Naar hoofdstukken Naar Home
Vervolg 1 2 3 4 5 6 7

HOOFDSTUK 6

Veer

6.7. ROELOF GERARDUS BIJL (5-6-1860 - 2-1-1927)
(Gehuwd met Maria Catharina Helena van der Horst 20-4-1862 - 18-9-1940)


Behandeld wordt de 7e nazaat van Johannes Bijl en Hendrika Maria de Ruiter (stamnummer 6.).

Voorouders van Roelof Gerardus Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|

Roelof Gerardus Bijl wordt geboren op 5-6-1860 des namiddags ten vier ure in de Utrechtsestraat 300 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn vader Johannes Bijl (winkelier), door zijn 69 jarige grootvader Johannes Claassen Bijl, wonend in de Lange Leidschedwarsstraat 360 te Amsterdam en door de 34 jarige winkelier Jan Heere, eveneens wonend in de Utrechtsestraat, maar dan op nummer 340. De beroepen van Roelof Gerardus Bijl waren: 1883 Slagersknecht. 1888 Slachter. 1911 Bierhuishouder. 1917 Koffiehuishouder. 1922 Kasteleijn. Zetkastelein.


Geboorteacte Maria Catharina Helena van der Horst. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 3 folio 60
Geboorteacte Roelof Gerardus Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 3 folio 172

Roelof Gerardus Bijl gaat net als zijn broer Lambertus Bijl, werken als slagersknecht. Roelof Gerardus gaat in augustus 1882 wonen op het Rapenburg 8a te Amsterdam. Dan gaat hij weer een jaartje thuis wonen (in de Daniël Stalpertstraat 62 te Amsterdam). Intussen is zijn beroep bediende. In mei 1883 verhuist Roelof Gerardus Bijl naar de Wittenburgergracht 29 te Amsterdam.

Roelof Gerardus Bijl (slagersknecht) huwt op 23 jarige leeftijd, op 14-6-1883 te Amsterdam met de 21 jarige Maria Catharina Helena van der Horst (haar beroep is in 1927 Cafehoudster). Huwelijksgetuigen zijn: de 30 jarige broer van de bruidegom Nicolaas Johannes Bijl (winkelier), de 23 jarige kantoorbediende Petrus Gerardus Hendricus van der Horst, de 56 jarige gasfitter Johan Philip Bles, oom van de bruid, en de 38 jarige vleeshouwer Hendricus Anthonius Berkhout, zwager van de bruidegom. Allen wonend te Amsterdam. De vader van de bruidegom is dan al overleden.

Huwelijksacte Roelof Gerardus Bijl en Maria Catharina Helena van der Horst. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 13 folio 36 acte 1224
Maria Catharina Helena van der Horst wordt geboren op 20-4-1862 des namiddags ten tien ure in de Grote Oostenburgerstraat 101 te Amsterdam, Rooms Katholiek van religie. Maria Catharina Helena is een dochter van Hendrikus Carolus van der Horst (geboren in 1838 te Amsterdam, van beroep werkman/smid, gehuwd op 13 januari 1858 te Amsterdam) en Catharina van Velthoven (geboren in 1834 te Delft). Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader Hendrikus Carolus van der Horst (smid), door de 59 jarige smid Gerardus Anthonius van der Horst en door de 34 jarige smid Johan Philip Bles, oom van de jonggeborene, wonend in de Utrechtsedwarsstraat 396 te Amsterdam.
De kersverse echtgenote van Roelof Gerardus Bijl komt pas in augustus 1883 (vier maanden later) bij hem wonen. Intussen is het beroep van Roelof Gerardus Bijl slachtersknecht. Dit gezin is één van de koplopers wat betreft verhuizen. Ze zouden in Amsterdam totaal nog 10 maal verhuizen. Hier alvast een aantal adressen: september 1883 Utrechtsedwarsstraat 136. 1884 Wagenaarstraat 58. September 1884 Lange Niezel 5. Oostenburgergracht 11. Wagenaarstraat 1. Dijkstraat 5.

