Naar hoofdstukken Naar Home
Vervolg 1 2 3 4 5 6

HOOFDSTUK 8

een veer

8.5. CLAAS JOHANNES BIJL (31-3-1796 - 12-12-1852)
(Gehuwd met Trijntje Paater 29-3-1801 - 1-5-1878)


Behandeld wordt het 5e kind van Claas Johannes Bijl en Wilhelmina Teijsen (stamnummer 8.).

Voorouders van Claas Johannes Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|

Claas Johannes Bijl wordt geboren op 31-3-1796 te Amsterdam en gedoopt op 3-4-1796 in de Hervormde Amstelkerk aldaar. Doopgetuigen zijn zijn vader, zijn grootvader Johannes Claasen Bul/Bijl (geboren in 1742) en Johanna Catharina Sterk.

Doopaantekening Claas Johannes Bijl Doopaantekening Trijntje Paater
Links: doopaantekening Claas Johannes Bijl 3-4-1796
Rechts: doopaantekening Trijntje Paater

Claas Johannes Bijl wordt uitgeloot voor de militaire dienst (militie, lotnummer 35). Zijn beroep is winkelier in matten. Zijn signalement is wel bekend: lengte 1 el, 6 pm aangezicht ovaal, voorhoofd laag, ogen blauw, neus groot, kin spits, haar blond.

Claas Johannes Bijl (zijn beroep is nog steeds winkelier en woont op de Prinsengracht bij de Utrechtsestraat 872) huwt op 27 jarige leeftijd des s'morgens om acht 1/2 uren op 14-5-1823 te Amsterdam met de 22 jarige Trijntje Paater. Huwelijksgetuigen zijn: de 56 jarige vader van de bruidegom Claas Johannes Bijl, de 70 jarige winkelier Joachim Peijper, de 63 jarige oom van de bruid Roelof Paater, de 55 jarige aanspreker Gerardus Leuring. Allen wonend te Amsterdam. De ouders van de bruid zijn dan al overleden.

Huwelijksacte Claas Johannes Bijl en Trijntje Paater Huwelijksacte Claas Johannes Bijl en Trijntje Paater


G. Leuring, wonende op de Prinsengracht bij de Utrechtsestraat 873 en J. de Ruijter wonende op de Prinsengracht bij de Utrechtsestraat 870, verklaren op 1 mei 1823 dat Claas Johannes Bijl zich niet in militaire dienst bevindt (bron: huwelijksbijlage)

Trijntje Paater wordt geboren op 29-3-1801 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door Roelof Paater en Trijntje Janssoon. Trijntje Paater wordt gedoopt op 22-4-1801 te Amsterdam in de Nieuwe Hervormde Kerk. Trijntje is een jongedochter van Jan Paater (overleden voor 1816) en Jannetje van Dijk (geboren circa 1767 te Wannerperveen, overleden op 6 januari 1816 te Amsterdam, 49 jaar oud).

Hervormde Nieuwe kerk Amsterdam Hervormde Amstelkerk Amsterdam
Links: Hervormde Nieuwe kerk Amsterdam waar Trijntje Paater is gedoopt
Rechts: Hervormde Amstelkerk Amsterdam waar Claas Johannes Bijl is gedoopt

Het beroep van Claas Johannes Bijl is winkelier in matten. Het jonge echtpaar woont dan in de Weesperkerkstraat 94 te Amsterdam. Op dit adres worden zeven kinderen geboren:

8.5.1. Claas Johannes Bijl 7-8-1824 - 13-4-1889

8.5.2. Johanna Wilhelmina Bijl 18-7-1826 - 24-10-1828

Johanna Wilhelmina wordt geboren op 18-7-1826 te Amsterdam. Doopgetuige is Cornelis Pander Bijl van de Kerkstraat 33 te Amsterdam (broer van de vader van geborene).
Johanna Wilhelmina Bijl overlijdt op 24-10-1828 te Amsterdam.

8.5.3. Gesina Catharina Bijl 15-5-1828 - 4-12-1908

8.5.4. Naamloos 22-5-1830 - 22-5-1830

Doodgeboren dochter op 22-5-1830 te Amsterdam

8.5.5. Jan Bijl 7-6-1831 - 16-7-1881

8.5.6. Willem Frederik Bijl 23-9-1833 - 1-11-1900

8.5.7. Johanna Wilhelmina Bijl 5-12-1837 - 29-12-1911

Het gezin van Claas Johannes Bijl en Trijntje Paater woont in 1834 in de Vijzelstraat 89 te Amsterdam. Claas Johannes doet zijn winkel van de hand (kennelijk gaan de zaken slecht), want in 1837 is hij aschkarman en woont dan op het Vlakkeveld 37 te Amsterdam. Kort daarna verhuist het gezin naar de 3e Weteringdwarsstraat 219 te Amsterdam.

Claas Johannes Bijl overlijdt op 56 jarige leeftijd en wel op 12-12-1852 des namiddags ten vier ure in de 3e Weteringdwarsstraat 219 te Amsterdam.


Overlijdensacte Claas Johannes Bijl

Trijntje Paater blijft daar waarschijnlijk nog een tijdje wonen. Zij overlijdt op 1-5-1878 des namiddags ten drie ure in de Sint Nicolaasstraat 23 te Amsterdam op 77 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door haar 23 jarige kleinzoon Evert Hendrik Bijl (onderwijzer), wonend eveneens in de Sint Nicolaasstraat, maar dan op nummer 45 (in de acte staat dat dit haar zoon is, maar dit is niet juist) en door de 49 jarige Arend Schindeler, bekende van Trijntje Paater, wonend in de Tuinstraat 114.

Overlijden Trijntje Paater
Advertentie van het overlijden van Trijntje Paater


Overlijdensacte Trijntje Paater

Het 1ste kind van Claas Johannes Bijl en Trijntje Paater (stamnummer 8.5.) wordt behandeld.

8.5.1. CLAAS JOHANNES BIJL (7-8-1824 - 13-4-1889)
(Gehuwd met Kosina Anna de Ruijter 17-1-1825 - 27-12-1903)

Voorouders van Claas Johannes Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|

Claas Johannes Bijl wordt geboren op 7-8-1824 des s'avonds om negen uur in de Weesperkerkstraat 94 te Amsterdam. Claas Johannes wordt gedoopt en zijn doopgetuigen zijn: Johannes Claasen Bijl (broer van de vader van de geborene en wonend in de Leidsestraat 35 te Amsterdam) en Claas Bijl grootvader van de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam.

Claas Johannes Bijl is vrijgesteld van militaire dienst, lotnummer 4119 (bron: huwelijksbijlage). Zijn signalement luidt: 1.72m, aangezicht ovaal, voorhoofd laag, ogen blauw, haar bruin.

Huwelijksacte Claas Johannes Bijl en Kosina Anna de Ruijter

Op donderdag 26 september 1852 gaat Claas Johannes Bijl in ondertrouw. Hij woont dan in de 3e weteringdwarsstraat 3 te Amsterdam. Vervolgens huwt hij, op 28 jarige leeftijd, (zijn beroep is dan steenhouwer) op 20-10-1852 te Amsterdam met de 27 jarige Kosina Anna de Ruijter (weduwe van Louis Gambaloita, geboren op 6 oktober 1809 te Amsterdam, overleden op 21 februari 1848. Gehuwd met Louis op 9 augustus 1843 te Amsterdam). Huwelijksgetuigen zijn de 28 jarige koopman Johannes Bijl, neef van de bruidegom, de 67 jarige Jan Hendrik Bosman, de 36 jarige Johannes Petrus Arnold en de 54 jarige Louw Louwerens.

Kosina Anna de Ruijter wordt geboren op 17-1-1825 in de Utrechtsestraat 141 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door de 30 jarige winkelier Fredrik Johannes van de Pol. Kosina Anna de Ruijter is een dochter van Jan de Ruijter (gehuwd op 24 mei 1809 te Amsterdam, overleden tussen 1854-1869, van beroep kruijersbaas) en Anna Maria Althoff (gedoopt op 5 november 1789?? te Amsterdam, 't Boompje, overleden op 29 oktober 1869 te Amsterdam).

De onthulling Naatje op de Dam 27 augustus 1857De onthulling van Naatje op de Dam op 27 augustus 1857 te Amsterdam
Koning Willem III onthult het monument op de Dam op woensdag 27 augustus 1856. Het herinnert aan de strijd rondom de Belgische afscheiding, die de Nederlanders met de Tiendaagse Veldtocht van 1831 tevergeefs ongedaan probeerde te maken. M.H. Tetar van Elven heeft het monument ontworpen. Het bestaat uit een gedenknaald met daarop een beeld van de Eendracht. De Amsterdammers noemden het beeld al snel Naatje


Het jonge echtpaar gaat wonen op het Vlakkeveld 3 te Amsterdam. Er worden twee kinderen geboren:

8.5.1.1. Catharina Bijl 22-1-1853 - 26-7-1921

8.5.1.2. Johannes Nicolaas Bijl 24-2-1854 - 25-4-1942

In 1855 verhuist het gezin van Claas Johannes Bijl en Kosina Anna de Ruijter naar de Utrechtsedwarsstraat 263 te Amsterdam. Ook hier worden twee kinderen geboren:

8.5.1.3. Klaas Johannes Bijl 20-1-1856 - 26-11-1935

8.5.1.4. Wilhelmus Leonardus Bijl 6-5-1858 - 15-5-1891

Het laatste kind wordt geboren:

8.5.1.5. Maria Bijl 20-4-1864 - 26-11-1940

In mei 1860 verhuist het gezin van Claas Johannes Bijl wederom, maar nu naar de 3e Weteringdwarsstraat 219 (nu 29) te Amsterdam.

10 guldenbiljet 1860
10 guldenbiljet uitgegeven in 1860

Claas Johannes Bijl is op 2-10-1861 te Amsterdam getuige bij het huwelijk van zijn broer en schoonzuster Jan Bijl (geboren in 1831) en Maria Jacomina Ritte.

Op 13-4-1889, des namiddags ten twaalf ure, overlijdt Claas Johannes Bijl in de 3e Weteringdwarsstraat 29 te Amsterdam op 64 jarige leeftijd.


Overlijdensacte Claas Johannes Bijl

Kosina Anna de Ruijter verhuist op 10-8-1891, waarnaar toe is niet bekend.
Zij overlijdt op 27-12-1903 des namiddags ten elf ure in de Sint Willibrordusstraat 38 te Amsterdam op 78 jarige leeftijd.


Overlijdensacte Kosina Anna de Ruijter

Het 1ste kind van Claas Johannes Bijl en Kosina Anna de Ruijter (stamnummer 8.5.1.) wordt behandeld.

8.5.1.1. CATHARINA BIJL (22-1-1853 - 26-7-1921)
(Gehuwd met Hendrik Josias Visser 6-8-1858 - 17-12-1925)

Voorouders van Catharina Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|

Catharina Bijl wordt geboren op 22-1-1853 des namiddags ten tien ure in de Utrechtsedwarsstraat 264 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 28 jarige vader Claas Johannes (steenhouwer), door de 66 jarige Jan Hendrik Bosman wonend in de Utrechtsedwarsstraat 262, en door de 34 jarige Johannes Leonard Kremers wonend op het Rapenburg 160.


Geboorteacte Catharina Bijl

Catharina Bijl gaat op woensdag 25 juni in ondertrouw en huwt op 26 jarige leeftijd op 25-6-1879 te Amsterdam met de 20 jarige en zes jaar jongere schilder Hendrik Josias Visser, wonend in de 3e Weteringsdwarsstraat 31 te Amsterdam.
Huwelijksgetuigen zijn: de 23 jarige steenhouwer en broer van de bruid Nicolaas Johannes Bijl, Johannes Nicolaas Bijl eveneens broer van de bruid van beroep ook steenhouwer 25 jaar oud, de 33 jarige Kasper Karssen en de 36 jarige meubelmaker Hendricus Antonius Witte. Allen wonend te Amsterdam. De moeder van de bruidegom is dan al overleden.

Huwelijksacte Catharina Bijl en Hendrik Josias Visser

Catharina Bijl Hendrik Josias Visser
Foto ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Catharina Bijl en Hendrik Josias Visser in 1904

Hendrik Josias Visser wordt geboren op 6-8-1858 des namiddags ten tien ure in de Munnikenstraat 31 te Amsterdam en is een zoon van Hendrik Josias Visser, (geboren op 21 maart 1818 te Amsterdam, overleden op 1 juli 1881 te Amsterdam, van beroep stoelenmatter. Gehuwd op 20 mei 1846 te Amsterdam met Johanna Christina Hout. Gehuwd op 7 februari 1872 te Amsterdam, met Jansje Vonk, geboren op 1 februari 1819 te Amsterdam) en Johanna Christina Hout (geboren op 7 februari 1819 te Alkmaar, overleden op 24 mei 1871 te Amsterdam). Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 40 jarige vader Hendrik Josias Visser.
Hendrik Josias Visser jr is vrijgesteld van militaire dienst uit hoofde van de enige wettelijke zoon (bron: huwelijksbijlage).


Geboorteacte Hendrik Josias Visser

Het jonge echtpaar vertrekt in 1879 naar Nieuwer Amstel. De volgende dochter wordt geboren: Johanna Christina Visser, geboren op 20-1-1880 des voormiddags ten vier ure te Nieuwer Amstel. Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader, door de 57 jarige Claas Johannes Bijl, grootvader van moeders kant wonende te Amsterdam en door de 24 jarige (Klaas) Nicolaas Johannes Bijl, broer van de moeder van het kind. Johanna Christina Visser huwt op 12-8-1914 te Bussum met Gijsbert Renes, geboren op 7-5-1880 te Lopik.

Catharina Bijl overlijdt op 26-7-1921 te Amsterdam op 68 jarige leeftijd des namiddags ten zeven ure.


Overlijdensacte Catharina Bijl

Hendrik Josias Visser overlijdt op 67 jarige leeftijd op 19-12-1925 te Amsterdam.

Grafsteen Catharina Bijl Grafsteen Hendrik Josias Visser
Links: grafsteen Catharina Bijl. Rechts: grafsteen Hendrik Josias Visser. De foto's zijn gemaakt door één van hun zonen die steenhouwer is

Het 2e kind van Claas Johannes Bijl en Kosina Anna de Ruijter (stamnummer 8.5.1.) wordt behandeld.

8.5.1.2. JOHANNES NICOLAAS BIJL (24-2-1854- 25-4-1942)
(Gehuwd met Maria Francina Dirks 29-10-1853 - 9-2-1934)

Voorouders van Johannes Nicolaas Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|

Johannes Nicolaas Bijl wordt geboren op 24-2-1854 te Amsterdam. Johannes Nicolaas gaat in dienst bij de marine (mulieren). Voor z'n huwelijk woont Johannes Nicolaas in de 3e Weteringdwarsstraat 29 te Amsterdam.

Aantekening Nationale Militie Johannes Nicolaas Bijl


Huwelijksacte Johannes Nicolaas Bijl en Maria Francina Dirks

Op 10 oktober 1877 krijgt Johannes Nicolaas Bijl toestemming van het Ministerie (7e Regiment Infanterie, lichting 1874) om te huwen (bron: huwelijksbijlage). Johannes Nicolaas gaat op 11 oktober 1877 in ondertrouw en huwt als milicien/dienstplichtige op 23 jarige leeftijd en wel op woensdag 24-10-1877 te Amsterdam met de 23 jarige Maria Francina Dirks. Huwelijksgetuigen zijn: de 45 jarige smid en oom van de bruidegom Jan Bijl, de 24 jarige steenhouwer en neef van de bruidegom Klaas Johannes Bijl (beiden wonend te Amsterdam), de 24 jarige steenhouwer Jan Bos, de 25 jarige steenhouwer en neef van de bruidegom Bernardus Wolfshagen, wonend te Haarlem. De moeder van de bruid is dan al overleden.


Geboorteacte Maria Francina Dirks

Maria Francina Dirks wordt geboren op 29-10-1853 des namiddags ten negen ure in de 3e Weteringdwarsstraat BB 210 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 33 jarige vader Johan (kleemaker) en door de 41 jarige Willem Dirks wonend op de Reguliersgracht AA 641 te Amsterdam. Maria Francina Dirks is een dochter van Johan Dirks, van beroep kleermaker (geboren op 16 januari 1820 te Amsterdam, overleden op 23 juli 1884 te Amsterdam. Gehuwd op 27 mei 1846 te Amsterdam met Maria Mulder. Gehuwd op 6 mei 1863 te Amsterdam met Janna Albarta van Hemert 1830-1864. Gehuwd op 9 maart 1864 te Amsterdam, met Christina Susanna Jansen 1838) en Maria Mulder (geboren op 7 november 1818 te Amsterdam, overleden op 22 december 1862 te Amsterdam).

Geboortehuis P.H. Witkamp te AmsterdamEen herinneringssteen in de Nieuwe Looiersstraat 61 te Amsterdam, het geboortehuis van P.H. Witkamp, geschiedschrijver en geograaf

Johannes Nicolaas Bijl heeft in dezelfde straat gewoondIn juni 1878 verhuizen de echtelieden naar de Nieuwe Looiersstraat 116. Het beroep van Johannes Nicolaas Bijl is dan steenhouwer, net als zijn vader.

Op de Nieuwe Looiersstraat wordt één kind geboren:

8.5.1.2.1. Johannes Nicolaas Bijl 17-12-1878 - 19-11-1941

In september 1880 verhuist het gezin van Johannes Nicolaas Bijl naar de Saenredamstraat 7 te Amsterdam, daar wonen ze niet lang, want in december 1880 verhuizen ze al weer, maar dan naar de Fokke Simonsstraat 31 te Amsterdam.

Op dit adres worden vier kinderen geboren:

8.5.1.2.2. Cousina Anna Bijl 12-4-1881 - 24-4-1881

Cousina Anna wordt geboren op 12-4-1881 om 10 uur in de ochtend in de Fokke Simonsstraat 31 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 61 jarige grootvader Johan Dirks (turfwerker), wonend in de Noorderstraat 57 te Amsterdam en door 25 jarige steenhouwer Klaas Johannes Bijl (broer van haar vader), wonend in de 3e Weteringdwarsstraat 29 te Amsterdam.
Cousina Anna Bijl overlijdt als zij 12 dagen oud is op 24-4-1881 te Amsterdam.

8.5.1.2.3. Johanna Christina Bijl 12-4-1881 - 28-4-1881

Johanna Christina wordt geboren op 12-4-1881 om half 11 des voormiddags in de Fokke Simonsstraat 31 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 61 jarige grootvader Johan Dirks (turfwerker), wonend in de Noorderstraat 57 te Amsterdam en door de 25 jarige steenhouwer Klaas Johannes Bijl (broer van de vader), wonend in de 3e Weteringdwarsstraat 29 te Amsterdam.
Johanna Christina Bijl overlijdt op 28-4-1881 te Amsterdam.

8.5.1.2.4. Nicolaas Johannes Bijl 9-11-1882 - 30-1-1945

8.5.1.2.5. Marinus Franciscus Bijl 12-3-1885 - 8-1-1963

In januari 1886 verhuist het gezin van Johannes Nicolaas Bijl en Maria Francina Dirks naar de Quellijnstraat 114 te Amsterdam.

Verbod op venten van nieuwsbladen in 1886 Palingoproer 1886Foto links: in 1886 (het jaar waarin het gezin van Johannes Nicolaas Bijl en Maria Francina Dirks verhuist), komt er een verbod op venten van nieuwsbladen en is er een palingoproer in Amsterdam (foto rechtsonder)
In de Quellijnstraat 114 wordt weer één kind geboren:

8.5.1.2.6. Naamloos 4-6-1887 - 4-6-1887

Levenloze zoon geboren en overleden te Amsterdam op 4-6-1887.
Ze wonen in de Quellijnstraat tot mei 1888, dan gaan ze weer terug naar de Fokke Simonsstraat, maar dan naar nummer 7. Ook hier wordt één kind geboren:

8.5.1.2.7. Johan Bijl 3-1-1889 - 12-7-1966

Voor de verandering wordt er in juli 1890 weer eens verhuisd en wel naar de Vijzelgracht 4, onderhuis te Amsterdam. In 1919 woont het gezin in de Sint Willibrordusstraat 41 te Amsterdam. In 1934 woont Johannes Nicolaas Bijl op de Jozef Israëlkade 80' te Amsterdam.

Persoonskaart Johannes Nicolaas Bijl en Maria Francina Dirks
Persoonskaart Johannes Nicolaas Bijl en Maria Francina Dirks; de kinderen die vroeg zijn overleden staan hier niet op

Op 24 oktober 1927 vieren Johannes Nicolaas Bijl en Maria Francina Dirks hun 50-jarige echtverbintenis.

Huwelijksjublieum Johannes Nicolaas Bijl en Maria Francina Dirks Overlijden Maria Francina Dirks
Links: 50-jarige huwelijksjublieum Johannes Nicolaas Bijl en Maria Francina Dirks
Rechts: advertentie van het overlijden van Maria Francina Dirks


Overlijdensacte Maria Francina Dirks

Maria Francina Dirks overlijdt op 9-2-1934 des namiddags ten drie ure in de Sint Willibrordusstraat 41 te Amsterdam. Haar overlijden wordt aangegeven door de 26 jarige boekhouder Willem Braun.

Johannes Nicolaas Bijl overlijdt op 25-4-1942 te Amsterdam op 88 jarige leeftijd.

Het 1ste kind van Johannes Nicolaas Bijl en Mara Francina Dirks (stamnummer 8.5.1.2.) wordt behandeld.

