Naar hoofdstukken Naar Home
Vervolg 1 2 3 4 5 6 7

HOOFDSTUK 6

Veer

6.9. LEONARDUS BIJL (30-7-1866 - 7-7-1949)
(1ste huwelijk met Elisabette Johanna Holla 29-11-1867 - 22-2-1922)
(2e huwelijk met Elisabeth Maria Aue 14-10-1874 - 16-2-1961)


Behandeld wordt de 9e nazaat van Johannes Bijl en Hendrika Maria de Ruiter (stamnummer 6.).

Voorouders van Leonardus Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|

Leonardus Bijl wordt geboren op 30-7-1866 des namiddags ten acht ure in de Utrechtsestraat 300 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 43 jarige vader Johannes Bijl, door de 46 jarige kruier Johannes Bernardus de Ruiter, wonend in de Utrechtsestraat 823 te Amsterdam en door de 44 jarige kruier Johannes Mali, eveneens wonend in de Utrechtsestraat maar dan op nummer 338. De beroepen van Leonardus Bijl waren: Slachersknecht/slagersknecht. 1883 Militair. Winkelier. 1926 koopman.


Geboorteacte Leonardus Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 5 folio 60

Evenals zijn broers wordt Leonardus Bijl eerst slachtersknecht en gaat hij op 14 jarige leeftijd werken in de Bethaniënstraat 24 te Amsterdam. Later is het beroep van Leonardus winkelier in aardappelen. In augustus 1883 verhuist hij voor een periode van vier jaar naar Leiden alwaar hij in Militaire Dienst gaat. Op 22-6-1887 komt hij weer terug in Amsterdam en gaat bij zijn ouders in de Utrechtsedwarsstraat 80 wonen. Zijn ouders verhuizen daarna naar de Noorderstraat 65 te Amsterdam en Leonardus gaat met hen mee. Maar op 25-10-1889 vertrekt Leonardus naar de Rustenburgerstraat 56 Nieuwer-Amstel.

Herberg de Bergenvaarderskamer Nieuwer AmstelHerberg de Bergenvaarderskamer te Nieuwer-Amstel

Het voormalige Gildehuis van de stokvisverkopers (die hun vis in het Noorse Bergen haalde) is vanaf 1824 tot 1889 het Raadhuis van Nieuwer-Amstel. In 1894 betrekt Nieuwer-Amstel een nieuw Raadhuis op de plaats van de herberg de Bergenvaarderskamer aan de Amsteldijk 67 te Amsterdam. In 1896 moet de gemeente Nieuwer-Amstel, na annexatie door Amsterdam t.b.v. het archief, dit Raadhuis verlaten en betrekt Nieuwer-Amstel (na een korte tussenstop in het café "Het Dorstige Hert" welke even als Raadhuis diende) het inmiddels nieuw gebouwde Raadhuis aan de Dorpsstraat 75 te Nieuwer-AmstelRaadhuis Nieuwer-Amstel Raadhuis Nieuwer-Amstel, Amsteldijk 67
Links: 1894 het Raadhuis te Nieuwer-Amstel
Rechts: het Raadhuis aan de Dorpsstraat 75 te Nieuwer-Amstel

Eerste huwelijk met Elisabette Johanna Holla

De winkelier Leonardus Bijl huwt op 26-9-1889, op 23 jarige leeftijd, te Nieuwer-Amstel met de 21 jarige Elisabette Johanna Holla. Waarschijnlijk zijn ze gehuwd in de Herberg de Bergenvaarderskamer te Nieuwer-Amstel. Zie voor foto's en een beschrijving hiervan hierboven. Elisabette Johanna Holla wordt geboren op 29-11-1867 te Nieuwer-Amstel en is een dochter van Franciscus Yaverius Holla (geboren in 1839 te Sloten, gehuwd op 23 april 1862 te Nieuwer-Amstel, overleden voor 1889, beroep: boerenknecht) en van Catharina Hendrina Schreuver (geboren in 1846 te Nieuwer-Amstel, overleden voor 1889).

Huwelijksgetuigen zijn: de 65 jarige oom van de bruid Cornelis Holla, de 38 jarige smid en broer van de bruidegom Johannes Bijl, de 43 jarige slager en behuwd broer van de bruidegom Hendrik Berkhout, de 36 jarige winkelier en broer van de bruidegom Nicolaas Johannes Bijl. Allen wonend te Amsterdam. De ouders van de bruid zijn dan al overleden. Het jonge echtpaar gaat in Nieuwer-Amstel wonen. Op 6-7-1893 woont bij hen in huis hun ongehuwde dienstbode: Helena Maria Christina Essenberg, geboren op 22-12-1873 te Vlissingen. In 1903 woont het gezin van Leonardus Bijl op De Singel 419 te Amsterdam.