Wagenaarstraat Amsterdam
Bouw van drie woonhuizen in de Wagenaarstraat 54-58 in 1880
woonhuis van Roelof Gerardus Bijl

De volgende kinderen worden geboren:

6.7.1. Hendrika Maria Catharina Bijl 27-2-1884 - 11-1-1961

6.7.2. Catharina Antonia Albertina Bijl 18-12-1885 - 3-8-1958

6.7.3. Johanna Petronella Gerarda Bijl 20-4-1888 - 13-8-1963

6.7.4. Anthonius Albertus Roelof Bijl 22-6-1890 - 15-4-1957

In 1890 verhuist Roelof Gerardus Bijl met zijn gezin naar de Van Swindenstraat 29. In december 1890 naar de Von Zessenstraat 36. Augustus 1891 naar Diemen, in 1895 terug naar de Wagenaarstraat 51 Amsterdam. 24-11-1898 Naussaukade 113 1hg.

Nassaukade Amsterdam

De Nassaukade te Amsterdam
op de hoek van de 2e Hugo de Grootstraat. Op de achtergrond de in 1898 afgebroken molen "De Victor"
Op 23-12-1910 wordt er verhuisd naar de Kloveniersburgwal 62hs te Amsterdam. In 1911 is het beroep van Roelof Gerardus Bijl bierhuishouder. Daarna verandert hij van beroep en is slachter, maar in 1917 is hij weer koffiehuishouder en in 1922 is zijn beroep kasteleijn.


Persoonskaart Maria Catharina Helena van der Horst en Roelof Gerardus Bijl
Gezinskaart Roelof Gerardus Bijl en Catharina Helene van de Horst. Bronnen: Pers- en Gezinskaarten Amsterdam

Na het overlijden van haar echtgenoot: Roelof Gerardus Bijl, zet Catharina Helene van de Horst het koffiehuis voort en begint zij tevens een café. In 1927 is zij dan officieel Caféhoudster. Catharina Helene van der Horst gaat op 4-3-1935 bij haar behuwde zoon (Johannes Henricus Berkhout) in de Halvemaansteeg te Amsterdam wonen.

Roelof Gerardus Bijl overlijdt op 2-1-1927 des voormiddags ten half tien uren te Utrecht op 66 jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt aangegeven door twee ambtenaren van de gemeente (zijn beroep is dan zetkastelein).
Catharina Helena van der Horst overlijdt op 18-9-1940 om twee uur nul minuten te Amsterdam op 78 jarige leeftijd.


Overlijdensacteacte Roelof Gerardus Bijl. Bron: Utrechts Archief, inv. 550, acte 8
Overlijdensacte Catharina Helena van der Horst. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 10 folio 93 acte 554

Het 1ste kind van Roelof Gerardus Bijl en Catharina Helena van der Horst (stamnummer 6.7.) wordt behandeld.

6.7.1. HENDRIKA MARIA BIJL (27-2-1884 - 11-1-1961)
(1ste huwelijk met Gerardus Johannes Cornelis Hulscher 15-9-1874 - 31-3-1919)
(2e huwelijk met Johannes Henricus Berkhout 21-2-1877 - 16-9-1961)

Voorouders van Hendrika Maria Catharina Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Roelof Gerardus Bijl 1860-1927 stamnummer 6.7.
|

Hendrika Maria Catharina Bijl wordt geboren op 27-2-1884 des namiddags om één uur in de Wagenaarstraat 58 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader Roelof Gerardus Bijl, door haar 46 jarige grootvader van moederskant Hendricus Carolus van der Horst (bankwerker), wonend in de Dapperstraat 1 te Amsterdam, en door de 24 jarige kantoorbediende Petrus Gerardus Hendricus van der Horst (broer van de moeder van geborene), eveneens wonend in de Dapperstraat 1 te Amsterdam.


Geboorteacte Gerardus Johannes Cornelis Hulscher. Bron: BS/geboorte Amsterdam fische 6 folio 162
Geboorteacte Hendrika Maria Catharina Bijl. BS/geboorte Amsterdam fische 2 folio 192, acte 2294

Eerste huwelijk met Gerardus Johannes Cornelis Hulscher

Hendrika Maria Catharina Bijl huwt op 11-2-1909 te Amsterdam met de tapper/kastelein Gerardus Johannes Cornelis Hulscher. Hij wordt geboren op 15-9-1874 in de Mastenstraat? 445 te Amsterdam en is een zoon van Gerardus Johannes Hulscher (geb. in 1843 te Amsterdam, gehuwd op 18 november 1863 te Amsterdam) en van Anna de Jong (geb. in 1842 te Amsterdam).
Huwelijksgetuigen zijn: de drie broers van de bruidegom: Petrus Johannes Hulscher (winkelier), geboren in 1867 en wonend te Amsterdam, Cornelis Hulscher (spoorwegambtenaar), geboren in 1869 en wonend te Hilversum, Johannes Laurentinus Hulscher geboren in 1873 (winkelier), wonend te Amsterdam en Dirk Cornelis Johannes Tolhuijs geboren te Amsterdam op 23-3-1867 (diamantslijper/tapper), wonend te Amsterdam.