8.5.1.2.1. JOHANNES NICOLAAS BIJL (17-12-1878 - 19-11-1941)
(Gehuwd met Catharina Wagner 6-5-1870 - 1-4-1945)

Voorouders van Johannes Nicolaas Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Johannes Nicolaas Bijl 1854-1942 stamnummer 8.5.1.2.
|

Johannes Nicolaas Bijl wordt geboren op 17-12-1878 des voormiddags ten half acht ure in de Nieuwe Looiersstraat 116/74 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 24 jarige vader Johannes Nicolaas, door zijn 58 jarige grootvader Johan Dirks (turfwerker), eveneens wonend in de Nieuwe Looiersstraat 116/74 te Amsterdam en door de 23 jarige schilder Hendricus Josias Visser (echtgenoot van de zuster van de vader), wonend in de 3e Weteringdwarsstraat 31 te Amsterdam.


Geboorteacte Johannes Nicolaas Bijl

Johannes Nicolaas Bijl hoeft, wegens lichaamsgebreken, in 1898 niet in militaire dienst (bron: huwelijksbijlage).

Op 27 jarige leeftijd huwt Johannes Nicolaas en wel op 2-5-1906 te Amsterdam (zijn beroep is dan organist en woont in de Sint Willibrordusstraat 44 te Amsterdam) met de 36 jarige Catharina Wagner, wonend op de Lindengracht te Amsterdam. Huwelijksgetuigen zijn: de 23 jarige timmerman en broer van de bruidegom Marinus Franciscus Bijl, de 47 jarige timmerman Antonie Post, zwager van de bruid, de 34 jarige timmerman Engelbert Jacobus Alberts, zwager van de bruid, de 26 jarige sigarenmaker Johannes Lohuij, neef van de bruid. De vader van de bruid is dan al overleden. Johannes Nicolaas Bijl verklaart bij zijn huwelijk wegens blindheid niet te kunnen tekenen.

Catharina Wagner wordt geboren op 6-5-1870 des namiddags ten elf ure in de tweede Lindedwarsstraat 402 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 46 jarige vader Jacob Christoph Wagner, door de 53 jarige smid Jan Darthuizen, wonend in de Elandstraat, en door de 55 jarige Willem Fredrik Lusken wonend, in de Pieter Jacobsstraat. Catharina Wagner is een dochter van Jacob Christoph Wagner, geboren op 4 september 1823 te Amsterdam, overleden op 24 april 1879 te Amsterdam, zijn vader is geboren in Eschwege (Duitsland), en Jannetje van Keule (geboren op 22-6-1829 te Amsterdam, overleden na 1906).


Geboorteacte Catharina Wagner

Huwelijksacte Johannes Nicolaas Bijl en Catharina Wagner Huwelijksacte Johannes Nicolaas Bijl en Catharina Wagner

Het beroep van Johannes Nicolaas Bijl is organist en in zijn jeugd mandenmaker.

Orgel
Orgel van de plaats Hasselt (België)

Johannes Nicolaas Bijl is op 3-10-1907 te Amsterdam getuige bij het huwelijk van zijn broer Johan Bijl (geboren in 1889) en zijn schoonzuster Johanna Christina Schouten.

Uit het huwelijk van Johannes Nicolaas Bijl en Catharina Wagner wordt één kind geboren:

8.5.1.2.1.1. Johannes Nicolaas Bijl 12-9-1908 - 07-06-1992

In 1919 woont het gezin van vader Johannes Nicolaas Bijl in de Daniël Stalpertstraat 99 te Amsterdam. In 1941 wordt Johannes Nicolaas Bijl invalide. Hun enige zoon Johannes Nicolaas Bijl woont in 1945 nog thuis.

Links: persoonskaart Catharina Wagner. Rechts:Persoonskaart Johannes Nicolaas Bijl en Catharina Wagner

Johannes Nicolaas Bijl overlijdt op 19-11-1941 te Amsterdam op 62 jarige leeftijd.
Catharina Wagner overlijdt op 1-4-1945 te Amsterdam op 74 jarige leeftijd.

Besproken wordt de enige zoon van Johannes Nicolaas Bijl en Catharina Wagner (stamnummer 8.5.1.2.1.).

8.5.1.2.1.1. JOHANNES NICOLAAS BIJL (12-9-1908- 07-06-1992)
(Hij is niet gehuwd geweest)

Voorouders van Johannes Nicolaas Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Johannes Nicolaas Bijl 1854-1942 stamnummer 8.5.1.2.
|
Johannes Nicolaas Bijl 1878-1941 stamnummer 8.5.1.2.1.
|

Johannes Nicolaas Bijl wordt geboren op 12-9-1908 te Amsterdam. Hij woont in 1945 nog thuis bij zijn moeder in de Stalpertstraat 99 2a te Amsterdam. Op 1-4-74 woont hij in de Woubruggestraat 17hs en op 5-8-1988 in de Noordhollandstraat 1 te Amsterdam. Zijn beroep is meubelmaker en timmerman.
Hij is niet gehuwd geweest.

Persoonskaart Johannes Nicolaas Bijl
Persoonskaart Johannes Nicolaas Bijl

Johannes Nicolaas Bijl overlijdt op 7-6-1992 te Amsterdam op 83 jarige leeftijd.

Besproken wordt de 4e nazaat van Johannes Nicolaas Bijl en Maria Francina Dirks (stamnummer 8.5.1.2.)

8.5.1.2.4. NICOLAAS JOHANNES BIJL (9-11-1882 - 30-1-1945)
(1ste Gehuwd met Wijmkje Kooistra 6-1-1878 - 8-7-1909)
(2e Gehuwd met Fopkje Sjoerds Kooistra 13-12-1874 - 8-11-1964)

Voorouders van Nicolaas Johannes Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Johannes Nicolaas Bijl 1854-1942 stamnummer 8.5.1.2.
|

Nicolaas Johannes Bijl wordt geboren op 9-11-1882 in de Fokke Simonsstraat te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 26 jarige steenhouwer Klaas Johannes Bijl (broer van zijn vader), wonend in de Quellijnstraat 124 te Amsterdam en door de 24 jarige schilder Hendrik Josias Visser (oom van het kind en zwager van de vader), wonend in de Nieuwe Looiersstraat 7 te Amsterdam.

In het inschrijvingsregister voor de gemeente Amsterdam wordt gemeld: "Voor de loting voor de lichting van de Nationale Militie van het jaar 1902 heeft Nicolaas Johannes Bijl lotnummer 565 gekregen. Hij is op 11 maart 1902 ingelijfd en op 4 maart 1910 is hij nog dienende"; (bron: huwelijksbijlage Utrecht).

Eerste huwelijk Nicolaas Johannes Bijl en Wijmkje Kooistra

Nicolaas Johannes Bijl huwt op 23 jarige leeftijd (zijn beroep is dan brievenbesteller) en wel op 8-11-1906 te Amsterdam met de 28 jarige en vijf jaar oudere Wijmkje Kooistra.


Geboorteacte Wijmkje Kooistra

Wijmkje Kooistra wordt geboren op 6-1-1878 des avonds ten half acht te Opeinde (gemeente Smallingerland). Haar geboorte wordt aangegeven door haar 28 jarige vader Sjoerd Kooistra, door de 41 jarige klerk Kornelis Veenstra, wonend te Dragten/Drachten en door de 25 jarige klerk Pieter Zeeman, wonend te Dragten/Drachten. Wijmkje Kooistra is een dochter van de landbouwer Sjoerd (Hijlkes) Kooistra (geboren op 5 oktober 1849 te Eestrum/Tietjerksteradeel, gehuwd op 20 mei 1874 te Tietjerksteradeel, overleden op 23 september 1921 te Opeinde/Smallingerland. Provincie Friesland) en Gooitske Jelles Nicolai (geboren op 18-4-1846 te Opeinde/gemeente Smallingerland, overleden op 27 juli 1939 te Opeinde/Smallingerland). In 1906 wonen de ouders van Wijmkje Kooistra te Smallingerland.

Affiche 23-9-1906 Kiesrecht Affiche 23-9-1906 Kiesrecht
Links: een affiche van 16 september 1906 over het algemeen kiesrecht te Amsterdam. Rechts: affiche kiesrecht voor mannen uit 1918. Het kiesrecht voor mannen werd ingevoerd op 12 december 1917. Tegelijkertijd met de invoering van het onvoorwaardelijk stemrecht voor mannen kwam er het passief vrouwenkiesrecht. Dit wil zeggen dat vrouwen wel gekozen konden worden, maar zelf niet mochten stemmen

Huwelijksacte Nicolaas Johannes Bijl en Wijmkje Kooistra Huwelijksacte Nicolaas Johannes Bijl en Wijmkje Kooistra

Huwelijksgetuigen zijn: de 49 jarige winkelknecht Hendrik Josia Visser, oom van de bruidegom, de 21 jarige ambtenaar Marinus Franciscus Bijl, broer van de bruidegom, de 65 jarige smid Hermanus Cornelis Kraanwinkel, en de 63 jarige werkman Jacobus Hendrik Koek. Alle getuigen wonen te Amsterdam. Het beroep van Nicolaas Johannes Bijl is dan brievenbesteller bij de Posterijen en later adjunct-commies.

Gezinskaart Nicolaas Johannes Bijl en Wijmkje Kooistra en Fopkje Kooistra
Gezinskaart Nicolaas Johannes Bijl, Wijmkje Kooistra en Fopkje Kooistra

Er worden uit het huwelijk met Wijmkje Kooistra twee kinderen geboren:

8.5.1.2.4.1. Wilhelmina Bijl 20-8-1907 - 14-12-1914

Wilhelmina wordt geboren op 20-8-1907 te Amsterdam. Zij overlijdt op 14-12-1914 des voormiddags ten half zeven te Amsterdam.

8.5.1.2.4.2. Nicoletta Maria Bijl 16-5-1909 - 15-2-1910

Nicoletta Maria wordt geboren op 16-5-1909 te Amsterdam. Zij overlijdt op 15-2-1910 te Amsterdam.

Tweede huwelijk Nicolaas Johannes Bijl en Fopkje Sjoerds Kooistra

Na het overlijden op 8-7-1909 van zijn 1ste echtgenote: Wijmkje Kooistra, huwt Nicolaas Johannes Bijl, op 27 jarige leeftijd, op 24-3-1910 te Utrecht met de 35 jarige zuster van zijn 1ste echtgenote: Fopkje Sjoerds Kooistra. Huwelijksgetuige is zijn 25 jarige tekenaar en broer Marinus Franciscus Bijl, wonend te Amsterdam.

Huwelijksacte Nicolaas Johannes Bijl en Fopkje Sjoerds Kooistra Huwelijksacte Nicolaas Johannes Bijl en Fopkje Sjoerds Kooistra

Fopkje Sjoerds wordt geboren op 13-12-1874 des namiddags ten half vier te Tietjerk (Tietjerksteradeel, Provincie Friesland). Haar geboorte wordt aangegeven door haar 25 jarige vader Sjoerd Hijlkes. Fopkje Sjoerds is een dochter van de landbouwer Sjoerd (Hijlkes) Kooistra geboren op 5-10-1849 te Tietjerksteradeel (Provincie Friesland) en van Gooitske Jelles Nicolai geboren op 18-4-1846 te Opeinde (gemeente Smallingerland), in 1906 wonen de ouders van Wijmkje Kooistra te Smallingerland.

Nicolaas Johannes Bijl en zijn 2e echtgenote gaan wonen in Leeuwarden.

Persoonskaart Nicolaas Johannes Bijl
Persoonskaart Nicolaas Johannes Bijl.
Hierop is vermeld dat Nicolaas Johannes op 9-11-1906 huwt met Fopkje Sjoerds Kooistra. Dat is fout. Hij huwt dan met Wijmkje Kooistra. Zie de huwelijksacte

Er worden uit het huwelijk met Fopkje Sjoerds Kooistra twee kinderen geboren:

8.5.1.2.4.3. Maria Francina Bijl 30-12-1910 - 1-3-2005

Op 9 juli 1913 verlaat het gezin van Nicolaas Johannes Bijl en Fopkje Sjoerds Kooistra Leeuwarden en keert weer terug naar Amsterdam. In 1919 woont Nicolaas Johannes Bijl en zijn gezin in de Sint Willibrordusstraat 41 te Amsterdam, in hetzelfde huis waar ook zijn vader 8.5.1.2. (Johannes Nicolaas Bijl) woont.

Het volgende kind wordt geboren:

8.5.1.2.4.4. Sjoerd Bijl 5-2-1920 - 21-5-1937

In 1927 woont Nicolaas Johannes Bijl en Fopkje Sjoerds Kooistra in de Mauvestraat 22 te Amsterdam.

Zijn 1ste echtegenote: Wijmkje Kooistra overlijdt op 8-7-1909 op de jonge leeftijd van 31 jaar te Amsterdam.
Nicolaas Johannes Bijl overlijdt op 30-1-1945 om 8 uur 30 te Amsterdam op 62 jarige leeftijd.
Zijn 2e echtgenote: Fopkje Sjoerds Kooistra overlijdt op 8-11-1964 in de Hemsterhuisstraat 123 in de wijk Slotervaart te Amsterdam (de Schutse) op 89 jarige leeftijd.

Overlijden Fopkje Sjoerds Kooistra
Advertentie van het overlijden van Fopkje Sjoerds Kooistra

De 3e nazaat van Nicolaas Johannes Bijl en Fopkje Sjoerds Kooistra (stamnummer 8.5.1.2.4.) wordt behandeld.

8.5.1.2.4.3. MARIA FRANCINA BIJL 30-12-1910 - 1-3-2005
(Gehuwd met Jan Jacob Johan van Sluijs 25-11-1920 - 18-1-2002)

Voorouders van Maria Francina Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Johannes Nicolaas Bijl 1854-1942 stamnummer 8.5.1.2.
|
Nicolaas Johannes Bijl 1882-1945 stamnummer 8.5.1.2.4.
|

Maria Francina Bijl wordt geboren op 30-12-1910 des morgens ten zes ure te Leeuwarden. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 28 jarige vader Nicolaas Johannes (adsistent bij de Posterijen), door de 42 jarige Hendrik Jacobus Kerkhof eveneens adsistent bij de Posterijen, wonend te Huizum, en door de 40 jarige Pieter Kraam ook adsistent bij de Posterijen en wonend te Leeuwarden.


Geboorteacte Maria Francina Bijl

Maria Francina Bijl huwt met de 10 jaar jongere dominee Jan Jacob Johan van Sluijs geboren op 25-11-1920 te Obdam. Zij wonen dan in Den Helder. Op 2-6-1954 neemt Jan Jacob Johan van Sluijs afscheid van zijn parochie aan de Kerkgracht in Den Helder, hij heeft daar dan vijf jaar als dominee gewerk. Zij hebben gewoond op het Singel 5 te Den Helder. Hij vertrekt naar de Doopsgezindte parochie te Texel.

Op 2-10-1954 woont het echtpaar Van Sluijs in Huize de Zonnewijzer K101 te De Koog, tel. 35. Op 4-5-1955 wonen zij in de Casa Rusticana, Kogerweg 63a te De Koog tel. 77.

De Texelse Courant van 29-1-1955 meldt dat er een bejaardensociëteit gevestigd zal worden in de Nieuwstraat te Den Burg. Hiervoor wordt een commissie samengesteld. Voorzitter van deze commissie en presidente van de bejaardensociëteit is Maria Francina van Sluijs-Bijl namens de Doopsgezindte Zusterking.

Op 13-6-1955 zet Maria Francina van Sluijs-Bijl een advertentie in de Texelse Courant waarin zij een keurige werkster vraagt. Zij en haar echtgenoot wonen dan in de Kogerstraat 17a te Den Burg waar ook de Doopsgezindte kerk is gevestigd. Zij heeft namens de Plattelandsvrouwenbeweging diverse lezingen en boekbesprekingen gegeven. Maria Francina Bijl heeft zich binnen de gemeenschap van Den Burg zeer verdienstelijk gemaakt. Op 17-8-1958 neemt zij afscheid als voorzitter van de bejaardensociëteit Den Burg omdat haar echtgenoot in een andere gemeente een functie heeft aanvaard. Jan Jacob Johan van Sluijs neemt op 31-8-1958 afscheid van de Doopsgezindte parochie van Den Burg. Het echtpaar vertrekt dan naar Barsingerhorn. Op maandg 7-9-1958 vertrekt er een bus van Den Burg naar Barsingerhorn voor intrede van Ds van Sluijs. Wie mee wil moet zich opgeven bij mevrouw van der Vlies-Koopman. In 1972 woont het echtpaar in Schagen.

Adreswijziging van Maria Francina Bijl
Adreswijziging Maria Francina Bijl en Jan Jacob Johan van Sluijs en een advertentie waarin een werkster wordt gevraagd

Maria Francina Bijl is vanaf oktober 1963 verbonden geweest aan de National Federation of Mennonite women. Zij heeft in 1981 in de serie Beschouwingen van Vrijmetselaren (vrouwen over Vrijmetselarij) een artikel gescheven genaamd “De vier pijlers van hun bouwwerk”. (Uitgave nr 11 van de Stichting Fama Fraternitatis – 1981.)

Jan Jacob Johan van Sluijs heeft in oktober 1967 meegedaan aan de Significance of the World Conference. Hij is van 1963-1970 voorzitter geweest bij de Alg. Doopgezinde Sociëteit.

Jan Jacob Johan van Sluijs overlijdt op 18-1-2002 te Alkmaar op 81 jarige leeftijd. Hij wordt gecremeerd op 24-1-2002 in de Schagerkogge te Schagen.
Maria Francina Bijl overlijdt op 1-3-2005 op de hoge leeftijd van 94 jaar te Schagen. Maria Francina Bijl wordt gecremeerd op 8-3-2005 eveneens in Schaggekogge te Schagen.

Overlijden Maria Francina Bijl Overlijden Jan Jacob Johan van Sluijs
Links: advertentie van het overlijden van Maria Francina Bijl in de Schager Courant
Rechts: advertentie van het overlijden van Jan Jacob Johan van Sluijs in de Schager Courant

De 4e nazaat van Nicolaas Johannes Bijl en Fopkje Sjoerds Kooistra (stamnummer 8.5.1.2.4.) wordt behandeld.

8.5.1.2.4.4. SJOERD BIJL 5-2-1920 - 21-5-1937

Voorouders van Sjoerd Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Johannes Nicolaas Bijl 1854-1942 stamnummer 8.5.1.2.
|
Nicolaas Johannes Bijl 1882-1945 stamnummer 8.5.1.2.4.
|

Sjoerd Bijl wordt geboren op 5-2-1920 te Amsterdam. Sjoerd overlijdt op 21-5-1937 des voormiddags ten vijf ure in het Juliana ziekenhuis te Amsterdam op de jonge leeftijd van 17 jaar. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 50 jarige Kistenmaker Heinou Arend Bernhard.

Overlijden Sjoerd Bijl
Advertentie van het overlijden van Sjoerd Bijl

Besproken wordt de 5e nazaat van Johannes Nicolaas Bijl en Maria Francina Dirks (stamnummer 8.5.1.2.).

8.5.1.2.5. MARINUS FRANCISCUS BIJL 12-3-1885 - 8-1-1963)
(Hij is niet gehuwd geweest)

Voorouders van Marinus Franciscus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Johannes Nicolaas Bijl 1854-1942 stamnummer 8.5.1.2.
|

Marinus Franciscus Bijl wordt geboren op 12-3-1885 om acht uur des namiddags in de Fokke Simonsstraat 31 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 29 jarige steenhouwer Klaas Johannes Bijl (broer van de vader) eveneens wonend in de Fokke Simonsstraat 31 en door de 26 jarige schilder Hendrik Josias Visser (echtgenoot van de zuster van de vader: Catharina Bijl van 1853), wonend in de Fokke Simonsstraat 14.

In 1919 woont Marinus Franciscus in de Sint Willibrordusstraat 44 (twee huizen verder dan zijn broer en ouders). Ook is bekend dat Marinus Franciscus in 1919 timmerman-ambtenaar is en lid van de Gemeenteraad van Amsterdam. Zijn beroepen waren ook nog: 1 juli 1911 opzichter tekenaar bij Publieke Werken Amsterdam. 1 Januari 1919 opzichter. 1 Januari 1921 Technisch opzichter.

Frappant is dan dat in dezelfde Gemeenteraad nog een BIJL zit n.l.: een zekere Evert Roelof Bijl (zie 8.4.4.1.). Deze is dus een nakomeling van 8.4.4. terwijl Marinus Franciscus Bijl een nazaat is van 8.5.1.2. Ze hebben waarschijnlijk nooit geweten dat ze familie van elkaar waren.


25-jarige jubileum Marinus Franciscus Bijl in zijn functie als technisch opzichter bij de Havenwerken van de gemeente Amsterdam

Persoonskaart Marinus Franciscus Bijl
Persoonskaart Marinus Franciscus Bijl


Pensioenkaart Marinus Franciscus Bijl

Verder is Marinus Franciscus Bijl opzichter bij Publiekewerken te Amsterdam geweest. Hij is nooit gehuwd geweest. In 1945 woont Marinus Franciscus Bijl in de Jacob van Lennepstraat 328 huis en in 1954 woont hij in de Karel Doormanlaan 7 te Maarn bij zijn broer Johan Bijl (geboren op 3-1-1889) en schoonzuster Jeanna Clemence Hardies. Marinus Franciscus Bijl overlijdt op 8-1-1963 op 77 jarige leeftijd te Utrecht.

Besproken wordt de laatste nazaat en het 7e kind van Johannes Nicolaas Bijl en Maria Francina Dirks (stamnummer 8.5.1.2.).

