Naar hoofdstukken Naar Home
Vervolg 1 2 3 4 5 6

HOOFDSTUK 8

een veer

8.8. ROELOF BIJL (8-5-1802 - 10-1-1832)
(Gehuwd met Hendrina Adriana van Duijvenbode 31-3-1793 - 29-5-1855)


We gaan een hele tijd terug in de tijd en bespreken het 8ste kind van stamnummer 8. Klaas Jannesz Bijl en Wilhelmina Teijsen) (stamnummer 8.).

Voorouders van Roelof Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|

Roelof Bijl wordt geboren op 8-5-1802 te Amsterdam en gedoopt op 23-5-1802 in de Nieuwe Hervormde Kerk aldaar. Zijn doopgetuigen zijn Roelof Bijl (geboren in 1768, broer van zijn vader) en zijn echtgenote Everdina Pot (geboren in 1764). Zijn beroep was: in 1821 kweekeling en in 1823 ondermeester op de Stadsschool te Scheveningen. 1827 (of eerder) tweede onderwijzer. 1830 onderwijzer.

Doop Roelof Bijl
Doopaantekening Roelof Bijl. Bron: DTB Amsterdam. Hervormde Nieuwe Kerk 61 P106 nr. 5


Kweekeling Roelof Bijl

Roelof Bijl heeft aan de Nationale Militie voldaan, maar ook wordt hij wegens lichaamsgebreke, één jaar vrijgesteld van militaire dienst. Hij heeft lotnummer: 3178.5. en is geregistreerd onder nummer 1725. Zijn signalement luidt: 1el, 6pm, 3dm, 4 st, gezicht ovaal, ogen blauw, haar bruin.

Op 16-10-1823 gaat Roelof Bijl met attestatie, getekend door Mr J. Wijs namens de Gemeenteraad van Amsterdam, naar Scheveningen alwaar hij ondermeester op de Stadsschool wordt. Hij gaat wonen in wijk G no 320. Deze "wijk" ligt ten zuiden van de Weigat.

School School
Links: de ULO-school in de Noordstraat (Neptunusstraat) anno 1890 te Scheveningen
Rechts: Neptunusstraat 29, de voormalige gemeenteschool 1,5 eeuw later dan dat Roelof Bijl naar Scheveningen kwam

Op 14-9-1825 huwt Roelof Bijl (zijn beroep is dan onderwijzer) op 23 jarige leeftijd des namiddags om één uur te 's-Gravenhage (wonend te Scheveningen) met de, negen jaar oudere, 32 jarige Hendrina Adriana van Duijvenbode, wonend in de Keizerstraat nr 320 te Scheveningen. Hendrina Adriana van Duijvenbode is Gevolmachtigde van de heer Ontvanger der In- en uitgaande regten te 's-Gravenhage. Huwelijksgetuigen zijn: de 70 jarige Klaas de Jong, de 72 jarige Phillipus Bal (klapmaker), de 62 jarige Jan de Kraa en de 66 jarige Minnekus de Ruiter. Alle getuigen wonen te Scheveningen.
Het in 1819 geboren kind: Jan Ruth Nicolaas Josephus van Duijvenbode, wordt bij het huwelijk gewettigd, draagt dan de naam Bijl en verklaard wordt tevens dat het kind van hen is. (zie verder 8.8.1.).

Voor het huwelijk wordt toestemming gegeven door zijn ouders en zijn schoonmoeder (bron: huwelijksbijlage 's-Gravenhage). Deze toestemming wordt gegeven bij Huijbert van Varick, openbaar notaris van Amsterdam, in tegenwoordigheid van vier getuigen t.w. zijn vader Klaas Bijl, wonend op de Prinsengracht 872 bij de Utrechtsestraat en zijn moeder Wilhelmina Teijsen (zij verklaart alles niet goed te kunnen verstaan en haar naam niet te kunnen schrijven), Gerardus Leuring aanspreker, wonend op de Prinsengracht 871 bij de Utrechtsestraat (deze getuigt diverse keren bij gebeurtenissen in de familie Bijl) en Hugo de Clerq beleenbankhouder, wonend op de Prinsengracht over het Amstelveld 869 te Amsterdam.

Ook de moeder van Hendrina Adriana van Duijvenbode geeft toestemming voor het huwelijk (bron: huwelijksbijlage 's-Gravenhage). Deze toestemming wordt gegeven bij Jacobus Johannes Verwoerd, openbaar notaris van het Hoog Gerechtshof te 's-Gravenhage, in bijzijn van de volgende getuigen: Johanna Hendrina Betting, weduwe van Jacob van Duijvenbode, wonend in de Keizerstraat nr. 320 te Scheveningen, Reinier Jansen en Theodorus Rutgerman

Huwelijksacte Roelof Bijl Vervolg Huwelijksacte Roelof Bijl Huwelijksacte Roelof Bijl en Hendrina Adriana van Duijvenbode. Bron: Gem.archief Den Haag, acte 311
Hendrina Adriana van Duijvenbode wordt geboren op 31-3-1793 te Scheveningen en is een dochter van Jacob van Duijvenbode (gedoopt op 28-3-1756 te Scheveningen. Gehuwd op 24 september 1786 te Scheveningen. Overleden op 24-11-1823 te 's-Gravenhage) en van Johanna Hendrina Betting (geboren in 1752 te Scheveningen, overleden op 10 december 1833 te Scheveningen).

De grootvader van Hendrina Adriana van Duijvenbode is Gijsbert Maartens van Duijvenbode (gedoopt te Katwijk op 24-5-1716, begraven te Scheveningen, in de kerk, op 8-6-1786 ("'t vuur in de beenen"), hij huwt te Scheveningen op 19-5-1737 met IJda van Hulsentop, gedoopt te Scheveningen op 10-9-1713, overleden aldaar op 29-9-1757 (in het kraambed). Gijsbert Maartens van Duijvenbode huwt voor de 2e keer met Willemina Hemmes. Hij was te Scheveningen o.a. gerechtsbode, gaarder van 's Lands Onbeschreven Middelen (soort B.T.W.), bedienaar der begrafenis, naschrijver op de visafslag, broodweger en knecht van het Gilde van St. Adrianus (als zodanig vermeld op een zilveren beker in het Gemeente Museum te Den Haag).
In 1800 heeft Scheveningen 2722 inwoners en wonen er 20 personen met de naam Van Duijvenbode.

Over de moeder van Hendrina Adriana van Duijvenbode: Johanna Hendrina Belling/Betting,
staat het volgende in het archief van Alphen aan de Rijn opgetekend:

 1. 17-04-1777: inhoud Abraham Sarvaas, wonend te Alphen, verkoopt aan Cornelis van den Bos, timmerman te Alphen, een huis en erf in het Zuideinde van Alphen, strekkend van de Heerestraat tot het Kanaal, belend ten zuiden Jan Peek, ten noorden Catharina van Rheede en Johanna Hendrina Belling. Koopsom 1.000 gulden. Met schuldbrief, plaatsnaam Alphen (archief protocollen Alphen 1775-1778 inventarisnummer 39 bladzijde 186v).
 2. 17-04-1777 inhoud Abraham Sarvaas, wonend te Alphen, verkoopt aan Johannes van Bergen van der Grijp, wonend te Leiden, door Van Breggen gekocht ten behoeve van Catharina Maria van Rheede en Johanna Hendrina Belling, wonend te Alphen, een huis, tuin, tuinhuis, stalling en erf te Alphen op de hoek van het kerkhof, strekkend van de Heerestraat tot het Kanaal, belend ten noorden het kerkhof, ten zuiden de verkoper. Koopsom 6.250 gulden, plaatsnaam Alphen (archief protocollen Alphen 1775-1778 inventarisnummer 39 bladzijde 185).
 3. 19-04-1777 inhoud Johanna Hendrina Belling, oud 24 jaar, geassisteerd door haar vader Adrianus Johannes Belling (Betting) en Hendrina van Olderen, haar moeder. Zij authoriseren hun dochter tot het passeren van een schuldbrief. Zij verklaart schuldig te zijn aan Jannetje Klinkert, weduwe van Jacob Klein, wonend te Alphen, een bedrag van 2.000 gulden. Gesteld onderpand: de helft van een huis, tuin, tuinhuis, stalling en erf op de hoek van het kerkhof, strekkend van de Heerestraat tot het Kanaal, belend ten noorden het kerkhof, ten zuiden de verkoper. Haar ouders stellen zich mede borg. Schuld geroijeerd mei 1778. N.B. Vader in akte ook vermeld als Johannes Adrianus Belling, plaatsnaam Alphen (archief protocollen Alphen 1775-1778 inventarisnummer 39 bladzijde 200v).
 4. 4-05-1779 inhoud Catharina Maria van Rheede, bejaarde dochter, wonend te Leiden, en Johanna Hendrina Betting, meerderjarige dochter, wonend te Scheveningen, verkopen aan Andreas Potter, rustend predikant van Zevenbergen, wonend te Alphen, een huis, tuin, tuinhuis, stalling en erf te Alphen op de hoek van het kerkhof, strekkend van de Heerestraat tot het Kanaal, belend ten noorden het kerkhof, ten zuiden Cornelis van den Bos. Koopsom 5.000 gulden, vervolg a folio 23v. 04-05-1779. Schuldbrief van voorgaande koop, groot 1.500 gulden ten behoeve van Catharina Maria van Rheede te Leiden. Gesteld onderpand: bovengenoemd onroerend goed. Geroijeerd 18-06-1784. vervolg b folio 25v. 04-05-1779. Schuldbrief van de koop op folio 21v, groot 1.500 gulden, ten behoeve van Johanna Hendrina Betting te Scheveningen. Gesteld onderpand: bovengenoemd onroerend goed. Geroijeerd 18-06-1784, plaatsnaam Alphen (archief protocollen Alphen 1779-1781, inventarisnummer 40 bladzijde 21v).
Roelof Bijl en Hendrina Adriana van Duijvenbode krijgen vijf kinderen:

8.8.1. Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl 29-1-1819 - 5-12-1883

8.8.2. Jacoba Wilhelmina Johanna Bijl 20-4-1826 - 4-1-1883

8.8.3. Maria Klazina Bijl 9-12-1827 - 18-12-1868

8.8.4. Wilhelmina Hendrina Bijl 31-7-1829 - 27-12-1860

8.8.5. Johanna Hendrina Elisabeth Bijl 18-10-1830 - 19-8-1833

Johanna Hendrina Elisabeth Bijl wordt geboren op 18-10-1830 des s'avonds ten half tien te Scheveningen. Haar doopgetuigen zijn: haar vader Roelof Bijl, de 25 jarige Robbert van Buenen (net als haar vader is zijn beroep onderwijzer) en haar 34 jarige oom Gijsbert van Duijvenbode. Beide getuigen wonen te Scheveningen. Johanna Hendrina Elisabeth Bijl overlijdt op 19-8-1833 ten zeven ure in Wijk G 320 te 's-Gravenhage op tweejarige leeftijd. Haar overlijden wordt aangegeven door haar 32 jarige oom Gijsbert van Duijvenbode en door de 33 jarige visverkoper Cornelis Keus; beiden wonend te Scheveningen.

Geboorteacte Johanna Hendrina Elisabeth Bijl
Overlijdensacte van Johanna Hendrina Elisabeth Bijl. Bron: Gemeente archief Den Haag, acte 1172

Roelof Bijl overlijdt al jong n.l. op 30 jarige leeftijd en wel op 10-1-1832 om vijf uur in de ochtend in wijk G 320 te Scheveningen. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 48 jarige vader in het Weeshuis Pieter Burgwal en door de 31 jarige heelmeester Johannes Christoffel Bausch; beiden wonen te Scheveningen.

Overlijden Roelof Bijl Overlijden Hendrina Adriana van Duijvenbode Links: overlijdensacte Roelof Bijl
Rechts: overlijdensacte Hendrina Adriana van Duijvenbode
Hendrina Adriana van Duijvenbode wordt een stukje ouder, zij overlijdt op 29-5-1855 te Scheveningen des s'morgens ten vijf ure en is dan 62 jaar oud. Haar overlijden wordt aangegeven door de 49 jarige bode Jacobus de Vriend en door de 47 jarige schoenmaker Johannes Pijpers; beiden wonen te Scheveningen. Haar functie: Gevolmachtigde van de heer Ontvanger der In- en uitgaande regten te 's-Gravenhage, die zij sedert een aantal jaren bekleedende, was door hare drie voorgeslachten reeds waargenomen. Met haar dood is, voorzover men weet, in de vaderlandsche geschiedenis tijdens het beleg van Leiden vermaard geworden familienaam, in rechte lijn van Duijvenbode uitgestorven. Het is bekend dat door den burger Speelman, destijds buiten die stad wonende, duiven werden uitgezonden die met briefjes het aanstaande ontzet der stad aankondigden, waarop de verdediging werd volgehouden en het ontzet volgde. Speelman werd tot belooning gemagtigd zijnen naam in die van van Duijvenbode te veranderen en bekwam een post, welken hij eervol tot aan zijnen dood heeft bekleed. Bron: Algemeen Handelsblad van 8-6-1855.

Haar naam en bijbehorende titel/functie geeft Hendrina Adriana van Duijvenbode over aan haar enige zoon Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl. Die draagt hem verder niet, totdat de kleinzoon van haar zoon de naam weer in ere herstelt (zie daarvoor verder 8.8.1.1.1.).

Overlijden Hendrina Adriana van Duijvenbode Overlijden Hendrina Adriana van Duijvenbode
Berichten van het overlijden van Hendrina Adriana van Duijvenbode

Er is één mannelijke nakomeling van Roelof Bijl en Hendrina Adriana van Duijvenbode (stamnummer 8.8.).

8.8.1. JAN RUTH NICOLAAS JOSEPHUS BIJL (29-1-1819 - 5-12-1883)
(Gehuwd met Guurtje Varkevisser 21-11-1821 - 17-6-1904)

Voorouders van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl wordt geboren op 29-1-1819 des s'middags ten vier ure te Scheveningen. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn grootvader Jacob van Duijvenbode die bij de geboorte tegenwoordig is geweest. De getuigen zijn Sier van de Pol en Leendert de Mos, beiden vissers van beroep en wonend te Scheveningen.

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl wordt zes jaar voor het huwelijk van zijn ouders geboren als een van Duijvenbode. Of hij een kind van Roelof Bijl is, is niet geheel zeker. Zo ja, dan zouden zijn ouders (Roelof Bijl en Hendrina Adriana van Duijvenbode) op 17 en 26 jarige leeftijd een kind hebben gekregen. Wel is dit kind bij het huwelijk erkend als het hunne. In de huwelijksakte van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl staat vermeld dat hij een wettige zoon is van Roelof Bijl.

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl is van jaar tot jaar vrijgesteld van militaire dienst omdat hij zeeman is en zeevarend is in het buitenland (hij heeft lotnummer: 16, geregistreerd nr. 4661. Bron: huwelijksbijlage).
Het beroep van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl is in 1846 Kapitein der Koopvaardij (hij is dan pas 26 jaar), net als zijn zwager Dirk Cornelis Rietbergen.

Wettigingsacte van de geboorte van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl
Scheveningen Scheveningen
Scheveningen 1880
Links: de Keizerstraat circa 1855 te Scheveningen
Rechts: de Keizerstraat rond 1800 te Scheveningen
Onder: Scheveningen rond 1880

In o.a. de Dordrechtsche Courant verschijnen de volgende scheepsmeldingen over
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl:

4-11-1846: voor deze stad zijn ingeklaard het schip "de Celebes", kapitein J.R.N.J. Bijl, en "de Margaretha Ida", kapitein D.H. Kramer.

13-11-1847: van Batavia naar Amsterdam vertrokken den 24 oktober, op 31 gr. 26 min. W L Celebes, kapitein Bijl.

16-12-1848: "de Celebes" komt van New-Orleans met als kapitein J.R.N.J. Bijl.

25-12-1849: het schip "de Celebes", kapitein J.N.R.J. Bijl, van Batavia, is door de stoomboot Kinderdijk binnendoor van Brouwershaven alhier hedenmorgen in het kanaal gesleept.

6-08-1850: het schip "de Celebes", kapitein J.R.N.J. Bijl, arriveert van Havana en blijft in quarantaine op de Reede.

8-08-1850: het schip "de Celebes", kapitein Bijl, is van quarantaine ontslagen. De wind N.N.W.

Positie van het Nederlandse schip de Celebes
De afbeelding hierboven toont de positie van het Nederlandse schip "de Celebes" op zijn reis in 1841 met als kapitein (vanaf 1846) Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl

Advertentie
Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad) van 23-10-1850 van het schip "de Celebes" van
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl dat in Rotterdam in lading gaat

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl gaat eind 1850 als kapitein varen op het schip "de Rijkswijk".

17-12-1850: het schip "de Rijkswijk", kapitein Bijl, is door de stoomboot "Kinderdijk" binnendoor naar Brouwershaven gesleept.

26-12-1850: gisteren zeilden naar zee: Rijswijk, Bijl, en J.C. Schotel, J. de Ridder, naar Valparaiso en San Francisco.

31-12-1850: Rijswijk, Bijl, van Rotterdam naar Valparaiso.

23-10-1852: 16 oktober Rijswijk, Bijl, van Java naar Rotterdam.

26-10-1852: 23 oktober Rijswijk, J.R.N.J. Bijl, van Batavia.

27-01-1853: 24 januari Rijswijk, J.R.N.J. Bijl, naar St. Ubes.

21-07-1853: volgens particulier berigt is het schip Rijswijk, kap. Bijl, den 1 Juni, na eene reis van 97 dagen, van St. Ubes op de rivier van Calculta gearriveerd.

23-07-1853: te Calcutta aangekomen, 1 juni, Rijswijk, Bijl, van St. Ubes.

22-09-1853: van Sangor vertrokken, 19 juli, Rijswijk, Bijl, naar Rotterdam.

1-12-1853: Rijswijk, J.R.N.J. Bijl, van Calcutta.

4-03-1853: heden morgen zeilden van Hellevoetsluis de Mary Montague, J. Baiclay, èn de Rijswijk, J.R.N.J. Bijl, naar Londen.

27-04-1854: van Gravesend vertrokken, 24 april, Rijswijk, Bijl, naar Melbourne.

