Naar hoofdstukken Naar Home
Vervolg 1 2 3 4 5 6

HOOFDSTUK 8

een veer

8.4. EVERT ROELOFS BIJL (16-3-1794 - 8-4-1851)
(1ste huwelijk met Johanna Maria Merks 25-11-1794 - 4-4-1846)
(2e huwelijk met Maria Hendrika Hagedoorn 27-5-1799 - 19-9-1865)


De 4e nazaat van Klaas Jannesz Bijl en Wilhelmina Teijsen (stamnummer 8.) wordt behandeld.

Voorouders van Evert Roelofs Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Henricus Nicolaes Bul 1667- stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|

Evert Roelofs Bijl wordt geboren op 16-3-1794 te Amsterdam en gedoopt in de Amstelkerk aldaar. Zijn doopgetuigen zijn Roelof Bijl (geboren in 1768, broer van zijn vader) en zijn grootmoeder Eva Temme (geboren in 1741). De beroepen van Evert Roelofs Bijl waren: foerier bij het Bataljon infanterie. Leerling-stuurman aan boord van de "Kroonprins. 1811 3e stuurman. 1812 2e stuurman. Dienstknecht. Winkelier.

Doop Evert Roelofs Bijl
Links: doop Evert Roelofs Bijl. Bron: Dopen Amsterdam, Amstelkerk 128 P120 (folio 60v) nr 3
Rechts: uittreksel uit de doop van Johanna/Joanna Maria Merks. Bron: Dopen Alkmaar inv 114

Op 16 jarige leeftijd gaat Evert Roelofs vervroegd in Militaire Dienst; een leuk gegeven is zijn signalement t.w. lang 5 voet, 7 duim, 2 streek, aangezicht blozend, voorhoofd plat, ogen blauw, neus en mond matig, kin rond, haar bruin, verder geen merkbare tekening. In Militaire Dienst doorloopt hij de volgende weg: Bataljon Infanterie als foerier; Evert Roelofs Bijl maakt omstreeks 1809 onder Napoleon een veldtocht door Brabant en Frankrijk. Op 2-6-1810 gaat Evert Roelofs als leerling-stuurman aan boord van de "Kroonprins".


Overzicht van de schepen waarop Evert Roelofs Bijl heeft gediend en ook zijn opleiding heeft gehad. Bron: comportementboeken Amsterdam
In 1811 wordt Evert Roelofs Bijl op dit schip bevorderd tot 3de stuurman. Later in dat jaar doet hij ook nog dienst op het fregat: "De Dageraad" waar hij op 2-9-1812 2e stuurman wordt. Vervolgens gaat hij naar het 3e Regiment Etrangers als sergeant. Op 13-3-1814 wordt sergeant Bijl "gedesverteerd" in 't Hage (bij Breda) bij het 12e Bataljon. Hier blijft hij tot z'n huwelijk in 1816. Waarna hij de dienst verlaat. Opgetekend door het Departement van Oorlog wordt het volgende: "Bekomene wonden gedane veldtogten en bijzondere daden verigt in Brabant en Frankrijk" (bron: o.a. huwelijksbijlage 1816 reg. 3 pagina 4571).
Zie over het leven van Evert Roelofs Bijl ook de website. Klik op deze link om daar heen te gaan.

Eerste huwelijk met Johanna Maria Merks

Op 27 juni 1816 gaat Evert Roelofs Bijl als 22 jarige in ondertrouw waarna hij op 10-7-1816 te Amsterdam zich in de echt verbindt met de 21 jarige Rooms Katholieke Johanna Maria Merks. Huwelijksgetuigen zijn: de vader van de bruidegom Claas Johannes Bijl, de 22 jarige metaalslijper Christiaan Schwebe, wonend te Alkmaar (neef van de bruid), en de 52 jarige metselaar Martinus Menten, eveneens wonend te Alkmaar. Alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig. Voor zijn huwelijk woont Evert Roelofs Bijl op de Voorburgwal bij 't Stadhuis te Amsterdam.


Huwelijksacte Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 3 folio 63

Johanna Maria Merks wordt geboren op 25-11-1794 te Alkmaar en is een dochter van Joannes/Johannes Merks en van Agnetis Luneman (overleden op 19 september 1802 te Alkmaar, 45 jaar oud). De oudere broer van Johanna Maria is net als Evert Roelofs Bijl matroos op het fregat "de Dageraad" te Den Helder. Vermoedelijk waren Evert Roelofs Bijl en Christiaan Merks vrienden of dienstmaatjes op hetzelfde schip en hebben de echtelieden elkaar zo leren kennen. Evert Roelofs Bijl en echtgenote gaan wonen in de Boomstraat 18 te Amsterdam. Hij is dan dienstbaar/dienstknecht.

Soldaten Bataafse tijd Boomstraat 23
Rechts: Boomstraat 23 te Amsterdam. Evert Roelofs Bijl heeft met zijn gezin op nr. 18 gewoond
Links: soldaten uit de Bataafse tijd in 1799. Evert Roelofs Bijl heeft er ongetwijfeld iets van vernomen
In de Boomstraat wordt het eerste kind geboren:

8.4.1. Wilhelmina Johanna Bijl 6-1-1817 - 19-11-1819

Wilhelmina Johanna wordt geboren op 6-1-1817 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door de 46 jarige mattenkoopman Hendrik Bijl, wonend achter 't Kathuijserkerkhof te Amsterdam. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 2 folio 4.
Wilhelmina Johanna overlijdt op 19-11-1819 te Leeuwarden des s'middags ten twaalf uren in het huis nummer 65 Letter F. Haar overlijden wordt aangegeven door de schoolonderwijzer Jan Ferwerda en door Hendrik Smeding.
Overlijdensacte Wilhelmina Johanna Bijl. Bron: BS/overlijden Leeuwarden acte 400

8.4.2. Johannes Bijl 27-7-1819 - 11-5-1890

8.4.3. Wilhelmina Johanna Bijl 20-2-1822 - 28-11-1897

8.4.4. Evert Roelof Bijl 26-3-1824 - 14-12-1891

8.4.5. Johanna Hendrika Bijl10-2-1826 - 2-4-1892

8.4.6. Hermanus Bijl 15-4-1828 - 10-6-1903

8.4.7. Gerardus Fredericus Bijl 21-9-1830 - 30-11-1831

Gerardus Fredericus wordt geboren op 21-9-1830 in de Boomstraat 18 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn vader Evert Roelofs Bijl, wonend in de Boomstraat 18 te Amsterdam, door Johannes Bijl van de Kerkstraat 94 te Amsterdam en door Gerrit Maurits Bijl (stamnummer 8.11.) van de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam. Gerardus Fredericus Bijl overlijdt op 30-11-1831 te Amsterdam.

8.4.8. Elizabeth Johanna Bijl 7-12-1832 - 20-3-1920

Evert Roelofs Bijl vertrekt met het gezin voor enkele jaren naar Leeuwarden want in 1819 wordt daar zijn 2e en 3e kind geboren. Tussen 1822 en 1824 gaat het gezin van Evert Roelofs Bijl weer terug naar Amsterdam en woont dan weer in de Boomstraat 18 waar Evert Roelofs een mattenwinkel heeft.

Tussen 1833 en 1840 woont Evert Roelofs Bijl en zijn gezin in de Rozenstraat 28 te Amsterdam. Op 2-9-1837 woont hij in ieder geval in de Wolvenstraat 128 te Amsterdam. Hij is dan winkelier en zijn echtgenote winkelierster (zie 8.4.4.).

Tweede huwelijk met Maria Hendrika Hagedoorn

Op 52 jarige leeftijd overlijdt Johanna Maria Merks. Drie jaar na haar overlijden treedt Evert Roelofs Bijl weer in het huwelijk en wel op 14-6-1849 te Amsterdam met de 50 jarige Maria Hendrika Hagedoorn (weduwe van Cornelis Duijndam). Maria Hendrika Hagedoorn wordt geboren op 27-5-1799 te Amsterdam en gedoopt op 9-6-1799 in de Hervormde Noorderkerk door pastor Jacobus ten Bosch en is eeen dochter van Pieter Hagedoorn van beroep commis fiancier en van Hendrika Goorman. Haar doopgetuigen zijn Steven Hagedoorn en Maria Souwtman.

Huwelijksgetuigen zijn: de vader van de bruid, haar neef de 24 jarige commis fiancier Peter Hagedoorn, de 29 jarige lederman Cornelis Antonie Dermoilie, de 70 jarige werker bij een handel in sokken Wellin Lampen. Allen wonend te Amsterdam. De ouders van de bruidegom en de moeder van de bruid zijn dan al overleden. Het jonge paar gaat wonen in de Egelantiersstraat 65 te Amsterdam en heeft kennelijk de mattenwinkel van de hand gedaan, want Evert Roelofs Bijl is nu kantoorbediende.


Doop Maria Hendrika Hagedoorn. Bron: Dopen Amsterdam 85p 318 folio 158/v nr 10
Huwelijksacte Evert Roelofs Bijl en Maria Hendrika Hagedoorn. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 4 folio 83

De 1ste echtgenote van Evert Roelofs Bijl: Johanna Maria Merks overlijdt op zaterdag 4-4-1846 des voormiddags ten vier ure op de Achterburgwal 1, maar wonend op de Rozengracht 28 te Amsterdam, op de leeftijd van 51 jaar.

Het levensverhaal van Evert Roelofs Bijl eindigt op 8-4-1851 te Amsterdam als hij op 57 jarige leeftijd overlijdt. Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn 24 jarige behuwde zoon (zoon van zijn 2e echtgenote) Cornelis Duijndam en door de 38 jarige besteller Roelof Hesling. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft in zijn overlijdensacte de verkeerde ouders vermeld n.l. dat hij een zoon is van Evert Roelofs Bijl en van Johanna Maria Merks. Bij aantekening in de marge van de acte wordt de fout erkend en wordt verwezen naar een huwelijksacte van 1849 nr, 4 folio 83 waarin de juiste namen van de ouders staan vermeld.


Overlijdensacte Evert Roelofs Bijl. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 2 folio 161
Overlijdensacte Johanna Maria Merks. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 2 folio 122

Maria Hendrika Hagedoorn overlijdt op 19-9-1865 des namiddags ten drie ure op de Egelantiersgracht 97 te Amsterdam op 66 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door de 59 jarige Carel Frederik Kock, bekende wonend in de Boomdwarsstraat te Amsterdam en door de 28 jarige Carel Frederik Kock, bekende eveneens wonend in de Boomdwarsstraat te Amsterdam.


Overlijdensacte Maria Hendrika Hagedoorn. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 5 folio 77

Het 2e kind van Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks (stamnummer 8.4.) wordt behandeld.

8.4.2. JOHANNES BIJL (27-7-1819 - 11-5-1890)
(Gehuwd met Geertruida Nieuwenhuizen 10-1-1824 - 20-2-1885)

Voorouders van Johannnes Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|

Johannnes Bijl wordt geboren op 27-7-1819 des namiddags ten drie ure in Wijk letter F? nummer 56 te Leeuwarden. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 25 jarige vader Evert Roelofs Bijl (koopman) woonachtig te Leeuwarden, in tegenwoordigheid van Meijer Simon Koopman (koopman) woonachtig in Wijk letter F nummer 143, en in aanwezigheid van de 48 jarige Hendrik Smeding.

De beroepen van Johannes Bijl waren: 1838 vrijwillig militair Gorichem. 1839 Korporaal. 1844 Sergeant. 1848 Sergeant-Majoor 6e regiment Infanterie. 1864 uit militaire dienst. Bron: Uittrekel 1855 Nationale Militie nr 1299, ingelijfd trekkingsnr 4774 17de afdeling Infanterie. Timmerman.

Geboorteacte Johannes Bijl. Bron: BS/geboorten Leeuwarden, acte nr B 169 en 168
Johannes wordt voor de Nationale Militie ingeschreven onder nummer 4774 en ingelijfd bij de 17e afdeling Infanterie (zijn beroep is dan timmerman). Aantekening: te klein, 1 jaar vrij. Johannes gaat op 18 juni 1838 als vrijwillig soldaat voor zes jaar en "zonder genot van handgeld" in militaire dienst. Johannes moet er als volgt hebben uitgezien: aangezicht ovaal, voorhoofd smal, ogen grijs, neus klein, mond klein, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin, lengte 1 el, 6 palm en 2 duim. Aangezien 1 el=69 cm, 1 palm=22,3 cm en 1 duim=2,7 cm is moet de lengte van Johannes ongeveer 2 meter en 8 centimeter hebben gemeten. Er werden echter meerdere soorten el maten gebruikt, in de Bijbel wordt gesproken van een el van 55 cm. Dan zou Johannes 1.96 meter zijn geweest, maar gezien de aantekening in het Militie Register van Amsterdam, kan hij geen 1.96 meter zijn.

Willemskazerne Gorinchem
Willemskazerne te Gorinchem 1861 (1826 - 1969). In 1879 wordt hier de Vestingartillerie gevestigd.

Het is aannemelijk dat Johannes Bijl in 1838 hier als militair zijn diensttijd bij het 6e Regiment Infanterie begon. In het gebouw kunnen 900 manschappen van de Infanterie ondergebracht worden. Al na enkele jaren is het aantal bewoners tot 1100 gestegen en dient het gebouw opnieuw ingericht te worden. Men bracht gaanderijen aan in de kamers en maakt op die wijze ruimte voor bijna 2000 man

Johannes Bijl gaat daarna in dienst bij het 6e regiment Infanterie, eveneens te Gorinchem. Toen in 1844 zijn contract afliep tekende hij voor nog eens zes jaar, één maand en 29 dagen bij. Vervolgens tekent hij op 2-8-1851, 27-7-1853, 1-8-1855, 28-7-1857, 28-7-1859, 28-7-1861 en op 28-7-1863 steeds voor twee jaar bij.

Hij doorloopt in deze jaren in militaire dienst de volgende rangen: Op 16-3-1839 is hij korporaal, op 16-7-1844 sergeant, op 11-3-1848 sergeant-majoor. Op eigen verzoek is Johannes op 1-9-1848 weer sergeant, maar op 8-8-1856 is hij wederom sergeant-majoor en op 1-4-1859 krijgt hij z'n 1ste en 2e chevron. Verder bereikt hij op 4-7-1845 de 2e klasse van het schijfschieten en op 12-8-1846 de 1ste klasse hiervan.

Ook krijgt Johannes Bijl nog enkele medailles: op 17-7-1850 de bronzen medaille (zonder gratificatie) en op 18-6-1862 de zilveren medaille. Uit een uittreksel van 1855 van de Nationale Militie nr 1299 is Johannes ingelijfd onder trekkingsnummer 4774 bij de 17e afdeling Infanterie. Tijdens zijn diensttijd is hij ook gelegerd in Den Helder.