Huwelijksacte Leonardus Bijl en Elisabette Johanna Holla. Bron: BS/huwelijken Nieuwer Amstel/Amsterdam acte 171
Leonardus Bijl en Elisabette Johanna Holla krijgen drie kinderen:

6.9.1. Hendrika Maria Bijl 4-1-1891 - 13-11-1967

6.9.2. Hendrikus Anthonius Johannes Bijl 14-9-1892 - 5-10-1925

6.9.3. Johannes Sebastianus Marie Bijl 17-4-1903 - 28-3-1934

Leonardus Bijl heeft het volgende op zijn kerfstok. Vonnis Arrondissements-Rechtbank Amsterdam, 4e kamer, vonnisnr. 535 d.d. 3-5-1895:
Tekst in vonnis o.a.: Leonardus Bijl, 28 jaar, geboren te Amsterdam, wonend in de Rustenburgstraat 56 te Nieuwer-Amstel. Hem wordt mishandeling te laste gelegd. Hij heeft op 13 februari 1895 te Amsterdam Cornelis Branner moedwillig en geweldadig op den openbare weg, de Govert Flinckstraat, met den hand of vuist tegen het hoofd geslagen en tegen het onderlijf geschopt, en op den openbare weg, de Van Woustraat, met de hand tegen den borst gestompt en daar een en ander pijnlij getroffen heeft. Leonaruds wordt veroordeeld tot een gelboete.

Tweede huwelijk met Elisabeth Maria Aue

Na het overlijden van zijn echtgenote: Elisabette Johanna Holla, huwt Leonardus Bijl, op 57 jarige leeftijd, op 22-5-1924 te Bussum met de 49 jarige Elisabeth Maria Aue. Zij wordt geboren op 14-10-1874 op de Elandsgracht 330 te Amsterdam en is een dochter van Coenraad Adriaan Fredrik Koerd Aue (geboren in 1840 te Amsterdam, gehuwd op 4 mei 1868 te Amsterdam, van beroep timmerman) en van Maria Magdalena Uijtenbroek (geboren in 1842 te Amsterdam). Haar geboorte wordt aangegeven door haar 35 jarige vader Coenraad Adriaan Fredrik Koerd Aue, door de 31 jarige Cornelis Machiel Geel en door Bernardus Henricus Rietmeijer.

Huwelijksgetuigen zijn de 46 jarige expediteur Charles Henri Meijer, wonend te Amsterdam en de 52 jarige Bernardus Cornelis Hanssen, wonend te Bussem. Leonardus Bijl en Elisabeth Maria Aue gaan op 2-4-1937 wonen in de Bosboom Toussaintstraat 18 1hg te Amsterdam.

Advertentie Gooische Post ondertrouw Leonardus Bijl en Elisabeth Maria Aue
Advertentie in de Gooische Post dat Leonardus Bijl in ondertrouw gaat met Elisabeth Maria Aue


Huwelijksacte Leonardus Bijl en Elisabeth Maria Aue
Geboorteacte Elisabeth Maria Aue

Elisabeth Johanna Holla overlijdt op 22-2-1922 te Amsterdam op de leeftijd van 54 jaar.
Leonardus Bijl overlijdt (27 jaar later dan zijn 1ste echtgenote) op 7-7-1949 te Amsterdam op 82 jarige leeftijd.
Elisabeth Maria Aue overlijdt op 16-2-1961 te Amsterdam op de leeftijd van 86 jaar.


Persoonskaart van het gezin van Leonardus Bijl. Bron: Persoonskaarten Amsterdam

Behandeld wordt het 1ste kind van Leonardus Bijl en Elisabette Johanna Holla (stamnummer 6.9.).

6.9.1. HENDRIKA MARIA BIJL (4-1-1891 - 13-11-1967)
(Gehuwd met Anthony Joannes Miks 23-6-1887 - 23-4-1972)

Voorouders van Hendrika Maria Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Leonardus Bijl 1866-1949 stamnummer 6.9.
|

Hendrika Maria Bijl wordt geboren op 4-1-1891 des voormiddags ten 10 ure in de Rustenburgerstraat 56 wijk T te Nieuwer-Amstel. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 24 jarige vader Leonardus Bijl (winkelier), door de 26 jarige melkslijter Cornelis Kat en door de 58 jarige winkelier Hendrikus Gerardus Stuster.


Links: geboorteacte Hendrika Maria Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam/Nieuwer Amstel acte 17
Rechts: geboorteacte Anthony Joannes Miks. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 6 folio 139 acte 6458
Hendrika Maria Bijl huwt op 13-8-1913 te Amsterdam met de kantoorbediende Anthony Joannes Miks. Hij wordt geboren op 23-6-1887 des namiddags ten vijf ure in de Dapperstraat 35 te Amsterdam en is een zoon van Anthony Joannes Miks (geboren in 1843 te Amsterdam, beroepen: bediende en kantoorloper. Gehuwd met Johanna Maria Staudi. Gehuwd op 24 april 1884 te Amsterdam met Hendrina Elisabeth Lokman) en van Hendrina Elisabeth Lokman (geboren in 1851 te Amsterdam). Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 24 jarige vader Anthony Joannes Miks, door de 56 jarige Franciscus Pickkers en door de 35 jarige Josephus Carel Brugman.

