Naar hoofdstukken Naar Home
Vervolg 1 2 3 4 5 6

HOOFDSTUK 8

een veer

8.4. EVERT ROELOFS BIJL (16-3-1794 - 8-4-1851)
(1ste Gehuwd met Johanna Maria Merks 25-11-1794 - 4-4-1846)
(2e Gehuwd met Maria Hendrika Hagedoorn 27-5-1799 - 19-9-1865)


De 4e nazaat van Claas Johannes (Bul) Bijl en Wilhelmina Teijsen (stamnummer 8.) wordt behandeld.

Voorouders van Evert Roelofs Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bul 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|

Evert Roelofs Bijl wordt geboren op 16-3-1794 te Amsterdam en gedoopt in de Amstelkerk aldaar. Zijn doopgetuigen zijn Roelof Bijl (geboren in 1768, broer van zijn vader) en zijn grootmoeder Eva Temme (geboren in 1741).

Doop Evert Roelofs Bijl
Links: doop Evert Roelofs Bijl
Rechts: uittreksel uit de doop van Johanna/Joanna Maria Merks

Op 16 jarige leeftijd gaat Evert Roelofs vervroegd in militaire dienst; een leuk gegeven is zijn signalement t.w. lang 5 voet, 7 duim, 2 streek. Aangezicht blozend, voorhoofd plat, ogen blauw, neus en mond matig, kin rond, haar bruin, verder geen merkbare tekening. In militaire dienst doorloopt hij de volgende weg: Bataljon infanterie als foerier; Evert Roelofs Bijl maakt omstreeks 1809 onder Napoleon een veldtocht door Brabant en Frankrijk. Op 2-6-1810 gaat Evert Roelofs als leerling-stuurman aan boord van de "Kroonprins".


Overzicht van de schepen waarop Evert Roelofs Bijl heeft gediend en ook zijn opleiding heeft gehad (bron: comportementboeken Amsterdam)

In 1811 wordt hij op dit schip bevorderd tot 3de stuurman. Later in dat jaar doet hij ook nog dienst op het fregat: "De Dageraad" waar hij op 2-9-1812 2e stuurman wordt. Vervolgens gaat hij naar het 3e Regiment Etrangers als sergeant. Op 13-3-1814 wordt sergeant Bijl "gedesverteerd" in 't Hage (bij Breda) bij het 12e Bataljon. Hier blijft hij tot z'n huwelijk in 1816. Waarna hij de dienst verlaat. Opgetekend door het Departement van Oorlog wordt het volgende: "Bekomene wonden gedane veldtogten en bijzondere daden verigt in Brabant en Frankrijk" (bron: o.a. huwelijksbijlage 1816 reg. 3 pagina 4571).

Zie over het leven van Evert Roelofs Bijl ook de website. Klik op deze link om daar heen te gaan.

Eerste huwelijk Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks

Op 27 juni 1816 gaat Evert Roelofs Bijl als 22 jarige in ondertrouw waarna hij op 10-7-1816 te Amsterdam zich in de echt verbindt met de 21 jarige Rooms Katholieke Johanna Maria Merks. Huwelijksgetuigen zijn: de vader van de bruidegom Claas Johannes Bijl, de 22 jarige metaalslijper Christiaan Schwebe wonend te Alkmaar (neef van de bruid) en de 52 jarige metselaar Martinus Menten eveneens wonend te Alkmaar. Alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig. Voor zijn huwelijk woont Evert Roelofs Bijl op de Voorburgwal bij 't Stadhuis te Amsterdam.


Huwelijksacte Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks

Johanna Maria Merks wordt geboren op 25-11-1794 te Alkmaar en is een dochter van Joannes/Johannes Merks en van Agnetis Luneman (overleden op 19 september 1802 te Alkmaar, 45 jaar oud). De oudere broer van Johanna Maria is net als Evert Roelof Bijls matroos op het fregat "de Dageraad" te Den Helder. Vermoedelijk waren Evert Roelofs Bijl en Christiaan Merks vrienden of dienstmaatjes op hetzelfde schip en hebben de echtelieden elkaar zo leren kennen. Evert Roelofs Bijl en echtgenote gaan wonen in de Boomstraat 18 te Amsterdam. Hij is dan dienstbaar/dienstknecht.

Soldaten Bataafse tijd Boomstraat 23
Rechts: Boomstraat 23 te Amsterdam. Evert Roelofs Bijl heeft met zijn gezin op nr. 18 gewoond
Links: soldaten uit de Bataafse tijd in 1799. Evert Roelofs Bijl heeft er ongetwijfeld iets van vernomen
In de Boomstraat wordt het eerste kind geboren:

8.4.1. Wilhelmina Johanna Bijl 6-1-1817 - 19-11-1819

Wilhelmina Johanna wordt geboren op 6-1-1817 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door de 46 jarige mattenkoopman Hendrik Bijl wonend achter 't Kathuijserkerkhof te Amsterdam.
Wilhelmina Johanna overlijdt op 19-11-1819 te Leeuwarden des s'middags ten twaalf uren in het huis nummer 65 Letter F. Haar overlijden wordt aangegeven door de schoolonderwijzer Jan Ferwerda en door Hendrik Smeding.

Overlijdensacte Wilhelmina Johanna Bijl

Evert Roelofs Bijl vertrekt met het gezin vermoedelijk voor enkele jaren naar Leeuwarden want in 1819 wordt daar zijn 2e en 3e kind geboren:

8.4.2. Johannes Bijl 27-7-1819 - 11-5-1890

8.4.3. Wilhelmina Johanna Bijl 20-2-1822 - 28-11-1897

8.4.4. Evert Roelof Bijl 26-3-1824 - 14-12-1891

Tussen 1822 en 1824 gaat het gezin van Evert Roelofs Bijl weer terug naar Amsterdam en woont dan weer in de Boomstraat 18 waar Evert Roelofs een mattenwinkel heeft.

Op dit adres worden de volgende kinderen geboren:

8.4.5. Johanna Hendrika Bijl 0-2-1826 - 2-4-1892

8.4.6. Hermanus Bijl 15-4-1828 - 10-6-1903

8.4.7. Gerardus Fredericus Bijl 21-9-1830 - 30-11-1831

Gerardus Fredericus wordt geboren op 21-9-1830 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn vader Evert Roelofs Bijl wonend in de Boomstraat 18 te Amsterdam, door Johannes Bijl van de Kerkstraat 94 te Amsterdam en door Gerrit Maurits Bijl (stamnummer 8.11.) van de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam. Gerardus Fredericus Bijl overlijdt op 30-11-1831 te Amsterdam.

8.4.8. Elizabeth Johanna Bijl 7-12-1832 - 20-3-1920

Tussen 1833 en 1840 woont Evert Roelofs Bijl en zijn gezin in de Rozenstraat 28 te Amsterdam. Op 2-9-1837 woont hij in ieder geval in de Wolvenstraat 128 te Amsterdam. Hij is dan winkelier en zijn echtgenote winkelierster (zie 8.4.4.).

Tweede huwelijk Evert Roelofs Bijl en Maria Hendrika Hagedoorn

Op 52 jarige leeftijd overlijdt Johanna Maria Merks. Drie jaar na haar overlijden treedt Evert Roelofs Bijl weer in het huwelijk en wel op 14-6-1849 te Amsterdam met de 50 jarige Maria Hendrika Hagedoorn (weduwe van Cornelis Duijndam). Huwelijksgetuigen zijn: de vader van de bruid, haar neef de 24 jarige commis fiancier Peter Hagedoorn, de 29 jarige lederman Cornelis Antonie Dermoilie, de 70 jarige werker bij een handel in sokken Wellin Lampen. Allen wonend te Amsterdam. De ouders van de bruidegom en de moeder van de bruid zijn dan al overleden. Het jonge paar gaat wonen in de Egelantiersstraat 65 te Amsterdam en heeft kennelijk de mattenwinkel van de hand gedaan, want Evert Roelofs Bijl is nu kantoorbediende.

Doop Maria Hendrika Hagedoorn
Doop Maria Hendrika Hagedoorn

Huwelijksacte Evert Roelofs Bijl en Maria Hendrika Hagedoorn

Maria Hendrika Hagedoorn wordt geboren op 27-5-1799 te Amsterdam en gedoopt op 9-6-1799 in de Hervormde Noorderkerk door pastor Jacobus ten Bosch en is eeen dochter van Pieter Hagedoorn van beroep commis fiancier en van Hendrika Goorman. Haar doopgetuigen zijn Steven Hagedoorn en Maria Souwtman.

De 1ste echtgenote van Evert Roelofs Bijl: Johanna Maria Merks overlijdt op 4-4-1846 in de Achterburgwal 1, maar wonend in de Rozenstraat 28 te Amsterdam op 51 jarige leeftijd.

Het levensverhaal van Evert Roelofs Bijl eindigt op 8-4-1851 te Amsterdam als hij op 57 jarige leeftijd overlijdt. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn behuwde zoon (zoon van zijn 2e echtgenote) Cornelis Duijndam 24 jaar oud en door de 38 jarige besteller Roelof Hesling. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft in zijn overlijdensacte de verkeerde ouders vermeld n.l. dat hij een zoon is van Evert Roelofs Bijl en van Johanna Maria Merks. Bij aantekening in de marge van de acte wordt de fout erkend en wordt verwezen naar een huwelijksacte van 1849 nr, 4 folio 83 waarin de juiste namen van de ouders staan vermeld.


Overlijdensacte Evert Roelofs Bijl

Johanna Maria Merks overlijdt op zaterdag 4 april 1846 des voormiddags ten vier ure op de Achterburgwal 1, maar wonend op de Rozengracht 28 te Amsterdam, op de leeftijd van 51 jaar.


Overlijdensacte Johanna Maria Merks

Zijn 2e echtgenote Maria Hendrika Hagedoorn overlijdt op 19-9-1865 des namiddags ten drie ure op de Egelantiersgracht 97 te Amsterdam op 66 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door de 59 jarige Carel Frederik Kock, bekende wonend in de Boomdwarsstraat te Amsterdam en door de 28 jarige Carel Frederik Kock, bekende eveneens wonend in de Boomdwarsstraat te Amsterdam.


Overlijdensacte Maria Hendrika Hagedoorn

Het 2e kind van Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks (stamnummer 8.4.) wordt behandeld.

8.4.2. JOHANNES BIJL (27-7-1819 - 11-5-1890)
(Gehuwd met Geertruida Nieuwenhuizen 10-1-1824 - 20-2-1885)

Voorouders van Johannnes Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|

Johannnes Bijl wordt geboren op 27-7-1819 des namiddags ten drie ure in Wijk letter F? nummer 56 te Leeuwarden. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 25 jarige vader Evert Roelofs Bijl (koopman) woonachtig te Leeuwarden, in tegenwoordigheid van Meijer Simon Koopman (koopman) woonachtig in Wijk letter F nummer 143, en in aanwezigheid van de 48 jarige Hendrik Smeding.


Geboorteacte Johannes Bijl

Johannes wordt voor de Nationale Militie ingeschreven onder nummer 4774 en ingelijfd bij de 17e afdeling Infanterie (zijn beroep is dan timmerman). Johannes gaat op 18 juni 1838 als vrijwillig soldaat voor zes jaar en "zonder genot van handgeld" in militaire dienst. Johannes moet er als volgt hebben uitgezien: aangezicht ovaal, voorhoofd smal, ogen grijs, neus klein, mond klein, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin, lengte 1 el, 6 palm en 2 duim. Aangezien 1 el=69 cm, 1 palm=22,3 cm en 1 duim=2,7 cm moet de lengte van Johannes ongeveer 2 meter en 8 centimeter hebben gemeten. Er werden echter meerdere soorten el maten gebruikt, in de Bijbel wordt gesproken van een el van 55 cm. Dan zou Johannes 1.96 meter zijn geweest, wat ook niet mis is.

Willemskazerne Gorinchem
Willemskazerne te Gorinchem 1861 (1826 - 1969). In 1879 wordt hier de vestingartillerie gevestigd.

Het is aannemelijk dat Johannes Bijl in 1838 hier als militair zijn diensttijd bij het 6e Regiment Infanterie begon. In het gebouw kunnen 900 manschappen van de Infanterie ondergebracht worden. Al na enkele jaren is het aantal bewoners tot 1100 gestegen en dient het gebouw opnieuw ingericht te worden. Men bracht gaanderijen aan in de kamers en maakt op die wijze ruimte voor bijna 2000 man

Johannes Bijl gaat daarna in dienst bij het 6e regiment Infanterie eveneens te Gorinchem. Toen in 1844 zijn contract afliep tekende hij voor nog eens zes jaar, één maand en 29 dagen bij. Vervolgens tekent hij op 2-8-1851, 27-7-1853, 1-8-1855, 28-7-1857, 28-7-1859, 28-7-1861 en 28-7-1863 steeds voor twee jaar bij.

Hij doorloopt in deze jaren in militaire dienst de volgende rangen: Op 16-3-1839 is hij korporaal, op 16-7-1844 sergeant, op 11-3-1848 sergeant-majoor. Op eigen verzoek is Johannes op 1-9-1848 weer sergeant maar op 8-8-1856 is hij wederom sergeant-majoor en op 1-4-1859 krijgt hij z'n 1ste en 2e chevron. Verder bereikt hij op 4-7-1845 de 2e klasse van het schijfschieten en op 12-8-1846 de 1ste klasse hiervan.