Links: certificaat Nationale Militie van 20-3-1855 van Johannes Bijl. Omdat hij gaat trouwen heeft hij een uittreksel aangevraagd uit dit register
2e van links: gegevens van Johannes Bijl uit de militaire stamboeken, 3e en 4e van links het vervolg.
Rechts: in 1849 vraagt Johannes Bijl toestemming van het Ministerie van Oorlog om te trouwen

In deze laatste plaats (Den Helder) woont Johannes als hij op 26 jarige leeftijd op 16-3-1855 met toestemming van de commandant van het 6e Regiment Infanterie te Nijmegen op 21-6-1855 huwt met de 31 jarige naaister Geertruida Nieuwenhuizen. De voorafkondiging van dit huwelijk vindt te Den Helder plaats tussen zondag 27-5-1855 en 6 juni 1855. Geertruida woont voor haar huwelijk te Nijmegen: Haven 185 en in de Steenstraat 104.

Geertruida Nieuwenhuizen wordt geboren op 10-1-1824 om 10.00 uur s'morgens te Nijmegen en is een dochter van Leonardus/Leendert Nieuwenhuizen (looiersknecht/leertouwer, geboren te Nijmegen op 20-2-1792, overleden op 11-3-1848 te Nijmegen) en van Petronella Miggels (geboren te Huissen, bij Arnhem, op 25-1-1785, overleden op 25-12-1850 te Nijmegen en gehuwd te Nijmegen op 19-11-1813). De geboorte van Geertruida Nieuwenhuizen wordt aangegeven door de 42 jarige karknecht Pieter de Groot en door de 62 jarige zeeftonmaker Pieter Tiegler; beiden wonend te Nijmegen. Bron: BS/geboorten Nijmegen acte 16.

Huwelijksgetuigen zijn: de 42 jarige Judocus Faber, getuige van de bruidegom en wonend te Nijmegen, de 47 jarige landbouwer Gerardus Roelofs, wonend te Nijmegen en getuige van de bruidegom, en de 46 jarige winkelier Gerrit Mulder, wonend te Nijmegen en getuige van de bruid.


Huwelijksacte Johannes Bijl en Geertruida Nieuwenhuizen. Bron: huwelijken Gelders archief/BS Nijmegen Toegangsnr 0207. Inventarisnr 1100, actenr 70
Op 17 juli 1864 (hij is dan 45 jaar) gaat Johannes Bijl met pensioen. Op 31 juli 1864 wordt dit officieel van kracht en ontvangt hij aan pensioen 224,00 gulden per jaar. Als hij z'n pensioen uitgekeerd krijgt woont hij intussen in 't Hage, dat is een buurtschap bij Breda.

Geertruida Nieuwenhuizen overlijdt des avonds op 20 februari 1885 om zes ure te Bergen op Zoom op de leeftijd van 61 jaar. Haar overlijden wordt aangegeven door haar echtgenoot Johannes Bijl en door de 57 jarige winkelier Jacobus Christianus Doems.


Overlijdensacte Geertruida Nieuwenhuizen. Bron: BS/overlijden Bergen op Zoom, acte 53

Johannes Bijl overlijdt op zondag 11 mei 1890 des morgens ten vijf ure te Bergen op Zoom op 70 jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 42 jarige Willem de Kruijf en door de 42 jarige tramconducteur Petrus Franciscus Koolen; beiden wonend te Bergen op Zoom.


Overlijdensacte Johannes Bijl. Bron: BS/overlijden Bergen op Zoom acte 123
Testament Johannes Bijl. Bron: Register Algemene Rekenkamers (Miltaire Pensioenen)
 1. Als een pensioen in die tijd werd stopgezet moest er een officiële verklaring of testamentakte worden overlegd (registers van de algemene rekenkamer). Er wordt in het testament vermeld dat Johannes ouder- en kinderloos overlijdt. Erfgenamen zijn z'n broers en zusters en z'n zwager Gerardus Nieuwenhuizen. Johannes Bijl heeft dus geen nakomelingen.
 2. Johannes Bijl (weduwnaar en gepensioneerd sergeant-majoor) laat op 31 maart 1888 een testament opmaken bij H.A. van Goch te Bergen op Zoom. Bron: nr 527 deel 74 folio 13 recto vak 1 een blad.
 3. Bron Memorie van aangifte van het overlijden van Johannes Bijl: Bergen op Zoom, nr 91, successie, reg. 4, nr 3/9173.
 4. Op 6 juni 1890 wordt er bij kandidaat notaris Eduard Antonie Cornelis Voeten, wonende te Bergen op Zoom, als gemachtige van: 1) Evert Roelof Bijl, boekhouder aan den broodbakkerij "De Voorzorg", wonende te Amsterdam in eigen naam en als uitvoerder van den uiterste wil met het recht van inbezitneming der gehele nalatenschap van... overledene, daartoe benoemd bij acte van uiterste wil verleden voor ons notaris den een en dertigste maart achttien honderd acht en tachtig. 2) Petrus Ruttel (moet zijn Gerrit Rettel), zonder beroep, algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Elisabeth Johanna Bijl wonend aldaar. 3) Johanna Bijl zonder beroep, wonende aldaar. 4) Hermanus Bijl zonder beroep, wonende aldaar. 5) Wilhelmina Bijl, werkster wonende aldaar. 6) Gerardus Nieuwenhuijzen, schoenmaker, wonende te Nijmegen ingevolge onderhandse volmacht, derwelke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van ons notaris en getuigen etc.etc....... In deze acte wordt de gehele inboedel verdeeld. Bron: nr 604, deel 74, folio 25 verso vak 6, twee bladen. Bron: Notaris H.A. van Goch, Minuutakten, 1890, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 1401, actenummer 7912. Periode: 1890. zie voor diverse actes het Babants archief.

Nalatenschap van Johannes Bijl. Bron: Testamenten Bergen op Zoom

Adressen Johannes Bijl en/of echtgenote

Leeuwarden: 1819 Wijk letter F? nummer 56 (geb.)
Den Helder: 1855 (of eerder)
Nijmegen
Breda: 1858
Geertruidenberg
't Hage (buurtschap bij Breda): 1864 (of eerder)
Schoonhoven: 29-12-1865
5-1-1866: Bergen op Zoom Vischmarkt E25
Halsteren: 1-4-1886
Bergen op Zoom: 4-9-1886 Steenb.straat Stichting Catharina Gesticht/Gasthuis.

Het 3e kind van Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks (stamnummer 8.4.)wordt behandeld.

8.4.3. WILHELMINA JOHANNA BIJL (20-2-1822 - 28-11-1897)
(Gehuwd met Klaas de Wilde 16-10-1819 - 25-4-1878)

Voorouders van Wilhelmina Johanna Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|

Wilhelmina Johanna Bijl wordt geboren op 20-2-1822 des s'avonds ten zes ure te Leeuwarden. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 28 jarige vader Evert Roelofs Bijl (koopman), woonachtig in Wijk F nummer 346, in tegenwoordigheid van de 31 jarige kleermaker Hendrik Berstee en in tegenwoordigheid van de 50 jarige klerk Hendrik Smeding.

Geboorteacte Wilhelmina Johanna Bijl. Bron: BS/geboorten Leeuwarden, acte nr 53

Rechts: Leeuwarden in vroegere tijden
Links: Hof en Gouveneursplein te Leeuwarden

Wilhelmina Johanna Bijl huwt (dienstbode, en wonend op de Appelmarkt), op 13-11-1844 te Amsterdam met de 24 jarige mandenmaker Klaas de Wilde. Huwelijksgetuigen zijn: de 54 jarige metselaar Arie Meijvogel, de 60 jarige schoenmaker Willem Scholte, de 29 jarige schoenmaker Christiaan Meijer, en de 69 jarige sjouwer Claas Heijnis. Allen wonend te Amsterdam. De moeder van de bruidegom is dan al overleden.


Huwelijksacte Wilhelmina Johanna Bijl en Klaas de Wilde, Rechts: het vervolg. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 5 folio 41
Klaas de Wilde wordt geboren op 16-10-1819, ten twaalf ure op den middag, op de Hoek Palmgracht 15 kanton 6 te Amsterdam en is een zoon van Jacob de Wilde (sjouwer) en van Maria Margaretha Scholdz (overleden op 9 maart 1826 te Amsterdam). Zijn geboorte wordt aangegeven door de 31 jarige Cornelis de Wilde en door de 50 jarige Daniel de Viet, wonend op de Boomgracht te Amsterdam.
Klaas de Wilde is, uit hoofde van lichaamsgebreke, niet in militaire dienst geweest, lotnummer: 5383. Zijn signalement luidt: lengte 1 el, 5 pm, 7 dm, 5 st, gezicht ovaal, voorhoofd hoog, ogen blaauw, haar bruin. lidteken onderlip. Bron: Huwelijksbijlage Amsterdam.


Geboorteacte Klaas de Wilde. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 7 folio 115

Wilhelmina Johanna Bijl en Klaas de Wilde krijgen de volgende dochter:Everdina Johanna Hendrika de Wilde, geboren in 1848.


Wilhelmina Johanna Bijl erf in 1890 uit de nalatenschap van haar broer Johannes Bijl o.a. een mooi bedrag. Bron: Testamenten Bergen op Zoom

Klaas de Wilde overlijdt op 25-4-1878 des voormiddags ten vier ure in de Grimburgwal 10 (Binnengasthuis) te Amsterdam, maar wonend op de Looiersgracht 26, op 58 jarige leeftijd. Zijn beroep was mandenmaker.


Overlijdensacte Klaas de Wilde. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 3 folio 86 actenr 2912

Wilhelmina Johanna Bijl overlijdt 19 jaar later des voormiddags om acht ure op 28-11-1897 in de Kathuizerstraat 133 te Amsterdam op 75 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door de 49 jarige suppoost Francois Matthieu en door de 69 jarige aanspreker Antonie de Meijer.


Overlijdensacte Wilhelmina Johanna Bijl. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 8 folio 80 acte 8154

Het 4e kind van Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks (stamnummer 8.4.) wordt behandeld.

8.4.4. EVERT ROELOF BIJL (26-3-1824 - 12-12-1891)
(Gehuwd met Sara Maria Poelman 17-4-1822 - 24-7-1899)

Voorouders van Evert Roelof Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|

Evert Roelof Bijl wordt geboren op 26-3-1824 in de Kerkstraat 30 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 58 jarige Claas Bijl, wonend op de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam en door de 32 jarige Johannes Klaas Bijl, wonend in de Leidschestraat 35 te Amsterdam. Beroepen van Evert Roelof Bijl waren: 1857 Zeeman. Tuinman. 1872 Zeeman. Boekhouder aan den broodbakkerij "De Voorzorg".


Links: geboorteacte Evert Roelof Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 3 folio 61
Rechts: geboorteacte Sara Maria Poelman. Bron: BS/geboorten Gelders archief/Harderwijk toegang 207 acte 59


Een pagina uit de comportementboeken van Evert Roelof Bijl

Als Evert Roelof 13 jaar oud is gaat hij naar de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. De Kweekschool leidt jongens op voor de zeedienst. Aan het hoofd staat een commandeur, vanaf 1884 commandant genoemd. Het bestuur van de school wordt gevormd door een College van Commissarissen, kortweg aangeduid met Commissarissen. De leerlingen van de school worden kwekelingen genoemd. Aan de school is een internaat verbonden. De kwekelingen komen op de school als ze circa 13 à 15 jaar oud zijn. In de twintigste eeuw loopt de leeftijd van aanmelding op tot circa 17 à 18 jaar. Aanmelding geschiedt over het algemeen door de ouders, een voogd, of door een liefdadigheidsinstelling die de kosten van de opleiding op zich neemt. De persoon die de kwekeling inschrijft en de kosten betaalt, ondertekent een overeenkomst: het verbandschrift.
Evert Roelof Bijl ontvangt, wegens zijn 24-jarige dienst aan de commandeurs, in augustus 1893 de gouden medaille met daaraan verbonden een gratificatie van 100,00 gulden.


4-8-1893

Op 24 jarige leeftijd treedt Evert Roelof Bijl op 2-8-1848 te Amsterdam in het huwelijk (zijn beroep is dan zeeman) met de 26 jarige Sara Maria Poelman, van beroep dienstbaar. Huwelijksgetuigen zijn: de 48 jarige suikerbakker Wilhelm Grosheide, de 63 jarige kleermaker Petrus Klinge, de 34 jarige Jacobus Sonneborn en de 25 jarige Cornelis van Kesteren. Allen wonend te Amsterdam. Het pasgehuwde stel gaat wonen in de Korte Kerkstraat 683 (nu 8) te Amsterdam.

Huwelijksacte Evert Roelof Bijl en Sara Maria Poelman. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 3 folio 132
HarderwijkDe Vischpoort te Harderwijk. Sara Maria Poelman wordt geboren op woensdag 17-4-1822 des voormiddags ten elf ure te Harderwijk. Haar geboorte wordt aangegeven (bij burgemeester Johannes Jacobus van Loenen) door de 34 jarige Barend van Rigtenberg (commissie bij de stedelijke belasting), door de 40 jarige onderschout Aart Langen en door de 35 jarige politiedienaar Johannes Sijmensen. Sara Maria Poelman is een dochter van Harmanna/Harmina Catrina Poelman (overleden op 1-8-1823 te Harderwijk). De vader van Sara Maria Poelman is onbekend. Sara Maria groeit op bij haar grootvader Jacobus Poelman en haar grootmoeder Maria van Werven in de Kleine Havestraat 475 te Harderwijk en woont tot aan haar huwelijk in de Pesthuisstraat 1 aldaar.


Er worden uit dit huwelijk drie kinderen geboren:

8.4.4.1. Evert Roelof Bijl 1-4-1849 - 4-4-1923

8.4.4.2. Catharina Johanna Maria Bijl 18-4-1852 - 19-8-1874

8.4.4.3. Hendrik Jacobus Bijl 30-5-1857 - 4-12-1860

Hendrik Jacobus wordt geboren op 30 mei 1857 des voormiddags om één uur in de Korte Kerkstraat 683 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 50 jarige vroedvrouw Catharina Elisabeth Mees, wonend op de Herengracht 346 te Amsterdam en door de 57 jarige lithograaf Jacobus Christiaan Fladder, wonend op de Bloemgracht 24 te Amsterdam. Hendrik Jacobus Bijl overlijdt op 4-12-1860 te Amsterdam.

Op 2-8-1878 zijn Evert Roelof Bijl en Sara Marie Poelman 30 jaar getrouwd.
Dit laten ze weten door een advertentie te plaatsen in Het Nieuws van den Dag (kleine courant) van 2-08-1878


Evert Roelof Bijl erf uit de nalatenschap van zijn broer Johannes Bijl. Bron: Testamenten Bergen op Zoom

Adressen Evert Roelof Bijl en/of gezin

Amsterdam: 1824 Kerkstraat 30 (geb.). 1848 Korte Kerkstraat 683 (nu 8). 1849 Rozenstraat 151. Mei 1863 Korte Kerkstraat 682 (nu 10). 1872 Hoogte van Kadijk 682. Juni 1879 Westerstraat 45. Bij hun inwonend is de zuster van Evert Roelof Bijl: Johanna Hendrika Bijl. Op 11 mei 1891 wordt er nog een keer verhuisd en wel naar de Dapperstraat 16 te Amsterdam.