8.5.1.2.7. JOHAN BIJL (3-1-1889 - 12-7-1966)
(1ste Gehuwd met Johanna Christina Schouten 4-6-1891 - 14-3-1946)
(2e Gehuwd met Jeanne Clemence Hardies 5-7-1901 - 8-7-1960)

Voorouders van Johan Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Johannes Nicolaas Bijl 1854-1942 stamnummer 8.5.1.2.
|

Johan Bijl wordt geboren op 3-1-1889 om half 12 in de Fokke Simonsstraat 7 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 32 jarige steenhouwer Nicolaas Johannes Bijl (broer van de vader van de geborene), wonend in de Ferdinand Bolstraat 21 te Amsterdam en door de 30 jarige schilder Hendrik Josias Visser (echtgenoot van Catharina Bijl, zuster van de vader van het kind), wonend in de Fokke Simonsstraat maar dan op nummer 9 te Amsterdam.

Eerste huwelijk Johan Bijl en Johanna Christina Schouten

Johan Bijl huwt op 18 jarige leeftijd (zijn beroep is dan kelner in een café en woont in de St. Willibrordusstraat 44 te Amsterdam) op 3-10-1907 te Amsterdam met de dan pas 16 jarige Johanna Christina Schouten, wonend in de Wagenstraat 12 te Amsterdam. Getuigen bij het huwelijk zijn: de 66 jarige smid Hermanus Cornelis Kraamwinkel, de 24 jarige postbeambte Nicolaas Johannes Bijl (geboren in 1883) en de 22 jarige gemeenteambtenaar Marinus Franciscus Bijl (geboren in 1885); beiden zijn broers van de bruidegom, en de 49 jarige winkelknecht Hendrik Josias Visser, oom van de bruidegom. De dan inmiddels geboren zoon van Johan Bijl (Jan Nicolaas) wordt erkend bij zijn huwelijk.

Huwelijksacte Johan Bijl en Johanna Christina Schouten Huwelijksacte Johan Bijl en Johanna Christina Schouten

Johanna Christina wordt geboren op 4-6-1891 te Amsterdam en is een dochter van Jan Schouten geboren op 17-2-1861 te Wormerveer van beroep bediende/broodbakker en van Minke Ozinga geboren op 7-5-1851 te Leeuwarden, gehuwd op 24 juli 1890 te Amsterdam met Jan Schouten, gehuwd op 14 juni 1876 te Amsterdam met Ruurd Jager (Ruurd is geboren op 7 juni 1852 te Workum, overleden op 28 april 1886 te Amsterdam 33 jaar oud, van beroep Smid).

Begroting Amsterdam in 1907
Een persiflage op de algemene begroting uit 1907 van de stad Amsterdam, het jaar van het huwelijk van Johan Bijl en Johanna Christina Schouten

Gezinskaart Johan Bijl en Johanna Christina Schouten
Gezinskaart Johan Bijl en Johanna Christina Schouten

Er worden uit het huwelijk van Johan Bijl en Johanna Christina Schouten drie kinderen geboren:

8.5.1.2.7.1. Jan Nicolaas Bijl 22-4-1906 - 21-5-1985

8.5.1.2.7.2. Maria Francina Bijl 28-12-1908 - ..

8.5.1.2.7.3. Marinus Franciscus Bijl 24-12-1913 - 3-6-1961

Aardappeloproer AmsterdamAardappeloproer in 1917 te Amsterdam

De gevolgen van de Eerste Wereldoorlog zijn in 1916 goed voelbaar in Amsterdam. Er ontstaat gebrek aan voedsel. Vooral aardappelen, het belangrijkste volksvoedsel, worden schaars. Ondertussen gaat de export van aardappelen gewoon door. Dat leidt tot protesten en plunderingen. Eind juni 1917 komt het tot een grote uitbarsting: een week van gewelddadigheid die het aardappeloproer wordt genoemd

In 1919 woont Johan Bijl met zijn gezin in de Kuiperstraat 68 te Amsterdam. Op 10-5-1929 volgt er een echtscheiding. Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 4-1-1929 is de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding uitgesproken.

Echtscheiding Johan Bijl en Johanna Christina Schouten Echtscheiding Johan Bijl en Johanna Christina Schouten

Tweede huwelijk Johan Bijl en Jeanne Clemence Hardies

Een maand na de scheiding huwt Johan Bijl opnieuw en wel op 5-6-1929 te Amsterdam met de 12 jaar jongere Jeanne Clemence Hardies. Huwelijksgetuigen zijn: zijn 46 jarige broer Nicolaas Johannes Bijl van beroep kantoorbediende en zijn 44 jarige broer Marinus Franciscus Bijl van beroep opzichter bij de dienst der Publieke Werken van Amsterdam. Beiden wonend te Amsterdam. Alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig.

Jeanne Clemence wordt geboren op 5-7-1901 des s'nachts te half twee te Terneuzen en is een dochter van Augustinus Gommarus Hardies, monteur van beroep (geboren in 1868) en van Marie Francoise Nobels (geboren in 1867), later beiden wonend te Brussel in België. Jeanne Clemence is erkend en gewettigd door beide ouders bij het huwelijk te Saint-Gillis d.d. 19-8-1905. Bij een rechtelijke uitspraak is de naam Gardies in 1932 gewijzigd in Hardies.

Geboorteacte Jeanne Clemence Hardies

In 1929 is het beroep van Johan Bijl geen kelner meer maar tramconducteur. In 1954 is hij suppoost in de Stadsschouwburg van Amsterdam.
Achtereenvolgens woont Johan Bijl voor 1940 te Lokeren België. In 1940 Kijkuit L6 te Terneuzen en Boschdorp B 18 te Zuiddorpe. In 1946 op de Katteburgerkade 66 huis te Amsterdam en Mariniersplein 6 huis. In 1947 in de Kromme Boomsloot 34 I te Amsterdam. In 1954 in de Karel Doormanlaan 7 te Maarn, eveneens woont bij hem in zijn broer Marinus Franciscus Bijl (geboren op 12-3-1885). In 1963 woont Johan Bijl in de Ring 26 te Wolph Dijk en in 1965 in de Louise de Colignylaan 2 te Goes.

Persoonskaart Johan Bijl, Johanna Christina Schouten en Jeanne Clemence Hardies
Persoonskaart Johan Bijl, Johanna Christina Schouten en Jeanne Clemence Hardies


Pensioenkaart Johan Bijl

Zijn 1ste echtgenote Johanna Christina Schouten overlijdt op 14-3-1946 te Amsterdam op 54 jarige leeftijd.
Zijn 2e echtgenote Jeanne Clemence Hardies overlijdt op 8-7-1960 te Maarn op 59 jarige leeftijd.
Johan Bijl overlijdt op 12-7-1966 te Goes op 77 jarige leeftijd.

De 1ste nazaat van Johan Bijl en Johanna Christina Schouten (stamnummer 8.5.1.2.7.) wordt behandeld.

8.5.1.2.7.1. JAN NICOLAAS BIJL (22-4-1906 - 21-5-1985)
(Gehuwd met Maria Margaretha Abcouwer 4-3-1909 - 8-6-1984)

Voorouders van Jan Nicolaas Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Johannes Nicolaas Bijl 1854-1942 stamnummer 8.5.1.2.
|
Johan Bijl 1889-1966 stamnummer 8.5.1.2.7.
|

Jan Nicolaas Bijl wordt geboren op 22-4-1906 te Amsterdam. Geboren één jaar voor het huwelijk van zijn ouders.

Hij huwt op 17-9-1931 te Amsterdam, op 25 jarige leeftijd, met de 22 jarige Maria Margaretha Abcouwer. Zij wordt geboren op 4-3-1909 te Amsterdam en is een dochter van Pieter Abcouwer van beroep boekdrukker, geboren op 3 mei 1882 te Amsterdam en van Geertje de Leeuw, geboren op 11 januari 1888 te Amsterdam. (Gehuwd op 30 juni 1909 te Amsterdam).

In 1934 voetbalt Jan Nicolaas Bijl net als zijn broer "Rinus" bij de voetbalclub Vriendenschaar te Culemborg. Zie ook de foto bij zijn broer Marinus Fransicus Bijl nummer 8.5.1.2.7.3. (Rinus).

Het jonge echtpaar gaat op 29-5-1946 wonen in de Schipbeekstraat 5 II te Tilburg. Daarna verhuizen ze, binnen Tilburg, naar de Plataanstraat 28. Vervolgens vertrekken ze op 18-7-1950 naar Nijmegen naar de Dr Jan Berendsstraat 5. Daar hebben ze niet zo heel lang gewoond want op 29-6-1954 gaan ze weer terug naar Tilburg en gaan wonen in de Duifstraat 46.

Persoonskaart Jan Nicolaas Bijl
Persoonskaart Jan Nicolaas Bijl en zijn gezin

Jan Nicolaas Bijl, die van beroep eerst magazijnbediende is, is daarna voetbaltrainer bij de voetbalclub NEC van 1941-1944 was er niet meer bij tijdens het seizoen 1944-1945. Niet vanwege teleurstellende resultaten, maar omdat het reizen, gezien de oorlogstijd, haast onmogelijk was geworden. Het seizoen 1948-1949 kende een enorme terugval in het aantal leden. Het toeval wilde dat oud-trainer Bijl direct beschikbaar was en hij kwam ook naar De Goffert om te proberen NEC op het hoogste niveau te houden. Met trainer Bijl op de bank was NEC veruit de sterkste en daardoor bleef de club op het hoogste plan. Eén van de belangrijkste trainers van de NEC-geschiedenis tot nu toe was trainer Bijl. Zijn contract werd verlengd aan het begin van seizoen 1952-1953. Rond 1956 is hij trainer-manager bij voetbalclub HERACLES te Almelo.

Op 3-7-1956 wordt er verhuisd naar Almelo naar de Heetveldseweg 30, telefoon 5149.

Op 9-12-1958 schrijft Jan Nicolaas Bijl de volgende brief:

Almelo, 9-12-'58

Den Wel Ed Heer J. Houwing
Egb. ten Catelaan 5
Almelo

Wel Ed Heer,

Hiermede bedank ik U namens "Heracles" hartelijk voor de gulle gave door U geschonken voor de St. Niklaas attentie, gegeven aan officials en spelers 1ste Elftal met reserve's. Het is door ons bijzonder op prijs gesteld en wij vertrouwen dat deze bewijzen van sympatie onze spelers zal stimuleren tot de beste prestatie's.

Hoogachtend,
J.N. Bijl
Manager
Voetbalteam Heracles 1958
Voetbalteam Heracles 1958 met als trainer Jan Nicolaas Bijl
Voetbalteam Heracles
Voetbalteam Heracles
Voetbalteam Heracles
Een niet zo lovend artikel over Jan Nicolaas Bijl uit het boek 101 jaar Heracles "de Tweekleur omhoog"

Na een verschil van inzicht over de te volgen gedragslijn ten aanzien van het spelersbeleid, neemt hij ontslag bij voetbalclub Heracles Almelo en vertrekt hij (op 14-9-1960) naar Eindhoven naar de Heiderveldstraat 5 (zie onderstaand artikel van 16-1-1960). Hij wordt dan trainer bij voetbalclub Eindhoven.

Artikel ontslag Heracles 1960

Kennelijk bevalt het daar niet, want op 20-1-1964 verhuizen ze weer terug naar Almelo en wel naar de Johannes Jongkindstraat.

Jan Nicolaas Bijl verhuist, een paar dagen na het overlijden van zijn echtgenote, op 14-6-1984 naar verzorgingshuis "De Klokenbelt" in de Vriezeveenseweg 2-222 kamer 69 te Almelo.

Op 8-6-1984 overlijdt te Almelo, op 75 jarige leeftijd Maria Margaretha Abcouwer.
Jan Nicolaas Bijl overlijdt op 21-5-1985 te Almelo op 79 jarige leeftijd. Hij wordt begraven op de Algemene begraafplaats aldaar.

Overlijdensadvertentie van Jan Nicolaas Bijl
Overlijdensadvertentie Jan Nicolaas Bijl

Er worden uit dit huwelijk geen kinderen geboren.

De 2e nazaat van Johan Bijl en Johanna Christina Schouten (stamnummer 8.5.1.2.7.) wordt behandeld.

8.5.1.2.7.2. MARIA FRANCINA BIJL (28-12-1908 - ..)
(Gehuwd met Philipus Jacobus Mars 19-11-1905 - ..)

Voorouders van Maria Francina Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Johannes Nicolaas Bijl 1854-1942 stamnummer 8.5.1.2.
|
Johan Bijl 1889-1966 stamnummer 8.5.1.2.7.
|

Maria Francina Bijl wordt geboren op 28-12-1908 te Amsterdam. Maria Francina huwt op 9-12-1931 te Amsterdam met Philipus Jacobus Mars, van beroep kok in een warenhuis; hij woont in 1931 te Hilversum. Huwelijksgetuigen zijn: de 26 jarige magazijnbediende en broer van de bruid Jan Nicolaas Bijl en de echtgenote van Jan Nicolaas Bijl: de 22 jarige Maria Margaretha Abcouwer (schoonzus van de bruid). Allen wonend te Amsterdam. De ouders van de bruidegom zijn dan al overleden.

Philipus Jacobus Mars wordt geboren op 19-11-1905 in de Jacob van Lennepstraat 280 te Amsterdam en is een zoon van Theodorus Josephus Antonius Mars (geboren op 1 november 1874 te Amsterdam, overleden (na 1931) van beroep ovenist en broodbakker) en van Maria Cornelia Jacoba Arnould (geboren op 26 augustus 1875 te Amsterdam, overleden voor 1931). Zijn ouders zijn gehuwd op 24 augustus 1899 te Amsterdam.

Persoonskaart Philipus Jacobus Mars
Persoonskaart Philipus Jacobus Mars en Maria Francina Bijl

Hierop is te zien dat Maria Francina Bijl met haar twee kinderen in 1952 naar Sydney vertrekt
Het jonge echtpaar krijgt twee kinderen:

 1. Kitty Mars, geboren op 24-7-1934 te Hilversum.
 2. Philip Mars, geboren op 10-11-1944 te Amsterdam.
Het gezin van Philipus Jacobus Mars woont in 1934 te Hilversum. In 1938 in de Reggestraat 34 te Amsterdam. Op 17-4-1951 woont het gezin op het Timorplein 4 1hg. in Amsterdam, Op 7 juli 1952 verlaten zij Nederland en vertrekken naar Sydney (Australi1ë).

De 3e nazaat van Johan Bijl en Johanna Christina Schouten (stamnummer 8.5.1.2.7.) wordt behandeld.

8.5.1.2.7.3. MARINUS FRANCISCUS BIJL (24-12-1913 - 3-6-1961)
(Gehuwd met Antonia Gozewina van Vugt 23-9-1916 - 15-12-2001)

Voorouders van Marinus Francisus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Johannes Nicolaas Bijl 1854-1942 stamnummer 8.5.1.2.
|
Johan Bijl 1889-1966 stamnummer 8.5.1.2.7.
|

Marinus Francisus Bijl wordt geboren op 24-12-1913 te Amsterdam. Hij huwt op 27 jarige leeftijd en wel op 10-1-1940 te Culemborg met de 24 jarige Antonia Gozewina van Vugt. Zij wordt geboren op 23-9-1916 te Culemborg en is een dochter van Teunis van Vugt, geboren op 31-8-1889 te Culemborg (voorzitter van de voetbalclub Vriendenschaar Culemborg) en Hendrika Wouterina Wilhelmina de Ruiter, geboren op 29-3-1895 te Culemborg. De ouders van Antonia Gozewina zijn gehuwd op 3 april 1916 te Culemborg.

Het pas gehuwd paar gaat wonen in de Lutmastraat 182 begane grond te Amsterdam. Daar woont het echtpaar tot 8-2-1940 dan verhuizen ze naar de Kribbestraat 14' te Amsterdam.

Persoonskaart Marinus Francisus Bijl en Antonia Gozewina van Vugt
Persoonskaart Marinus Francisus Bijl en Antonia Gozewina van Vugt

In de Kribbestraat wordt het eerste kind geboren:

8.5.1.2.7.3.1. Marina Helmi Bijl 11-12-1940 - ..
(Gehuwd met Hans Egidius Muilwijk 21-8-1924 - 4-8-2007)

Marina Helmi Bijl wordt geboren op 11-12-1940 te Amsterdam. Zij huwt op 29-12-1971 met Hans Egidius Muilwijk, geboren op 21-8-1924 te Baarn. Zij wonen anno 1994 in Baarn. Hans Egidius Muilwijk overlijdt op 4-8-2007, 82 jaar oud.

Op 1-5-1940 verhuist Marius Franciscus Bijl met zijn gezin in dezelfde straat naar nummer 30, begane grond, daar wordt het 2e kind geboren:

8.5.1.2.7.3.2. André Antonie Bijl 28-6-1947 - ..

Het beroep van Marinus Franciscus Bijl is eerst adjunct-commissaris bij de P.T.T. Daarna wordt hij hoofd employ I en promoveert hij tot afdelingschef bij het Rijkstelegraafkantoor.
Hij houdt zich, net als zijn broer Jan Bijl, bezig met voetballen, want hij is vanaf 1932 voetballer bij Vriendenschaar te Culemborg.

Elftal Vriendenschaar Culemborg 1934 Elftal Ajax 1937
Links: het elftal dat in 1934 onder hoede staat van Van Kol: Staande v.l.n.r. K. Dubbeldam (voorzitter Vriendenschaar Culemborg), trainer Van Kol, E. Bronk, R. Copier, Jo van Ekris, Rinus Bijl, R. Bronk, J. den Dunnen, L. van Kempen. Voor v.l.n.r. Wim v. ’t Verlaat, Ko van Kuik, Teunis Vink, Appie van Dalzen en zijn broer Jan Bijl.
Rechts: het kampioenselftal van de amateurclub Ajax Amsterdam in 1937
Staand van links naar rechts: Van Diepenbeek, Ko Loois, Wim Anderiesen, Been, Schubert
Zittend: Stam, Gerritsen, Van Reenen, Keizer, Rinus Bijl en Van Wijngaarden
Het elftal van Vriendenschaar Culemborg stond sinds 1932 onder leiding van trainer Dolf van Kol (staande tweede van links op de foto). Van Kol was toentertijd een beroemdheid in het Nederlandse voetbal. Zelf had hij vele jaren in het Amsterdamse Ajax gevoetbald en hij was 33-voudig international. Van veel spelers op deze foto is het nodige te vertellen.

De "beroemdste" speler op de foto is Rinus Bijl, die zich samen met zijn broer Jan in 1932 aanmeldde als lid van Vriendenschaar Culemborg. De gebroeders Bijl waren Amsterdammers. Vermoedelijk zijn ze met Dolf van Kol vanuit Amsterdam meegekomen.

Rinus Bijl krijgt nog een bijzondere relatie in Culemborg. Hij wordt verliefd op de dochter van de toenmalige voorzitter van Vriendenschaar, Teunis van Vugt, en trouwt later met haar.

Zijn broer Jan Bijl verlaat Vriendenschaar op het moment dat Dolf van Kol bij Vriendenschaar vertrekt als trainer. Rinus blijft nog een seizoen langer bij Vriendenschaar en maakt in 1935 de promotie - eindelijk - van Vriendenschaar naar de tweede klasse mee. Het jaar daarop vertrekt hij echter ook en gaat hij spelen in het eerste elftal van Ajax (zijn eerste wedstrijd speelt hij op 18-4-1937). Hij maakt deel uit van het elftal van Ajax dat in 1939 landskampioen wordt. Rinus Bijl is bij Ajax een belangrijke spits. In de seizoenen 1938/39 en 1940/41 is hij zelfs topscorer van Ajax. Hij komt in 71 wedstrijden van Ajax uit en scoort daarin in totaal 51 keer (zie boek 90 jaren AJAX 1900-1990 door Evert Vermeer). Nog steeds staat hij op de topscorerslijst van Ajax van aller tijden, op de 37ste plaats weliswaar, maar tussen bekende spelers als Rafaël van der Vaart (nr.36) en Ronald de Boer (nr. 38) in.

In 1940 wordt Rinus, nog spelend voor Ajax (zijn laatste wedstrijd was op 22-9-1940), trainer van Vriendenschaar Culemborg. Hij is weer terug in Culemborg. Vanaf het seizoen 1941/42 is hij speler-trainer van Vriendenschaar en dat blijft hij tot het seizoen 1947/48. Dan gaat hij een andere club trainen, maar vervolgens is hij van 1952 tot en met 1955 opnieuw trainer van Vriendenschaar. In 1955 verlaat hij definitief de club om elders zijn geluk als trainer te zoeken.

Op 1-6-1955 is Marinus Franciscus Bijl trainer bij D.W.V., en net na de oorlog, van 1945 tot 1948, is hij trainer van J.O.S.

Marinus Franciscus (Rinus) Bijl overlijdt op 47 jarige leeftijd, op 3-6-1961, als gevolg van een hartstilstand na de voetbalwedstrijd CSCA-Ajax, te Nieuwer Amstel.
Antonia Gozewina van Vugt woont op 26-8-1991 te Baarn. Zij overlijdt te Baarn op 15-12-2001 op de leeftijd van 85 jaar.

Behandeld wordt het 2e kind van Marinus Franciscus Bijl en Antonia Gozewina van Vugt (stamnummer 8.5.1.2.7.3.).

8.5.1.2.7.3.2. ANDRE ANTONIE BIJL (28-6-1947 - ..)
(Gehuwd met Egberta Hendrika (Bep) Hazewindus 19-5-1946 - ..)

Voorouders van André Antonie Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Johannes Nicolaas Bijl 1854-1942 stamnummer 8.5.1.2.
|
Johan Bijl 1889-1966 stamnummer 8.5.1.2.7.
|
Marinus Franciscus Bijl 1913-1961 stamnummer 8.5.1.2.7.3.
|

André Antonie Bijl wordt geboren op 28-6-1947 te Amsterdam. Hij huwt op 3-11-1971 met Egberta Hendrika Hazewindus, geboren op 19-5-1946 te Amsterdam.