Huwelijksgetuigen zijn: Bernardus Hendricus Franciscus Miks, broer van de bruidegom, geboren in 1888 en eveneens kantoorbediende, Johannes Beijer, zwager van de bruid geboren in 1879 van beroep timmerman. Beide getuigen wonen te Amsterdam. Alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig. De vader van de bruidegom verklaart niet te kunnen ondertekenen wegens "een gemis aan zijn gezichtsvermogen".


Huwelijksacte Hendrika Maria Bijl en Anthony Joannes Miks. Bron: BS/huwelijken Amsterdam 1913 3f folio 29 acte 635
Persoonskaart Anthony Joannes Miks en Hendrika Maria Bijl. Bron: Persoonskaarten Amsterdam

Hendrika Maria Bijl en Anthony Joannes Miks krijgen de volgende kinderen:

 1. Bernardus Cornelis Maria Miks, geboren op 15-8-1918 te Amsterdam.
 2. Antonius Joannes Maria Miks, geboren op 29-10-1929 te Amsterdam.
 3. Elisabeth Johanna Maria Miks, geboren op 4-12-1920 te Amsterdam.
 4. Maria Engelina Miks, geboren op 26-6-1924 te Amsterdam.
 5. Wilhelmina Antonia Maria Miks, geboren op 14-7-1929 te Amsterdam.

Anthony Joannes Miks en Hendrika Maria Bijl wonen op 3-2-1940 op de Marnixkade 73a IIIhg te Amsterdam. Op 2-5-1966 in dezelfde straat maar dan op 73a hs.
De beroepen van Anthony Joannes Miks waren: Kantoorbediende, reiziger in pelterijen en werkzaam in de damesconfectie.

Hendrika Maria Bijl overlijdt op 13-11-1967 te Amsterdam op 76 jarige leeftijd.
Anthony Joannes Miks overlijdt op 23-4-1972 te Amsterdam op 84 jarige leeftijd.

Behandeld wordt het 2e kind van Leonardus Bijl en Elisabette Johanna Holla (stamnummer 6.9.).

6.9.2. HENDRIKUS ANTHONIUS JOHANNES BIJL (14-9-1892 - 2-10-1925)
(Gehuwd met Johanna Petronella Mol 18-5-1894 - 22-1-1973)

Voorouders van Hendrikus Anthonius Johannes Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bu 1667 - stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bu 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Leonardus Bijl 1866-1949 stamnummer 6.9.
|

1895: Rustenburgerstraat Nieuwer Amstel
1895: Rustenburgerstraat te Nieuwer-Amstel in hartje winter

Hendrikus Anthonius Johannes Bijl wordt geboren op 14-9-1892 des namiddags ten vier ure in de Rustenburgerstraat wijk F nr 56 te Nieuwer-Amstel. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 26 jarige vader Leonardus Bijl (winkelier), door de 29 jarige warmoezenier Dirk v.d. Hoed, wonend te Nieuwer-Amstel en door de 25 jarige warmoezenier Hendrikus Wilhelmus Amsterdam, eveneens wonend te Nieuwer-Amstel. De beroepen van Hendrikus Anthonius Johannes Bijl waren Electriciën en koopman/handelaar in aardappelen.


Geboorteacte Hendrikus Anthonius Johannes Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam/Nieuwer-Amstel acte 680
Geboorteacte Johanna Petronella Mol. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 5 folio 83 acte 5791
Hendrikus Anthonius Johannes Bijl vertrekt, op 18 jarige leeftijd, als electriciën op 4-3-1911 vanaf port of departure Rotterdam met the ship of travel de "Ryndam" naar New York alwaar hij op 15-3-1911 arriveert met als bestemming een vriend genaamd S. van Dusseldorp in Sully Iowa (Amerika). Zijn martial status is: vrijgezel, blond haar, blauwe ogen, 5 feet, 9,5 inches. Hij heeft passagiersnummer 0017. Hij heeft de reis zelf betaald en vertrekt met een bedrag van 25 dollar op zak. Hij komt dan van het Singel 419 te Nieuwer Amstel (Bron www.ellisland.org).

Hendrikus Anthonius Johannes Bijl huwt op 9-10-1919 met Johanna Petronella Mol. Johanna Petronella Mol wordt geboren op 18-5-1894 te Amsterdam en is een dochter van Johannes Jacobus Mol (van beroep houtdraaier, wonend in de Haarlemmer Houttuinen 2c te Amsterdam, geboren op 16-10-1867 te Amsterdam, gehuwd op 14 mei 1890 te Amsterdam) en van Anna Margaretha Catharina Schrage (geboren op 18-7-1868 te Harlingen). Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader Johannes Jacobus Mol, door de 38 jarige koopman Andries Jacob Vasterman, wonend op de Oude Zijdsvoorburgwal 46 te Amsterdam en door de 61 jarige houtdraaier Franciscus Anthonius Kristen, wonend in de Agnietenstraat 1A te Amsterdam.