Evert Roelof Bijl overlijdt op 12-12-1891 des voormiddags ten acht ure in de Dapperstraat 16 te Amsterdam op 67 jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 52 jarige tapper Johannes Franciscus Antonius Boudewijn, wonend op de Prinsengracht 426 en bekende van Evert Roelof Bijl.


Overlijdensacte Evert Roelof Bijl. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 10 folio 17 acte 9786

Op 77 jarige leeftijd overlijdt Sara Maria Poelman en wel op 24-7-1899 des voormiddags ten vijf ure in het oude mannen- en vrouwenhuis aan de Amstel 51 te Amsterdam. Haar overlijden wordt aangegeven door de 75 jarige Johannes Franciscus Pommerel en door de 66 jarige Johannes de Weert.


Overlijdensacte Sara Maria Poelman. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 5 folio 19 acte 5019

De enige mannelijke nazaat van Evert Roelof Bijl en Sara Maria Poelman (stamnummer 8.4.4.)wordt behandeld.

8.4.4.1. EVERT ROELOF BIJL (1-4-1849 - 4-4-1923)
(1ste huwelijk met Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff 7-7-1850 - 2-10-1899)
(2e huwelijk met Elisabeth ten Bosch 16-6-1851 - 4-01-1928)

Voorouders van Evert Roelof Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|

Evert Roelof Bijl wordt geboren op zondag 1-4-1849 des voormiddags ten twee ure in de Rozenstraat 151 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 55 jarige grootvader Evert Roelof Bijl (kantoorbediende), wonend in de Rozenstraat 151 te Amsterdam en door de 30 jarige bediende Reebold Hoolenijzer, wonend op de Oudezijds Achterburgwal 1 te Amsterdam.

Evert Roelof Bijl staat ingeschreven in het Militieregister van Amsterdam. Wegens lichaamsgebreken hoeft hij niet in Militaire Dienst. De Beroepen van Evert Roelof Bijl waren: Smid. 1907 Machinist. Machinebankwerker. Lid van de gemeenteraad van Amsterdam.Geboorteacte Evert Roelof Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 2 folio 167
Geboorteacte Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff

Eerste huwelijk met Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff

Op 20-10-1870 huwt Evert Roelof (21 jaar oud en smit) te Amsterdam met de 20 jarige Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff. Zij wordt geboren op 7-7-1850 des voormiddags ten 10 ure in de Bakkerstraat 12 te Amsterdam en is een dochter van Jacobus Boekhoff (schilder) en van Johanna Helena van Gelderen. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 32 jarige vader Jacobus Boekhoff, door de 26 jarige Willem Boekhoff, wonend eveneens in de Bakkerstraat 12, en door de 28 jarige Gijsbert Dijs, wonend op de Prinsengracht 1. Hun geloof is Doopsgezind, terwijl de Bijlen Hervormd zijn.

Huwelijksgetuigen zijn: de 27 jarige broer van de bruid Jacob Boekhoff (schilder), de 26 jarige loodgieter Johannes Boekhoff, eveneens een broer van de bruid, de 29 jarige kruijer Doris van der Horst, zwager van de Bruid en de 25 jarige bediende Johannes Brugman, eveneens zwager van de bruid. Alle getuigen wonen te Amsterdam. Alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig. Het pasgetrouwde paar gaat wonen op de Hoogte Kadijk 597 (nu 68) te Amsterdam.

Op 19 december 1868 (hij is dan nog ongehuwd) wordt Evert Roelof Bijl opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam, afdeling Mannen Verband. Waarvoor is niet bekend. Bron: Patiëntenregisters Amsterdam.

Van 20 september 1871 tot 20 oktober 1871 wordt Evert Roelof Bijl weer opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam, afdeling Mannen Verband. Op de Landswerf heeft hij door een boormachine zijn linkerarm en schouder zwaargewond. Bron: Patiëntenregisters Amsterdam.


Huwelijksacte Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff
Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 10 folio 29

Evert Roelof Bijl 1849-1923De volgende 12 kinderen worden geboren:

8.4.4.1.1. Sara Johanna Maria Bijl 18-3-1871 - 11-8-1874

Sara Johanna Maria wordt geboren op 18-3-1871 des s'middags om 12 uur op de Hoogte Kadijk 597 (nu 68) te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 47 jarige grootvader Evert Roelof Bijl (zeeman), wonend op de Hoogte Kadijk 682 te Amsterdam en door de 28 jarige broer van de moeder van de geborene Jacobus Boekhoff (schilder), wonend in de Kerkstraat 572 te Amsterdam. Sara Johanna Maria overlijdt op 11-8-1874 te Amsterdam op 3,1/2 jarige leeftijd.

8.4.4.1.2. Everdina Jacoba Bijl 5-12-1872 - 7-2-1940

8.4.4.1.3. Sara Maria Bijl 25-8-1874 - 25-12-1954

8.4.4.1.4. Wilhelmina Carolina Maria Bijl 23-1-1876 - ..

8.4.4.1.5. Johanna Helena Bijl 24-1-1878 - 21-4-1878

Johanna Helena wordt geboren te Amsterdam op 24-1-1878.
Zij overlijdt op 21-4-1878 te Amsterdam.

8.4.4.1.6. Wilhelmina Christina Bijl 24-1-1878 - 11-1-1880

Wilhelmina Christina wordt geboren op 24-1-1878 des namiddags om half zeven in de Korte Kerkstraat 682 te Amsterdam (nu 10). Haar geboorte wordt aangegeven door haar 54 jarige grootvader Evert Roelof Bijl, wonend op hetzelfde adres en door haar andere grootvader Jacobus Boekhoff 65 jaar oud (schilder), wonend in de Kerkstraat 177 te Amsterdam. Wilhelmina Christina overlijdt op 11-1-1880 te Amsterdam op de jonge leeftijd van 23 maanden.

8.4.4.1.7. Johanna Catharina Maria Bijl 20-11-1879 - ..

8.4.4.1.8. Evert Roelof Bijl 26-11-1881 - 17-9-1883

Evert Roelof wordt geboren te Amsterdam op 26-11-1881. Hij overlijdt op 17-9-1883 te Amsterdam.

8.4.4.1.9. Maria Elisabeth Bijl 26-11-1881 - 19-3-1882

Maria Elisabeth wordt geboren te Amsterdam op 26-11-1881. Zij overlijdt op 19-3-1882 te Amsterdam.

8.4.4.1.10. Maria Elisabeth Bijl 4-11-1883 - 17-1-1884

Maria Elisabeth wordt geboren op 4-11-1883 te Amsterdam. Zij overlijdt op 17-1-1884 te Amsterdam.

8.4.4.1.11. Evert Roelof Bijl 4-11-1883 - 31-5-1978

8.4.4.1.12. Jacobus Bijl 26-5-1887 - 18-3-1924

Volgens een advertentie uit de courant Het nieuws van den Dag van 22 maart 1894, is het beroep van Evert Roelof Bijl ook nog boekhouder geweest
Plaatjes uit circa 1882 waarop verschillende beroepen voor mannen en voor vrouwen zijn afgebeeld, met de naam van het beroep onder het plaatje t.w.: schoenmaker, metselaar, timmerman, verwer, manufacturier, schareslijper, lakenscheerder, behanger, kleermaker, groentevrouw, vleeschhouwer, vogelekoopman, horologiemaker (uurwerkmaker), smid, klompenmaker en kuiper (het geheel bestaat uit acht bladzijden)

Gezinskaart Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff. Bron: Gezinskaarten Amsterdam

Tweede huwelijk met Elisabeth Ten Bosch

Evert Roelof Bijl huwt, na het overlijden van zijn 1ste echtgenote, (op 51 jarige leeftijd, zijn beroep is smid) op 8-11-1900 te Amsterdam met de 49 jarige Elisabeth Ten Bosch (deze is van echt gescheiden van Albert van Tinteren en weduwe van Willem Ingenhof). Elisabeth Ten Bosch wordt geboren op 16-6-1851 te Amsterdam en is een dochter van Jan Willem ten Bosch (geboren in 1827, werkman) en van Grietje Meijer.

Huwelijksacte Evert Roelof Bijl en Elisabeth Ten Bosch. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 37 folio 22 acte 3535
Graf Evert Roelof Bijl


Graf Evert Roelof Bijl

Adressen Evert Roelof Bijl en/of gezin

Amsterdam: 1849 Rozenstraat 151. 1871 Hoogte Kadijk 597 (nu 68). November 1874 Korte Kerkstraat 682 (nu 10). Ze wonen dan in hetzelfde huis als de vader en moeder van Evert Roelof Bijl. November 1878 Dapperstraat 26. 1882-1886 Von Zessenstraat 51. Wagenaarstr 115. Von Zessenstraat 48. Juli 1886 Commelinstraat 18. November 1886 Westerstraat 40 (onderkamer). 1889 de Kolk 9. Grote Kattenburgerstraat 8. Noorderstraat 72 (onderhuis). Juli 1891 Von Zessenstraat 96. 2-1-1892 Dapperstraat 16a (het huis van de vier maanden eerder overleden ouders van Evert Roelof Bijl). 1-2-1895 Pieter Vlamingstraat 21. 1913 1ste van Swindenstraat 17 3hg.

Evert Roelof Bijl overlijdt op 4-4-1923 in een ziekenhuis te Medemblik na een auto-ongeval in Hoorn op 74 jarige leeftijd. Hij wordt begraven te Amsterdam op de Nieuwer Oosterbegraafplaats.

Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff overlijdt op 2 oktober 1899 te Amsterdam op 49 jarige leeftijd
Elisabeth Ten Bosch overlijdt op 4-1-1928 te Amsterdam op 76 jarige leeftijd.
Dankbetuiging overlijden Evert Roelof Bijl

Behandeld wordt het 2e kind van Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff (stamnummer 8.4.4.1.).

8.4.4.1.2. EVERDINA JACOBA BIJL (5-12-1872 - 7-2-1940)
(Gehuwd met Bernardus Petrus Pols 15-11-1869 - 11-7-1934)

Voorouders van Everdina Jacoba Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|

Everdina Jacoba Bijl wordt geboren op 5-12-1872 des voormiddags ten elf ure op de Hoogte Kadijk 597 (nu 69) te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 48 jarige grootvader Evert Roelof Bijl (zeeman), wonend op de Hoogte Kadijk 682 te Amsterdam en door haar 57 jarige grootvader van moeders kant Jacobus Boekhoff (schilder), wonend in de Kerkstraat 572 te Amsterdam.


Geboorteacte Everdina Jacoba Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 8 folio 83
Geboorteacte Bernardus Petrus Pols. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 7 folio 75

Everdina Jacoba Bijl huwt, als zij 30 jaar oud is, op 7-1-1903 te Amsterdam met de 33 jarige militair/kleermaker Bernardus Petrus Pols, gelegerd te Nieuwer Sluis. In 1889 wordt hij, uit hoofde van broederschap, voor de gemeente Hilversum vrijgesteld van militaire dienst (lotnummer 92). Later gaat hij kennelijk toch in dienst, want hij krijgt op 5 januari 1903 van de kolonel-commandant van het 7e Regiment Infanterie toestemming voor zijn huwelijk (hij is dan kleermaker bij het 3e bataljon Infanterie). Bron: huwelijksebijlage Amsterdam. Later is zijn beroep chauffeur. Huwelijksgetuigen zijn twee bodes van de gemeente Amsterdam.

Toestemming van de kolonel-commandant van het 7e Regiment Infanterie voor het huwelijk van Bernardus Petrus Pols
Bernardus Petrus wordt geboren op 15-11-1869 des namiddags ten half vijf ure in de B. Brouwerstraat 189 te Amsterdam en is een zoon van Bernardus Pols (geboren in 1839 te Deventer, postbeambte/brievenbesteller/kantoorbediende, overleden op 22-3-1910 in de Veluwestraat te Arnhem) en van Peternella Hendrika Knutzen. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 30 jarige vader Bernardus Pols, door de 36 jarige zeeman Machiel Bos, wonend in de Kapelsteeg 270 te Amsterdam, en door de 46 jarige winkelier Jan Sanders, wonend in de L. Niezel 380 te Amsterdam.

Gezinskaart Bernardus Petrus Pols
Gezinskaart Bernardus Petrus Pols. Bron: Gezinskaarten Amsterdam

Adressen Everdina Jacoba Bijl en/of gezin

Amsterdam: 1872 Hoogte Kadijk 597 (nu 69) (geb.). 1874 Korte Kerkstraat 682 (nu 10). 1878 Dapperstraat 26. 1882 Von Zessenstraat 51. Wagenaarstraat 115. Von Zessenstraat 48. 1886 Commelinstraat 18. Westerstraat 40. 1889 de Kolk 9. Grote Kattenburgerstraat 8. Noorderstraat 72.
Utrecht: 1926
Elst: 1931
Haarlem: 1931
Amsterdam: 20-1-1936 Nieuwe Herengracht 203. 6-7-1938
Velsen: Kruidb.weg 7.

Everdina Jacoba Bijl overlijdt 7-2-1940 te Haarlem, maar wonend te Velsen, op 67 jarige leeftijd.
Bernardus Petrus Pols overlijdt op 11-7-1934 te Haarlemmermeer op de leeftijd van 64 jaar.


Overlijdensacte Bernardus Petrus Pols. Bron: BS/overlijden Haarlem acte 122

Behandeld wordt het 3e kind van Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff (stamnummer 8.4.4.1.).

8.4.4.1.3. SARA MARIA BIJL (25-8-1874 - 25-12-1954)
(Gehuwd met Meindert Blok 2-10-1869 - 3-11-1933)

Voorouders van Sara Maria Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|

Sara Maria Bijl wordt geboren op 25-8-1874 des namiddags ten zes ure te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 25 jarige vader Evert Roelof Bijl, wonend op de Hoogte van Kadijk 597 (smid), door de 50 jarige zeeman Evert Roelof Bijl, wonend Kadijk 487? te Amsterdam en door de 30 jarige timmerman Arie Jonkhart, wonend op de Hoogte van de Kadijk 597 (inwonend bij het gezin).


Geboorteacte Sara Maria Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam reg. 4 folio 66


Geboorteacte Meindert Blok. Bron: BS/geboorten Amsterdam reg. 6 folio 97

Huwelijksacte Sara Maria Bijl en Meindert Blok. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 33 folio 14 acte 3127
Sara Maria Bijl huwt, op 22 jarige leeftijd, op 28-10-1896 te Amsterdam met de 27 jarige Meindert Blok. Huwelijksgetuigen zijn: de 30 jarige ambtenaar Cornelis Klaas Lanting en drie bodes. Alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig.

