na de tweede wereld oorlog als militair naar Oost-Indië. Hij wordt ingelijft bij het 2e peloton van de 7 december divisie 4-1 A.A.T. (Aan- en Afvoertroepen). De 7 december divisie is opgericht op 1-9-1946 te Harderwijk. Lambertus vertrekt op 24-09-1946 met het schip de "Boissevain" naar Indië en komt op 19-10-1946 aan in Batavia. Het actiegebied is: Batavia, Tjimahi, Bandoeng, Garoet.

Het schip de Boissevain Embleem van de 7 december divisie
Links: het schip de "Boissevain" waarmee Lambertus Bijl naar Indië vertrekt
Rechts: het embleem van de 7 december divisie

Na aankomst te Batavia wordt 4-1 AAT (4e compagnie van het 1ste bataljon regiment Aan- en Afvoertroepen) gelegerd in een oude Knilkazerne aan de oude hospitaalweg. De eerste tijd wordt gebruikt om te acclimatiseren. Ook wordt de rijvaardigheid getest en krijgt men een verdere rijopleiding. Er zijn chauffeurs die in Nederland, als gevolg van een tekort aan leswagens en instructiemateriaal, 15 uur achter het stuur hebben gezeten.

In december 1946, januari 1947, krijgt 4-1 AAT de beschikking over de eerste wagens. Dit zijn veelal oude geallieerde voertuigen afkomstig uit dumps die gebruikt zijn tijdens de tweede wereldoorlog. Deze wagens vertonen vele gebreken door o.a. slijtage, beschadigingen of wel zijn gewoon incompleet. Reserve-onderdelen zijn zeer schaars. Met veel improvisatie krijgen de werkplaatsen het toch voor elkaar om ¾ van de wagens op de weg te houden. Het werk van 4-1 AAT bestaat o.a. uit het rijden van vrachten, zoals fourage, munitie, troepenverplaatsingen etc. van Batavia naar Buitenzorg of Tjiandjoer.

Tijdens de 1ste politionele actie, op 21 juli 1947, wordt 4-1 AAT ingezet bij de bevoorrading van de oprukkende troepen en verzorgt men het transport van de Divisiestaf en de Divisietroepen naar Bandoeng. Na deze actie wordt 4-1 AAT verplaatst naar Tjimahi. Van hieruit zwermen de wagens van 4-1 AAT uit over west-Java. Van Batavia tot diep in de Preanger zijn de wagens van de compagnie te zien.

Voetbalteam Compagnie 4-1 A.A.T Voetbalteam Compagnie 4-1 A.A.T
De Compagnie 4-1 AAT heeft ook een bekend voetbalteam op West-Java. Als er gevoetbald wordt, gaat de hele compagnie naar de wedstrijden.
In het team zit ook Hannie Tolmeier van "Blauw Wit" uit Amsterdam, waar men trots op is

Lambertus Bijl sneuvelt als dienstplichtig soldaat in het 2e peloton van de 7 december divisie 4-1 AAT (Aan- en Afvoertroepen) op 10-8-1947 te Djatibarang gemeente Jakarta Indonesië op 21 jarige leeftijd (hij had nummer 251026075). Hij wordt tijdens de tocht van een colonne, die moet stoppen voor een brug, achter zijn stuur door een sniper-scherpschutter doodgeschoten (bron: e-mail 24-9-2009 Wim Balijon). Lambertus wordt begraven op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo Jakarta Indonesië, vak IV nummer 24/7DD. Hij is niet gehuwd geweest. Zijn beroep was lasscher (lasser).

Voor de ruim 6200 gesneuvelde militairen in Indië en Nw-Guinea is in Roermond op 7 september 1988 een Nationaal Indisch Monument 1945-1962 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard onthuld waar elk jaar op 7 september een herdenking plaatsvindt.

Wim Balijon, soldaat/chauffeur van de 7 december divisie 4-1 AAT schrijft in een verhaal over zijn militairedienst in oorlogstijd dat, toen zij na ruim drie jaar Nederlands-Indië weer huiswaarts keerde, van de Compagnie 4-1 AAT twee man zijn achtergebleven: soldaat Bijl is gesneuveld (dood geschoten) en korporaal van der Weegen is bij een verkeersongeluk omgekomen.