22-05-1854: door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen: voor Rotterdam Luconia, E.J. Bodeker, Rijswijk, J.R.N.J. Bijl.

28-10-1854: te Melbourne aangekomen 10-8-1854 Copernicus, Prater, en Rijswijk, Bijl, beiden v. Londen.

28-12-1854: Copernicus, Prater, Rijswijk, Bijl en Beatrix, Verschoor, allen van Melbourne.

30-12-1854: te Batavia aangekomen 6 november, Copernicus, Prater en 9 november, de Rijswijk, Bijl, van Melbourne.

6-03-1855: van Samarang, 23 december de Rijswijk, Bijl.

3-04-1855: Batavia, van Bueren qq, de Rijswijk, Bijl, en Copernicus, Prater, allen naar Rotterdam.

10-05-1855: Hellevoetsluis, den 7 Mei, heden morgen uit zee: Anna, Cramer, en Rijswijk, Bijl, beiden v. Batavia.

30-08-1855: de Rijswijk, Bijl, naar Bengalen.

16-10-1855: Bijl naar Dordrecht, lek en met verlies van zeilen.

1-11-1856: het schip Rijswijk, kap. Bijl, van Batavia komende, is bij Dungeness van een loods voorzien.

1-11-1856: den 30 oktober aangekomen de Rijswijk, Bijl, van Batavia.


Artikel in het Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad van 27-01-1858 over het vertrek van de Bordeaux uit Rotterdam
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl is van 1857 tot 1862 gezagvoerder op het Nederlandse Stoomschip "Bordeaux"

Artikelen in diverse couranten o.a. over "de Bordeaux". Het schip van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl

Het Leidsch Dagblad van 26-4-1861 meldt: met het stoomschip Bordeaux is kapitein Bijl dinsdag te Rotterdam aangekomen met vier Fransche visschers, die door genoemde kapitein, die op vrijdagavond, op ongeveer 14 Eng. mijlen van het eiland Quessant, in een open bootje zijn ontdekt en na veel krachtinspanning van een wisse dood gered werden. Deze ongelukkigen, welke door een plotseling opkomende storm waren afgedreven, hadden reeds den geheele dag hun krachten uitgeput, om de kust weder te bereiken, totdat eindelijk door het breken van der riemen bijna alle hoop voor hen vervlogen was en zij, geheel afgemat, zonder water of proviand niets dan de dood voor oogen hadden toen genoemde kapitein het vaartuigje ontdekte en, niettegenstaande de hooge zee, en het stormweder, met groote moeite erin slaagde hen aan boord te krijgen. Na aankomst te Rotterdam werd door de Reederij onmiddelijk per telegraaf aan de betrekkingen dezer ongelukkigen berigt gegeven van hun redding en zijn zij verder door den Franschen consul verzorgd en via Havre teruggezonden.

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl legt, i.v.m. zijn eervolle aftreding in 1862 als gezagvoerder van het schip "de Bordeaux", zijn functie neer. In verband hiermede verschijnt er op 1-1-1862 een advertentie en een welgemeende dankbetuiging namens de gezamenlijke Equipage voor de goede behandeling die zij gedurende vijf jaren van hun ED (zo noemde zij hem) mochten ontvangen.

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl was lid van het zeemanscollege: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart" Rotterdam en had als kapiteinsvlag nummer 15 (zijn vlag is groen, wit en groen, met de letter R voor het Nummer in het wit). Een kapitein die zich aanmelde bij het zeemanscollege werd voorgedragen bij het bestuur door de reder die hem als kapitein had aangenomen, of door een lidzijnde kapitein, om toe gelaten te worden. Na goedkeuring kreeg de kapitein een nummer toegewezen en een kapiteinsvlag met daarin een letter en een nummer. De naam van de kapitein en zijn nummer, schip en rederij werd bekend gemaakt in de boekjes van alle zeemanscolleges in Nederland. Iedere kapitein had dit boekje aan boord bij zich. Hierdoor wist men welke kapitein met welk schip men onderweg gezien had. Bij het uit- en invaren van een haven werd er met de kapiteinsvlag gegroet. Ook bij het op zicht passeren van schepen op zee werd de vlag gehesen onder de Nederlandse driekleur en daarna weer binnengehaald. Het voorschrift was om bij vertrek en aankomst bij de haven 21 saluutschoten af te vuren en te groeten met de kapiteinsvlag. Bij overlijden van een van de bemanningsleden hing de Nederlandse vlag halfstok en werden er zeven treurschoten afgevuurd.
Hier houden de berichtgevingen over zijn kapiteinschap op.

Dankbetuiging
Dankbetuiging van het personeel van het schip van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl

Artikelen over Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl o.a. over zijn functie als havenmeester

In het Leidsch Dagblad van 6-12-1861 staat het volgde: door Z.E. de Minister van Binnenlandsche zaken is benoemd tot havenmeester van het Noord-Hollandsch kanaal, standplaats Alkmaar, de heer Bijl, gezagvoerder van het stoomschip dienstdoende van Rotterdam naar Bordeaux vice verca.

Hij houdt Alkmaar voor gezien en vertrekt als havenmeester naar Rotterdam. In de Dordrechtse Courant van 2-10-1866 verschijnt het volgende artikel: bij Koninklijk Besluit heeft Z.M. benoemd tot havenmeester, langs het Groot Noordhollandsch kanaal en zijne havens, J.R.N.J. Bijl te Alkmaar.

Op zaterdag 31-12-1867 des namiddags is de havenmeester Britt van Rije te Rotterdam door 't omslaan van een bootje, waarin hij zich bevond, verdronken. Kapitein Britt was de laatste van zes broeders waarvan vijf in het water de dood vonden, een voor enige jaren aldaar. De thans verdronkene was zelf sedert den dood zijner broeders zoo bevreesd voor hetzelfde lot, dat hij niet meer ter zee wilde varen en zelfs zijne betrekking als kommandant van de havensleepboot had opgegeven (bron Leidsch Dagblad d.d. 23-12-1867). Door dit trieste voorval volgt Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl deze havenmeester op.

Van 1868 tot 1883 is Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl Havenmeester van Rotterdam en het gezin gaat dan ook in Rotterdam wonen.

In de Dordrechtsche Courant van 7-12-1868 verschijnt het volgende artikel: bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken is, ter handhaving van de politie langs de geheele uitgestrektheid van het Noordhollanndsch Kanaal, van de Willemsluis af tot aan de Koopvaardersluis te Nieuwe Diep, tot havenmeester benoemd de heer J.R.N.J. Bijl te Rotterdam.

Portret Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl Portret Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl
Twee portretten van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl (Havenmeester van Rotterdam van 1868 tot 1883)

Op 4-12-1869 's nachts om circa drie ure breekt er brand uit in het Bremer barkschip "de "Theone", kapitein Helmers, inhoudende 215 vaatjes petroleum en liggende in het dok bij de petroleum bergplaatsen te Fijenoord. In den aanvang had de brand een grootsch maar niettemin gevaarlijk voorkomen. Met de opkomst van den vloed wist men het schip van de belendende pakuizen en schepen te verwijderen zoodat de brand zich alleen tot genoemd schip bleef bepalen. Hedenmiddag te halfdrie duurde de brand nog voort en is het schip tot aan de waterlijn reeds vernietigd. De brand is ontstaan in den hut van de stuurman waar men zoo het schijnt de kachel te hard gestookt had. De zwagers J.R.N.J. Bijl en D.C. Rietbergen hebben hierbij heldhaftig opgetreden. Hierover verschijnt in het Leidsch Dagblad van 5-2-1870 het volgende artikel: Rotterdam, 31 December. Aan de heren J.R.N.J. Bijl, havenmeester, en D.C. Rietbergen, directeur van het Zeemanshuis alhier (eigen noot: dit zijn zwagers), is voor hun ijver, beleid, kennis en vastberadenheid, ter gelegenheid van de brand van het clipperschip "Theone" lossende aan de petroleum-magazijnen op Fijenoord, betoond door de heeren de Monchy en Van Rossum, aan elke een zilveren inktkoker vereert.

Op 28-12-1848 gaan Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en de 26 jarige Guurtje Varkevisser te Scheveningen in ondertrouw.
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl huwt op 29 jarige leeftijd (zijn beroep is dan Kapitein der Koopvaardij) op 10-1-1849 te Scheveningen met de 27 jarige Guurtje Varkevisser. Huwelijksgetuigen zijn: de 25 jarige Cornelis van de Zwam, de 23 jarige Nicolaas van de Zwam, de 26 jarige Huibert Vrolijk, de 25 jarige Tinnekoper Pieter Vrolijk; de laatste getuige woont te 's-Gravenhage, de anderen te Scheveningen. De moeder van de bruidegom: Hendrina Adriana van Duijvenbode, de vader van de bruid: Frank Varkevisser (van beroep Reder/Reeder) zijn bij het huwelijk aanwezig.

Huwelijksacte Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser
Huwelijk Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser Huwelijk Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser
Links: advertentie van de ondertrouw
Rechts: advertentie van het huwelijk van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser

Guurtje Varkevisser wordt geboren op 21-11-1821 te Scheveningen en is een dochter van Frank Varkevisser (geboren op 26-3-1797 te Scheveningen, gehuwd op 5 april 1820 te 's-Gravenhage, overleden op 23-2-1863 te Scheveningen (van beroep re(e)der, koopman/viskoper) en van Dirkje Groen (geboren op 1-2-1799 te Scheveningen, overleden op 14-6-1857 te Scheveningen).

Ze krijgen in totaal 10 kinderen die op verschillende plaatsen worden geboren:

8.8.1.1. Jan Rudolph Bijl 1-12-1849 - 6-9-1911

8.8.1.2. Doodgeboren zoon op 30-3-1851 te Scheveningen

Advertentie van het doodgeboren kind van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser op 30-3-1851

8.8.1.3. Diderika Francisca Bijl 9-8-1853 - 5-7-1935

8.8.1.4. Hendrina Adriana Marianna Bijl 12-2-1856 - 13-2-1913

8.8.1.5. Guretta (Guurretta) Josephine Bijl 31-8-1857 - 24-6-1936

8.8.1.6. Dirk Frank Bijl 6-12-1858 - 12-7-1859

Dirk Frank wordt geboren op 6-12-1858 te Scheveningen. Zijn geboorte wordt aangegeven door de 61 jarige ambtenaar Theunis de Jager. Getuige hierbij is de 70 jarige Maarten van Duijvenbode, wonend te Scheveningen. Dirk Frank Bijl overlijdt op 12-7-1859 te Rotterdam.
Advertentie van het overlijden van Dirk Frank Bijl

8.8.1.7. Hendrina Johanna Bijl 7-6-1860 - 5-7-1860

Hendrina Johanna wordt geboren op 7-6-1860 te Rotterdam. Zij overlijdt op 5-7-1860 te Rotterdam.
Advertenties geboorte en overlijden van Hendrina Johanna Bijl

8.8.1.8. Dochter 23-9-1863 - 23-9-1863

Advertenties van de geboorte en overlijden van een dochter van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl

8.8.1.9. Frank Dirk Hendrik Bijl (van Duijvenbode) 5-2-1865 - 2-1-1928

8.8.1.10. Wilhelmina Jacoba Maria Bijl 11-3-1866 - 26-6-1867

Wilhelmina Jacoba Maria wordt geboren op 11-3-1866 te Alkmaar. Zij overlijdt op 26-6-1867 te Alkmaar.
Advertenties van de geboorte en het overlijden van Wilhelmina Jacoba Maria Bijl
Op 10-1-1874 bereiken Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser hun zilveren huwelijksgeluk en vindt er te Scheveningen een receptie plaats.

25 jarig huwelijk Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser 25 jarig huwelijk Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser
Advertenties van het 25-jarig huwelijk van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser

Guurtje Varkevisser/Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl wordt genoemd in de volgende notarisacten:

 1. Aktenummer: 480. Inventarisnummer Minuutakte: 2392. Aktedatum: 24-05-1884. Geregistreerde: Johannes Kasteel. Obligatie door Johannes Kasteel te 's-Gravenhage aan Guurtje Varkevisser te Rotterdam, groot 11000,00 gulden. Toegangsnummer: 0373-01 Notarieel archief Den Haag II. Inventarisnummer: 2429.
 2. Aktenummer: 1158. Inventarisnummer Minuutakte: 2600. Aktedatum: 02-08-1890. Geregistreerde: Pieter Hendrik Roterink. Obligatie met hypotheek door Pieter Hendrik Roterink te 's-Gravenhage debiteur, aan Guurtje Varkevisser wed. van Nicolaas Josephus Bijl te Rotterdam, credritrice, bedrag 5000,00 gulden. Toegangsnummer: 0373-01 Notarieel archief Den Haag II. Inventarisnummer: 2604.
 3. Aktenummer: 1349. Inventarisnummer Minuutakte: 2601. Aktedatum: 18-03-1891. Geregistreerde: Johannes Pieter van Vliet. Obligatie met hypotheek door Johannes Pieter van Vliet te 's-Gravenhage debiteur, de vrouwe Guurtje Varkevisser wed. van Nicolaas Josephus Bijl, creditrice te Rotterdam, bedrag 9000,00 gulden. Toegangsnummer: 0373-01 Notarieel archief Den Haag II. Inventarisnummer: 2604.
 4. Aktenummer: 764. Inventarisnummer Minuutakte: 2696. Aktedatum: 02-04-1892. Geregistreerde: Guurtje Varkevisser. Toegangsnummer: 0373-01 Notarieel archief Den Haag II. Inventarisnummer: 2728. Hypothecaire obligatie door Josephus Johannes Jansen... ten behoeve van Guurtje Varkevisser wed. van Nicolaas Josephus Bijl te Rotterdam, 7000,00 gulden.
 5. Aktenummer: 3544. Inventarisnummer Minuutakte: 2710. Aktedatum: 05-04-1898. Geregistreerde: Guurtje Varkevisser. Radiatie/scheiding door Guurtje Varkevisser, wed. van Nicolaas Josephus Bijl, van den gemeenschappelijke boedel, bestaan hebbende tusschen de echtelieden Clemens Lambertus Joannes Martens gewoond hebben de te 's-Gravenhage, en Maria Margaretha Hubertina Franssen, van den gemeenschappelijke boedel van winst en verlies bestaan hebbende tusschen de echtelieden, genoemde Clemens Lambertus Joannes Martens en Maria Margaretha Hubertina Franssen en van de nalatenschappen van genoemde Clemens Lambertus Joannes Martens overleden te 's-Gravenhage 9 september 1897 en Maria Margaretha Hubertina Franssen overleden te Zwammerdam 15 maart 1878. Toegangsnummer: 0373-01 Notarieel archief Den Haag II. Inventarisnummer: 2733.
 6. Aktenummer: 1527. Inventarisnummer Minuutakte: 2955. Aktedatum: 21-06-1901. Toekoming door Guurtje Varkevisser, wed. van Nicolaas Josephus Bijl, t.b.v Petrus Cornelis Romijn te 's-Gravenhage, tot gedeeltelijke doorhaling ene hypothecaire inschrijving. Toegangsnummer: 0373-01 Notarieel archief Den Haag II. Inventarisnummer: 2965.

Adressen Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en/of gezin

Scheveningen: 1819 (geb.)
Rotterdam: 1859. 1862 Scheepstimmerlaan 17
Alkmaar: 1863-1867
Rotterdam: 1868 Leuvenhaven 245. 1888 Leuvenhaven 90.

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl overlijdt op 5-12-1883 te Rotterdam op 64 jarige leeftijd. Op zijn overlijdensdatum wordt ook zijn "havenmeesterpensioen" stopgezet (pensioenregister overheid).
Guurtje Varkensvisser overlijdt, 82 jaar oud, op 17-6-1904 des voormiddags ten een ure op de Leuvenhaven 90 te Rotterdam.


Links: de Leuvenhaven Rotterdam in 1900
Rechts: advertentie van het overlijden van Guurtje Varkevisser


Overlijdensacte Guurtje Varkevisser

Overlijden Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl Advertentie
Overlijden Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl
Dankbetuiging overlijden
Aadvertenties van het overlijden van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl
Uittreksel uit het bevolkingsregister van zijn overlijden

In de Nieuwe Gorinchemsche Courant van 9-12-1883 verschijnt het volgende over zijn overlijden: de heer J.R.N.J. Bijl, havenmeester van Rotterdam, is woensdag overleden. Vroeger was hij havenmeester van het Noord-Hollands kanaal en onderscheidde zich ook in die betrekking door bekwaamheid, ijver en humaniteit.

B. & W. van Rotterdam besluiten op 14-2-1941 een straat naar Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl te vernoemen n.l. De Bijlstraat. In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 20-2-1941 verschijnt onderstaand artikel hierover.

B en W-besluit 1941 de Bijlstraat Rotterdam Krantenartikel 1941 Bijlstraat Rotterdam
Links: B. & W.-besluit te Rotterdam over de Bijlstraat
Rechts: het artikel hierover in het Rotterdamsch Nieuwsblad

Het 1ste kind van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser (stamnummer 8.8.1.) wordt behandeld.

8.8.1.1. JAN RUDOLPH BIJL (1-12-1849 - 6-9-1911)
(Gehuwd met Jorina Beker 27-12-1850 - 8-1-1936)

Voorouders van Jan Rudolph Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl 1819-1883 stamnummer 8.8.1.
|

Jan Rudolph Bijl wordt geboren op 5-12-1849 des s'morgens ten twee ure te Scheveningen (geboorte is ingeschreven te 's-Gravenhage). Zijn geboorte wordt aangegeven door de 32 jarige vroedvrouw Aagje de Graaf, wonend te Scheveningen, door de 33 jarige Frans van der Zwam en door de 62 jarige Frank Vrolijk; beiden viskopers en wonend te Scheveningen.

In de Nationale Militie van Alkmaar is Jan Rudolph Bijl ingeschreven in het inschrijvingsregister van Alkmaar in het jaar 1869 onder nummer 123; hij woont dan te Alkmaar en is kantoorbediende. Hij is vrijgesteld van de militaire dienst.
De beroepen van Jan Rudolph Bijl waren: kantoorbediende en scheepsreder te Rotterdam.