Meidert Blok wordt geboren op 2-10-1869 des namiddags ten twee ure in de Kattenburgerstraat 768 te Amsterdam en is een zoon van Meindert Blok (dokwerker/timmerman) en van Maria Elisabeth Homburg. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 28 jarige vader Meindert Blok, door de 34 jarige zeeman Gerrit Pelgrim, wonend Oostenburg nr? en door de 30 jarige kastenmaker Johannes Homburg.

Sara Maria Bijl en Meindert Blok krijgen de volgende kinderen:

 1. Meindert Blok, geboren op 10-9-1897 te Amsterdam.
 2. Wilhelmina Carolina Maria Blok, geboren op 17-4-1899 te Amsterdam; overleden op 21-8-1899 te Amsterdam.
 3. Maria Elisabeth Blok, geboren op 21-4-1901 te Amsterdam.
 4. Everdina Jacoba Blok, geboren op 14-2-1906 te Amsterdam.
Sara Maria Bijl en Meidert Blok hebben gewoond op het Kadijksplein 15 2hg en op het Valeriusplein 28hs te Amsterdam.

Persoonskaart Sara Maria Bijl en Meidert Blok
Persoonskaart Sara Maria Bijl en Meidert Blok. Bron: Persoonskaarten Amsterdam

Meindert Blok overlijdt op 3-11-1933 te Amsterdam op 64 jarige leeftijd.
Sara Maria Bijl overlijdt op 25-12-1954 te Amsterdam op 80 jarige leeftijd.

Overlijden Sara Maria Bijl
Advertentie van het overlijden van Sara Maria Bijl

Behandeld wordt het 4e kind van Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff (stamnummer 8.4.4.1.).

8.4.4.1.4. WILHELMINA CAROLINA MARIA BIJL (23-1-1876 - ..)
(Gehuwd met: niet bekend)

Voorouders van Wilhelmina Carolina Maria Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|

Wilhelmina Carolina Maria Bijl wordt geboren op 23-1-1876 des voormiddags om vijf uur in de Korte Kerkstraat 682 (nu 10) te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 52 jarige grootvader Evert Roelof Bijl (zeevarend), wonend op hetzelfde adres en door de 24 jarige smid Cornelis Bartinus Goedhart, wonende Buitensingel Schuttingpad 11 te Amsterdam.


Geboorteacte Wilhelmina Carolina Maria Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 1 folio 114

Wilhelmina Carolina Maria Bijl wordt van 20-10-1889 tot 18-12-1899, wegens hysterie, opgenomen in het Binnengasthuis van Amsterdam. Bron: Patientenregisters Amsterdam.


Pensioenkaart Wilhelmina Carolina Maria Bijl. Bron: Pensioenen Amsterdam

Het beroep van Wilhelmina Carolina Maria is eerst onderwijzeres in handwerken en later naaister. Haar religie is Doopsgezind. Zij vertrekt op 11-9-1901 naar een inrichting voor geestelijk gehandicapten in de Miguelstraat 36 te Amsterdam, alwaar zij gaat werken als naaister. In 1902 is haar inkomen f.43,00. In 1909 is haar inkomen f.48,00. Op 4-11-1909 gaat zij werken in het gesticht op de Prinsengracht 769 waar Mechteld Esser als directrice de scepter zwaaide. Zij krijgt hiervoor als beloning/loon eveneens f.48,00. Op 30-1-1911 vertrekt Wilhelmina Carolina Maria naar een gesticht in Valburg/Zetten genaamd Bethel? Op 6-7-1912 gaat Wilhelmina Carolina Maria Bijl als huishoudster op de Velperweg 33 te Arnhem werken.

Belleville Ontario Canada
Belleville Ontario Canada rond 1913

Wilhelmina Carolina Maria Bijl houdt Nederland even voor gezien en vertrekt op 5-4-1913, op 37 jarige leeftijd, samen met haar 10 jaar oude nichtje Wilhelmina Carolina Maria Sikkens (dochter van haar zuster Johanna Catharina Maria Bijl) met het schip "De Rotterdam" vanaf Rotterdam naar New York met als bestemming Belleville (Ontario) Canada. Zij arriveert in New York op 14-4-1913. Vermoedelijk komt zij voor een korte periode weer terug naar Amsterdam. Haar signalement luidt: bruin haar, bruine ogen 5 feet en 2 inches.

Op 29-5-1915 vertrekt Wilhelmina Carolina Maria Bijl vanuit Rotterdam met het schip "de Nieuw Amsterdam" weer naar New York alwaar zij op 11-6-1915 arriveert. Zij gaf bij haar inschrijving op dat haar broer Meindert Blok is, dat is onjuist dat is haar zwager. Zij woonde toen in bij haar zuster Sara Maria Bijl en haar zwager Meindert Blok op de Hoogte Kadijk 4 te Amsterdam. In 1919 is zij vermoedelijk weer terug in Amsterdam. Verder niets bekend.

Behandeld wordt het 7e kind van Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff (stamnummer 8.4.4.1.).

8.4.4.1.7. JOHANNA CATHARINA MARIA BIJL (20-11-1879 - ..)
(Gehuwd met Albert Louis Sikkens 31-5-1879 - 2-5-1927)

Voorouders van Johanna Catharina Maria Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|

Johanna Catharina Maria Bijl wordt geboren op 20-11-1879 in de Dapperstraat 16a te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 30 jarige vader Evert Roelof Bijl (smid), door haar 57 jarige grootvader Evert Roelof Bijl (zeeman), wonend in de Westerstraat 48 te Amsterdam en door de 27 jarige smid Cornelis Bartinus Goedhart, wonend in de 1ste Vinkenbuurt 26 te Amsterdam. Zij wordt geboren als Catharina Johanna Maria Bijl.


Links: geboorteacte Johanna Catharina Maria Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 9 folio 130 acte 10377
Rechts: geboorteacte Albert Louis Sikkens
Johanna Catharina Maria huwt op 22-11-1900 te Kaapstad (Zuid-Afrika) met de boekhandelaar Albert Louis Sikkens. Circa 1903 komt het echtpaar weer naar Amsterdam en wordt het gesloten huwelijk in Kaapstad op 2-9-1903 in Amsterdam ingeschreven als een wettig huwelijk.


Marriageregister Kaapstad

Albert Louis Sikkens wordt geboren op 31-5-1879 des voormiddags ten half acht ure op het Marnixsplein 8 te Amsterdam en is een zoon van Louis Bernhard Petrus Arnoldus Sikkens en van Dina Israël. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 32 jarige vader Louis Bernhard Petrus Arnoldus Sikkens (kantoorbediende), door de 43 jarige Jan Frederik Muller (agent van politie), wonend op de Brouwersgracht 44 te Amsterdam en door de 32 jarige Johannes Wilhelmus Farrie (agent van politie), wonend in de Bethaniëdwarsstraat 14 te Amsterdam.

Kaapstad
De Tafel Bay geleegen aende Cabo de Bona Speranca" Gezicht op de Tafelbaai, Zuid-Afrika. Datum 1665

Gezinskaart Albert Louis Sikkens en Johanna Catharina Maria Bijl. Bron: Gezinskaarten Amsterdam
De volgende dochter wordt geboren:Wilhelmina Carolina Maria Sikkens, geboren op 10-5-1902 te Kaapstad. Wilhelmina Carolina Maria Sikkens woont voor 1913 bij haar tante Sara Maria Bijl op de Hoogte Kadijk 4 te Amsterdam. Wilhelmina Carolina Maria Sikkens vertrekt met haar ongehuwde tante Wilhelmina Carolina Maria Bijl, die ook op de Hoogte Kadijk 4 te Amsterdam woont, met het schip "De Rotterdam" vanuit Rotterdam naar New York met als bestemming Belleville (Ontaria) in Canada.

Op 24-6-1904 wordt bij besluit van de arrondissementsrechtbank van Amsterdam haar voornaam: Catharina Johanna Maria Bijl gewijzigd in Johanna Catharina Maria Bijl.

Het huwelijk van Johanna Catharina Maria Bijl en Albert Louis Sikkens houdt maar kort stand; Op 6-2-1905 wordt bij de arrondissementsrechtbank van Amsterdam, bij vonnis van 14-10-1904, het huwelijk wegens overspel van de bruidegom ontbonden.

Albert Louis Sikkens huwt, na de scheiding van Johanna Catharina Maria Bijl, op 6 november 1907 te Amsterdam met Frederika Emous, geboren op 24-3-1882 te Amsterdam. Ze krijgen samen ook kinderen en vertrekken naar Bussum.
Frederika Emous overlijdt in het concentratiekamp Ravensbruck te Ravensbruck (BRD) op 21-4-1945. Om haar te gedenken is haar naam opgenomen in gedenkboek nr 35 van het Oorlogslachtofferregister.


Links: Krantenartikel in het Algemeen Handelsblad van de bekendmaking van de echtscheiding van Catharina Maria Bijl en Albert Louis Sikkens
Midden: het gesloten huwelijk te Kaapstad (gewettigd te Amsterdam). Rechts: de echtscheidingsacte

Adressen Johanna Catharina Maria Bijl

Amsterdam: 20-11-1879 Dapperstraat 16a (geb.). 4-10-1906 Heerengracht 57hs. 19-2-1907 Prinsengracht 194hs.
Semarang (N.O. Indie): 13-9-1907
Amsterdam: 14-9-1908
Brooklyn (New York): 8-8-1912, zij vertrekt vanuit Rotterdam met het schip de "Rijndam" met passagiersnummer 0008, weer naar New York. Zij arriveert daar op 3-9-1912. Haar signalement luidt: weduwe, 32 jaar, blond haar, blauwe ogen, 5 feet, 4 inches. Zij heeft de reis zelf betaald en vertrekt met 35 dollar op zak. Zij gaat naar ene mrs J. Janssen, naar welke plaats is niet bekend.
Kennelijk vertrekt zij daar weer want op 11 juni 1915 arriveert zij met het schip Nieuw Amsterdam, vanaf Rotterdam, in.... Zij komt dan van N.Y.U.S. is 39 jaar oud en singel.

Stoomschip de Rijndam
Stoomschip "De Rijndam"; het schip waarmee Johanna Catharina Maria Bijl in 1912 naar New York vertrekt

Albert Louis Sikkens overlijdt op 2-5-1927 te Amsterdam, maar wonend te Bussum, 47 jaar oud, zijn beroep was toen koopman.


Krantenartikel van 20 augustus 1927 over het faillisement in de nalatenschap van Albert Louis Sikkens, gewoond hebbende op de Heerengracht 33 te Amsterdam

Behandeld wordt het 11e kind van Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff (stamnummer 8.4.4.1.).

8.4.4.1.11. EVERT ROELOF BIJL (4-11-1883 - 31-5-1978)
(Gehuwd met Gesina Harmina Ploeg 23-5-1883 - 29-3-1958)

Voorouders van Evert Roelof Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|

Evert Roelof Bijl wordt geboren op 4-11-1883 des voormiddags om zes uur in de Von Zessenstraat 48 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 59 jarige grootvader Evert Roelof Bijl (kantoorbediende), wonend in de Westerstraat 457 te Amsterdam en door de 25 jarige loodgieter Cornelis Frederik Heuneberg, wonend in de Wagenaarstraat 115 te Amsterdam.
Evert Roelof Bijl wordt op 15 december 1903 wegens lichaamsgebreken afgekeurd voor de militaire dienst (lotnummer 1717). Zijn beroepen waren: Brood- en banketbakker/zetbaas bij bakkerij Schagen te Amsterdam.


Geboorteacte Evert Roelof Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 10 folio 91, acte 11142

Beleidenis Evert Roelof Bijl
Op 12 jarige leeftijd doet Evert Roelof Bijl beleidenis en krijgt hij op 26-12-1895 het beleidenisboekje


Geboorteacte Gesina Harmina Ploeg. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 5 folio 100 acte 5397

Evert Roelof Bijl gaat op dinsdag 30 april 1907 in ondertrouw, hij woont dan in de Van Swindenstraat 17 te Amsterdam. Vervolgens huwt hij op 23 jarige leeftijd, en broodbakker, op 16-5-1907 te Amsterdam met de 23 jarige Gesina Harmina Ploeg (zij is een zuster van Jantje Christina Ploeg die gehuwd is met een broer van Evert Roelof Bijl). Gesina Harmina Ploeg wordt geboren op 23-5-1883 des voormiddag ten drie ure in de Oostenburgermiddenstraat 29 te Amsterdam en is een dochter van Roelof Ploeg (pakhuisknecht) en van Jantje Smid. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 31 jarige vader Roelof Ploeg, door de 65 jarige Simon Hutten, wonend in de Rozenstraat 65 en door de 44 jarige marinier Bernardus Lind, wonend in de Groote Kattenburgerstraat 19.

Huwelijksgetuigen zijn: de 51 jarige kruier Barend van Eersten, de 25 jarige zandvormer Otto Albertus Ploeg, broer van de bruid, de 38 jarige werkman Meindert Blok (gehuwd met een zuster van Evert Roelof Bijl: Sara Maria Bijl), de 37 jarige kleermaker Bernardus Petrus Pols (gehuwd met een zuster van Evert Roelof Bijl: Everdina Jacoba Bijl). Alle getuigen wonen te Amsterdam. Zowel de moeder van de bruid als van de bruidegom zijn al overleden. Het jonge paar gaat wonen in de Reinwardstraat 106 te Amsterdam.

Foto Huwelijksacte Evert Roelof Bijl
Links: Evert Roelof Bijl en Gesina Harmina Ploeg in hun jonge jaren
Rechts: huwelijksacte Evert Roelof Bijl en Gesina Harmina Ploeg. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 2c folio 7 acte 299

Bakkerij Schagen Broodwijk Evert Roelof Bijl
Links: de winkel van bakkerij Schagen. Evert Roelof staat als 2e van rechts. Zijn echtgenote, Gesina Hermina Ploeg, is te zien als 2e van links
Rechts: de broodwijk van Evert Roelof Bijl

Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren:

8.4.4.1.11.1. Evert Roelof Bijl 8-3-1908 - 8-10-1996

8.4.4.1.11.2. Jan Bijl 27-8-1909 - 26-11-1989

8.4.4.1.11.3. Jacobus Bijl 24-3-1912 - 2-6-1981

8.4.4.1.11.4. Gesina Harmina Bijl 25-09-1919 - 29-10-1982

Foto Evert Roelof Bijl en familie Foto Evert Roelof Bijl en gezin
Foto Evert Roelof Bijl 40 jarig huwelijk

Linksboven: Evert Roelof Bijl, moeder Gesina Harmina Ploeg, kinderen en kleinkinderen
Rechtsboven: Evert Roelof Bijl en zijn echtgenote Gesina Harmina Ploeg
Linksonder: Evert Roelof Bijl
Rechtsonder: op 16-5-1947 zijn Evert Roelof Bijl en Gesina Hermina Ploeg 40 jaar gehuwd en dat moet gevierd worden
Gezinskaart Evert Roelof Bijl
Gezinskaart Evert Roelof Bijl en Gesina Harmina Ploeg. Bron: Gezinskaarten Amsterdam


In mei 1957 zijn Evert Roelof en Gesina Hermina 50 jaar gehuwd. Een hele mijlpaal.