Overlijdenbericht Lambertus Bijl foto van zijn graf Overlijdensbericht in de Telegraaf
Links: overlijdenbericht Lambertus Bijl
Midden: foto van zijn graf op het ereveld "Menteng Pulo" in Jakarta Indonesië
Rechts: zijn overlijdensbericht in de Telegraaf

Lambertus Bijl heeft geen nakomelingen. Deze stam eindigt hierdoor.

De 4e nazaat van Hendrik Johannes Bijl en Trijntje van Erkelens (stamnummer 6.4.) wordt besproken.

6.4.4. JOHANNES BIJL (13-1-1889 - 10-8-1965)
(Hij is niet gehuwd geweest)

Voorouders van Johannes Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|

Johannes Bijl wordt geboren op 13-1-1889 des namiddags ten acht ure op de Bloemgracht 2 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 49 jarige meubelmaker George Wagner, wonend op de Prinsengracht 188 te Amsterdam en door de 24 jarige meubelmaker George Hendrik Wagner, eveneens wonend op de Prinsengracht, maar dan op nummer 365 te Amsterdam.

Johannes Bijl woont in 1919 (30 jaar oud) nog thuis. Dat is niet zo vreemd want Johannes is stoker op de wilde vaart. Gehuwd is Johannes nooit geweest, hij heeft dus ook geen nakomelingen. Wel heeft hij op een hele reeks adressen in Amsterdam gewoond o.a.: de Jan Evertsenstraat 59; Prinsengracht 230, 274 en 153; Lauriergracht 13; Haarlemmerstraat 104; Egelantiersgracht 46; Buiten Oranjestraat 20; Droogbak 5; Haarlemmerweg 51; Blankenstraat 50; Koningdwarsstraat 10; Montelbaanstraat 6.


Persoonskaart Johannes Bijl

Prinsengracht Amsterdam winter 1895-1896 Prinsengracht te Amsterdam winter 1895-1896: De huizen 186 t/m 198, 202 t/m 206 (v.r.n.l.) tussen de Rozenstraat en de Rozengracht

Tussen 1917-1921 vertrekt Johannes Bijl naar New York (de USA). In ieder geval arriveert hij op 18-10-1919 in New York met het schip "Pennyworth" komende uit Le Havre (Frankrijk). Johannes Bijl arriveert op 6-1-1920 als fireman (stoker) wederom in New York komende vanuit the Port of Departure From Le Havre (Frankrijk). Hij is dan 30 jaar oud van oorsprong komend van Amsterdam. Zijn signalement luidt: height 5 feet, 8 inches, weight 150. Johannes Bijl heeft tattoes on both arms. Later keert hij weer terug naar Amsterdam, maar in datzelfde jaar vertrekt Johannes (hij zit dan kennelijk inmiddels in Mexico) uit Tampico (Mexcio) naar New York, daar arriveert hij op 5-5-1920 met het schip de "Socony". Bron: www.ellisland.org. Nr 1919: 003 1920: 0017. 1920: 0012.
Johannes Bijl overlijdt op 10-8-1965 te Amsterdam op 76 jarige leeftijd.

Johannes Bijl heeft geen nakomelingen. Deze stam eindigt.

De 5e nazaat van Hendrik Johannes Bijl en Trijntje van Erkelens (stamnummer 6.4.) wordt besproken.

6.4.5. CATHARINA BIJL (14-3-1890 - 22-1-1971)
(Gehuwd met Hindrik Wilhelm Brinkman 12-10-1880 - 5-4-1961)

Voorouders van Catharina Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|

Catharina Bijl wordt geboren op 14-3-1890 des namiddags ten zeven ure op de Bloemgracht 2 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 34 jarige vader hendrik Johannes Bijl, door de 59 jarige Petrus Meijer, wonend op de Elandsgracht 13 te Amsterdam en door de 27 jarige werkman Hendricus Johannes Westhoff, wonend in de Van Houweningenstraat 36 te Amsterdam.