Geboorteacte Jan Rudolph Bijl. Bron: Gemeente archief Den Haag, acte 2358
Geboorteacte Jorina Beker. Bron: BS Rotterdam, acte 3438
Advertentie geboorte Jan Rudolph Bijl

Jan Rudolph Bijl gaat (hij is dan 37 jaar en woont op de Leuvehaven 90 te Rotterdam) op 7-7-1887 te Rotterdam in ondertrouw (zijn beroep is reder). Hij huwt op 21-7-1887 te Rotterdam met de 36 jarige Jorina Beker, wonend op de Coolsingel 5 te Rotterdam. Huwelijksgetuigen zijn de 42 jarige Rudolph Francois Herman de Richemont (apotheker en aanbehuwd broeder van de bruidegom), de 63 jarige Dirk Cornelis Rietbergen (Ridder der Orde van de Nederlandse Leeuw en oom van de bruidegom), de 38 jarige Leonardus Beker, de 42 jarige Herman Beker, beiden apothekersbroeders der bruid; de 1e, 2e en 3e wonen te Rotterdam de 2e te 's-Gravenhage. Het huwelijk kostte 21 gulden en 15 cent.


Advertentie van de ondertrouw en het huwelijk van Jan Rudolph Bijl en Jorina Beker
Huwelijksacte Jan Rudolph Bijl en Jorina Beker. Bron: BS/huwelijken Rotterdam, 1887, D2, acte 727

Jorina Beker wordt geboren op 27-12-1850 des voormiddags ten tien ure op het Oppert 6, 72 te Rotterdam en is een dochter van Joris Beker en van Hermina Wels. De geboorte van Jorina wordt aangegeven door de 33 jarige Jacobus Wels (commis fionnair), wonend op het Oppert 6, 173 te Rotterdam en door de 43 jarige Jacob de Loos (apotheker, wonend op Schiedamschendijk 3, 77 te Rotterdam).

Gegevens van de vader van Jorina: Joris Beker, geboren op 3 mei 1810 te Rotterdam, gehuwd op 18 juni 1834 te Rotterdam met Maria Wels (geboren op 25 mei 1810 te Rotterdam, overleden op 29 september 1844 te Rotterdam). Joris Beker huwt op 19 januari 1848 te Rotterdam met de zuster van zijn 1ste echtgenote n.l. Hermina Wels. Joris Beker overlijdt op 20 augustus 1890 te Rotterdam; zijn beroep was apotheker.
De moeder van Jorina Beker: Hermina Wels, is geboren op 21 december 1819 te Rotterdam en overleden op 3 mei 1887 te Rotterdam.

Er worden uit het huwelijk van Jan Rudolph Bijl en Jorina Beker drie kinderen geboren:

8.8.1.1.1. Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode 25-8-1889 - 21-11-1976

8.8.1.1.2. Hermina Jorina Bijl 18-9-1890 - 28-2-1981

8.8.1.1.3. Guretta Bijl 20-12-1891 - 10-3-1983

Jan Rudolph Bijl treedt als getuige op bij de volgende huwelijken:
1882: huwelijk, Rudolf Francois Herman de Richemont 1855-1919 en Diderika Francisca Bijl 1853-1935
1894: huwelijk, Frank Dirk Hendrik Bijl 1865-1928 en Hendrica Johanna de Visser 1871-1950.

Jan Rudolph Bijl wordt genoemd in de volgende notarisactes:

 1. Akte 163, verkoop 19-10-1904. Geregistreerde: Jan Rudolph Bijl. Jan Mighorst. Notaris: Tjalling Plantenga. Inhoud: Procesverbaal van afslag. Toegangsnummer: 314 Archieven van de notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (NNA) - 1811-1925.
 2. Akte 187, verkoop 7-12-1904. Aktesoort: verkoop. Geregistreerde: Jan Rudolph Bijl. Notaris: Tjalling Plantenga. Inhoud: Procesverbaal van Verkooping. Toegangsnummer: 314 Archieven van de notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (NNA) - 1811-1925. Inventarisnummer: 3269.

Verder nog bekend over Jan Rudolph Bijl

20 december 1895: in de gisteravond onder voorzitterschap van den heer Th. Nolen gehouden vergadering van het departement Rotterdam der maatschappij tot Nul van het't Algemeen, werd tot lid van het bestuur gekozen — in de plaats van den heer Th. Nolen — mr. J. Rombach; tot leden der commissie voor het nazien der rekening van den penningmeester de heeren J.R. Bijl, R. Mesdag, en mr. L. S. Hollander, en als hunne plaatsvervangers de heeren J. C. Nijgh, H. J. Meerkamp Embden.

8 juli 1896: publieke Verkoopingen van Onroerende Goederen. Ten overstaan van den Notaris H.L. Waterbeek, gevestigd te IJselmonde, gehouden op woensdag 8 Juli 1896 aldaar, staande steenen schuur. Geboden tot f 3320.— per hectare, door den heer Th.J.B. Bresser, te Rotterdam. Gekocht voor f 3340.— per hectare, door den heer J.R. Bijl te Rotterdam.

21 juni 1899: door de Gemeenteraad zijn benoemd tot stemopnemers uit de burgerij voor 1899/1900, voor kiesdistrict IV, de heeren: J. Van Aaien, F. Van Aalten, S. Van Aken, J.R. Bijl, F.A. Camphuis, D.A. Caspers, E. Cramer, C.H. van Dam, H.W.J. Daniels. J. Deetman...

24 april 1903: Naamlooze Vennootschappen. In st.-Ct. no. 96 van 25 April 1903 zijn opgenomen de statuten van: Rotterdamsch Grondcrediet, te Rotterdam, bewilligd bij kon. besluit van 7 April 1903, met een kapitaal groot f 200,000, verdeeld in aandeelen van f 1000, f 500, f 100 en f50, waarvan geplaatst is voor een bedrag van f 101,850. Directeur is de heer J.A. Biermasz en commissaris de heer J.R. Bijl, beiden te Rotterdam.

31 mei 1906: men verzoekt ons mede te delen, dat het in de jaarvergadering der afd. "Rotterdam" van den Volksbond tegen Drankmisbruik niet is de heer J.R Beye, maar de heer J.R. Bijl, die tot bestuurslid der afd. werd gekozen.

Adressen Jan Rudolph Bijl en/of gezin

Scheveningen: 1849 (geb.) Rotterdam: 1859 Scheepstimmermanslaan 736
Alkmaar: 5-5-1862
Rotterdam: 1869 Leuvehaven 245/90. 17-6-1869 Schiedamschedijk wijk 15 nr. 663. 1896 Schiedamsesingel 52. 1905 Vasteland 17. 1911 Vasteland 17a. 27-1-1912 Frankenslag 126.

Overlijden Jan Rudolph Bijl Overlijden Jan Rudolph Bijl
Overlijden Jorina Beker Vordering
Rouwberichten van het overlijden van Jan Rudolph Bijl


Overlijdensacte Jan Rudolph Bijl. Bron: BS/overlijden Den Haag, acte 4068

Jan Rudolph Bijl overlijdt op 6-9-1911 te Rotterdam op het Vasteland 17a.
Jorina Beker overlijdt 25 jaar later op 8-1-1936 in de Antony Duijkstraat 65 te 's-Gravenhage. Zij wordt begraven op de Algemene begraafplaats Crooswijk te Rotterdam en is dan 85 jaar.

Overlijden Jorina Beker Overlijden Jorina Beker
Links: rouwbericht van het overlijden van Jorina Beker
Rechts: overlijdensacte van Jorina Beker

De enige mannelijke nazaat van Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode en Jorina Beker (stamnummer 8.8.1.1.) die de lijn voortzet wordt behandeld.

8.8.1.1.1. JAN RUTH NICOLAAS JOSEPHUS BIJL VAN DUIJVENBODE (25-8-1889 - 21-11-1976)
(1ste huwelijk met Wilhelmina Carolina Georgina Bierman 12-3-1895 - 27-5-1973)
(2e huwelijk met Lena van der Jagt 7-12-1902 - 17-12-1982)

Voorouders van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl 1819-1883 stamnummer 8.8.1.
|
Jan Rudolph Bijl 1849-1911 stamnummer 8.8.1.1.
|

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode wordt geboren op 25-8-1889 des voormiddags ten vier ure in het huis aan de Schiedamschesingel te Rotterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 39 jarige vader Jan Rudolph Bijl (reder), door zijn 69 jarige grootvader Joris Beker en door de 34 jarige Rudolph Fraincois Herman de Richemont (apotheker). Het beroep van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode was Bloemkweker/Bloemist.


Geboorteacte Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode Bron: BS/geboorten den Haag 1889, acte 4461


Advertentie geboorte Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode woont in 1913 te Sassenheim. Hij voert vanaf 22-8-1917 officieel de naam BIJL VAN DUIJVENBODE (zie ook zijn geboorteacte). Ook zijn kinderen dragen deze naam.Aantekeningen van de naamswijziging van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode. Bron o.a.: uittreksel uit de Burgerlijke Stand van Rotterdam
en de Staatscourant van 24-6-1916

In de Courant van 1920 verschijnt het volgende artikel: in Hillegom zal een groot internationaal bloemencorso worden gehouden. Er zullen veel mooie prijzen uitgereikt worden aan de mooiste versierde rijwielen, luxe rijtuigen en auto's. Voor bijzonderheden kan men zich richten tot J.R.N.J. Bijl van Duijvenbode in de Stationsweg te Hillegom. De verwachtingen van het corso zijn hooggespannen.

Stationsweg te Hillegom Stationsweg te Hillegom
Links: Stationsweg te Hillegom anno 1920
Rechts: Stationsweg anno 1925

Eerste huwelijk met Wilhelmina Carolina Georgina Bierman

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode huwt, 32 jaar oud, bollenkweker en wonende te Hillegom, op 31-5-1922 te Zeist met de 27 jarige Wilhelmina Carolina Georgina Bierman, wonend te Zeist, onlangs te Katwijk aan Zee. De huwelijksafkondiging vindt plaats te Katwijk aan Zee en te Hillegom op 13 mei 1922. Huwelijksgetuigen zijn de 37 jarige koopman Nicolaas Selhorst Blom, wonend te Amersfoort, zwager van de bruidegom, de 32 jarige kantoorbediende Koenraad Bierman, wonend te Rotterdam, broer van de bruid.

Wilhelmina Carolina Georgina Bierman wordt geboren op 12-3-1895 te Rotterdam en is een dochter van Willem Carel George Bierman (geboren op 9 maart 1842 te Oosterbeek/Renkum, gehuwd op 15 september 1887 te Rotterdam, overleden op 4 januari 1915 te Rotterdam, van beroep: Stalhouder. Expediteur. Koopman) en van Neeltje Sille (geboren op 10 februari 1868 te Oudewater, overleden op 30 juni 1922 te Zeist).


Huwelijksacte Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode en Wilhelmina Carolina Georgina Bierman. Bron: BS/huwelijken Utrecht, toegang 463, inv 282, acte 52
Advertentie bedankje belangstelling voor hun huwelijk

Het huwelijk van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode en Wilhelmina Carolina Georgina Bierman heeft maar een jaar stand gehouden. Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Haarlem wordt op 6-3-1923 het huwelijk ontbonden en op 7-5-1923 wordt te Zeist de echtscheiding uitgesproken (zie de aantekening in de huwelijksacte). Er worden uit dit huwelijk geen kinderen geboren.

Op 12-4-1923 verschijnt er in de Leidse Courant een artikel dat Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode zich kandidaat stelt voor de gemeenteraad van Hillegom voor de Liberale Vrijzinnige Democratische Partij. Volgens de uitslag van 25-5-1923 worden kandidaten van deze partij niet gekozen voor de gemeenteraad van Hillegom.

Kandidaatstelling LVD partij Hillegom 1923 Kandidaatstelling groep Vrijzinnige Kiezers Hillegom 1931 Advertentie vergadering Bloembollencultuur
Links: kandidaatstelling 12-4-1923 voor de Liberale Vrijzinnige Democratische Partij te Hillegom
Midden: Kandidaatstelling 13-5-1931 voor de groep Vrijzinnige kiezers te Hillegom
Rechts: één van de vele advertenties die over Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode zijn verschenen in de Nieuwe Leidsche Courant

Tweede huwelijk met Lena van der Jagt

Op 25-11-1924 huwt Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode te Hillegom met Lena van der Jagt. Bron: BS/huwelijken Leiden, acte 66. Lena wordt geboren op 7-12-1902 in de Molenstraat 5 te Hillegom en is een dochter van Pieter van der Jagt (geboren op 23 februari 1858 te Hillegom, overleden op 8 september 1936 te Hillegom, van beroep huisschilder) en van Anna Spaargaren (geboren op 10 februari 1861, overleden op 20 februari 1931 te Hillegom.

Aankondiging ondertrouw Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode en Lena van der Jagt Bedankje huwelijk Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode en Lena van der Jagt
Links: aankondiging ondertrouw Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode en Lena van der Jagt
Rechts: bedankje voor hun huwelijk

Op 17-11-1924 gaan Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode en Lena van der Jagt in Hillegom in ondertrouw. Het echtpaar gaat zich ook vestigen in Hillegom. Het beroep van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode is dan bloemist.

Op 23-3-1925 wordt de volle-grond voorjaarsbloembollententoonstelling te Heemstede gehouden. Bijl en Geitenbeek winnen voor hun collectie, bestaande uit 50 verscheidenheden, een zilveren medaille. Op 11-5-1925 ontvangt Bijl voor de Anemone Pisatille de bronzen medaille.

Tijdens een ledenvergadering van de Algemene Vereniging van Bloembollencultuur, op 26-2-1929 in hotel Sistermans te Hillegom, treedt Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode af als secretaris en wordt hij bij acclamatie weer herbenoemd. Er heerst op de vergadering een bijzondere animo hetgeen nog verhoogd wordt doordat aan de aanwezigen een goede sigaar werd geoffreerd.

In december 1930 zit hij in de commissie van advies voor de werkloosheidsverzekering. Op 13-5-1931 stelt hij zich kandidaat voor de groep Vrijzinnige Kiezers te Hillegom.

Op 17-12-1931 wordt hij benoemd als lid der Commissie van Toezicht op de Rijkstuinbouwwintercursus.

Op 30-9-1936 komt de gemeenteraad van Hillegom bijeen met de vraag wat Hillegom moet doen tijdens de Wereld Jamboree te Vogelenzang. Een 18-tal personen, afgevaardigden van verschillende verenigingen en hoofden van scholen, zijn aanwezig. Na een inleidend woord door de burgemeester, waarin hij laat uitkomen dat de bevolking, en voornamelijk de handeldrijvende middenstand, groot belang heeft bij het attractief maken van de gemeente met het oog op het groot aantal te verwachten vreemdelingenverkeer. Hiervoor is een voorlopige werkcommissie ingesteld waaronder o.a.: Jan Rudolph Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode van de Bloembollencultuur, P.J. van Mourik van de VVV en Gladiolusvereniging, R.J. Heiman, hoofd R.K. Jongensschool, H. Schoonenbeek van de Middenstandcentrale, J. Smit van de Harddraverijvereniging, zitting nemen.

In maart 1940 wordt er een comite van Actie tot hulpverlening aan Finland samengesteld. Hierin neemt ook Jan Rudolph Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode plaats.

Op 24, 25 april 1 en 2 mei 1948 wordt het internationaal muziekconcours voor harmonie- en fanfarekorpsen te Hillegom gehouden. Het erecomité hiervoor, dat onder voorzitterschap staat van de burgemeester jhr. mr. dr. O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden, is o.a. samengesteld uit: J. Bijl van Duijvenbode, W.F. van Dam, A.J. van Engelen, P.H. Fijma, W. Jonkheer, C.J. van Til.

Op 9-7-1952 verschijnt er in de Leidse courant dat hij, bij de ingebruikname van het nieuwe gebouw voor de bloembollencultuur, als secretaris van de afdeling Hillegom van de Bloembollencultuur een gedenksteen heeft geschonken met de naam "van hen die het gebouw tot stand brachten".

In 1957 wordt Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode (hij is werkzaam in een bloembollenbedrijf of heeft een eigen bedrijf) door de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties voor drie maanden uitgezonden naar Israël om daar adviezen te geven omtrent de teelt van bloembollen.

Op 1-3-1961 opent Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode, als voorzitter van de Koninklijke Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde, de Floralia-tentoonstelling te Hillegom.

Op 5-2-1963 viert het Nutsdepartement (Maatschappij tot nut van het algemeen) Hillegom haar 90 jarig bestaan. Voorzitter J.R.N.J. Bijl van Duijvenbode verwelkomt de aanwezigen en haalt merkwaardige voorvallen uit de historie op.

Op 27-10-1967 wordt Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl door de nieuwe voorzitter H. Roeland van het Hillegoms Nutsdepartement, gehuldigd met een gouden dasspeld en tot erevoorzitter benoemd, omdat hij meer dan 45 jaar bestuurslid van het Hillegoms Nutsdepartement is geweest, waarvan 20 jaar als voorzitter. Mevrouw Bijl ontvangt een bloemstuk. Artikel Nieuwe Leidsche Courant van 28-10-1967 p. 4/18.

Op 13-12-1967 is er een vergadering van de afdeling Bloembollencultuur te Hillegom. Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode legt tijdens deze vergadering zijn werk als secretaris neer. Hij is meer dan 40 jaar secretaris van deze afdeling geweest. Als blijk van waardering krijgt hij een boek en een couvert met inhoud voor een reis samen met zijn echtgenote naar het zonnige zuiden. Hij is onder de indruk voor deze blijken van waardering en dankbaarheid.

Persoonskaart Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode
Persoonskaart Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode. Bron: Persoonskaarten CBG

Uit het 2e huwelijk van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode met Lena van der Jagt worden twee kinderen geboren:

8.8.1.1.1.1. Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode 1-11-1925 - 27-11-2000

8.8.1.1.1.2. Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode 7-7-1927 - ..

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode en Lena van der Jagt hebben achtereenvolgens op de volgende adressen in Hillegom gewoond: Wilhelm I 2, Stationsweg 11, 13 en 228. In 1972 wordt er binnen Hillegom verhuisd en wel naar de Parklaan 2.