Huwelijksacte Hendrika Maria Catharina Bijl en Gerardus Johannes Cornelis Hulscher. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 6, folio 33 acte 63
Hendrika Maria Catharina Bijl en Gerardus Johannes Cornelis Hulscher krijgen de volgende kinderen:
  1. Gerardus Johannes Maria Hulscher, geboren op 3-1-1910 te Amsterdam.
  2. Johannes Roelof Antonius Hulscher, geboren op 19-9-1916 te Amsterdam.

Tweede huwelijk met Johannes Henricus Berkhout

Drie jaar na het overlijden van haar 1ste echtgenoot: Gerardus Johannes Cornelis Hulscher, huwt Hendrika Maria Catharina Bijl op 12-1-1922 te Amsterdam met Johannes Henricus Berkhout (olieslager/later vleeschhouwer). Huwelijksgetuigen zijn de 54 jarige werkmam Dirk Cornelis Johannes Tolhuijs, wonend te Bussum en de 24 jarige werkman Henricus Johannes Tolhuijs, wonend te Amsterdam.

Johannes Henricus Berkhout wordt geboren op 21-2-1877 des voormiddags ten vier ure op de Lijnbaangracht 371 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 31 jarige vader Henricus Antonius Berkhout, door de 58 jarige meubelmaker Nicolaas Johannes Bijl, wonend op de Prinsengracht 696 te Amsterdam en door de 52 jarige winkelier Roelof Bijl, wonend in de Leidschestraat 70 te Amsterdam. Johannes Henricus Berkhout is een zoon van Henricus Antonius Berkhout (geb. op 3 juni 1845 te Amsterdam, overleden voor 1922. Beroep: bediende bij de Schutterij en Slachtersgezel. Gehuwd op 9 februari 1870 te Amsterdam met Johanna Elisabeth Bijl) en van Johanna Elisabeth Bijl (geb. op 1 april 1849 te Amsterdam, overleden op 22 november 1924 te Amsterdam). Dit is een oom en een tante van de bruid.


Geboorteacte Johannes Henricus Berkhout. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 2 folio 94 acte 1759
Persoonskaart Hendrika Maria Catharina Bijl en haar twee echtgenoten. Bron: Persoonskaarten Amsterdam

Hendrika Maria Catharina Bijl en Johannes Henricus Berkhout krijgen de volgende dochter: Johanna Maria Antonia Berkhout, geboren op 20-12-1922 te Amsterdam. Ze wonen dan in de Halvemaansteeg 1hs te Amsterdam.

Bidprentje Hendrika Maria Catharina Bijl
Bidprentje Hendrika Maria Catharina Bijl

Gerardus Johannes Cornelis Hulscher overlijdt op 31-3-1919 te Amsterdam op 44 jarige leeftijd.
Hendrika Maria Catharina Bijl overlijdt op 11-1-1961 te Amsterdam op 76 jarige leeftijd. Zij wordt begraven op de RK begraafplaats Buitenveldert aldaar.
Johannes Henricus Berkhout overlijdt acht maanden later en wel op 16-9-1961 des voormiddags ten half elf ure eveneens te Amsterdam op de leeftijd van 84 jaar (zijn beroepen waren vleeschhouwer, tapper en kastelein).


Overlijdensacte Gerardus Johannes Cornelis Hulscher
Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 6 folio 50 acte 2982

Het 2e kind van Roelof Gerardus Bijl en Catharina Helena van der Horst (stamnummer 6.7.) wordt behandeld.