Ook krijgt Johannes Bijl nog enkele medailles: op 17-7-1850 de bronzen medaille (zonder gratificatie) en op 18-6-1862 de zilveren medaille. Uit een uittreksel van 1855 van de Nationale Militie nr 1299 is Johannes ingelijfd onder trekkingsnummer 4774 bij de 17e afdeling Infanterie. (Het beroep van Johannes Bijl is voor 1855 timmerman.) Tijdens zijn diensttijd is hij ook gelegerd in Den Helder.


Links: certificaat Nationale Militie van 20-3-1855 van Johannes Bijl. Omdat hij gaat trouwen heeft hij een uittreksel aangevraagd uit dit register
2e van links: gegevens van Johannes Bijl uit de militaire stamboeken, 3e en 4e van links het vervolg.
Rechts: in 1849 vraagt Johannes Bijl toestemming van het Ministerie van Oorlog om te trouwen

In deze laatste plaats (Den Helder) woont Johannes als hij op 26 jarige leeftijd op 16-3-1855 met toestemming van de commandant van het 6e Regiment Infanterie te Nijmegen op 21-6-1855 huwt met de 31 jarige naaister Geertruida Nieuwenhuizen. De voorafkondiging van dit huwelijk vindt te Den Helder plaats tussen zondag 27-5-1855 en 6 juni 1855. Huwelijksgetuigen zijn: de 42 jarige Judocus Faber, getuige van de bruidegom en wonend te Nijmegen, de 47 jarige landbouwer Gerardus Roelofs, wonend te Nijmegen en getuige van de bruidegom, en de 46 jarige winkelier Gerrit Mulder, wonend te Nijmegen en getuige van de bruid.

Huwelijksacte Johannes Bijl en Geertruida Nieuwenhuizen

Geertruida woont voor haar huwelijk te Nijmegen: Haven 185 en in de Steenstraat 104. Geertruida Nieuwenhuizen wordt geboren op 10-1-1824 om 10.00 uur s'morgens te Nijmegen en is een dochter van Leonardus/Leendert Nieuwenhuizen (looiersknecht/leertouwer), geboren te Nijmegen op 20-2-1792, overleden op 11-3-1848 te Nijmegen en van Petronella Miggels, geboren te Huissen (bij Arnhem) op 25-1-1785, overleden op 25-12-1850 te Nijmegen en gehuwd te Nijmegen op 19-11-1813. De geboorte van Geertruida Nieuwenhuizen wordt aangegeven door de 42 jarige karknecht Pieter de Groot en door de 62 jarige zeeftonmaker Pieter Tiegler; beiden wonend te Nijmegen.

Op 17 juli 1864 (hij is dan 45 jaar) gaat Johannes Bijl met pensioen. Op 31 juli 1864 wordt dit officieel van kracht en ontvangt hij aan pensioen 224,00 gulden per jaar. Als hij z'n pensioen uitgekeerd krijgt woont hij intussen in 't Hage, dat is een buurtschap bij Breda.

Geertruida Nieuwenhuizen overlijdt des avonds om zes ure op 20 februari 1885 te Bergen op Zoom op de leeftijd van 61 jaar. Haar overlijden wordt aangegeven door haar echtgenoot en door de 57 jarige winkelier Jacobus Christianus Doems.

Bergen op Zoom 1900
Overlijdensacte Geertruida Nieuwenhuizen

Johannes Bijl overlijdt op zondag 11 mei 1890 des morgens ten vijf ure te Bergen op Zoom op 70 jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 42 jarige Willem de Kruijf en de 42 jarige tramconducteur Petrus Franciscus Koolen; beiden wonend te Bergen op Zoom.

Bergen op Zoom 1900
Overlijdensacte Johannes Bijl

Als een pensioen in die tijd werd stopgezet moest er een officiële verklaring of testamentakte worden overlegd (registers van de algemene rekenkamer). Er wordt in het testament vermeld dat Johannes ouder- en kinderloos overlijdt. Erfgenamen zijn z'n broers en zusters en z'n zwager Gerardus Nieuwenhuizen. Johannes Bijl heeft dus in ieder geval geen nakomelingen. Hij is ook timmerman geweest.

Testament van Johannes Bijl

Het 3e kind van Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks (stamnummer 8.4.)wordt behandeld.

8.4.3. WILHELMINA JOHANNA BIJL (20-2-1822 - 28-11-1897)
(Gehuwd met Klaas de Wilde 16-10-1819 - 25-4-1878)

Voorouders van Wilhelmina Johanna Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|

Wilhelmina Johanna Bijl wordt geboren op 20-2-1822 te Leeuwarden des s'avonds ten zes uren. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 28 jarige vader Evert Roelofs Bijl (koopman), woonachtig in Wijk F nummer 346, in tegenwoordigheid van de 31 jarige kleermaker Hendrik Berstee en in tegenwoordigheid van de 50 jarige klerk Hendrik Smeding.

Geboorteacte Wilhelmina Johanna Bijl


Rechts: Leeuwarden in vroegere tijden
Links: Hof en Gouveneursplein te Leeuwarden

Wilhelmina Johanna huwt als dienstbode, en wonend op de Appelmarkt, met de 24 jarige mandenmaker Klaas de Wilde op 13-11-1844 te Amsterdam. Huwelijksgetuigen zijn: de 54 jarige metselaar Arie Meijvogel, de 60 jarige schoenmaker Willem Scholte, de 29 jarige schoenmaker Christiaan Meijer, en de 69 jarige sjouwer Claas Heijnis. Allen wonend te Amsterdam. De moeder van de bruidegom is dan al overleden.

Huwelijksacte Wilhelmina Johanna Bijl en Klaas de Wilde, Rechts: het vervolg

Klaas de Wilde wordt geboren op 16-10-1819, ten twaalf ure op den middag, op de Hoek Palmgracht 15 kanton 6 te Amsterdam en is een zoon van Jacob de Wilde, sjouwer van beroep, en van Maria Margaretha Scholdz, overleden op 9 maart 1826 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 31 jarige Cornelis de Wilde en door de 50 jarige Daniel de Viet wonend op de Boomgracht te Amsterdam.
Klaas de Wilde is, uit hoofde van lichaamsgebreke, niet in militaire dienst geweest, lotnummer: 5383. Zijn signalement luidt: lengte 1 el, 5 pm, 7 dm, 5 st, gezicht ovaal, voorhoofd hoog, ogen blaauw, haar bruin. lidteken onderlip (bron: huwelijksbijlage Amsterdam).


Geboorteacte Klaas de Wilde

Wilhelmina Johanna Bijl en Klaas de Wilde krijgen een dochter: Everdina Johanna Hendrika de Wilde, geboren in 1848.

Klaas de Wilde overlijdt op 25-4-1878 des voormiddags ten vier ure in de Grimburgwal 10 (Binnengasthuis) te Amsterdam, maar wonend op de Looiersgracht 26 op 58 jarige leeftijd.


Overlijdensacte Klaas de Wilde

Wilhelmina Johanna Bijl overlijdt 19 jaar later des voormiddags om acht ure op 28-11-1897 in de Kathuizerstraat 133 te Amsterdam op 75 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door de 49 jarige suppoost Francois Matthieu en door de 69 jarige aanspreker Antonie de Meijer.


Overlijdensacte Wilhelmina Johanna Bijl

Het 4e kind van Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks (stamnummer 8.4.) wordt behandeld.

8.4.4. EVERT ROELOF BIJL (26-3-1824 - 12-12-1891)
(Gehuwd met Sara Maria Poelman 17-4-1822 - 24-7-1899)

Voorouders van Evert Roelof Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|

Evert Roelof Bijl wordt geboren op 26-3-1824 in de Kerkstraat 30 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 58 jarige Claas Bijl, wonend op de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam en door de 32 jarige Johannes Klaas Bijl, wonend in de Leidschestraat 35 te Amsterdam.

Links: geboorteacte Evert Roelof Bijl. Rechts: geboorteacte Sara Maria PoelmanEen pagina uit de comportementboeken van Evert Roelof Bijl

Als Evert Roelof 13 jaar oud is gaat hij naar de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. De Kweekschool leidt jongens op voor de zeedienst. Aan het hoofd staat een commandeur, vanaf 1884 commandant genoemd. Het bestuur van de school wordt gevormd door een College van Commissarissen, kortweg aangeduid met Commissarissen. De leerlingen van de school worden kwekelingen genoemd. Aan de school is een internaat verbonden. De kwekelingen komen op de school als ze circa 13 à 15 jaar oud zijn. In de twintigste eeuw loopt de leeftijd van aanmelding op tot circa 17 à 18 jaar. Aanmelding geschiedt over het algemeen door de ouders, een voogd, of door een liefdadigheidsinstelling die de kosten van de opleiding op zich neemt. De persoon die de kwekeling inschrijft en de kosten betaalt, ondertekent een overeenkomst: het verbandschrift.


Op 24 jarige leeftijd treedt Evert Roelof Bijl op 2-8-1848 te Amsterdam in het huwelijk (zijn beroep is dan zeeman) met de 26 jarige Sara Maria Poelman, van beroep dienstbaar. Huwelijksgetuigen zijn: de 48 jarige suikerbakker Wilhelm Grosheide, de 63 jarige kleermaker Petrus Klinge, de 34 jarige Jacobus Sonneborn en de 25 jarige Cornelis van Kesteren. Allen wonend te Amsterdam.

Huwelijksacte Evert Roelof Bijl en Sara Maria Poelman

HarderwijkDe Vischpoort te Harderwijk Sara Maria Poelman wordt geboren op woensdag 17-4-1822 des voormiddags ten elf ure te Harderwijk. Haar geboorte wordt aangegeven (bij burgemeester Johannes Jacobus van Loenen) door de 34 jarige Barend van Rigtenberg, van beroep commissie bij de stedelijke belasting, door de 40 jarige onderschout Aart Langen en door de 35 jarige politiedienaar Johannes Sijmensen. Sara Maria is een dochter van Harmanna/Harmina Catrina Poelman (overleden op 1-8-1823 te Harderwijk). De vader van Sara Maria Poelman is onbekend. Sara Maria groeit op bij haar grootvader Jacobus Poelman en haar grootmoeder Maria van Werven in de Kleine Havestraat 475 te Harderwijk en woont tot aan haar huwelijk in de Pesthuisstraat 1 aldaar.


Het pasgehuwde stel gaat wonen in de Korte Kerkstraat 683 (nu 8) te Amsterdam.

Er worden uit dit huwelijk drie kinderen geboren:

8.4.4.1. Evert Roelof Bijl 1-4-1849 - 4-4-1923

8.4.4.2. Catharina Johanna Maria Bijl 18-4-1852 - 19-8-1874

8.4.4.3.Hendrik Jacobus Bijl 30-5-1857 - 4-12-1860

Hendrik Jacobus wordt geboren op 30 mei 1857 des voormiddags om één uur in de Korte Kerkstraat 683 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 50 jarige vroedvrouw Catharina Elisabeth Mees, wonend op de Herengracht 346 te Amsterdam en door de 57 jarige lithograaf Jacobus Christiaan Fladder, wonend op de Bloemgracht 24 te Amsterdam. Hendrik Jacobus Bijl overlijdt op 4-12-1860 te Amsterdam.
In 1849 woont het gezin van Evert Roelof Bijl in de Rozenstraat 151 te Amsterdam. In mei 1863 wordt er verhuisd naar de Korte Kerkstraat 682 (nu 10). In 1872 wonen ze op de Hoogte van Kadijk 682 te Amsterdam.


Op 2-8-1878 zijn Evert Roelof Bijl en Sara Marie Poelman 30 jaar getrouwd.
Dit laten ze weten door een advertentie te plaatsen in Het Nieuws van den Dag (kleine courant) van 2-08-1878

In juni 1879 verhuist het gezin naar de Westerstraat 45 te Amsterdam. Bij hun inwonend is de zuster van Evert Roelof Bijl: Johanna Hendrika Bijl. Op 11 mei 1891 wordt er nog een keer verhuisd en wel naar de Dapperstraat 16 te Amsterdam.

Evert Roelof Bijl overlijdt op 12-12-1891 des voormiddags ten acht uren in de Dapperstraat 16 te Amsterdam op 67 jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 52 jarige tapper Johannes Franciscus Antonius Boudewijn, wonend op de Prinsengracht 426 en bekende van Evert Roelof Bijl.


Overlijdensacte Evert Roelof Bijl

Op 77 jarige leeftijd overlijdt Sara Maria Poelman en wel op 24-7-1899 des voormiddags ten vijf ure in het oude mannen- en vrouwenhuis aan de Amstel 51 te Amsterdam. Haar overlijden wordt aangegeven door de 75 jarige Johannes Franciscus Pommerel en door de 66 jarige Johannes de Weert.


Overlijdensacte Sara Maria Poelman

De enige mannelijke nazaat van Evert Roelof Bijl en Sara Maria Poelman (stamnummer 8.4.4.)wordt behandeld.