Huwelijksgetuigen zijn de 32 jarige handelsreiziger Antony Joannes Miks, wonend te Amsterdam en de 21 jarige bankwerker Paulis Johannes Korver, wonend te Den Helder; beiden zijn zwagers van de bruidegom. Alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig.

Huwelijksacte Hendrikus Anthonius Johannes Bijl en Johanna Petronella Mol. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 4i folio 29 acte 922
Hendrikus Anthonius Johannes Bijl en Johanna Petronella Mol krijgen twee kinderen:

6.9.2.1. Maria Elizabeth Johanna Bijl 15-8-1920 - 8-6-1945

6.9.2.2. Johannes Jacobus Bijl 3-8-1922 - 14-7-2004

Na het overlijden van haar echtgenoot huwt Johanna Petronella Mol op 27-4-1932 te Amsterdam met Dirk Joseph Teunen (geboren op 29-8-1887 te Amsterdam, overleden op 18-9-1966 te Diemen). Dirk Joseph Teunen is eerder gehuwd geweest met Jacomina Martha Maria Hens (geboren op 11 maart 1887 te Amsterdam, overleden op 25 januari 1931 te Amsterdam); uit dit huwelijk wordt op 29-9-1923 te Amsterdam een zoon geboren, genaamd Theodorus Wilhelmus Teunen.
Johanna Petronella Mol woont voor 1940 in de Leeuwerikstraat 70bv te Amsterdam, op 4-11-940 in de Nachtegaalstraat 50hs te Amsterdam, op 30-1-1961 in de Harteveldseweg 384 te Diemen.Persoonskaart Johanna Petronella Mol. Bron: Persoonskaarten Amsterdam

Hendrikus Anthonius Johannes Bijl overlijdt op 2-10-1925 des voormiddags ten vier ure te Amsterdam op de jonge leeftijd van 33 jaar. Hij wordt begraven op 6 oktober op het R.K. Kerkhof Buitenveldert aldaar.
Johanna Petronella Mol overlijdt op 22-1-1973 te Amsterdam op de leeeftijd van 78 jaar.
Dirk Joseph Teunen overlijdt op 18 september 1966 te Diemen op de leeftijd van 79 jaar.


Overlijdensacte Hendrikus Anthonius Johannes Bijl. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 9 folio 28 acte 5099

Bidprentje Hendrikus Anthonius Johannes Bijl

Behandeld wordt de 1ste nazaat van Hendrikus Anthonius Johannes Bijl en Johanna Petronella Mol (stamnummer 6.9.2.).

6.9.2.1. MARIA ELIZABETH JOHANNA BIJL (15-8-1920 - 8-6-1945)
(Gehuwd met Albertus Wilhelmus Moviat 20-2-1916 - 26-8-1948)

Voorouders van Maria Elizabeth Johanna Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Leonardus Bijl 1866-1949 stamnummer 6.9.
|
Hendrikus Anthonius Johannes 1892-1925 stamnummer 6.9.2.
|

Maria Elizabeth Johanna Bijl wordt geboren op 15-8-1920 te Amsterdam. Zij woont op 4-11-1940 in de Nachtegaalstraat 50hs te Amsterdam. Haar beroep was kantoorbediende.
Maria Elizabeth Johanna Bijl huwt op 13-5-1942 te Amsterdam met de kantoorbediende Albertus Wilhelmus Moviat. Hij wordt geboren op 20-2-1916 te Amsterdam en is een zoon van Johannes Theodorus Jacobus Moviat (geboren op 22-2-1890 te Amsterdam, gehuwd op 10 juni 1915 te Amsterdam) en van Johanna Boudelina Ruckert (geboren op 12-11-1892 te Amsterdam).


Persoonskaart Albertus Wilhelmus Moviat en Maria Elizabeth Johanna Bijl. Bron: Persoonskaarten Amsterdam

Maria Elizabeth Johanna Bijl en Albertus Wilhelmus Moviat gaan op 22-5-1944 wonen in de Majubastraat 32hs te Amsterdam. Na het overlijden van zijn 1ste echtgenote: Maria Elizabeth Johanna Bijl, huwt Albertus Wilhelmus Moviat op 11-6-1946 met Anna Alida Crane, geboren op 29-5-1919 te Geertruidenberg.

Maria Elizabeth Johanna Bijl overlijdt op 8-6-1945 te Amsterdam op de jonge leeftijd van 24 jaar. Zij wordt begraven op 12 juni 1945 op het R.K. kerkhof Buitenveldert aldaar.
Albertus Wilhelmus Moviat overlijdt op 26-8-1948 te Amsterdam op de jonge leeftijd van 32 jaar. Zijn beroepen waren loodgieter en verwarmingsmonteur.