Bep Hazewindus op de Van Riebeekcschool 1954-1955
Bep Hazewindus op de Van Riebeeckschool 1954-1955: Bep staat in de cirkel

De volgende kinderen worden geboren:

8.5.1.2.7.3.2.1. Jeroen Bijl 26-1-1974 - ..

8.5.1.2.7.3.2.2. Linda Bijl 9-10-1976 - ..

André Antonie Bijl woont anno 1994 in Blokker en in Spierdijk.

Alle nazaten van Johannes Nicolaas Bijl en Maria Francina Dirks (8.5.1.2.) zijn behandeld.

We gaan één generatie terug in de lijn en komen bij Claas Johannes Bijl en Kosina Anna de Ruijter (stamnummer 8.5.1.) waarvan het 2e kind 8.5.1.2. Johannes Nicolaas Bijl, gehuwd met Maria Francina Dirks, al is behandeld maar die nog een broer heeft n.l.:

8.5.1.3. KLAAS JOHANNES BIJL 20-1-1856 - 26-11-1935)
(Gehuwd met Catharina Cornelia Botterman 7-4-1861 - 14-9-1941)

Voorouders van Klaas Johannes Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|

Klaas Johannes Bijl wordt geboren op 20-1-1856 des voormiddags ten tien ure in de Utrechtsedwarsstraat Z 263 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 31 jarige vader Claas Johannes (steenhouwer), door de 42 jarige metselaar Christiaan Abbink of Ubink, wonend op de Pijpenmarkt E 416 te Amsterdam en door de 55 jarige metselaar Pieter Munsche, wonend in de 1ste Lindendwarsstraat 478 te Amsterdam. Klaas Johannes Bijl is, uit hoofde van broederdienst, voor de lichting van het jaar 1876 vrijgesteld van militaire dienstplicht (bron: huwelijksbijlage).


Geboorteacte Klaas Johannes Bijl

Klaas Johannes huwt (26 jaar oud, en steenhouwer en wonend in de 3e Weteringdwarsstraat 29 te Amsterdam) op woensdag 3-5-1882 te Amsterdam met de 21 jarige dienstbode Catharina Cornelia Botterman, wonend op de Nieuwe Prinsengracht 42? te Amsterdam. Getuigen bij het huwelijk zijn: de 28 jarige Johannes Nicolaas Bijl (geboren in 1854 van beroep steenhouwer), de 24 jarige Wilhelmus Leonardus Bijl (geboren in 1858 van beroep timmerman), beiden zijn broers van de bruidegom, de 23 jarige Theodorus Hubertus Botterman (broer van de bruid, van beroep spiegelmaker) en de 23 jarige Hendrik Josias Visser zwager van de bruidegom. Alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig.

Huwelijksacte Klaas Johannes Bijl en Catharina Cornelia Botterman

Catharina Cornelia wordt geboren op 7-4-1861 des voor middags ten vijf ure in de Eerste Boomdwarsstraat 464 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 28 jarige vader Johannes Casparus (beddenmaker), door de 48 jarige schoenmaker Gerardus Niemand, eveneens wonend in de de Eerste Boomdwarsstraat 464 en door de 57 jarige zilversmid Matthijs Rood, wonend in de Eerste Boomdwarsstraat 465 te Amsterdam. Catharina Cornelia Botterman is een dochter van Johannes Casparus Botterman, geboren op 29 november 1832 te Amsterdam, en Theodora Johanna Bosch, geboren op 18 september 1833 te Amersfoort.

Na hun huwelijk gaan Klaas Johannes Bijl en Catharina Cornelia Botterman wonen in de Quellijnstraat 124 te Amsterdam. Daar worden de volgende twee kinderen geboren, het derde kind wordt geboren in de Fokke Simonsstraat 31:

8.5.1.3.1. Klaas Johannes Bijl 22-2-1883 - 16-11-1883

Klaas Johannes wordt geboren op 22-2-1883 te Amsterdam. Hij overlijdt te Amsterdam op 16-11-1883.

8.5.1.3.2. Theodora Johanna Bijl 24-8-1884 - 16-5-1929

8.5.1.3.3. Catharina Johanna Bijl 6-2-1887 - 28-1-1973

Op 7-11-1884 verhuisd Klaas Johannes Bijl met zijn gezin naar de Fokke Simonsstraat 31 te Amsterdam; dit is hetzelfde huis waar zijn broer Johannes Nicolaas Bijl (8.5.1.2.) in 1880 ook woonde. (Tevens wonen hier twee bedienden, waarvan het niet geheel duidelijk is of het personeel is.)

Klaas Johannes Bijl is op 13-5-1885 te Amsterdam getuige bij het huwelijk van zijn broer Wilhelmus Leonardus Bijl (geboren in 1858) en zijn schoonzuster Catharina Maria Carpentier.

Dan in november 1886, in dezelfde straat een verhuizing naar nummer 37, het huis van zijn andere broer (Wilhelmus Leonardus Bijl 8.5.1.4.) die daar net weggaat.

In april 1888 verhuist het gezin van Klaas Johannes Bijl maar weer eens nu naar de Daniël Stalpertstraat 21 te Amsterdam, daar wonen ze tot januari 1889, dan gaat het gezin naar de Ferdinand Bolstraat 21 te Amsterdam. In 1919 wonen ze in de Lutmastraat 157 te Amsterdam. Het beroep van Klaas Johannes Bijl is hetzelfde als dat van zijn vader en zijn broer Johannes Nicolaas Bijl (8.5.1.2.) n.l. steenhouwer.


Overlijdensacte Klaas Johannes Bijl

Klaas Johannes Bijl overlijdt op 26-11-1935 des voormiddags zeven uur te Amsterdam op 79 jarige leeftijd.
Catharina Cornelia Botterman overlijdt op 14-9-1941 te Amsterdam op 80 jarige leeftijd.

Behandeld wordt het 2e kind van Klaas Johanna Bijl en Catharina Cornelia Botterman (stamnummer 8.5.1.3.).

8.5.1.3.2. THEODORA JOHANNA BIJL (24-8-1884 - 16-5-1929)
(Gehuwd met Hendrik Coenraad Riechelmann 12-6-1884 - 5-2-1963)

Voorouders van Theodora Johanna Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Klaas Johannes Bijl 1856-1935 stamnummer 8.5.1.3.
|

Theodora Johanna Bijl wordt geboren op 24-8-1884 des voormiddags ten tien ure in de Quellijnstraat 124 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 28 jarige vader Klaas Johannes (steenhouwer), door de 24 jarige bediende Theodorus Hubertus Botterman, wonend op de Egelantiersgracht 166 te Amsterdam en door de 23 jarige bediende Johannes Cornelis Koster, wonend in de Tweede Oosterburgerdwarsstraat 5 te Amsterdam.


Geboorteacte Theodora Johanna Bijl

Theodora Johanna Bijl huwt op 23-6-1910 te Amsterdam op 25 jarige leeftijd, wonend in de Albert Cuijpstraat 225 te Amsterdam (haar beroep is modiste in het onderwijs, haar geloof is Rooms Katholiek), met de 26 jarige tekenaar van een modemagazijn, Hendrik Coenraad Riechelmann (zijn geloof is Evangelisch Luthers) wonend in de 2e Jan van de Heijdestraat 34 te Amsterdam. Huwelijksgetuigen zijn: de 30 jarige toonkunstenaar George Blanchard, zwager van de bruidegom, de 32 jarige toonkunstenaar Johann Heinrich Christiaan Riechelmann, broer van de bruidegom, de 60 jarige makelaar Ferdinand Bertram Brass en de 25 jarige koopman Johannes Bernardus Becks, zwager van de bruid. Allen wonend te Amsterdam. Alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig.

Huwelijksacte Hendrik Coenraad Riechelmann en Theodora Johanna Bijl

Hendrik Coenraad Riechelmann wordt geboren op 12-6-1884 in de Quellijnstraat 52a te Amsterdam en is een zoon van Johann Heinrich Christiaan Riechelmann (geboren op 11 november 1848 te Amsterdam, overleden op 17 februari 1941 te Zwolle op de leeftijd van 92 jaar, beroep onderwijzer. Gehuwd op 8 april 1875, Amsterdam, met Anna Elisabeth van de Wetering), en van Anna Elisabeth van de Wetering (geboren op 20 september 1849 te Amsterdam, overleden op 5 januari 1922 te Amsterdam, 72 jaar oud). Zijn geboorte wordt aangegeven door de 30 jarige onderwijzer Henri Hunsche, wonend in de Albert Cuijpstraat 82 te Amsterdam en door de 31 jarige onderwijzer, wonend in de Van Oldenbarneveldstraat 73 te Amsterdam.
Hendrik Coenraad Riechelmann is, uit hoofde van broerderschap, in het jaar 1904 vrijgesteld van de militaire dienstplicht (bron: huwelijksbijlage Amsterdam).

Vertaling ansichtkaart: Lieve ouders, broer en zuster! Misschien kom ik morgen thuis met de trein die 3.20 uit W gaat en 7.54 in A aan komt. Komt u mij maar niet halen want het kan ook zijn dat ik niet kom. Wilt u dan zo goed zijn om naar de Von Zesenstraat no 2 te gaan. Ik heb ze de vorige dinsdag niet geschreven door dat er te kort tijd was. Hartelijke groeten van mij en ......... Deze kaart wordt op 7 augustus 1898 geschreven en is bestemd voor Johann Heinrich Christian Riechelmann in Amsterdam. De schrijfster of schrijver die op dat moment in Weidum verblijft, is een zoon of dochter van de geadresseerde. Het vertrouwen in de post was groot. Hoewel een van de poststempels ons meedeelt dat de kaart op 8 augustus 1898 op het postkantoor van de hoofdstad is aangekomen weten we niet of vader en moeder het bericht op tijd hebben ontvangen. Bron: Tresoar Leeuwarden
Theodora Johanna Bijl en Hendrik Coenraad Riechelmann krijgen de volgende kinderen:
 1. Johann Heinrich Christiaan Riechelmann, geboren op 9-7-1911 te Amsterdam en overleden op 18-9-1944 Benkoelen, Bengkulu, Indonesië (rang: A.O.O. KNIL). Deze zoon is op 33 jarige leeftijd omgekomen tijdens het torpederen van het schip de Junyo Maru nabij Benkulen bij de zuid//westkust van Sumatra door HMS Tradewind. HMS Tradewind was een Britse onderzeeboot van de T-klasse gebouwd op de Chatham Dockyard als P329 in 1943. De Tradewind is vooral bekend vanwege de torpedering van de Junyo Maru, een Japans vrachtschip. Hierbij kwamen zo'n 5600 mensen om, vooral Javanen en westerse krijgsgevangenen. Hoeveel mensen er precies aan boord van Junyo Maru hebben gezeten is niet bekend omdat de Japanners dat niet goed hadden geregistreerd. Naast de bemanning en de Japanners zaten er naar schatting 2300 tot 2500 Nederlandse, Britse, Amerikaanse en Australische krijgsgevangenen en ongeveer 4200 Javaanse contractarbeiders. De bedoeling was dat deze mensen allemaal zouden worden ingezet voor de aanleg van de 220 kilometer lange Sumatra-spoorlijn tussen Pakan Baroe en Muare.

  Het aantal slachtoffers moet worden geschat op 5620 mensen. Dat zou betekenen dat ongeveer 880 mensen levend de zee uit zijn gekomen. Maar veel van de overlevenden kwamen alsnog om tijdens de aanleg van de spoorlijn. Van de ongeveer 100 Nederlanders die de Junyo Maru scheepsramp overleefden stierven er tijdens de aanleg van de spoorlijn vermoedelijk nog eens tien. Over het lot van de Javanen is veel minder bekend. Vast staat dat het merendeel niet kon zwemmen, als ze al uit het schip konden komen. Velen verdronken, vermoedelijk zijn er hooguit 200 levend uit de Junyo Maru gekomen.

 2. Geertruida Riechelmann.

Na het overlijden van zijn echtgenote: Theodora Johanna Bijl, huwt Hendrik Coenraad Riechelmann op 3 oktober 1929 te Amsterdam met Alida Maria Toelé, geboren in 1894. Dit huwelijk duurt maar kort, want op 3 december 1936 wordt de echtscheiding uitgesproken.

Overlijden Theodora Johanna Bijl


Hendrik Coenraad Riechelmann overlijdt op 5-2-1963 op 79 jarige leeftijd te Amsterdam en wordt begraven op de Nieuwer Oosterbegraafplaats, grafnummer 3-13-621
Theodora Johanna Bijl wordt maar 44 jaar. Zij overlijdt op 16-5-1929 te Amsterdam. Ook zij wordt begraven op de Nieuwer Oosterbegraafplaats te Amsterdam

Overlijdensacte Theodora Johanna Bijl

Behandeld wordt het 3e kind van Klaas Johanna Bijl en Catharina Cornelia Botterman (stamnummer 8.5.1.3.).

8.5.1.3.3. CATHARINA JOHANNA BIJL (6-2-1887 - 28-1-1973)
(Gehuwd met Johannes Bernardus Becks 28-2-1885 - 16-1-1975)

Voorouders van Catharina Johanna Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Klaas Johannes Bijl 1856-1935 stamnummer 8.5.1.3.
|

Catharina Johanna Bijl wordt geboren op 6-2-1887 in de Fokke Simonszstraat 37 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 31 jarige vader Klaas Johannes (steenhouwer), door de 47 jarige Nicolaas Gerardus Bosch, wonend in de Bloemstraat 13 te Amsterdam en door de 57 jarige Hermanus van de Pol, wonend op de Prinsengracht 362 te Amsterdam.

Huwelijksacte Johannes Bernardus Becks en Catharina Johanna Bijl

Catharina Johanna huwt, op 22 jarige leeftijd wonend in de Albert Cuijpstraat 218, te Amsterdam, op 19-8-1909 met de 24 jarige koopman in ijzerwerk later ook nog portier en kantoorbediende, Johannes Bernardus Becks, wonend in de Gerard Doustraat 74 te Amsterdam. Huwelijksgetuigen zijn: de 41 jarige koopman Hermanus Petrus Henricus de Jong, de 33 jarige winkelchef Reinier Franciscus Anthonius Bobelman, zwager van de bruidegom, de 32 jaeige koopman Johan Bernhard Meijer, eveneens zwager van de bruidegom, de 25 jarige decoratieschilder Hendrik Coenraad Riechelman, zwager van de bruid. Allen wonend te Amsterdam. De ouders van de bruid en de vader van de bruidegom zijn bij het huwelijk aanwezig. De moeder van de bruidegom is dan al overleden.

Johannes Bernardus wordt geboren op 28-2-1885 des voor midddags ten vijf ure in de Gerard Doustraat 75 te Amsterdam Johannes Bernardus Becks is een zoon van Johannes Jacobus Becks (geboren op 25 september 1851 te Amsterdam, overleden na 1909, van beroep: Koopman en Smid, gehuwd op 2 augustus 1876 te Amsterdam) en van Jacoba Wilhelmina Kouwenberg (geboren op 11 juli 1855 te Amsterdam, overleden op 28 juni 1909 te Amsterdam). Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 33 jarige vader Johannes Jacobus (smid), door de 30 jarige schoenmaker Johannes Bernardus Fenger, wonend in de Ferdinand Bolstraat 9 te Amsterdam en door de 46 jarige Matthijs Johannes Dom wonend in de Nieuwe Looiersstraat 96 te Amsterdam.

Johannes Bernardus is voor de lichting 1905 uitgeloot voor militaire dienstplicht, hij heeft lotnummer: 4945 (bron: huwelijksbijlage Amsterdam).

Gezinskaart Johannes Bernardus Becks en Catharina Johanna Bijl
Gezinskaart Johannes Bernardus Becks en Catharina Johanna Bijl
Persoonskaart Johannes Bernardus Becks en Catharina Johanna Bijl
Persoonskaart Johannes Bernardus Becks en Catharina Johanna Bijl

Catharina Johanna Bijl en Johannes Bernardus Becks gaan wonen in de Tolstraat 59' te Amsterdam en in 1918 in het Sarphatiepark 80 te Amsterdam. Het echtpaar krijgt te Amsterdam drie kinderen:

 1. Johannes Jacobus Becks, geboren op 22-4-1911.
 2. Catharina Cornelia Becks, geboren op 16-10-1918.
 3. Nicolaas Johannes Becks, geboren op 13-9-1923.
Catharina Johanna Bijl overlijdt op 28-1-1973 te Amsterdam op 85 jarige leeftijd.
Johannes Bernardus Becks overlijdt op 16-1-1975 te Amsterdam op de leeftijd van 89 jaar.

Besproken wordt de laatste nazaat en het 4e kind van Claas Johannes Bijl en Kosina Anna de Ruijter (8.5.1.) (stamnummer 8.5.1.).

8.5.1.4. WILHELMUS LEONARDUS BIJL (6-5-1858 -15-5-1891)
(Gehuwd met Catharina Maria Carpentier 28-9-1857 - 20-9-1914)

Voorouders van Wilhelmus Leonardus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|

Wilhelmus Leonardus Bijl wordt geboren op 6-5-1858 des namiddags ten zes ure in de Utrechtsedwarsstraat 263 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 32 jarige steenhouwer Johannes Hermanus Dijkman, wonend in de Oude Doelenstraat 502 te Amsterdam en door de 24 jarige steenhouwer Henricus Johannes Looman, wonend in de Sint Jacobstraat te Amsterdam. Wilhelmus Leonardus Bijl is, uit hoofde van broerderdienst, voor de lichting van het jaar 1878 vrijgesteld van de militaire dienstplicht (bron: huwelijksbijlage Amsterdam).

Waterverversing grachten Amsterdam
Kaart van 1867 met ontwerp tot waterverversing van de grachten van Amsterdam De vervuiling van het water is even oud als Amsterdam zelf. Al in de middeleeuwse keurboeken staan verboden opgetekend op het inwerpen van mest en dode dieren. Niet verwonderlijk dat het vooral in de zomermaanden ondragelijk kon stinken. Vanaf de 16de eeuw weken gefortuneerde Amsterdammers in de zomer steeds vaker uit naar hun tuinen en huizen buiten de stad. De meeste huizen in de grachtengordel werden overigens pas in de jaren ’70 en ’80 van de 20ste eeuw op het rioleringsnet aangesloten. De eerste plannen voor waterverversing dateren uit de 17de eeuw. Door het graven van de Nieuwe Vaart, een kanaal naar het Buiten-IJ, probeerde men schoon water de stad in te leiden. Het eb-vloed verschil was echter te gering. Ook de bouw van stadsvuilwatermolens om de doorstroming te bevorderen werd geen succes. Tegenwoordig worden de grachten doorgespoeld met water uit het IJsselmeer, ’s winters 2 maal per week, ’s zomers 4 maal
Wilhelmus Leonardus Bijl is te Amsterdam op 3-5-1882 getuige bij het huwelijk van zijn broer Klaas Johannes Bijl (geboren in 1856) en zijn schoonzuster Catharina Cornelia Botterman.

Huwelijksacte Wilhelmus Leonardus Bijl en Catharina Maria Carpentier

Wilhelmus Leonardus huwt, op 27 jarige leeftijd van beroep timmerman en wonend in de 3e Weteringdwarsstraat 29 te Amsterdam, op 13-5-1885 te Amsterdam, met de evenoude Catharina Maria Carpentier wonend in de Palmstraat 56 te Amsterdam. Huwelijksgetuigen zijn: de 29 jarige steenhouwer Klaas Johannes Bijl, de 41 jarige steenhouwer Johannes Nicolaas Bijl; beiden zijn broers van de bruidegom, de 24 jarige koperslager Jan Oosterink en de 37 jarige melkslijter Simon Sterk. Allen wonend te Amsterdam. Alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig.

Catharina Maria Carpentier wordt geboren op 28-9-1857 in de Egelantiersstraat 170 te Amsterdam en is een dochter van Coenraad Carpentier (geboren op 8 november 1830 te Amsterdam, overleden (na 1914) van beroep zaagmolenaar/schilder/werkman. Gehuwd met Anna Christina Koch. Gehuwd op 24 juni 1857 te Amsterdam met Petronella Maria Bruijn) en van Petronella Maria Bruijn (geboren op 13 december 1827 te Amsterdam, overleden voor 1895).

Kaart Amsterdam

Kaart van Amsterdam uitgegeven door Joh. G. Stemmler, 1888-1889
Deze prachtig uitgevoerde 19e eeuwse kaart laat zien hoe Amsterdam eruit ziet omstreeks 1888. De belangrijkste publieke gebouwen van de stad zijn er herkenbaar in getekend: kerken, weeshuizen, ziekenhuizen, stations, musea. Opvallend zijn de fabrieken met rokende schoorstenenDirect na hun huwelijk gaan de echtelieden Wilhelmus Leonardus Bijl en Catharina Maria Carpentier wonen in de Fokke Simonsstraat 37 te Amsterdam. Ze verhuizen in 1886 naar de Quellijnstraat 113 te Amsterdam en wonen dan in dezelfde straat waar ook de ouders van Wilhelmus Leonardus Bijl wonen (die wonen op nummer 114). Hier wordt het 1ste kind geboren:

8.5.1.4.1. Wilhelmus Leonardus Bijl 15-3-1886 - 31-3-1886

Wilhelmus Leonardus wordt geboren op 15-3-1886 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 56 jarige grootvader Coenraad Carpentier en door Jan Huisinga 57 jaar oud wonend in de Anjelierstraat 66 te Amsterdam. Wilhelmus Leonardus overlijdt op 31-3-1886 te Amsterdam.

8.5.1.4.2. Nicolaas Johannes Bijl 26-4-1887 - 27-3-1888

Nicolaas Johannes wordt geboren op 26-4-1887 des voormiddags ten twee ure te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 28 jarige vader Wilhelmus Leonardus wonend in de Fokke Simonszstraat 37 te Amsterdam, door de 56 jarige Coenraad Carpentier (grootvader van moeders kant) wonend in de Lindenstraat 49 te Amsterdam en door de 69 jarige Jacobus Heere wonende in de Nieuwe Leliestraat 170 te Amsterdam. Nicolaas Johannes Bijl overlijdt te Amsterdam op 27-3-1888.