8.4.4.1. EVERT ROELOF BIJL (1-4-1849 - 4-4-1923)
(1ste Gehuwd met Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff 7-7-1850 - 2-10-1899)
(2e Gehuwd met Elisabeth ten Bosch 16-6-1851 - 4-01-1928)

Voorouders van Evert Roelof Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|

Evert Roelof Bijl wordt geboren op zondag 1-4-1849 des voormiddags ten twee ure in de Rozenstraat 151 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 55 jarige grootvader Evert Roelof Bijl (kantoorbediende), wonend in de Rozenstraat 151 en door de 30 jarige bediende Reebold Hoolenijzer, wonend op de Oudezijds Achterburgwal 1 te Amsterdam.


Geboorteacte Evert Roelof Bijl

Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff wordt geboren op 7-7-1850 des voormiddags ten 10 ure in de Bakkerstraat 12 te Amsterdam en is een dochter van Jacobus Boekhoff (schilder) en van Johanna Helena van Gelderen. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 32 jarige vader Jacobus, door de 26 jarige Willem Boekhoff wonend eveneens in de Bakkerstraat 12 en door de 28 jarige Gijsbert Dijs wonend op de Prinsengracht 1. Hun geloof is Doopsgezind, terwijl de Bijlen Hervormd zijn.


Geboorteacte Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff

Eerste huwelijk Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff

Op 20-10-1870 huwt Evert Roelof (21 jaar oud en smit) te Amsterdam met de 20 jarige Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff. Huwelijksgetuigen zijn: de broer van de bruid Jacob Boekhoff 27 jaar oud van beroep schilder, de 26 jarige loodgieter Johannes Boekhoff, eveneens een broer van de bruid, de 29 jarige kruijer Doris van der Horst, zwager van de Bruid, de 25 jarige bediende Johannes Brugman, eveneens zwager van de bruid. Alle getuigen wonen te Amsterdam. Alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig. Het pasgetrouwde paar gaat wonen op de Hoogte Kadijk 597 (nu 68) te Amsterdam.

Huwelijksacte Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff

Foto Evert Roelof BijlFoto Evert Roelof Bijl


Evert Roelof Bijl 1849-1923
Het beroep van Evert Roelof Bijl is smidOp de Hoogte Kadijk 597 (nu 68) te Amsterdam worden drie van de totaal 12 kinderen geboren:

8.4.4.1.1. Sara Johanna Maria Bijl 18-3-1871 - 11-8-1874

Sara Johanna Maria wordt geboren op 18-3-1871 des s'middags om 12 uur op de Hoogte Kadijk 597 (nu 68) te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 47 jarige grootvader Evert Roelof Bijl (zeeman), wonend op de Hoogte Kadijk 682 te Amsterdam en door de broer van de moeder van de geborene Jacobus Boekhoff 28 jaar oud (schilder), wonend in de Kerkstraat 572 te Amsterdam. Sara Johanna Maria overlijdt op 11-8-1874 op 3,1/2 jarige leeftijd.

8.4.4.1.2. Everdina Jacoba Bijl 5-12-1872 - 7-2-1940

8.4.4.1.3. Sara Maria Bijl 25-8-1874 - 25-12-1954

In november 1874 verhuist Evert Roelof Bijl met zijn gezin naar de Korte Kerkstraat 682 (nu 10) te Amsterdam. Ze wonen dan in hetzelfde huis als de vader en moeder van Evert Roelof Bijl.

Op dit adres worden de volgende drie kinderen geboren, waarvan een tweeling:

8.4.4.1.4. Wilhelmina Carolina Maria Bijl 23-1-1876 - ..

8.4.4.1.5. Johanna Helena Bijl 24-1-1878 - 21-4-1878

Johanna Helena wordt geboren te Amsterdam op 24-1-1878.
Zij overlijdt te Amsterdam op 21-4-1878.

8.4.4.1.6. Wilhelmina Christina Bijl 24-1-1878 - 11-1-1880

Wilhelmina Christina wordt geboren op 24-1-1878 des namiddags om half zeven in de Korte Kerkstraat 682 te Amsterdam (nu 10). Haar geboorte wordt aangegeven door haar 54 jarige grootvader Evert Roelof Bijl wonend op hetzelfde adres en door haar andere grootvader Jacobus Boekhoff 65 jaar oud en schilder, wonend in de Kerkstraat 177 te Amsterdam.

Wilhelmina Christina overlijdt op 11-1-1880 te Amsterdam op de jonge leeftijd van 23 maanden.

Er wordt nog tweemaal een tweeling geboren, maar eerst verhuist Evert Roelof Bijl met zijn gezin in november 1878 naar de Dapperstraat 26 te Amsterdam.

En jawel, er worden weer drie kinderen geboren:

8.4.4.1.7. Johanna Catharina Maria Bijl 20-11-1879 - ..

8.4.4.1.8. Evert Roelof Bijl 26-11-1881 - 17-9-1883

Evert Roelof wordt geboren te Amsterdam op 26-11-1881.
Hij overlijdt te Amsterdam op 17-9-1883.

8.4.4.1.9. Maria Elisabeth Bijl 26-11-1881 - 19-3-1882

Maria Elisabeth wordt geboren te Amsterdam op 26-11-1881.
Zij overlijdt te Amsterdam op 19-3-1882.

In maart 1882 verhuist het gezin van Evert Roelof Bijl weer en wel naar de Von Zessenstraat 51 te Amsterdam. Precies een jaar later naar de Wagenaarstraat 115, een maand daarna weer terug naar de Von Zessenstraat, alleen nu naar nummer 48. Er wordt weer een tweeling geboren:

8.4.4.1.10. Maria Elisabeth Bijl 4-11-1883 - 17-1-1884

Maria Elisabeth wordt geboren op 4-11-1883 te Amsterdam.
Zij overlijdt op 17-1-1884 te Amsterdam.

8.4.4.1.11. Evert Roelof Bijl 4-11-1883 - 31-5-1978

Het gezin van Evert Roelof Bijl gaat in juli 1886 maar weer eens verhuizen. Dit keer naar de Commelinstraat 18 te Amsterdam. Enkele maanden later, in november 1886, naar de Westerstraat 40 (onderkamer) te Amsterdam.

Hier wordt het laatste kind geboren:

8.4.4.1.12. Jacobus Bijl 26-5-1887 - 18-3-1924

Ambacht plaatjes Ambacht plaatjes
Plaatjes uit circa 1882 waarop verschillende beroepen voor mannen en een voor vrouwen zijn afgebeeld, met de naam van het beroep onder het plaatje t.w.: schoenmaker, metselaar, timmerman, verwer, manufacturier, schareslijper, lakenscheerder, behanger, kleermaker, groentevrouw, vleeschhouwer, vogelekoopman, horologiemaker (uurwerkmaker), smid, klompenmaker en kuiper (het geheel bestaat uit acht bladzijden)

Vervolgens verhuizen alle kinderen en de ouders in maart 1889 naar de Kolk 9 te Amsterdam, in juli 1889 naar de Grote Kattenburgerstraat 8 te Amsterdam en in maart naar de Noorderstraat 72 (onderhuis) te Amsterdam. In juli 1891 verhuizen ze met z'n allen naar de Von Zessenstraat 96 te Amsterdam.

Advertentie Evert Roelof Bijl
Volgens bovenstaande advertentie uit de courant Het nieuws van den Dag van 22 maart 1894 is het beroep van Evert Roelof Bijl ook nog boekhouder geweest

Op 2-1-1892 wordt er verhuisd naar de Dapperstraat 16a te Amsterdam (het huis van de vier maanden eerder overleden ouders van Evert Roelof Bijl) en op 1-2-1895 naar de Pieter Vlamingstraat 21 Amsterdam. Nu houdt het rijtje even op.

Gezinskaart Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff Gezinskaart Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff

Tweede huwelijk Evert Roelof Bijl en Elisabeth Ten Bosch

Evert Roelof Bijl huwt voor de tweede keer op 51 jarige leeftijd (zijn beroep is smid) op 8-11-1900 te Amsterdam met de 49 jarige Elisabeth Ten Bosch (deze is van echt gescheiden van Albert van Tinteren en weduwe van Willem Ingenhof). Elisabeth Ten Bosch wordt geboren op 16-6-1851 te Amsterdam en is een dochter van Jan Willem ten Bosch geboren (in 1827 werkman) en Grietje Meijer.

Huwelijksacte Evert Roelof Bijl Huwelijksacte Evert Roelof Bijl en Elisabeth Ten Bosch

Verder is bekend dat het beroep van Evert Roelof Bijl in 1907 machinist is en dat hij in 1913 in de 1ste van Swindenstraat 17 te Amsterdam woont.

Ook is Evert Roelof lid van de Gemeenteraad van Amsterdam.

Graf Evert Roelof BijlGraf Evert Roelof Bijl

Evert Roelof Bijl overlijdt op 4-4-1923 op 74 jarige leeftijd in een ziekenhuis te Medemblik na een auto-ongeval te Hoorn en wordt begraven te Amsterdam op de Nieuwer Oosterbegraafplaats.

Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff overlijdt op 2 oktober 1899 te Amsterdam op 49 jarige leeftijd
Elisabeth Ten Bosch overlijdt op 4-1-1928 te Amsterdam op 76 jarige leeftijd.
Behandeld wordt het 2e kind van Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff (stamnummer 8.4.4.1.).

8.4.4.1.2. EVERDINA JACOBA BIJL (5-12-1872 - 7-2-1940)
(Gehuwd met Bernardus Petrus Pols 15-11-1869 - 11-7-1934)

Voorouders van Everdina Jacoba Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|

Everdina Jacoba Bijl wordt geboren op (de Hoogte) Kadijk 597 (nu 69) op 5-12-1872 des voormiddags ten elf ure te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 48 jarige grootvader Evert Roelof Bijl (zeeman, wonend op (de Hoogte) Kadijk 682 te Amsterdam) en door haar 57 jarige grootvader van moeders kant Jacobus Boekhoff (schilder), wonend in de Kerkstraat 572 te Amsterdam.


Geboorteacte Everdina Jacoba Bijl

Everdina Jacoba Bijl huwt, als zij 30 jaar oud is, op 7-1-1903 te Amsterdam met de 33 jarige militair/kleermaker Bernardus Petrus Pols, gelegerd te Nieuwer Sluis. In 1889 wordt hij, uit hoofde van broederschap, voor de gemeente Hilversum vrijgesteld van militaire dienst (lotnummer 92). Later gaat hij kennelijk toch in militaire dienst, want hij krijgt op 5 janauri 1903 van de kolonel-commandant van het 7e Regiment Infanterie toestemming voor zijn huwelijk (hij is dan kleermaker bij het 3e bataljon Infanterie). Bron: huwelijksbijlage Amsterdam. Later is zijn beroep chauffeur. Huwelijksgetuigen zijn twee bodes van de gemeente Amsterdam.

Toestemming van de kolonel van het 7e Regiment Infanterie voor het huwelijk van Bernardus Petrus Pols


Geboorteacte Bernardus Petrus Pols

Bernardus Petrus wordt geboren op 15-11-1869 des namiddags ten half vijf in de B. Brouwerstraat 189 te Amsterdam en is een zoon van Bernardus Pols, geboren in 1839 te Deventer, postbeambte/brievenbesteller/kantoorbediende van beroep, overleden op 22-3-1910 in de Veluwestraat te Arnhem, en Peternella Hendrika Knutzen. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 30 jarige vader, door de 36 jarige zeeman Machiel Bos, wonend in de Kapelsteeg 270 en door de 46 jarige winkelier Jan Sanders, wonend in de L. Niezel 380 te Amsterdam.

Everdina Jacoba Bijl en Bernardus Petrus Pols wonen in 1926 te Utrecht. In 1931 te Elst. In 1932 te Haarlem. Op 20-1-1936 woont Everdina Jacoba Bijl (haar echtgenoot is inmiddels overleden) op de Nieuwe Herengracht 203 te Amsterdam. Op 6-7-1938 woont zij in de Kruidb.weg 7 te Velsen.

Gezinskaart Bernardus Petrus Pols
Gezinskaart Bernardus Petrus Pols

Everdina Jacoba Bijl overlijdt 7-2-1940 te Haarlem, maar wonend te Velsen, op 67 jarige leeftijd.
Bernardus Petrus Pols overlijdt op 11-7-1934 te Haarlemmermeer op de leeftijd van 64 jaar.

Behandeld wordt het 3e kind van Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff (stamnummer 8.4.4.1.).

8.4.4.1.3. SARA MARIA BIJL (25-8-1874 - 25-12-1954)
(Gehuwd met Meindert Blok 2-10-1869 - 3-11-1933)

Voorouders van Sara Maria Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|

Sara Maria Bijl wordt geboren op 25-8-1874 des namiddags ten zes uren te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 25 jarige vader Evert Roelof Bijl, wonend op de Hoogte van de Kadijk 597 (smid van beroep) en door de 50 jarige zeeman Evert Roelof Bijl, wonend Kadijk 487? te Amsterdam en door de 30 jarige timmerman Arie Jonkhart wonende op de Hoogte van de Kadijk 597 (inwonend bij het gezin).


Geboorteacte Sara Maria Bijl

Huwelijksacte Sara Maria Bijl en Meindert Blok

Sara Maria huwt, op 22 jarige leeftijd, op 28-10-1896 te Amsterdam met de 27 jarige Meindert Blok. Huwelijksgetuigen zijn: Cornelis Klaas Lanting 30 jaar oud van beroep ambtenaar en drie bodes. Alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig.