Wilhelmina Carolina Georgina Bierman overlijdt op 27-5-1973 te Rotterdam op de leeftijd van 78 jaar. Zij woont op 15-5-1923 te Rotterdam: op 23-5-1938 op de Groene Hilledijk 271b, op 30-11-1951 in de Mijnsherenlaan 95d en op 24-4-1958 in de Suze Groeneweglaan 195. Haar beroep was verpleegster.
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode overlijdt op 21-11-1976 te Hillegom op de leeftijd van 87 jaar.
Lena van der Jagt overlijdt op 17-12-1982 te Hillegom op 80 jarige leeftijd. Zij wordt begraven op de Algemene Begraafplaats aldaar.

Overlijden Lena van der Jagt
Rouwbericht van het overlijden van Lena van der Jagt

De 1ste mannelijke nazaat van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode en Lena van der Jagt (stamnummer 8.8.1.1.1.) die de lijn voortzet wordt behandeld.

8.8.1.1.1.1. JAN RUDOLPH BIJL VAN DUIJVENBODE (1-11-1925 - 27-11-2000)
(Gehuwd met Elisabeth Maria van Til 16-9-1927 - 31-12-2000)

Voorouders van Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl 1819-1883 stamnummer 8.8.1.
|
Jan Rudolph Bijl 1849-1911 stamnummer 8.8.1.1.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode 1889-1976 stamnummer 8.8.1.1.1.
|

Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode wordt geboren op 1-11-1925 in de Stationsweg te Hillegom. Op 24-4-1946 wordt aan Jan Rudolph het diploma der Rijkstuinbouwschool voor de bloembollenteelt uitgereikt.

Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode huwt op 2-4-1960 te Hillegom met Elisabeth Maria van Til. Ze gaan op 25-3-1960 te Hillegom in ondertrouw. Elisabeth Maria van Til wordt geboren op 16-9-1927 te Hillegom.

Advertentie huwelijk Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode en Elisabeth Maria van Til
Advertentie in de Nieuwe Leidsche Courant van het huwelijk van Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode en Elisabeth Maria van Til

Ze krijgen de volgende kinderen:

8.8.1.1.1.1.1. Jorina Ruth Helena (Ruth) Bijl van Duijvenbode 4-10-1961 - ..

8.8.1.1.1.1.2. Elisabeth Zinaida (Didy) Bijl van Duijvenbode (niet openbaar)

Elisabeth Zinaida (Didy) wordt geboren op (niet openbaar) te Anna Paulowna.

8.8.1.1.1.1.3. Jeannette Rebekka Bijl van Duijvenbode (niet openbaar)

Jeannette Rebekka wordt geboren op (niet openbaar) te Anna Paulowna.
In december 1961 wordt er in Treslong een vergadering gehouden van de vereniging "Het Bijgoed". Bij de bestuursverkiezing wordt J. Bijl van Duijvenbode jr. te Breezand in het bestuur gekozen.

In juni 1962 wordt er een Iriskeuring te Haarlem gehouden. J. Bijl van Duijvenbode uit Breezand poseert het aardige blauwe snijbloempje "Ixiolirion montanus".

Bij de wekelijkse bloemenkeuring in juni 1963 brengt J. Bijl van Duijvenbode uit Breezand in het Krelagehuis te Haarlem de witte sierui Allium Cowanii in.

Waarschijnlijk zit Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode, net als zijn vader, in de bloembollen of iets dergelijks. In het archief van Alkmaar zijn er stukken over het bloembollenbedrijf van ene J.R. Bijl over de periode 1914-2000. Er wordt een bloemenkeuring gehouden in het Krelagehuis. Gemeld wordt dat J. Bijl van Duijvenbode uit Breezand de rijkbloeiende cycl. Garden Princess (een rotstuinnarcisje) bracht. Bron: Nieuwe Leidsche Courant van 20-3-1962 p 4/12.

Het echtpaar woont in 1980 te Breezand, vermoedelijk in de Middenweg 77. Op 1-10-1986 wonen ze te Limmen.

Middenweg 77 te Breezand waar Elisabeth Maria van Til en Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode hebben gewoond
Middenweg 77 te Breezand waar Elisabeth Maria van Til en Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode hebben gewoond

Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode overlijdt op 27-11-2000 te Alkmaar op 75 jarige leeftijd en wordt begraven op de begraafplaats te Hillegom.
In het CNB van woensdag 29-11-2000 veschijnt het volgende artikel: Vanmorgen werd bekend, dat Jan Bijl van Duijvenbode na een langdurige, maar moedig gedragen ziekte op de leeftijd van 75 jaar is overleden. Jan Bijl genoot in het bloembollenvak grote bekendheid vanwege zijn enorme kennis op het gebied van de bijzondere bolgewassen. Dat was niet alleen zijn liefhebberij, maar hij maakte zich ook zeer verdienstelijk om deze gewasjes te promoten en hun gebruiksmogelijkheden onder de aandacht van het vak én de consument te brengen. Ook als voorzitter van de vereniging ‘Het Bijgoed’ heeft Jan Bijl altijd op de bres gestaan voor deze bijzondere groep bolgewassen die dankzij zijn onvermoeibare inspanningen de erkenning kreeg die het verdiende. Jan Bijl van Duijvenbode was drager van de eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 2 december om 11.45 uur in het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld. Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren.

Elisabeth Maria van Til overlijdt een kleine maand later op 31-12-2000 te Hillegom, op 73 jarige leeftijd.

Graf Elisabeth Maria van Til Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode
Graf Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode en zijn echtgenote Elisabeth Maria van Til

Behandeld wordt de 1ste dochter van Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode en Elisabeth Maria van Til (stamnummer 8.8.1.1.1.1.)

8.8.1.1.1.1.1. JORINA RUTH HELENA (RUTH) BIJL VAN DUIJVENBODE 4-10-1961 - ..)
(Gehuwd: niet bekend)

Voorouders van Jorina Ruth Helena (Ruth) Bijl van Duijvenbode


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl 1819-1883 stamnummer 8.8.1.
|
Jan Rudolph Bijl 1849-1911 stamnummer 8.8.1.1.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode 1889-1976 stamnummer 8.8.1.1.1.
|
Jan Rudolph van Duijvenbode 1-11-1925 - 27-11-2000 stamnummer 8.8.1.1.1.1.
|

Jorina Ruth Helena (Ruth) Bijl van Duijvenbode wordt geboren op 4-10-1961 te Anna Paulowna. Ruth gaat rechten studeren in Leiden. In een advertentie in de Leidsche Courant van juni, juli en augustus 1980 vraagt zij om woonruimte in de omgeving van Leiden. Zij woont dan in de Middenweg 77 te Breezand. In 1988 in zij meester in de Rechten. Haar beroepen zijn o.a. vakbondsbestuurder bij de Spoorwegvakbond FSV, jurist bij de Nederlandse Politiebond, beleidsmedewerker bij het Ministerie van VWS, FNV Bondgenoten bij de FNV: bedrijfsgroep uitkeringsgerechtigden gepensioneerden en ouderen van de FNV Bondgenoten.

De 2e mannelijke nazaat van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode en Lena van der Jagt stamnummer 8.8.1.1.1.) die de lijn voortzet wordt besproken.

8.8.1.1.1.2. FRANK DIRK HENDRIK BIJL VAN DUIJVENBODE (7-7-1927 - ..)
(Gehuwd met M.A.F. Dubois .. - ..)

Voorouders van Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl 1819-1883 stamnummer 8.8.1.
|
Jan Rudolph Bijl 1849-1911 stamnummer 8.8.1.1.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode 1889-1976 stamnummer 8.8.1.1.1.
|

Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode wordt geboren op 7-7-1927 in de Stationsweg te Hillegom.
Frank Dirk Hendrik heeft als korporaal in het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger gediend. In de Nieuwe Leidsche Courant van 8-9-1950 wordt gemeld dat hij op 23-09-1950 met het troepentransportschip "De Goya", dat op 29-08-1950 uit Tandjong Priok vertrok, weer in Amsterdam wordt terugverwacht.

Artikel Nieuwe Leidsche Courant 8-9-1950 Artikel Nieuwe Leidsche Courant 8-9-1950

Links: artikel in de Nieuwe Leidsche Courant van 8-9-1950 waarin wordt gemeld dat Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode weer terugkeert naar Nederland. Hij woont dan in de Stationsweg 228 te Hillegom
Rechts: De Goya, het schip waarmee Frank Dirk Hendrik weer naar Nederland terugkeert

Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode huwt op 28-10-1960 met M.A.F. Dubois. Zij wonen anno 1994 te Hillegom.

Er wordt één zoon geboren:

8.8.1.1.1.2.1. Frank Jan Rene Charles Bijl van Duijvenbode 3-11-1961 - ..

De 1ste nazaat van Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode en M.A.F. Dubois stamnummer 8.8.1.1.1.2.) die de lijn voortzet wordt besproken.

8.8.1.1.1.2.1. FRANK JAN RENE CHARLES BIJL VAN DUIJVENBODE (3-11-1961 - ..)
(Gehuwd met Dorine Harm .. - ..)

Voorouders van Frank Jan Rene Charles Bijl van Duijvenbode


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl 1819-1883 stamnummer 8.8.1.
|
Jan Rudolph Bijl 1849-1911 stamnummer 8.8.1.1.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode 1889-1976 stamnummer 8.8.1.1.1.
|
Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode 1927 -.. stamnummer 8.8.1.1.1.2.
|

Frank Jan Rene Charles Bijl van Duijvenbode wordt geboren op 3-11-1961 te Hillegom.

Frank Jan Rene Charles Bijl van Duijvenbode Julianaschool Hillegom, klas 4+5, 1972-1973
Frank Jan Rene Charles Bijl van Duijvenbode op de Julianaschool te Hillegom, klas 4+5, 1972-1973

Frank Jan Rene Charles huwt met Dorine Harm.

De volgende kinderen worden geboren:

8.8.1.1.1.2.1.1. Joep Bijl van Duijvenbode ..- ..

8.8.1.1.1.2.1.2. Fleur Emmy Francoise Bijl van Duijvenbode 4-3-2002 - ..

Fleur Emmy Francois wordt geboren op 4-3-2002 te Bloemendaal.
Advertentie geboorte van Fleur Emmy Francoise Bijl van Duijvenbode
Advertentie van de geboorte van Fleur Emmy Francoise Bijl van Duijvenbode

De enige mannelijke nazaat van Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode en Jorina Beker (stamnummer 8.8.1.1.) die de lijn voortzet wordt behandeld.

8.8.1.1.2. HERMINA JORINA BIJL (18-9-1890 - 28-2-1981)
(Zij is niet gehuwd geweest)

Voorouders van Hermina Jorina Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl 1819-1883 stamnummer 8.8.1.
|
Jan Rudolph Bijl 1849-1911 stamnummer 8.8.1.1.
|

Hermina Jorina Bijl wordt geboren op 18-9-1890 te Rotterdam. Hermina Jorina woont op 1-5-1928 in de Anthonie Duyckstraat 65 te 's-Gravenhage.

Advertentie geboorte Hermina Jorina Bijl
Advertentie geboorte van Hermina Jorina Bijl

Hermina Jorina Bijl heeft op de volgende adressen gewoond: 3-4-1936 in de Groot Hertoginnelaan 103 of 173, op 3-5-1937 op het Frederik Hendrikplein 46, op 7-7-1938 in de v.d. Eyndestraat 7 's-Gravenhage, 5-10-1939 op de Suezkade 87 aldaar, 27-3-1943 Wapenveld f 197 Heerde, 17-4-1944 Voormeulenweg 228 Bussum, 9-10-1945 Stationsweg 228 Hillegom (bij haar broer Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl), 19-9-1947 Lange kerkdam 67 Wassenaar, 10-1-1949 Crocusstraat 1, 26-4-1954 West Vlietweg 115 Leidschendam, 15-12-1959 Herenstraat 4 Voorburg, 31-3-1976 Raadhuisstraat 2 aldaar. Zij overlijdt op 28-2-1981 in huize "Rustoord" te Voorburg op de leeftijd van 90 jaar. Zij wordt begraven op begraafplaats Nieuw Eykenduynen te 's-Gravenhage. Hermina Jorina Bijl is niet gehuwd geweest.


Rouwbericht Hermina Jorina Bijl

De 3e nazaat van Jan Rudolph Bijl van Duijvenbode en Jorina Beker (stamnummer 8.8.1.1.) wordt behandeld.

8.8.1.1.3. GURETTA BIJL (20-12-1891 - 10-3-1983)
(Gehuwd met Nicolaas Selhorst Blom 13-10-1884 - 2-1-1935)

Voorouders van Guretta Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl 1819-1883 stamnummer 8.8.1.
|
Jan Rudolph Bijl 1849-1911 stamnummer 8.8.1.1.
|

Guretta Bijl wordt geboren op 20-12-1891 des namiddags ten zes ure in het huis aan de Schiedamschesingel te Rotterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 41 jarige vader Jan Rudolph Bijl (reeder), door de 42 jarige Leonardus Beker (apotheker) en door de 37 jarige Rudolph Francois Herman de Richemont (apotheker). Guretta verhuist in 1904 van Rotterdam naar 's-Gravenhage.


Advertentie geboorte Guretta Bijl
Geboorteacte Guretta Bijl. Bron: BS/geboorte Den Haag, acte 6948

Guretta Bijl huwt, op 21 jarige leeftijd, op 30-9-1913 te 's-Gravenhage met de 28 jarige commissionair in granen Nicolaas Selhorst Blom. Huwelijksgetuigen zijn: de 24 jarige bloemkweker en broer van de bruid: Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl, wonend te Sassenheim, de 50 jarige architect Jacobus Pieter Stok, wonend te Rotterdam, de 31 jarige landsagent Theodoor van de Waal, wonend te Amersfoort en de 50 jarige bloemist Dirk Johannes van der Vlier, wonend te Hilversum.
Op 22-11-1913 woont het jonge echtpaar in de Berkenweg 28 en krijgen zij telefoonaansluiting.

Huwelijksacte Guretta Bijl en Nicolaas Selhorst Blom Bedankje huwelijk Guretta Bijl en Nicolaas Selhorst Blom
Links: huwelijksacte Guretta Bijl en Nicolaas Selhorst Blom
Rechts: bedankje voor de belangstelling voor hun huwelijk in het Amersfoorts Dagblad

Nicolaas Selhorst Blom wordt geboren op 13-10-1884 des 'smiddags ten twee ure in het huis staande aan de Singel wijk A nummer 264 te Amersfoort. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 29 jarige vader Peter Ahasuerus Johannes Selhorst Blom (handelsagent), door zijn 54 jarige grootvader Nicolaas Selhorst Blom, (winkelier, handelsagent, geboren in 1831 te Enschede, overleden op 20 november 1894 te Dieren. Deze is van 6-11-1862 tot 26-3-1884 rijksdeurwaarder bij de rechtbank te Amersfoort), en door de 29 jarige stadsbode Hermanus van Manen.

Nicolaas Selhorst Blom is dus een zoon van Peter Ahasuerus Johannes Blom geboren op 17-2-1855 te Enschede, van beroep handelsagent en commissionair in granen, overleden op 10-12-1938 te Amersfoort en van Johanna Jacoba Doets, geboren in 1861 te Hilversum en overleden op 5-10-1919 te Amersfoort. Peter Ahasuerus Johannes Blom en Johanna Jacoba Doets wonen met hun gezin in 1874 in de Utrechtscheweg 13 en in 1916 in de Utrechtseweg 1 te Amersfoort. De Amersfoortse Courant van 18-10-1919 meldt dat de Bank-Associatie de villa van de heer Peter Ahasuerus Johannes Blom aan de Utrechtscheweg 1 heeft aangekocht en zal haar kantoor aldaar gaan vestigen. Op 4-3-1921 koopt Peter Ahasuerus Johannes Blom weer een villa in de Utrechtscheweg n.l. nummer 9 voor f. 30.300,--. Ook is hij destijds een bekend figuur in den Nederlandschen Staalhandel en bestuurslid van de Amersfoortsche Tramwegmaatschappij (bron: Algemeen Handelsblad, december 1938).


Geboorteacte Nicolaas Selhorst Blom. Bron: BS/geboorten Amersfoort, acte 414
Blijkens acte van 25-3-1908 is te overstaan van notaris A.P. Schröder te Amersfoort door Peter Ahasuerus Johannes Blom en zijn zoon Nicolaas Selhorst Blom, beiden handelsagent en wonend te Amersfoort, aangegaan een vennootschap tot het drijven van een commissiehandel in koloniale waren, granen en aanverwante artikelen in de meest uitgebreide zin, onder de firma Blom en zoon zoals deze handel sedert jaren door Peter Ahasuerus Johannes Blom voor eigen rekening is gedreven en daarvoor in 1878 samen met de vader van Peter Ahasuerus Johannes Blom t.w. Nicolaas Selhorst Blom. Dit neemt een aanvang op 1-4-1908 voor onbepaalde tijd en is gevestigd te Amersfoort.

De Courant De Standaard van 23-5-1925 meldt dat het bedrijf van N.S. Blom, handelende onder de firma Blom én Zoon, commissionnair te Amersfoort, op 20-5-1925 failliet is verklaard.


Faillietverklaring firma Blom én Zoon

Guretta Bijl en Nicolaas Selhorst Blom krijgen de volgende kinderen:

 1. (Dr) Peter Selhorst Blom, geboren op 23-7-1916 in de Berkenweg 28 te Amersfoort Hij huwt met Sally Spronk. Zij wordt geboren op 9-5-1923 te Jakarta en overlijdt op 29-11-2014 te 's-Gravenhage, 91 jaar oud. Artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over het overlijden van Peter Selhorst: op 3 april 2000 overleed op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Den Haag Peter Selhorst Blom, voorheen hoofd van de afdeling Inwendige Geneeskunde van Ziekenhuis Leyenburg te Den Haag. Hij werd geboren op 23 juli 1916 te Amersfoort. Na zijn eindexamen hbs-B in 1934 te Den Haag studeerde hij geneeskunde aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam. Zijn artsdiploma behaalde hij in 1942, waarna hij enkele jaren als huisarts werkte. In mei 1945 begon hij bij Bruins Slot in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam de opleiding Inwendige Geneeskunde. Hier leerde hij zijn vrouw Sally Spronk kennen. In 1948 volgde zijn inschrijving als internist. Blom had reeds vroeg belangstelling voor biochemie en stofwisselingsziekten......Met Blom is een begenadigd opleider en voortreffelijk wetenschapper heengegaan. Moge het besef dat velen hem waardeerden, Sally en de kinderen tot steun zijn bij het verlies van deze bijzondere man.
 2. Jorina Blom, geboren op 15-10-1919 in de Regentesselaan 9 te Amersfoort. Zij huwt met J.W.A. Bodenhausen. Jorina overlijdt op 26-11-1974.
Guretta (Blom) Bijl vraagt via een advertentie in het Amersfoorts Dagblad van 11-8-1916 per 1-11-1916 een dienstbode die zelfstandig kan koken en werken (Berkenweg 28).
Gurette Bijl was verbonden aan de Kamermuziekvereniging Amersfoort (1921 of eerder).