Bidprentje Maria Elizabeth Johanna Bijl


Rouwbericht overlijden Maria Elizabeth Johanna Bijl

Behandeld wordt de 2e nazaat van Hendrikus Anthonius Johannes Bijl en Johanna Petronella Mol (stamnummer 6.9.2.).

6.9.2.2. JOHANNES JACOBUS BIJL (3-8-1922 - 14-7-2004)
(Gehuwd met Johanna Cornelia Anthonia van Amsterdam 12-12-1919 - 27-2-2016)

Voorouders van Johannes Jacobus Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Leonardus Bijl 1866-1949 stamnummer 6.9.
|
Hendrikus Anthonius Johannes 1892-1925 stamnummer 6.9.2.
|

Johannes Jacobus Bijl wordt geboren op 3-8-1922 te Amsterdam. Zijn beroepen waren: Kantoorbediende Vakgroep Detailhandel en Kruidenierwaren. Boekhouder. Bedrijfseconoom.

Johannes Jacobus Bijl huwt op 11-9-1946 te Amsterdam met Johanna Cornelia Anthonia van Amsterdam. Zij wordt geboren op 12-12-1919 te Amsterdam en is een dochter van Gerardus Johannes van Amsterdam en van Cornelia Oudejans (geb. 16-6-1892 Nieuwer-Amstel).


Links: Annie van Amsterdam, waarschijnlijk met één van haar kinderen
Rechts: de vingerafdruk van Annie van Amsterdam

Johannes Jacobus Bijl en Johanna Cornelia Anthonia van Amsterdam krijgen de volgende kinderen:

6.9.2.2.1. Johanna Cornelia Rita Bijl 7-8-1947 - ..

Johanna Cornelia Rita wordt geboren op 7-8-1947 te Amsterdam. Zij vertrekt op 2-1-1973 naar Krommenie.

6.9.2.2.2. Marianne Cornelia Gerarda Bijl 28-11-1948 - 31-12-2007

6.9.2.2.3. Reinardus Theodorus Maria Bijl 29-4-1951 - ..

Reinardus Theodorus Maria wordt geboren op 29-4-1951 te Amsterdam.

6.9.2.2.4. Franciscus Hendricus Johannes Bijl 10-10-1961 - ..

Franciscus Hendricus Johannes wordt geboren op 10-10-1961 te Amsterdam.

Links: geheel links Johannes Jacobus Bijl en Johanna Cornelia Anthonia van Amsterdam
Rechts: 2e van rechts Annie van Amsterdam, 3e van rechts Johannes Jacobus Bijl

Familiefoto Bijl-Teunen
Van links naar rechts: Johannes Jacobus Bijl, Johanna Cornelia Anthonia van Amsterdam, Dirk Teunen, Jo Mol, haar vader Jan Mol, de vrouw van Theo Teunen

Adressen Johannes Jacobus Bijl en/of gezin

Amsterdam: Leeuwerikstraat 70 boven V. 4-11-1940 Nachtegaalstraat 50hs
Rijswijk: 21-8-1942 Oranjelaan 87
's-Gravenhage: 6-8-1942 Buitensingel 138
Amsterdam: 19-2-1943 Nachtegaalstraat 50hs. 11-9-1946 Biesboschstraat 11 2hg. 22-3-1952 J. van Galenstraat 251 1hg
Haarlemmermeer Nieuw-Vennep: 1-8-1977 Polanen 39.

Johannes Jacobus Bijl overlijdt op 14-7-2004 te Haarlemmermeer op de leeftijd van 81 jaar. Hij wordt begraven op 17-7-2004 op de R.K. begraafplaats De Lindenhof te Nieuw-Vennep, zerknr. 44195, begraafplaatsnr 103.
Johanna Cornelia Anthonia van Amsterdam overlijdt op 27-2-2016 op 96 jarige leeftijd. Zij wordt bijgezet in het graf van haar echtgenoot.


Graf Johannes Jacobus Bijl en Johanna Cornelia Anthonia van Amsterdam

Behandeld wordt de 2e nazaat van Johannes Jacobus Bijl en Johanna Cornelia Anthonia van Amsterdam (stamnummer 6.9.2.2.).

6.9.2.2.2. MARIANNE CORNELIA GERARDA BIJL (28-11-1948 - 31-12-2007)
(Gehuwd met Jelke Willem Henri van der Meulen 29-4-1943 - 11-1-2012)

Voorouders van Marianne Cornelia Gerarda Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Leonardus Bijl 1866-1949 stamnummer 6.9.
|
Hendrikus Anthonius Johannes 1892-1925 stamnummer 6.9.2.
|
Johannes Jacobus Bijl 1922-2004 stamnummer 6.9.2.2.
|

Marianne Cornelia Gerarda Bijl wordt geboren op 28-11-1948 te Amsterdam. Zij huwt met Jelke Willem Henri van der Meulen. Hij wordt geboren op 29-4-1943 te Amsterdam. Ze krijgen de volgende kinderen: Lobke en Jelke van der Meulen.