Geboorteacte Meindert Blok

Meidert wordt geboren te Amsterdam op 2-10-1869 des namiddags ten twee ure in de Kattenburgerstraat 768 en is een zoon van Meindert Blok (dokwerker/timmerman) en Maria Elisabeth Homburg. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 28 jarige vader Meindert Blok (scheepstimmerman) en door de 34 jarige zeeman Gerrit Pelgrim, wonend Oostenbug nr? en door de 30 jarige kastenmaker Johannes Homburg.

Sara Maria Bijl en Meindert Blok krijgen de volgende kinderen:

 1. Meindert Blok, geboren op 10-9-1897 te Amsterdam.
 2. Wilhelmina Carolina Maria Blok, geboren op 17-4-1899 te Amsterdam; overleden op 21-8-1899 te Amsterdam.
 3. Maria Elisabeth Blok, geboren op 21-4-1901 te Amsterdam.
 4. Everdina Jacoba Blok, geboren op 14-2-1906 te Amsterdam.
Sara Maria Bijl en Meidert Blok hebben gewoond op het Kadijksplein 15'' en op het Valeriusplein 28hs te Amsterdam.

Persoonskaart Sara Maria Bijl en Meidert Blok
Persoonskaart Sara Maria Bijl en Meidert Blok

Meindert Blok overlijdt op 3-11-1933 te Amsterdam op 64 jarige leeftijd.
Sara Maria Bijl overlijdt op 80 jarige leeftijd te Amsterdam op 25-12-1954.

Overlijden Sara Maria Bijl
Advertentie van het overlijden van Sara Maria Bijl

Behandeld wordt het 4e kind van Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff (stamnummer 8.4.4.1.).

8.4.4.1.4. WILHELMINA CAROLINA MARIA BIJL (23-1-1876 - ..)
(Gehuwd met: niet bekend)

Voorouders van Wilhelmina Carolina Maria Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|

Wilhelmina Carolina Maria Bijl wordt geboren op 23-1-1876 des voormiddags om vijf uur in de Korte Kerkstraat 682 (nu 10) te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 52 jarige grootvader Evert Roelof Bijl (zeevarend), wonend op hetzelfde adres en door de 24 jarige smid Cornelis Bartinus Goedhart, wonende Buitensingel Schuttingpad 11 te Amsterdam.


Geboorteacte Wilhelmina Carolina Maria Bijl

Het beroep van Wilhelmina Carolina Maria is eerst onderwijzeres in handwerken en later naaister. Haar religie is Doopsgezind. Zij vertrekt op 11-9-1901 naar een inrichting voor geestelijk gehandicapten in de Miguelstraat 36 te Amsterdam alwaar zij gaat werken als naaister. In 1902 is haar inkomen f.43,00. In 1909 is haar inkomen f.48,00. Op 4-11-1909 gaat zij werken in het gesticht op de Prinsengracht 769 waar Mechteld Esser als directrice de scepter zwaaide. Zij krijgt hiervoor als beloning/loon eveneens f.48,00. Op 30-1-1911 vertrekt zij naar een gesticht in Valburg/Zetten genaamd Bethel? Op 6-7-1912 gaat Wilhelmina Carolina Maria Bijl als huishoudster op de Velperweg 33 te Arnhem werken.

Belleville Ontario Canada
Belleville Ontario Canada rond 1913

Op 5-4-1913 vertrekt Wilhelmina Carolina Maria Bijl, op 37 jarige leeftijd, samen met haar 10 jaar oude nichtje Wilhelmina Carolina Maria Sikkens (dochter van haar zuster Johanna Catharina Maria Bijl) met het schip "De Rotterdam" vanaf Rotterdam naar New York met als bestemming Belleville (Ontario) Canada. Zij arriveert in New York op 14-4-1913. Vermoedelijk komt zij voor een korte periode weer terug naar Amsterdam. Haar signalement luidt: bruin haar, bruine ogen 5 feet en 2 inches.

Op 29-5-1915 vertrekt Wilhelmina Carolina Maria Bijl vanuit Rotterdam met het schip "de Nieuw Amsterdam" weer naar New York alwaar zij op 11-6-1915 arriveert. Zij gaf bij haar inschrijving op dat haar broer Meindert Blok is, dat is onjuist dat is haar zwager. Zij woonde toen in bij haar zuster Sara Maria Bijl en haar zwager Meindert Blok op de Hoogte Kadijk 4 te Amsterdam. In 1919 is zij vermoedelijk weer terug in Amsterdam.

Behandeld wordt het 7e kind van Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff (stamnummer 8.4.4.1.).

8.4.4.1.7. JOHANNA CATHARINA MARIA BIJL (20-11-1879 - ..)
(Gehuwd met Albert Louis Sikkens 31-5-1879 - 2-5-1927)

Voorouders van Johanna Catharina Maria Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|

Johanna Catharina Maria Bijl wordt geboren op 20-11-1879 in de Dapperstraat 16a te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 30 jarige vader van (smid), door haar 57 jarige grootvader Evert Roelof Bijl (zeeman), wonend in de Westerstraat 48 te Amsterdam en door de 27 jarige smid Cornelis Bartinus Goedhart, wonend in de 1ste Vinkenbuurt 26 te Amsterdam.

Links: geboorteacte Johanna Catharina Maria Bijl. Rechts: geboorteacte Albert Louis Sikkens

Johanna Catharina Maria huwt op 22-11-1900 te Kaapstad (Zuid-Afrika) met de boekhandelaar Albert Louis Sikkens. Circa 1903 komt het echtpaar weer naar Amsterdam en wordt het gesloten huwelijk in Kaapstad op 2-9-1903 in Amsterdam ingeschreven als een wettig huwelijk.

Kaapstad
De Tafel Bay geleegen aende Cabo de Bona Speranca" Gezicht op de Tafelbaai, Zuid-Afrika. Datum 1665

Albert Louis Sikkens wordt geboren op 31-5-1879 des voormiddags ten half acht op het Marnixsplein 8 te Amsterdam en is een zoon van Louis Bernhard Petrus Arnoldus Sikkens en Dina Israël. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 32 jarige vader (kantoorbediende), door de 43 jarige Jan Frederik Muller (agent van politie), wonende Brouwersgracht 44 te Amsterdam en door de 32 jarige Johannes Wilhelmus Farrie (agent van politie), wonend in de Bethaniëdwarsstraat 14 te Amsterdam.

Gezinskaart Albert Louis Sikkens Gezinskaart Albert Louis Sikkens en Johanna Catharina Maria Bijl

Op 10-5-1902 wordt de volgende dochter geboren:Wilhelmina Carolina Maria Sikkens geboren te Kaapstad. Wilhelmina Carolina Maria Sikkens woont voor 1913 bij haar tante Sara Maria Bijl op de Hoogte Kadijk 4 te Amsterdam. Wilhelmina Carolina Maria Sikkens vertrekt met haar ongehuwde tante Wilhelmina Carolina Maria Bijl, die ook op de Hoogte Kadijk 4 te Amsterdam woont, per schip "De Rotterdam" vanuit Rotterdam naar New York met als bestemming Belleville (Ontaria) in Canada.

Op 24-6-1904 wordt bij besluit van de arrondissementsrechtbank van Amsterdam haar voornaam: Catharina Johanna Maria Bijl gewijzigd in Johanna Catharina Maria Bijl.

Het huwelijk houdt geen stand en de echtelieden scheiden echter al weer snel want op 6-2-1905 wordt te Amsterdam bij vonnis van 14-10-1904 bij de arrondissementsrechtbank het huwelijk wegens overspel van de bruidegom ontbonden.


Krantenartikel in het Algemeen Handelsblad van de bekendmaking van de echtscheiding van Catharina Maria Bijl en Albert Louis Sikkens

Huwelijksacte Johanna Catharina Maria Bijl Huwelijksacte Johanna Catharina Maria Bijl Echtscheiding Johanna Catharina Maria Bijl Links en midden: het gesloten huwelijk te Kaapstad (gewettigd te Amsterdam) van Johanna Catharina Maria Bijl en Albert Louis Sikkens
Rechts: de echtscheidingsacte

Johanna Catharina Maria Bijl woont op 4-10-1906 op de Heerengracht 57hs en op 19-2-1907 op de Prinsengracht 194hs.
Johanna Catharina Maria Bijl vertrekt op 13-9-1907 naar Semarang (N.O. Indie).
Op 14-9-1908 is zij weer terug in Amsterdam, maar op 8-8-1912 vertrekt zij naar Brooklyn (New York).
in 1912 vanuit Rotterdam met het schip de "Rijndam" met passagiersnummer 0008 weer naar New York. Zij arriveert daar op 3-9-1912. Haar signalement luidt: weduwe, 32 jaar blond haar blauwe ogen, 5 feet, 4 inches. Zij heeft de reis zelf betaald en vertrekt met 35 dollar op zak. Zij gaat naar ene mrs J. Janssen, naar welke plaats is niet bekend.
Kennelijk vertrekt zij daar weer want op 11 juni 1915 arriveert zij met het schip Nieuw Amsterdam, vanaf Rotterdam, in.... Zij komt dan van N.Y.U.S. is 39 jaar oud en singel.

Stoomschip de Rijndam
Stoomschip "De Rijndam"; het schip waarmee Johanna Catharina Maria Bijl in 1912 naar New York vertrekt

Albert Louis Sikkens huwt op 6 november 1907 te Amsterdam met Frederika Emous geboren op 24-3-1882 te Amsterdam. Ze krijgen samen ook kinderen en vertrekken naar Bussum.
Frederika Emous overlijdt in het concentratiekamp Ravensbruck te Ravensbruck (BRD) op 21-4-1945. Om haar te gedenken is haar naam opgenomen in gedenkboek nr 35 van het oorlogslachtofferregister.
Albert Louis Sikkens overlijdt op 2-5-1927 te Amsterdam, maar wonend Bussum, 47 jaar oud, zijn beroep was toen koopman.


Krantenartikel van 20 augustus 1927 over het faillisement in de nalatenschap van Albert Louis Sikkens, gewoond hebbende op de Heerengracht 33 te Amsterdam

Behandeld wordt het 11e kind van Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff (stamnummer 8.4.4.1.).

8.4.4.1.11. EVERT ROELOF BIJL (4-11-1883 - 31-5-1978)
(Gehuwd met Gesina Harmina Ploeg 23-5-1883 - 29-3-1958)

Voorouders van Evert Roelof Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|

Evert Roelof Bijl wordt geboren op 4-11-1883 te Amsterdam des voormiddags om zes uur in de Von Zessenstraat 48. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 59 jarige grootvader Evert Roelof Bijl (kantoorbediende), wonend in de Westerstraat 457 te Amsterdam en door de 25 jarige loodgieter Cornelis Frederik Heuneberg, wonend in de Wagenaarstraat 115 te Amsterdam.
Evert Roelof wordt op 15 december 1902 vrijgesteld van Militaire Dienst wegens lichaamsgebreken.


Geboorteacte Evert Roelof Bijl

Beleidenis Evert Roelof Bijl
Op 12 jarige leeftijd doet Evert Roelof Bijl beleidenis en krijgt hij op 26-12-1895 het beleidenisboekje

Evert Roelof Bijl wordt in 1903 wegens lichaamsgebreken afgekeurd voor de militaire dienst (lotnummer 1717). Evert Roelof Bijl gaat op dinsdag 30 april 1907 in ondertrouw, hij woont dan in de Van Swindenstraat 17 te Amsterdam. Vervolgens huwt hij op 23 jarige leeftijd, als broodbakker, te Amsterdam en wel op 16-5-1907 met de 23 jarige Gesina Harmina Ploeg (zij is een zuster van Jantje Christina Ploeg en is gehuwd met een broer van Evert Roelof Bijl). Huwelijksgetuigen zijn: de 51 jarige kruier Barend van Eersten, de 25 jarige zandvormer Otto Albertus Ploeg, broer van de bruid, de 38 jarige werkman Meindert Blok (gehuwd met een zuster van Evert Roelof Bijl: Sara Maria Bijl), de 37 jarige kleermaker Bernardus Petrus Pols (gehuwd met een zuster van Evert Roelof Bijl: Everdina Jacoba Bijl). Alle getuigen wonen te Amsterdam. Zowel de moeder van de bruid als van de bruidegom zijn al overleden. Het jonge paar gaat wonen in de Reinwardstraat 106 te Amsterdam. Het beroep van Evert Roelof Bijl is brood- en banketbakker/zetbaas bij bakkerij Schagen te Amsterdam.

Foto Huwelijksacte Evert Roelof Bijl
Links: Evert Roelof Bijl en Gesina Harmina Ploeg in hun jonge jaren
Rechts: huwelijksacte Evert Roelof Bijl en Gesina Harmina Ploeg


Geboorteacte Gesina Harmina Ploeg

Gesina Harmina Ploeg wordt geboren op 23-5-1883 des voormiddag ten drie ure in de Oostenburgermiddenstraat 29 te Amsterdam en is een dochter van Roelof Ploeg (pakhuisknecht) en Jantje Smid. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 31 jarige vader, door de 65 jarige Simon Hutten, wonend in de Rozenstraat 65 en door de 44 jarige marinier Bernardus Lind, wonend in de Groote Kattenburgerstraat 19.