Nicolaas Selhorst Blom en Guretta Bijl wonen in 1919 in de Regentesselaan 9 te Amersfoort. Op 5-11-1921 koopt Nicolaas Selhorst Blom een perceel grond gelegen aan de Regentesselaan te Amersfoort voor f.6,00 per vierkantemeter.

Het huwelijk van Guretta Bijl en Nicolaas Selhorst Blom houdt helaas geen stand. Tien jaar na hun huwelijk wordt op 12-11-1924 de echtscheiding, bij vonnis van de Rechtbank te Utrecht, uitgeproken. De echtscheiding wordt in het bevolkingsregister bijgeschreven op 21-2-1925. Nicolaas Selhorst Blom vertrekt naar Kaban Djahe (Indië) en gaat werken als boekhouder en medewerker van het hotel Frisia.

De Amersfoortsche Courant/De Eembode van 28-10-1932 meldt dat Guretta Bijl van Den Haag verhuist naar de Berkenweg 22 te Amersfoort. Volgens diverse berichten/artikelen is zij zich altijd G. Blom-Bijl blijven noemen.

Nicolaas Selhorst Blom overlijdt op 2-1-1935 te Indië op 50 jarige leeftijd.
Guretta Bijl overlijdt op 10-3-1983 te 's-Gravenhage, 91 jaar oud. Zij wordt gecremeerd op 14-3-1983 in het Crematorium "Ockenburg" te 's-Gravenhage.


Rouwbericht Guretta Bijl
Rouwbericht Nicolaas Selhorst Blom. Bron: Courant De Eemlander 3-1-1935


Bron: Weeskamer Medan
Bron: Medan

Het 3e kind van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser (stamnummer 8.8.1.) wordt behandeld.

8.8.1.3. DIDERIKA FRANCISCA BIJL (9-8-1853 - 5-7-1935)
(Gehuwd met Rudolph Francois Herman de Richemont 28-6-1855 - 6-11-1919)

Voorouders van Diderika Francisca Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl 1819-1883 stamnummer 8.8.1.
|

Diderika Francisca Bijl wordt geboren op 9-8-1853 des s'morgens ten één ure te Scheveningen. Haar geboorte wordt aangegeven door de 35 jarige Aagje Rot geboren De Graaf, wonend te Scheveningen. Getuigen zijn: de 53 jarige postbode Johannes Fieret, wonend te Scheveningen en de 67 jarige Johannes den Dulk, eveneens wonend te Scheveningen.

Geboorteacte Diderika Francisca Bijl Dankbetuiging geboorte dochter
Geboorteacte van Diderika Francisca Bijl. Bron: BS/geboorten Den Haag, acte 1536

Diderika Francisca Bijl huwt, op 28 jarige leeftijd, op 25-5-1882 te Rotterdam met de 26 jarige apotheker Rudolph Francois Herman de Richemont. Huwelijksgetuigen zijn: de 31 jarige Jan Rudolph Bijl, broer van de bruid, de 57 jarige Dirk Cornelis Rietbergen oom van de bruid (expert), de 61 jarige Pieter Abraham Kaes (koopman), en de 61 jarige Simon Moulijn (koopman); de 1e, 2e en 4e wonen te Rotterdam, de 3e te Amsterdam. Alle ouders zijn bij het huwelijk aanwezig.

Rudolph Francois Herman de Richemont is voor de Nationale Militie ingeschreven in het register van Rotterdam voor de lichting van 1875, lotnummer: 252, registratienummer 2996. Hij wordt op 7-5-1875 ingelijfd en uit hoofde van diensteindiging ontslagen op 6-5-1880 (bron: huwelijksbijlage).

Huwelijksacte Diderika Francisca Bijl en Rudolph Francois Herman de Richemont. Bron: BS/huwelijken Rotterdam, 1882, C 064 acte 508
Rudolph Francois Herman de Richemont wordt geboren op 28-6-1855 des voormiddags ten zes uren in de Leuvenhaven 3-254 te Rotterdam. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 28 jarige vader Henry Jean de Richemont (apothecar), door de 62 jarige agent van politie Cornelis Wegman en door de 54 jarige agent van politie Johannes Dirk Schippers, wonend in de Karnemelkshaven 13-1030 te Rotterdam. Rudolph Francois Herman de Richemont is dus een zoon van Henry Jean de Richemont (geboren op 19-3-1827 te 's-Gravenhage, overleden op 19-5-1916 te 's-Gravenhage, van beroep apotheker) en van Egberta Maria Biersma (geboren op 28-8-1828 te Heereveen, overleden op 3-10-1889 Rotterdam).

Rudolph Francois Herman de Richemont (wonend te Rotterdam) behaalt te Amsterdam op 14-10-1876 het diploma (practisch examen) als hulp-apotheker (bron: Leidsch Dagblad 18-10-1876).

In juni 1884 verleent Z.M. aan Rudolph Francois Herman de Richemont, apotheker te Rotterdam, tot wederopzegging een vergunning om lager onderwijs te geven aan aanstaande apothekersbedienden (bron: Leidsch Dagblad 7-6-1884.)

De familie De Richemont heeft een apotheek in de Leuvenhaven 195 te Rotterdam. De apotheek is een scheepsapotheek. De voornaamste bron van inkomsten is het voorzien van zeeschepen van de door de scheepswet vereiste medicijnen, ontsmettings- en verbandmiddelen, alsmede hulpmiddelen als spalken. De apotheek voert als tweede naam "Londonsche Apotheek", aangebracht op de ruiten. Naar verluidt zou de bedoeling daarvan zijn geweest om Britse zeelieden, destijds een belangrijke groep klanten, erop te attenderen dat de apotheek medicijnen levert die ook voldoen aan de Britse eisen. Een zeer belangrijke cliënt is de Rotterdamsche Lloyd, een van de maatschappijen die de scheepsverbinding Oost-Indië onderhoudt en waarvan na iedere reis de scheepsapotheek wordt gecontroleerd en gecompleteerd. (Bron jaarboekje Den haag 1823-1991.)

Leuvenhaven Rotterdam
Links: Leuvenhaven anno 1897 te Rotterdam. Rechts: openingstijden apotheek aan de Leuvenhaven 161 te Rotterdam

Rudolph Francois Herman de Richemont en Diderika Francisca Bijl gaan wonen in de Leuvenhaven 195 te Rotterdam. In 1904 woont het gezin in de Westerstraat 13a te Rotterdam en is de apotheek gevestigd in de Leuvenhaven 161 aldaar.

Het jonge echtpaar krijgt twee kinderen:

 1. Egberta Maria de Richemont, geboren op 10-5-1884 te Rotterdam. Zij huwt met Barend Vink. Zij overlijdt op 3-9-1956 te 's-Gravenhage, 72 jaar oud.
 2. Jan Ruth Nicolaas Josephus de Richemont, geboren op 8-6-1889 te Rotterdam. Hij slaagt in 1910 voor het notarieel examen te 's-Gravenhage, hij woont dan in Rotterdam (bron: Utrechts Nieuwsblad 22-7-1910). In oktober 1915 wordt hij, bij Koninklijk Besluit, benoemd bij het reserve-personeel der landmacht, bij het wapen Infanterie, tot reserve-tweede-luitenant bij het 15e regiment (hij was toen milicien-sergeant). Bron Amersfoorts Dagblad 8-10-1915. Met ingang van 6-10-1919 wordt hij bevorderd tot reserve eerste-luitenant bij de Infanterie der landweer bij zijn tegenwoordige korps van het 31ste regiment. Jan Ruth Nicolaas Josephus de Richemont huwt op 30-3-1916 te Rotterdam met Johanna Sophia Cornelia Klots, geboren in 1890 te Rotterdam. In februari 1927 is door de afgevaardigden van de plaatselijke afdelingen van den Bond in de Provincie Utrecht een Gewestelijk Bestuur gekozen betreffende de bond voor het mobilisatiekruis, hierin neemt hij als lid zitting en woont dan te Doorn. (Bron: Amersfoorts Dagblad 4-2-1927.) In mei 1927 wordt hij gekozen in de Gemeenteraad van Doorn. Volgens dezelfde courant is hij op 30-1-1932 uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Geldersche Vallei. Hij is dan uittredend eigenaar van een hotel genaamd "Pabst" aan het Dorpsplein 2 te Doorn. Hij woont in 1924 al op het Dorpsplein want dan vraagt zijn echtgenote een uiterst bescheiden meisje als kinderjuffrouw voor hun kinderen van 7 en 3 jaar oud. Op 19 en 20 mei 1930 moet hij als reserve-1ste luitenant te Amersfoort onder de wapenen (15e regiment infanterie) tot het volgen van een kaderoefening in het terrein. Op 6-9-1935 woont hij in Arnhem. In 1955 wonen ze te Woerden want dan speelt zijn echtgenote Sophia de Richemont-Klots bij het toneelgezelschap "De Utrechtse Rijderijkerskamer" te Woerden.

Op 18-6-1917 keert Diderika Francisca de Richemont-Bijl met echtgenoot weer terug naar 's-Gravenhage en wel naar de Wattstraat 13. Na het overlijden van haar echtgenoot verkoopt Diderika Francisca Bijl Op 14-4-1920 de Richemont-Bijl apotheek te Rotterdam aan J. Ris.


Gezinskaart Diderika Francisca Bijl. Bron: Gezinskaarten 's-Gravenhage

Adressen Diderika Francisca Bijl en/of gezin

Scheveningen: 1853 (geb.)
Rotterdam: Leuvenhaven 195. 1904 de Westerstraat 13a
’s-Gravenhage: 1917 Wattstraat 13
Delft: op 12 april 1921 woont Diderika Francisca Bijl in de Haagweg 121. Zij heeft ook nog in Doorn gewoond
's-Gravenhage: op 22-4-1929 woont zij weer te 's-Gravenhage en wel in de Perponcherstraat 129. Op 11-12-1930 verhuist zij naar de Groot Hertoginnelaan 173 binnen dezelfde gemeente.

Diderika Francisca Bijl overlijdt op 5-9-1935 des namiddags om half zes te 's-Gravenhage op 82 jarige leeftijd. Zij wordt begraven op 9-9-1925 op de begraafplaats Oud Eik en Duinen aldaar.
Rudolph Francois Herman de Richemont overlijdt op 6-11-1919 te 's-Gravenhage s'morgens ten half zeven op 64 jarige leeftijd. In de overlijdensacte staat het volgende vermeld: de aangifte van het overlijden wordt gedaan door Willem van Reijn 47 jaren en Jan Timp, 52 jaren, boden, wonend alhier. Zij verklaren dat Rudolf Francois Herman de Richemont, zonder beroep, wonend alhier, op den zesden dezer (6-11-1919) des morgens ten half zeven ure, is overleden, oud 64 jaren, geboren te Rotterdam, echtgenoot van Diderika Francisca Bijl, zoon van Henrij Jean de Richemont en van Egbertha Maria Biersma, beiden overleden.

Overlijdensacte Diderika Francisca Bijl Overlijdensadvertentie Diderika Francisca Bijl
Links: overlijdensacte Diderika Francisca Bijl. Bron: BS/overlijden Den Haag acte 3151
Rechts: rouwbericht Diderika Francisca Bijl

Overlijdensacte Rudolph Francois Herman de Richemont
Overlijdensacte Rudolph Francois Herman de Richemont. Bron: BS/overlijden Den Haag acte 4063

Het 4e kind van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser (stamnummer 8.8.1.) wordt behandeld.

8.8.1.4. HENDRINA ADRIANA MARIANNA BIJL (12-2-1856 - 13-2-1913)
(Zij is niet gehuwd geweest)

Voorouders van Hendrina Adriana Marianna Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl 1819-1883 stamnummer 8.8.1.
|

Hendrina Adriana Marianna Bijl wordt geboren op 12-2-1856 des s'morgens ten vier ure te Scheveningen. Haar geboorte wordt aangegeven door de 25 jarige smid Maarten Varkevisser die bij de geboorte tegenwoordig is geweest, wonend te Scheveningen, door de 68 jarige vischkooper Frans Vrolijk, en door de 36 jarige vischkooper Maarten Knoester. Allen wonend te Scheveningen.


Geboorteacte Hendrina Adriana Marianna Bijl. Bron: BS/geboorten Den Haag, acte 291

Hendrina Adriana Marianna Bijl overlijdt op 13-2-1913 des namiddags ten vier ure te Scheveningen op 57 jarige leeftijd. Volgens acte van overlijden is zij niet gehuwd geweest. Haar overlijden wordt aangegeven door de 49 jarige Arie Mathias Abraham Leewis en door de 66 jarige Cornelis Wilhelmus van Werkhoven. Beiden wonend te Scheveningen.

Overlijdensacte Hendrina Adriana Marianna Bijl

Onder: advertentie van de geboorte van
Hendrina Adriana Marianna Bijl
Links: haar overlijdensacte. Bron: BS/overlijden Den Haag, acte 639
Advertentie geboorte Hendrina Adriana Marianna Bijl

Het 5e kind van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl en Guurtje Varkevisser (stamnummer 8.8.1.) wordt behandeld.

8.8.1.5. GURETTA (GUURRETTA) JOSEPHINE BIJL VAN DUIJVENBODE(31-8-1857 - 24-6-1936)
(Zij is niet gehuwd geweest)

Voorouders van Guretta (Guurretta) Josephine Bijl van Duijvenbode


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl 1819-1883 stamnummer 8.8.1.
|

Guretta (Guurretta) Josephine Bijl van Duijvenbode wordt geboren op 31-8-1857 des s'morgens ten drie ure te Scheveningen. Haar geboorte wordt aangegeven door de 41 jarige reder Fabien Eugine Maas, die bij de geboorte aanwezig is geweest, wonend te Scheveningen. De getuigen zijn de 43 jarige ambtenaar Johan Hendrik Franken en de 36 jarige ambtenaar Gerrit Medonbach.

Geboorteacte en naamsverandering Guretta Josephina Bijl Advertentie geboorte Guretta Josephine Bijl

Advertentie van de geboorte van Guretta (Guurretta) Josephine Bijl. Geboorteacte met daarin de aantekening van de naamsverandering van Guretta (Guurretta) Josephina Bijl van Duijvenbode. Bron: BS/geboorten Den Haag acte 1714


Gerechtelijke aankondiging naamsverandering in Bijl van Duijvenbode. Guretta (Guurretta) Josephine Bijl laat bij Koninklijk besluit van 13-1-1915 (acte nr 38 's-Gravenhage) de naam BIJL veranderen in "BIJL VAN DUIJVENBODE"

Guretta (Guurretta) Josephina Bijl van Duijvenbode heeft gewoond te 's-Gravenhage achtereenvolgens op de volgende adressen: Kanaalweg 34. A. van Borgstraat 5. J. Odinklaan 93 en in de Statenlaan 97.

Guretta (Guurretta) Josephina Bijl van Duijvenbode overlijdt op 24-6-1936 te 's-Gravenhage op 78 jarige leeftijd. Zij is volgens acte van overlijden niet gehuwd geweest. Zij wordt begraven op begraafplaats Nieuw Eik en Duinen te 's-Gravenhage.

Overlijden Guretta Josephina Bijl Overlijdensacte Guretta Josephina Bijl
Links: Rouwbericht van het overlijden van Guretta (Guurretta) Josephina Bijl van Duijvenbode in de courant Het Vaderland
Rechts: overlijdensacte. Bron: BS/overlijden Den Haag, acte 2365

Bedankje overlijden Guretta Josephina Bijl
Bedankje voor de vele wijze van deelneming ontvangen bij het overlijden van Guretta (Guurretta) Josephina Bijl van Duijvenbode

We volgen nu het 9e kind van Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl van Duijvenbode en Guurtje Varkevisser stamnummer 8.8.1.).

8.8.1.9. FRANK DIRK HENDRIK BIJL VAN DUIJVENBODE (5-2-1865 - 2-1-1928)
(Gehuwd met Hendrica Johanna de Visser 14-10-1871 - 7-9-1950)

Voorouders van Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl 1819-1883 stamnummer 8.8.1.
|

Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode wordt geboren op 5-2-1865 des namiddags ten half zes op het Verdronkenoord Wijk CN nr. 93 te Alkmaar. Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn 46 jarige vader Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl, wonende te Alkmaar (havenmeester van het kanaal), door de 44 jarige Fredericus Johannes Krieger, wonend te Alkmaar (opzichter bij Waterstaat) en door de 36 jarige Berend Hinrich Blankemeijer, wonend te Alkmaar (timmerman). Frank Dirk Hendrik Bijl noemt zich later officieel BIJL VAN DUIJVENBODE. Zijn officiële titel is: ontvanger der regten en domeinen van Duijvenbode. Deze titel heeft Frank Dirk Hendrik overgenomen van zijn grootmoeder Hendrina Adriana van Duijvenbode (zie 8.8.). Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode woont voor zijn huwelijk in Hillegersberg. Het beroep van Frank Dirk Hendrik is surnumerair en ontvanger der registratie en Domeinen. Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode wordt in april 1901 bij Koninklijk besluit benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen als surnumeraire te Gennep. Ontvanger van 't buitengewoon zegel.


Geboorteacte Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode. Bron: BS/geboorten Alkmaar, acte 54
Advertentie geboorte Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode


Links: geboorteuittreksel Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode
Rechts: uittreksel uit de Nationale Militie

Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode gaat op 2 mei 1894 te Maastricht in ondertrouw (of hij woont dan in Maastricht). Hij huwt (29 jaar oud en zijn beroep is dan surnumerair der registratie en domeinen) op 16-5-1894 te Schiedam, maar wonend te Hillegersberg, met de 22 jarige Hendrica Johanna de Visser. Huwelijksgetuigen zijn: de 72 jarige Stephanus de Visser, wonend te 's-Gravenhage (geboren in 1822), de 67 jarige oom van de bruid Derk Hulsinga (geboren in 1827), wonend te Rotterdam, de 44 jarige scheepsreder en broer van de bruidegom Jan Rudolph Bijl (geboren in 1849), wonend te Rotterdam, de 38 jarige apotheker en zwager van de bruidegom Rudolf Francois Herman de Richemont (geboren in 1855), wonend te Rotterdam. De moeder van de bruidegom: Guurtje Varkevisser, wonend te Rotterdam en de moeder van de bruid: Amarensia Plant en de vader van de bruid: Adrianus de Visser zijn bij het huwelijk aanwezig.