Marianne Cornelia Gerarda Bijl overlijdt op 31-12-2007 op 59 jarige leeeftijd en wordt, net als haar vader Johannes Jacobus Bijl, begraven op de R.K. begraafplaats "De Lindenhof" te Nieuw Vennep. 75035 Begraafplaatsnr. 103 (plaats-)aanduiding A-176.
Jelke Willem Henri van der Meulen overlijdt op 11-1-2012 te Nieuw Vennep op 68 jarige leeftijd en wordt bijgezet in het graf van zijn echtgenote.


Links: grafsteen Marianne Cornelia Gerarda Bijl
Rechts: overlijdensadvertentie Marianne Cornelia Gerarda Bijl
Onder: grafsteen Marianne Cornelia Gerarda Bijl en Jelke Willem Henri van der Meulen


Rouwbericht overlijden Jelke Willem Henri van der Meulen

Behandeld wordt het 3e kind van Leonardus Bijl en Elisabette Johanna Holla (stamnummer 6.9.).

6.9.3. JOHANNES SEBASTIANUS MARIE BIJL (17-4-1903 - 28-3-1934)
(1ste huwelijk met Jannetje Mur 4-1-1905 - 3-8-1980)
(2e huwelijk met Babette Jäger 10-3-1896 - 24-11-1972)

Voorouders van Johannes Sebastianus Marie Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Leonardus Bijl 1866-1949 stamnummer 6.9.
|

Johannes Sebastianus Marie Bijl wordt geboren op 17-4-1903 des voormiddags om twee uur op het Singel 419 te Amsterdam. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 3 folio 200 acte 4793. Johannes Sebastianus Marie gaat op 30-7-1923 met attestatie naar een onbekende bestemming.

Eerste huwelijk met Jannetje Mur

Johannes Sebastianus Marie Bijl huwt op 30-6-1926 te Amsterdam met Jannetje Mur, van beroep buffetbediende/later pensionhoudster. Jannetje Mur wordt geboren op 4-1-1905 te Kortenhoef en is een dochter van Lambertus Mur (geboren op 18-8-1876 te Kortenhoef, gehuwd op 26 augustus 1904 te Leerdam, overleden in 1941, koopman en groentehandelaar van beroep) en van Hermina Middag (geboren op 3-2-1880 te Leerdam).

Huwelijksgetuigen zijn de 47 jarige koopman David Vet en de 34 jarige huisschilder Gerrit Jansen. Beiden wonend te Amsterdam. De ouders van de bruid zijn aanwezig bij het huwelijk.


Huwelijksacte Johannes Sebastianus Marie Bijl en Jannetje Mur
In de linkermarge is een aantekening gemaakt van het echtscheidingsvonnis. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 4c 41 acte 372
Het echtpaar krijgt twee kinderen:

6.9.3.1. Henny Bijl (geboren als Henny Mur) 29-10-1925 - 28-3-1999

6.9.3.2. Hendrik Bijl 18-2-1927 - ..

Johannes Sebastianus Marie Bijl en Jannetje Mur hebben ook nog te Rotterdam en 's-Gravenhage gewoond.
Lang zijn Johannes Sebastianus Marie Bijl en Jannetje Mur niet gehuwd geweest want op 11-2-1931 volgt te Amsterdam een echtscheiding.

Jannetje Mur belandt op 25-3-1932 in de strafgevangenis in de Goudscheweg 78/2 te Rotterdam; maar niet voor lang want op 29-6-1932 huwt zij te Rotterdam met de 25 jarige Gerrit Jan Klein Woud, geboren te Rotterdam. Jannetje Mur woont in 1971 in Wieringemeer. Zij heeft in diverse plaatsen gewoond o.a.: IJsselmonde, Rotterdam, Dordrecht, Alkmaar, Haarlem, Hilversum, Nieuwer-Amstel, Amsterdam, Oostdongeradeel, Wieringermeer.


Bron: Archief 's-Gravenhage

Tweede huwelijk met Babette Jäger

Op 12-12-1932 komt Johannes Sebastianus Marie Bijl weer in Amsterdam wonen en wel in de Sint Jansstraat 72. Drie jaar later huwt hij op 20-9-1933 te Rotterdam of 's-Gravenhage met Babette Jäger. Zij wordt geboren op 10-3-1896 te Frankfurt am Main (Duitsland). Haar beroep is kapster. Op 3-10-1933 verhuist het kersverse echtpaar naar de Groenburgwal 59 te Amsterdam. In 1926 is Johannes Sebastianus Marie kelner en daarna weer koopman.