Geboorteacte Hindrik Wilhelm Brinkman
Geboorteacte Catharina Bijl

Catharina Bijl huwt op 28-4-1909 te Amsterdam met de koetsier Hindrik Wilhelm Brinkman. Huwelijksgetuigen zijn: de 54 jarige werkman Bouke Zijlstra, de 60 jarige werkman Nicolaas Berkhout, de 58 jarige werkman Johannes Springers en de 52 jarige koopman Abraham. Alle getuigen wonen te Amsterdam. Voor het huwelijk is overgelegd een procesverbaal van tussenkomst van de rechter in kanton vier, waaruit blijkt dat de ouders van de bruidegom op de oproeping niet zijn verschenen.
Hindrik Wilhelm Brinkman wordt geboren op 12-10-1880 des avonds te zeven ure te Groningen en is een zoon van Hindrik Wilhelm Brinkman (geboren op 29 april 1849 te Groningen, gehuwd op 12 juli 1874 te Groningen, van beroep meubelmaker) en Aaltien ter Bruggen (geboren op 2 februari 1849 te Assen).

Huwelijksacte Hindrik Wilhelm Brinkman en Catharina Bijl
Gezinskaart Catharina Bijl en Hindrik Wilhelm Brinkman

Catharina Bijl en Hindrik Wilhelm Brinkman krijgen de volgende kinderen:

  1. Hindrik Wilhelm Brinkman, geboren p 17-4-1910 te Amsterdam.
  2. Johannes Brinkman, geboren p 12-11-1914 te Amsterdam.

Persoonskaart Catharina Bijl
Op 4-9-1964 woont Catharina Bijl in de Burgerstraat 40 Ihg te Schalk.

Hindrik Wilhelm Brinkman overlijdt op 5-4-1961 te Amsterdam op de leeftijd van 80 Jaar.
Catharina Bijl overlijdt op 22-1-1971 te Amsterdam ook op 80 jarige leeftijd; zij wordt begraven op 26-01-1971 op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam (grafnummer 1-54-B-34).

De 6e nazaat van Hendrik Johannes Bijl en Trijntje van Erkelens (stamnummer 6.4.) wordt besproken.

6.4.6. JOHANNA ELISABETH BIJL (4-2-1893 - 27-1-1987)
(Gehuwd met Hendrik Frederiks 31-10-1888 - 8-10-1962)

Voorouders van Johanna Elisabeth Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|

Johanna Elisabeth Bijl wordt geboren op 4-2-1893 des voormiddags ten twee ure in de Quellijnstraat 144 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader Hendrik Johannes Bijl(agent van politie), door de 39 jarige agent van politie Hendrik Poolman, wonend in de Quellijnstraat 144 te Amsterdam en door de 45 jarige agent van politie Geuchien Veldkamp, wonend in de Elandstraat 115 te Amsterdam.


Geboorteacte Johanna Elisabeth Bijl

Johanna Elisabeth Bijl huwt, als dagdienstbode, op 28-4-1915 te Amsterdam met de 26 jarige (en ruim drie jaar jongere) tramconduteur Hendrik Frederiks. Huwelijksgetuigen zijn: de 54 jarige Willem Frederik Snijder en de kelner Johannes Pieter Parreeren. Beiden wonen te Amsterdam. De ouders van de bruid en de vader van de bruidegom zijn bij het huwelijk aanwezig.

Huwelijksacte Johanna Elisabeth Bijl en Hendrik Frederiks

Hendrik Frederiks wordt geboren op 31-10-1888 te Kampen en is een zoon van Hendrik Frederiks (geboren in 1867 te Kampen, van beroep brievenbesteller, gehuwd op 15 mei 1888 te Kampen met Hendrika Roos. Gehuwd op 6 juni 1907 te Kampen met Hendrikje Veltkamp (1865-1950) en Hendrika Roos (geboren in 1867 te Kampen, overleden voor 1907).