6.7.2. CATHARINA ANTONIA ALBERTINA BIJL (18-12-1885 - 3-8-1958)
(Gehuwd met Antonius Johannes Cornelis Koenders 7-3-1888 - 7-8-1956)

Voorouders van Catharina Antonia Albertina Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Roelof Gerardus Bijl 1860-1927 stamnummer 6.7.
|

Catharina Antonia Albertina Bijl wordt geboren op 18-12-1885 in de Dijkstraat 5 te Amsterdam. Zij huwt op 24-5-1917 te Amsterdam met de kantoorbediende Antonius Johannes Cornelis Koenders, wonende in de Watergraafsmeer. Huwelijksgetuigen zijn de 49 jarige John Weeraat (leraar bij het middelbaar onderwijs), wonend in de Watergraafsmeer en de 33 jarige handelsreiziger Antonius Bernardus Grijpman, wonend te Amsterdam.

Antonius Johannes Cornelis Koenders wordt geboren op 7-3-1888 des voormiddags ten twee ure in de Palmdwarsstraat 7 te Amsterdam en is een zoon van Anthonius Johannes Koenders (geb. in 1854 te Weesp, overleden voor 1917, gehuwd op 4 december 1879 te Amsterdam) en van Johanna Cornelia Maria Tonbreeker (geb. in 1845 te Amsterdam, overleden voor 1917). Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 33 jarige vader Anthonius Johannes Koender, door de 38 jarige Hermanus Arnoldus Hagedoorn en door de 32 jarige Johannes Henricus Rummenie.


Geboorteacte Antonius Johannes Cornelis Koenders. Bron: BS/geboorte Amsterdam fische 3 folio 41 acte 2885

Catharina Antonia Albertina Bijl en Antonius Johannes Cornelis Koenders gaan wonen op de Kloveniersburgwal 62 te Amsterdam en een paar maanden later op de Jacob van Lennepkade 2 te Amsterdam. In 1924 vertrekt het gezin naar de Julianastraat 30 te Soest.

Huwelijksacte Antonius Johannes Cornelis Koenders en Catharina Antonia Albertina Bijl. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 5c folio 50,8 acte 393
Gezinskaart Antonius Johannes Cornelis Koenders en Catharina Antonia Albertina Bijl. Bron: Gezinskaarten Amsterdam

Catharina Antonia Albertina Bijl en Antonius Johannes Cornelis Koenders krijgen de volgende kinderen:

  1. Cornelia Johanna Maria Koenders, geboren op 18-4-1920 te Amsterdam.
  2. Antonius Johannes Gerardus Maria Koenders, geboren op 5-2-1924 te Amsterdam.
  3. Henricus Johannes Jozefus Maria Koenders, geboren te Soest.

Antonius Johannes Cornelis Koenders overlijdt op 7-8-1956 te Soest op 68 jarige leeftijd. Hij wordt begraven op de RK begraafplaats te Soest.
Catharina Antonia Albertina Bijl overlijdt op 3-8-1958 te Soest op 72 jarige leeftijd en wordt ook begraven op de RK begraafplaats aldaar.

Graf Antonius Johannes Cornelis Koenders en Catharina Antonia Albertina Bijl
Graf Antonius Johannes Cornelis Koenders en Catharina Antonia Albertina Bijl

Het 3e kind van Roelof Gerardus Bijl en Catharina Helena van der Horst (stamnummer 6.7.) wordt behandeld.

6.7.3. JOHANNA PETRONELLA GERARDA BIJL (20-4-1888 - 13-8-1963)
(Gehuwd met Petrus Raasveld 29-6-1882 - 4-4-1962)

Voorouders van Johanna Petronella Gerarda Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Roelof Gerardus Bijl 1860-1927 stamnummer 6.7.
|

Johanna Petronella Gerarda Bijl wordt geboren op 20-4-1888 des voormiddags ten vier ure in de Dijkstraat 5 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 27 jarige vader Roelof Gerardus Bijl, door de 41 jarige diamantmaker Leendert Corper, wonend in de Sint Antoniesbreestraat 92 te Amsterdam en door de 37 jarige sigarenmaker David van Beets, wonend in de Bethaniënstraat 76 te Amsterdam.


Geboorteacte Johanna Petronella Gerarda Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 4 folio 180 acte 4558
Geboorteacte Petrus Raasveld. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 6 folio 62 acte 6371

Johanna Petronella Gerarda Bijl huwt, op 23 jarige leeftijd, en wel op 1-6-1911 te Amsterdam met de 28 jarige machinist Petrus Raasveld. Huwelijksgetuigen zijn: de 39 jarige broer van de bruidegom Herman Pier Augustus Raasveld, de 36 jarige tapper Gerardus Johannes Cornelis Hulscher, zwager van de bruid, de 26 jarige Karel Abram Raasveld, broer van de bruidegom en de 21 jarige slager Anthonius Albertus Roelof Bijl, broer van de bruid. Allen wonend te Amsterdam. Alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig.