Advertentie van het huwelijk van Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode en Hendrica Johanna de Visser
Huwelijksacte Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode en Hendrica Johanna de Visser. Bron: BS/huwelijken Schiedam, acte 45

Hendrica Johanna de Visser wordt geboren op 14-10-1871 te Schiedam en is een minderjarige dochter van Adrianus de Visser (geboren op 15 oktober 1830 te 's-Gravenhage, gehuwd op 25 april 1867 te Schiedam, overleden op 7 september 1901 te Rotterdam, van beroep koopman/Winkelier) en van Amarensia Plant (geboren op 6 juni 1838 te Schiedam, 1e huwelijk op 2 mei 1861 te Schiedam, met Abraham Johannes Seljee, gescheiden op 27 februari 1865 te Schiedam, overleden op 3 november 1903 te Rotterdam).

Huwelijksbewijs Geboorteuittreksel Hendrica Johanna de Visser
Links: huwelijksuittreksel gemeente Hillegersberg
Rechts: geboorteuittreksel Hendrica Johanna de Visser

Ze krijgen één kind:

8.8.1.9.1. Guretta Bijl van Duijvenbode 23-12-1896 - 21-10-1988

Artikelen over Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode

Op 12-10-1885 slaagt hij voor het 1ste gedeelte notarieel examen. 's-Gravenhage, 18 oktober.

Oktober 1886: in de afgeloopen week slaagde in het tweede gedeelte van het notarieele staatsexamen de heer F.D.H. Bijl te Rotterdam.

Op 21-8-1891 slaagt hij voor het 3e gedeelte van het notarieele examen. Hij heeft hiermee de graad van candidaat-notaris verworven.

April 1893: bij Koninklijk besluit van den 6den April 1893 n°. 21 is benoemd tot surnumerair der registratie en domeinen F.D.H. Bijl te Hillegersberg.

5 april 1901: bij kon. besluit is benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te Gennep F.D.H. Bijl, thans surnumerair der registratie en domeinen.

April 1904: bij Koninklijk besluit van 19 April 1904 is benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te Enkhuizn, thans ontvanger bij dat dienstvak te Gennep, F.D.H. Bijl.

Juni 1905: bij Kon. beluit van 22 juni 1905 is benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te Lochem F. D. H. Bijl, thans ontvanger bij dat dienstvak te Enkhnizen.

10 april 1906: benoemd tot ontvanger van het buitengewoone zegel te Rotterdam, F.D.H. Bijl, thans ontv. der registr. en dom. te Lochern.

7 december 1915: benoemd tot ontvanger der registratie voor gerechtelijke akten en domeinen te Arnhem F. D. H. Bijl van Duyveubode, thans ontvanger van het buitengewoone zegel te Botterdam.

25 mei 1917: tot ontvanger der registratie (kantoor n°. 2) en der domeinen te Arnhem, is benoemd F.D.H. Bijl van Duivenbode, ontvanger der registratie voor de gerechtelijke akten en der domeinen aldaar.

1 maart 1924: bij kon. besluit is aan F.D.H. Bijl van Duyvenbode, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als ontvanger der registratie no. 2 en domeinen te Arnhem.

Ontslag Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode
Ontslag Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode uit zijn betrekking van ontvanger der registratie no 2 en Domeinen te Arnhem

3 januari 1928: Stadsnieuws. F.D.H. Bijl van Duyvenvoorde †. Te 's-Gravenhage is in den ouderdom van 62 jaar overleden de heer F.D.H. Bijl van Duyvenbode, oud-ontvanger der Registratie en Do- meinen te Arnhem. De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 5 Januari te 2 uur op de begraafplaats „Crooswijk" te Rotterdam.

5 januari 1928: begrafenis F.D.H. Bijl van Duyvenbode. Hedenmiddag is op de Algemeene Begraafplaats Crooswijk ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den te 's Gravenhage overleden heer F.D.H. Bijl van Duyvenbode, oud-ontvanger der Registratie en Domeinen te Arnhem. De stoet arriveerde in een viertal volgauto's. De baar was met vele bloemstukken en kransen bedekt. Aan de geopende groeve heeft een schoonzoon eenige waardeerende woorden ter nagedachtenis aan den overledene gesproken.


Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode. Bron: Club Kroniek, maandblad gewijd aan het sociteitsleven in Nederland en kolonien, jrg. 2, 1928

Adressen Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode en/of gezin

Alkmaar: 1865 het Verdronkenoord Wijk CN nr. 93 (geb.)
Rotterdam: 1900 Stationsweg 71
Enkhuizen: 1904
Rotterdam: 1907 Vijverlaan 61
's-Gravenhage: Berendonkweg 21. Swelinckstraat 88 en in de Van Alkmaarlaan 434
Arnhem: 20 mei 1916 Velperweg 9
Rheden: 7-6-1919 Sweerts de Landasstraat 93
Wassenaar: Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode en zijn echtgenote gaan op een gegeven moment in Wassenaar wonen
's-Gravenhage: 30-1-1925 't Hoenstraat 17.
Na de dood van Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode verhuist zijn weduwe vervolgens op 28-4-1928 naar de Mauvestraat 55, op 12-10-1928 naar de Bennekomstraat 21, op 23-1-1929 naar de Sweelinckstraat 88, op 12-11-1930 naar de Alkemadelaan 434, op 28-1-1936 binnen dezelfde straat maar nu naar nummer 474 en als laatste nogmaals binnen dezelfde straat naar nummer 478.

Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode overlijdt op 2-1-1928 middags om 12 uur te 's-Gravenhage op 62 jarige leeftijd. Hij wordt begraven op begraafplaats Crooswijk te Rotterdam.
Hendrica Johanna de Visser overlijdt op 7-9-1950 om twee uur tien te ’s-Gravenhage op 78 jarige leeftijd.

Overlijdensacte Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode Advertentie overlijden Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode
Links: overlijdensacte Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode. Bron: Bs/overlijden Den Haag, acte 65
Rechts: rouwbericht van zijn overlijden

Advertentie overlijden Hendrica Johanna de Visser overlijdensacte Hendrica Johanna de Visser
Rechts: overlijdensacte Hendrica Johanna de Visser. Bron: BS/overlijden BS Den Haag, acte 1667
Links: rouwbericht van haar overlijden

We volgen het 1ste kind van Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode en Hendrica Johanna de Visser stamnummer 8.8.1.9.).

8.8.1.9.1. GURETTA BIJL VAN DUIJVENBODE(23-12-1896 - 21-10-1988)
(1ste huwelijk met Henry Robertus Joan Castendijk 6-11-1894 - 19-3-1969)
(2de huwelijk met Jan de Groot 12-2-1884 - 20-3-1970)

Voorouders van Guretta Bijl van Duijvenbode


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|
Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl 1819-1883 stamnummer 8.8.1.
|
Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode 1865-1928 stamnummer 8.8.1.9.
|

Guretta Bijl van Duijvenbode wordt geboren op 23-12-1896 des namiddags ten elf ure te Rotterdam. Haar geboorte wordt aangegeven door haar 31 jarige vader Frank Dirk Hendrik Bijl van Duijvenbode (surnumeraire der Registratie en Domeinen), door de 46 jarige Jan Rudolph Bijl (reeder, wonend te Rotterdam) en door de 41 jarige Rudolph Francois Herman de Richemont (apotheker, wonend te Rotterdam en gehuwd met Diderika Francisca Bijl, geb. 1853).


Geboorteacte Guretta Bijl van Duijvenbode. Bij Koninklijk Besluit van 13-1-1915 laat Guretta haar achternaam veranderen in Bijl van Duijvenbode (zie aantekening in haar geboorteacte). Bron: BS/Geboorten Rotterdam, acte 10099
Advertentie van de geboorte van Guretta Bijl

Eerste huwelijk met Henry Robertus Joan Castendijk

Guretta Bijl van Duijvenbode huwt op 22-7-1919 te Arnhem met de 24 jarige Henry Robertus Joan Castendijk (Surnumeraire, boventallig ambtenaar, van 't Rijksschatkist. Huwelijksgetuigen zijn: de 46 jarige gemeenteontvanger en zwager van de bruidegom Cornelis Jacob Speelman (zijn titel is jonkeer), wonend te Zandvoort en de 28 jarige koopman en neef van de bruidegom Theodoor Melchior Richard Wentges, wonend te Wassenaar.

Bedankje huwelijk Guretta Bijl van Duijvenbode en Henry Robertus Joan Castendijk
Bedankje voor de vele blijken van belangstelling voor het huwelijk van Guretta Bijl van Duijvenbode en Henry Robertus Joan Castendijk

Henry Robertus Joan Castendijk wordt geboren op 6-11-1894 om 11 uur des s'morgens in de Jansbinnensingel 18 te Arnhem. Hij is een zoon van Boudewijn Frans Castendijk (geboren in 1867 te Velp (notaris), wonend aan de Jans Binnensingel 18 te Arnhem en overleden op 2-7-1900 te Arnhem) en van Nellij Andrea Pauline Caroline Wilson (geboren in 1866).

Zijn geboorte wordt aangegeven door zijn vader Boudewijn Frans Castendijk (notaris), door de 25 jarige kandidaat notaris Anton Cornelis de Wilde en door de 29 jarige kandidaat notaris Jacobus Pieter Waalkens; beiden wonend te Arnhem.

Guretta Bijl van Duijvenbode en Henry Robertus Joan Castendijk krijgen de volgende dochter: Hendrica Johanna Castendijk, geboren op 16-5-1920 te Rijswijk. Zij huwt met H. Courten. Ze vertrekken naar Lausanne.

Jans Binnensingel Arnhem
Foto van de Jans Binnensingel te Arnhem

Het huwelijk van Guretta Bijl van Duijvenbode en Henry Robertus Joan Castendijk heeft maar vier jaar geduurd. Bij vonnis van 26-4-1923 wordt te 's-Gravenhage het huwelijk ontbonden en wordt dit op 30-5-1923 ingeschreven in het huwelijks- en echtscheidingregister te Arnhem. Guretta Bijl van Duijvenbode vertrekt op 18-7-1923 met haar dochter naar Rijswijk. Op 6-3-1924 vertrekt zij naar de Molenlaan 107 te Wassenaar.

Henry Robertus Joan Castendijk huwt op 5-7-1927 te Amsterdam met Elisabeth de Voogt.

Tweede huwelijk met Dr. Jan de Groot

Gurette Bijl van Duijvenbode huwt op 26-3-1924 te Wassenaar met de gynaecoloog Dr. Jan de Groot. Jan de Groot wordt geboren op 12-2-1884 des namiddag ten elf ure op de Schiedamsedijk te Rotterdam en is een zoon van Jan de Groot (geboren op 7 augustus 1855 te Rotterdam, gehuwd op 19 juni 1879 te Wageningen, van beroep apotheker te Rotterdam) en van Elizabeth Johanna Catharina Camphuis (geboren op 27 juli 1855 te Makassar Celebis, overleden op 11 oktober 1887 te Rotterdam). Het echtpaar gaat op 7-3-1924 in wassenaar in ondertrouw (wordt vermeld in de Leidse courant, pagina 60-61). Ze krijgen de volgende kinderen:
 1. Jan Nicolaas de Groot, geboren op 29-6-1925 te 's-Gravenhage. Hij huwt te Wenen met Thérèse Haider. Zij wordt geboren op 13 mei 1930 in Slovenië. Haar beroep is beeldhouwster. Al op jonge leeftijd kwam zij in aanraking met de beeldhouwkunst, en bleek dat ze daar een bijzonder talent voor had. Ze werd opgeleid aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Ljubljana. Ze liep stage bij Manzù in Italië, en na haar studie vertrok ze naar Oostenrijk. In 1958 trouwde ze in Wenen met de Nederlander J.N. (Jan) de Groot; samen kregen zij drie dochters. Na enige tijd in het buitenland te hebben gewoond vertrokken zij naar Nederland en vestigden zich in Den Haag. In het begin legde Haider zich toe op het maken van portretten, en verwierf daarmee haar eerste faam. Later maakte zij ook ideoplastisch werk en gaf zij lessen. Haar borstbeeld voor Pieter Jacob Six werd in 1987 onthuld in 's-Graveland door prins Bernhard. Vier jaar later maakte zij een standbeeld van prins Bernhard, dat geplaatst werd op het voorplein van de Bernhard kazerne in Amersfoort. Zij vervaardigde in 1990 voor Bronbeek het KNIL-monument, dat eveneens door prins Bernhard werd onthuld. Een kopie van dit beeld werd geplaatst op het ereveld Pandu bij Bandung. Thérèse Haider overlijdt op 15 oktober 2011 te 's-Gravenhage, 81 jaar oud.
 2. Elisabeth Johanna Catharina de Groot, geboren op 18-1-1827 te 's-Gravenhage. Zij overlijdt op 21-12-2017 te 's-Gravenhage, 90 jaar oud.
 3. Frank Dirk Hendrik de Groot, geboren op 2-1-1937 te 's-Gravenhage (advertentie CBG). Hij vertrekt naar Neuchatel. Hij overlijdt op 7-2-2007 te Neuchatel (Zwitserland), 70 jaar oud.
Geboorte-aankondiging Frank Dirk Hendrik de Groot
Briefkaart aan Jan de Groot Briefkaart aan Jan de Groot Briefkaart aan Jan de Groot Briefkaart aan Jan de Groot Briefkaart aan Jan de Groot Briefkaart aan Jan de Groot

Drie briefkaarten aan Jan de Groot (toen wonend aan de Sweelinckstraat 88 te 's-Gravenhage) verzonden uit het toenmalig Nederlands Indië, gedateerd juli en augustus 1934
Deze komen uit de verzameling/de boedel van de vader van Wim van Antwerpen.
Met heel veel dank aan Wim van Antwerpen

In de Nieuwe Leidsche Courant staan onderstaande artikelen over Dr. Jan de Groot

8-9-1937: de aanstaande blijde gebeurtenissen in het Prinselijk gezin. 's-Gravenhage, 8 september 1937. De Staatscourant van heden zal de volgende officiële mededeling bevatten: de behandelende geneesheren van H.K.H. Prinses Juliana hebben met groote voldoening kunnen vaststellen dat de zwangerschap, welke thans tot ongeveer halverwege gevorderd is, een geheel normaal verloop heeft en dat de gezondheidstoestand van H.K.H. in alle opzichten reden tot volkomen tevredeneheid geeft. Dr. J. de Groot, Dr. C.J. de Jongh.

11-1-1938: de berichten over de gezondheidstoestand van Prinses Juliana blijven gunstig. Prins Bernhard maakt het eveneens zeer goed. Gistermiddag reed een auto met chauffeur voor en daarmede heeft de Prins toen een tochtje in de mooie omgeving van Baarn en Soestdijk gemaakt. Een nieuwe verschijning heeft inmiddels haar entree ten paleize gemaakt: de gynaecoloog Dr. J. de Groot uit Den Haag, die gisteren zijn intrek in het paleis heeft genomen, nadat hij eenige dagen vertoefd had op het buitengoed "Hooge Klein" te Oud-Leusden van Dr. De Beaufort, ten einde nog wat rust te nemen. De verpleegsters van het "Bronovo" te Den Haag die voor de verpleging van de Prinses werden aangewezen, bevinden zich intussen nog steeds op de standplaats te Den haag.

14-2-1938: Dr. J. de Groot nog op Soestdijk. Dr. J. de Groot, de behandelend geneesheer van H.K.H. Prinses Juliana, heeft zaterdag in het Badhotel te Baarn, waar zijn familie vertoeft, zijn verjaardag gevierd. Dr. de Groot die zijn verblijf ten paleize Soestdijk niet heeft onderbroken, zal daar voorlopig nog blijven vertoeven.

21-2-1938: de Prinsessen maken het best. Laatste medische bulletin over Prinses Juliana. Soestdijk, 21 februari. Het communique van Dr. J. de Groot van hedenmiddag luidt: de gezondheidstoestand van H.K.H. Prinses Juliana is thans volkomen normaal. Het kraambed heeft ook verder een geheel ongestoord verloop gehad. Hare Koninklijke Hoogheid voelt zich zeer goed en heeft heden reeds eenige tijd in den buitenlucht vertoeft. Hiermede is het laatste medische bulletin over H.K.H. Prinses Juliana verschenen. De medische zorg voor H.K.H. Prinses Beatrix is verder opgedragen aan Dr. Carstens, kinderarts te Utrecht. Deze heeft na onderzoek kunnen bevestigen dat de jeugdige Prinses een volkomen gezonde baby is. De voeding, welke een geheel natuurlijke is, gaat volkomen naar wensch. Prinses Beatrix heeft aan het einde der eerste week het geboortegewicht, dat 3450 gram bedroeg, reeds overschreden, terwijl de wekelijksche toename in gewicht boven het gemiddelde is gebleven. Prinses Beatrix weegt thans 3030 gram. Dr. J. de Groot.

23-2-1938: Dr. de Groot is gistermiddag van Soestdijk in Den Haag aangekomen. De dokter van Prinses Juliana was verrast bij zijn thuiskomst vele bloemen in zijn woning te vinden en brieven en telegrammen, voornamelijk van patiënten.