Op 28-3-1934 te Amsterdam om half negen 's-ochtends, overlijdt Johannes Sebastianus Marie Bijl op de jonge leeftijd van 30 jaar.
Babette Jäger overlijdt op 24-11-1972 te Amsterdam. Zij wordt begraven op 28-11-1972 op de Nieuwer Oosterbegraafplaats te Amsterdam; zij is dan 76 jaar oud.
Jannetje Mur overlijdt op 3-8-1980 te Wieringermeer op 75 jarige leeftijd.


Overlijdensacte Johannes Sebastianus Marie Bijl. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 4 folio 63 acte 1944

Behandeld wordt het 1ste kind van Johannes Sebastianus Marie Bijl en Jannetje Mur (stamnummer 6.9.3.).

6.9.3.1. HENNY BIJL (geboren als Henny Mur) 29-10-1925 - 28-3-1999)
(Gehuwd met Johannes Antonius de Graaf 8-5-1924 - 14-9-1998)

Voorouders van Henny Bijl (geboren als Henny Mur)


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Leonardus Bijl 1866-1949 stamnummer 6.9.
|
Johannes Sebastianus Marie Bijl 1903-1934 stamnummer 6.9.3.
|

Henny Bijl wordt geboren, als Henny Mur, op 29-10-1925 te Amsterdam. Henny wordt door de bruidegom (Johannes Sebastiaan Marie Bijl) erkend als het zijne. Henny gaat op 10-3-1930 wonen bij haar grootvader Lambertus Mur. Later groeit ze samen met haar broer Hendrik Bijl op in een pleeggezin op de Sonsbeekweg te Arnhem. De reden is waarschijlijk omdat haar moeder op 25-3-1932 in de strafgevangenis belandt en haar vader overlijdt als ze pas 9 jaar oud is. Alhoewel haar moeder op 29-6-1932 weer hertrouwt blijven de twee kinderen in een pleeggezin wonen.

.....
Henny Bijl en Johannes Antonius de Graaf


Henny en Hendrik Bijl en Johannes Antonius en Riek de Graaf

Henny Bijl huwt op 2-4-1947 te 's-Gravenhage met Johannes Antonius de Graaf. Johannes Antonius wordt geboren op 8-5-1924 te 's-Gravenhage. Henny Bijl en Johannes Antonius de Graaf krijgen de volgende kinderen:

 1. Jan de Graaf, geboren op 2-6-1948. Gehuwd met Wil..... Ze kregen samen twee kinderen: Bianca en Gwen de Graaf. Jan huwt later met Mieke Stoel en samen krijgen ze drie kinderen: de tweeling Jan (overleden op de jonge leeftijd van 16 jaar), Maarten en hun broertje Rogier de Graaf.
 2. Rosina de Graaf, geboren op 15-6-1959 te 's-Gravenhage. Gehuwd met Franciscus Pijnenburg. Rosina en Franciscus kregen twee kinderen: Ramona, geboren op 30-9-1980 en Tima Pijnenburg, geboren op 22-12-1982. Tima Pijnenburg (dochter van Rosina) huwt met Dominque Adam. Ze hebben een zoon: Jayden Adam, geboren op 19 februari 2007. Rosina de Graaf huwt later met Antonius Johannes Gort, geboren op 5-10-1946; ze krijgen samen kregen een dochter: Carmen Gort, geboren op 24-9-1993.
 3. Hans de Graaf, geboren op 27-12-1960 te 's-Gravenhage. Hans woonde samen met Betty..... (roepnaam). Hans en Betty krijgen een zoon genaamd Hans de Graaf, geboren op 8-5-1988. Hans sr. overlijdt op 5-8-1992.
Johannes Antonius de Graaf overlijdt op 14-9-1998 te 's-Gravenhage op de leeftijd van 74 jaar.
Henny Bijl overlijdt op 28-3-1999 te Arnhem op de leeftijd van 73 jaar.

Behandeld wordt het 1ste kind van Johannes Sebastianus Marie Bijl en Jannetje Mur (stamnummer 6.9.3.).

6.9.3.2. HENDRIK BIJL (18-2-1927 - ..)
(Gehuwd met Riek de Graaf .. - ..)

Voorouders van Hendrik Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|
Leonardus Bijl 1866-1949 stamnummer 6.9.
|
Johannes Sebastianus Marie Bijl 1903-1934 stamnummer 6.9.3.
|

Hendrik Bijl wordt geboren op 18-2-1927 te Amsterdam. Hij groeit, samen met zijn zus Henny, op in een pleeggezin op de Sonsbeekweg te Arnhem. De reden is waarschijlijk omdat zijn moeder op 25-3-1932 in de strafgevangenis belandt en zijn vader overlijdt als hij pas 7 jaar oud is. Alhoewel zijn moeder op 29-6-1932 weer hertrouwt blijven de twee kinderen in een pleeggezin wonen.