8.5.1.4.3. Petronella Maria Bijl 16-2-1889 - 7-6-1973

8.5.1.4.4. Wilhelmina Catharina Bijl 12-11-1891 - 26-6-1973

In 1891 verhuist het gezin van Wilhelmus Leonardus Bijl naar de Van der Helstraat 48 te Amsterdam. Het beroep van Wilhelmus Leonardus is timmerman. Van geloof is de familie Rooms Katholiek.

In 1892 is zijn weduwe "wasvrouw". Catharina Maria Carpentier hertrouwt op 1-8-1895 te Amsterdam met de broodbakker Christiaan Johannes Alders en vertrekt op 25-12-1895 naar Nieuwer Amstel en in 1909 naar Bloemendaal. Christiaan Johannes Alders wordt geboren op 26-3-1867 te Amsterdam.

Overlijdensaantekening Wilhelmus Leonardus Bijl
Overlijdensaantekening Wilhelmus Leonardus Bijl

Wilhelmus Leonardus Bijl overlijdt op 15-5-1891 des voormiddags ten half 10 op de jonge leeftijd van 33 jaar in het Buitengasthuis maar wonend in de Van der Helstraat 48 te Amsterdam. Zijn overlijden wordt aangegeven door Albertus Hamer 38 jaar, van beroep opzichter en wonend in het Buitengasthuis, bekende van Wilhelmus Leonardus Bijl en door Antonius van Leeuwen 29 jaar, van beroep opzichter en wonend in het Buitengasthuis, eveneens bekende van Wilhelmus Leonardus Bijl.
Catharina Maria Carpentier overlijdt op 20-9-1914 te Amsterdam op 56 jarige leeftijd.

Besproken wordt de 3e nazaat van Wilhelmus Leonardus Bijl en Catharina Maria Carpentier (stamnummer 8.5.1.4.).

8.5.1.4.3. PETRONELLA MARIA BIJL (16-2-1889 - 7-6-1973)
(Gehuwd met Jan Seinen 1-8-1890 - 8-8-1968)

Voorouders van Petronella Maria Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Wilhelmus Leonardus Bijl 1858-1898 stamnummer 8.5.1.4.
|

Petronella Maria Bijl wordt geboren op 16-2-1889 des namiddags ten zes ure in de Fokke Simonsstraat 37 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 58 jarige grootvader Coenraad Carpentier wonend in de Lindenstraat 49 te Amsterdam en door de 33 jarige steenhouwer Nicolaas Johannes Bijl (broer van de vader van geborene), wonend in de Ferdinand Bolstraat 21 te Amsterdam.

Petronella Maria Bijl woont in 1889 in de Quellijnstraat 113 te Amsterdam en in 1891 in de Van der Helstraat 48 te Amsterdam.

Huwelijksacte Petronella Maria Bijl en Jan Seinen

Petronella Maria huwt, op 24 jarige leeftijd, wonend in de Van Breestraat 54? te Amsterdam, op woensdag 10-9-1913 te Amsterdam met 23 jarige kruideniersbediende Jan Seinen, wonend in de Albert Cuijpstraat 205 te Amsterdam. Huwelijksgetuigen zijn: de 83 jarige grootvader van de bruid Coenraad Carpentier en de 42 jarige kruidenier Marten Voskamp. De vader van de bruidegom en de moeder van de bruid zijn bij het huwelijk aanwezig.

Affiche anti-tariefwet 1913
Links: affiche over de anti-tariefwet in 1913/1914. Rechtsonder: eerste Nederlandsche Tentoonstelling te Amsterdam op scheepvaartgebied
Affiche anti-tariefwet 1913
Jan Seinen wordt geboren op 1-8-1890 des morgens ten zeven uren te Hoogeveen (in het huis van zijn grootvader, in de streek 't Haagje van de gemeente Hoogeveen, in wijk A nr 384). Zijn geboorte wordt aangegevens door zijn 53 jarige grootvader Jan Voskamp (metselaar) (hij is ook bij de bevalling aanwezig geweest), door de 32 jarige timmerman Egbert Slot en door de 51 jarige concierge Gerrit Houwer?

Jan Seinen is een zoon van Roelof Seinen (geboren op 4-6-1863 te Hoogeveen, overleden na 1902, van beroep schipper, gehuwd op 14 november 1888 te Hoogeveen met Lucretia Alberdina Voskamp, gehuwd op 10 augustus 1904 te Hoogeveen met Jantje Kleine) en van Lucretia Alberdina Voskamp (geboren op 12-7-1864 te Hoogeveen, overleden op 11 maart 1902 te Hoogeveen).


Geboorteacte Jan Seinen

Petronella Maria Bijl en Jan Seinen krijgen drie kinderen.
Ze hebben op de Postjeskade 135hs en in de Vogelenzangstraat 18hs te Amsterdam gewoond.

Persoonskaart Jan Seinen en Petronella Maria Bijl
Persoonskaart Jan Seinen en Petronella Maria Bijl

Jan Seinen overlijdt op 8-8-1968 te Amsterdam op 78 jarige leeftijd.
Petronella Maria overlijdt op 7-6-1973 te Amsterdam op 84 jarige leeftijd.

Besproken wordt de 4e nazaat van Wilhelmus Leonardus Bijl en Catharina Maria Carpentier (stamnummer 8.5.1.4.).

8.5.1.4.4. WILHELMINA CATHARINA BIJL (12-11-1891 - 26-6-1973)
(Gehuwd met Aart Langezaal 30-9-1892 - 2-11-1976)

Voorouders van Wilhelmina Catharina Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|
Wilhelmus Leonardus Bijl 1858-1898 stamnummer 8.5.1.4.
|

Wilhelmina Catharina Bijl wordt geboren op 12-11-1891 des namiddags ten negen ure in de Quellijnstraat 117 te Amsterdam. Haar vader is dan al overleden. Haar geboorte wordt aangegeven door de 45 jarige vroedvrouw Heintje Gokkes wonend in de Jacob van Kampenstraat 142 te Amsterdam, door haar 61 jarige grootvader Coenraad Carpentier, wonend in de Lindenstraat 49 te Amsterdam en door de 29 jarige koperslager Jan Oosterink, wonend op het Lange Bleekerspad 121 te Amsterdam. Wilhelmina Catharina Bijl woont in 1903 in de Albert Cuijpstraat 186 2hg te Amsterdam.


Geboorteacte Wilhelmina Catharina Bijl

Wilhelmina Catharina Bijl huwt, 30 jaar oud en wonend op de Wouwermanstraat 5 te Amsterdam, op woensdag 16-8-1922 met de 29 jarige tuinman Aart Langezaal wonend op de Haarlemmerdijk 9 te Amsterdam. Huwelijksgetuigen zijn: de 31 jarige kruidenier Jan Seinen, zwager van de bruid, wonend te Amsterdam en de 39 jarige ketelmaker Gerardus Wilhelmus van der Linden, zwager van de bruidegom, wonend te Leiden. De ouders van de bruidegom zijn bij het huwelijk aanwezig. De ouders van de bruid zijn al overleden.

Aart Langezaal wordt geboren op 30-9-1892 te Leiderdorp en is een zoon van Nicolaas Langezaal (van beroep metselaar, geboren op 13 januari 1855 te Leiden, overleden op 4 januari 1939 te Leiden, gehuwd op 28 augustus 1879 te Leiderdorp met Neeltje van Leeuwen) en Neeltje van Leeuwen, geboren op 13 mei 1855 te Leiden, overleden na 1922).

Persoonskaart Aart Langezaal en Wilhelmina Catharina Bijl
Persoonskaart Aart Langezaal en Wilhelmina Catharina Bijl

De religie van Aart Langezaal is Nederlands Hervormd, terwijl Wilhelmina Catharina Bijl Evangelisch Luthers is. Het pasgehuwde echtpaar gaat wonen op de Haarlemmerdijk 9 te Amsterdam. Op 23-8-1922 gaan ze wonen in de Rustenburgerstraat 354 te Amsterdam. Ze hebben binnen Amsterdam nog op de volgende adressen gewoond: 23-10-1928 in de Th. Schwartzestraat 7hs; op 16-5-1951 in de Discusstraat 28hs; op 21-5-1973 in de Jan de Louterstraat 23hs.

Wilhelmina Catharina Bijl en Aart Langezaal krijgen het volgende kind: Hendrika Aartina Langezaal, geboren op 27-7-1925 te Amsterdam, zij huwt op 10-9-1951 met A.J.Schuddeboom.

Wilhelmina Catharina Bijl overlijdt op 26-6-1973 te Amsterdam op 81 jarige leeftijd.
Aart Langezaal overlijdt op 2-11-1976 te Amsterdam en is dan 84 jaar oud.

Het 5e kind van Claas Johannes Bijl en Kosina Anna de Ruijter (stamnummer 8.5.1.) wordt behandeld.

8.5.1.5. MARIA BIJL (20-4-1864 - 26-11-1940)
(Gehuwd met Abraham Hendrik de Mare 8-9-1862 - 24-1-1922)

Voorouders van Maria Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Claas Johannes Bijl 1824-1889 stamnummer 8.5.1.
|

Maria Bijl wordt geboren op 20-4-1864 des voor middags ten twee ure in de 3e Weteringdwarsstraat BB 219 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 39 jarige vader Claas Johannes (steenhouwer), door de 40 jarige steenhouwer Bartholomeus Jacobus Walkers, wonend in de Handboogstraat D 294 te Amsterdam en door de 28 jarige steenhouwer Hendrik Breur, wonend op de Keizersgracht 207 te Amsterdam.


Geboorteacte Maria Bijl
Huwelijksacte Maria Bijl en Abraham Hendrik de Mare

Maria Bijl huwt als zij 26 jaar oud is (haar beroep is dan strijkster en wonend in de 3e Weteringdwarsstraat 29 te Amsterdam) op 2-10-1890 te Amsterdam met de 28 jarige witwerker (=vurenhoutbewerker) Abraham Hendrik de Mare, wonend in de 3e Weteringdwarsstraat 29 te Amsterdam. Huwelijksgetuigen zijn: de 23 jarige witwerker (=vurenhoutbewerker) Jacobus Franciscus de Mare, broer van de bruidegom, de 36 jarige Johannes Nicolaas Bijl, broer van de bruid, de 34 jarige steenhouwer Klaas Johannes Bij, broer van de bruid en de 30 jarige koetsier Huip Bertus Ottjes. Allen wonend te Amsterdam. De ouders van de bruidegom en de moeder van de bruid zijn bij het huwelijk aanwezig. De vader van de bruid is al overleden.

Abraham Hendrik de Mare wordt geboren op 8-9-1862 des voor middags ten één ure in de Egelantierstraat 283 te Amsterdam en is een zoon van Abraham Hendrik de Mare, geboren in 1834 te Amsterdam (Witwerker) en Engelina Regina Elisabeth van der Veen, geboren in 1830 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 28 jarige vader Abraham Hendrik de Mare, door Zacharias Assum? 30 jaar oud van beroep witwerker (=houtbewerker) wonend in de Heisteeg 520 te Amsterdam en door Willem Frederik Walroth van beroep witwerker (=houtbewerker) 30 jaar oud wonend op de (Lijn-)Baangracht 518 te Amsterdam.


Geboorteacte Abraham Hendrik de Mare

Abraham Hendrik de Mare is in het inschrijvingsregister van de gemeente Amsterdam voor de lichting van het jaar 1882 voor de militaire dienst ingeschreven, hij krijgt lotnummer: 1498. Hij wordt op 5-5-1882 ingelijfd en uit hoofde van diensteindiging op 30-3-1888 uit de dienst ontslagen.

Persoonskaart Abraham Hendrik de Mare en Maria Bijl
Persoonskaart Abraham Hendrik de Mare en Maria Bijl

Maria Bijl en Abraham Hendrik de Mare krijgen de volgende kinderen:

 1. Elisabeth Cousina de Mare, geboren op 17-1-1891 te Amsterdam.
 2. Abraham Hendrik de Mare, geboren op 17-12-1892 te Amsterdam (vernoemd naar zijn vader en grootvader n.l.).
 3. Maria Hendrika de Mare, geboren op 16-8-1894 te Amsterdam; zij overlijdt op 23-4-1906.
 4. Nicolaas Johannes de Mare, geboren op 8-2-1897 te Amsterdam; gehuwd als meubelmaker op 15-7-1926 te Amsterdam met Martha Hemrika.
 5. Willem Frederik de Mare, geboren op 20-11-1898 te Amsterdam.
Foto Hemrika de Mare
Links op de foto: Martha Hemrika de Mare

Maria Bijl heeft in de Spaarndamstraat 113hs te Amsterdam gewoond. Op 11-1-1940 woont zij in de Oostzaanstraat 1bhs bij haar behuwde zoon waar zij twee weken later overlijdt.


Overlijdensacte Abraham Hendrik de Mare

Abraham Hendrik de Mare overlijdt op 24-1-1922 des namiddags ten elf ure te Amsterdam op 59 jarige leeftijd.
Maria Bijl overlijdt op 26-11-1940 in de Oostzaanstraat 1bhs te Amsterdam op 76 jarige leeftijd.

Alle nazaten van Claas Johannes Bijl en Kosina Anna de Ruijter (8.5.1.) zijn behandeld. Er wordt weer één generatie teruggegaan en wel naar Claas Johannes Bijl, gehuwd met Trijntje Paater (stamnummer 8.5.) waarvan de 3e nazaat wordt behandeld.

8.5.3. GESINA CATHARINA BIJL (15-5-1828 - 4-12-1908)
(Zij is niet gehuwd geweest)

Voorouders van Gesina Catharina Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|

Gesina Catharina Bijl wordt geboren op 15-5-1828 des namiddags ten vier ure in de Weesperkerstraat 94 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 62 jarige grootvader Claas Bijl (winkelier) van de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam en door de 37 jarige winkelier Johannes Klaasen Bijl (broer van haar vader) van de Leidsestraat 35 te Amsterdam.

Geboorteacte Gesina Catharina Bijl Geboorteacte Gesina Catharina Bijl

Gesina Catharina is niet gehuwd geweest, wel krijgt zij de volgende zoon waarvan de vader onbekend is:

8.5.3.1. Evert Hendrik Bijl 5-12-1855 - 19-6-1897

Gesina Catharina Bijl gaat op 25 jarige leeftijd weg uit het ouderlijk huis (in 1853) en gaat wonen op het Vlakkeveld AB 219 te Amsterdam. Twee jaar later gaat zij (in 1855) samen met haar kind weer bij haar moeder in de 3e Weteringdwarsstraat 3 (nu 219) te Amsterdam wonen. (Zie ook 8.5.)

Op 5-12-1861 wordt haar zoon Evert Hendrik erkend als haar kind en volgt er een Erkenningsbesluit.

In 1861 is het beroep van Gesina Catharina Bijl baakster en woont zij in de Heerenstraat 288 te Amsterdam bij haar broer Willem Fredrik Bijl (8.5.6.) waarna allen naar de Lindenstraat 60 te Amsterdam vertrekken. In november 1878 verhuizen ze allemaal naar nummer 24a in dezelfde straat.

Lindenstrat 24a en 24b Amsterdam
Ontwerptekening uit 1875 van de te bouwen huizen in de Lindenstraat 24a en 24b te Amsterdam. In 1878 gaat Gesina Catharina Bijl en een aantal familieleden op nummer 24a wonen

Gesina Catharina Bijl en haar broer Willem Fredrik verhuizen naar de Raamstraat 11 te Amsterdam. In mei 1888 verhuizen ze naar de Albert Cuijpstraat 57 te Amsterdam. Vervolgens in mei 1889 naar de Daniël Stalpertstraat 74 te Amsterdam. In juni 1890 komt hier ook inwonen Johanna Wilhelmina Bijl (8.5.7.), zuster van Gesina Catharina en Willem Frederik Bijl. In 1900 wonen ze met z'n allen in de 2e Hugo de Grootstraat 21 1hg te Amsterdam. Het is niet zeker of Gesina Catharina Bijl en haar zuster Johanna Wilhelmina Bijl daar nog bij inwonen.

Gesina Catharina Bijl overlijdt op 4-12-1908 des namiddags ten drie ure wonend bij haar zuster Johanna Wilhelmina Bijl in de Potgieterstraat 21 te Amsterdam op 80 jarige leeftijd.

Overlijdensacte Gesina Catharina Bijl
Overlijdensadvertentie van het overlijden van Gesina Catharina Bijl

De zoon van Gesina Catharina Bijl (stamnummer 8.5.3.) wordt vervolgens besproken.

8.5.3.1. EVERT HENDRIK BIJL (5-12-1855 - 19-6-1897)
(Voor zover bekend, is hij niet gehuwd geweest)

Voorouders van Evert Hendrik Bijl (van moeders kant):


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Gesina Catharina Bijl 1828-1908 stamnummer 8.5.3.
|

Evert Hendrik Bijl wordt geboren op 5-12-1855 des voormiddags ten vier ure in het Binnengasthuis te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 52 jarige Jacob Ritter, directeur van het Binnengasthuis. De vader van Evert Hendrik Bijl is onbekend.

Hij heeft de achternaam van zijn moeder gekregen (Gesina Catharina Bijl). Hoewel Evert Hendrik geen echte Bijl is, hebben we zijn levensloop toch onderzocht.


Geboorteacte Evert Hendrik Bijl

Evert Hendrik Bijl woont in 1855 bij zijn moeder en grootmoeder in de 3e Weteringdwarsstraat 219 te Amsterdam.

In de geboorteacte staat in de marge dat dit kind op 5-12-1861 te Amsterdam door Gesina Catharina Bijl bij acte van dato heden voor het hare is erkend (bron: Erkennisregister nr 1 folio 21v Amsterdam) waarin het volgende staat:

Heden verschijnt voor de Burgerlijke Stand Gesina Catharina Bijl Heerenstraat 288 en erkent Evert Hendrik, geboren te Amsterdam onder 7, 33 als kind. Getuigen hierbij zijn Jan Bijl (broer van Gesina) van beroep smid 30 jaar en wonend in de Sint Nicolaasstraat 392 en Wilhelm Frederik Bijl (broer van Gesina) letterzetter van beroep 28 jaar en wonend in de Heerenstraat 288 te Amsterdam.

Erkenningsbesluit Evert Hendrik Bijl Erkenningsbesluit Evert Hendrik Bijl

Evert Hendrik Bijl, van beroep onderwijzer, wordt in 1875 op 20 jarige leeftijd voor de militaire dienst gekeurd. Hij woont dan samen met z'n moeder in de Nieuwe Hoogstraat? 392 te Amsterdam. Hier volgt zijn persoonsbeschrijving Maten: 1575 mm (hoewel dit later, bij een andere meting 1618 mm is), aangezicht: ovaal, ogen: bruin, neus en mond: gewoon, kin: rond, haar en wenkbrauwen: bruin. Verder heeft hij enkele lichamelijke gebreken en stelt hij een nummerverwisselaar ter beschikking. In deze tijd kon en mocht men iemand anders er toe over halen om de dienstplicht in zijn plaats te voldoen, uiteraard meestal tegen een forse betaling aan deze plaatsvervanger.

De Militieraad moest na zo'n verzoek toestemming geven. In dit geval werd toestemming verleend. Evert Hendrik Bijl wordt "...tot de dienst aangewezen maar de dienstnummers worden verwisseld en zo gaat ene Adrianus Meyer op 7-5-1875 bij het 7e Regiment Infanterie dienst doen." Adrianus Meyer zou later, op 21-5-1878, vertrekken naar het koloniaal werfdepot te Harderwijk. Van hieruit vertrokken te soldaten destijds om dienst te gaan doen in de koloniën.

In 1878 woont Evert Hendrik Bijl in de Lindenstraat 60 te Amsterdam en in de Lindenstraat 24a te Amsterdam.

Op 16 augustus 1881 neemt hij ontslag als onderwijzer. Zie hieronder.Krantenartikel Nieuws van de Dag van het ontslag als onderwijzer van Evert Hendrik Bijl

Evert Hendrik Bijl vertrekt op 28-10-1881 naar Rotterdam en gaat dan toch in militaire dienst. Op 11-3-1882 komt Evert Hendrik weer terug naar Amsterdam en gaat wonen (bij zijn moeder) in de Raamstraat 11. Hij gaat op 24-8-1882, op 27 jarige leeftijd, weer in militaire dienst. Hij vertrekt op deze datum naar het koloniaal werfdepot in Harderwijk, Oranje Nassau Kazerne. Evert Hendrik Bijl tekent een contract voor zes jaar dienst en krijgt een premie op de inschepingsdag van 300 gulden. Na een korte opleiding vertrekt hij op 25-10-1882 met het stoomschip "Insulinde" naar Oost-Indië.

Oranje Nassau Kazerne Harderwijk
Oranje Nassaukazerne (ook wel genoemd de oude kazerne) te Harderwijk

Evert Hendrik wordt geplaatst bij het 2e depot bataljon. Op 28 juni 1883 wordt hij bevorderd tot korporaal. Op 11 juli 1883 gaat Evert Hendrik over naar de kaderpupillen (kaderopleiding). Op 16-1-1884 wordt hij bevorderd tot sergeant waarna Evert Hendrik op 20-10-1885 als foerier wordt aangesteld.