Hendrik Frederiks en Johanna Elisabeth Bijl kregen twee kinderen:

  1. Hendrik Frederiks, geboren op 9-3-1916 te Amsterdam.
  2. Trijntje Frederiks, geboren op 14-10-1922 te Amsterdam. Trijntje vertrekt op 12-4-1948 naar Bazel (Zwitserland).
Op 9-8-1943 wonen Hendrik Frederiks en Johanna Elisabeth Bijl op de Nieuwe Achtergracht 47hs te Amsterdam. Op 21-5-1952 op de Leeuwendalersweg 45 IIIhg te Amsterdam. Op 14-8-1954 in de 2e Jan v.d. Heydenstraaqt 64 IIIR te Amsterdam. Op 20-4-1959 te Alkmaar in de Karl Marxstraat 16 en op 30-1-1961 weer te Amsterdam en wel in de Djambistraat 12hs.

Hendrik Frederiks overlijdt op 8-10-1962 te Amsterdam op de leeftijd van 73 jaar. Zijn beroepen zijn geweest: tramconducteur, burgerwacht, controleur, expediteur.
Johanna Elisabeth Bijl overlijdt op 27-1-1987 te Purmerend op 93 jarige leeftijd. Zij wordt begraven op 30-1-1987 op de Nieuwer Oosterbegraafplaats te Amsterdam, grafnummer: Alg 56-D-87.

Persoonskaart Johanna Elisabeth Bijl en Hendrik Frederiks
Gezinskaart Johanna Elisabeth Bijl en Hendrik Frederiks

De 7e nazaat van Hendrik Johannes Bijl en Trijntje van Erkelens (stamnummer 6.4.) wordt besproken.

6.4.7. LAMBERTUS BIJL (11-7-1894 - 16-7-1987)
(Gehuwd met Gertrud van Lier 25-12-1896 - 29-11-1951)

Voorouders van Lambertus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|

Lambertus Bijl wordt geboren op 11-7-1894 des namiddags ten één ure in de 1ste Weteringsdwarsstraat 36 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn vader Hendrik Johannes (agent van politie) en door de 58 jarige Hillebrand van der Horst, wonend in de Govert Flinckstraat 244 te Amsterdam.


Geboorteacte Lambertus Bijl

Lambertus Bijl huwt, op 29 jarige leeftijd, op 28-2-1923 te Amsterdam met de 27 jarige Gertrud van Lier. Huwelijksgetuigen zijn: de 54 jarige Jan Brouwer en de 40 jarige kruier Johannes Carel Besanger, zwager van de bruidegom. Beide getuigen wonen te Amsterdam. De moeder van de bruidegom is bij het huwelijk aanwezig.

Huwelijksacte Lambertus Bijl en Gertrud van Lier

Gertrud van Lier wordt geboren op 25-12-1896 te Duisburg (Duitsland) en is een dochter van Jacob van Lier en Gertrud Ingeveld, beiden in 1923 wonend in de gemeente Tegelen. Lambertus Bijl en Gertrud van Lier gaan wonen in de Kuipersstraat 116 3hg te Amsterdam. Het beroep van Lambertus is dan broodbakker. Op 1 april 1976 woont Lambertus Bijl in de Plantage Middenlaan 52 te Amsterdam.

Kuipersstraat 38-44
Kuipersstraat 38-44: een ondergelopen gedeelte van de Kuipersstraat circa 1930

Uit dit huwelijk worden twee meisjes geboren:

6.4.7.1. Gertrud Bijl 24-10-1923 - ..

6.4.7.2. Elisabeth Bijl 21-2-1927 - 24-9-1989


Persoonskaart Lambertus Bijl en Gertrud van lier

Gertrud van Lier overlijdt op 29-11-1951 te Amsterdam op 54 jarige leeftijd.
Lambertus Bijl overlijdt (36 jaar later dan zijn echtgenote) op 16-7-1987 te Amsterdam op 93 jarige leeftijd. Voor zover bekend, heeft Lambertus Bijl geen mannelijke nakomelingen, zodat deze stam hier eindigt.

De 1ste nazaat van Lambertus Bijl en Gertrud van Lier (stamnummer 6.4.7.) wordt besproken.