Huwelijksacte Petrus Raasveld en Johanna Petronella Gerarda Bijl
Bron: BS Amsterdam fische 2c folio 37 acte 361
Petrus Raasveld wordt geboren op 29-6-1882 des voormiddags ten elf ure in de Regtboomsloot 79 te Amsterdam en is een zoon van Hermanus Johannes Raasveld (geb. in 1841 te 's-Gravenhage, gehuwd op 30 september 1868 te Amsterdam, van beroep smid) en van Johanna Wilhelmina Maria Danckaarts (geb. in 1844 te 's-Gravenhage). Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 41 jarige vader Hermanus Johannes Raasveld, door de 40 jarige Theodorus Flink en door de 46 jarige Marinus Teunissen.

Johanna Petronella Gerarda Bijl en Petrus Raasveld Krijgen de volgende kinderen:

  1. Petrus Hermanus Johannes Raasveld, geboren op 26-2-1912 te Amsterdam.
  2. Maria Catharina Gerarda Raasveld, geboren op 13-3-1915 te Amsterdam, gehuwd op 15-10-1942 met H.F.M. van Tulder.
  3. Johannes Antonius Maria Raasveld, geboren op 27-8-1926 te Amsterdam, gehuwd op 28-12-1953 met E.O.L.M.C. Hertel.
Het jonge gezin van Johanna Petronella Gerarda Bijl gaat inwonen bij de ouders van Johanna Petronella Gerarda op de Kloveniersburgwal 113 1hg te Amsterdam tot 23-7-1913, dan vertrekt het gezin vermoedelijk naar Renkum. Op 28-4-1927 wonen ze op het Zandpad B 77 te Weesperkarspel en op 3-7-1947 op de Jacob van Lennepkade 24 1hg te Amsterdam.


Persoonskaart Petrus Raasveld/Johanna Petronella Gerarda Bijl. Bron: Persoonskaarten Amsterdam

Petrus Raasveld overlijdt op 4-4-1962 te Amsterdam op 79 jarige leeftijd. Zijn beroep was machinist bij de Gemeentelijke Waterleiding.
Johanna Petronella Gerarda Bijl overlijdt op 13-8-1963 te Amsterdam op de leeftijd van 75 jaar.

Van de vier kinderen van Roelof Gerardus Bijl en Catharina Helena van der Horst (stamnummer 6.7.) zet er één de lijn voort.

6.7.4. ANTHONIUS ALBERTUS ROELOF BIJL (22-6-1890 - 15-4-1957)
(Gehuwd met Theodora Hillegonda Ruijters 27-4-1884 - 4-9-1963)

Voorouders van Anthonius Albertus Roelof Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Roelof Gerardus Bijl 1860-1927 stamnummer 6.7.
|

Anthonius Albertus Roelof Bijl wordt geboren op 22-6-1890 des namiddags ten twee ure in de Van Swindenstraat 29 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 30 jarige vader Roelof Gerardus Bijl, door de 37 jarige muzikant Jozef Haberer, wonend in de Von Zessenstraat 37 te Amsterdam en door de 21 jarige bediende Cornelis Zeewuster. In 1911 (dan is hij 21 jaar oud) werkt Anthonius Albertus Roelof Bijl als slager. Hij woont tot 22-6-1927 nog thuis.
Anthonius Albertus Roelof wordt op 22 oktober 1909 goedgekeurd voor de Militaire Dienst en op 18 mei 1910 ingedeeld bij het 7e Regiment Infanterie en op 1 april 1913 bij het O/B 18e Regiment.
Zijn beroepen waren: Slager. 1927 Slagter. Caféhouder (vermoedelijk van het café van zijn vader en moeder. In het telefoonboek uit 1950 wordt vermeld dat hij een café heeft. Op de woningkaarten wordt vermeld dat hij het cafe heeft op Kloveniersburgwal 125 hoek Staalstraat) en expeditieknecht.