Op 18-10-1888 wordt Evert Hendrik Bijl onderscheiden met de bronzen medaille en zeven dagen later tekent hij een nieuw contract voor de duur van twee jaar met een premie van 200 gulden. Op 16-1-1889 krijgt hij nog een gratificatie van 12 gulden behorend bij de bronzen medaille. Dan volgen wat overplaatsingen: Op 9-6-1889 wordt hij overgeplaatst naar het 7e bataljon (batallion) Infanterie, later dat jaar naar het 6e Infanterie bataljon en op 18-3-1890 weer terug naar het 2e depot bataljon. Dan wordt hij op 28-5-1890 bij de fuseliers (een soort Infanterie) ingedeeld waar hij in de Atjeh oorlog terecht komt. Hij is daar schijnbaar niet zo'n held want op dezelfde dag wordt hij gedegradeerd tot soldaat en wordt zijn bronzen medaille afgenomen. Enkele dagen later (op 6 juni) wordt hij ook terstond overgeplaatst naar het 4e bataljon Infanterie. Ondanks dit alles tekent hij op 25 oktober van dat jaar toch nog een nieuw contract voor de duur van vier jaar. Hij ontvangt hiervoor ook weer een premie van 200 gulden.

Landkaart Atjeh 1896
Landkaart Atjeh 1896

Op 30-8-1891 wordt hij weer overgeplaatst naar z'n oude eenheid; het 2e depot bataljon. Een klein jaar later, op 6-5-1892, volgt er weer een overplaatsing, dit keer naar het 4e bataljon Infanterie. Dan volgt er wederom een bevordering naar korporaal op 8-8-1892. Vervolgens weer een overplaatsing; dit keer naar het garnizoensbataljon van Java naar de 2e militie afdeling. Aldaar wordt hij ook op 5-2-1893 staffoerier. Een half jaar later, op 11-2-1893, volgt een overplaatsing naar het 15e Infanterie bataljon, alwaar hij op 14-2-1892 stafschrijver wordt.

Dan gebeurt er opnieuw iets wat niet door de beugel kan. Op 4 mei van dat jaar moet hij voor de Krijgsraad te Kota Radja verschijnen wegens misbruik van zijn positie (het exacte delict wordt niet genoemd). Hij wordt bij vonnis van de Krijgsraad veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en degradatie, ingaande op 24 juli. Hij wordt echter niet in preventieve hechtenis genomen en gaat in plaats van naar de gevangenis op 22 juli 1892 naar de fuseliers (12e bataljon Infanterie). Hij dient vervolgens nog een klein jaar tot 12-3-1895, dan verlaat hij na 12 jaar, te Soerabaja, het leger. Hij krijgt een premie van 200 gulden en een certificaat van goed gedrag (?).

Hij keert niet terug naar Amsterdam maar blijft in "de Oost" want op 19-6-1897, hij is dan pas 42, overlijdt hij te Samarang. Het enige wat hij nalaat is 6 gulden.

Besproken wordt de 5e nazaat van Claas Johannes Bijl en Trijntje Paater (stamnummer 8.5.).

8.5.5. JAN BIJL (7-6-1831 - 16-7-1881)
(Gehuwd met Maria Jacomina Ritte 27-11-1833 - 20-11-1908)

Voorouders van Jan Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|

Jan Bijl wordt geboren op 7-6-1831 des morgens ten drie ure in de Kerkstraat 94 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 35 jarige vader Claas Johannes (winkelier), door de 40 jarige winkelier Johannes Klaasen Bijl (broer van zijn vader), eveneens wonend in de Leidschestraat 35 te Amsterdam en door de 37 jarige winkelier Evert Roelofs Bijl (eveneens een broer van zijn vader), wonend in de Boomstraat 18 te Amsterdam.

Jan Bijl is uitgeloot voor de militaire dienstplicht (lotnummer: 3124). Zijn signalement luidt: lengte 1 el 6, pm 8, dm 0, ogen bruin, haar bruin, gezicht ovaal, neus gewoon, kin rond (bron: huwelijksbijlage Amsterdam).


Geboorteacte Jan Bijl

Jan Bijl huwt op 30 jarige leeftijd, wonend in de Sint Nicolaasstraat 392 te Amsterdam (in de acte staat dat hij 20 jaar is en minderjarig, dat is niet juist; in de huwelijksbijlage staat het wel goed) op woensdag 2-10-1861 te Amsterdam met de 27 jarige Maria Jacomina Ritte wonend in de Sint Nicolaasstraat 424 te Amsterdam. Huwelijksgetuigen zijn: de 37 jarige broer van de bruidegom Claas Johannes Bijl (steenhouwer), de 28 jarige broer van de bruidegom Willem Frederik Bijl (letterzetter), de 37 jarige Roelof Bijl, neef van de bruidegom (winkelier) en de 32 jarige timmerman Willem Frederik Rijke. Allen wonend te Amsterdam. De beide vaders zijn dan al overleden.

Huwelijksacte Jan Bijl en Maria Jacomina Ritte

Maria Jacomina Ritte wordt geboren op 27-11-1833 des middags ten drie ure te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 31 jarige vader Willem (smidsknecht), door de 36 jarige Jacob Frobe, en door de Jacob Runevelt? Maria Jacomina Ritte is een dochter van Willem Ritte (geboren op 27 maart 1802 te Amsterdam, gedoopt op 28 maart 1802 te Amsterdam in de Westerkerk, overleden op 8 september 1855 te Amsterdam, gehuwd op 3 mei 1826 te Amsterdam met Elizabeth Meijer Otto) en Elizabeth Meijer Otto, geboren op 9 januari 1801 te Amsterdam, overleden op 17 februari 1867 te Amsterdam.

Na het huwelijk gaat het echtpaar wonen in de Sint Nicolaasstraat 392 (nu 23) te Amsterdam.


Geboorteacte Maria Jacomina Ritte

Watersnoodramp 1861 polder te BrakelIn het jaar dat Jan Bijl huwt gebeurt er op 4 januari 1861 een grote ramp. De dijk van het Munnikenland in de Hoekse Waard in de Provincie Zuid-Holland breekt door waardoor een groot deel van midden en zuidwest Nederland overstroomt. Op 5 januari 1861 is een ijsverstopping ten hoogte van de Vuren ontstaan en breekt de dijk door te Brakel. De Polders Brakel en Pouderooijen zijn overspoeld en 25 huizen zijn weggespoeld
Er worden op dit adres zes kinderen geboren, waarvan er maar één de mannelijke lijn voortzet:

8.5.5.1. Catharina Elisabeth Bijl 7-6-1862 - 12-8-1943

8.5.5.2. Maria Bijl 23-7-1864 - 10-6-1891

8.5.5.3. Jan Nicolaas Willem Bijl 10-4-1867 - 26-9-1889

8.5.5.4. Gesina Catharina Bijl 10-12-1869 - 5-2-1937

8.5.5.5. Wilhelmina Frederika Bijl 11-6-1872 - 26-2-1945

8.5.5.6. Willem Frederik Bijl 17-12-1875 - 29-6-1938

In de Nicolaasstraat 392 (nu 23) woont van april 1891 tot juli 1891 bij het gezin van vader Jan Bijl en Maria Jacomina Ritte hun kleindochter Maria Bijl (dochter van één van hun dochters: Maria Bijl van 1864).

Het beroep van vader Jan Bijl is dan smid.

Jan Bijl overlijdt door een noodlottig ongeval op 50 jarige leeftijd te Amsterdam en wel op 16-7-1881. Het krantenbericht hierover in de Nieuwe Amsterdamsche Courant van 19-7-1881 luidt alsvolgt: Gisterenmiddag is uit het Westerdok het lijk opgehaald van den smid Jan Bijl uit de Sint Nicolaasstraat die vermoedelijk bij het verrichten van een karwei aan boord van een schip in het water is gevallen zonder dat het werd bemerkt.

Foto Westerdok
Foto Westerdok anno 1862

Zijn overlijden wordt bij de Burgerlijke Stand van Amsterdam gemeld door de 37 jarige Jan Label uit de Kerkstraat 40 en door de 51 jarige Hendrik Fiege, wonend op de Bloemgracht 72 te Amsterdam (beiden bekende van het slachtoffer). In de overlijdensakte staat dat hij uit het Y nabij de Westerdoksdijk is gehaald. Hiervan is een procesverbaal opgemaakt.

Overlijden Jan Bijl Overlijdensacte Jan Advertentie van het overlijden van Jan Bijl
Overlijdensacte Jan Bijl

Het beroep van Maria Jacoba Ritte is in 1886 "smidaffairedoende" (smederijbeheerster). Waarschijnlijk hadden ze dus een eigen smederij. Maria Jacomina Ritte woont tot 30-4-1907 nog steeds op hetzelfde adres n.l. Nicolaasstraat 392 (nu 23), daarna gaat zij inwonen bij haar zoon Willem Frederik Bijl (8.5.5.6.). Op 20-8-1907 verhuist zij naar haar schoonzoon Jacob Anton Petersen en haar dochter Catharina Elisabeth Bijl (geboren op 7-6-1862).

Maria Jacomina Ritte overlijdt op 20-11-1908 des namiddags ten negen ure te Amsterdam op 74 jarige leeftijd.


Overlijdensacte Maria Jacomina Ritte

Het 1ste kind van Jan Bijl en Maria Jacomina Ritte (stamnummer 8.5.5.) wordt besproken.

8.5.5.1. CATHARINA ELISABETH BIJL (7-6-1862 - 12-8-1943)
(Gehuwd met Jacob Anton Petersen 25-3-1862 - 5-9-1932)

Voorouders van Catharina Elisabeth Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Jan Bijl 1831-1881 stamnummer 8.5.5.
|


Geboorteacte Catharina Elisabeth Bijl

Catharina Elisabeth Bijl wordt geboren op 7-6-1862 des voormiddags ten twee ure in de Sint Nicolaasstraat 392 (nu 23) te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 31 jarige vader Jan (smid), door de 33 jarige werkman Nicolaas Johannes Bijl (neef van de vader van de geborene), wonend op de Rozengracht 364 te Amsterdam en door de 28 jarige letterzetter Willem Frederik Bijl (broer van de vader van geborene), wonend in de Heerenstraat 288 te Amsterdam.

Gevelsteen in de Sint Nicolaasstraat 25 Amsterdam
Gevelsteen van een huis in de Sint Nicolaasstraat 25 te Amsterdam, anno 1886. Op nummer 23 heeft Catharina Elisabeth Bijl met haar ouders gewoond

Catharina Elisabeth Bijl huwt, als naaister, 24 jaar oud en wonend in de Sint Nicolaasstraat 23 te Amsterdam, op 16 september 1886 te Amsterdam met de 24 jarige steendrukker Jacob Anton Petersen, wonend in de Vinkenstraat 11 te Amsterdam. Huwelijksgetuigen zijn: de 52 jarige letterzetter Willem Frederik Bijl, oom van de bruid, de 58 jarige steenhouwer Claas Johannes Bijl eveneens oom van de bruid, de 49 jarige smid Hendrik Willem Hogermann, de 48 jarige stoker Gerardus Johannes Bokelman (vader van de echtgenote van haar broer Willem Frederikus Bijl). Allen wonend te Amsterdam. De vader van de bruid en bruidegom zijn dan al overleden. De beide moeders zijn bij het huwelijk aanwezig.

Huwelijksacte Catharina Elisabeth Bijl en Jacob Anton Petersen


Geboorteacte Jacob Anton Petersen

Jacob Anton (geboren voor het huwelijk van zijn ouders, als een Van Eijk dus) wordt geboren op 25-3-1862 des namiddags ten zes ure op de Zeedijk 216 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 66 jarige vroedvrouw Cornelia Nees, door zijn 40 jarige vader Jacob Heinrich Matthias Petersen, van beroep zeeman en door de 60 jarige Heinrich Wolff wonend in de Looiersstraat 464 te Amsterdam. Jacob Anton Petersen is een zoon van Jacob Heinrich Matthias Petersen, (van beroep zeeman, geboren op 23 februari 1824 te Altona in Holstein (Duitsland), overleden op 6 augustus 1881 te Amsterdam, gehuwd op 7 mei 1862 te Amsterdam, met Trientje Klaassen van Eijk) en Trientje Klaasen van Eijk, geboren op 10 februari 1822 te Emden. Hannover (Duitsland), overleden op 12 december 1888 te Amsterdam. Jacob Anton Petersen wordt bij acte van notaris Lambert Kabel op 7 juni 1862 te Amsterdam erkend als het hunne. Jacob Anton Petersen is, uit hoofde van enige wettelijke zoon, vrijgesteld van militaire dienstplicht. Hij is ingeschreven voor de lichting 1882, lotnummer: 1119 (bron: huwelijksbijlage Amsterdam).

Persoonskaart Catharina Elisabeth Bijl
Persoonskaart Catharina Elisabeth Bijl

Catharina Elisabeth Bijl en Jacob Anton Petersen krijgen de volgende kinderen:

 1. Catharina Maria Jacomina Petersen, geboren op 26-6-1887 te Amsterdam.
 2. Jan Jacob Heinrich Petersen, geboren op 12-4-1889 te Amsterdam.
 3. Jacob Anton Petersen, geboren op 31-3-1891 te Amsterdam.
 4. Catharina Elisabeth Petersen, geboren op 1-4-1893 te Amsterdam.
 5. Willem Frederik Petersen, geboren op 20-12-1896 te Amsterdam.
 6. Cornelis Petersen, geboren op 21-6-1900 te Amsterdam.
Jacob Anton Petersen overlijdt op 70 jarige leeftijd op 5-9-1932 des voormiddags ten zeven ure te Amsterdam.


Jacob Anton Petersen

Catharina Elisabeth Bijl overlijdt 11 jaar later op 12-8-1943 te Amsterdam op 81 jarige leeftijd.

Het 2e kind van Jan Bijl en Maria Jacomina Ritte (8.5.5.) (stamnummer 8.5.5.) wordt vervolgens besproken.

8.5.5.2. MARIA BIJL (23-7-1864 - 10-6-1891)
(Zij is niet gehuwd geweest)

Voorouders van Maria Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Jan Bijl 1831-1881 stamnummer 8.5.5.
|


Geboorteacte Maria Bijl

Maria wordt geboren op 23-7-1864 des voormiddags ten vijf ure in de Sint Nicolaasstraat 392 (nu 23) te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 33 jarige vader Jan (smid), door de 73 jarige Johannes Klaas Bijl van de Vijzelgracht 64 te Amsterdam en door de 39 jarige winkelier Roelof Bijl van de Leidschestraat 269 te Amsterdam.

Maria Bijl werkt als dienstbode van 1880 tot januari 1890. Later heeft zij een eigen was- en strijkinrichting in de 1ste Bloemdwarsstraat 23 te Amsterdam.

Werkopdracht voor de dienstmeid Werkopdracht voor de dienstmeid
Dienstbodeprent
Boven: een werkopdracht voor de werkmeid
Onder: een prent van een dienstbode. Zal Maria er ongeveer zo hebben uitgezien?

Maria Bijl heeft op de volgende adressen in Amsterdam gewoond: januari 1890 in de Rapenburgsteeg 4 bij Abraham Nicolaas Verhout en Jansje de Vries. Op 20-5-1890 komt de Fransman Eugene Troissars hier wonen, hij is geboren op 4-5-1854 te Parijs en kantoorbediende van beroep. In juni 1890 vertrekt Maria naar de 2e Weteringdwarsstraat 44 en woont in bij Willem Visser en Geertje Zandstra. Ook woont bij hen in ene Maria Cornelia Smits geboren in 1848 en komend uit Doornspijk. In 1888 krijgt Maria Bijl een dochter dat in de Burgerlijke Stand bekend staat als een kind van een onbekende minnaar en wordt ingeschreven als Maria Bijl.

8.5.5.2.1. Maria Bijl 27 oktober 1888 - ..

In december 1890 vertrekt Maria Bijl (8.5.5.2.) weer van de 2e Weteringdwarsstraat 14 naar de 1ste Bloemdwarsstraat 23 te Amsterdam. Voor het eerst heeft zij dan een eigen huis en vanaf dat moment komt ook haar tweejarig dochtertje Maria Bijl (8.5.5.2.1.) bij haar wonen.

Overlijdensacte Maria Bijl
Overlijdensacte Maria Bijl (8.5.5.2.)

Maria Bijl (8.5.5.2.) overlijdt op 26 jarige leeftijd op 10-6-1891 des middags ten twaalf ure in de 1ste Bloemdwarsstraat 23 te Amsterdam (waar zij woonde met haar ruim twee jaar oude dochter Maria Bijl). Maria wordt vermoord in de voorkamer van haar huis, waar zij juist wasgoed aan het doorhalen was, door vijf revolverschoten afgevuurd door een afgewezen minnaar genaamd Kempe Roozeboom (zie het artikel hieronder in de Nieuwe Gorinchemsche Courant van 14-6-1891 en het artikel over de rechtszaak). De afgewezen minnaar wordt in de boeien geslagen en afgevoerd naar het politiebureau op de Noordermarkt te Amsterdam.

In de overlijdensakte van Maria staat dat haar lijk op 10 juni om 12.00 uur in de middag naar het Binnengasthuis 10 te Amsterdam is gebracht alwaar als doodsoorzaak wordt vastgesteld: proflufium sanguinis of sanganus of sangainus (volgens het register van het Binnengasthuis (bron 5268a/182 nr 441). Willem Renes 34 jaar oud en Albert Krouwel 63 jaar oud, bekende van de overledene, geven haar overlijden aan bij de Burgerlijke Stand van Amsterdam. Maria Bijl is niet gehuwd geweest.

Artikel dood Maria Bijl Het artikel in de Nieuwe Gorinchemsche Courant van 14-6-1891 over de geweldadige dood van Maria Bijl


Rechtszaak over de geweldadige dood van Maria Bijl

De dochter van Maria Bijl (van stamnummer 8.5.5.2.) wordt vervolgens besproken.

8.5.5.2.1. MARIA BIJL (27-10-1888 - ..)
(Gehuwd met Daniël Nicolaas Alleijn 12-4-1889 - 12-3-1976)

Voorouders van Maria Bijl (van moeders kant):


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Jan Bijl 1831-1881 stamnummer 8.5.5.
|
Maria Bijl 23-7-1864 - 10-6-1891 stamnummer 8.5.5.2.
|

Maria Bijl wordt geboren op 27-10-1888 des voormiddags ten negen ure te Amsterdam. Dit kind wordt geboren in het huis van haar moeder en haar grootmoeder t.w. in de Sint Nicolaasstraat (vroeger 392) 23 te Amsterdam. Maria is een niet erkende natuurlijke dochter van Maria Bijl en een onbekende minnaar. Haar geboorte wordt aangegeven door de 42 jarige vroedvrouw Johanna Hendrika Driemeijer, wonend op de Oudezijds Achterburgwal 10 te Amsterdam, door de 44 jarige schoenmaker Luitjen Compaan, wonend in de Oude Kennissteeg 6 (nu Oude Kerksteeg) te Amsterdam en door de 41 jarige werkman Willem Theodorus Frings, wonend in de Koningstraat 8 te Amsterdam.

Geboorteacte Maria Bijl Geboorteacte Maria Bijl

Maria Bijl van (1888) heeft op de volgende adressen gewoond: tot 1910 in de Reguliersbreestraat 40'' achter te Amsterdam bij haar tante Wilhelmina Frederica Bijl (zuster van haar moeder). Maria Bijl huwt op 25 jarige leeftijd, van beroep costuumnaaister en wonend in de 2e Reguliersbreestraat 40 te Amsterdam, op 24-12-1913 te Amsterdam met de 24 jarige chauffeur bij een taximaatschappij (in 1914 is zijn beroep caféhouder, later makelaar in meubelen en wonend in de 2e Reguliersbreestraat 40 te Amsterdam) met Daniël Nicolaas Alleijn. Huwelijksgetuigen zijn de 42 jarige chauffeur Jacobus Adrianus Burgers en de 29 jarige chauffeur Wilhelm Frederik Bosch. Beiden wonend te Amsterdam. De moeder van de bruidegom is bij het huwelijk aanwezig. De vader van de bruidegom en de moeder van de bruid zijn dan al overleden.

Huwelijksacte Maria Bijl en Daniël Nicolaas Alleijn

Daniël Nicolaas wordt geboren op 12 april 1889 te Amsterdam en is een zoon van Daniël Nicolaas Alleijn (geboren op 30-7-1860 te Amsterdam, van beroep conducteur, overleden op 5 februari 1909 te Amsterdam, gehuwd op 8 december 1886 te Amsterdam) en Anna Sophia Bokelman (geboren op 19 februari 1865 te Amsterdam, overleden op 23 mei 1920 te Amsterdam).

Maria Bijl en Daniël Nicolaas Alleijn krijgen de volgende zoon: Daniël Nicolaas Alleijn, geboren op 3-2-1920 te Amsterdam; deze huwt op 18-6-1947 met W.C. van Brederode.

Persoonskaart Daniël Nicolaas Alleijn
Persoonskaart Daniël Nicolaas Alleijn

Op 10-1-1928 woont het gezin van Daniël Nicolaas Alleijn in de Kievitlaan 7 te Velsen. Op 12-1-1942 weer te Amsterdam in de Carillonstraat 15hs. En op 4-3-1952 vertrekken ze weer terug naar Velsen en kijk weer naar de Kievitlaan 7.

Daniël Nicolaas Alleijn overlijdt op 12-3-1976 te Velsen op de leeftijd van 86 jaar.

Het 3e kind van Jan Bijl en Maria Jacomina Ritte (stamnummer 8.5.5.) wordt behaneld.

8.5.5.3. JAN NICOLAAS WILLEM BIJL (10-4-1867 - 26-9-1889)
(Hij is niet gehuwd geweest)

Voorouders van Jan Nicolaas Willem Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Jan Bijl 1831-1881 stamnummer 8.5.5.
|

Jan Nicolaas Willem Bijl wordt geboren op 10-4-1867 in de Sint Nicolaasstraat 392 (nu 23) te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn vader Jan Bijl, door de 27 jarige pakhuisknecht Gerardus Johannes Bokelman, wonend op de Oudezijds Voorburgwal 159 te Amsterdam en door de 61 jarige blikslager Hendrik Andreas Sakman, wonend in dezelfde straat (de Sint Nicolaasstraat) maar dan op nummer 432 te Amsterdam. Jan Nicolaas Willem Bijl is niet gehuwd geweest.