23-2-1938: bij Dr. J. de Groot thuis. Veel vertelde hij niet, maar tch wel wat. Prinses Juliana een juweel van een moeder. 's-Gravenhage, 23 februari, een sportieve verschijning stapt frisch en opgewekt uit de auto voor Sweelinckstraat 88. Hij wordt omhelst door een schat van een dochtertje en even later hartelijk begroet door nog twee kinderen en zijn vrouw. Rondom dat tooneeltje prijzen bloemen van allerlei aard, die door haar geur en fleur een heerlijke sfeer scheppen. De arts van Prinses Juliana, Dr. J. de Groot, is na zes weken afwezigheid weer in den familiekring teruggekeerd. Lust om veel te praten tegen ons heeft hij niet. Wij hebben daarop ook niet gerekend. Dus kan van een teleurstelling moeilijk sprake zijn. Toen wij Dr. de Groot er aan herinnerden dat velen in den lande de geboorte wat eerder hadden verwacht en hierdoor een zekere ongerustheid aan het groeien was, merkte de arts dat daarvoor geen enkele reden was. Op het oogenblik is de toestand van moeder en kind zo goed als men maar wenschen kan en het is een genot te aanschouwen welk een juweel van een moeder Prinses Juliana is. Voorts vertelde Dr. de Groot ons nog dat Zuster Trijntje Boonstra voorloopig nog op het paleis blijft. Ten besluite waagden wij de vraag op wie Beatrix het meeste lijkt. Dat zou ik u heus niet kunnen zeggen, zoo eindigde Dr. de Groot. En nu ga ik dadelijk weer aan mijn gewone werk, want er wacht heel wat......

2-3-1938: H.M. de koningin heeft tot commandeur in de huisorde van Oranje benoemd Dr J. de Groot te 's-Gravenhage.

28-3-1939: de gezondheidstoestand van Prinses Juliana. 's-Gravenhage, 28 maart. De geneesheren van H.K.H. Prinses Juliana verklaren in verband met de zwangerschap, die thans tot ongeveer de helft gevorderd is, dat de gezondheidstoestand van H.K.H. in alle opzichte uitstekend is. Dr. J. de Groot, Dr. C.L. de Jongh.

29-7-1939: Dr. J. de Groot naar Baarn vertrokken. Naar wij vernemen is Dr. de Groot, de behandelend geneesheer van Prinses Juliana, woensdag j.l. naar Baarn vertrokken, waar hij zijn intrek heeft in het Badhotel. Dr. de Groot zal tot einde augustus te Baarn blijven.

7-8-1939: Dr. de Groot heeft zaterdagavond het volgende communique uitgegeven: Soestdijk, 5 augustus. De toestand van Prinses Juliana zowel als die van de jonggeboren Prinses (Prinses Irene Emma Elisabeth, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld) blijft alle reden tot volle tevredenheid geven.

1956: Dr. J. de Groot en Zuster Trijntje Boonstra in de kerkbank van de Willemskerk bij de herdenking van de 18de verjaardag van Prinses Beatrix
Rechterfoto: 1956, Dr. J. de Groot en Zuster Trijntje Boonstra in de kerkbank van de Willemskerk bij de herdenking van de 18de verjaardag van Prinses Beatrix

29-1-1947: Dr. de Groot, geneesheer van Prinses Juliana. Naar het Parool verneemt, zal de Haagsche gynaecoloog Dr. J. de Groot wederom als geneesheer optreden van Prinses Juliana in verband met de a.s. blijde gebeurtenis die in het Prinselijk gezin wordt verwacht. Dr. de Groot heeft, zooals men zich waarschijnlijk zal herinneren, Beatrix en Irene medische hulp verleend.

1-2-1947: Dr. J. de Groot op Paleis Soestdijk aangekomen. Dr. J. de Groot, de geneesheer van Koningin Juliana, is gisterenmiddag, naar het Parool meldt, ten Paleize te Soestdijk aangekomen.

3-2-1947: Dr. te Baarn in verband met blijde gebeurtenis. Dr. J. de Groot, de behandelend geneesheer van Prinses Juliana, is in Baarn gearriveerd en heeft zijn intrek genomen in het Astoria-chalet. Dr. de Groot verklaarde hierover: ik heb een zeer ongelukkig auto'tje en het kan bovendien heel slecht tegen de kou, zodat ik maar een beetje vroeg ben gekomen. Auto's en artsen.................zelfs bij de komende blijde gebeurtenis speelt dit probleem een rol.


Rechts: Dr. J. de Groot in 1947 op weg naar Soestdijk

20-2-1950: de artsen Dr. J. de Groot en Prof. Dr. H.J.M. Weve kwamen Prinses Marijke gelukwensen met haar 3de verjaardag.

In 1950 wonen Gurette Bijl van Duijvenbode en Jan de Groot in de Jacob Catslaan 15 te 's-Gravenhage (zie advertentie overlijden moeder: Hendrica Johanna de Visser). Guretta Bijl van Duijvenbode verlaat kennelijk Nederland want in 1997 woont zij in Zwitserland en is dan 97 jaar. Vermoedelijk gaat zij naar haar zoon Frank Dirk Hendrik de Groot, die woont in Zwitserland. Guretta Bijl van Duijvenbode overlijdt op 21-10-1988, 91 jaar oud.

Jacob Catslaan 15 te 's-Gravenhage
Jacob Catslaan 15 te 's-Gravenhage

Henry Robertus Joan Castendijk overlijdt op 19-3-1969 te Amsterdam op 74 jarige leeftijd.
Jan de Groot overlijdt op 20-3-1970 te 's-Gravenhage op de leeftijd van 86 jaar. Hij wordt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Hij was Arts-Gynaecoloog en Commandeur in de Huisorde van Oranje.

Artikelen over zijn overlijden:
In de Telegraaf en het Tijdschrift voor Geneeskunde verscheen de volgende artikelen:
† 's Gravenhage 20-03-1970; begr. 24-03-1970 Algemene Begraafplaats a/d Kerkhoflaan.
Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde 114 nr. 14, 4 april 1970: Overleden te 's-Gravenhage Dr. JAN DE GROOT, gynaecoloog (20 maart 1970)).

De Telegraaf 24-03-1970 Vrijdag j.l. is onverwacht in Den Haag overleden Dr. Jan de Groot, arts-gynaecoloog, die koningin Juliana verloskundige hulp heeft verleend bij de geboorten van de prinsessen Beatrix, Irene en Christina. Hij is 86 jaar geworden. De teraardebestelling geschiedt vanmiddag om 1 uur op de Algemene Begraafplaats te Den Haag. Jan de Groot werd op 12 februari 1884 in Rotterdam geboren. Na zijn studies was hij drie jaar assistent bij Prof. Treub en Dr. Van Kampen in het Wilhelmina-ziekenhuis en vervolgens eveneens drie jaar assistent bij Prof. Kouwer, die koningin Wilhelmina verloskundige hulp heeft verleend bij de geboorte van prinses Juliana. In 1936 werd Dr. De Groot, die o.a. commandeur in de Huisorde van Oranje was, directeur van de Emmakliniek. De Tijd 27-03-1970: ... Hij vestigde zich in 1916 in Den Haag, was verbonden aan het diakonessenhuis Bronovo ....

De Telegraaf 21-03-1970: heel onverwacht is tot onze diepe droefheid mijn dierbare Man, onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader Dr. JAN DE GROOT, — arts-gynaecoloog, commandeur in de Huisorde van Oranje te 's-Gravenhage overleden.


Rouwbericht Jan de Groot

De 2e nazaat van Roelof Bijl en Hendrina Adriana van Duijvenbode (stamnummer 8.8.). wordt behandeld

8.8.2. JACOBA WILHELMINA JOHANNA BIJL (20-4-1826 - 4-1-1883)
(Gehuwd met Cornelis Johannes Wilhelmus Dirksen 3-4-1824 - 28-3-1875)

Voorouders van Jacoba Wilhelmina Johanna Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|

Jacoba Wilhelmina Johanna Bijl wordt geboren op 20-4-1826 des s'morgens ten negen ure te Scheveningen. Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader Roelof Bijl (onderwijzer), door de 66 jarige winkelier George Fredricus Bausch en door de 28 jarige viskoper Leendert de Nos. Alle getuigen wonen te Scheveningen.


Geboorteacte Jacoba Wilhelmina Johanna Bijl. Bron: BS/geboorten Den Haag, acte 637

Jacoba Wilhelmina Johanna Bijl huwt, op 25 jarige leeftijd, op 7-5-1851 te 's-Gravenhage met de 27 jarige broodbakker Cornelis Johannes Dirksen. Hij wordt geboren op 3-4-1824 te Rotterdam en is een zoon van Jan Hendrik Dirksen (geboren in 1780 te Gogh, overleden op 11-5-1864 te Rotterdam, van beroep broodbakker), en van Cornelia Schoonhoven (geboren in 1788 te Rotterdam, overleden op 26 december 1857 te Rotterdam).

Huwelijksgetuigen zijn: de broers Dirk Dirksen oud 41 jaar koopman van beroep, wonend te Rotterdam, en Hendricus Johannes Dirksen oud 38 jaar van beroep leraar Franse taal en letterkunde aan het gymnasium 's-Gravenhage/het Stedelijk Gymnasium, wonend te 's-Gravenhage, de 49 jarige timmerman Cornelis Twilte, wonend te Scheveningen, en de 35 jarige metselaar Dirk Koets, wonend te Scheveningen. De moeder van de bruid is bij het huwelijk aanwezig.

Huwelijksacte Jacoba Wilhelmina Johanna Bijl en Cornelis Johannes Dirksen Huwelijksacte Jacoba Wilhelmina Johanna Bijl en Cornelis Johannes Dirksen. Bron: BS/huwelijken Den Haag, acte 249
Het jonge echtpaar gaat wonen in de Wijnstraat 2 te Rotterdam en krijgt de volgende kinderen:
 1. Johan Hendrik Dirksen, geboren op 8 februari 1852 te Rotterdam. Overleden op 21-5-1852 te Rotterdam (bron overlijden: advertentie Nieuwe Rotterdamsche Courant).
 2. Hendrina Adriana Dirksen, geboren op 27 april 1853 te Rotterdam. Zij huwt op 5-7-1877 te Rotterdam met Hubertus Martinus Franssen, geboren in 1846 te Maastricht. Zij overlijdt op 28 januari 1892 te Rotterdam.
 3. Johan Hendrik Dirksen, geboren op 20-6-1855 te Rotterdam.
 4. Maria Cornelia Jacoba Dirksen, geboren op 21-11-1857 te Rotterdam.
 5. Cornelis Johannes (Wilhelmus) Dirksen, geboren op 22-1-1860 te Rotterdam en overleden op 6-9-1888 te Nijmegen. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 26 jarige timmerman Dirk Jacobus de Jager en door de 48 jarige Hendrik van Kampen, wonend te Nijmegen. Cornelis Johannes (Wilhelmus) is niet gehuwd geweest)
 6. Jacobus Wilhelmus Johannes Dirksen, geboren op 13-10-1862 te Rotterdam.
 7. Cornelia Johanna Wilhelmina Dirksen, geboren op 25 december 1864 te Rotterdam.

Cornelis Johannes Dirksen is in 1862 broodbakker en koopman. In 1873 wonen ze in de Wijnstraat 31 te Rotterdam.

Jacoba Wilhelmina Johanna Bijl overlijdt op 4-1-1883 des voormiddags ten elf ure in de Eenhoornstraat te Rotterdam op 56 jarige leeftijd.
Cornelis Johannes Dirksen overlijdt op 28-3-1875 in de Wijnstraat te Rotterdam op 50 jarige leeftijd.


Overlijdensacte Jacoba Wilhelmina Johanna Bijl. Bron: BS/overlijden Rotterdam, acte 71


Overlijdensacte Cornelis Johannes Dirksen. Bron: BS/Overlijden Rotterdam, acte 1320

De 3e nazaat van Roelof Bijl en Hendrina Adriana van Duijvenbode (stamnummer 8.8.). wordt behandeld

8.8.3. MARIA KLAZINA BIJL (9-12-1827 - 18-12-1868)
(Gehuwd met Dirk Cornelis Rietbergen 20-12-1823 - 25-5-1894)

Voorouders van Maria Klazina Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|


Geboorteacte Maria Klazina Bijl. Bron: BS/geboorten Den Haag, acte 1665

Maria Klazina Bijl wordt geboren op 9-12-1827 des s'morgens ten acht ure te Scheveningen. Haar geboorte wordt aangegeven door haar vader Roelof Bijl (onderwijzer) en door de 39 jarige winkelier en neef Maarten van Duijvenbode, wonend te Scheveningen tussen 1837 - 1850.

Maria Klazina Bijl huwt, op 21 jarige leeftijd, op 13-3-1849 te 's-Gravenhage met de 25 jarige Dirk Cornelis Rietbergen (zijn beroep is dan Kapitein der Koopvaardij, net als zijn zwager Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl). Huwelijksgetuigen zijn: de 48 jarige ambtenaar Maurits Antonie Nabal, behuwd broeder van de bruidegom, de 52 jarige reder Frank Varkevisser, wonend te Scheveningen, de 52 jarige commies Johan Georg van Thiel, wonend te 's-Gravenhage, en de 26 jarige drogist Johannes Antonie van Thiel, wonend te 's-Gravenhage. De moeder van de bruid en de moeder van de bruidegom zijn bij het huwelijk aanwezig.

Huwelijksacte Maria Klazina Bijl Huwelijksacte Maria Klazina Bijl en Dirk Cornelis Rietbergen. Bron: BS/huwelijken Den Haag, acte 74
Dirk Cornelis Rietbergen wordt geboren op 20-12-1823 des namiddags ten 12 ure te Scheveningen en is een zoon van Arij Rietbergen (geboren op 22 juli 1794 te Rotterdam, overleden op 28 oktober 1858 te Rotterdam, van beroep: Adjunct-commies/commies/militaire en civiele beambten bij het departement van oorlog/ambtenaar) en van Aletta Maria Stahlberg (geboren op 4 november 1792 te Amsterdam, overleden op 2 februari 1853 te Loosduinen).

De geboorte van Dirk Cornelis Rietbergen wordt aangegeven door de 29 jarige adjunct-commissies Cornelis van Harrevelt en door de 30 jarige 2e luitenant Seeger van Tuijll. Beide getuigen wonen te 's-Gravenhage.

Maria Klazina Bijl en Dirk Cornelis Rietbergen krijgen de volgende kinderen:

 1. Christina Maria Aletta Rietbergen, geboren in 1850 te 's-Gravenhage en overleden op 9-2-1921 te Arnhem.
 2. Dirk Cornelis Rietbergen, geboren in 1853 te Scheveningen en overleden op 6-11-1855 te 's-Gravenhage-Scheveningen.
 3. Dirk Cornelis Rietbergen, geboren op 7-7-1856 te 's-Gravenhage. In de Leeuwarden Courant van 8-7-1879 verschijnt het volgende artikel: bij het Oost-Indische ambtenaars-examen vanaf 16 juni tot 5 juli jl. te 's-Gravenhage gehouden, zijn naar order der eindranglijst o.a. de volgende h.h. toegelaten: D.C. Rietbergen jr, gestudeerd te Delft.
  De Leeuwarden Courant van 20-8-1879 meldt het volgende: bij beschikking den Minister van Koloniën van den 4de augustus jl. is o.a. D.C. Rietbergen jr. gesteld ter beschikking van den Gouveneur-Generaal van Nederlandsch-Indië benoemd tot ambtenaar bij de Burgerlijke dienst.
  De Leeuwarden Courant van 30-9-1882 meldt: door de Gouveneur-Generaal van Ned. Indië, Civiel Departement is de volgende beschikking genomen: benoemd tot adsp.contr. de ambt. op non-actief D.C. Rietbergen laatst die betrekking bekleed hebbende.
  De Leeuwarden Courant van 11-10-1882 meldt: door de Gouveneur-Generaal van Ned-Indië, Civiel Departement is de volgende beschikking genomen: tijdelijk geplaatst in res. Bali en Lombok de herbenoemde adsp.contr. D.C. Rietbergen.
  Dirk Cornelis Rietbergen jr. huwt op 21-8-1879 te Rotterdam met de 23 jarige Hendrina Johanna Vobbe, geboren te Rotterdam.
 4. Wilhelmina Hendrina Adriana Rietbergen, geboren op 5-4-1861 te Rotterdam (advertentie Nieuwe Rotterdamsche Courant). Zij overlijdt op 8-5-1926 te Arnhem.

Artikelen over kapitein D.C. Rietbergen

24-09-1839: vrijdag is te Schiedam van de werf de Nijverheid van de scheepbouwmeesters C. Gips en Zonen, met het beste gevolg van stapel gelaten het barkschip "Prins Veldmaarschalk", gevoerd zullende worden door kap. T.B. Teunissen, en bestemd voor de vaart op Oost-Indië onder directie van de heeren de Groot Roelands en Co.

25-05-1847: D.C. Rietbergen, de "Prins Veldmaarschalk", naar Newyork.

28-10-1847: namiddag arriveerden uit zee: D.C. Rietbergen, de "Prins Veldmaarschalk", van Liverpool.

25-03-1848: door de Nederlandsche handelmaatschappij zijn bevracht de navolgende schepen voor Amsterdam: de "Prins Veldmaarschalk", (van Rotterdam) kapitein D.C. Rietbergen en de "Proteus", (van Rottterdam) kapitein Koens.

23-01-1849: te Kaap de Goede Hoop 19 November de "Prins Veldmaarschalk", Rietbergen, van Batavia naar Amsterdam.

22-03-1849: van Batavia, de "Prins Veldmaarschalk", Rietbergen.

01-09-1849: voor Rotterdam, Zuid-Holland, de "Prins Veldmaarschalk", kapitein D.C. Rietbergen.

23-10-1849: Alkmaar, de "Prins Veldmaarschalk", kapitein D.C. Rietbergen, naar Batavia, wordt door de stoomboot Brouwershaven naar zee gesleept. De wind Z.O. Den 20 dito. Kapitein D.C. Rietbergen, gisteren gemeld, is wel in zee gekomen.

06-11-1849: Torboy, den 29 october. De schepen Delft, kap. Muller, en de "Prins Veldmaarschalk", kapitein Rietbergen, beiden van Rotterdam naar Batavia gedestilleerd, hebben gisteren hunne reis voortgezet.

08-10-1850: voorwaarts de "Prins Veldmaarschalk", D.C. Rietbergen, van Batavia.

24-12-1850: zeilde de "Prins Veldmaarschalk", D.C. Rietbergen, naar de Kaap de Goede Hoop.

31-12-1850: bij Deal, 25 December, "Rijswijk", Bijl, naar Valparaiso; de "Prins Veldmaarschalk", Rietbergen, naar Batavia, allen van Rotterdam. Dit zijn zwagers van elkaar.