Gesina Harmina Ploeg overlijdt op 29-3-1958 te Amsterdam op 74 jarige leeftijd. Zij wordt begraven op 2-4-1958 op de Nieuwer Oosterbegraafplaats aldaar; grafnr. 3-72-E-45 of 3-72-E-275, laatstwonend te Amsterdam in de Bloemstraat 131. Op de hoge leeftijd van 94 jaar overlijdt Evert Roelof Bijl en wel op 31-5-1978, laatstwonend in het Menno Simonszhuis, Noordhollandstraat 1 te Amsterdam.

De 1ste nazaat van Evert Roelof Bijl en Gesina Harmina Ploeg (stamnummer 8.4.4.1.11.) wordt behandeld.

8.4.4.1.11.1. EVERT ROELOF BIJL (8-3-1908 - 8-10-1996)
(Gehuwd met Hisselina Martha van Betuw 7-3-1912 - na 17-7-2010)

Voorouders van Evert Roelof Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|

Evert Roelof Bijl wordt geboren op 8-3-1908 te Amsterdam. Evert Roelof wordt op 14 april 1927 voorgoed ongeschikt bevonden voor de Militaire Dienst. De beroepen van Evert Roelof Bijl waren o.a.: Bakker, boekhouder, controleur GGGD, verkoper. Hij heeft o.a. te Amsterdam op de volgende adressen gewoond: Vespuccistraat 69 2hg. 10-10-1952 Van Kinsbergenstraat 32 2hg.

Evert Roelof Bijl is (zijn beroep is dan boekhouder) op 12-3-1930 getuige bij het huwelijk van zijn broer Jan Bijl en schoonzus Johanna Hendrika Christina Mulder.

Gray Maine U.S.A. Links en Midden: Gray Maine U.S.A. in vroegere tijden
Rechts: Het wapen van Maine U.S.A.
Gray Maine U.S.A. Het wapen van Maine U.S.A.
In 1930 vertrekt Evert Roelof Bijl naar Lake Indiana in de U.S.A. vanwaar hij op 14-9-1953 vertrekt naar New York en naar Gray Maine 04039 U.S.A. In 1991 vertrekt Evert Roelof naar 240 Portland Road RT 100. U.S.A. onder de naam Everett R. Byle.

Evert Roelof Bijl huwt op 6-7-1933 te Amsterdam met Hisselina Martha van Betuw. Zij wordt geboren op 7-3-1912 te Amsterdam en is een dochter van Christianus Hendrikus van Betuw (geboren op 28-2-1872 te Arnhem, gehuwd op 29-8-1900 te Amsterdam, overleden op 19 april 1954 te Amsterdam) en van Froukje Heuvelink (geboren op 28-7-1880 te Leeuwarden, overleden op 6-12-1952 te Amsterdam).

Huwelijk Evert Roelof Bijl en Wisselina van Betuwe Foto Evert Roelof Bijl en Wisselina van Betuwe
Links: huwelijk Evert Roelof Bijl en Hisselina Martha van Betuw
Rechts: Evert Roelof Bijl en Hisselina Martha van Betuw) op oudere leeftijd

Het volgende kind wordt geboren:

8.4.4.1.11.1.1. Erica Bijl 24-10-1942 - ..

Evert Roelof Bijl overlijdt op dinsdag 8-10-1996 te U.S.A. Yarmouth Cumberland Maine no 04096, op 88 jarige leeftijd. Certificaatnummer van overlijden is 9608780. Het krantenartikel uit de Portland Press Herald, (ME) - October 10, 1996 (Portland Edition: CITY, Page: 13B, Record Number: 9610100175. Copyright (c) 1996 Guy Gannett Communications luidt als volgt:

Deceased Name: EVERETT R. BYLE
Everett R. Byle, 88, of Portland Road died Tuesday at a Yarmouth health care center. He was born in Amsterdam, Holland, son of Everett R. and Sina Byle, attended Amsterdam schools and also attended college to become a bookkeeper. In Holland, Mr. Byle was a baker at his family's bakery and was a bookkeeper for an auto parts business. In 1953, he came to the United States and was a baker for the former Cushman Baking Co. in Portland for several years, and later was a security guard for Southern Maine Vocational Technical Institute in South Portland. He retired to Florida in 1978 and returned to Maine in 1981. Surviving are his wife of 64 years, Hisselina Van Betuw(e) Byle; a daughter, Erica J. Hamilton of Gray; four grandsons, Jeffrey C., Marvin E. and Gregory K. Hamilton, all of New Gloucester, and J. Erick Hamilton of Sanford; and 10 great grandchildren. There will be no funeral. Burial will be in Pine Grove Cemetery, Buxton. Arrangements are by Dolby and Dorr Funeral Chapel, Gorham.
Hisselina Martha van Betuw overlijdt na 17 juli 2010 te Casco.

De 1ste nazaat van Evert Roelof Bijl en Hisselina (Wisselina) Martha van Betuw(e) (stamnummer 8.4.4.1.11.1.) wordt behandeld.

8.4.4.1.11.1.1. ERICA BIJL (24-10-1942 - ..)
(Gehuwd met Karl C. Hamilton .. - ..)

Voorouders van Erica Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Evert Roelof Bijl 1908-1997 stamnummer 8.4.4.1.11.1.
|

Erica Bijl wordt geboren 24-10-1942 te Amsterdam. Erica huwt op 5-1-1959 in de state Maine in de U.S.A. met Karl C. Hamilton (certificaatnummer van het huwelijk is 2167).

Zij krijgen vier zonen waaronder:

 1. Een van deze zonen HAMILTON JEFFREY C, geboren in Gray, ME, huwt op vrijdag 7 juli 1978 met TOOMEY JOYCE R, Bride Town/State: GRAY, ME. (Marriage Archives Single Record Display. Certificate van het huwelijk is 7804856. Maine state archives).
Erica en haar gezin wonen in 2007 in Gray state Maine U.S.A. en hebben een Foundation Contractor familiebedrijf onder de naam K.C. Hamilton & Son Inc. Anno 2007 wordt dit bedrijf gerund door Jeffery Hamilton, Sr. Owner in de plaats New Gloucester state Maine U.S.A.


Advertentie van het bedrijf van Karl C. Hamilton en Erica Bijl

Linksonder: personeel van de Former Cushman Baking Co in Portland
Rechtsonder: Former Cushman Baking Co in Portland in vroegere tijden. Evert Roelof Bijl (Everett R. Byle) heeft bij deze bakerij gewerkt

personeel van de former Cushman Baking Co former Cushman Baking Co in vroegere tijden

Op 30-11-2006 wordt om zes minuten over twee te New Gloucester de achter-achter-kleinzoon van Evert Roelof Bijl en Hisselinga (Wisselina) van Betuw(e) t.w. Thomas Crummett Hamilton geboren. Hisselinga (Wisselina) Martha van Betuw(e) is dan inmiddels al 95 jaar oud en woont in Casco state Main U.S.A.

Geboorteaankondiging Thomas Crummett Hamilton
Geboorteaankondiging van Thomas Crummett Hamilton in de courant "De New Gloucester New" van 13 januari 2007"

Tekst: Hello: my name is Thomas Crummett Hamilton! I was born on Thursday. November 30 ad 2:06 a.m. I weighed five pounds, eight-ounces and was 19 inches long. My mommy is Shannon (Martin) Hamilton and my daddy is Jeffrey Hamilton Jr. My grandparents are Barbara and Duance Martin of Poland and Jeffrey and Joyce Hamilton Sr of New Gloucester. My great-grandparents are Edith Toorney of Auburn and Karl and Erica Hamilton of Gray. I have a great-grandmother Grace Martin of New York and a great-grandmother Catherine Niejanco of Connecticut. I EVEN have a great-great-grandmother Hisselina Byle of Casco! Let's not forget Aunt Rebecca and Uncle Josh Mercier, Uncle Scott Martin, Uncle Keith and Aunt Katrina Martin--along with cousins Josh and Grace Martin. I have two cats Butterscotch and Lilly. I sure hope I can rember alt these names when I get big!Het 2e kind van Evert Roelof Bijl en Gesina Harmina Ploeg (stamnummer 8.4.4.1.11.)wordt behandeld.

8.4.4.1.11.2. JAN BIJL (27-8-1909 - 26-11-1989)
(1ste huwelijk met Johanna Hendrika Christina Mulder 8-12-1909 - 21-8-1991)
(2e huwelijk met Cornelia Paulina Johanna Snijders 30-12-1918 - 4-6-1981)

Voorouders van Jan Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|

Jan Bijl wordt geboren op 27-8-1909 te Amsterdam.

Jan Bijl
Jan Bijl

De beroepen van Jan Bijl waren o.a. ambtenaar Sociale Zaken Amsterdam en later directeur van een Gezinsoord. Uit hoofde van zijn beroep gaf Jan in het hele land lezingen en cursussen over o.a. de armen-, bejaardenzorg, jongerenwerk etc. Bovendien had hij de regie en de totale productie in handen van de toneelstukken die door medewerkers van de Sociale Dienst werden opgevoerd. In het Gemeentearchief van Amsterdam zijn hierover dossiers aanwezig.


Pensioenkaart Jan Bijl. Bron: Pensioenen Amsterdam

Eerste huwelijk met Johanna Hendrika Christina Mulder

Jan Bijl huwt op 20 jarige leeftijd en kantoorbediende bij een electro-technisch bureau, op 12-3-1930 te Amsterdam met de eveneens 20 jarige Johanna Hendrika Christina Mulder. Zij wordt geboren op 8-12-1909 te Amsterdam en is een dochter van Hermanus Mulder (schoenmaker) en van Hendrika Christina Peters.

Huwelijksgetuigen zijn: de 34 jarige opvoedend ambtenaar Dirk Hendrik Bastiaanse, de 22 jarige boekhouder Evert Roelof Bijl, broer van Jan Bijl. Beide huwelijksgetuigen wonen de Amsterdam. Ook alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig.

Jan Bijl en Johanna Hendrika Christina Mulder krijgen de volgende vier kinderen:

8.4.4.1.11.2.1. Evert Roelof Bijl 25-7-1930 - ..

8.4.4.1.11.2.2. Jan Bijl 23-12-1931 - ..

8.4.4.1.11.2.3. Philip Jacobus Bijl 3-2-1934 - 5-5-2018

8.4.4.1.11.2.4. Hendrik Martinus Bijl 20-8-1946 - ..

Politierapport Politierapport
Jan Bijl doet bij de politie van Amsterdam in 1944 aangifte van verlies van de distributiekaart van zijn zoon Philip Jacobus Bijl. Bron: Politierapporten Amsterdam 1940-1945

Het huwelijk van Jan Bijl en Johanna Hendrika Christina Mulder houdt geen stand. Op 19-5-1961 wordt bij vonnis van de rechtbank van Amsterdam de scheiding uitgesproken.

Tweede huwelijk met Cornelia Paulina Johanna Snijders

Jan Bijl huwt vrij snel na de scheiding n.l. op 7-7-1961 met Cornelia Paulina Johanna Snijders. Zij wordt geboren op 30-12-1918 te Amsterdam en is een dochter van Arie Snijders (geboren op 7-9-1883 te Amsterdam) en van Anna Harman (geboren op 24-10-1885 te Amsterdam). Uit dit huwelijk worden geen kinderen geboren.

Adressen Jan Bijl en/of gezinnen

Amsterdam: 1944 Sumatrastraat 164 2hg
Assen: 9-1-1960 Kanaal 21. 7-7-1961 Troelstralaan 217; welke plaats is niet bekend
Hardenberg: 22-10-1963 de Heemse A 226
Heemsterveen: 28-5-1969 Jachthuisweg 8
Enschede: 15-4-1971 Lintveldebrink 210
Hilversum: 12-3-1976 Johannes Huslaan 164
Huizen: 3-11-1981 Marterstraat 3
Hilversum: voor 1982.

Cornelia Paulina Johanna Snijders overlijdt op 4-6-1981 te Hilversum op 62 jarige leeftijd.
Jan Bijl overlijdt op 26-11-1989 te Hilversum op 80 jarige leeftijd.
Zijn 1ste echtgenote Johanna Mulder gaat wonen in de Bijlmermeer en overlijdt op 21-8-1991 te Amsterdam.

Het 1ste kind van Jan Bijl en Johanna Hendrika Christina Mulder (stamnummer 8.4.4.1.11.2.) wordt besproken.

8.4.4.1.11.2.1. EVERT ROELOF BIJL (25-7-1930 - ..)
(Gehuwd met Kina Mulder 29-6-1934 - ..)

Voorouders van Evert Roelof Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|

Evert Roelof Bijl wordt geboren op 25-7-1930 te Amsterdam. Evert Roelof huwt op 28-5-1953 te Amsterdam met Kina Mulder. Zij wordt geboren op 29-6-1934 te Amsterdam.

Evert Roelof Bijl en zijn gezin
Evert Roelof Bijl en zijn gezin

Het echtpaar krijgt twee kinderen:

8.4.4.1.11.2.1.1. Martin Evert Bijl 19-11-1953 -..

8.4.4.1.11.2.1.2. Marianne Kina Bijl 19-12-1957 - ..

De 2e nakomeling van Evert Roelof Bijl en Kina Mulder (stamnummer 8.4.4.1.11.2.1.) wordt behandeld.

8.4.4.1.11.2.1.2. MARIANNE KINA BIJL (19-12-1957 - ..)
(Gehuwd met Wilhelmus Marinus Hees 28-10-1955 - ..)

Voorouders van Marianne Kina Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|
Evert Roelof Bijl 1930 - .. stamnummer 8.4.4.1.11.2.1.
|

Marianne Kina Bijl wordt geboren op 19-12-1957 te Amsterdam. Zij huwt op 20-12-1986 te Amsterdam met Wilhelmus Marinus Hees (hij heeft een Interieur- en timmerbedrijf in Almere). Hij wordt geboren op 28-10-1955 te Amsterdam en is een zoon van Adrianus Adam Hees (geboren op 27-5-1933 te Amsterdam) en van Maria Elisabeth Merk (geboren op 4-7-1935 eveneens te Amsterdam). Zij wonen anno 1994 te Amsterdam.

Ze krijgen twee kinderen:

 1. Stephanie Hees, geboren in 1987.
 2. Nick Hees, geboren in 1990.

De 1ste nakomeling van Evert Roelof Bijl en Kina Mulder (stamnummer 8.4.4.1.11.2.1.) wordt behandeld.

8.4.4.1.11.2.1.1. MARTIN EVERT BIJL (19-11-1953 - ..)
(Gehuwd met E. van Kortenhof 18-7-1957 - ..)

Voorouders van Martin Evert Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|
Evert Roelof Bijl 1930 - .. stamnummer 8.4.4.1.11.2.1.
|

Martin Evert Bijl wordt geboren op 19-11-1953 te Amsterdam.