Hij overlijdt op 22 jarige leeftijd op 26-9-1889 des namiddags ten vijf ure in het Binnengasthuis te Amsterdam. Hij woont dan nog thuis in de Sint Nicolaasstraat 23 te Amsterdam. Zijn beroep was, net als zijn vader smid.

Overlijdensacte Jan Nicolaas Willem Bijl

Overlijden Jan Nicolaas Willem Bijl
Advertentie van het overlijden van Jan Nicolaas Willem Bijl

Het 4e kind van Jan Bijl en Maria Jacomina Ritte (stamnummer 8.5.5.) wordt behandeld.

8.5.5.4. GESINA CATHARINA BIJL (10-12-1869 - 5-2-1937)
(Gehuwd met Cornelis van Twisk 22-7-1866 - 13-11-1910)

Voorouders van Gesina Catharina Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Jan Bijl 1831-1881 stamnummer 8.5.5.
|

Gesina Catharina Bijl wordt geboren op 10-12-1869 des namiddags ten zeven ure te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 38 jarige vader Jan Bijl wonend in de Nicolaasstraat (smid), door de 40 jarige timmerman Willem Frederik Rijke, wonend in de Anjelierstraat 453 te Amsterdam en door de 30 jarige Gerardus Johannes Bokelman, wonend in de Pijlsteeg 147 te Amsterdam.


Geboorteacte Gesina Catharina Bijl


Pensioenkaart Gesina Catharina Bijl

Het beroep van Gesina Catharina Bijl is onderwijzeres in handwerken op diverse scholen in Amsterdam. In 1890 wordt zij benoemd tot 2e onderwijzeres aan de openbare lagere school 1ste klas no 34. In 1896 wordt zij op voordracht van B en W benoemd tot 1ste onderwijzeres aan de school der 1ste klasse no 72. In 1909 is Gesina Catharina, gedurende de cursus 1909-1910, onderwijzeres aan de Herhalingsschool gevestigd in de openbare school no 123. Op 2-12-1909 wordt zij tijdelijk benoemd tot onderwijzeres aan de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs der 1e klasse voor jongens en meisjes genaamd Coornhertschool. In 1911 geeft zij tijdelijk les aan dezelfde Herhalingsschool. In 1923 is zij onderwijzeres aan de Van Baerleschool.
De diverse krantenartikelen laten zien dat Gesina Catharina Bijl onderwijzeres was in handwerken

Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895
Wereldtentoonstelling op het Museumplein te Amsterdam in het jaar 1895

Gesina Catharina Bijl huwt, 25 jaar oud, wonend in de Sint Nicolaasstraat 23 te Amsterdam en onderwijzeres, op 1-8-1895 te Amsterdam met de 29 jarige boekhandelaar Cornelis van Twisk, wonend Rumshaak 23 te Amsterdam?. Huwelijksgetuigen zijn: de 57 jarige handelaar Pieter van Twisk, oom van de bruidegom, wonend te Den Helder, de 46 jarige hoofd van eener school Willem van Twisk, eveneens oom van de bruidegom, wonend te Warder, de 61 jarige letterzetter Willem Frederik Bijl, oom van de bruid, wonend te Amsterdam, de 56 jarige likeurstoker Gerardus Johannes Bokelman (vader van de echtgenote van haar broer Willem Frederikus Bijl), wonend te Amsterdam. De vader van de bruid is al overleden. De ouders van de bruidegom wonen te Den Helder.

Huwelijksacte Gesina Catharina Bijl en Cornelis van Twisk

Cornelis van Twisk wordt geboren op 22-7-1866 des morgens ten tien ure in wijk N nummer 184 of 134 te Den Helder. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 35 jarige verloskundige Hendrik Bitter. Cornelis is een zoon van Jacob Hendrik van Twisk (geboren op 2 mei 1831 te Alkmaar, gehuwd te Alkmaar op 28-4-1861, overleden op 1 januari 1902 te Den Helder, van beroep schipper en later koopman), en Neeltje Stoffels (geboren op 26 september 1830 te Schermerhorn, overleden op 14 mei 1897 te Den Helder).

Cornelis van Twisk is uit hoofde van enige wettelijke zoon, voor de lichting van het jaar 1886 vrijgesteld van de militaire dienstplicht. Hij krijgt lotnummer: 217; zijn beroep is dan kwekeling (bron: huwelijksbijlage Amsterdam).

Geboorteacte Cornelis van Twisk
Geboorteacte Cornelis van Twisk

Ondertrouwkaart Gesina Catharina Bijl en Cornelis van Twisk Ondertrouwkaart Gesina Catharina Bijl en Cornelis van TwiskDiverse krantenartikelen

Gesina Catharina Bijl en Cornelis van Twisk krijgen twee zonen:

 1. Jacob Hendrik van Twisk, geboren op 27-10-1896.
 2. Jan van Twisk, geboren op 16-3-1898. Deze huwt met Antje List geboren op 13-10-1901 en krijgen één dochter genaamd Gesina Engelina van Twisk, geboren op 19-1-1929 (haar opa is Cornelis van Twisk, wie haar vader is Jan van Twisk van 16-3-1898). Gesina Engelina van Twisk huwt op 28-8-1951 met Klaas Stam geboren op 3-9-1927 en wethouder te Ouder Amstel. Zij wonen in 1994 in Oudekerk aan de Amstel en hebben drie zoons; Tanno Stam, geboren op 5-3-1953, Arnold Stam, geboren op 20-2-1957 en Ewoud Stam, geboren op 10-10-1954. Het toeval wil dat deze laatste (Ewoud Stam) gehuwd is met Emma Stuy, dochter van Nelly Margaretha Catharina Bijl (8.8.2.1.4.4.) en Barend Stuy. Wat is de wereld toch klein...
Onderstaande afbeelding toont de nota uit 1910 welke mevrouw G.C. van Twisk-Bijl drie dagen na de ter aarde bestelling van haar man kreeg toegestuurd door begrafenisondernemer J.C. Bijl. Deze laatste (Johannes Christiaan Bijl, zijn grootvader is Cornelis Pander Bijl) hoort ook bij de stamboom (zie 8.9.2.4.) en is zodoende dus familie van mevrouw van Twisk-Bijl (haar grootvader is 8.5. Claas Johannes Bijl). Zij hebben dat waarschijnlijk niet geweten. Hun grootvaders zijn broers (8.5.: Claas Johannes Bijl geboren in 1796 en 8.9.: Cornelis Pander Bijl geboren in 1804).

Rekening overlijden Cornelis van Twisk Rekening overlijden Cornelis van Twisk

Cornelis van Twisk en Gesina Catharina Bijl hebben o.a. gewoond: op de Prinsengracht 409, in de Runstraat 23 te Amsterdam en in de Andreas Bonnstraat 34.

Cornelis van Twisk overlijdt op 13-11-1910 des voormiddags ten één ure te Amsterdam op 44 jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 47 jarige Johannes Christiaan Bijl en door de 49 jarige David Meiboom. Hij wordt begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam.
Het beroep van Cornelis van Twisk was boekhandelaar/winkelier. Ook ene H.J. van Twisk was in 1892 boekhandelaar en woonde in de Runstraat 23.


Overlijdensacte Cornelis van Twisk


Links: overlijdensadvertentie Cornelis van Twisk. Rechts: graf Cornelis van Twisk en Gesina Catharina Bijl

Gesina Catharina Bijl overlijdt op 5-2-1937 des s'middags ten twaalf uur te Amsterdam op 67 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door de 43 jarige Johannes Antoni Fassmer.


Overlijdensacte Gesina Catharina Bijl

Het 5e kind van Jan Bijl en Maria Jacomina Ritte (stamnummer 8.5.5.) wordt behandeld.

8.5.5.5. WILHELMINA FREDERIKA BIJL (11-6-1872 - 26-2-1945)
(Zij is niet gehuwd geweest)

Voorouders van Wilhelmina Frederika Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Jan Bijl 1831-1881 stamnummer 8.5.5.
|

Wilhelmina Frederika Bijl wordt geboren op 11-6-1872 des voormiddags ten drie ure in de Sint Nicolaasstraat 392 (nu 23) te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door de 23 jarige koopman Wilhelmus Johannes van der Bult, eveneens wonend in de Sint Nicolaasstraat maar dan op nummer 430 en door Wilhelm Johannes Franciscus Laurent, van beroep smid.

Gezinskaart Wilhelmina Frederika Bijl Persoonskaart Wilhelmina Frederika Bijl
Links: gezinskaart Wilhelmina Frederika Bijl
Rechts: haar persoonskaart

Het beroep van Wilhelmina Frederika Bijl is vroedvrouw bij de Geneeskundige Dienst. Maar na enkele voorvallen met doodgeboren baby's (waar zij geen schuld aan had: mondelinge overlevering van mevrouw. G.E. Stam-van Twisk (8.5.5.4.) kwam Wilhelmina Frederika Bijl op 13-8-1893 als huishoudster terecht in de "Merenberg" te Bloemendaal een instelling voor geestelijk gehandicapten. Op 6-5-1896 komt zij weer terug in Amsterdam. Op 18-11-1899 vertrekt zij wederom, maar dan naar Souburg (Limburg) alwaar zij inwoont bij de heer Brasson. Via de plaats Avereest komt zij dan op 20-12-1902 weer terug naar Amsterdam. Daarna gaat zij wonen in de Kinkerstraat 50 te Amsterdam. Op 17-5-1909 woont zij op de Nassaukade 330 2hg te Amsterdam. Op 23-3-1911 woont zij in de Van Oldebarneveldstraat 61 3hg te Amsterdam. In 1917 heeft zij nog bij haar zwager Cornelis van Twisk gewoond. In 1921 vertrekt zij naar de Aerdenhoutseweg 8 te Bloemendaal. Daarna vertrekt zij naar Callantsoog als huisvrouw. In 1927 naar huize Leeuwenstein te Loenen a/d Vecht en in 1929 naar huize Merwede te Diemen.


Pensioenkaart Wilhelmina Frederika Bijl

Wilhelmina Frederika Bijl overlijdt op 26-2-1945 te Amsterdam op 72 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door de 47 jarige rijwielhandelaar Jan van Twisk te Amsterdam.

Het 6e kind van Jan Bijl en Maria Jacomina Ritte (stamnummer 8.5.5.) wordt vervolgens besproken.

8.5.5.6. WILLEM FREDERIK BIJL (17-12-1875 - 29-6-1938)
(Gehuwd met Maria Jacomina Bokelman 28-8-1879 - 24-6-1958)

Voorouders van Willem Frederik Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bul 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bul 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Jan Bijl 1831-1881 stamnummer 8.5.5.
|

Willem Frederik Bijl wordt geboren op 17-12-1875 te Amsterdam des voormiddag ten half 12 in de Sint Nicolaasstraat 392 (nu 23). Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 44 jarige vader Jan (beroep: smid), door Wilhelmus Johannes Franciscus Laurent 45 jaar (beroep: smid) wonend in de Lindenstraat 8 te Amsterdam en door Hendricus Andreas Lokman 70 jaar oud (beroep: blikslager) eveneens wonend in de Sint Nicolaasstraat maar dan op nummer 50.

Willem Frederik Bijl is in zijn jeugd (in 1900) smid van beroep. Later gaat hij, vrijwillig, in dienst bij de Marine als korporaal torpedomaker.


Geboorteacte Willem Frederik Bijl

Willem Frederik Bijl huwt op 5-2-1903 te Amsterdam op 27 jarige leeftijd (hij is dan korporaal torpedomaker, wonend aan boord van het Torpedo-Logementschip "Vulkaan", stamboeknr 31871), met de 23 jarige Maria Jacomina Bokelman wonend in de Pijlsteeg 25 te Amsterdam. Huwelijksgetuigen zijn vier bodes. De vader van de bruidegom is dan al overleden.


Geboorteacte Maria Jacomina Bokelman

Maria Jacomina Bokelman wordt geboren op 28-8-1879 des voormiddags ten vijf ure op de Oude Zijdsvoorburgwal 230? te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 40 jarige vader Gerardus Johannes (bediende), door de 28 jarige Johan Frederik Tielman (bediende), wonend in de Bloemstraat N36 te Amsterdam en door de 40 jarige Wilhelmus Theodorus Welman (bediende), wonend in de Reguliersdwarsstraat 43 te Amsterdam. Maria Jacomina Bokelman is een dochter van Gerardus Johannes Bokelman (geboren in 1839) en Anna Sophia Ritte (geboren in 1844: familie van de moeder van Willem Frederik Bijl t.w. Maria Jacomina Ritte).


Willem Frederik Bijl krijgt van zijn commandant van het Torpedo-Logementschip "Vulkaan" toestemming voor zijn huwelijk

Uittreksel uit de huwelijksebijlage


Krantenartikel over het Torpedo-Logementschip "Vulkaan"

De Piet Hein 1911 in het IJ Amsterdam
Foto van 4 tot 6 juli 1911: van rechts naar links "de Heemskerk", "de Evertsen" en "de Piet Hein" in het Oosterdok/het IJ te Amsterdam, met rechts de gevels van het Marine etablissement. Willem Frederik Bijl heeft op de Piet Hein gevaren

In 1903 (in de periode van zijn trouwen) doet hij dienst op het pantserschip de "Piet Hein". Dit schip is gebouwd circa 1896 gelijk met de Evertsen.

Het echtpaar gaat wonen in de (W.W.?) van Houwelingenstraat 44 I te Amsterdam. Op 20-4-1903 gaan ze verhuizen naar de Kloveniersburgwal 38 2hg te Amsterdam. Er worden uit dit huwelijk twee kinderen geboren:

8.5.5.6.1. Willem Frederik Bijl 12-8-1903 - 24-11-1969

8.5.5.6.2. Anna Maria Bijl 15-1-1910 - 31-8-1989

De echtgenote van Willem Frederik Bijl en zijn twee kinderen verhuizen op 10-3-1910 naar Den Helder, daarna gaan ze tijdelijk inwonen bij haar ouders. Op 6-10-1916 verhuizen ze dan allemaal naar de Pijlsteeg 25' te Amsterdam. In 1919 woont het gezin in de Pijlsteeg 23 te Amsterdam en op 23-8-1934 verlaten ze Amsterdam en vertrekt het gezin naar Velsen en gaat wonen bij hun zoon Willem Fredrik Bijl (8.5.5.6.1.). Later dat jaar wordt er verhuisd naar Driehuis (een dorp vlakbij Velsen) en wel naar de Da Costalaan 46. Hun zoon woont dan op nummer 48.

Na het overlijden van haar echtgenoot (Willem Frederik Bijl) verhuist Maria Jacomina Bokelman op 6-1-1943 naar de Surinamestraat 7''' te Amsterdam. Op 26-2-1943 vertrekt zij naar de Diezestraat 35hs te Amsterdam en op 5-1-1950 weer naar Velsen naar de Da Costalaan 46, waar zij jaren eerder ook heeft gewoond en waar haar zoon Willem Frederik Bijl woont.

Veiligheidsmuseum te Amsterdam Advertentie uit 1926 over veilig werken
Links: het Veiligheidsmuseum te Amsterdam waar Willem Frederik Bijl heeft gewerkt
Rechts: een advertentie uit 1926 van het Veiligheidsmuseum over veilig werken

Overlijden Willem Frederik Bijl
Links: advertentie van het overlijden van Willem Frederik Bijl
Rechts: persoonskaart Willem Frederik Bijl en Maria Jacomina Bokelman

Willem Frederik Bijl overlijdt op 62 jarige leeftijd op 29-6-1938 te Velsen en is dan van beroep opzichter in het veiligheidsmuseum/museumbeambte.
Maria Jacomina Bokelman overlijdt op 24-6-1958 te Bloemendaal op 78 jarige leeftijd.

Behandeld wordt de 1ste nazaat van Willem Frederik Bijl en Maria Jacomina Bokelman (stamnummer 8.5.5.6.).

8.5.5.6.1. WILLEM FREDERIK BIJL (12-8-1903 - 24-11-1969)
(Gehuwd met Anna van Woerkom 7-2-1903 - 27-1-1985)

Voorouders van Willem Frederik Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Jan Bijl 1831-1881 stamnummer 8.5.5.
|
Willem Frederik Bijl 1875-1938 stamnummer 8.5.5.6.
|

Willem Frederik Bijl wordt geboren op 12-8-1903 des namiddags ten negen ure op de Kloveniersburgwal 38 te Amsterdam. Willem Frederik gaat op 9-9-1929 wonen te Velsen, werkend als onderwijzer, en huwt op 26 jarige leeftijd op 18-12-1929 te 's-Gravenhage, vermeld wordt: laatst wonend te Amsterdam thans te IJmuiden gemeente Velsen, met de 26 jarige verpleegster, werkend in het Willhelmina Gasthuis te Amsterdam, Anna van Woerkom. De bruid woont te Amsterdam. De huwelijksafkondiging vindt plaats in 's-Gravenhage, Amsterdam en Velsen op 30-11-1929. Huwelijksgetuigen zijn: de 47 jarige Jacob Anton Petersen, oom van de bruidegom, wonend te Amsterdam, de 41 jarige vuurstoker Albert Meijns, oom van de bruid, wonend te Wormerveer en de ouders van de bruid en bruidegom.

Huwelijksacte Willem Frederik Bijl Huwelijksacte Willem Frederik Bijl en Anna van Woerkom

Anna van Woerkom wordt geboren op 7-2-1903 te 's-Gravenhage. Haar geboorte wordt aangegeven door de 40 jarige vroedvrouw Augusta Kruis, door de 45 jarige bode Philippus Kok en door de 49 jarige Engelbertus Heilbron, wonend te 's-Gravenhage. Anna van Woerkom is een dochter van Jan Cornelis van Woerkom (geboren op 5-4-1877 te Giessen, gehuwd op 29 oktober 1902 te 's-Gravenhage, overleden op 5-4-1953 te 's-Gravenhage, van beroep broodbakker) en Martijntje van der Knaap (geboren 24-8-1878 te 's-Gravenhage).

Willem Frederik Bijl en Anna van Woerkom krijgen twee kinderen:

8.5.5.6.1.1. Robbert Willem Frederik Bijl 2-9-1931 - ..

8.5.5.6.1.2. Willem Frederik Hans Bijl 6-8-1935 - ..

Willem Frederik Bijl verhuist op 5-1-1934 met zijn gezin naar Driehuis naar de Da Costalaan 48 en op 31-3-1944 naar de A. van Alphenlaan 48 (tijdelijk want op 10-7-1945 verhuizen ze weer terug naar de Da Costalaan 48. Deze verhuizing is echter geen echte verhuizing. De Duitse bezetters veranderen in 1944 namelijk de naam van de straat in de A. van Alphenlaan (Da Costa was een Jood). Na de bevrijding wordt de oude straatnaam weer in ere hersteld. Willem Frederik Bijl is tot ongeveer 1949 onderwijzer, daarna wordt hij beroepsmilitair bij de landmacht. Op 10-5-1954 wordt er verhuisd naar de Hoefbladlaan 138, te 's-Gravenhage, alwaar "majoor" Willem Frederik Bijl op 24-11-1969 op 66 jarige leeftijd overlijdt.

Persoonskaart Willem Frederik Bijl Overlijdensadvertentie Anna van Woerkom
Links: persoonskaart Willem Frederik Bijl en Anna van Woerkom. Rechts: overlijdensadvertentie Anna van Woerkom

Anna van Woerkom overlijdt op 27-1-1985 te Lochem op 81 jarige leeftijd. Anna wordt gecremeerd op woensdag 30-1-1985 in het crematorium te Usselo (gemeente Enschede).

Het 1ste kind van Willem Frederik Bijl en Anna van Woerkom (stamnummer 8.5.5.6.1.) wordt besproken.

8.5.5.6.1.1. ROBBERT WILLEM FREDERIK BIJL (2-9-1931 - ..)
(Gehuwd met Kunegonda Wilhelmina Krauweel 15-6-1932 - ..)

Voorouders van Robbert Willem Frederik Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Jan Bijl 1831-1881 stamnummer 8.5.5.
|
Willem Frederik Bijl 1875-1938 stamnummer 8.5.5.6.
|
Willem Frederik Bijl 1903-1969 stamnummer 8.5.5.6.1.
|

Robbert Willem Frederik Bijl wordt geboren op 2-9-1931 te Velsen. Hij huwt op 27-10-1956 met Kunegonda Wilhelmina Krauweel, geboren op 15-6-1932 te Bennebroek. Ze gaan wonen te Velsen.
De volgende kinderen worden geboren:

8.5.5.6.1.1.1. Micon Bijl 3-9-1958 - ..

8.5.5.6.1.1.2. Marco Bijl 22-4-1960 - ..

Na de geboorte van Marco verhuizen ze naar Den Helder en daar worden de volgende kinderen geboren:

8.5.5.6.1.1.3. Maud Bijl 4-10-1963 - ..

Maud wordt geboren op 4-10-1963 te Den Helder

8.5.5.6.1.1.4. Michel Bijl 3-7-1965 - ..

Michel wordt geboren op 3-7-1965 te Den Helder
Anno 1985 woont het gezin van Robbert Willem Frederik Bijl in de Zwiepseweg 106 te Lochem.

De 1ste nazaat van Robbert Willem Frederik Bijl en Kunegonda Wilhelmina Krauweel (stamnummer 8.5.5.6.1.1.) wordt besproken.