Bakkerij Schagen Broodwijk Evert Roelof Bijl
Links: de winkel van bakkerij Schagen. Evert Roelof staat als 2e van rechts. Zijn echtgenote, Gesina Hermina Ploeg, is te zien als 2e van links
Rechts: de broodwijk van Evert Roelof Bijl

Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren:

8.4.4.1.11.1. Evert Roelof Bijl 8-3-1908 - 8-10-1996

8.4.4.1.11.2. Jan Bijl 27-8-1909 - 26-11-1989

8.4.4.1.11.3. Jacobus Bijl 24-3-1912 - 2-6-1981

8.4.4.1.11.4. Gesina Harmina Bijl 25-09-1919 - 29-10-1982

Foto Evert Roelof Bijl en familie Foto Evert Roelof Bijl en gezin
Foto Evert Roelof Bijl 40 jarig huwelijk

Linksboven: Evert Roelof Bijl, moeder Gesina Harmina Ploeg, kinderen en kleinkinderen
Rechtsboven: Evert Roelof Bijl en zijn echtgenote Gesina Harmina Ploeg
Linksonder: Evert Roelof Bijl
Rechtsonder: op 16-5-1947 zijn Evert Roelof Bijl en Gesina Hermina Ploeg 40 jaar gehuwd en dat moet gevierd worden
Gezinskaart Evert Roelof Bijl
Gezinskaart Evert Roelof Bijl en Gesina Harmina Ploeg

Gesina Harmina Ploeg overlijdt op 29-3-1958 te Amsterdam op 74 jarige leeftijd en wordt begraven op 2-4-1958 op de Nieuwer Oosterbegraafplaats aldaar; grafnr. 3-72-E-45 of 3-72-E-275, laatstwonend te Amsterdam in de Bloemstraat 131.

Op de hoge leeftijd van 94 jaar overlijdt Evert Roelof Bijl en wel op 31-5-1978, laatstwonend in het Menno Simonszhuis, Noordhollandstraat 1 te Amsterdam.

De 1ste nazaat van Evert Roelof Bijl en Gesina Harmina Ploeg (stamnummer 8.4.4.1.11.) wordt behandeld.

8.4.4.1.11.1. EVERT ROELOF BIJL (8-3-1908 - 8-10-1996)
(Gehuwd met Hisselina (Wisselina) Martha van Betuw(e) 7-3-1912 - ..)

Voorouders van Evert Roelof Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|

Evert Roelof Bijl wordt geboren op 8-3-1908 te Amsterdam. Evert Roelof is (zijn beroep is dan boekhouder) op 12-3-1930 getuige bij het huwelijk van zijn broer Jan Bijl en schoonzus Johanna Hendrika Christina Mulder. Evert Roelof wordt op op 14 april 1927 voorgoed ongeschikt bevonden voor de Militaire Dienst.

Gray Maine U.S.A. Links en Midden: Gray Maine U.S.A. in vroegere tijden
Rechts: Het wapen van Maine U.S.A.
Gray Maine U.S.A. Het wapen van Maine U.S.A.
In 1930 vertrekt Evert Roelof Bijl naar Lake Indiana in de U.S.A. vanwaar hij op 14-9-1953 vertrekt naar New York en naar Gray Maine 04039 U.S.A. In 1991 vertrekt Evert Roelof naar 240 Portland Road RT 100. U.S.A. onder de naam Everett R. Byle.

Evert Roelof Bijl huwt op 6-7-1933 te Amsterdam met Hisselina (Wisselina) Martha van Betuw(e). Zij wordt geboren op 7-3-1912 te Amsterdam en is een dochter van Christianus Hendrikus van Betuw(e), geboren op 28-2-1872 te Arnhem en Froukje Heuvelink, geboren op 28-7-1881 te Leeuwarden.

Huwelijk Evert Roelof Bijl en Wisselina van Betuwe Foto Evert Roelof Bijl en Wisselina van Betuwe
Links: huwelijk Evert Roelof Bijl en Hisselina (Wisselina) Martha van Betuwe
Rechts: Evert Roelof Bijl en Hisselina (Wisselina) Martha van Betuw(e) op oudere leeftijd

Het volgende kind wordt geboren:

8.4.4.1.11.1.1. Erica Bijl 24-10-1942 - ..

De beroepen van Evert Roelof Bijl waren o.a.: Bakker, boekhouder, controleur GGGD, verkoper. Hij heeft o.a. te Amsterdam op de volgende adressen gewoond: Vespuccistraat 69'', 10-10-1952 Van Kinsbergenstraat 32''.

Evert Roelof Bijl overlijdt op 88 jarige leeftijd op dinsdag 8-10-1996 te U.S.A. Yarmouth Cumberland Maine no 04096. Certificaatnummer van overlijden is 9608780. Het krantenartikel uit de Portland Press Herald, (ME) - October 10, 1996 (Portland Edition: CITY, Page: 13B, Record Number: 9610100175. Copyright (c) 1996 Guy Gannett Communications luidt als volgt:

Deceased Name: EVERETT R. BYLE
Everett R. Byle, 88, of Portland Road died Tuesday at a Yarmouth health care center. He was born in Amsterdam, Holland, son of Everett R. and Sina Byle, attended Amsterdam schools and also attended college to become a bookkeeper. In Holland, Mr. Byle was a baker at his family's bakery and was a bookkeeper for an auto parts business. In 1953, he came to the United States and was a baker for the former Cushman Baking Co. in Portland for several years, and later was a security guard for Southern Maine Vocational Technical Institute in South Portland. He retired to Florida in 1978 and returned to Maine in 1981. Surviving are his wife of 64 years, Hisselina Van Betuw(e) Byle; a daughter, Erica J. Hamilton of Gray; four grandsons, Jeffrey C., Marvin E. and Gregory K. Hamilton, all of New Gloucester, and J. Erick Hamilton of Sanford; and 10 great grandchildren. There will be no funeral. Burial will be in Pine Grove Cemetery, Buxton. Arrangements are by Dolby and Dorr Funeral Chapel, Gorham.

De nazaat van Evert Roelof Bijl en Hisselina (Wisselina) Martha van Betuw(e) (stamnummer 8.4.4.1.11.1.) wordt behandeld.

8.4.4.1.11.1.1. ERICA BIJL (24-10-1942 - ..)
(Gehuwd met Karl C. Hamilton .. - ..)

Voorouders van Erica Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Evert Roelof Bijl 1908-1997 stamnummer 8.4.4.1.11.1.
|

Erica Bijl wordt geboren 24-10-1942 te Amsterdam. Erica huwt op 5-1-1959 in de state Maine in de U.S.A. met Karl C. Hamilton (certificaatnummer van het huwelijk is 2167).

Zij krijgen vier zonen:

 1. Een van deze zonen HAMILTON JEFFREY C, geboren in Gray, ME, huwt op vrijdag 7 juli 1978 met TOOMEY JOYCE R, Bride Town/State: GRAY, ME. (Marriage Archives Single Record Display. Certificate van het huwelijk is 7804856. Maine state archives).
Zij wonen in 2007 in Gray state Maine U.S.A. en hebben een Foundation Contractor familiebedrijf onder de naam K.C.Hamilton & Son Inc.. Anno 2007 wordt dit bedrijf gerund door Jeffery Hamilton, Sr. Owner in de plaats New Gloucester state Maine U.S.A.


Advertentie van het bedrijf van Karl C. Hamilton en Erica Bijl

Linksonder: personeel van de Former Cushman Baking Co in Portland
Rechtsonder: Former Cushman Baking Co in Portland in vroegere tijden. Evert Roelof Bijl (Everett R. Byle) heeft bij deze bakerij gewerkt

personeel van de former Cushman Baking Co former Cushman Baking Co in vroegere tijden

Op 30-11-2006 wordt om zes minuten over twee te New Gloucester de achter-achter-kleinzoon van Evert Roelof Bijl en Hisselinga (Wisselina) van Betuw(e) t.w. Thomas Crummett Hamilton geboren. Hisselinga (Wisselina) Martha van Betuw(e) is dan inmiddels al 95 jaar oud en woont in Casco state Main U.S.A.

Geboorteaankondiging Thomas Crummett Hamilton
Geboorteaankondiging Thomas Crummett Hamilton in de courant "De New Gloucester New" van 13 januari 2007"

Tekst: Hello: my name is Thomas Crummett Hamilton! I was born on Thursday. November 30 ad 2:06 a.m. I weighed five pounds, eight-ounces and was 19 inches long. My mommy is Shannon (Martin) Hamilton and my daddy is Jeffrey Hamilton Jr. My grandparents are Barbara and Duance Martin of Poland and Jeffrey and Joyce Hamilton Sr of New Gloucester. My great-grandparents are Edith Toorney of Auburn and Karl and Erica Hamilton of Gray. I have a great-grandmother Grace Martin of New York and a great-grandmother Catherine Niejanco of Connecticut. I EVEN have a great-great-grandmother Hisselina Byle of Casco! Let's not forget Aunt Rebecca and Uncle Josh Mercier, Uncle Scott Martin, Uncle Keith and Aunt Katrina Martin--along with cousins Josh and Grace Martin. I have two cats Butterscotch and Lilly. I sure hope I can rember alt these names when I get big!Het 2e kind van Evert Roelof Bijl en Gesina Harmina Ploeg (stamnummer 8.4.4.1.11.)wordt behandeld.

8.4.4.1.11.2. JAN BIJL (27-8-1909 - 26-11-1989)
(1ste Gehuwd met Johanna Hendrika Christina Mulder 8-12-1909 - 21-8-1991)
(2e Gehuwd met Cornelia Paulina Johanna Snijders 30-12-1918 - 4-6-1981)

Voorouders van Jan Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|

Jan Bijl wordt geboren op 27-8-1909 te Amsterdam.

Eerste huwelijk Jan Bijl en Johanna Hendrika Christina Mulder

Jan huwt op 20 jarige leeftijd en kantoorbediende bij een electro-technisch bureau op 12-3-1930 te Amsterdam met de eveneens 20 jarige Johanna Hendrika Christina Mulder. Huwelijksgetuigen zijn: de 34 jarige opvoedend ambtenaar Dirk Hendrik Bastiaanse, de 22 jarige boekhouder Evert Roelof Bijl broer van Jan Bijl. Beide huwelijksgetuigen wonen de Amsterdam. Ook alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig.
Johanna Hendrika Christina Mulder wordt geboren op 8-12-1909 te Amsterdam en is een dochter van Hermanus Mulder (schoenmaker) en Hendrika Christina Peters.

Jan Bijl
Jan Bijl

Politierapport Politierapport
Jan Bijl doet bij de politie van Amsterdam in 1944 aangifte van verlies van de distributiekaart van zijn zoon Philip Jacobus Bijl

Jan Bijl en Johanna Hendrika Christina Mulder krijgen de volgende vier kinderen:

8.4.4.1.11.2.1. Evert Roelof Bijl 25-7-1930 - ..

8.4.4.1.11.2.2. Jan Bijl 23-12-1931 - ..

8.4.4.1.11.2.3. Philip Jacobus Bijl 3-2-1934 - ..

8.4.4.1.11.2.4. Hendrik Martinus Bijl 20-8-1946 - ..

Jan Bijl woont met zijn gezin in 1944 in de Sumatrastraat 164 II te Amsterdam. Op 9-1-1960 woont hij Kanaal 21 te Assen.

Het huwelijk houdt geen stand. Op 19-5-1961 wordt bij vonnis van de rechtbank van Amsterdam de scheiding uitgesproken.

Tweede huwelijk Jan Bijl en Cornelia Paulina Johanna Snijders

Jan Bijl huwt vrij snel daarna n.l. op 7-7-1961 met Cornelia Paulina Johanna Snijders, geboren op 30-12-1918 te Amsterdam.

Op 7-7-1961 gaat hij met zijn tweede echtgenote wonen in de Troelstralaan 217; welke plaats is niet bekend. Op 22-10-1963 wonen ze te Hardenberg in de Heemse A 226. Op 28-5-1969 in Heemsterveen in de Jachthuisweg 8. Op 15-4-1971 op de Lintveldebrink 210 te ESD. Op 12-3-1976 in de Johannes Huslaan 164 te Hilversum. Op 3-11-1981 in de Marterstraat 3 te Huizen en als laatste (zijn 2e echtgenote is dan al overleden) in de Vaartweg 85 te Hilversum. Uit dit huwelijk worden geen kinderen geboren.

De beroepen van Jan Bijl waren o.a. ambtenaar Sociale Zaken Amsterdam en later directeur van een gezinsoord. Uit hoofde van zijn beroep gaf Jan in het hele land lezingen en cursussen over o.a. de armen-, bejaardenzorg, jongerenwerk etc. Bovendien had hij de regie en de totale productie in handen van de toneelstukken die door medewerkers van de Sociale Dienst werden opgevoerd. In het Gemeentearchief van Amsterdam zijn hierover dossiers aanwezig.


Pensioenkaart Jan Bijl

Zijn 2e echtgenote Cornelia Paulina Johanna Snijders overlijdt op 4-6-1981 te Hilversum op de leeftijd van 62 jaar.
Jan Bijl overlijdt op 80 jarige leeftijd op 26-11-1989 te Hilversum.
Zijn 1ste echtgenote Johanna Mulder gaat wonen in de Bijlmermeer en overlijdt op 21-8-1991 te Amsterdam.