6.4.7.1. GERTRUD BIJL (24-10-1923 - ..)
(Gehuwd met Henricus Franciscus van Ingen 11-5-1920 - 3-4-1966)

Voorouders van Gertrud Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|
Lambertus Bijl 1894-1987 samnummer 6.4.7.
|

Gertrud Bijl wordt geboren op 24-10-1923 te Amsterdam. Zij huwt op 25-3-1942 te Amsterdam met Henricus Franciscus van Ingen. Henricus Franciscus van Ingen wordt geboren op 11-5-1920 te Amsterdam en is een zoon van Petrus van Ingen en Cornelia Geertruida Pelser.

Het huwelijk van Gertrud Bijl en Henricus Franciscus van Ingen heeft maar heel kort geduurd. Op 7 maart 1944 is de scheiding een feit. Henricus Franciscus van Ingen huwt dan op 29 maart 1944 te Amsterdam met Lisette Veling. Ook dit huwelijk heeft maar kort stand gehouden. Op 30 september 1946 wordt de echtscheiding uitgesproken.

Henricus Franciscus van Ingen overlijdt op 3-4-1966 te Amsterdam op 45 jarige leeftijd. Zijn beroepen waren: Kelner, typogaaf, machine bankwerker, stoker, buffetbediende en cafehouder.

De 2e nazaat van Lambertus Bijl en Gertrud van Lier (stamnummer 6.4.7.) wordt besproken.

6.4.7.2. ELISABETH BIJL (21-2-1927 - 24-9-1989)
(1ste Gehuwd met Adolf Carol Uneken 1-6-1929 - ..)
(2e Gehuwd met Adrianus Johannes Springorum 9-3-1917 - 28-6-1982)

Voorouders van Elisabeth Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|
Lambertus Bijl 1894-1987 samnummer 6.4.7.
|

Elisabeth Bijl wordt geboren op 21-2-1927 te Amsterdam.

Eerste huwelijk Elisabeth Bijl en Adolf Carol Uneken

Elisabeth huwt op 23-12-1953 te Amsterdam met Adolf Carol Uneken. Hij wordt geboren op 1 juni 1929 te Amsterdam.Ze krijgen de volgende zoon: Dan Uneken, geboren op 4-8-1954 te Amsterdam. Dan is een bekend fotograaf.

Elisabeth Bijl en gezin hebben op de volgende adressen gewoond: Kuipersstraat 116 3hg te Amsterdam, op 12-6-1954 in de Lumeijstraat 24 1hg te Amsterdam, op 23-10-1957 Dudok de Withof 21 3hg te Amsterdam, op 6-6-1961 in de Schultenweg 89 te Eelde, op 25-10-1963 in de Comeniusstraat 389 Amsterdam, op 31-1-1973 in de Nachtwachtlaan 206 te Amsterdam.

Het huwelijk van Elisabeth Bijl en Adolf Carol Uneken gaat niet goed want op 15-9-1975 vindt te Amsterdam de echtscheiding plaats. Na haar scheiding woont Elisabeth Bijl (op 13-7-1979) in de Botersloot 46b te Rotterdam.

Tweede huwelijk Elisabeth Bijl en Adrianus Johannes Springorum

Op 28-8-1980 huwt Elisabeth Bijl te Rotterdam, op 63 jarige leeftijd, met Adrianus Johannes Springorum. Hij wordt geboren op 9-3-1917 te Amsterdam. Helaas overlijdt haar echtgenoot al twee jaar na het huwelijk.

Na het overlijden van haar 2e echtgenoot: Adrianus Johannes Springorum woont Elisabeth Bijl op 27-6-1983 weer te Amsterdam, in de Bouvigne 24 1hg en op 3-5-1985 in de Anton Waldorpstraat 5 te Amsterdam.

Adrianus Johannes Springorum overlijdt op 28-6-1982 te Rotterdam op de leeftijd van 65 jaar.
Elisabeth Bijl overlijdt op 24-9-1989 te Amsterdam op de leeftijd van 62 jaar. Haar beroepen waren: Naaister en filiaalhoudster.