Advertentie van Simon de Wit uit 1953 Advertentie van Blue Band boter uit 1953 Advertentie Ranja limonade
Advertenties uit de jeugd van Martin Evert Bijl
Links: advertentie van Simon de Wit uit 1953. Geen kortingen, maar de beste kwaliteit voor de laagst mogelijke prijs. Goed en Goedkoop! Vergelijk! Vergelijk!
Midden advertentie over de nieuwe veredelde Blue Band boter: uw zonnekost!
Rechts: advertentie uit 1951 over Ranja en Rojo het zusje van Ranja (limonade)

Martin Evert Bijl huwt op 8-12-1978 met E. van Kortenhof. Zij wordt geboren op 18-7-1957 te Oss. Ze wonen anno 1994 te Oss.

De volgende kinderen worden te Oss geboren:

8.4.4.1.11.2.1.1.1. Wendy Bijl 26-12-1980 - ..

Wendy wordt geboren op 26-12-1980 te Oss.

8.4.4.1.11.2.1.1.2. Steven Bijl 29-5-1984 - ..

Steven wordt geboren op 29-5-1984 te Oss.
Van de nakomelingen werden steeds de eerste behandeld en we volgden die weer net zolang tot we bij de jongste generatie kwamen, maar naar de eerste kwamen er meestal nog meer.

We gaan weer terug naar Jan Bijl en Johanna Hendrika Christina Mulder (stamnummer 8.4.4.1.11.2.) en behandelen hun 2e kind.

8.4.4.1.11.2.2. JAN BIJL 23-12-1931 - ..)
(1ste huwelijk met Ilse Maria Christine Moes ..1934 - ..)
(2e huwelijk met J. van der Merk .. - ..)

Voorouders van Jan Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|

Jan Bijl wordt geboren op 23-12-1931 te Amsterdam.

Afsluiting Zuiderzee Afsluiting Zuiderzee
Links: een maand voor de geboorte van Jan Bijl wordt op 20 november 1931 het gat bij de Middelgronden gedicht. Deze foto is genomen enkele dagen voor de sluiting van de Zuiderzee
Rechts: affiche van de afsluiting en gedeeltelijk drooglegging van de Zuiderzee. Op 28 mei 1932 werd om twee minuten over één het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht. Het was de aanzet tot de verdere uitwerking van de Zuiderzeewerken, de inpoldering van de Zuiderzee

Eerste huwelijk met Ilse Maria Christine Moes

Jan huwt op 16-6-1953 te Zantvoort met Ilse Maria Christine Moes. Zij wordt geboren in 1934. Dit huwelijk eindigt in een echtscheiding.

Tweede huwelijk met J. van der Merk

Jan huwt op 17-8-1966 met J. van der Merk. Wonen nu in Krewerd, Groningen.

De volgende kinderen worden geboren, waarbij de eerste drie kinderen als moeder Ilse Maria Christine Moes hebben en het laatste kind moeder J. van der Merk:

8.4.4.1.11.2.2.1. Ilse Bijl 24-4-1954 - ..

Ilse wordt geboren op 24-4-1954 - ..

8.4.4.1.11.2.2.2. Jan Bijl 15-3-19? - ..

Jan wordt geboren op 15-3-19? Hij woont samen met Y. Schreuder te Nunspeet. In 1982 wordt te Nunspeet de volgende dochter geboren:
8.4.4.1.11.2.2.2.1.Kristel Bijl ..1982 - ..

8.4.4.1.11.2.2.3. Karin Bijl 1-12-1963 - ..

Karin wordt geboren op 1-12-1963 te Ermelo.

8.4.4.1.11.2.2.4. Mark Bijl 9-4-1970 - ..

Mark wordt geboren op 9-4-1970 - ..
Behandeld wordt het 3e kind van Jan Bijl en Johanna Hendrika Christina Mulder (stamnummer 8.4.4.1.11.2.).

8.4.4.1.11.2.3. PHILIP JACOBUS BIJL (3-2-1934 - 5-5-2018)
(Gehuwd met Margaretha (Mary) van Klaveren 7-8-1937 - 18-6-2018)

Voorouders van Philip Jacobus Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|

Philip Jacobus Bijl wordt geboren op 3-2-1934 te Amsterdam. Het beroep van Philip Jacobus was Electro Technicus.

Overlijden Koningin Emma Overlijden Koningin Emma Overlijden Koningin Emma
In het geboortejaar van Philip Jacobus Bijl (1934) overlijdt Koningin-Moeder Emma, prinses van Waldeck-Pyrmont, weduwe van Koning Willem III

Politierapport Politierapport
De vader van Philip Jacobus Bijl doet bij de politie van Amsterdam in 1944 aangifte van verlies van de distributiekaart van zijn zoon
Bron: Politierapporten Amsterdam 1940-1945

Philip Jacobus Bijl gaat van 1954-1956 in militaire dienst bij de Marine in Den Helder. Philip Jacobus woont op 2-8-1956 te Rotterdam. Later woont hij met zijn gezin in het Karthuizerveld 18 te Westmaas. Philip Jacobus Bijl huwt op 21-5-1959 met Margaretha (Mary) van Klaveren. Zij wordt geboren op 7-8-1937 te Den Helder en is een dochter van Arie van Klaveren (geboren op 20-7-1905 te Scheveningen, overleden op 4-6-1960 te Rotterdam) en van Japke Ruiten (geboren op 9-6-1905 te Den Helder, overleden op 13-8-1979 te Rotterdam, begraven in Den Helder).

De volgende kinderen worden geboren:

8.4.4.1.11.2.3.1. Arie Jan (Arjen) Bijl 6-10-1963 - ..

8.4.4.1.11.2.3.2. Jeroen Roelof Bijl 10-10-1965 - ..

8.4.4.1.11.2.3.3. Menno Philip Bijl 10-11-1970 - 24-6-2000

Philip Jacobus Bijl overlijdt op 5-5-2018 te Westmaas, 84 jaar oud.
Margaretha (Mary) van Klaveren overlijdt op 18-6-2018 te Westmaas, 80 jaar oud (1,5 maand na het overlijden van haar echtgenoot). Bron: Het Kompas.


Rouwbericht Philip Jacobus Bijl. Bron: Menseling/Het Kompas
Graf: Philip Jacobus Bijl, zijn echtgenoten en zijn zoon Menno. Bron: Algemene Begraafplaats, Manhille 1, Westmaas Graf id-nummer: 490966. Begraafplaatsnr.: 895(Plaats)aanduiding: D-030/031

De eerste zoon van Philip Jacobus Bijl en Margaretha (Mary) van Klaveren (stamnummer 8.4.4.1.11.2.3.) wordt besproken.

8.4.4.1.11.2.3.1. ARIE JAN (ARJEN) BIJL (6-10-1963 - ..)
(Woont samen met Wilma Groenendijk 20-9-1963 - ..)

Voorouders van Arie Jan (Arjen) Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|
Philip Jacobus Bijl 1934-2018 stamnummer 8.4.4.1.11.2.3.
|

Arie Jan (Arjen) Bijl wordt geboren op 6-10-1963 en woont vanaf 15 maart 1992 samen met Wilma Groenendijk, geboren op 20-9-1963 te Westmaas. Arie Jan (Arjen) is van 1987 tot 1988 in militaire dienst geweest.

Elfstedentocht Elfstedentocht

In het geboortejaar van Arie Jan (Arjen) wordt de elfstedentocht gehouden en wel op 18 januari 1963. Dit is een barre tocht, het is 18 graden onder nul aan het begin van de tocht. Later op de dag waait het vreselijk, zodat de route vanaf Franeker eigenlijk niet meer te volgen is, de baan is volledig ondergesneeuwd. Van de ruim 10.000 starters halen maar 136 rijders de finish. Niet alleen de barre weersomstandigheden zorgen ervoor dat deze tocht mythische proporties heeft gekregen in veler geheugen. Ook het feit dat de volgende tocht pas in 1985 werd gereden droeg daaraan bij.

De volgende kinderen van Arie Jan (Arjen) Bijl en Wilma Groenendijk wordt geboren:

8.4.4.1.11.2.3.1.1. Dylan Bijl .. - ..

8.4.4.1.11.2.3.1.2. Ashley Bijl .. - ..

8.4.4.1.11.2.3.1.3. Gemma Bijl .. - ..

De 2e zoon van Philip Jacobus Bijl en Margaretha (Mary) van Klaveren (stamnummer 8.4.4.1.11.2.3.) wordt besproken.

8.4.4.1.11.2.3.2. JEROEN ROELOF BIJL (10-10-1965 - ..)
(Gehuwd met Els....)

Voorouders van Jeroen Roelof Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|
Philip Jacobus Bijl 1934-2018 stamnummer 8.4.4.1.11.2.3.
|

Jeroen Roelof Bijl wordt geboren op 10-10-1965 te Rotterdam. Jeroen Roelof studeert in 1991 af als Drs in de informatica en gaat in 1992 in dienst als dienstplichtig officier bij de Koninklijke Marine. Jeroen huwt met Els....

De volgende kinderen worden geboren:

8.4.4.1.11.2.3.2.1. Sjoerd Bijl .. - ..

8.4.4.1.11.2.3.2.2. Niels Bijl .. - ..

8.4.4.1.11.2.3.2.3. Ivo Bijl .. - ..

De 3e zoon van Philip Jacobus Bijl en Margaretha (Mary) van Klaveren (stamnummer 8.4.4.1.11.2.3.) wordt besproken.

8.4.4.1.11.2.3.3. MENNO PHILIP BIJL (10-11-1970 - 24-6-2000)

Voorouders van Menno Philip Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|
Philip Jacobus Bijl 1934-2018 stamnummer 8.4.4.1.11.2.3.
|

Menno Philip Bijl wordt geboren op 10-11-1970 te Westmaas (zijn beroep was applicatiebeheerder).
Menno Philip overlijdt op 24-6-2000 te Rotterdam ten gevolgen van een ongeval op de zeer jonge leeftijd van 29 jaar. Menno Philip wordt begraven op de Algemene begraafplaats te Westmaas. Zijn overlijden wordt bekend gemaakt in het Kompas van 28-6-2000. In het Kompas van 30-8-2000 verschijnt er ook een dankbetuiging (zie hieronder).

Advertentie overlijden Menno Philip Bijl Advertentie overlijden Menno Philip Bijl
Links: Rouwbericht van het overlijden van Menno Philip Bijl
Rechts: een dankbetuiging

Besproken wordt het 4e kind van Jan Bijl en Johanna Hendrika Christina Mulder (stamnummer 8.4.4.1.11.2.).

8.4.4.1.11.2.4. HENDRIK MARTINUS BIJL (20-8-1946 - ..)
(Gehuwd met Carry Spangberg 18-9-1949 - ..)

Voorouders van Hendrik Martinus Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jan Bijl 1909-1989 stamnummer 8.4.4.1.11.2.
|

Hendrik Martinus Bijl wordt geboren op 20-8-1946 te Amsterdam. Hendrik Martinus huwt op 17-8-1971 met Carry Spangberg. Zij wordt geboren op 18-9-1949 te Amsterdam en is een dochter van Karel August Spangberg (geboren op 16-4-1915 te Amsterdam, gehuwd op 30-7-1941 te Amsterdam, overleden op 19-7-1958 te Hilversum) en van Wilhelmina Engelina Blok (geboren op 19-2-1915 te Velsen).

Uit dit huwelijk wordt te Haarlem één kind geboren:

8.4.4.1.11.2.4.1. Charlotte Bijl 10-1-1980 - ..

Charlotte wordt geboren op 10-1-1980 te Haarlem.
Het gezin woont anno 1994 te Amsterdam.

De nazaten van Jan Bijl en Hendrika Christina Mulder (8.4.4.1.11.2.) is hiermede geheel behandeld.

Besproken wordt het 3e kind van Evert Roelof Bijl en Gesina Harmina Ploeg (stamnummer 8.4.4.1.11.).

8.4.4.1.11.3. JACOBUS BIJL (24-3-1912 - 2-6-1981)
(Gehuwd met Cornelia Titia Bakker 19-12-1912 - 25-03-1991)

Voorouders van Jacobus Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|

Jacobus Bijl wordt geboren op 24-03-1912 te Amsterdam. Hij staat ingeschreven in het Militieregister van Amsterdam. Op 20-4-1931 wordt hij voorgoed ongeschikt verklaard. Jacobus Bijl huwt op 23-07-1936 met Cornelia Titia Bakker. Zij wordt geboren op 19-12-1912 te Vlieland.

Foto Jacobus Bijl en Cornelia Titia Bakker Huwelijk Jacobus Bijl en Cornelia Titia Bakker
Links: Jacobus Bijl en Cornelia Titia Bakker
Rechts: foto van het huwelijk van Jacobus Bijl en Cornelia Titia Bakker

Er worden twee kinderen geboren:

8.4.4.1.11.3.1. Gesina Harmina Bijl 13-04-1938 - ..

8.4.4.1.11.3.2. Cornelis Jacobus Bijl 27-09-1942 - ..

Evert Roelof en Jacobus Bijl Overlijdensadvertentie van Cornelia Titia Bakker
Links: de broers Jacobus Bijl (1912) en Evert Roelof Bijl (1908)
Rechts: rouwbericht Cornelia Titia Bakker

Jacobus Bijl overlijdt op 2-6-1981 te Den Helder op 69 jarige leeftijd.
Cornelia Titia Bakker overlijdt op 25-03-1991 eveneens te Den Helder op 78 jarige leeftijd. Zij wordt gecremeerd op donderdag 28-3-1991 te Schagen, Haringhuizerweg 3.

Behandeld wordt het 1ste kind van Jacobus Bijl en Cornelia Titia Bakker (stamnummer 8.4.4.1.11.3.).

8.4.4.1.11.3.1. GESINA HARMINA BIJL (13-04-1938 - ..)
(Gehuwd met Willem Jansen 23-4-1933 - 11-3-1995)

Voorouders van Gesina Harmina Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jacobus Bijl 1912-1981 stamnummer 8.4.4.1.11.3.
|

Gesina Harmina Bijl wordt geboren op 13-04-1938 te Den Helder. Zij huwt op 26-03-1959 te Den Helder met Willem Jansen. Hij wordt geboren op 23-4-1933 te Arnhem en is een zoon van Jan Derk Jansen (geboren op 5-7-1898 te Arnhem, overleden op 31-3-1943 tijdens een bombardement op Rotterdam) en van Willemijntje Meijer (geboren op 5-1-1898 te Arnhem, overleden op 25-3-1975 te Arnhem).