Geboorteacte Anthonius Albertus Roelof Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 6 folio 169 acte 6818
Huwelijksacte Anthonius Albertus Roelof Bijl en Theodora Hillegonda Ruijters. Bron: BS/huwelijken Amsterdam 1927, 7c folio 29 acte 344

Anthonius Albertus Roelof Bijl huwt, op 37 jarige leeftijd en slachter, op 3 juni 1927 te Amsterdam met de (zes jaar oudere) 43 jarige Theodora Hillegonda Ruijters. Getuigen bij het huwelijk zijn Cornelis Emile den Braber (handelsreiziger) geboren in 1894 wonend te Amsterdam en Frans van de Waals (bouwkundige) geboren in 1884 en wonend te Heemstede. De moeder van de bruidegom is bij het huwelijk aanwezig. De vader van de bruidegom is dan al overleden net als de ouders van de bruid.

Theodora Hillegonda Ruijters wordt geboren op 27-4-1884 des namiddags ten twaalf ure in het huis aan Den Overtoom 38 te Sloten en is een dochter van Theodoor Nicolaas Christiaan Ruijters (geb. op 5 april 1855 te Amersfoort, overleden voor 1927, gehuwd op 7 juli 1880 te Nieuwer-Amstel) en van Hilligje Govers (geb. op 29 september 1855 te Hoogeveen (Molendijk), overleden voor 1927). Haar geboorte wordt aangegeven door haar 29 vader Theodoor Nicolaas Christiaan Ruijters, door de 31 jarige spoorwachter Johannes Cornelis Weers en door de 27 jarige koopman Jan van Raalte.

Geboorteacte Theodora Hillegonda Ruijters
Anthonius Albertus Roelof Bijl en Theodora Hillegonda Ruijters gaan wonen op de Kloveniersburgwal 125 1hg te Amsterdam (waar hij ook een café heeft). Theodora Hillegonda Ruijters is eerder gehuwd geweest met Johannes Kalb. Uit dit huwelijk wordt op 31-8-1903 te Amsterdam een zoon geboren genaamd Pieter Franciscus Kalb. Deze Pieter Fransicus Kalb huwt op 12-8-1931, tot die datum woont hij bij Anthonius Albertus Roelof Bijl en echtgenote c.q. zijn moeder.

Nieuwe Doelenstraat Amsterdam


De Nieuwe Doelenstraat
Wintergezicht vanaf de Kloveniersburgwal ter hoogte van nummer 117 naar de brug voor de Staalstraat, de Amstel, de toren Svych Wtrecht en de Nieuwe Doelenstraat. Geheel rechts Kloveniersburgwal 100, links daarvan het Hotel de Doelen (Nieuwe Doelenstraat 23) en Nieuwe Doelenstraat 21-11. Op het ijs van de Kloveniersburgwal een schaatsenrijder, twee pratende vrouwen en een man die een wak hakt rond een boot. Links en op de brug wandelaars en koetsen. Situatie voor de sloop van de toren Svych Wtrecht in 1882. Datering: 1883Op 17-3-1950 verhuist Anthonius Albertus Roelof Bijl en Theodora Hillegonda Ruijters naar de 1ste verdieping van hetzelfde huis: Kloveniersburgwal 125 te Amsterdam. Op 3-1-1956 verhuizen ze naar het Nassauplein 11 Ihg te Amsterdam. Theodora Hillegonda Ruijters verhuist op 8-12-1958 naar Vespuccistraat 118 1hg. Uit dit huwelijk worden geen kinderen geboren.


Links: persoonskaart Anthonius Albertus Roelof Bijl en Theodora Hillegonda Ruijters. Bron: Persoonskaarten Amsterdam
Rechts: het café en woonhuis van Albertus Roelof Bijl en Theodora Hillegonda op de klovenierburgwal 125 te Amsterdam anno 1950. De dames op de foto lopen voor het café

Anthonius Albertus Roelof Bijl overlijdt op 15-4-1957 te Amsterdam op 66 jarige leeftijd. Hij wordt begraven op 18-4-1957 op de Nieuwer Oosterbegraafplaats te Amsterdam, grafnummer: 3-29-142.
Theodora Hillegonda Ruijters overlijdt op 4-9-1963 te Amsterdam en wordt begraven op 7-9-1963 eveneneens op de Nieuwer Oosterbegraafplaats, grafnummer: 3-29-142.

Vervolg 1 2 3 4 5 6 7
Naar hoofdstukken Naar Home