De laatste nazaat van Hendrik Johannes Bijl en Trijntje van Erkelens, tevens broer van bovengenoemde Lambertus Bijl, (stamnummer 6.4.) wordt besproken.

6.4.8. MARINUS ROELOF GERARDUS BIJL (20-3-1900 - 5-4-1989)
(Gehuwd met Jacoba Christina Mandemakers 2-11-1902 - 23-06-1995)

Voorouders van Marinus Roelof Gerardus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|

Marinus Roelof Gerardus Bijl wordt geboren op 20-3-1900 des voormiddags ten vijf ure in de Conradstraat 98 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 44 jarige vader Hendrik Johannes Bijl. Het beroep van Marinus Roelof Gerardus Bijl is later autogeenlasser.


Geboorteacte Marinus Roelof Gerardus Bijl

Marinus Roelof Gerardus huwt op 24-1-1924 te Amsterdam met Jacoba Christina Mandemakers. Huwelijksgetuigen zijn: de 62 jarige werkman Hendrik Kist, oom van de bruid en de 43 jarige werkman Wilhelmus Franciscus Lans. Beiden wonend te Amsterdam. De vader van de bruidegom is dan al overleden.

Jacoba Christina Mandemakers wordt geboren op 2-11-1902 te Amsterdam en is een dochter van Antonie Mandemakers (geboren op 8 mei 1872 te Amsterdam, gehuwd op 12 september 1895 te Amsterdam) en Anna Maria Kist (geboren op 28 mei 1866 te Amsterdam).


Persoonskaart Marinus Roelof Gerardus Bijl en Jacoba Christina Mandemakers

De volgende zoon wordt geboren:

6.4.8.1. Roelof Gerardus Bijl 26-5-1924 - 17-9-1999

Het gezin van Marinus Roelof Gerardus Bijl woont in 1925 in de Reinwardstraat 71 te Amsterdam.
Marinus Roelof Gerardus Bijl en Jacoba Christina Mandemakers hebben één mannelijke nakomeling die de stamboom voortzet.

Marinus Roelof Gerardus Bijl overlijdt op 5-4-1989 te Amsterdam op 89 jarige leeftijd.
Jacoba Christina Mandemakers overlijdt op 23-06-1995 te Amsterdam op de leeftijd van 92 jaar.

Behandeld wordt de enige mannelijke nazaat van Marinus Roelof Gerardus Bijl en Jacoba Christina Mandemakers (stamnummer 6.4.8.).

6.4.8.1. ROELOF GERARDUS BIJL (26-5-1924 - 17-9-1999)
(Gehuwd met Anna Maria Josephina Tuerlings 29-3-1927 - ..)

Voorouders van Roelof Gerardus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667 - stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bul/Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Hendrik Johannes Bijl 1855-1920 stamnummer 6.4.
|
Marinus Roelof Gerardus Bijl 1900-1989 stamnummer 6.4.8.
|

Roelof Gerardus Bijl wordt geboren op 26-5-1924 te Amsterdam. Roelof Gerardus huwt op 25-1-1958 te Amsterdam met Anna Maria Josephina Tuerlings, geboren op 29-3-1927 te Tilburg. De volgende kinderen worden geboren:

6.4.8.1.1. Robert Marinus Roel Bijl 25-10-1958 - ..

Robert Marinus Roel wordt geboren op 25-10-1958 te Amsterdam.

6.4.8.1.2. Ellen Francoise Annemarie Bijl 9-9-1961

Ellen Francoise Annemarie wordt geboren op 9-9-1961 te Amsterdam.
Roelof Gerardus Bijl woont op 5-11-1991 te Apeldoorn. Hij overlijdt op 17-9-1999 te Zwolle op de leeftijd van 75 jaar.

Van de twee nakomelingen van Roelof Gerardus Bijl en Anna Maria Josephina Tuerlings zet er één de stam voort.

Van stamnummer 6.4. Hendrik Johannes Bijl en Trijntje van Erkelens zijn alle nazaten behandeld.

Vervolg 1 2 3 4 5 6 7
Naar hoofdstukken Naar Home