Het 1ste kind van Jan Bijl en Johanna Hendrika Christina Mulder (stamnummer 8.4.4.1.11.2.) wordt besproken.

8.4.4.1.11.2.1. EVERT ROELOF BIJL (25-7-1930 - ..)
(Gehuwd met Kina Mulder 29-6-1934 - ..)

Voorouders van Evert Roelof Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|

Evert Roelof Bijl wordt geboren op 25-7-1930 te Amsterdam. Evert Roelof huwt op 28-5-1953 te Amsterdam met Kina Mulder. Zij wordt geboren op 29-6-1934 te Amsterdam.

Evert Roelof Bijl en zijn gezin
Evert Roelof Bijl en zijn gezin

Het echtpaar krijgt twee kinderen:

8.4.4.1.11.2.1.1. Martin Evert Bijl 19-11-1953 -..

8.4.4.1.11.2.1.2. Marianne Kina Bijl 19-12-1957 - ..
(Gehuwd met Wilhelmus Marinus Hees 28-10-1955 - ..)

Marianne Kina Bijl wordt geboren op 19-12-1957 te Amsterdam. Zij huwt op 20-12-1986 te Amsterdam met Wilhelmus Marinus Hees (hij heeft een Interieur- en timmerbedrijf in Almere). Hij wordt geboren op 28-10-1955 te Amsterdam en is een zoon van Adrianus Adam Hees, geboren op 27-5-1933 te Amsterdam en Maria Elisabeth Merk, geboren op 4-7-1935 eveneens te Amsterdam.

Ze krijgen twee kinderen:

 1. Stephanie Hees, geboren in 1987.
 2. Nick Hees ,geboren in 1990.
Zij wonen anno 1994 te Amsterdam.
De 1ste nakomeling van Evert Roelof Bijl en Kina Mulder (stamnummer 8.4.4.1.11.2.1.) wordt behandeld.

8.4.4.1.11.2.1.1. MARTIN EVERT BIJL (19-11-1953 - ..)
(Gehuwd met E. van Kortenhof 18-7-1957 - ..)

Voorouders van Martin Evert Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|
Evert Roelof Bijl 1930 - .. stamnummer 8.4.4.1.11.2.1.
|

Martin Evert Bijl wordt geboren op 19-11-1953 te Amsterdam.

Advertentie van Simon de Wit uit 1953 Advertentie van Blue Band boter uit 1953 Advertentie Ranja limonade
Advertenties uit de jeugd van Martin Evert Bijl
Links: advertentie van Simon de Wit uit 1953. Geen kortingen, maar de beste kwaliteit voor de laagst mogelijke prijs. Goed en Goedkoop! Vergelijk! Vergelijk!
Midden advertentie over de nieuwe veredelde Blue Band boter: uw zonnekost!
Rechts: advertentie uit 1951 over Ranja en Rojo het zusje van Ranja (limonade)

Martin Evert Bijl huwt op 8-12-1978 met E. van Kortenhof, geboren op 18-7-1957 te Oss. Ze wonen anno 1994 te Oss.

De volgende kinderen worden te Oss geboren:

8.4.4.1.11.2.1.1.1. Wendy Bijl 26-12-1980 - ..

Wendy wordt geboren op 26-12-1980 te Oss.

8.4.4.1.11.2.1.1.2. Steven Bijl 29-5-1984 - ..

Steven wordt geboren op 29-5-1984 te Oss.
Van de nakomelingen werden steeds de eerste behandeld en we volgden die weer net zolang tot we bij de jongste generatie kwamen, maar naar de eerste kwamen er meestal nog meer.

We gaan weer terug naar Jan Bijl en Johanna Hendrika Christina Mulder (stamnummer 8.4.4.1.11.2.) en behandelen hun 2e kind.

8.4.4.1.11.2.2. JAN BIJL 23-12-1931 - ..)
(1ste Gehuwd met I.M.C. Moes .. - ..)
(2e Gehuwd met J. van der Merk .. - ..)

Voorouders van Jan Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|

Jan Bijl wordt geboren op 23-12-1931 te Amsterdam.

Afsluiting Zuiderzee Afsluiting Zuiderzee
Links: een maand voor de geboorte van Jan Bijl wordt op 20 november 1931 het gat bij de Middelgronden gedicht. Deze foto is genomen enkele dagen voor de sluiting van de Zuiderzee
Rechts: affiche van de afsluiting en gedeeltelijk drooglegging van de Zuiderzee. Op 28 mei 1932 werd om twee minuten over één het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht. Het was de aanzet tot de verdere uitwerking van de Zuiderzeewerken, de inpoldering van de Zuiderzee

Eerste huwelijk Jan Bijl en I.C.M. Moes

Jan huwt op 16-6-1953 te Zantvoort met I.M.C. Moes, waarvan hij later weer scheidde.

Tweede huwelijk Jan Bijl en en J. van der Merk

Jan huwt op 17-8-1966 met J. van der Merk. Wonen nu in Krewerd, Groningen.

De volgende kinderen worden geboren, waarbij de eerste drie kinderen als moeder J.M.C. Moes hebben en het laatste kind moeder J. van der Merk:

8.4.4.1.11.2.2.1. Ilse Bijl 24-4-195? - ..

Ilse wordt geboren op 24-4-195? - ..

8.4.4.1.11.2.2.2. Jan Bijl 15-3-19? - ..

Jan wordt geboren op 15-3-19? Hij woont samen met Y. Schreuder te Nunspeet. In 1982 wordt te Nunspeet de volgende dochter geboren:
8.4.4.1.11.2.2.2.1.Kristel ..1982 - ..

8.4.4.1.11.2.2.3. Karin Bijl 1-12-1963 - ..

Karin wordt geboren op 1-12-1963 te Ermelo.

8.4.4.1.11.2.2.4. Mark Bijl 9-4-1970 - ..

Mark wordt geboren op 9-4-1970 - ..
Behandeld wordt nu het 3e kind van Jan Bijl en Johanna Hendrika Christina Mulder (stamnummer 8.4.4.1.11.2.).

8.4.4.1.11.2.3. PHILIP JACOBUS BIJL (3-2-1934 - ..)
(Gehuwd met Margaretha (Mary) van Klaveren 7-8-1937 - ..)

Voorouders van Philip Jacobus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|

Philip Jacobus Bijl wordt geboren op 3-2-1934 te Amsterdam.

Overlijden Koningin Emma Overlijden Koningin Emma Overlijden Koningin Emma
In 1934 overlijdt Koningin-Moeder Emma, prinses van Waldeck-Pyrmont, weduwe van Koning Willem III

Politierapport Politierapport
Zijn vader Jan Bijl doet bij de politie van Amsterdam in 1944 aangifte van verlies van de distributiekaart van Philip Jacobus Bijl

Philip Jacobus gaat in militaire dienst bij de Marine in Den Helder van 1954-1956. Philip Jacobus woont op 2-8-1956 te Rotterdam. Hij huwt op 21-5-1959 met Margaretha van Klaveren. Zij wordt geboren op 7-8-1937 te Den Helder en is een dochter van Arie van Klaveren (geboren op 20-7-1905 te Scheveningen, overleden op 4-6-1960 te Rotterdam) en Japke Ruiten (geboren op 9-6-1905 te Den Helder, overleden op 13-8-1979 te Rotterdam, begraven in Den Helder).

Het beroep van Philip Jacobus is Electro Technicus. Later wonen ze in het Karthuizerveld 18 te Westmaas.

De volgende kinderen worden geboren:

8.4.4.1.11.2.3.1. Arie Jan Bijl 6-10-1963 - ..

8.4.4.1.11.2.3.2. Jeroen Roelof Bijl 10-10-1965 - ..

8.4.4.1.11.2.3.3. Menno Philip Bijl 10-11-1970 - 24-6-2000

Philip Jacobus Bijl woont anno 1994 nog te Westmaas.

De eerste zoon van Philip Jacobus Bijl en Margaretha van Klaveren (stamnummer 8.4.4.1.11.2.3.) wordt besproken.

8.4.4.1.11.2.3.1. ARIE JAN (ARJEN) BIJL (6-10-1963 - ..)
(Woont samen met Wilma Groenendijk 20-9-1963 - ..)

Voorouders van Arie Jan (Arjen)Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|
Philip Jacobus Bijl 1934- .. stamnummer 8.4.4.1.11.2.3.
|

Arie Jan (Arjen) Bijl wordt geboren op 6-10-1963 en woont vanaf 15 maart 1992 samen met Wilma Groenendijk, geboren op 20-9-1963 te Westmaas.

Elfstedentocht Elfstedentocht

In het geboortejaar van Arie Jan (Arjen) wordt de elfstedentocht gehouden en wel op 18 januari 1963. Dit is een barre tocht, het is 18 graden onder nul aan het begin van de tocht. Later op de dag waait het vreselijk, zodat de route vanaf Franeker eigenlijk niet meer te volgen is, de baan is volledig ondergesneeuwd. Van de ruim 10.000 starters halen maar 136 rijders de finish. Niet alleen de barre weersomstandigheden zorgen ervoor dat deze tocht mythische proporties heeft gekregen in veler geheugen. Ook het feit dat de volgende tocht pas in 1985 werd gereden droeg daaraan bij

De volgende dochter van Arie Jan (Arjen) Bijl en Wilma Groenendijk wordt geboren:

8.4.4.1.11.2.3.1.1. Gemma Bijl .. - ..

Arie Jan is van 1987 tot 1988 in militaire dienst geweest.

De 2e zoon van Philip Jacobus Bijl en Margaretha van Klaveren (stamnummer 8.4.4.1.11.2.3.) wordt besproken.

8.4.4.1.11.2.3.2. JEROEN ROELOF BIJL (10-10-1965 - ..)
(Gehuwd met Els....)

Voorouders van Jeroen Roelof Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|
Philip Jacobus Bijl 1934- .. stamnummer 8.4.4.1.11.2.3.
|

Jeroen Roelof Bijl wordt geboren op 10-10-1965 te Rotterdam. Jeroen Roelof studeert in 1991 af in de informatica en gaat in 1992 in dienst als dienstplichtig officier bij de Koninklijke Marine. Jeroen huwt met ene Els....

De volgende zoon wordt geboren:

8.4.4.1.11.2.3.2.1. Sjoerd Bijl .. - ..

De 3e zoon van Philip Jacobus Bijl en Margaretha van Klaveren (stamnummer 8.4.4.1.11.2.3.) wordt besproken.

8.4.4.1.11.2.3.3. MENNO PHILIP BIJL (10-11-1970 - 24-6-2000)

Voorouders van Menno Philip Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|
Philip Jacobus Bijl 1934- .. stamnummer 8.4.4.1.11.2.3.
|

Menno Philip Bijl wordt geboren op 10-11-1970 te Westmaas (zijn beroep is applicatiebeheerder).
Menno overlijdt ten gevolgen van een ongeval op de zeer jonge leeftijd van 29 jaar op 24-6-2000 te Rotterdam. Menno wordt begraven op de Algemene begraafplaats te Westmaas. Zijn overlijden wordt bekend gemaakt in het Kompas van 28-6-2000. In het Kompas van 30-8-2000 verschijnt er ook een dankbetuiging (zie hieronder).

Advertentie overlijden Menno Philip Bijl Advertentie overlijden Menno Philip Bijl
Advertenties van het overlijden van Menno Philip Bijl

Besproken wordt het 4e kind van Jan Bijl en Johanna Hendrika Christina Mulder (stamnummer 8.4.4.1.11.2.).

8.4.4.1.11.2.4. HENDRIK MARTINUS BIJL (20-8-1946 - ..)
(Gehuwd met Carry Spangberg 18-9-1949 - ..)

Voorouders van Hendrik Martinus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|

Hendrik Martinus Bijl wordt geboren op 20-8-1946 te Amsterdam. Hendrik Martinus huwt op 17-8-1971 met Carry Spangberg, geboren te Amsterdam op 18-9-1949.

Uit dit huwelijk wordt te Haarlem één kind geboren:

8.4.4.1.11.2.4.1. Charlotte Bijl 10-1-1980 - ..

Charlotte wordt geboren op 10-1-1980 te Haarlem.
Het gezin woont anno 1994 te Amsterdam.

De nazaten van Jan Bijl en Hendrika Christina Mulder (8.4.4.1.11.2.) is hiermede geheel behandeld.

Besproken wordt het 3e kind van Evert Roelof Bijl en Gesina Harmina Ploeg (stamnummer 8.4.4.1.11.).

8.4.4.1.11.3. JACOBUS BIJL (24-3-1912 - 2-6-1981)
(Gehuwd met Cornelia Titia Bakker 19-12-1912 - 25-03-1991)

Voorouders van Jacobus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|

Jacobus Bijl wordt geboren op 24-03-1912 te Amsterdam. Hij huwt op 23-07-1936 met Cornelia Titia Bakker. Zij wordt geboren op 19-12-1912 te Vlieland.