Op 21-10-1991 gaan de echtelieden Gesina Harmina Bijl en Willem Jansen uit elkaar en vindt er een echtscheiding plaats. Haar laatste woonplaats is Zevenaar. Kinderen van Gesina Harmina Bijl en Willem Jansen:

 1. Cornelia (Cora) Titia Jansen, geboren op 13-11-1961 te Arnhem; deze huwt op 11-9-1986 met Edwin Prinsze, geboren op 27-10-1964 te Zaandam. Zij is inmiddels gescheiden van Edwin Prinsze en woont nu samen met Jacob Veltman in Zaandam.
 2. Jan Derk (Dik) Jansen, geboren op 6-8-1963 te Arnhem. Laatswonend te Giesbeek.
 3. Willemijntje Jansen, geboren op 21-2-1968 te Arnhem. Wonende te Zevenaar. Zij huwt op 6-10-1995 met Hans van Eijck, geboren op 16-7-1964 te Zevenaar. Hebben samen een dochter: Marit van Eijck, geboren op 13-10-1997. Willemijntje Jansen en Hans van Eijck zijn inmiddels gescheiden. Willemijntje woont nu samen met Frans Kuijpers, geboren op 22-10-1967 te Loenen (gld) en hebben samen een dochter: Maud Kuijpers, geboren op 24-11-2001.
Willem Jansen overlijdt op 11-3-1995 te Zevenaar op de leeftijd van 61 jaar.

Behandeld wordt het 2e kind van Jacobus Bijl en Cornelia Titia Bakker (stamnummer 8.4.4.1.11.3.).

8.4.4.1.11.3.2. CORNELIS JACOBUS BIJL (27-09-1942 - ..)
(Gehuwd met Johanna Susanna Hagen 26-7-1943 - ..)

Voorouders van Cornelis Jacobus Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jacobus Bijl 1912-1981 stamnummer 8.4.4.1.11.3.
|

Cornelis Jacobus Bijl wordt geboren op 27-09-1942 te Den Helder. Cornelis Jacobus huwt op 8-12-1966 te Den Helder met Johanna Susanna Hagen. Zij wordt geboren op 26-7-1943 te Den Helder en is een dochter van Teunis Hagen (geboren op 16-10-1917 te Den Helder, overleden op 22-2-2002 te Den Helder) en van Johanna Schotman (geboren op 24-7-1918 te Rotterdam, overleden op 13-12-2002 te Den Helder, gehuwd te Den Helder op 7-1-1943). Het gezin van Cornelis Jacobus Bijl woont te Den Helder.

Het echtpaar krijgt een zoon en een dochter:

8.4.4.1.11.3.2.1. Jacobus Bijl 14-7-1967 - ..

8.4.4.1.11.3.2.2. Johanna Bijl 11-6-1969 - ..

Johanna Bijl wordt geboren op 11-6-1969 te Den Helder. Johanna huwt op 14-06-1996 te Den Helder met Peter Scheer, geboren op 22-5-1968 te Den Helder. Ze hebben twee dochters:
 1. Lisa Anna Susanna Scheer, geboren op 7-3-1997.
 2. Nina Susanna Anna Scheer, geboren op 30-9-2001.
Behandeld wordt de 1ste nazaat van Cornelis Jacobus Bijl en Johanna Susanna Hagen (stamnummer 8.4.4.1.11.3.2.).

8.4.4.1.11.3.2.1. JACOBUS BIJL (14-7-1967 - ..)
(Gehuwd met Catharina Agnes Gertruida Zut 4-3-1958 - ..)

Voorouders van Jacobus Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|
Jacobus Bijl 1912-1981 stamnummer 8.4.4.1.11.3.
|
Cornelis Jacobus Bijl 1942 - .. stamnummer 8.4.4.1.11.3.2.
|

Jacobus Bijl wordt geboren op 14-7-1967 te Den Helder. Jacobus huwt op 6-11-1998 te Den Helder met Catharina Agnes Gertruida Zut. Zij wordt geboren op 4-3-1958 te Schagen en is een dochter van Albertus Johannes Zut (geboren op 5-4-1923 te Schagen) en van Elisabeth Maria Hyberts (geboren op 7-2-1924 te Schagen, overleden op 22-3-1998 te Schagen).
Catharina Agnes Gertruida Zut is eerder gehuwd geweest en heeft uit dit huwelijk twee dochters.

Jacobus Bijl en Catharina Agnes Gertruida Zut krijgen de volgende zoon:

8.4.4.1.11.3.2.1.1. Tim Bijl 28-2-1999 - ..

Tim wordt geboren op 28-2-1999 te Den Helder.
Besproken wordt het 4e kind van Evert Roelof Bijl en Gesina Harmina Ploeg (stamnummer 8.4.4.1.11.).

8.4.4.1.11.4. GESINA HARMINA BIJL (25-09-1919 - 29-10-1982)
(1ste huwelijk met Hendrik Jan Herfst 16-4-1912 - ..)
(2e huwelijk met Johannes Nicolaas (Joop) Dammers 29 mei 1918 - 21-3-1987)

Voorouders van Gesina Harmina Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Evert Roelof Bijl 1883-1978 stamnummer 8.4.4.1.11.
|

Gesina Harmina Bijl wordt geboren op 25-09-1919 te Amsterdam.

1ste huwelijk met Hendrik Jan Herfst

Gesina Hermina Bijl huwt op 25-7-1940 te Amsterdam met Hendrik Jan Herfst (instrumentenmaker Nat.Lab). Hij wordt geboren op 16-4-1912 te Amsterdam en is een zoon van Hendrik Herst en van Mietje Veltman. Het huwelijk van Gesina Harmina en Hendrik Jan heeft maar 3 jaar geduurd. Op 16-10-1943 wordt de echtscheiding uitgesproken. Hendrik Jan Herfst is eerder gehuwd geweest, op 15-2-1934 te Amsterdam, met Marie Schutte (echtscheiding 8-1-1937).

2e huwelijk met Johannes Nicolaas (Joop) Dammers

Gesina Harmina Bijl huwt op 14-9-1943 te Amsterdam met Johannes Nicolaas (Joop) Dammers (electrotechnicus). Hij wordt geboren op 29-5-1918 te Watergraafsmeer en is een zoon van Johannes Nicolaas Dammers (geboren op 14-6-1889 te A'dam, Winkel in electr. lampen. Electr. tech.bureau) en van Mietje Knip (geboren op 25-11-1895 te Watergraafsmeer). Nicolaas (Joop) Dammers wordt op 15-2-1937 voorgoed ongeschikt verklaard voor de Militaire Dienst.

Gesina Hermina Bijl en Johannes Nicolaas (Joop) Dammers krijgen de volgende kinderen:

 1. Roberto Yohay Dammers, geboren in 1943.
 2. Renee Rafaela Dammers, geboren in 1944.
 3. John Edwin Dammers, geboren in 1948.
 4. Wilfred Renger Dammers, geboren op 6 april 1955 te Naarden.
Bericht geboorte Wilfred Renger Dammers
In december 1945 brengt het OWM uit het Bollandpark terzake het onbevoegd afzagen van een boom door Johannes Nicolaas Dammers, geboren te Watergraafsmeer op 29-5-1918, electrotechniker, wonend Middenweg 307 boven. Hij blijft in bewarring etc....


Bron: Politierapporten Amsterdam 1940-1945

Adressen Gesina Harmina Bijl en/of gezin

Amsterdam: Sumatrastraat 71 1hg. 24-7-1940 Egidiusstraat 85 3hg. 2-7-1941 Middenweg 307 boven
Naarden: 25-9-1953 Van Helstlaan 9. 6-12-1956 Juliana van Stolberglaan 80. 20-1-1971 Prins Willem van Oranjelaan 2
Italie: 29-6-1973
Bussum: 25-3-1976 Koekoeklaan 3
Amsterdam: 6-9-1976 Jacob Obrechtstraat 67 1hg rechts
Diemen: 10-12-1976 Prinses Beatrixlaan 129.

Gesina Harmina Bijl en echtgenoot hebben een vakantiewoning in Brenzone Italia (Gardameer). Deze woning wordt in de zomerperiode ook verhuurd. Hierover plaatse ze een aantal keren en advertentie.


Advertentie 19-8-1978

Gesina Harmina Bijl overlijdt op 29-10-1982 te Brenzone in Italië op 63 jarige leeftijd.
Johannes Nicolaas (Joop) Dammers overlijdt op 21-3-1987.

Besproken wordt de 12e nazaat van Evert Roelof Bijl en Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff (stamnummer 8.4.4.1.).

8.4.4.1.12. JACOBUS BIJL (26-5-1887 - 15-3-1924)
(Gehuwd met Jantje Christina Ploeg 28-1-1888 - 6-10-1953)

Voorouders van Jacobus Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|


Geboorteacte Jacobus Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 5 folio 99 acte 5987


Geboorteacte Jantje Christina Ploeg. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 2 folio 102 acte 1218

Jacobus Bijl wordt geboren op 26-5-1887 des namiddags ten één ure in de Westerstraat 40 te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn vader Evert Roelof Bijl, door zijn 63 jarige grootvader Evert Roelof Bijl (zeeman), wonend een paar huizen verder n.l. in de Westerstraat 45 en door de 43 jarige loodgieter Johannes Boekhoff (broer van de moeder van geborene), wonend in de Teerketelsteeg 12 te Amsterdam. Jacobus gaat in militaire dienst bij de "Gele Rijders" (artillerie).

De beroepen van Jacobus Bijl waren: Dienst Gele Rijders (Artellerie). Koetsier.

Gele Rijders Gele Rijders Jacobus Bijl in militaire dienst
Links en midden: De Gele Rijders in 1910 (Artellerie)
Rechts: Jacobus Bijl in militaire dienst

Jacobus Bijl huwt, als hij 27 jaar oud is, op 11-6-1913 te Amsterdam met de 25 jarige Jantje Christina Ploeg (Jantje Christina Ploeg is een zuster van Gesina Harmina ploeg, gehuwd met Evert Roelof Bijl). Jantje Christina Ploeg wordt geboren op 28-1-1888 des namiddags ten drie ure op de Nassaukade 52 te Amsterdam en is een dochter van Roelof Ploeg, wonend te Weesp en van Jantje Smid. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 35 jarige vader Roelof Ploeg en door de 57 jarige Carel George Gerbel, wonend in de Commelinstraat 11.

Huwelijksgetuigen zijn: de 43 jarige veenarbeider Meindert Blok, zwager van de bruid, de 29 jarige broodbakker Evert Roelof Bijl, broer van de bruidegom, de 29 jarige tramconducteur Leonardus Lambertus Bakker, zwager van de bruid. Allen wonend te Amsterdam. De beide vaders zijn bij het huwelijk aanwezig. De beide moeders zijn al overleden.


Huwelijksacte Evert Roelof Bijl en Jantje Christina Ploeg. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 2d folio 26 acte 439
Gezinskaart Jacobus Bijl en Jantje Christina Ploeg. Bron: Gezinskaarten Amsterdam

Ze krijgen één kind:

8.4.4.1.12.1. Sara Maria Bijl 24-1-1920 - 14-3-2006

Jantje Christina Ploeg huwt, na het overlijden van haar echtgenoot Jacobus Bijl, op 15-9-1926 te Amsterdam met de 44 jarige tramconducteur Marinus Catharinus Lantzendorffer, geboren op 29-10-1881 te Kralingen.

Adressen Jacobus Bijl en/of gezin

Amsterdam: 1887 Westerstraat 40 (geb.). 1889 de Kolk 9. Grote Kattenburgerstr 8. Noorderstr 72. 1911 Dapperstraat 82. 1913 Oosterparkstraat 156. 1919 Wagenaarstraat 17
Beverwijk: 1-6-1935 (Jantje Christina Ploeg)
Heiloo: 8-9-1938 Hoogeweg L 78A (Jantje Christina Ploeg)
Beverwijk: 15-2-1943. 18-10-1945 Hoogeweg L 78A. 4-3-1947 weer te Beverwijk (Jantje Christina Ploeg).

Jacobus Bijl overlijdt op 15-3-1924 op de jonge leeftijd van 36 jaar te Amsterdam. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 3 folio 43 acte 1695.
Jantje Christina Ploeg overlijdt op 6-10-1953 te Heemskerk op de leeftijd van 65 jaar.

Besproken wordt de enige nazaat van Jacobus Bijl en Jantje Christina Ploeg (stamnummer 8.4.4.1.12.).

8.4.4.1.12.1. Sara Maria Bijl (24-1-1920 - 14-3-2006)
(Gehuwd met Jacob Willem Demmers 5-4-1914 - 20-9-1959)

Voorouders van Sara Maria Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|
Evert Roelof Bijl 1849-1923 stamnummer 8.4.4.1.
|
Jacobus Bijl 1887 - 1924 stamnummer 8.4.4.1.12.
|

Sara Maria Bijl wordt geboren op 24-1-1920 te Amsterdam.
Sara Maria huwt op 8-8-1940 te Heiloo met Jacob Willem Demmers. Jacob willem wordt geboren op 5-4-1914 te Velsen en is een zoon van Wilhelmus Demmers (geboren op 17-1-1878 te Zaandam) en van Geertruida Wilhelmina Knegjes (geboren op 30-11-1882 te Velsen).Sara Maria Bijl en Jacob Willem Demmers krijgen twee kinderen:

 1. Jacobus Demmers, geboren op 1-9-1941 te Beverwijk en overleden op 7-11-1941.
 2. Geertruida Wilhelmina Demmers, geboren op 21-3-1943 te Beverwijk.
De beroepen van Jacob Willem Demmers zijn geweest: havenarbeider en Machinebankwerker bij de Amsterdamse Ballast Maatschappij. Jacob Willem Demmers woont op 13-8-1928 (voor zijn huwelijk) op een Keet van de ABM. Het echtpaar woont op 21-9-1940 in de Beecksanglaan 40 te Beverwijk en op 29-6-1941 in de Laan van Kanaän 13 aldaar.

Rouwbericht Sara Maria Bijl in het Ver. Noord-Hollands Dagblad

Sara Maria Bijl overlijdt op 14-3-2006 te Beverwijk op 86 jarige leeftijd. Zij wordt begraven op 20-3-2006 op de begraafplaats Duinrust aldaar.
Jacob Willem Demmers overlijdt op 20-9-1959 te Beverwijk op de leeftijd van 45 jaar

Het 2e kind van Evert Roelof Bijl en Sara Maria Poelman (stamnummer 8.4.4.) wordt behandeld.

8.4.4.2. CATHARINA JOHANNA MARIA BIJL (18-4-1852 - 19-8-1874)
(Niet gehuwd geweest)

Voorouders van Catharina Johanna Maria Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|
Evert Roelof Bijl 1824-1891 stamnummer 8.4.4.
|

Catharina Johanna Maria Bijl wordt geboren op 18-4-1852 in de Korte Kerkstraat 115 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door de 24 jarige drogist Antonie Barend Kambag Freriks, wonend op de Nieuwe Herengracht 72 te Amsterdam en door de 27 jarige ambtenaar Johan Frederik Balling. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 3 folio 48. Catharina Johanna Maria overlijdt op 19-8-1874 te Amsterdam. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 5 folio 15 acte 4886. Zij is niet gehuwd geweest.