23-01-1851: de "Prins Veldmaarschalk", Rietbergen, van Rotterdam naar Kaap de Goede Hoop.

01-02-1851: te Torbay terug uit zee, 26 januari, de "Prins Veldmaarschalk", Rietbergen, van Schiedam naar Kaap de Goede Hoop.

08-02-1851: van Torbay vertrokken, 1 Februari, de "Prins Veldmaarschalk", Rietbergen, van Schiedam naar Kaap de Goede Hoop.

12-07-1851: van Kaap de Goede Hoop vertrokken, 14 Mei, de "Prins Veldmaarschalk", Rietbergen, naar Batavia.

09-03-1852: van Batavia vertrokken, 22 augustus, de "Prins Veldmaarschalk", Rietbergen, naar Soerabaya.

16-12-1852: 27 dito, Rietbergen, de "Prins Veldmaarschalk", naar Nederlerland.

29-01-1853: 12 december, de "Prins Veldmaarschalk", Rietbergen, van Batavia naar Amsterdam.

29-03-1853: na posttijd arriveerden: de "Prins Veldmaarschalk", Rietbergen, van Texel; De wind N.O.

31-03-1853: de "Prins Veldmaarschalk", Rietbergen, naar Schiedam.

Positie van het Nederlandse schip Prins Veldmaarschalk
De afbeelding hierboven toont de positie van het Nederlandse schip "Prins Veldmaarschalk" op haar reizen in de jaren 1843-1844, 1846-1847 en 1851-1853 met als kapitein (vanaf 1847) Dirk Cornelis Rietbergen

Dirk Cornelis Rietbergen wordt kapitein op een ander schip t.w. de "Jan Daniël":
29-10-1853: van Deal vertrokken, 25 october, Eugenie, Bargman, de "Jan Daniël", Rietbergen, en Gouverneur Generaal Rochussen, Rijken, allen van Londen naar Australië.

04-04-1854: de "Jan Daniël", Rietbergen, van Londen.

30-05-1854: vertrokken 11 maart de "Jan Daniël", Rietbergen, en de "Jannetje Lupcke", naar Batavia.<

31-10-1854: van Soerabay, 28 augustus, de "Jan Daniël", Rietbergen, naar Rotterdam.

23-12-1854: te Texel aangekomen, 20 december, de "Jan Daniël", Rietbergen.

Dirk Cornelis Rietbergen gaat als gezagvoerder, voor het leger, varen op de "Jacoba Helena". De Dordrechtsche Courant schrijft hierover het volgende:
15-05-1855: den 22 dezer zal van Harderwijk vertrekken, om op den 23 daaraanvolgende, op stoom voor Rotterdam, over te gaan, aan boord van het Schip "Jacoba Helena", gezagvoerder D.C. Rietbergen, een detachement suppletie-troepen, sterk 130 onder-officieren en manschappen, bestemd naar Oost-Indië, onder bevel van den van verlof naar Java terugkeerenden kapitein der infanterie J. Schneiders.

Dirk Cornelis Rietbergen heeft het varen als kapitein der koopvaardij vaarwel gezegd en aanvaardt op 5-8-1856 de functie van directeur van het Zeemanshuis, gevestigd aan de Westerhaven 11 te Rotterdam. Dit Zeemanshuis gaat op 1 oktober 1856 open. Hierover is het boek geschreven: "In veilige haven". Dit volgt de geschiedenis van de zeemanshuizen in Rotterdam met oog voor detail en sfeer - het geheel is verluchtigd met maritieme poëzie en sprekende foto’s - en biedt daarmee een inkijkje in een zelden belicht facet van de Rotterdamse maritieme historie.

Zeemanshuis Rotterdam Zeemanshuis Rotterdam
Zeemanshuis Rotterdam (1860) waar Dirk Cornelis Rietbergen directeur was

In 1857 schrijft Dirk Cornelis Rietbergen een boek (beschrijving) over de(r) vuren en zeilaanwijzingen voor de zuidkust van Afrika van Algoa- tot de Tafel-Baai.

Op 21-11-1865 wordt hij benoemd in een commissie om de tucht aan boord van de koopvaardijschepen te herzien. In de Dordrechtsche Courant van 21-11-1865 wordt het volgende hierover geschreven: Dordrecht, den 20 November. Door 45 op Java aanwezige gezagvoerders van Nederl.koopvaardijschepen, is in aug. jl. aan Z.Exc. den gouverneur-generaal van Nederl. Indië een request ingediend, waarbij, op grond van de uit ondervinding gebleken ongenoegzaamheid der in Nederl. Indië vigerende bepalingen op de handhaving der tucht aan boord van de koopvaardijschepen, wordt verzocht dat daarin wettelijk worde voorzien, door herziening en aanvulling met zoodanige bepalingen als zullen blijken nuttig en noodig te zijn. Naar aanleiding van dit request is zaterdag te Rotterdam eene vergadering van reeders uit die stad en omstreken, onder het voorzitterschap van den heer H. Muller Sz., gehouden, waarin bij acclamatie het wenschelijke van de wijziging der wettelijke bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen werd uitgesproken en tevens het voorstel van den voorzitter goedgekeurd tot benoeming eener commissie om deze zaak te onderzoeken. Tot leden dier commissie zijn gekozen de heeren reeders H. Muller Sz., J. de Decker en H. Veder, te Rotterdam en Murk Leis, van Alblasserdam, en de oud-gezagvoerders D.C. Rietbergen en W. van der Hoeven, terwijl als regtsgeleerden, die de commissie zullen bijstaan, zijn benoemd mrs. H.C. Verniers van der Loeff én H.H. Tels. Daar dit onderzoek niet zoo spoedig zal zijn afgeloopen, heeft men voorts besloten om inmiddels een adres aan den minister van koloniën te zenden, met verzoek om, in afwachting van de herziening hier te lande, zoo spoedig mogelijk eenige van de belangrijkste bepalingen der wet van 7 Mei 1856, met name art. 11 (dat art. 209—218 van ons wetboek van strafregt van toepassing verklaart op muiterij en verzet van passagiers tegen den schipper en van mindere schepelingen tegen hunne meerdere in rang), in Nederl. Indië te doen afkondigen, met bijvoeging en aanvulling van hetgeen onder de in Indië vigerende verordeningen noodzakelijk mogt zijn. De geheele Nederl. reederij bij deze zaak belang hebbende, zijn aan de voornaamste reeders te Amsterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam uitnoodigingen gerigt, ten einde zich tot hetzelfde doel te verenigen.

Het Leidsch Dagblad van 25-5-1867 meldt: bij de beschikking aan de Ministers van Binnenlansche Zaken en van Marine van 14 januari jl. is eene commissie van toezicht benoemd over het, naar voorbeeld van Engeland en Frankrijk, voor Nederland te bewerken en in te voeren boek van seinen op zee, bestaande uit de heren J.W. Binkes, luit. ter zee 1ste klas te Rotterdam; F.C. Jaski, oud-scheepsgezagvoerder, reeder te Amsterdam en D.C. Rietbergen, oud-scheepsgezagvoerder, directeur van het Zeemanshuis en leeraar aan de Zeevaartkundige school te Rotterdam.

Het Leidsch Dagblad meldt op 25-5-1867: heden zal er ene algemene vergadering plaats hebben in het Zeemanshuis te Rotterdam. Z.K.H. Prins Hendrik zal hedenavond zelf de medailles uitreiken aan de bekroonde scheepsgezagvoerders die zich hebben verdienstelijk gemaakt in het onderzoek van de verschijnselen op de oceaan.

In 1868 vindt er een briefwisseling plaats tussen D.C. Rietbergen en jonkheer J.H. van Capellen over de verkoop van het jacht "De Meeuw". In het Nationaal archief te 's-Gravenhage zijn uittreksels te vinden van de hand van mevrouw Hora Siccama-van Capellen uit brieven van kapitein L.J. Wilhelmie en de matroos C.J. Oostmans aan D.C. Rietbergen directeur van het Zeemanshuis te Rotterdam, uit het journaal van mevrouw Wilhelmie, uit het dagboek van C.J. Oostmans (bediende van Alexine Tinne 12-11-1867) voornoemd en uit het schrijfboek van A. Jacobse eveneens matroos, er zijn twee brieven van Rietbergen aan jonkheer O.W. Hora Siccama, 1866-1869, 1870.

Op 4-12-1869 's nachts circa drie uren breekt er brand uit in het Bremer barkschip "de "Theone", kapitein Helmers, inhoudende 215 vaatjes petroleum en liggende in het dok bij de petroleum bergplaatsen te Fijenoord. In den aanvang had de brand een grootsch maar niettemin gevaarlijk voorkomen. Met de opkomst van den vloed wist men het schip van de belendende pakuizen en schepen te verwijderen zoodat de brand zich alleen tot genoemd schip bleef bepalen. Hedenmiddag te halfdrie duurde de brand nog voort en is het schip tot aan de waterlijn reeds vernietigd. De brand is ontstaan in den hut van de stuurman waar men zoo het schijnt de kachel te hard gestookt had. (Noot: De zwagers J.R.N.J. Bijl en D.C. Rietbergen hebben hierbij heldhaftig opgetreden.) Hierover verschijnt in het Leidsch Dagblad van 5-2-1870 het volgende artikel: Rotterdam, 31 december. Aan de heren J.R.N.J. Bijl, havenmeester, en D.C. Rietbergen, directeur van het Zeemanshuis alhier (eigen noot: dit zijn zwagers), is voor hun ijver, beleid, kennis en vastberadenheid, ter gelegenheid van de brand van het clipperschip "Theone" lossende aan de petroleum-magazijnen op Fijenoord, betoond door de heeren de Monchy en Van Rossum, aan elke een zilveren inktkoker vereert.

Artikel uit het Leidsch Dagblad van 2-1-1872: in de nacht van 16 op 17 december jl. zijn uit het Zeemanshuis te Rotterdam ontvreemd: twee zilveren cilinder-horloges, pakjes guldens en rijksdaalders, 24 Engelsche ponden, 1 tien francstukje, 3 shillings, 2 bankbiljetten van 100 gulden, 1 dito van 25 gulden, 1 dito van 100 franken, 25 Pruisische thalers (papier) en een vijfde kooplot in de thans trekkende 277ste Staatsloterij no 17011 of 17083 van het kantoor van de weduwe De Jong te Rotterdam. De vermoedelijke daders zijn J.J.O. Gronert en J. van Vliet, gesignaleerd in het politieblad van dat jaar. Het vinden van gemeld lot zou misschien tot hunne opsporing en van het ontvreemde kunnen leiden. De officier van Justitie verzoekt opsporing en bericht.

Kennelijk begint Dirk Cornelis Rietbergen in 1873 samen met ene Sweys een eigen zaak genaamd Sweys & Rietbergen, want dan is zijn beroep Expert. Later heeft hij het bureau "Veritas".

Glashaven 1878 Rotterdam
Glashaven 1878 Rotterdam waar D.C. Rietbergen zijn kantoor is gevestigd (Sweys & Rietbergen Experts)

In de Leidsch Dagblad van 5-1-1878 verschijnt het volgende artikel: Voor het jaar 1878 zijn benoemd tot lid en voorzitter der commissie van examen ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van Koopvaardijschepen: J.H.P.E. Kniphorst, gepensioneerd kapitein-luitenant ter zee te 's-Gravenhage; tot leden A. Jonkees officier-machinist 2de klasse te Willemsoord; J.P.J. Lucardie, directeur der zeevaartkundige school te Rotterdam; D.C. Rietbergen, oud-gezagvoerder op de grote vaart te Rotterdam; O. van Slooten, inspecteur van het Loodswezen in het 1ste district te Groningen etc. In 1890 wordt Dirk Cornelis Rietbergen benoemd als lid voor dezelfde commissie. Tot aan zijn overlijden heeft hij in deze commissie gezeten.

In de Leeuwarden Courant van 11-12-1882 wordt het volgende gemeld: bij de beschikking van de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Marina 17/25 november 1882 no 51/62 is eene commissie van toezigt benoemd op de bewerking van tweeden, verbeterden en vermeerderden druk van het algemeen seinboek, ten dienst van alle natiën, bestaamde uit de heeren: J.C. Commijs luit. t.z. 1ste klas te Rotterdam; H.C. Hacke oud-gezagvoerder te Amsterdam en D.C. Rietbergen oud-gezagvoerder te Rotterdam.


Dirk Cornelis Rietbergen wordt in juli 1880 benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandsche Leeuw

Adressen Maria Klazina Bijl en/of gezin

Scheveningen: 1827 (geb.)
Rotterdam: 1859 Nieuwewerk. 1860 Zeemanstraat 15. 1862 Westerhavenkade 15. Westerhaven wijk 15 nr. 847 (Zeemanshuis). Dirk Cornelis Rietbergen (zijn echtgenote is dan al overleden) woont in 1873 in Glashaven 18 (hier zit ook het kantoor Sweys & Rietbergen Experts). In 1882 op het Vasteland 14. Vanaf 1887 komt hij niet meer in de adresboeken van Rotterdam voor. Hij vertrekt naar 's-Gravenhage.

Advertentie overlijden Maria Klazina (Clasina) Bijl
Advertentie van het overlijden van Maria Klazina (Clasina) Bijl in het Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage d.d. 22-12-1868

Maria Klazina (Clasina) Bijl overlijdt op 18-12-1868 te Rotterdam op de leeftijd van 41 jaar. Bron: BS/overlijden Rotterdam f159v acte 3867.
Dirk Cornelis Rietbergen overlijdt op 25-5-1894 om half 11 des s'morgens te 's-Gravenhage op 70 jarige leeftijd. Zijn beroep was toen expert. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 67 jarige Johan Meijer en door de 50 jarige Engelbertus Heibron. Overleden D.C. Rietbergen, expert consultant van het bureau "Veritas" te Parijs, Ridder der Orde van den Ned. Leeuw wedr, 's Hage (bron: Soerabaijasch handelsblad).

Acte overlijden Dirk Cornelis Rietbergen
Acte van overlijden van Dirk Cornelis Rietbergen. Bron: BS/overlijden Den Haag, acte 1386

Bron: Bataviaasch handelsblad 27-06-1894
In tegenwoordigheid van vele belangstellenden onder wie de directeuren van de Stoomvaartmaatschappij De Mats en van de Ned. Amerikaansche Stoomvaart Mij., de heeren Lacardie en Wierdsma, verschillende leden van de examen-commissie voor stuurlieden en de voorzitter dier commissie, de heer Kniphorst, voorts leden van de Maatschappij tot nut van de zeevaart, de heer Hugenholtz, expert van Veritas en anderen, werd heden voormiddag op de Alg. Begraafplaats ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer D.C. Rietbergen, expert-consultant van het Bureau Veritas. Nadat de met bloemen en kransen getooide kist was neergelaten, schetste de heer Kniphorst het werkzame leven van den ontslapene, wien hij voorstelde als een nobel zeeman en een degelijk vaderlander. Zijn leven was een toewijding voor zijn huisgezin en voor het vak, dat hij zich tot levensdoel had gekozen.

Op jeugdigde leeftijd op de kweekschool voor zeevaartkunde gekomen, wist hij zich spoedig de vriendschap en genegenheid van zijn meerderen te verwerven en gaf hij reeds blijken van zijn talenten, zoodat, toen hij later in het actieve leven trad, hij weinig tijds daarna zich met den maarschalksstaf van zijn vak zag belast. Waar Rietbergen de Nederl. vlag toonde, was dit altijd tot eere van zijn land en tot voordeel zijner committenten. Op rijperen leeftijd was 't Rotterdam, dat beslag legde op zijn kundigheden en talenten. In die plaats werd hij benoemd tot directeur van het Zeemanshuis, en zelfs nu nog heerscht in die inrichting de geest van Rietbergen. Later wijdde hij zijn krachten aan het Bureau Veritas, maar ook andere inrichtingen het nut van den zeeman beoogende, stond de ontslapene ter zijde met zijn veelzijdige kennis en groote ervaring.

De heer Kniphorst noemde uit de vele instellingen, welke Rietbergen hielp oprichten, of aan welke hij zijn krachten wijdde, o.a. de Zuidhollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen; het Internationaal Seinboek; de Maatschappij tot Nut van de Zeevaart; de Commissie voor Landverhuizers en eindelijk de Commissie voor het Stuurman-examen. Vooral in die betrekking kwam de kunde en humaniteit van Rietbergen in 't helderst daglicht en deed hij zich kennen als de vriend van den jeugdigen zeeman.

De 4e nazaat van Roelof Bijl en Hendrina Adriana van Duijvenbode (stamnummer 8.8.). wordt behandeld

8.8.4. WILHELMINA HENDRINA BIJL (31-7-1829 - 27-12-1860)
(Zij is niet gehuwd geweest)

Voorouders van Wilhelmina Hendrina Bijl


Jan Bull stamnummer 13.
|
Mr Nicolaes Jansz Bull 1620/1630 - † na 1692 stamnummer 12.
|
Hendrick Nicolaesz Bull 1667 - tussen 1697-1700 stamnummer 11.
|
Klaes Hendrickz Bull 1697-1780 stamnummer 10.
|
Jannes Klaesz Bul/Bijl 1742-1819 stamnummer 9.
|
Klaas Jannesz Bijl 1764-1847 stamnummer 8.
|
Roelof Bijl 1802-1832 stamnummer 8.8.
|

Wilhelmina Hendrina Bijl wordt geboren op 31-7-1829 des s'morgens ten vier ure te Scheveningen. Haar geboorte wordt aangegeven door de 68 jarige winkelier Georg Fredrik Bausch en door de 43 jarige Rijkscommies Jan van de Lubbe. Beiden wonend te Scheveningen.

Geboorteacte Wilhelmina Hendrina Bijl
Geboorteacte Wilhelmina Hendrina Bijl. Bron: BS/geboorten Den Haag, acte 3332

Overlijden Wilhelmina Hendrina Bijl
Wilhelmina Hendrina Bijl overlijdt op 27-12-1860 te Rotterdam.
Rouwbericht en een dankwoord in verband met het overlijden van Wilhelmina Hendrina Bijl in de Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alle kinderen van 8.8. Roelof Bijl en Hendrina Adriana van Duijvenbode zijn hiermede geheel behandeld.

Vervolg 1 2 3 4 5 6
Naar hoofdstukken Naar Home