Hendrik Bijl huwt met Riek de Graaf. Zij is de zuster van zijn zwager (Johannes Antonius de Graaf). Na de oorlog (1945) vertrekken Hendrik Bijl en Riek de Graaf naar Nieuw Zeeland. Ze krijgen samen twee kinderen:

6.9.3.2.1. Ingrid .. - ..

Woont nu in Australië

6.9.3.2.2. Rudy .. - ..

Woont nu in Nieuw Zeeland
......
Broer en zus Rudy en Ingrid Bijl

......
Links: broer en zus Hendrik en Henny Bijl en broer en zus Johannes Antonius en Riek de Graaf
Rechts: Hendrik Bijl in Nieuw Zeeland

Behandeld wordt het 10e kind van Johannes Bijl en Hendrika Maria de Ruiter (stamnummer 6.).

6.10. MARIA HENDRIKA BIJL 29-9-1868 - 5-9-1948)
(Gehuwd met Johannes Sebastianus Koperdraat 25-10-1868 - 23-3-1950)

Voorouders van Maria Hendrika Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- .. stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780- stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Johannes Klaase Bijl 1792-1886 stamnummer 7.
|
Johannes Bijl 1823-1871 stamnummer 6.
|

Maria Hendrika Bijl wordt geboren op 29-9-1868 om acht uur des namiddags in de Utrechtschestraat 300 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door de 37 jarige melkslijter Cornelis Fredricus Muller, wonend in de Nieuwe Looierstraat 338 te Amsterdam en door de 52 jarige schipper Willem Horsting, wonend in de Boomstraat 572 te Amsterdam.


Geboorteacte Maria Hendrika Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 6 folio 110
Huwelijksacte Johannes Sebastianus Koperdraat en Maria Hendrika Bijl. Bron: BS/huwelijken Nieuwer Amstel acte 127
Maria Hendrika Bijl huwt, op 25 jarige leeftijd, op 20-6-1894 te Nieuwer-Amstel met de 25 jarige slager Johannes Sebastianus Koperdraat. Hij wordt geboren op 25-10-1868 te Amsterdam en is een zoon van Joannes Koperdraat (geboren in 1835 te Nieuwer-Amstel, gehuwd op 19 mei 1864 te Amsterdam, overleden op 15 juli 1871 te Amsterdam, van beroep landbouwer) en van Keetje Bouwman (geboren in 1837 te Amsterdam, van beroep melkslijtster). Johannes Sebastianus Koperdraat heeft in het leger gezeten, zijn was rang korporaal, bij het 2e regiment artillerie.

Huwelijksgetuigen zijn: de 50 jarige stiefvader Martinus Egbert van den Boogerdt, de 41 jarige winkelier Nicolaas Johannes Bijl, broer van de bruid, de 27 jarige winkelier Leonardus Bijl, broer van de bruid en de 29 jarige slijter Johannes Wilhelmus Schus, zwager van de bruidegom. Allen wonend te Amsterdam. De moeder van de bruidegom is bij het huwelijk aanwezig. De vader van de bruid en bruidegom zijn dan al overleden.
Zie voor woonadressen van Maria Hendrika Bijl ook haar moeder (Hendrika Maria de Ruiter).


Gezinskaart Johannes Sebastianus Koperdraat en Maria Hendrika Bijl. Bron: Gezinskaarten Amsterdam

Maria Hendrika Bijl en Johannes Sebastianus Koperdraat krijgen drie zoons en één dochter:

 1. Johannes Martinus Antonius Koperdraat, geboren op 15-11-1895 te Nieuwer-Amstel.
 2. Hendrikus Maria Antonius Koperdraat, geboren op 11-10-1899 te Amsterdam.
 3. Petrus Johannes Antonius Koperdraat, geboren op 23-11-1905 te Amsterdam.
 4. Hillegonda Anna Maria Koperdraat, geboren op 11-2-1909 te Amsterdam.
Op 14-2-1925 woont het gezin van Johannes Sebastianus Koperdraat in de 2e J. v.d. Heijdenstraat 90hs te Amsterdam en op 5-8-1941 op de Ceintuurbaan 191 1hg te Amsterdam.

Maria Hendrika Bijl overlijdt op 5-9-1948 te Amsterdam op 79 jarige leeftijd.
Johannes Sebastianus Koperdraat overlijdt op 23-3-1950 te Amsterdam op 81 jarige leeftijd.

Met deze laatste persoon zijn alle nazaten van stamvader 6. Johannes Bijl en Hendrika Maria de Ruiter geheel behandeld.

Statistische gegevens:
stamvader 6. bracht 65 nakomelingen voort waaronder 35 mannen, 30 vrouwen en 1x een tweeling (twee meisjes). Van de 35 mannen zetten er 29 de lijn voort.

Vervolg 1 2 3 4 5 6 7
Naar hoofdstukken Naar Home