Volksvermaak Volksvermaak

Als Catharina Johanna Maria Bijl 6 jaar oud is wordt er op 16 november 1863 te Amsterdam een groot volksvermaak gehouden. Deze vermaken zullen aanvangen des voormiddags ten tien ure, en zullen bestaan in (uit):
 1. Het beklimmen van den kokanjemast.
 2. Het boegsprietloopen.
 3. Den Wedloop in zakken.
 4. Den wedstrijd in hangende manden.
 5. Het ringsteken of bouquettenspel.
 6. Alsmede verschillende kleine spelen en vermaken zoals turfrapen, koekslaan, stroop- en meelhappen, tonloopen, steltenloopen en zweefmolendraaijen. Alle uit te voeren onder toezigt van eene daartoe benoemde Commissie en om daarvoor uit te loven prijzen of premiën; dat voorts de daaraan deelnemende mededingers zullen moeten zijnvan den ouderdom van 15 tot hoogstens 50 jaren, ordelijk gekleed en voorzien van een bewijs van toegang en dat zij die als mededingers wenschen te worden ingeschreven, zich tot dat einde voor zoveel noodig onder overlegging van eene vergunning de ouders, behooren aan te melden bij den heer Commissaris van Politie hunner sectie op donderdag den twaalfden of vrijdag den dertienden november aanstaande van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure, alwaar hun alsdan het bewijs van toegang, zoover de voorraad strekt, zal worden afgegeven.
We volgen nu de lijn weer terug in de tijd en komen bij Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks (stamnummer 8.4.) en behandelen het 5e kind.

8.4.5. JOHANNA HENDRIKA BIJL (10-2-1826 - 2-4-1892)
(Niet gehuwd geweest)

Voorouders van Johanna Hendrika Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|

Johanna Hendrika Bijl wordt geboren op 10-2-1826 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar grootvader Claas Bijl, wonend op de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam, en door Claas Bijl (broer van de vader van de Kerkstraat 55 te Amsterdam); beiden winkeliers. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 1 folio 126.
Johanna Hendrika Bijl woont in 1879 bij haar broer Evert Roelofs Bijl in de Westerstraat 45 te Amsterdam.


Johanna Hendrika Bijl erf uit de nalatenschap van haar broer Johannes Bijl een voor die tijd mooi bedrag. Bron: Testamenten Bergen op Zoom

Johanna Hendrika Bijl wordt op 1-9-1891 opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam alwaar zij op 2-4-1892 des voormiddags om twee ure aan de gevolgen van apoplexia (hersenbloeding) op 66 jarige leeftijd overlijdt. Haar overlijden wordt aangegeven door de 61 jarige opzichter in het Binnengasthuis Johannes Maas, en door de 64 jarige opzichter Albertus Krouweel; beiden wonend in het Binnengasthuis en bekende van Johanna. Johanna Hendrika Bijl woonde in de Dapperstraat 16 te Amsterdam.


Overlijdensacte Johanna Hendrika Bijl. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 3 folio 59 acte 3101

De zesde nazaat van Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks (stamnummer 8.4.) wordt behandeld.

8.4.6. HERMANUS BIJL (15-4-1828 - 10-6-1903)
(Gehuwd met Willemijntje Croes 16-9-1833 - 8-12-1921)

Voorouders van Hermanus Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|

Hermanus Bijl wordt geboren op 15-4-1828 des s'nachts ten één uur in de Boomstraat te Amsterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn grootvader Claas Bijl van de hoek Prinsengracht 872 (nu 806) bij de Utrechtsestraat te Amsterdam en door de 42 jarige winkelier Claas Johannes Bijl van de Kerkstraat 94 te Amsterdam. De beroepen van Hermanus Bijl waren o.a.: 1-1-1853 Militair Koloniale Troepen Oost-Indië. 1859 Sigarenmaker.


Geboorteacte Hermanus Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 4 folio 102

Hermanus Bijl gaat in militaire dienst en vertrekt als vrijwilliger op 1-1-1853 naar de Koloniale Troepen in Oost-Indië. Dit legeronderdeel rekruteert in Nederland militairen vanuit het depot te Harderwijk. Vanaf 1843 heet dit depot Koloniaal Werfdepot. Op 14 oktober 1857 staat in het uittreksel van de Nationale Militie dat Hermanus Bijl uit hoofde van broederschap is vrijgesteld van de dienst (lotnummer 2700, geregistreerd onder nr 4889). Zijn signalement luidt: lengte 1.68m, aangezicht ovaal, voorhoofd smal, ogen blauw, kin rond, haar blond.

Hermanus Bijl heeft iets op zijn kerfstok. Procesverbaal Arrondissements-Rechtbank Amsterdam, 3e kamer. Vonnis 386, d.d. 1-3-1865. Hij woont dan in de Boomstraat PP 563 te Amsterdam. Tekst o.a. zie hieronder.

Procesverbaal Hermanus Bijl 1-3-1865

Koloniaal Werfdepot Harderwijk Koloniaal Werfdepot Harderwijk
Links en rechts: Koloniale Kazerne (Koloniaal Werfdepot) in de Smeepoortstraat te Harderwijk

In 1859 is Hermanus weer terug in het land en huwt op 30 jarige leeftijd en sigarenmaker, op 26-1-1859 te Amsterdam met de 25 jarige Willelmijntje Croes. Zij wordt geboren op 10-9-1834 des s'morgens ten zeven ure in de Zaksteeg 73 te Amsterdam en is een dochter van Eldert Croes (geboren circa 1805, overleden op 12-3-1857) en van Wijntje Spelt. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 28 jarige vader Eldert Croes, door de 60 jarige Jan den Hollander, wonend in de Leidschestraat te Amsterdam en door Hermanus Outhuis.

Huwelijksgetuigen zijn: de 29 jarige sigarenmaker Boele Croes, broer van de bruid, de 25 jarige venter Hendricus Gerardus Sluster, de 24 jarige sigarenmaker Antonie Duijvene en de 31 jarige schoenmaker Jan Vermolen. Allen wonend te Amsterdam. Alleen de moeder van de bruid is dan nog in leven. Het echtpaar gaat wonen in de Lange Leidschedwarsstraat 182 (nu 62) te Amsterdam.


Huwelijksacte Hermanus Bijl en Wilhelmijntje Croes. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 1 folio 33
Geboorteacte Wilhelmijntje Croes. Bron: BS/geboorten Amsterdam, reg 8 folio 14

De volgende kinderen worden geboren:

8.4.6.1. Hermanus Bijl 16-9-1864 - 5-2-1865

Hermanus wordt geboren op 16-9-1864 in de Lange Leidschedwarsstraat 182 (nu 62) te Amsterdam. Hij overlijdt op 5-2-1865 te Amsterdam.

8.4.6.2. Hermanus Bijl 20-5-1870 - 22-1-1872

Hermanus wordt geboren op 20-5-1870 in de Lange Leidschedwarsstraat 182 (nu 62) te Amsterdam. Hij overlijdt op 22-1-1872 te Amsterdam.
In februari 1870 verhuizen Hermanus Bijl en Wilhelmijntje Croes met hun enige zoon naar de Korte Amstelstraat 605 (nu 1) te Amsterdam.

Korte Amstelstraat 1-11
Korte Amstelstraat 1 tot en met 11 te Amsterdam


Hermanus Bijl erf uit de nalatenschap van zijn broer Johannes Bijl voor die tijd een mooi bedrag. Bron: Testamenten Bergen op Zoom

Hermanus Bijl overlijdt op 10-6-1903 des namiddags ten negen ure in het Wilhelmina Gasthuis, maar wonend in de Korte Amstelstraat te Amsterdam op 75 jarige leeftijd. In de acte staat dat hij overlijdt op 73 jarige leeftijd, dat is niet juist.


Overlijdensacte Hermanus Bijl. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 3 folio 128 acte 3935

Wilhelmijntje Croes overlijdt op 8-12-1921 des namiddags ten half acht te Amsterdam op 88 jarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door de 70 jarige Nicolaas Stronk.


Overlijdensacte Wilhelmijntje Croes. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 11 folio 93 acte 7073

Het 8e kind van Evert Roelofs Bijl en Johanna Maria Merks (stamnummer 8.4.) wordt behandeld.

8.4.8. ELIZABETH JOHANNA BIJL (5-12-1832 - 20-3-1920)
(1ste huwelijk met Lambertus Coenradus Kroon 3-9-1831 - 25-4-1877)
(2e huwelijk met Gerrit Gerardus Retel 6-2-1837 - 28-5-1915)

Voorouders van Elisabeth Johanna Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Evert Roelofs Bijl 1794-1851 stamnummer 8.4.
|

Elizabeth Johanna Bijl wordt geboren op 5-12-1832 des s'avonds om zeven uur in de Boomstraat 18 te Amsterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 38 jarige vader Evert Roelofs Bijl (winkelier), door de 69 jarige timmerman Hendrik Arentse, wonend in de (Kleine) Wissentb.....straat? 107 te Amsterdam en door de 38 jarige schilder Claas Herman Kampman, wonend in De Nes te Amsterdam.


Geboorteacte Elizabeth Johanna Bijl. Bron: BS/geboorten Amsterdam fische 7 folio 151

Eerste huwelijk met Lambertus Coenradus Kroon

Elizabeth Johanna Bijl huwt, 23 jaar oud, op 3-9-1856 te Amsterdam met de 25 jarige kuiper Lambertus Coenradus Kroon, wonend in de Noorderstraat 461 te Amsterdam. Lambertus Coenradus wordt geboren op 3-9-1831 in de 1ste Looiersdwarsstraat 29 te Amsterdam en is een zoon van Joannes Kroon (commissaris, wonend aan de Turfmarkt) en van Jeta Hoogvelt.
Lambertus Coenradus Kroon is, uit hoofde van lichaamsgebreken, niet in militaire dienst geweest (bron: huwelijksbijlage).

Huwelijksacte Elizabeth Johanna Bijl en Lambertus Coenradus Kroon. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 8 folio 39

Huwelijksgetuigen zijn: de 36 jarige varkensslachter Willem Hoogveld(t), oom van de bruidegom, de 54 jarige broodbakker Theodorus Helsen, neef van de bruidegom, de 57 jarige Johannes Coenraad Hosick, neef van de bruidegom, de 28 jarige winkelier Gerhard Steenhoff. Alle getuigen wonen te Amsterdam. De ouders van de bruid zijn dan al overleden.

Ballonvaart 1853
Aankondiging in het Algemeen Handelsblad van de ballonopstijging op 17 september 1853 te Amsterdam. Zal Elizabeth Johanna Bijl naar dit spektakel hebben gekeken?

Twee jaar voor het huwelijk van Elizabeth Johanna Bijl verzorgt de Fransman lassaigne in 1853 zevenendertig ballonopstijgingen in Amsterdam. Vele met de onverschrokken Julio die onderaan de ballon allerlei acrobatische toeren verrichtte. Op 17 september van dat jaar wordt van het Drilveld opgestegen met de Heer Julio als Kunstrijder op een levend paard, hiertoe gewillig afgestaan door den heer Banis.

Elisabeth Bijl en Lambertus Coenradus Kroon krijgen één kind vernoemd naar zijn vader: Lambertus Coenradus Kroon, geboren in 1863 te Amsterdam. Deze zoon huwt op 18-6-1890 te Utrecht met Margaretha de Wit, geboren in 1868 te Utrecht. Uit dit huwelijk wordt Elisabeth Kroon geboren op 15-10-1889. Dit kind wordt bij huwelijk gewettigd.

Elisabeth Johanna Bijl heeft het volgende op haar kerfstok. Procesverbaal Arrondissements-Rechtbank Amsterdam, derde kamer. Vonnisnummer: 796, 26 juli 1871
Tekst o.a.: Elisabeth Johanna Bijl, 28 jaar huisvrouw van L.C. Kroon, heeft samen met Christina Maria Meijer, huisvrouw van C. Burggrave, vernielingen aangericht in een woning? Ze worden beiden veroordeeld tot een geldboete van 3,00 gulden.

Tentoonstelling
In 1883 wordt op het terrein achter het Rijksmuseum de eerste grote Internationale Koloniale Tentoonstelling gehouden. Deze reusachtige wereldtentoonstelling duurt zes maanden. Ze vult het hele gebied tussen de huidige Hobbemakade, de Van Baerlestraat en de Nicolaas Maesstraat. Alle landen waarmee Nederland handelt zijn op de Internationale Koloniale Tentoonstelling vertegenwoordigd, van “Engelsch Indië” tot China

Tweede huwelijk met Gerrit Gerardus Retel

Na het overlijden van haar echtgenoot: Lambertus Coenradus Kroon, huwt de 48 jarige Elizabeth Johanna Bijl voor de 2e maal op woensdag 18-5-1881 te Amsterdam met de 44 jarige werkman Gerrit Gerardus Retel. Bron: BS/huwelijken Amsterdam fische 9 folio 40. Gerrit Gerardus Retel wordt geboren op 6-2-1837 des avonds ten zeven ure te Haarlem en is een zoon van Evert Retel en van Huiberdina van Schoot. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 27 jarige vader Evert Retel, aangetekend wordt dat hij dit kind erkend als het zijne, fuselier bij de 47e afdeling Infanterie), door de 22 jarige Berend Bakkenis Roozeboom, (korporaal) en door de 22 jarige Frederik Martsen (fuselier). Gerrit Gerardus Retel is wegens zijn lengete (te klein) afgewezen voor de militaire dienst.

Huwelijksgetuigen zijn: de 42 jarige schoenmaker Johannes Retel, broer van de bruidegom, de 38 jarige bediende Nicolaas Wilhelm Neeringh, neef van de bruid, de 38 jarige timmerman Leendert Saquis en de 45 jarige werkman Cornelis Jacobus Post. Allen wonend te Amsterdam. De vader van de bruidegom en de ouders van de bruid zijn dan al overleden.


Geboorteacte Gerrit Gerardus Retel


Elizabeth Johanna Bijl erf in 1890 uit de nalatenschap van haar broer Johannes Bijl een voor die tijd mooi bedrag. Bron: Testamenten Bergen op Zoom

De 1ste echtgenoot van Elizabeth Johanna Bijl: Lambertus Coenradus Kroon overlijdt op 25-4-1877 des namiddags ten elf ure op de Grimburgwal 10 (in het Binnengasthuis) te Amsterdam, maar wonend in de Foeliedwarsstraat 42 te Amsterdam op 45 jarige leeftijd.


Overlijdensacte Lambertus Coenrardus Kroon. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 3 folio 87 acte 2922

Haar 2e echtgenoot: Gerrit Gerardus Retel overlijdt op 28-5-1915 te Amsterdam op 78 jarige leeftijd. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 9 folio 40.
Elizabeth Johanna Bijl overlijdt op 20-3-1920 des namiddags ten half twaalf te Amsterdam op 87 jarige leeftijd.


Overlijdensacte Elizabeth Johanna Bijl. Bron: BS/overlijden Amsterdam fische 4 folio 97 acte 2344

Hiermede zijn alle nazaten van 8.4. behandeld.

Vervolg 1 2 3 4 5 6
Naar hoofdstukken Naar Home