8.5.5.6.1.1.1. MICON BIJL (3-9-1958 - ..)
(Gehuwd met Mirjam Koch 18-7-1965 - ..)

Voorouders van Micon Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Jan Bijl 1831-1881 stamnummer 8.5.5.
|
Willem Frederik Bijl 1875-1938 stamnummer 8.5.5.6.
|
Willem Frederik Bijl 1903-1969 stamnummer 8.5.5.6.1.
|
Robbert Willem Frederik Bijl 1931 - .. stamnummer 8.5.5.6.1.1.
|

Micon Bijl wordt geboren op 3-9-1958 te Velsen. Micon huwt op 30-12-1988 met Mirjam Koch, geboren op 18-7-1965 te Amsterdam. Ze gaan wonen in Uithoorn.
Er worden drie kinderen geboren:

8.5.5.6.1.1.1.1. Revka Mylan Bijl 29-8-1986 - ..

Revka Mylan wordt geboren op 29-8-1986 te Uithoorn.

8.5.5.6.1.1.1.2. Yannick Caspar Bijl 2-8-1988 - ..

Yannick Caspar wordt geboren op 2-8-1988 te Uithoorn.

8.5.5.6.1.1.1.3. Wessel Martijn Bijl 11-4-1991 - 17-5-1991

Wessel Martijn wordt geboren op 11-4-1991 te Uithoorn. Hij overlijdt op 17-5-1991.
In 1992 verhuist Mico Bijl met zijn gezin naar Assen en wordt er een dochter geboren:

8.5.5.6.1.1.1.4. Yara Elan Bijl 17-11-1992 - ..

Yara Elan wordt geboren op 17-11-1992 te Assen. Zij woont later in Rotterdam.
Besproken wordt het 2e kind van Willem Frederik Bijl en Anna van Woerkom (stamnummer 8.5.5.6.1.).

8.5.5.6.1.2. WILLEM FREDERIK HANS BIJL (6-8-1935 - ..)
(Gehuwd met Elze Krauweel 8-12-1936 - ..)

Voorouders van Willem Frederik Hans:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Jan Bijl 1831-1881 stamnummer 8.5.5.
|
Willem Frederik Bijl 1875-1938 stamnummer 8.5.5.6.
|
Willem Frederik Bijl 1903-1969 stamnummer 8.5.5.6.1.
|

Willem Frederik Hans Bijl wordt geboren op 6-8-1935 te Velsen. Hij huwt op 30-10-1958 met Elze Krauweel, geboren op 8-12-1936 te Bennebroek. Elze is een zuster van Kunegonda Wilhelmina Krauweel. Het beroep van Willem Frederik Hans is scheepswerktuigkundige tot 1962, daarna is hij afdelingschef bij een productiebedrijf.

Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren:

8.5.5.6.1.2.1. Marinike Jester Bijl 24-9-1960 - ..
(Woont samen met Roberto Semenzato .. - ..)


Marinike Jester wordt geboren op 24-9-1960 te Haarlem. Zij woont samen met Roberto Semenzato. (Hij is van Italiaanse afkomst.) Wonen anno 1994 te Losser en hebben twee kinderen.

8.5.5.6.1.2.2. Mylan Sylvia Bijl 19-11-1962 - ..
(Gehuwd met Dave Parsons .. - ..)

Mylan Sylvia Bijl wordt geboren op 19-11-1962 te Weesp. Zij huwt op 19-7-1986 met Dave Parsons, geboren te Engeland. Wonnen anno 1994 in Stoke Golding te Engeland en hebben twee kinderen.

Stoke Golding Engeland
Stoke Golding in Engeland

8.5.5.6.1.2.3. Inger Marleen Bijl 13-3-1964 - ..

Inger Marleen wordt geboren op 13-3-1964 te Weesp. Woont anno 1985 te Boekelo.
Behandeld wordt de 2e nazaat van Willem Frederik Bijl en Maria Jacomina Bokelman (stamnummer 8.5.5.6.).

8.5.5.6.2. ANNA MARIA BIJL (15-1-1910 - 31-8-1989)
(Gehuwd met Huijbert Jacobus van Daalen 18-12-1906 - 28-6-1988)

Voorouders van Anna Maria Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|
Jan Bijl 1831-1881 stamnummer 8.5.5.
|
Willem Frederik Bijl 1875-1938 stamnummer 8.5.5.6.
|

Anna Maria Bijl wordt geboren te Amsterdam op 15-1-1910. Anna Maria vertrekt in 1934 naar Velsen en huwt op 19-12-1935 te Velsen met Huijbert Jacobus van Daalen. Zijn beroep is o.a. opzichter bij een raffineerderij en Employe bij de NKPM.

Huijbert Jacobus wordt geboren op 18-12-1906 te Amsterdam en is een zoon van Huijbert Jacobus van Daalen (geboren op 17-5-1877 te Haarlem, gehuwd op 28 mei 1903 te Amsterdam, overleden op 6 juni 1932 te Zandvoort, van beroep Amanuensis/natuurkunde) en Trijntje Betlem (geboren op 6-3-1877 te Amsterdam).

Het jonge echtpaar gaat wonen in Nederlands Oost-Indië te Soengei Gerong.

Het wapen van Palembang
Het wapen van Palembang, Nederlands Oost-Indië. In Palembang hebben Anna Maria Bijl en Huijbert Jacobus van Daalen en hun kinderen gewoond

Ze krijgen in Soengei Gerongen de volgende twee kinderen:

 1. Huijbert Jacobus van Daalen, geboren op 11 maart 1937 te Soengei Gerong Nederlands Oost-Indië.
 2. Wilma Frederike van Daalen, geboren op 26 juni 1938 te Soengei Gerong Nederlands Oost-Indië.
Het gezin van Huijbert Jacobus van Daalen woont op 2-1-1939 weer in Nederland n.l. in Velsen. Op 13-4-1939 vertrekken ze echter weer terug naar Soengei Gerong. Op 20-2-1946 wonen ze weer in Nederland en wel in de Diezestraat 35hs te Amsterdam. Maar op 8-7-1947 vertrekken ze weer naar Nederlands Oost-Indië naar Palembang. Later vertrekken ze weer terug naar Nederland en gaan op 20-9-1950 wonen in de Middenlaan 77 te Haarlem. Op 17-1-1951 vertrekken ze weer naar Palembang. Op 13-11-1957 keren ze voorgoed terug naar Nedeland en gaan wonen in de Juliana van Stolberglaan 45 te Bloemendaal. Op 21-5-1958 verhuizen ze naar de Heinsiuslaan 2 te Haarlem.

Huijbert Jacobus van Daalen overlijdt op 28-6-1988 te Haarlem op de leeftijd van 81 jaar.
Anna Maria Bijl overlijdt op 31-8-1989 te Haarlem op 79 jarige leeftijd. Zij wordt begraven in Driehuis-Westerveld te Driehuis.

Persoonskaart Huijbert Jacobus van Daalen Overlijdensadvertentie van Anna Maria Bijl
Links: persoonskaart Huijbert Jacobus van Daalen en Anna Maria Bijl. Rechts: overlijdensadvertentie Anna Maria Bijl

Het 6e kind van Claas Johannes Bijl en Trijntje Paater (stamnummer 8.5.) wordt besproken.

8.5.6. WILLEM FREDERIK BIJL (23-9-1833 - 1-11-1900)
(Gehuwd met Gezina Wienstok Eilkes 5-7-1828 - 24-12-1890)

Voorouders van Willem Frederik Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|

Willem Frederik Bijl wordt geboren op 23-9-1833 des morgens ten 11 ure in de Kerkstraat 94 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 37 jarige vader Claas Johannes Bijl (winkelier), door de 60 jarige Claas Bijl (winkelier), wonend op de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam en door de 41 jarige Johannes Klaasen Bijl (winkelier), wonend in de Leidschestraat 32 te Amsterdam. Het beroep van Willem Frederik Bijl is later letterzetter bij de Stadsdrukkerij van Amsterdam.


Geboorteacte Willem Frederik Bijl

Willem Frederik Bijl (zijn beroep is dan letterzetter en woont in de Sint Nicolaasstraat 392 te Amsterdam) huwt op 40 jarige leeftijd en wel op 29-10-1873 te Amsterdam met de 45 jarige en vijf jaar oudere Gezina Wienstok Eilkes, haar beroep is mutsenmaker (zij is eerder gehuwd geweest met Louis Pijper, geboren in 1835 te Amsterdam en overleden op 11 juli 1870 te Amsterdam. Uit dit huwelijk wordt op 9-12-1861 Louis Pijper geboren). Gezina Wienstok woont in de Lindenstraat 691 te Amsterdam). Huwelijksgetuigen zijn: de 49 jarige steenhouwer Claas Johannes Bijl, broer van de bruidegom, de 40 jarige smid Jan Bijl, eveneens broer van de bruidegom, de 44 jarige timmerman Willem Frederik Rijke en de 43 bediende Willem van Tol. Allen wonen te Amsterdam. De ouders van de bruid en de vader van de bruidegom zijn dan al overleden.

Huwelijksacte Willem Frederik Bijl en Gezina Wienstok Eilkes Huwelijksacte Willem Frederik Bijl en Gezina Wienstok Eilkes

Modeblad
Aflevering 1, pagina 1 van 5 januari 1873 van Gracieuse. Geïllustreerde Aglaja

Gezina Wienstok Eilkes wordt geboren op 5-7-1828 des voormiddags ten elf ure in de Oude Kijk In 't Jatstraat 173 te Groningen. Zij is een dochter van Jan Eilkes en Janna Jans Westerdiep. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 24 jarige vader Jan, door de 26 jarige Johannes Schut (schoenmaker) en door de 25 jarige Harm Zuidema.


Geboorteacte Gezina Wienstok Eilkes

Na het huwelijk gaat het jonge echtpaar wonen in de Lindenstraat 60 te Amsterdam. Daarna verhuizen ze nog enkele keren, maar dat is te zien bij 8.5.3: Gesina Catharina Bijl, die bij hen inwoont. Uit dit huwelijk worden geen kinderen geboren.

Willem Frederik Bijl woont in 1861 in de Heerenstraat 288 te Amsterdam en is op 2-10-1861 te Amsterdam getuige bij het huwelijk van zijn broer Jan Bijl (geboren in 1831) en zijn schoonzuster Maria Jacomina Ritte.


Pensioenkaart Willem Frederik Bijl

Overlijdensacte Willem Frederik Bijl
Overlijdensacte Willem Frederik Bijl

Gezina Wienstok Eilkes overlijdt op 24-12-1890 te Amsterdam op 62 jarige leeftijd.
Willem Frederik Bijl overlijdt op 1-11-1900 des namiddags ten vijf ure in het Binnengasthuis, maar wonend in de 2e Hugo de Grootstraat 21 te Amsterdam op 67 jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 40 jarige opzichter Jan Marks en door de 35 jarige opzichter Jan van der Lught.

Het 7e kind van Claas Johannes Bijl en Trijntje Paater (stamnummer 8.5.) wordt behandeld.

8.5.7. JOHANNA WILHELMINA BIJL (5-12-1837 - 29-12-1911)
(Zij is niet gehuwd geweest)

Voorouders van Johanna Wilhelmina Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Claas Johannes Bijl 1796-1852 stamnummer 8.5.
|

Johanna Wilhelmina Bijl wordt geboren op 5-12-1837 op het Vlakkeveld 37 te Amsterdam.
Haar geboorte wordt aangegeven door haar 73 jarige grootvader Claas Bijl van de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam en door de 45 jarige Johannes Claasen Bijl (broer van de vader) van de Leidschestraat te Amsterdam. (Beiden zijn winkeliers.) Johanna Wilhelmina Bijl wordt vermoedelijk twee jaar later gedoopt, haar doopgetuigen zijn: haar grootvader Claas Bijl van de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam en de 47 jarige Johannes Claasen Bijl. Beiden zijn winkeliers.

Vlakkeveld
Het Vlakkeveld te Amsterdam in 1817. In deze straat wordt Johanna Wilhelmina Bijl geboren

Johanna Wilhelmina Bijl woont als dienstbode van mei 1861 tot augustus 1861 te Apeldoorn. In 1892 woont zij in de Jacob van Campenstraat 49 te Amsterdam. In 1893 op de Da Costakade 43 te Amsterdam. In 1894 woont Johanna Wilhelmina in de Govert Flinckstraat 221 te Amsterdam. In 1900 in de 2e Hugo de Grootstraat 21 1hg te Amsterdam. In 1908 in de Potgieterstraat 21 te Amsterdam. In 1911 in de 3e Weteringdwarsstraat te Amsterdam.

Op 13-6-1911 vertrekt Johanna Wilhelmina Bijl naar de "Diakonie Oude Vrouwen-Mannen-en Bestedelingenhuizen der Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam" (een soort bejaardentehuis), alwaar ze op 29-12-1911 des namiddags ten twee ure, overlijdt op 74 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door de 74 jarige Ferdinand Jan Platvoet en door Petrus Assenbroek 71 jaar oud. Johanna Wilhelmina Bijl is niet gehuwd geweest.


Overlijdensacte Johanna Wilhelmina Bijl

Overlijden Johanna Wilhelmina Bijl Diakonie Oude Vrouwen-Mannen-en Bestedelingenhuizen Amstelhof, Amstel te Amsterdam
Links: aankondiging van het overlijden van Johanna Wilhelmina Bijl door de huismeester
Rechts: Diakonie Oude Vrouwen-Mannen-en Bestedelingenhuizen Amstelhof, Amstel te Amsterdam

Behandeld wordt het 6e kind van Claas Johannes Bijl en Wilhelmina Teijsen (stamnummer 8.).

8.6. WILHELMINA BIJL (16-1-1798 - 25-4-1888)
(Gehuwd met Johannes Smit 15-12-1798 - 14-5-1834)

Voorouders van Wilhelmina Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|

Wilhelmina Bijl wordt geboren op 16-1-1798 te Amsterdam en gedoopt onder de naam Beijl op 18-1-1798 in de Hervormde Amstelkerk. Doopgetuigen zijn haar vader en moeder.

Wilhelmina Bijl
Doop Wilhelmina Bijl

Wilhelmina Bijl (haar beroep is koopvrouw) huwt te Amsterdam op 3-5-1820 met de 21 jarige steenhouwer Johannes Smit. Huwelijksgetuigen zijn: de vader van de bruid Claas Johannes Bijl, de 51 jarige aanspreker Gerardus Leuring en de 66 jarige winkelier Joachim Raper. Alle getuigen wonen te Amsterdam. De ouders van de bruidegom zijn dan al overleden. Johannes Smit wordt samen met zijn tweeling zus (Helena Smit) geboren op 15 december 1798 te Amsterdam en gedoopt in de Hervormde Zuiderkerk op 19 december 1798 te Amsterdam. Johannes is een zoon van Hermanus Smit (overleden op 30-12-1807 te Amsterdam) en Elisabeth van den Heijden (overleden op 17-10-1817 te Amsterdam). Johannes Smit is uit hoofde van enige zoon vrijgesteld van militaire dienst (bron: huwelijksbijlage).

Huwelijksacte Wilhelmina Bijl en Johannes Smit

Wilhelmina Bijl en Johannes Smit krijgen een dochter:Margaretha Smit, geboren op 20-3-1831 te Amsterdam.

De echtgenoot van Wilhelmina Bijl: Johannes Smit overlijdt op 14-5-1834 in de Utrechtsestraat 35 te Amsterdam op 35 jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn 38 jarige zwager Claas Johannes Bijl wonend in de Vijzelstraat 89 te Amsterdam van beroep winkelier en door de 30 jarige winkelier Cornelis Pander Bijl eveneens zwager en van beroep, wonend in de Kerkstraat 33 te Amsterdam.

Overlijdensacte Johannes Smit
Overlijdensacte Johannes Smit

Wilhelmina Bijl overlijdt op 25 april 1888 des namiddags ten zes ure, op de voor die tijd hoge leeftijd van 90 jaar te Amsterdam wonend bij haar kleinzoon in de Noorderstraat 71. Haar overlijden wordt aangegeven door haar 36 jarige kleinzoon: Johannes Abraham Paardekoper (kind van haar dochter Margaretha Smit) wonend in de Noorderstraat 71 te Amsterdam en door de 37 jarige aanspreker Jacobus te Pas, wonend in de Utrechtsedwarsstraat 86 te Amsterdam.

Overlijdensacte Wilhelmina Bijl
Overlijdensacte Wilhelmina Bijl

Behandeld wordt het 7e kind van Claas Johannes Bijl en Wilhelmina Teijsen (stamnummer 8.).

8.7. GRIETJE PANDER BIJL (20-4-1800 - 14-1-1854)
(Gehuwd met Willem Nicolaas Schröder 3-8-1800 - 2-8-1839)

Voorouders van Grietje Pander Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|

Grietje Pander Bijl wordt geboren op 20-4-1800 en gedoopt in de Nieuwe Kerk op 27-4-1800 te Amsterdam. Doopgetuigen zijn haar grootvader Johannes (Jannes) Claasen Bul/Bijl en haar grootmoeder Grietje Roelofs Pander.

Nieuwe Kerk Amsterdam doopaantekening Grietje Pander Bijl
Boven: doopaantekening van zondag 24 april 1800 van Grietje Pander Bijl
Onder: doopaantekening van Willem Nicolaas Schröder
Links: de Waag met links het Stadshuis (Paleis) en rechts: de Nieuwe Kerk te Amsterdam waar Grietje Pander Bijl is gedoopt doopaantekening Nicolaas Schröder
Grietje Pander huwt, als zij 26 jaar oud is, schoonmaakster/strijkster en wonend op de Prinsengracht bij de Utrechtsestraat te Amsterdam, op 26-4-1826 te Amsterdam met de 25 jarige militair Willem Nicolaas Schröder, wonend in de Noorderstraat 29 te Amsterdam. Huwelijksgetuigen zijn: de 60 jarige vader van de bruid Claas Bijl (schipper), de 29 jarige Jan Pieter Musch van beroep hartshoornsnijder (=hertengeweisnijder), de 36 jarige waker bij de vierschaar Dirk Speijkerhof en de 33 jarige Joannes Bloemsaat eveneens van beroep waker bij de vierschaar (=is een soort rechtbank). De vader van de bruidegom is dan al overleden. Willem Nicolaas wordt geboren op 3-8-1800 en gedoopt op 15-8-1800 in de Oude Kerk te Amsterdam en is een zoon van Jan Jacob Schröder (overleden op 9 september 1807 te Amsterdam) en Magdalena Boelhouwer (van beroep schoonmaakster).


Willem Nicolaas Schröder krijgt op 7 maart 1826 toestemming voor zijn huwelijk van de Afdeling Nationale Infanterie


Huwelijksacte Grietje Pander Bijl en Willem Nicolaas Schröder

Grietje Pander Bijl krijgt, drie jaar voor het huwelijk, op 5-10-1823 een zoon:

 1. Willem Bijl wordt geboren in de Kerkstraat 94 te Amsterdam. Dit kind wordt bij het huwelijk van Grietje Pander Bijl en Willem Nicolaas Schröder als het hunne erkend en verklaard wordt dat het door hen is verwekt. Het kind heet dan Willem Schröder. De geboorte van dit kind wordt aangegeven door de vroedvrouw Anna Geudaker wonend aan de Boomsloot 37 te Amsterdam, door zijn 57 jarige grootvader en winkelier Claas Bijl van de hoek Prinsengracht 872 bij de Utrechtsestraat te Amsterdam en door de 27 jarige broer van het kind: Claas Johannes Bijl eveneens winkelier wonend in de (Weesper-) Kerkstraat 94 te Amsterdam.
 2. Willem Nicolaas Schröder, geboren op 9-2-1831 op de Prinsengracht bij de Utrechtsestraat nr 872 te Amsterdam. Deze zoon huwt te Leeuwarden op 18-12-1859 met Aaltje Veld.
boekje

Als de 2e zoon van Grietje Bijl in 1831 wordt geboren komt dit boekje uit. Het is een namen-abc met op elk blad een plaatje van een kind met een voorwerp, bovenaan vijf lettertypen en onderaan een vierregelig versje. Voorbeelden: Andries met het anker, Elsje met den emmer, Ida met den inktkoker, Nardus knoopt een netje. De Q is bij de P ondergebracht en de X bij de W. Andere gebruikte woorden: drijftol, fontein, gieter, hoepel, jol, klavier, ladder, mandje, orgel, popje, raket, spiegel, trommel, uurwerk, vaandel, wiegje, ijsslee, zeilschuit

Grietje Pander Bijl is van beroep ook winkelierster in aardewerk geweest (bron Bevolking computer Amsterdam). Dit deed zij samen met haar tante Antje Dirkje Sitter, geboren in 1824 en gehuwd met de oom van Grietje Pander Bijl: Willem Rutgert Bijl.

Tussen 1851-1854 woont Grietje Pander Bijl op de Reguliersgracht kleinnr 70=buurtnummer AA 50. Bij haar woont dan haar nog immer ongehuwde zoon Willem Nicolaas Schröder jr.

Willem Nicolaas Schöder senior overlijdt op 2-8-1839 als sjouwerman in de Utrechtsestraat 67 te Amsterdam op 38 jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn 74 jarige schoonvader Claas Bijl (winkelier) van de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam en door zijn 30 jarige zwager Gerrit Maurits Bijl van de Utrechtsestraat 62 te Amsterdam.

Grietje Pander Bijl overlijdt op 14-1-1854 des namiddags ten twaalf ure in de Achterburgwal 34, maar wonend in de Utrechtsestraat 388 te Amsterdam op 53 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door de 38 jarige Jan Christiaan Koeleman (suppoost wonend in het Binnengasthuis) te Amsterdam en door Jan Ruijter bediende 36 jaar oud, eveneens wonend in het Binnengasthuis; beiden bekenden van de overledene.


Overlijdensacte Grietje Pander Bijl

Vervolg 1 2 3 4 5 6
Naar hoofdstukken Naar Home