Foto Jacobus Bijl en Cornelia Titia Bakker Huwelijk Jacobus Bijl en Cornelia Titia Bakker
Links: Jacobus Bijl en Cornelia Titia Bakker
Rechts: foto van het huwelijk van Jacobus Bijl en Cornelia Titia Bakker

Er worden twee kinderen geboren:

8.4.4.1.11.3.1. Gesina Harmina Bijl 13-04-1938 - ..

8.4.4.1.11.3.2. Cornelis Jacobus Bijl 27-09-1942 - ..

Evert Roelof en Jacobus Bijl Overlijdensadvertentie van Cornelia Titia Bakker
Links: de broers Jacobus Bijl (1912) en Evert Roelof Bijl (1908)
Rechts: overlijdensadvertentie van Cornelia Titia Bakker

Jacobus Bijl overlijdt op 2-6-1981 te Den Helder op 69 jarige leeftijd.
Cornelia Titia Bakker overlijdt op 25-03-1991 eveneens te Den Helder op 78 jarige leeftijd. Zij wordt gecremeerd op donderdag 28-3-1991 te Schagen, Haringhuizerweg 3.

Behandeld wordt het 1ste kind van Jacobus Bijl en Cornelia Titia Bakker (stamnummer 8.4.4.1.11.3.).

8.4.4.1.11.3.1. GESINA HARMINA BIJL (13-04-1938 - ..)
(Gehuwd met Willem Jansen 23-4-1933 - 11-3-1995)

Voorouders van Gesina Harmina Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jacobus Bijl 1912-1981 stamnummer 8.4.4.1.11.3.
|

Gesina Harmina Bijl wordt geboren op 13-04-1938 te Den Helder. Zij huwt op 26-03-1959 te Den Helder met Willem Jansen. Hij wordt geboren op 23-4-1933 te Arnhem en is een zoon van Jan Derk Jansen, geboren op 5-7-1898 te Arnhem, overleden op 31-3-1943 tijdens een bombardement op Rotterdam, en Willemijntje Meijer, geboren op 5-1-1898 te Arnhem, overleden op 25-3-1975 te Arnhem.

Op 21-10-1991 gaan de echtelieden Gesina Harmina Bijl en Willem Jansen uit elkaar en vindt er een echtscheiding plaats. Haar laatste woonplaats is Zevenaar. Kinderen van Gesina Harmina Bijl en Willem Jansen:

 1. Cornelia (Cora) Titia Jansen, geboren op 13-11-1961 te Arnhem; deze huwt op 11-9-1986 met Edwin Prinsze, geboren op 27-10-1964 te Zaandam. Zij is inmiddels gescheiden van Edwin Prinsze en woont nu samen met Jacob Veltman in Zaandam.
 2. Jan Derk (Dik) Jansen, geboren op 6-8-1963 te Arnhem. Laatswonend te Giesbeek.
 3. Willemijntje Jansen, geboren op 21-2-1968 te Arnhem. Wonende te Zevenaar. Zij huwt op 6-10-1995 met Hans van Eijck, geboren op 16-7-1964 te Zevenaar. Hebben samen een dochter: Marit van Eijck, geboren op 13-10-1997. Willemijntje Jansen en Hans van Eijck zijn inmiddels gescheiden. Willemijntje woont nu samen met Frans Kuijpers, geboren op 22-10-1967 te Loenen (gld) en hebben samen een dochter: Maud Kuijpers, geboren op 24-11-2001.
Willem Jansen overlijdt op 11-3-1995 te Zevenaar op de leeftijd van 61 jaar.

Behandeld wordt het 2e kind van Jacobus Bijl en Cornelia Titia Bakker (stamnummer 8.4.4.1.11.3.).

8.4.4.1.11.3.2. CORNELIS JACOBUS BIJL (27-09-1942 - ..)
(Gehuwd met Johanna Susanna Hagen 26-7-1943 - ..)

Voorouders van Cornelis Jacobus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jacobus Bijl 1912-1981 stamnummer 8.4.4.1.11.3.
|

Cornelis Jacobus Bijl wordt geboren op 27-09-1942 te Den Helder. Cornelis Jacobus huwt op 8-12-1966 te Den Helder met Johanna Susanna Hagen. Zij wordt geboren op 26-7-1943 te Den Helder en is een dochter van Teunis Hagen, geboren op 16-10-1917 te Den Helder, overleden op 22-2-2002 te Den Helder en Johanna Schotman, geboren op 24-7-1918 te Rotterdam, overleden op 13-12-2002 te Den Helder, gehuwd te Den Helder op 7-1-1943. Het gezin van Cornelis Jacobus Bijl woont te Den Helder.

Het echtpaar krijgt een zoon en een dochter:

8.4.4.1.11.3.2.1. Jacobus Bijl 14-7-1967 - ..

8.4.4.1.11.3.2.2. Johanna Bijl 11-6-1969 - ..
(Gehuwd met Peter Scheer 22-5-1968 -..)

Johanna Bijl wordt geboren op 11-6-1969 te Den Helder. Johanna huwt op 14-06-1996 te Den Helder met Peter Scheer, geboren op 22-5-1968 te Den Helder. Ze hebben twee dochters:

 1. Lisa Anna Susanna Scheer, geboren op 7-3-1997.
 2. Nina Susanna Anna Scheer, geboren op 30-9-2001.
Behandeld wordt de 1ste nazaat van Cornelis Jacobus Bijl en Johanna Susanna Hagen (stamnummer 8.4.4.1.11.3.2.).

8.4.4.1.11.3.2.1. JACOBUS BIJL (14-7-1967 - ..)
(Gehuwd met Catharina Agne Gertruida Zut 4-3-1958 - ..)

Voorouders van Jacobus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jacobus Bijl 1912-1981 stamnummer 8.4.4.1.11.3.
|
Cornelis Jacobus Bijl 1942 - .. stamnummer 8.4.4.1.11.3.2.
|

Jacobus Bijl wordt geboren op 14-7-1967 te Den Helder. Jacobus huwt op 6-11-1998 te Den Helder met Catharina Agne Gertruida Zut. Zij wordt geboren op 4-3-1958 te Schagen en is een dochter van Albertus Johannes Zut, geboren op 5-4-1923 te Schagen, en Elisabeth Maria Hyberts, geboren op 7-2-1924 te Schagen en overleden op 22-3-1998 te Schagen.

Catharina Agne Gertruida Zut is eerder gehuwd geweest en heeft uit dit huwelijk twee dochters.

Jacobus Bijl en Catharina Agne Gertruida Zut krijgen de volgende zoon:

8.4.4.1.11.3.2.1.1. Tim Bijl 28-2-1999 - ..

Tim wordt geboren op 28-2-1999 te Den Helder.
Besproken wordt het 4e kind van Evert Roelof Bijl en Gesina Harmina Ploeg (stamnummer 8.4.4.1.11.).

8.4.4.1.11.4. GESINA HARMINA BIJL (25-09-1919 - 29-10-1982)
(Gehuwd met Joop Dammers .. - 21-3-1987)

Voorouders van Gesina Harmina Bijl :


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|

Gesina Harmina Bijl wordt geboren op 25-09-1919 te Amsterdam. Gesina Hermina huwt in 1944 met Joop Dammers. Ze krijgen vier kinderen:

 1. Robbert Dammers.
 2. Renee Dammers.
 3. Edwin Dammers.
 4. Wilfred Dammers.
Gesina Harmina Bijl overlijdt op 29-10-1982 te Brenzone in Italië op 63 jarige leeftijd.
Joop Dammers overlijdt op 21-3-1987.

Besproken wordt de 12e nazaat van Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff (stamnummer 8.4.4.1.).

8.4.4.1.12. JACOBUS BIJL (26-5-1887 - 15-3-1924)
(Gehuwd met Jantje Christina Ploeg 28-1-1888 - 6-10-1953)

Voorouders van Jacobus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|

Jacobus Bijl wordt geboren op 26-5-1887 des namiddags ten één ure in de Westerstraat 40 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn vader, door zijn 63 jarige grootvader Evert Roelof Bijl (zeeman), wonend een paar huizen verder n.l. in de Westerstraat 45 en door de 43 jarige loodgieter Johannes Boekhoff (broer van de moeder van geborene), wonend in de Teerketelsteeg 12 te Amsterdam.


Geboorteacte Jacobus Bijl

Jacobus gaat in militaire dienst bij de "Gele Rijders" (artillerie).

Gele Rijders Gele Rijders Jacobus Bijl in militaire dienst
Links en midden: De Gele Rijders in 1910 (Artellerie)
Rechts: Jacobus Bijl in militaire dienst

Jacobus Bijl huwt, als hij 27 jaar oud is, op 11-6-1913 te Amsterdam met de 25 jarige Jantje Christina Ploeg (Jantje Christina Ploeg is een zuster van Gesina Harmina ploeg, gehuwd met Evert Roelof Bijl). Huwelijksgetuigen zijn: de 43 jarige veenarbeider Meindert Blok, zwager van de bruid, de 29 jarige broodbakker Evert Roelof Bijl, broer van de bruidegom, de 29 jarige tramconducteur Leonardus Lambertus Bakker, zwager van de bruid. Allen wonend te Amsterdam. De beide vaders zijn bij het huwelijk aanwezig. De beide moeders zijn al overleden.

Jantje Christina Ploeg wordt geboren op 28-1-1888 des namiddags ten drie ure op de Nassaukade 52 te Amsterdam en is een dochter van Roelof Ploeg wonend te Weesp en Jantje Smid. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 35 jarige vader Roelof Ploeg, en door de 57 jarige Carel George Gerbel, wonend in de Commelinstraat 11.


Geboorteacte Jantje Christina Ploeg


Huwelijksacte Evert Roelof Bijl en Jantje Christina Ploeg

Gezinskaart Jacobus Bijl en Jantje Christina Ploeg
Gezinskaart Jacobus Bijl en Jantje Christina Ploeg

Jantje Christina Ploeg is vermoedelijk een zuster van Gesina Ploeg waarmee Jacobus broer Evert Roelof 8.4.4.1.11. is gehuwd. Het beroep van Jacobus Bijl is koetsier. Het gezin woont in 1911 in de Dapperstraat 82 te Amsterdam; in 1913 in de Oosterparkstraat 156 te Amsterdam; in 1919 in de Wagenaarstraat 17 te Amsterdam. Ze krijgen één kind:

8.4.4.1.12.1. Sara Maria Bijl 24-1-1920 - 14-3-2006

Jantje Christina Ploeg huwt, na het overlijden van haar echtgenoot Jacobus Bijl, op 15-9-1926 te Amsterdam met de 44 jarige tramconducteur Marinus Catharinus Lantzendorffer, geboren op 29-10-1881 te Kralingen.

Jantje Christina Ploeg woont op 1-6-1935 te Beverwijk, op 8-9-1938 in de Hoogeweg L 78A te Heiloo, op 15-2-1943 te Beverwijk, op 18-10-1945 weer in de Hoogeweg L 78A te Heiloo, op 4-3-1947 weer te Beverwijk.

Jacobus Bijl overlijdt op 15-3-1924 op de jonge leeftijd van 36 jaar te Amsterdam.
Jantje Christina Ploeg overlijdt op 6-10-1953 te Heemskerk op de leeftijd van 65 jaar.

Besproken wordt de enige nazaat van Jacobus Bijl en Jantje Christina Ploeg (stamnummer 8.4.4.1.12.).

8.4.4.1.12.1. Sara Maria Bijl (24-1-1920 - 14-3-2006)
(Gehuwd met Jacob Willem Demmers 5-4-1914 - 20-9-1959)

Voorouders van Sara Maria Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Jacobus Bijl 1887 - 1924 stamnummer 8.4.4.1.12.
|

Sara Maria Bijl wordt geboren te Amsterdam op 24-1-1920.

Sara Maria huwt op 8-8-1940 te Heiloo met Jacob Willem Demmers. Jacob willem wordt geboren op 5-4-1914 te Velsen en is een zoon van Wilhelmus Demmers (geboren op 17-1-1878 te Zaandam) en Geertruida Wilhelmina Knegjes (geboren op 30-11-1882 te Velsen).Sara Maria Bijl en Jacob Willem Demmers krijgen twee kinderen:

 1. Jacobus Demmers, geboren op 1-9-1941 te Beverwijk en overleden op 7-11-1941.
 2. Geertruida Wilhelmina Demmers, geboren op 21-3-1943 te Beverwijk.
De beroepen van Jacob Willem Demmers zijn geweest: havenarbeider en Machinebankwerker bij de Amsterdamse Ballast Maatschappij. Jacob Willem Demmers woont op 13-8-1928 (voor zijn huwelijk) op een Keet van de ABM. Het echtpaar woont op 21-9-1940 in de Beecksanglaan 40 te Beverwijk en op 29-6-1941 in de Laan van Kanaän 13 aldaar.

Overlijden Sara Maria Bijl

Overlijdensadvertentie van Sara Maria Bijl in het Ver. Noord-Hollands Dagblad
Sara Maria Bijl overlijdt op 14-3-2006 te Beverwijk op 86 jarige leeftijd. Zij wordt begraven op 20-3-2006 op de begraafplaats Duinrust aldaar.
Jacob Willem Demmers overlijdt op 20-9-1959 te Beverwijk op de leeftijd van 45 jaar
Het 2e kind van Evert Roelof Bijl en Sara Maria Poelman (stamnummer 8.4.4.) wordt behandeld.

8.4.4.2. CATHARINA JOHANNA MARIA BIJL (18-4-1852 - 19-8-1874)
(Niet gehuwd geweest)

Voorouders van Catharina Johanna Maria Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|

Catharina Johanna Maria Bijl wordt geboren op 18-4-1852 in de Korte Kerkstraat 115 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door de 24 jarige drogist Antonie Barend Kambag Freriks, wonend op de Nieuwe Herengracht 72 te Amsterdam en door de 27 jarige ambtenaar Johan Frederik Balling. Catharina Johanna Maria overlijdt op 19-8-1874 te Amsterdam. Zij is niet gehuwd geweest.

Volksvermaak Volksvermaak

Als Catharina Johanna Maria Bijl 6 jaar oud is wordt er op 16 november 1863 te Amsterdam een groot volksvermaak gehouden. Deze vermaken zullen aanvangen des voormiddags ten tien ure, en zullen bestaan in (uit):
 1. Het beklimmen van den kokanjemast.
 2. Het boegsprietloopen.
 3. Den Wedloop in zakken.
 4. Den wedstrijd in hangende manden.
 5. Het ringsteken of bouquettenspel.
 6. Alsmede verschillende kleine spelen en vermaken zoals turfrapen, koekslaan, stroop- en meelhappen, tonloopen, steltenloopen en zweefmolendraaijen. Alle uit te voeren onder toezigt van eene daartoe benoemde Commissie en om daarvoor uit te loven prijzen of premiën; dat voorts de daaraan deelnemende mededingers zullen moeten zijnvan den ouderdom van 15 tot hoogstens 50 jaren, ordelijk gekleed en voorzien van een bewijs van toegang en dat zij die als mededingers wenschen te worden ingeschreven, zich tot dat einde voor zoveel noodig onder overlegging van eene vergunning de ouders, behooren aan te melden bij den heer Commissaris van Politie hunner sectie op donderdag den twaalfden of vrijdag den dertienden november aanstaande van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure, alwaar hun alsdan het bewijs van toegang, zoover de voorraad strekt, zal worden afgegeven.
We volgen nu de lijn weer terug in de tijd en komen bij Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks (stamnummer 8.4.) en behandelen het 5e kind.

8.4.5. JOHANNA HENDRIKA BIJL (10-2-1826 - 2-4-1892)
(Niet gehuwd geweest)

Voorouders van Johanna Hendrika Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|

Johanna Hendrika Bijl wordt geboren op 10-2-1826 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar grootvader Claas Bijl wonend op de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam en door Claas Bijl (broer van de vader van de Kerkstraat 55 te Amsterdam); beiden winkeliers.

Johanna Hendrika Bijl woont in 1879 bij haar broer Evert Roelofs Bijl in de Westerstraat 45 te Amsterdam

Johanna Hendrika Bijl wordt op 1-9-1891 opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam alwaar zij op 2-4-1892 des voormiddags om twee uren aan de gevolgen van apoplexia (hersenbloeding) op 66 jarige leeftijd overlijdt. Haar overlijden wordt aangegeven door de 61 jarige opzichter in het Binnengasthuis Johannes Maas, en door de 64 jarige opzichter Albertus Krouweel; beiden wonend in het Binnengasthuis en bekende van Johanna. Johanna Hendrika Bijl woonde in de Dapperstraat 16 te Amsterdam.


Overlijdensacte Johanna Hendrika Bijl

De zesde nazaat van Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks (stamnummer 8.4.) wordt behandeld.

8.4.6. HERMANUS BIJL (15-4-1828 - 10-6-1903)
(Gehuwd met Willemijntje Croes 16-9-1833 - 8-12-1921)

Voorouders van Hermanus Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|

Hermanus Bijl wordt geboren op 15-4-1828 des s'nachts ten één uur in de Boomstraat te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn grootvader Claas Bijl van de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam en door de 42 jarige winkelier Claas Johannes Bijl van de Kerkstraat 94 te Amsterdam.


Geboorteacte Hermanus Bijl

Hermanus Bijl gaat in militaire dienst en vertrekt als vrijwilliger op 1-1-1853 naar de Koloniale Troepen in Oost-Indië. Dit legeronderdeel rekruteert in Nederland militairen vanuit het depot te Harderwijk. Vanaf 1843 heet dit depot Koloniaal Werfdepot. Op 14 oktober 1857 staat in het uittreksel van de Nationale Militie dat Hermanus uit hoofde van broederschap is vrijgesteld van de dienst (lotnummer 2700, geregistreerd onder nr 4889). Zijn signalement luidt: lengte 1.68m, aangezicht ovaal, voorhoofd smal, ogen blauw, kin rond, haar blond.

Koloniaal Werfdepot Harderwijk Koloniaal Werfdepot Harderwijk
Links en rechts: Koloniale Kazerne (Koloniaal Werfdepot) in de Smeepoortstraat te Harderwijk

In 1859 is Hermanus weer terug in het land en huwt op 30 jarige leeftijd, als sigarenmaker, op 26-1-1859 te Amsterdam met de 25 jarige Willelmijntje Croes. Huwelijksgetuigen zijn: de 29 jarige sigarenmaker Boele Croes, broer van de bruid, de 25 jarige venter Hendricus Gerardus Sluster, de 24 jarige sigarenmaker Antonie Duijvene en de 31 jarige schoenmaker Jan Vermolen. Allen wonend te Amsterdam.

Alleen de moeder van de bruid is dan nog in leven.

Huwelijksacte Hermanus Bijl en Wilhelmijntje Croes Huwelijksacte Hermanus Bijl en Wilhelmijntje Croes


Geboorteacte Willemijntje Croes

Willemijntje Croes wordt geboren op 10-9-1834 des s'morgens ten zeven ure in de Zaksteeg 73 te Amsterdam en is een dochter van Eldert Croes (geboren circa 1805, overleden op 12-3-1857) en Wijntje Spelt. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 28 jarige vader Eldert Croes, door de 60 jarige Jan den Hollander, wonend in de Leidschestraat te Amsterdam en door Hermanus Outhuis.

Het echtpaar gaat wonen in de Lange Leidschedwarsstraat 182 (nu 62) te Amsterdam. Het beroep van Hermanus Bijl is sigarenmaker.

Op dit adres worden twee kinderen geboren:

8.4.6.1. Hermanus Bijl 16-9-1864 - 5-2-1865

Hermanus wordt geboren op 16-9-1864 te Amsterdam. Hij overlijdt op 5-2-1865 te Amsterdam.

8.4.6.2. Hermanus Bijl 20-5-1870 - 22-1-1872

Hermanus wordt geboren op 20-5-1870 te Amsterdam. Hij overlijdt op 22-1-1872 te Amsterdam.
In februari 1870 verhuizen Hermanus Bijl en Wilhelmijntje Croes met hun enige zoon naar de Korte Amstelstraat 605 (nu 1) te Amsterdam.

Korte Amstelstraat 1-11
Korte Amstelstraat 1 tot en met 11 te Amsterdam

Hermanus Bijl overlijdt op 10-6-1903 des namiddags ten negen uren in het Wilhelmina Gasthuis, maar wonend in de Korte Amstelstraat te Amsterdam op 75 jarige leeftijd. In de acte staat dat hij overlijdt op 73 jarige leeftijd, dat is niet juist.


Overlijdensacte Hermanus Bijl

Wilhelmijntje Croes overlijdt op 8-12-1921 des namiddags ten half acht te Amsterdam op 88 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door de 70 jarige Nicolaas Stronk.


Overlijdensacte Wilhelmijntje Croes

Het 8e kind van Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks (stamnummer 8.4.) wordt behandeld.

8.4.8. ELIZABETH JOHANNA BIJL (5-12-1832 - 20-3-1920)
(1ste Gehuwd met Lambertus Coenradus Kroon 3-9-1831 - 25-4-1877)
(2e Gehuwd met Gerrit Gerardus Retel 6-2-1837 - 28-5-1915)

Voorouders van Elisabeth Johanna Bijl:


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Janszoon Bull stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bull 1667- stamnummer 11.
|
Claes Hendrikszoon Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Johannes Claasen Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Claas Johannes Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|

Elizabeth Johanna Bijl wordt geboren op 5-12-1832 des s'avonds om zeven uur in de Boomstraat 18 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 38 jarige vader Evert Roelof (winkelier), door de 69 jarige timmerman Hendrik Arentse, wonend in de (Kleine) Wissentb.....straat? 107 te Amsterdam en door de 38 jarige schilder Claas Herman Kampman, wonend in De Nes te Amsterdam.


Geboorteacte Elizabeth Johanna Bijl

Eerste huwelijk Elizabeth Johanna Bijl en Lambertus Coenradus Kroon

Elizabeth Johanna Bijl huwt, 23 jaar oud, op 3-9-1856 te Amsterdam met de 25 jarige kuiper Lambertus Coenradus Kroon, wonend in de Noorderstraat 461 te Amsterdam. Huwelijksgetuigen zijn: de 36 jarige varkensslachter Willem Hoogveld(t), oom van de bruidegom, de 54 jarige broodbakker Theodorus Helsen, neef van de bruidegom, de 57 jarige Johannes Coenraad Hosick, neef van de bruidegom, de 28 jarige winkelier Gerhard Steenhoff. Alle getuigen wonen te Amsterdam. De ouders van de bruid zijn dan al overleden.

Lambertus Coenradus Kroon wordt geboren op 3-9-1831 in de 1ste Looiersdwarsstraat 29 te Amsterdam en is een zoon van Joannes Kroon (commissaris, wonend aan de Turfmarkt) en Jeta Hoogvelt.

Lambertus Coenradus Kroon is, uit hoofde van lichaamsgebreke, niet in militaire dienst geweest (bron: huwelijksbijlage).

Ballonvaart 1853
Aankondiging in het Algemeen Handelsblad van de ballonopstijging op 17 september 1853 te Amsterdam. Zal Elizabeth Johanna Bijl naar dit spektakel hebben gekeken?

Twee jaar voor het huwelijk van Elizabeth Johanna Bijl verzorgt de Fransman lassaigne in 1853 zevenendertig ballonopstijgingen in Amsterdam. Vele met de onverschrokken Julio die onderaan de ballon allerlei acrobatische toeren verrichtte. Op 17 september van dat jaar wordt van het Drilveld opgestegen met de Heer Julio als Kunstrijder op een levend paard, hiertoe gewillig afgestaan door den heer Banis.

Huwelijksacte Elizabeth Bijl en Lambertus Coenradus Kroon Huwelijksacte Elizabeth Johanna Bijl en Lambertus Coenradus Kroon

Elisabeth Bijl en Lambertus Coenradus Kroon krijgen één kind vernoemd naar zijn vader: Lambertus Coenradus Kroon, geboren in 1863 te Amsterdam. Deze zoon huwt op 18-6-1890 te Utrecht met Margaretha de Wit, geboren in 1868 te Utrecht. Uit dit huwelijk wordt Elisabeth Kroon geboren op 15-10-1889. Dit kind wordt bij huwelijk gewettigd.

Tentoonstelling
In 1883 wordt op het terrein achter het Rijksmuseum de eerste grote Internationale Koloniale Tentoonstelling gehouden. Deze reusachtige wereldtentoonstelling duurt zes maanden. Ze vult het hele gebied tussen de huidige Hobbemakade, de Van Baerlestraat en de Nicolaas Maesstraat. Alle landen waarmee Nederland handelt zijn op de Internationale Koloniale Tentoonstelling vertegenwoordigd, van “Engelsch Indië” tot China

Tweede huwelijk Elizabeth Johanna Bijl en Gerrit Gerardus Retel

Na het overlijden van haar echtgenoot: Lambertus Coenradus Kroon, huwt de 48 jarige Elizabeth Johanna Bijl voor de 2e maal op woensdag 18-5-1881 te Amsterdam met de 44 jarige werkman Gerrit Gerardus Retel. Huwelijksgetuigen zijn: de 42 jarige schoenmaker Johannes Retel, broer van de bruidegom, de 38 jarige bediende Nicolaas Wilhelm Neeringh, neef van de bruid, de 38 jarige timmerman Leendert Saquis en de 45 jarige werkman Cornelis Jacobus Post. Allen wonend te Amsterdam. De vader van de bruidegom en de ouders van de bruid zijn dan al overleden.

Gerrit Gerardus Retel wordt geboren op 6-2-1837 des avonds ten zeven ure te Haarlem en is een zoon van Evert Retel en Huiberdina van Schoot. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 27 jarige vader Evert Retel (aangetekend wordt dat hij dit kind erkend als het zijne) fuselier bij de 47e afdeling Infanterie, door de 22 jarige Berend Bakkenis Roozeboom, (korporaal) en door de 22 jarige Frederik Martsen (fuselier).


Geboorteacte Gerrit Gerardus Retel

De 1ste echtgenoot van Elizabeth Johanna Bijl: Lambertus Coenradus Kroon overlijdt op 25-4-1877 des namiddags ten elf ure op de Grimburgwal 10 (in het Binnengasthuis) te Amsterdam, maar wonend in de Foeliedwarsstraat 42 te Amsterdam op 45 jarige leeftijd.


Overlijdensacte Lambertus Coenrardus Kroon

Haar 2e echtgenoot: Gerrit Gerardus Retel overlijdt op 28-5-1915 te Amsterdam op 78 jarige leeftijd.
Elizabeth Johanna Bijl overlijdt op 20-3-1920 des namiddags ten half twaalf te Amsterdam op 87 jarige leeftijd.


Overlijdensacte Elizabeth Johanna Bijl

Hiermede zijn alle nazaten van 8.4. behandeld.

Vervolg 1 2 3 4 5 6
Naar hoofdstukken Naar Home